МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Держава і культура: "посприяй", "зупини" чи "не нашкодь"?

02/24/2006 | Мар`яна Сварник
«Хроніка Усвідомлення вибору 2006» Випуск №7. «Держава і культура: "посприяй", "зупини" чи "не нашкодь"?» При порівнянні проґрам партій та блоків, що беруть участь у виборах-2006, були використані офіційні тексти, розміщені на сайті ЦВК. Ми не сподівалися знайти в передвиборчих програмах чітку і конкретну відповідь на наше запитання: "Чи потрібне державне регулювання у галузі культури? Якщо потрібне, то в яких саме сферах, і в чому воно має полягати?" . Культура ж бо – сфера дещо туманна, програми майбутніх народних обранців – ще туманніші, відповідно й пошуки відповіді на запитання про державне регулювання в культурі нагадують кризу змальовану в мультику про йожика в тумані. Порівняльна таблиця
Комуністична партія України Заборонимо безпідставне знищення житла і соцкультпобутових об'єктів, продаж гуртожитків разом з їхніми безквартирними мешканцями, виселення громадян без надання житла.
Зупинимо процес розколу України. Створимо умови для повноцінного культурного розвитку усіх націй і народностей, що проживають в Україні.
Припинимо пропаганду культу наживи, жорстокості, насильства, пияцтва і розбещеності.
Захистимо моральні та духовні цінності українського народу.
Партія регіонів Підтримка всіх національних мов і культур, що складають духовну скарбницю України. Кожний з нас є унікальним. Ми різні - на Півночі й Півдні, Заході й Сході. Це наша сила, основа процвітання, а не підстава для розбрату і конфронтації!
Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" Реформи за рецептами Міжнародного Валютного фонду (МВФ) знищують національну економіку, трудові ресурси, спотворюють наші духовні і культурні цінності. По суті, проводиться політика геноциду народу України.
Тільки в Союзі з Росією і Білоруссю можливе відродження промисловості, сільського господарства, науки, культури і духовності, забезпечення суверенітету України.
У ЄС Україну очікує масове безробіття, духовне і культурне рабство.
Ми наполягаємо на виході України з МВФ. Ми захищаємо східнослов'янську цивілізацію і канонічне Православ'я.
Будуть запропоновані спеціальні програми для подолання проблем розвитку відпочинку та туризму в Криму і Закарпатті .
Блок "Наша Україна" Освіта, наука, культура, духовність стануть головними чинниками національного розвитку та добробуту людей. Вчитель стане основою середнього класу.
Єдності України – так! Молодь виховуватиметься з любов'ю до України, її історії, культурних традицій. Ми на сторожі національного культурного простору.
Держава гарантує пріоритетне фінансування культури і соціальне забезпечення її працівників.
Пануватимуть міжконфесійний мир, злагода. Партнерські відносини між державою і релігійними організаціями сприятимуть духовному, моральному здоров'ю.
Ми забезпечимо відродження села, створення достойних умов життя селян, розвиток мережі закладів культури, медицини, соціальних послуг, дитячих садків, шкіл.
"Народний блок Литвина" добиватиметься:
піднесення суспільної ваги інтелекту, культури, мистецтва, ролі інтелігенції – насамперед її подвижницької регіональної частини – у забезпеченні духовного відродження, проривів в історичному розвитку;
запобігання конфліктам на релігійному ґрунті, створення умов для діалогу церков і культур, поваги до всіх мов, збереження культурної спадщини та самобутності національних меншин;
удосконалення книговидавничої справи, створення економічних умов для її стимулювання;
безумовного гарантування права людей на інформацію та вільного розвитку засобів масової інформації;
очищення інформаційного простору від жорстокості і насильства, низькопробних ерзаців, які видаються за зразки сучасної культури.
реальній державній підтримці сільських систем освіти, охорони здоров'я, культури, забороні закриття об'єктів соціального призначення, повному відшкодуванні державою витрат господарств на створення соціальної інфраструктури;
"Блок Юлії Тимошенко" Місія українського народу - відбудувати суспільство вищої моралі, де гармонійно поєднуватимуться особиста свобода, захищеність та достаток.
Людина не існує сама по собі, - своїми знаннями, культурою, рукотворним середовищем кожен з нас зобов'язаний іншим людям.
Ми зупинимо пропаганду жорстокості та моральної розбещеності, зрівняємо статуси закладів духовної та світської освіти. Об'єднаємо зусилля держави, громадянського суспільства і релігійних конфесій у боротьбі проти безпритульності, алкоголізму та наркоманії, СНІДу, проституції та злочинності. Програми з цих проблем будуть підтримуватися коштами бюджету.
Ми створимо якісне суспільне телебачення та радіомовлення.
Соціалістична партія України  
Виборчий блок: "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти" Державна підтримка розвитку української культури, духовності, фундаментальної та прикладної науки
Сприяння розвитку культур національних меншин, що проживають в Україні
"Опозиційний блок НЕ ТАК!"  
Український Народний Блок Костенка і Плюща ставить своєю метою перетворити Україну в Державу вільних і заможних громадян, в державу, в якій поважаються українська мова, історія, культура, традиції; підтримується українське виробництво, підприємництво і фермерство; гарантуються права,свободи і безпека особи за кращими європейськими зразками.
На селі будуть розвиватися культурні та освітні центри.
КУЛЬТУРА – самобутня, національна, європейська.
Набуде розвитку національне мистецтво, народна творчість, українські традиції, фолькльор,  популяризація кращих зразків світової культури.
Держава забезпечить розвиток культури шляхом створення  національного кінематографу, українського книговидавництва, розбудови мережі музеїв, публічних бібліотек, осередків культури в усіх населених пунктах України.
Партія "Віче" - Головний пріоритет на найближчі 10 років державної політики і спрямування бюджетних коштів – просвітництво: освіта, культура, інформатика.
"Громадянський блок ПОРА-ПРП" Головним пріоритетом гуманітарної сфери мають стати інвестиції в людину, її здоров'я, інтелектуальне й духовне збагачення. Головними принципами розвитку мають стати багатоваріантність підходів до шляхів самореалізації і задоволення потреб людини. Багатоваріантність базується на тому, що кожна людина, соціальна група, етнос є унікальними, мають свої унікальні потреби і знаходяться в унікальних умовах. Відповідно, кожен з цих суб'єктів повинен мати можливість для найповнішого розкриття свого потенціалу, стартуючи з різних позицій.
Усі члени суспільства повинні мати право на безкоштовну невідкладну та базову медичну допомогу, базову освіту та можливість доступу до безкоштовної вищої освіти, доступ до необхідної інформації. Але при цьому кожен громадянин повинен мати вибір якості і обсягу послуг та шляхів самореалізації в соціокультурній сфері відповідно до своїх потреб та можливостей.
У той же час суспільство і держава мають стимулювати розвиток тих соціокультурних інститутів, які забезпечують стабільність країни, її виживання і самовідновлюваність. До таких інститутів належать мова, традиції і культура української нації та національних меншин, родина, фундаментальна наука та інноваційна діяльність, громадська та універсальна освіта, мистецтво, релігія.
Партія патріотичних сил України В основі громадянського суспільства - християнські та гуманістичні цінності, національні, народні традиції. Через духовний і фізичний розвиток особистості – до суспільної справедливості і добробуту. Підсилення ролі Церкви в українському суспільстві.
Майбутня держава має орієнтуватися на збереження і розвиток національної культури, захист національних економічних інтересів, захист кожного громадянина.
Освіта, наука та культура повинні стати пріоритетами національної політики України, бо саме вони є основою для зростання країни, невичерпним джерелом покращення рівня духовного та матеріального добробуту громадян. 
Збереження історичної культурної спадщини, традицій та вироблення на цій основі сучасного розуміння духовних та культурних цінностей, може забезпечити гармонійний розвиток суспільства та поступ нації.
Блок НДП Європейський вибір України – свобода та справедливість, світова культура, демократичні традиції.
- суттєве поліпшення фінансування освіти, науки і культури шляхом збільшення бюджетних видатків і залучення позабюджетних асигнувань;
Партія Зелених України Зелені за впровадження Державної програми відродження історично-культурної та природної спадщини, за  збереження природного і культурно-історичного довкілля.
Зауважимо, що для двох із учасників виборчих перегонів, а саме, Соціалістичної партії України та "Опозиційного блоку НЕ ТАК!" (обидва з основної групи) питання культури не стоїть взагалі. Ще 5 сил висловилися про питання культури скромно і лаконічно, хоч не можна сказати, щоб зовсім беззмістовно (Партія регіонів з основної групи, та вся контрольна група крім Партії патріотичних сил України.) Решта мали що сказати, а чи було там що слухати – судити вам, шановні виборці. Спочатку – про конкретику. Почнемо з відповіді на другу частину нашого запитання, а саме, які сфери потребують державного регулювання , та у яких його формах. Конкретики тої не так вже й багато, і якщо відділити її від патетики, – залишиться: •  обіцяна Блоком Наталії Вітренко "Народна опозиція" „спеціальна програма для подолання проблем розвитку відпочинку та туризму в Криму і Закарпатті,” та схожа на неї „Державна програми відродження історично-культурної та природної спадщини” Партії Зелених України; •  наміри підтримувати книговидавництво ("Народний блок Литвина") та дещо ширше „Держава забезпечить розвиток культури шляхом створення  національного кінематографу, українського книговидавництва, розбудови мережі музеїв, публічних бібліотек, осередків культури в усіх населених пунктах України.” (Український Народний Блок Костенка і Плюща); •  бажання розвивати культуру на селі (Блок "Наша Україна", "Народний блок Литвина" та Український Народний Блок Костенка і Плюща) •  обіцянка створення та сприяння розвитку якісних ЗМІ ("Блок Юлії Тимошенко" та "Народний блок Литвина"), •  декларація важливості права на доступ до інформації, та різноманіття вибору послуг в сфері культури ("Громадянський блок ПОРА-ПРП") Ото і усе. Перед тим як перейти до відповідей на перше наше запитання, тобто про роль держави в регулюванні „культурних процесів” у виборчих програмах партій і блоків, дозвольте звернути вашу увагу на той факт, що можливі принаймні три прояви такого регулювання . Держава може активно сприяти розвиткові культури – виділяти кошти платників податків, створювати інституції, фонди, програми, заклади, формувати і втілювати концепції розвитку, підтримувати конкретні сфери, проводити різноманітні заходи, сприяти представництву за кордоном, вводити пільги, роздавати стипендії, і т.д. Через які державні чи громадські інституції відбувається таке сприяння, яким чином визначаються пріоритети та межі регулювання – то вже інше питання. Інша форма державного регулювання в сфері культури, – коли держава активно обмежує певні процеси – забороняє, зупиняє, пригальмовує, відвертає, звужує, і т.д. Ну і нарешті можна говорити про нейтральну роль держави, коли вона зовсім чи майже зовсім не втручається в культурні процеси, а пускає їх самопливом. Про те, який із варіантів, чи яка комбінація цих варіантів (у застосуванні до різних культурних сфер) до вподоби кожному виборцю, і суспільству загалом – варто задуматися кожному з нас, якщо не на тепер, то хоч би на майбутнє, щоб могти використовувати своє переконання як одне з мірил, яким мірятимемо перед виборами партії та їх ідеології, коли вони в тих партій нарешті будуть. А наразі – повернімося назад до виборчих програм, і гляньмо, що нам пропонують учасники виборчих перегонів. Зразу зауважимо, що всі політичні сили, окрім тих двох, в чиїх програмах обговорення питання культури знайти не вдалося, вважають, що робити щось треба, при цьому не конкретизуючи, що саме треба робити, хто саме має це робити, яким чином і за які гроші. Вони навперебій пропонують, обіцяють та вимагають створювати умови, зберігати і захищати, підтримувати, відроджувати, стимулювати, сприяти, створювати, забезпечити, гарантувати, а також запобігати, забороняти, зупиняти, припиняти, і навіть очистити. Комуністична партія України та Блок "Наша Україна" заявляють про єдність України та неприпустимість її розколу . 6 політичних сил (5 –основна група, 1 – контрольна) повторюють популярну зараз у світі ідею мультикультурності , обіцяючи процвітання усіх націй і народностей, всіх національних мов і культур, міжконфесійного миру, злагоди, діалогу церков і культур, поваги до всіх мов, збереження культурної спадщини та самобутності національних меншин; та стверджуючи, що кожна людина, соціальна група, етнос є унікальними, мають свої унікальні потреби і знаходяться в унікальних умовах, відповідно, кожен з цих суб'єктів повинен мати можливість для найповнішого розкриття свого потенціалу, стартуючи з різних позицій. (Комуністична партія України, Партія регіонів, Блок "Наша Україна", "Народний блок Литвина", Виборчий блок: "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти", "Громадянський блок ПОРА-ПРП"). В 9 програмах (7 – основна група, 2 – контрольна) присутня майже одноголосна апеляція до гуманітарних цінностей. Різниця виявляється в тому, до якої саме тональності воліють підстроюватися різні політичні сили – чи то до східнослов'янської цивілізації і канонічного Православ'я (Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція"), чи до „європейськості” і „світової культури” (Український Народний Блок Костенка і Плюща, Блок НДП), чи до того, що зветься „християнські та гуманістичні цінності ” (Партія патріотичних сил України), або „моральні та духовні цінності українського народу ” (Комуністична партія України), чи до ідеального суспільства „вищої моралі, де гармонійно поєднуватимуться особиста свобода, захищеність та достаток” ("Блок Юлії Тимошенко"), чи абстрактного „інтелектуального й духовного збагачення” ("Громадянський блок ПОРА-ПРП"). „Ми на сторожі національного культурного простору,” – урочисто обіцяє Блок "Наша Україна"; „піднесення суспільної ваги інтелекту, культури, мистецтва, ролі інтелігенції – насамперед її подвижницької регіональної частини – у забезпеченні духовного відродження, проривів в історичному розвитку,” – підтакує "Народний блок Литвина". 6 політичних сил більш чи менш виразно формулюють думку про роль держави у сприянні розвитку культури , про важливість якого так віддано заявляють майже всі. Так, в програмі блоку "Наша Україна" без цифр, але впевнено написано: „Держава гарантує пріоритетне фінансування культури і соціальне забезпечення її працівників.” Детальніше, але на рівні переконань, а не гарантій розписує "Громадянський блок ПОРА-ПРП": „суспільство і держава мають стимулювати розвиток тих соціокультурних інститутів, які забезпечують стабільність країни, її виживання і самовідновлюваність. До таких інститутів належать мова, традиції і культура української нації та національних меншин, родина, фундаментальна наука та інноваційна діяльність, громадська та універсальна освіта, мистецтво, релігія.” Партія "Віче" заявляє, що „Головний пріоритет на найближчі 10 років державної політики і спрямування бюджетних коштів – просвітництво: освіта, культура, інформатика . Цікаве формулювання блоку НДП, який виступає за „суттєве поліпшення фінансування освіти, науки і культури шляхом збільшення бюджетних видатків і залучення позабюджетних асигнувань”. Нічим особливим не примітне „Державна підтримка розвитку української культури, духовності, фундаментальної та прикладної науки” (Виборчий блок: "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти") і дещо романтичне „Майбутня держава має орієнтуватися на збереження і розвиток національної культури,  збереження історичної культурної спадщини, традицій та вироблення на цій основі сучасного розуміння духовних та культурних цінностей, може забезпечити гармонійний розвиток суспільства та поступ нації.” (Партія патріотичних сил України ). Зверніть, будь-ласка, увагу, що лише 2 з 10 сил з основного складу наших перегонів мали що сказати про власне роль держави в сприянні чи забезпеченні розвитку культури, в той час як з контрольної групи на цю тему висловилися 4 сили з 5. В 3 учасників з основної групи звучать тези про регулювання культурних процесів шляхом обмеження : „Припинимо пропаганду культу наживи, жорстокості, насильства, пияцтва і розбещеності.” (Комуністична партія України); „очищення інформаційного простору від жорстокості і насильства, низькопробних ерзаців, які видаються за зразки сучасної культури.” ("Народний блок Литвина"); „Ми зупинимо пропаганду жорстокості та моральної розбещеності” ("Блок Юлії Тимошенко"). Цікаво, що регуляція шляхом обмеження, присутня у всіх трьох блоків має виразно моралістичний характер. Чи хочемо ми, щоб мірилом „моралі” в нашій державі були політики, щоб вони вирішували, які фільми нам дивитися, які книги читати, яку музику слухати, і витрачали на це наші гроші, тобто гроші платників податків, – це питання до кожного виборця.
Оце те, що нам вдалося виловити і скомпілювати з цьогорічних передвиборчих програм. Хочеться вірити, що в майбутніх програмах буде менше патетики, а більше конкретики, що учасники виборчих перегонів казатимуть: оці сфери ми вважаємо такими, що потребують державної підтримки, на них потрібно виділити стільки-то коштів з державного бюджету, створити такі-то структури чи інституції, які втілюватимуть таку-то програму розвитку, і протягом такого-то періоду досягнуть таких-ось результатів; в оці інші культурні сфери ми не втручатимемося взагалі; а проблеми в оцих сферах ми будемо вирішувати шляхом обмежень, заборон, додаткового оподаткування, і т.д., і проводитиметься це обмеження таким і таким чином, в таких і таких рамках. Зрештою, подивимося, які відповіді на наше питання про державне регулювання в культурі нададуть нам представники цих політичних сил найближчими днями у рамках нашого проекту.
Вивчення текстів передвиборчих проґрам відбувалось у рамках проекту Альянсу громадянських активістів «Майдан» «Усвідомлення вибору 2006: Інтерактивне співставлення очікувань виборців і обіцянок політичних сил.». Проект проводиться в рамках Громадської кампанії “Усвідомлений вибір – 2006” Міжнародного Фонду «Відродження». Попередні випуски: Випуск №1 «Прозорість влади. Хто «ЗА!»?» Випуск №2 «Державна підтримка економіки: інвестиції, чи справедливість?» Випуск №3 «Злочинність та корупція: боротьбу -- борцям, віру -- віруючим!» Випуск №4 «На прохання небайдужих: Про методику дослідження «передвиборчих меседжів» Випуск №5 «Медицина - якість чи доступність. І ні слова про корупцію.» Випуск №6 «Правосуддя: Справедливість для всіх і негайно?»

Відповіді

 • 2006.02.25 | Mary

  Миші Подерв'янського - кіт Джякометті (варіації на тему)

  Мар`яна Сварник пише:
  > Культура ж бо – сфера дещо туманна, програми майбутніх народних обранців – ще туманніші, відповідно й пошуки відповіді на запитання про державне регулювання в культурі нагадують кризу змальовану в мультику про йожика в тумані.
  >

  На жаль, це вам не Подерв'янський із конструктивною програмою „міністерство культури треба викинути на звалище, а усіх працівників культури послати на село.” Це - ... Але повернемося назад до наших їжаків (коней? мишей? тарганів? – вид перегонів визначайте самі згідно власного світосприйняття та вподобань).

  [конкретику пропускаємо, вона адекватно описана в самій статті.]

  Тепер про патетику. :-)

  Цікава штука ця патетика – вона єднає здавалось би непримиренних антагоністів наших перегонів, і ті, хто в реалі не сіли би (вибачте за натуразізм, але контекст – сприяє) справляти природну потребу не те що поруч, а навіть на протилежних узліссях того самого лісу, тут гудуть в унісон. Компартія і Наша Україна по черзі заявляють про єдність України та неприпустимість її розколу. На підспівках цілий хор інших політичних сил як „Господи помилуй” раз у раз повторюють популярну зараз у світі, але приречену на провал (за відсутності реальних способів втілення) мантру мультикультурності, обіцяючи процвітання усіх націй і народностей, всіх національних мов і культур, міжконфесійного миру, злагоди, діалогу церков і культур, поваги до всіх мов, збереження культурної спадщини та самобутності національних меншин; та стверджуючи, що кожна людина, соціальна група, етнос є унікальними, мають свої унікальні потреби і знаходяться в унікальних умовах, відповідно, кожен з цих суб’єктів повинен мати можливість для найповнішого розкриття свого потенціалу, стартуючи з різних позицій. (Комуністична партія України, Партія регіонів, Блок "Наша Україна", "Народний блок Литвина", Виборчий блок: "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти", "Громадянський блок ПОРА-ПРП"). Але то ще дрібниці.

  Від патетичного клімаксу здригається стадіон, при забігу на тему „моральність і духовні цінності”. Євразійська пасіонарність так і пре, це вам не святий Августин, не Марк Аврелій, і навіть не середньовічні моралізатори – в тих було почуття міри, все-таки Захід. Виявляється, принаймні вісім політичних сил різноманітних спрямувань впадають екстаз від слова „духовність” і починають натхненно проповідувати, ніби не знають, що саме на цю тему наш народ політикам не довіряв, не довіряє і не довірятиме ніколи, амінь. Вони апелюють до традиційних українських цінностей, закликають і заклинають, обіцяють і переконують, навіюють і самі забуваються – різноголосся цього патетичного хору виявляється хіба що в тому, до якої тональності вони воліють підстроюватися – чи то до східнослов'янської цивілізації і канонічного Православ'я (Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція"), чи до „європейськості” і „світової культури” (Український Народний Блок Костенка і Плюща, Блок НДП), чи до того, що зветься „християнські та гуманістичні цінності” (Партія патріотичних сил України), або „моральні та духовні цінності українського народу” (Комуністична партія України), чи до ідеалізованого суспільства „вищої моралі, де гармонійно поєднуватимуться особиста свобода, захищеність та достаток” ("Блок Юлії Тимошенко"), чи до зовсім вже абстрактного навіть не суспільства, а „інтелектуального й духовного збагачення” ("Громадянський блок ПОРА-ПРП"). „Ми на сторожі національного культурного простору,” – урочисто обіцяє Блок "Наша Україна"; „піднесення суспільної ваги інтелекту, культури, мистецтва, ролі інтелігенції – насамперед її подвижницької регіональної частини – у забезпеченні духовного відродження, проривів в історичному розвитку,” – підтакує "Народний блок Литвина".

  Але зовсім вже сумно робиться, коли шал праведного піднесення перероджується в такий самий праведний гнів, блискання мечів і погрози, як ангели помсти з гравюри Дюрера вриваються вони на арену з гаслами: „Припинимо пропаганду культу наживи, жорстокості, насильства, пияцтва і розбещеності.” (Комуністична партія України); „очищення інформаційного простору від жорстокості і насильства, низькопробних ерзаців, які видаються за зразки сучасної культури.” ("Народний блок Литвина"); „Ми зупинимо пропаганду жорстокості та моральної розбещеності”("Блок Юлії Тимошенко"). Ще коли бажання щось поцензурувати якось вписується в традиційну комуністичну ідеологію, то двом іншим блокам довелося би добре впріти, пояснюючи, яким чином їх бажання обмежувати доступ та штучно звужувати інформаційне та культурне поле, поєднується із вільними та якісними ЗМІ, із особистою свободою кожної людини, та іншими хорошими та демократичними речима, згаданими і їхніх програмах.

  Так і хочеться сказати: прокиньтеся, любі, ми вам не діти, ви нам не батьки; це ми вас вибираємо, а ви на нас працюєте – дозвольте, ми самі вирішуватимемо, які фільми нам дивитися, які книги читати, яку музику слухати, а ви не витрачатимете наших грошей платників податків, тринькаючи їх на результати ваших ідеологічних упереджень, звужуючи і обмежуючи наш світ, замість його розширювати.

  Оце те, що нам вдалося виловити і скомпілювати з передвиборчих програм – якщо ми щось прогавили, чи забули – не соромтеся, доповнюйте, коментуйте, сперечейтеся. На те ми і є Майдан, на те в нас і є форум.

  На завершення ж, хочеться продовжити тваринну тему одного із попередніх відтинків, і побажати нам всім, щоб втікаючі від кота миші краще стали їжачками. Бо якщо вони перетворяться на героїнь Подерв’янського Вєру і Надєжду, то біда буде Мурзіку (хоч би навіть він виглядав так само неспокусливо як скульптура Джякометті), а разом з тим біда всім іншим лісовим мешканцям, та й самим мишам теж біда. Шануймося.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.02.26 | Горицвіт

   Якщо додати відповідні голоси, то цензура вже гарантована

   Якщо, звісно, вони серйозно ставляться до власних заяв. Сказано "зупинимо засилля аморальності і культу наживи" (чи як там), то мусять якось зупиняти. Особливо мені цікаво, якими практично засобами можна зупинити пропаганду культу наживи. Ні, деякі кроки напрошуються, напрклад, заборона реклами взагалі. Гм.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.02.26 | Mary

    ну та, це в них духовность поперла :-)

    прикіл в тому, що вони не пояснюють, яким чином зупинятимуть "засилля", чи "пропаганду культу жорстокості". Я, на приклад, теж проти пропаганди культу жорстокості :-). Але ж боротися з ним можна різними методами. А проблема цих сраних передвиборчих програм, що про методи не йдеться навіть близько - фактично все зупиняється на рівні гасел і декларацій.

    Знаючи наших любих друзів абсолютно зрозуміло, що реально нічого не робитимуть взагалі - просто вони чомусь вирішили, що така позиція знайде популярність в народу, і вирішили втулити її в програму. Дибіли.

    Мені вже руки сверблять побачити, що вони понаписують у відповідь на конкретні запитання, і як це все суперечитиме їх передвиборчим програмам, які вони може й не читали :-).
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.02.26 | Горицвіт

     Re: ну та, це в них духовность поперла :-)

     Mary пише:
     > прикіл в тому, що вони не пояснюють, яким чином зупинятимуть "засилля", чи "пропаганду культу жорстокості". Я, на приклад, теж проти пропаганди культу жорстокості :-). Але ж боротися з ним можна різними методами. А проблема цих сраних передвиборчих програм, що про методи не йдеться навіть близько - фактично все зупиняється на рівні гасел і декларацій.
     >
     > Знаючи наших любих друзів абсолютно зрозуміло, що реально нічого не робитимуть взагалі - просто вони чомусь вирішили, що така позиція знайде популярність в народу,


     Це показують опитування. Є такі опитування: "виберіть не більше п'яти найважливіших проблем в державі". І там ідуть по порядку: бідність, безробіття, корупція чиновників, погана освіта, медицина, і на яомусь місці засилля бездуховності. Ці рейтинги проблем беруться за основу при написанні програм. У програмах декларуються ці всі проблеми (пропорційно їх місцю в рейтингу), що ми їх розв'яжемо. Вважається, що це саме те, чого чекає виборець. Конкретних методів виборець не чекає.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.02.26 | Mary

      це якась дуже груба схема, яку ти описав

      якби воно так було, то всі програми були б ідентичні, а вони не є.

      Навіть якщо припустити, що вони можуть проводити опитування серед різного електорату (тобто кожен серед більш-менш свого), все одно воно не спрацьовує, бо є однакові наголоси в дуже різних сил, і різні у відносно схожих.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.02.26 | Горицвіт

       Скажімо, спрощена

       Mary пише:
       > якби воно так було, то всі програми були б ідентичні, а вони не є.


       Має бути ще й оригінальність (це один чинник, чому програми різні). Друге (а за важливістю перше) - втручання керівників партій в написання програм. Тобто одні партії наймають людей для написання (тоді відбувається ідеальна схема, про яку я вище написав), а в інших - керівництво само пише. Тоді вливаються більше погляди партійних лідерів, а не виборців, на яких вони нібито орієнтуються.

       Цей же ефект трапляється і з деякими амбіціними технологами. Тобто приїжджають росіяни і просто двигають свої ідеї. Наприклад, надмірне педалювання Януковичем на минулих виборах мови, союзу і поділу України, я вважаю, йому пошкодило. Те саме буде з "нетаками" (для виборців "проблема мови" п'ятнадцята-вісімнадцята, а вони тулять її на перше місце).

       Третій чинник - деякі програми успадковані з давніх часів, і їх психологічно важко міняти. Це рухівці і комуністи. По ідеї (але треба дивитися). Ясно, що проблему походження програм можна досліджувати детальніше.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.02.26 | Горицвіт

        і ще одне

        Зв'язок між формальною програмою і рекламою: в програмі одне, а в роликах інше - яка в кого розбіжність.
  • 2006.02.27 | ziggy_freud

   на четвертий день вождь Уважне Око помітив,

   Mary пише:
   > Тепер про патетику. :-)

   Під деякими з патетичних заяв навіть я поставив би підпис.

   Звичайно, щоб почати вирішувати проблему, потрібно спочатку визнати її наявність. І на четвертий день вождь Уважне Око помітив, що в камері бракує одніє стіни...

   А де конструктив, де практичні шляхи здійснення?

   > повторюють популярну зараз у світі, але приречену на провал (за відсутності реальних способів втілення) мантру мультикультурності, обіцяючи процвітання усіх націй і народностей, всіх національних мов і культур, міжконфесійного миру, злагоди, діалогу церков і культур, поваги до всіх мов, збереження культурної спадщини та самобутності національних меншин;

   Це параметри за замовчування. Написали б вони, що збираються забоняти якусь з мов, або якусь з конфесій. Або вводити обов*язковість соц.реалізму для митців. Тоді я би здивувався.

   > до якої тональності вони воліють підстроюватися

   В тому і полягає головна проблема. Русь - наша традиція, Січ - теж наша, УПА і націонал-комуністи - теж. Греко-католики, мусульмани і хасиди теж місцевий люд, а не завезений в 1918му на бронепоїзді. Отже, політики, які вважають себе адекватними, для початку мають це визнати. А потім запропонувати спільний або відносно спільний знаменник.

   Кому і що вождь Уважне Око збирається забороняти, чи то культ наживи у вигляді економічних новин, чи розбещеність у вигляді шортів і мініспідниць, чи то насильство у вигляді історичних фільмів, мені зрозуміти важко.

   Ніж витратити мільйон на заборону порно і пропаганди насильства, краще витратити півмільйона на підтримку митців, або освіту у галузі мистецтва. І згодом багато хто замість порно, попси і блатняка дивитиметься (слухатиме, читатиме) зроблене в Україні.

   Але ж там своя третя сила, поплавські з табачніками. Вони охоче відмиють через свій концерт будь-які гроші. От кому копняків роздати в першу чергу ;-\.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.02.28 | Mary

    це ви про кого? (тобто кого саме маєте на увазі під вождем?)

    ziggy_freud пише:
    > Mary пише:
    > > Тепер про патетику. :-)
    >
    > Під деякими з патетичних заяв навіть я поставив би підпис.

    ну ясно, воно ж красіво звучить. але ж в програмі тре шоб не тільки красіво, а ше й реально, нє?

    > Звичайно, щоб почати вирішувати проблему, потрібно спочатку визнати її наявність. І на четвертий день вождь Уважне Око помітив, що в камері бракує одніє стіни...
    >

    по-моєму проблеми ше ні уважне око ні неуважне не помітило - її просто нема в програмах. :-).

    > А де конструктив, де практичні шляхи здійснення?

    от я про це власне і питаю. :-)

    > Це параметри за замовчування. Написали б вони, що збираються забоняти якусь з мов, або якусь з конфесій. Або вводити обов*язковість соц.реалізму для митців. Тоді я би здивувався.
    >

    так якщо вони за замовчуванням - нафіга їх взагалі в програму тулити? для краси?

    > > до якої тональності вони воліють підстроюватися
    >
    > В тому і полягає головна проблема. Русь - наша традиція, Січ - теж наша, УПА і націонал-комуністи - теж. Греко-католики, мусульмани і хасиди теж місцевий люд, а не завезений в 1918му на бронепоїзді. Отже, політики, які вважають себе адекватними, для початку мають це визнати. А потім запропонувати спільний або відносно спільний знаменник.
    >

    на пофіг спільні знаменники, якщо вони нічого РОБИТИ не збираються. тільки триндітимуть як ющ про бджоли.

    > Кому і що вождь Уважне Око збирається забороняти, чи то культ наживи у вигляді економічних новин, чи розбещеність у вигляді шортів і мініспідниць, чи то насильство у вигляді історичних фільмів, мені зрозуміти важко.
    >

    угу. (с)

    > Ніж витратити мільйон на заборону порно і пропаганди насильства, краще витратити півмільйона на підтримку митців, або освіту у галузі мистецтва. І згодом багато хто замість порно, попси і блатняка дивитиметься (слухатиме, читатиме) зроблене в Україні.
    >

    угу, угу (с) :-)

    > Але ж там своя третя сила, поплавські з табачніками. Вони охоче відмиють через свій концерт будь-які гроші. От кому копняків роздати в першу чергу ;-\.

    тричі угу :-).

    Хай гранти роздає незалежна комісія у складі андруховича, подерв'янського і скрипки (кожному по угу) - з них би була добра команда.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.02.28 | ziggy_freud

     це колективний портрет. Жодна фізична особа

     підчас сеансу малювання не постраждала.

     Портрет такого собі вузького фахівця із гарної звітності. Дехто з таких фахівців за певних умов є ефективним. Якщо потрібні стандартні рішення у стандартній ситуації. Це про іншу країну та інші часи.

     Mary пише:
     > ziggy_freud пише:
     > А де конструктив, де практичні шляхи здійснення?
     > от я про це власне і питаю. :-)

     Наче збирали різні комісії з робочими групами. А закінчилось у відомих мені випадках зовсім як в ВАЮ з ЮВТ. Національний деструктивний сценарій ;-/

     Якщо запросять, піду, запропоную конкретику. Писати прожекти "на дєрєвню дєдушкє" - хіба це цікаво?

     > Кому і що вождь Уважне Око збирається забороняти, чи то культ наживи у вигляді економічних новин, чи розбещеність у вигляді шортів і мініспідниць, чи то насильство у вигляді історичних фільмів, мені зрозуміти важко.

     > угу. (с)

     Для початку поміняти ту комісію Мінкульта, яка за всі роки свого функціонування заборонила один безневинний фільм жахів. А новій чітко визначити критерії - що забороняти, а що лише трохи обмежувати.

     > Але ж там своя третя сила, поплавські з табачніками. Вони охоче відмиють через свій концерт будь-які гроші. От кому копняків роздати в першу чергу ;-\.
     >
     > тричі угу :-).

     Хто роздаватиме і де? В кожному ЗМІ в Поплавка студенти і аспіранти. В ВР - лобі. Може і хотіли б рипнутись, а нізачот отримають. Табачник то взагалі священна корова. Кожен, кого дратують його вправи з акордеоном - антисеміт. Повчився б музики в нормальних семітів, старий поц. З таким адмінресурсом видавати такий тупняк...

     > Хай гранти роздає незалежна комісія у складі андруховича, подерв'янського і скрипки (кожному по угу) - з них би була добра команда.

     Якщо таку комісію створять, буде суперово.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua