МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Від 6 березня обов`язкове вивченя РОСІЙСЬКОЇ мови!

02/28/2006 | CYM-XAPKIB

Гляньте!

6 березня!

Планується ганебний акт!

Харківська міська рада за поданням члена НСНУ міського голови Харкова В. Шумілкіна збирається затвердити російську мову офіційною регіональною мовою Харкова, щоб обов’язково вивчати в школах і писати всі офіційні документи!

Українцю!

Не даймо їм це зробити! Це наша Земля, й ти, Українцю, господар на ній! Чужинці не мають права ВБИВАТИ НАШУ МОВУ.


Приходь 6 березня о 12:00
до міської ради Харкова.


Не дамо політиканам знов познущатися з корінного населення Харкова!

Візьмемо з собою барабани й дудки - хай вони нас справді почують!

СУМ-ХАРКІВ


Для відкритого оголошення на 46й сесії міськради
Ні – мовному розбрату!
ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕПУТАТІВ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Шановні добродії депутати!
Винесення на передвиборчу сесію міськради мовного питання свідчить щонайменш про недостатнє усвідомлення його надзвичайної важливості і державної ваги, а тому має всі підстави вважатися легковажним. Воно однобічно грає на користь антидержавних політичних сил, що прагнуть узяти реванш у передвиборчих перегонах. Тим більше, що озвучена заява харківського міського голови про намір саме таким чином "раз і назавжи" розв"язати у Харкові мовне питання у своїй постановці перегукується з відомими намірами "справедливого і остаточного вирішення" націона-льного питання в Німеччині. Адже через відсутність у нашому місті компактного помешкання громадян тієї чи іншої національності, як і тих, що різняться між собою за мовною ознакою, логічно постає юридична необхідність окресли-ти по районах мèжі вживання так званої регіональної мови (чомусь тільки однієї), тобто поділити місто на своєрідні мовні гетто. Куди ж дітися тоді українцям? Влада зайвий раз демонструє своє небажання зважати на них.
З урахуванням морально-етичних норм пропоноване для затвердження міськрадою рішення є безпідставним, со-ціально несправедливим і юридично необґрунтованим, бо його прийняття надає привілеї тільки одній національ-ній меншині й автоматично веде не до консолідації громадян, а до їх мовного розбрату, мовного етноциду і вимушеної русифікації. Бо внаслідок санкціонованого місцевою владою іґнорування державної мови керівництвом держав-них інституцій більшість російськомовних громадян залишаються і залишаться такими через позбавлення їх практи-чної можливості повноцінно вживати у повсякденні мову, через те, що вона так і не набула належного технічної роз-винення і розповсюдженості, завдяки небажанню керівництва приділяти достатню увагу розвитку державної мови як потужного чинника громадянської консолідації. Замість того, щоб виховувати повагу і заохочувати прихильність до неї, докласти всіх зусиль для здійснення вже прийнятої, але не виконуваної програми розвитку і розширення сфер застосування її в місті, влада не тільки залишається глухою й нечулою до потреб українців, але й хоче, всупереч зверненням до неї, на хвилях передвиборчого ажіотажу поспіхом і кулуарно у сесійній залі "вирішити" надумане мовне питання, навіть не сумніваючись у необхідності відкритого, всебічного і широкого його обговорення. Адже результати тенденційно і непрозоро здійсненого кучмівським режимом ще 2001 р. так званого "опитування" громадян не можуть не викликáти сумніву. Не мають також вони вважатися достовірними сьогодні, як об"єктивно застарілі. Отже, винесення мовного питання на сесію міськради є непідготовленим і виглядає як прикрита популістськими арґу-ментами чергова спроба поставити державну мову практично в нерівноправне (через різний рівень розвиненості) ста-новище й узаконити за нею на території Харкова статус хоч і державної, але фактично другорядної мови. Це вже від-вертий наступ організованих владою антиукраїнських сил на громадянські права українців.
Важко тут приховати передвиборчу авантюру з підігріванням сепаратистським настроїв і розігруванням антидер-жавної проросійської карти. Посилання ж на Європейську хартію, неуважно прочитану юридичними консультантами міського голови, виглядає дещо некоректним і недоречним, бо хартія спрямована (дослівно): "на збереження мов, яким загрожує зникнення" і за своєю суттю не стосується російської мови, яка вже є державною на території Росії й якій у Харкові ніщо не загрожує. Навпаки, реальний стан української мови, незважаючи на її формально державний статус, дійсно потребує дієвого захисту, тому що її повнокровному впровадженю навіть в офіційне життя чиниться шалений спротив. Будь-яка неупереджена обстежувальна комісія може підтвердити недопустимий факт, що саме українська мова в нашому місті перебуває у приниженому стані. Наочним прикладом цьому є те, що на тлі стрім-кого зростання російськомовних видань і засобів масової інформації при державному (але надзвичайно мізерному і постійно зменшуваному) фінансуванні українською мовою виходить лише одна газета "Слобідський край", наклад якої ледве перевищує всього кілька тисяч примірників, та й той потрапляє в лічені кіоски міста. До 1991 р. у Харкові виходило 3 газети масовим накладом (понад 70 тис. кожна), а саме: "Соц. Харківщина", "Ленінська зміна" та "Вечірній Харків". Тепер ледве животіє і український журнал "Березіль" (наклад до 500 прим.), що також позбавлений достат-ньої державної підтримки. Наклади видань українських книжок далеко не задовольняють існуючі потреби в них. Всу-переч закону про мови, практично всі масові заходи у місті проводяться російською мовою, а на задоволення потреб україномовних платників податків виділяється менше 10% бюджетних коштів. Де ж та справедливість? Через відсу-тність державної підтримки у Харкові практично не функціонують українські дитячі заклади, а так звані "українські" школи мають лише вивіску українських, бо навчання в них здійснюється переважно російською мовою. Кожне ж від-криття нової української школи розцінюється пануючими в місті ЗМІ як наступ на права росіян. Таке протиставлення аж ніяк не веде до громадянської злагоди. Крім того, всупереч законодавству і прийнятим державним програмам укра-їнська мова в Харкові не стала мовою вищої освіти, що штучно гальмується більшістю керівництва вищих навчальних закладів і відповідальних осіб міськуправлінь освіти, культури та ін. Введення ж регіональної мови неминуче буде пов"язано з відповідним зменшенням бюджетних фінансувань, призначених для потреб саме української освіти, тоді як у Європейській хартії чітко зазначається, що "розвиток регіональних мов не може здійснюватися на шкоду офіційним мовам і необхідності вивчати їх". Таким чином, посилання на Европейську хартію використовується як привід для продовження прихованого геноциду українців, здійснюваного попереднім комуністичним режимом.
В умовах, коли для збереження державної цілісності України потрібно прагнути суспільної стабільності і вжити всіх можливих заходів для громадянської консолідації, винесення штучно роздутого мовного питання на останню пе-редвиборчу сесію міськради важко розцінити інакше, як провокацію, спрямовану на розбрат населення Харкова і від-вернення уваги виборців від розв'язання життєвоважливих соціально-економічних проблем. Тому закликаємо до ви-важеності й відповідальності у прийнятті своїх рішень.
АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Відповіді

 • 2006.03.05 | Стайєр

  Re: Від 6 березня обов`язкове вивченя РОСІЙСЬКОЇ мови!

  А развє русскій язик нє ізучаєтся в обязатєльном порядкє на ВСЄЙ терріторіі Украіни?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.03.05 | sama

   Богу дякуючи, НІ! (-)

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.03.06 | Стайєр

    Re: Богу дякуючи, НІ!

    А чим це регламентується? Я щось не чув про жодну школу, де б русскій язик починаючи з певного класу не вчили. Заради справедливості, потрібно відмітити, що "чув" я про дуже небагато шкіл.

    І скільки ж є таких шкіл(і в яких областях), де навчання здійснюється українською, а крім цього діти вчать ще , скажімо англійську і французьку?

    Тобто, чи є надія побачити покоління, що не буде російської розуміти або, як мінімум, не розмовлятиме?
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.03.06 | Стась

     Бессмысленная война

     Стайєр пише:
     > Тобто, чи є надія побачити покоління, що не буде російської розуміти або, як мінімум, не розмовлятиме?

     Бороться с русским языком ради развития украинского - это примерно то же, что "сражаться за мир". Что, как верно замечено, эквивалентно "трахаться ради девственности".

     Тут бы стране выжить в газовых объятиях соседа.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.03.06 | Адвокат ...

      "Мухі -- отдєльно, котлєти -- отдєльно". ( - )

 • 2006.03.06 | ЖАК

  Re: Від 6 березня обов`язкове вивченя РОСІЙСЬКОЇ мови!

  А чего так забегали, как тараканы от дихлофоса? Да никто не покушается на Ваш родной язык. К чему вопли "рятуйте, рятуйте!"? Исторические процессы отличаются тем, что влиять на них, мягко говоря, сложно. А уж воплями и подавно.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.03.06 | Московский Одессит

   Ура! Молодец мэр(или кто там так постарался)!

   Там глядишь, и во всей юго-восточной Украине так будет:)
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.03.06 | Адвокат ...

    Ваш "молодєц" зробив дитячу, як на досвіченого політика, помилку

    він зробив те, до чого закликав головний його супротивник на виборах мера. Тіко той пішов далі, і те що в Шумілкіна "на умє", у Добкіна "на язикє".

    Я не буду аж ніяк здивований, коли "помаранчевий" Шумілкін безславно програє мерські вибори "ґалубому" Добкіну. Бо бачу, що то є "результат попередньої домовлености", такий собі прототип "саюзу помернча з ґалубізною".
 • 2006.03.06 | CYM-XAPKIB

  Re: Від 6 березня обов`язкове вивченя РОСІЙСЬКОЇ мови!

  Стався ганебний акт у Харкові!

  Сьогодні, 6 березня 2006 р попри активний опір громадськості Харківська міська рада ухвалила рішення про введення на терені регіону російської мови як офіційної. Це сталося близько 16 години. Цим рішенням розпочато міжнаціональну ворожнечу і розбрат у суспільстві, що може призвести до фатальних наслідків. Пікет на захист державної мови, в якому брали участь сотні харків`ян розпочався сьогодні з 10-00 біля будівлі Харківської міської ради і тривав до ухвали ганебного рішення
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.03.06 | Адвокат ...

   Після того, як хрюківці, і не в останню чергу через це рішення

   Міськради, оберуть пана Добкіна собі за мера, чекаємо на "новиє новаціі". Не буду аж ніяк здивований, коли наступною мовою, що буде "обов'язковою для вивчення у Хрюкові" стане "фєня".
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.03.07 | ЖАК

    Re: Після того, як хрюківці, і не в останню чергу через це рішення

    Когда нет аргументов искажают имена собственные и названия нас. пунктов... "Адвокат"! Что с Вами?
 • 2006.03.06 | Стась

  Не все так страшно (л)

  По крайней мере, про обязательное изучение речи не шло - только в форме обращения к ВР. Речь всепго лишь об альтернативном языке делопроизводства, насколько я увидел в сообщениях, и, непонятно на кой ляд, о названиях улиц.

  http://www.korrespondent.net/main/147139

  В общем, пока что это все несчастная Маричка им. блока Ветрянка, только наоборот.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.03.06 | anorma

   страшно

   ибо пока как раз делопроизводство и есть та зацепка, по которой украинский язык через профессиональные ниши может выжить и пробиться в живое общение
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.03.06 | Адвокат ...

    Тепер у Хрюкові вона ( Українська Мова ) не виживе.

    Дякуючи "нєрушимому саюзу "памєранчєвоґо" Шумілкіна з "ґалубим" Добкіним".


    "Нашій Україні" має бути соромно за підтримку пана Шумілкіна на виборах Харківського мера.
 • 2006.03.06 | пан Roller

  Треба принуждать разговарить украинцев на их мове дома (-)

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.03.06 | Адвокат ...

   Та кажіть вже, як Добкін,-- повиривать язики. ( - )

 • 2006.03.06 | Горицвіт

  Сьогодні якраз 6 березня. Які новини?

  CYM-XAPKIB пише:
  >
  > Гляньте!
  > 6 березня!
  > Планується ганебний акт!
  >
  > Харківська міська рада за поданням члена НСНУ міського голови Харкова В. Шумілкіна збирається затвердити російську мову офіційною регіональною мовою Харкова, щоб обов’язково вивчати в школах і писати всі офіційні документи!
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
 • 2006.03.06 | Сергій Вакуленко

  Re: Від 6 березня обов`язкове вивченя РОСІЙСЬКОЇ мови — Навпаки!

  Якщо спиратися на Хартію, в ній про це є два пункти:

  Стаття 7 – Цілі та засади

  передбачає

  1
  е. надання особам, які не володіють реґіональною або меншинною мовою й мешкають на теренах, де ця мова вживається, можливості опанувати її, ЯКЩО ВОНИ ТОГО БАЖАЮТЬ.

  Стаття 8 – Освіта

  1. Стосовно до освіти, Сторони зобов'язуються в межах території, де такі мови вживаються, зважаючи на ситуацію кожної з цих мов, і БЕЗ ПЕРЕШКОДЖАННЯ викладанню офіційної мови (офіційних мов) держави
  ...
  (далі йде перелік заходів).

  Таким чином, у галузі освіти признання російській мові стутусу реґіональної означає надання кожній особі МОЖЛИВОСТІ її опанувати НА ВЛАСНЕ БАЖАННЯ, але притому ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ вивчення ДЕРЖАВНОЇ української мови


  Article 7 – Objectifs et principes

  1.
  g. la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette langue est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent;


  Article 7 – Objectives and principles

  1.
  g. the provision of facilities enabling non-speakers of a regional or minority language living in the area where it is used to learn it if they so desire;

  Article 8 – Enseignement

  En matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat:

  Article 8 – Education

  1. With regard to education, the Parties undertake, within the territory in which such languages are used, according to the situation of each of these languages, and without prejudice to the teaching of the official language(s) of the State:
 • 2006.03.07 | CYM-XAPKIB

  Re: Від 6 березня обов`язкове вивченя РОСІЙСЬКОЇ мови!

  Петро І: “...сей малороссийский народ и зело умен и зело лукав: он, яко пчела любодельна, дает Российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи Российскаго просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет волом подъяремным и светочью Российскаго Царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и Российское царство останется не в авантаже”.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua