МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Припиняємо надання незаконної переваги за мовною ознакою! (/)

05/05/2006 | NI_ZRADI
Сергій САВЧЕНКО
Припиняємо надання незаконної переваги за мовною ознакою!

Серед певних кіл української громадськості не припиняються ремствування щодо нехтування державною мовою з боку працівників державних установ, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, пошти, інших державних організацій. Часто доводиться чути, що влада нічого не робить для впровадження державної мови. Не припиняються заклики щодо прийняття нової редакції Закону України "Про мови". Автор цих рядків стверджує, що чинна законодавча база цілком достатня для того, щоб забезпечити мовні права українців.

Все залежить від нашого знання законів та вміння ними користуватися. Жоден, навіть найкращий, закон сам не запрацює. Автор має досвід "дерусифікації" оголошень на залізничному вокзалі у м. Мелітополі, зроблено це було в 2004 році, ще за "старої" влади. Пропоную скористатися Законами України "Про боротьбу з корупцією", "Про звернення громадян" і "Європейською Хартією регіональних мов або мов меншин", яку ратифікувала Верховна Рада України.

Справа в тому, що стаття 10 Конституції України визначає спеціальний статус української мови як державної. Всі інші мови мають рівні права на використання. Тобто мові жодної національної меншини Конституція та чинне законодавство України переваги не надає. Не надає такої переваги також "Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин".

Таким чином, відмова державного службовця, працівника місцевого самоврядування, працівника пошти, освіти, залізниці, міліції, ДАІ, митниці, пенсійного фонду, інших державних закладів та установ, закладів та установ місцевого самоврядування надавати інформацію державною мовою може бути розцінена зацікавленим громадянином як надання незаконної переваги за мовною ознакою.

Будь-який публічний виступ посадової особи органу влади, державного закладу та установи, посадової особи органу місцевого самоврядування, закладу та установи місцевого самоврядування не державною мовою може бути розцінений зацікавленим громадянином як надання незаконної переваги за мовною ознакою.

Адміністративні санкції за надання незаконної переваги передбачені Законом України "Про боротьбу з корупцією".

Дієвість таких звернень перевірена автором.

Необхідно взяти до уваги, що згідно із Законом України "Про звернення громадян" відповідь надсилається тому громадянину, чий підпис стоїть першим. Тому не має значення, скільки підписів стоїть під листом. Для чиновника, який буде готувати відповідь, це не має значення, навіть добре, оскільки він впише у звітність кількість підписів, а відповідь надішле одну. Тому ефективніше надіслати десять листів від десяти громадян, ніж один лист від десяти громадян.

Ефективно надсилати ті самі листи в різні інстанції, не вказуючи, що це копії.

Перевірено, що ефективно надсилати рекомендовані листи до:

Президента України, Секретаріат Президента України, вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220.

Прем'єр-міністра України, Кабінет Міністрів України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Секретаріат РНБОУ, вул. Командарма Каменєва, 8, м. Київ, 01133.

Голови Верховної Ради України, Верховна Рада України, вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01005.

Нижче подається текст рекомендованого листа, в якому рішення Севастопольської міської ради щодо визнання російської мови регіональною і такою, що потребує охорони та розвитку, розцінюється як надання незаконної переваги за мовною, національною ознаками. Громадяни, які поділяють таку оцінку, можуть підписатися під поданим текстом і надіслати за наведеними вище адресами. Ефективність буде більше, якщо лист буде надіслано на всі наведені вище адреси.
Це чергова акція, яку пропонується провести в межах акцій "Спільна дія - Сонячна мережа". Кожен учасник акції впевниться в ефективності такого способу дій.

Хай Буде!

Сергій САВЧЕНКО,
голова Всекримського товариства "Просвіта"
ім. Т. Шевченка.


Голові Верховної Ради України
п. Литвину В. М.
Верховна Рада України,
вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01005.

СКАРГА
щодо відповідальності Саратова Валерія,
голови Севастопольської міської ради

Вельмишановний Володимире Михайловичу!

Севастопольська міська рада 26 квітня 2006 року ухвалила рішення щодо визнання російської мови регіональною і такою, що потребує охорони та розвитку. Така ухвала, на мою думку, є наданням незаконної переваги за мовною, національною ознаками під час підготовки і прийняття нормативно-правового рішення. На мою думку, голова Севастопольської міської ради Саратов Валерій під час підготовки і прийняття нормативно-правового рішення нічого не зробив, щоб роз'яснити антиконституційність цього рішення.

Як посадова особа Саратов Валерій не міг не знати, що таке рішення суперечить Конституції України, чинному законодавству, тому, на мою думку, він зробив це цілком свідомо. Такі дії я розцінюю як намагання продовжити насаджування в Україні мови однієї з національних меншин України, нехтування моїми громадянськими правами, як приниження моєї честі та гідності, що завдало мені моральних страждань як громадянину своєї держави. Таке ставлення до мене з боку Саратова Валерія я розцінюю як надання незаконної переваги за мовною та національною ознаками.

В Севастополі мешкають, наприклад, кримські татари, білоруси, німці, поляки, болгари, караїми та представники багатьох інших народів. Не зрозуміло, на якій підставі були знехтувані мовні права цих народів під час підготовки та прийняття рішення щодо визнання російської мови регіональною і такою, що потребує охорони та розвитку.

Крім того, м. Севастополь є містом, де перебувають Військово-морські сили України. Севастополь щороку відвідують багато тисяч громадян України. Правами цих громадян України, на мою думку, також було зухвало знехтувано. Це також, на мою думку, є наданням незаконної переваги за мовною ознакою.

У статті 10 Конституції України визнано окремий статус української мови як державної. Жодній мові національних меншин у Конституції України та Законах України переваги не надається. В Севастополі мешкають громадяни десятків національностей, тому надання переваги мові однієї з національних меншин, на мою думку, є наданням незаконної переваги за мовною ознакою і може викликати обурення з боку представників інших національних меншин, що неприпустимо.

Не дає права надання переваги мові якоїсь із національних меншин і "Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин", яку ратифікувала Верховна Рада України.

На мій погляд, голова Севастопольської міської ради п. Саратов Валерій своїми діями зухвало знехтував чинною Конституцією України, ухвалою Конституційного Суду та принизив один із конституційних атрибутів державності України - державну мову і тим самим зганьбив мою громадянську честь та гідність, завдав мені образи та моральних страждань, тобто надав незаконну перевагу за мовною ознакою.

У зв’язку з цим вимагаю:

1. Відповідно до статті 10 Закону України «Про боротьбу з корупцією» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995,
№ 34, ст. 266), (вводиться в дію Постановою ВР № 357/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, № 34, ст. 267), (зі змінами, внесеними згідно із Законами № 171/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, № 19, ст. 136 № 85/98-ВР від 05.02.98, ВВР, 1998, № 26, ст. 149 № 460-XIV (460-14) від 02.03.99, ВВР, 1999, № 16, ст. 97 № 622-XIV (622-14) від 05.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст. 213 № 1594-III (1594-14) від 23.03.2000, ВВР, 2000, № 24, ст. 185 № 90-IV (90-15) від 11.07.2002, № 148-IV (148-15) від 12.09.2002):

“Керівники міністерств і відомств, державних підприємств, установ та організацій чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених статтею 5 цього Закону, в межах своєї компетенції зобов'язані вжити заходів до припинення таких діянь та негайно повідомити про їх вчинення будь-який з державних органів, зазначених у пунктах «а», «а-1» і «б» статті 4 цього Закону. (Частина перша статті 10 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 148-IV (148-15) від 12.09.2002)

Умисне невжиття такими керівниками заходів, передбачених частиною першою цією статті, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення діяння, передбаченого частиною другою цієї статті, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з посади чи інше усунення від виконання функцій держави”.

та статті 5 цього Закону України:

“…Державний службовець, який є посадовою особою, не має також права:

а) сприяти, використовуючи своє посадове становище, фізичним та юридичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної, кредитно-банківської та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

б) неправомірно втручатися, використовуючи своє посадове становище, у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;

в) бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, діяльність якого він контролює;

г) надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень.

Особи, які претендують на зайняття посади в системі державної служби або на виконання інших функцій держави, попереджаються про встановлені щодо них обмеження”.

притягти до відповідальності голову Севастопольської міської ради Саратова Валерія.

На мою думку, він підпадає під дію пункту: г) “надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень” і має відповідати згідно з нормою: “Умисне невжиття такими керівниками заходів, передбачених частиною першою цією статті, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п'яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, оскільки не зупинив надання незаконної переваги за мовною ознакою під час підготовки та прийняття нормативно-правового рішення щодо визнання російської мови регіональною і такою, що потребує охорони та розвитку.

2. Провести розслідування причин нехтування, на мою думку, чинною Конституцією головою Севастопольської міської ради п. Саратовим Валерієм під час підготовки та прийняття нормативно-правового рішення щодо визнання російської мови регіональною і такою, що потребує охорони та розвитку. Таке ставлення до мене п. Саратова Валерія як до громадянина України я розцінюю як надання незаконної переваги за мовною ознакою.

3. За результатами розслідування розглянути відповідність посадам, що вони обіймають, посадових осіб Севастопольської міської ради та установ, які належать до системи Севастопольської міської ради.

4. Припинити надання незаконної переваги за мовною ознакою посадовою особою, головою Севастопольської міської ради п. Саратовим Валерієм.

5. Вимагаю, щоб п. Саратов Валерій особисто письмово вибачився переді мною за завдані мені образу та моральні страждання.

6. Розглянути на засіданні Ради національної безпеки при Президентові України стан виконання ухвали Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року посадовими особами Севастопольської міської ради.

7. Згідно зі статтею 7 Закону “Про звернення громадян” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 47, ст. 256) (вводиться в дію Постановою ВР № 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, № 47, ст. 257) (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 653-XIV (653-14) від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст. 219):
“…Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються” не направляти мою скаргу до Севастопольської міської ради.

8. Згідно зі ст. 15 та ст. 20 Закону України “Про звернення громадян” повідомити мені про результати розгляду всіх пунктів моєї скарги на адресу:
________________________________________________
________________________________________________

З повагою та надією на підтримку й розуміння,
________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Підпис


“____” “_______________” 2006 року.ДЖЕРЕЛО:
http://www.observer.sd.org.ua/news.php?id=9402

Відповіді

 • 2006.05.05 | Albes

  Вот так начинался и фашизм в Германии и сталинизм в СССР(-)

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.05.06 | Volodimir_V

   Вимога щодо Державної мови фашизм?

   Я так зрозумів, що пишеться там так- якщо не державна мова, а інша наприклад російська то це принижує інші мови національностей України наприклад татарську.
   (Цікавий підхід)

   В принципі правильно.
   Чому?

   Приходить німець за національністю(та ще й приїхав з Германіїї- по нашому ледь шпрехає)

   1. держ. сл. звертається укр. мовою.
   Відвідувач каже що погано володіє укрю краще рос.
   2. Держ. сл. переходить на рос.
   Держ. сл. знає німецьку!
   3. Держю сл. переходить на нім.

   В принципі цим татарин що приїхав з Турції гіший За росіянина, що приїхав з Росії ???
  • 2006.05.07 | stefan

   Albes! Ти щось не переплутав

   Albes!
   Про що ти?
   ***
   Ти щось не переплутав?.
   Такими словами, як "фашизм" треба користуватися дуже обережно,-
   як гострою бритвою.
   ***
   "всі правила безпеки написані кров'ю"
 • 2006.05.05 | Дядя Вова

  Якою з двох? Ознак.

  І чого дехто так дратується навколо мовного питання. Незрозуміло. Та ще не у себе вдома, а у сосіда в хаті. Щоб йому стало пагано-пагано на душі, як і авторам. Е-ех, якщоб це була головна проблема в Україні...
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.05.05 | Albes

   Re: Якою з двох? Ознак.

   Сделайте маленький анализ тем, поднимаемых последнюю неделю-две на ВФ и в Новостях, и Вам все станет ясно и насчет "языкового" и насчет "религиозного" и насчет "трипольского" и т.д. вопросов. Как вдруг "поперло" ? С чего бы это ? (вопросы риторические, ответы и так понятны).
  • 2006.05.06 | один_козак

   Дядю, вас не хвилює?

   То не виступляйте. А як хвилює - то не удавайте байдужого. Якби це не було проблемою, воно б не обговорювалося так бурхливо.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.05.06 | Дядя Вова

    Ні, я не проти мовної теми

    Сам залюбки приймаю участь, як бачите. Я проти ототожнювання «історичне мовне питання» = «істерична мова викладання».
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.05.07 | один_козак

     Дратливе воно, от люди й хвилюються.

     Я сам надаю перевагу спокійному обговоренню й пошуку зручних для всіх рішень. Але часом доводиться бути в таких ситуаціях, що рівновагу зберегти важко. Так буде доти, поки українська мова не стане такою ж визнаною своїми й чужими, як російська, німецька чи японська. От за останні роки дещо вже змінилося в цьому плані. Після помаранчевої революції - взагалі кайф. Після Майдану, після співання цілою площею "Ще не вмерла..." воно логічно.
     Сьогодні спостеріг, як моя дружина виросла в питанні володіння укр. мовою. В неї зараз чергове підвищення кваліфікації, переробляє тексти, що писалися (нею ж) років 7 тому. Дивується, як вона могла плутати слово "дільниця" і слово "ділянка". І це завдяки впровадженню мови в установах, на телебаченні. А от деякі місцеві ради зробили крок до того, щоб зупинити цей процес.
 • 2006.05.05 | Роман ShaRP

  Аффтар, загляни в действующий "Закон о языках", и выпей йаду(л)

  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=8312-11

  "Незаконные льготы по языковому признаку" дает действующее законодательство Украины.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.05.06 | шкіпер

   +1: Аффтор не читатель, аффтор - писатель

   Дивує, що всі захистники мови не читають законів, на яки посилаються. Мабуть тому аффтар не спромогся переличити, які саме статті законів, Конституції були порушенні.

   Так що такий креафтів тягне не більше ніж на розпалювання ворожнечі на мовному грунті всупереч статті 8 Закону про мови.

   Аффтару особливо рекомендую перечитати такі статті: Стаття 3. Мови інших національностей в Українській РСР, Стаття 5. Право громадян користуватися будь-якою мовою, Стаття 6. Обов'язок службових осіб володіти мовами роботи органів і організацій, Стаття 8. Захист мов, Стаття 11. Мова роботи, діловодства і документації, Стаття 18. Мова судочинства, Стаття 25. Мова виховання та одержання освіти.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.05.06 | razor

    Re: +1: Аффтор не читатель, аффтор - писатель

    Shkiper pyshe:
    Дивує, що всі захистники мови не читають законів, на яки посилаються. Мабуть тому аффтар не спромогся переличити, які саме статті законів, Конституції були порушенні.

    *****Pislja rozdumu, ja hadaju shcho postanova Sevastopols'koji mis'krady pro nadannja rosijs'kij movi reginal'noho statusu v misti povnistju vidpovidaje statti 3 Zakonu Pro Movy 1989r. Os' tsja stattja:

    "В роботі державних, партійних, громадських органів,
    підприємств, установ і організацій, розташованих у місцях
    проживання більшості громадян інших національностей (міста,
    райони, сільські і селищні Ради, сільські населені пункти, їх
    сукупність), можуть використовуватись поряд з українською і їхні
    національні мови."

    Za ofitsial'nym perepysom 2001 r., rosijany stanovljat' v Sevastopoli bilshist'. Otzhe rosijs'ka mova mozhe buty uzakonena jak paralel'na do derzhavnoji ukrajins'koji v mistsevykh spravakh.

    ZATE: Postanovy Luhans'koji oblrady ta Kharkivs'koji mis'krady NEZAKONNI i pidljahajut' skasuvannju ukazom "garanta", bo ani v Luhans'kij oblasti ani v Kharkovi nema rosijs'koji bilshosty (ZPM dije na pidstavi rosijs'koji (chy inshoji) NATSIONAL"NOSTY a ne npr. "rosijs'komovnosty" (shchob tam ostannje ne oznachalo). A Evropejs'ka Khartija vzahali ne zobovjazuje do bud' jakoji konkretnoji diji za svojimy ("khartijs'kymy") "protsentamy" menshynnykh mov (tam nichoho podibnoho nema), i zalyshaje v syli vnutrishni zakony derzhav pidpysantiv (a v Ukrajini tse ZPM jakyj vyznaje LYSHE "natsbilshosty" abo brak ukrajins'koji natsbilshosty jak pryvid do ofitsialnoho vzhytku inshoji movy (krim v osviti ta sudochynstvi pry pevnykh umovakh).

    Zvernit' tezh uvahu shcho stattja 5-ta ZPM tisno zvyazana z 3-oju. "Bud' jaka mova" (v derzhavnykh spravakh)= mova vyznana jak ofitisialno dilova v pevnij administratyvnij odynytsi. A ne "jaka nebud' mova"...*****
  • 2006.05.06 | один_козак

   Значить, закони в нас незаконні. ))) (-)

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.05.06 | Дядя Вова

    Почнемо з Конституції? (-)

    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.05.06 | один_козак

     Та ж ви вже почали)) (-)

   • 2006.05.07 | Сергій Кабуд

    так і є, в Україні неправове суспільстві і до ЄС - фігушки(-)

 • 2006.05.06 | NI_ZRADI

  Ач, як заворушилися українофоби! Страшно? Буде ще страшніше! (-)

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.05.06 | Albes

   Зашевелились как раз провокаторы.Под видом "любви к Украине"(-)

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.05.06 | один_козак

    Нє, а що робити?..

    Я от ще не визначився зі своєю позицією в даних конкретних умовах, але після прийняття деякими місцевими радами рішень про підйом статусу рос. мови та на тлі спроб надати їй офіційного статусу по всій Україні, доводиться думати про те, що робити в цій ситуації українцям, які власну мову цінують та хочуть її вберегти. Адже об'єктивно (чи треба це повторювати) в тяжкому стані у нас досі не російська, а якраз українська мова.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.05.06 | шкіпер

     Все дуже просто

     один_козак пише:
     > Я от ще не визначився зі своєю позицією в даних конкретних умовах, але після прийняття деякими місцевими радами рішень про підйом статусу рос. мови та на тлі спроб надати їй офіційного статусу по всій Україні, доводиться думати про те, що робити в цій ситуації українцям, які власну мову цінують та хочуть її вберегти. Адже об'єктивно (чи треба це повторювати) в тяжкому стані у нас досі не російська, а якраз українська мова.

     На мою думку все дуже просто - друга державна нам не потрібна. І я вас в цьому буду підтримувати обома руками - через свої переконання. Але коли ви мені всупереч законам, всупереч здоровому глузду кажете, що я не можу користуватись російською, бо начебто це імперська мова ... я можу тількі відправити вас читати закони, а яцщо не допоможе - і ще далі. Сподіваюсь ви не спиймете ці слова, як образу - це взагалі - про "захістників" мови. Як би кому не хотілось, російська мова бути в України, c'est la vie, як кажуть французи. Треба не надавати козирів у рукі янучар і все буде гаразд, будемо ми жити дружно.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.05.06 | один_козак

      А, так я з вами вповні згоден. (-)

   • 2006.05.06 | шкіпер

    при чем как всегда избирательно...

    ... когда принимал решение НСНУшник Шумилкин, их не пучило, а когда приняли Севастополь и Луганск, читай бело-голубые, так прям отбою нет от жилающих занять место на трибуне.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua