МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Світило науки

05/07/2006 | Майдан-ІНФОРМ
На думку приходить:"Товаріщ Сталін, ви большой учьоний...".

Віце-президентом Національної академії наук України обрано громадянина Литвина В.М., який поки що числиться головою Верховної Ради України.

Відповіді

 • 2006.05.07 | Хвізик

  ні гуя собі! Ця чума ще не на лісоповалі? (-)

 • 2006.05.07 | Iryna_

  Ось Патон запевняє, які чесні та демократичні вибори в НАНУ

  http://www.nas.gov.ua/ua/main.html
  Наведу всю статтю, бо лінк на ту сторінку на конкретні матеріали не виводить

  Академія чекає гідного поповнення Розповідає президент НАН України академік Борис Патон

  - Борисе Євгеновичу, опубліковане у пресі повідомлення про чергові вибори до академії викликало чималий інтерес як у науковому середовищі, так і в широкого загалу. Чим це пояснити?
  - Такий інтерес, вочевидь, пояснюється тим, що громадська думка дедалі більше усвідомлює, що в Україні, як і в розвинених країнах світу, поступово відбувається процес формування суспільства, котре грунтується на знаннях. А таке суспільство не може успішно розвиватися, забезпечувати високий рівень добробуту і культури народу без потужної національної науки. Тому я і мої колеги схвально ставимося до виявленого громадськістю підвищеного інтересу до наступних виборів, до нового поповнення Національної академії наук України.

  Як відомо, метою її діяльності є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство, створення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни й підготовка висококваліфікованих наукових кадрів. Для реалізації цієї мети академія має великий науковий потенціал - широкорозвинену мережу науково-дослідних установ, де працює багатотисячний колектив учених.

  Потужною науковою силою, що формується не лише зі співробітників академії, є провідні українські науковці - академіки і члени-кореспонденти НАН України. Це дослідники, котрі особисто збагачують науку новими визначними досягненнями та відкриттями, організовують колективну розробку актуальних проблем, здійснюють наукове керівництво найважливішими роботами. Бути обраним до Національної академії наук України впродовж багатьох десятиліть, починаючи з часу її утворення у далекому 1918 році і до сьогодні, вважалося і вважається високою відзнакою заслуг кожного вченого, удостоєного такої честі, визнанням вагомості його внеску у вітчизняну і світову науку. Тож не дивно, що напередодні чергових виборів у наукових та освітянських колах розгортається жваве обговорення як конкретних кандидатур, так і засад виборчого процесу в цілому.

  - Доводиться іноді чути про нібито порушення загальноприйнятних демократичних норм, келійність протегування одним кандидатам і створення штучних перепон для інших, просування тих, кого протискують владні структури тощо. Наскільки це відповідає дійсності?
  - Будемо відверті. Свого часу, особливо у період, що передував здобуттю Україною незалежності, окремі такі випадки не можна було повністю виключити. Врешті-решт, демократія, як ми розуміємо, ніколи не була і не є стовідсотковою панацеєю від будь-яких порушень. Проте академічна спільнота виробила власний кодекс, котрий чітко регламентує виборчий процес і дозволяє уникнути небажаних сторонніх впливів. Це передусім Статут НАН України та Положення про вибори до НАН України.

  - Можливо, доцільно, бодай стисло, нагадати про те, як готуються й проводяться вибори до академії.
  - Відповідно до Статуту академії вибори дійсних членів і членів-кореспондентів НАН України проводяться не рідше одного разу на три роки і призначаються президією НАН України. Повідомлення президії НАН України про проведення виборів дійсних членів і членів-кореспондентів НАН України (назви спеціальностей, кількість вакансій та їх розподіл) публікується в пресі не пізніше ніж за три місяці до проведення виборів. При визначенні кількості та найменування вакансій враховуються численні пропозиції наукових установ, провідних вищих навчальних закладів, визначних лідерів наукових шкіл щодо необхідності пріоритетного забезпечення та розвитку найактуальніших наукових напрямів, а також компенсації втрат, яких, на жаль, час від часу зазнає академічна спільнота. Зміна назв спеціальностей, кількості вакансій та їх розподілу по відділеннях після публікації повідомлення не допускається. Право висувати кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України надається вченим радам наукових установ і вищих навчальних закладів, державним і громадським організаціям, дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України. Відповідні матеріали та обгрунтування надсилаються до НАН України протягом одного місяця від дня публікації. Списки висунутих та зареєстрованих кандидатів у дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України публікуються у пресі не пізніше ніж за місяць до дня виборів. Академіки і члени-кореспонденти обираються таємним голосуванням у два етапи - на загальних зборах відділень, а потім на загальних зборах НАН України. Особливо хотів би підкреслити, що вибори і передвиборча кампанія проводяться на демократичній основі, за повної поінформованості наукової громадськості та забезпечення необхідних умов для всебічного обговорення кандидатур.

  - Чим, на вашу думку, відрізняються наступні вибори від попередніх?
  - Передусім зазначу, що конкурс на наступних виборах значно більший, ніж на попередніх виборах, і становить на одну вакансію академіка три кандидати і відповідно на одну вакансію члена-кореспондента - майже п'ять. Можна сподіватися, що будуть обрані саме ті кандидати, хто зробив найвагоміший внесок у скарбницю української науки і, ставши членом академії, успішно продовжить її поступ. Ні для кого не є таємницею, що в останні роки наша наука зазнала чимало кадрових втрат. Частина учених через відомі усім причини була змушена виїхати за кордон на постійне проживання чи тимчасово. Постала проблема омолодження наукових кадрів, а також потреба віднайти учених, спроможних очолити фундаментальні і прикладні дослідження у нових пріоритетних напрямах, розв'язувати назрілі актуальні проблеми. Успішно виконати ці завдання, безумовно, допоможуть вчені, котрих буде обрано до складу академії на травневих виборах. Великий спектр нових спеціальностей, по яких проводитимуться вибори, дає можливість значно зміцнити кадровий потенціал усіх трьох секцій академії: фізико-технічних і математичних наук, хімічних і біологічних наук та суспільних і гуманітарних наук. Він відображає переважно спеціальності, котрі визначають передній фронт сучасної світової науки. Скажімо, такі, як квантова оптика і фізика м'якої речовини, котрі нині розвиваються особливо інтенсивно завдяки тому, що нові технічні засоби дають змогу експериментувати з окремими квантами світла та окремими молекулами. Це відкриває дивовижні перспективи, застосування у комп'ютерній техніці, телекомунікаціях, біології і медицині. Два роки тому в НАН України було створене нове відділення - ядерної фізики та енергетики. Його завдання - наукова підтримка розвитку ядерної енергетики на основі глибоких фундаментальних досліджень. Відкрито десять нових вакансій для обрання членами академії висококваліфікованих фахівців у цій надзвичайно складній і відповідальній галузі науки. Зі спеціальністю нанохімія пов'язані великі надії на створення матеріалів майбутнього для електроніки, обчислювальної та космічної техніки, медицини. Досягнення у таких напрямах, як молекулярна біологія, молекулярна біофізика, експериментальна онкологія, на думку багатьох спеціалістів, становлять наукове підгрунтя новітніх медико-біологічних технологій, що визначатимуть прогрес людства у розв'язанні проблем охорони і збереження здоров'я населення в XXІ столітті. У соціогуманітарних науках на виборах оголошені спеціальності, спрямовані насамперед на дослідження і наукове обгрунтування здійснення в Україні соціально-економічних, суспільно-політичних і культурних перетворень, виходу її на шляхи динамічного інноваційного розвитку, вивчення історичного досвіду і традицій українського народу, проблем актуалізації його культурної спадщини в житті сучасного суспільства. По цій секції вперше відкрито вакансії зі спеціальностей з маркетингу, етнополітології, оборонної економіки, лінгвістичних технологій.

  - Що зараз робиться для проведення наступних виборів?
  - Відповідно до Статуту академії і Положення про вибори президією НАН України утворено експертні комісії з дійсних членів академії в усіх її відділеннях. Вони вже попередньо розглянули матеріали на кандидатів і відповідність кожного з них оголошеній вакансії. На основі ознайомлення з матеріалами, що характеризують кандидатів як учених і організаторів науки, експертні комісії складають висновок по кожній кандидатурі, рекомендують найдостойніших до обрання з оголошених спеціальностей. Рішення, експертних комісій з усіх питань приймаються відкритим або таємним голосуванням на розсуд членів комісії. Далі проводитимуться загальні збори відділень, на яких експертні комісії інформуватимуть про наявні вакансії по відділенню і доповідатимуть зроблені ними висновки по кожній представленій кандидатурі. Після обговорення доповідей експертних комісій, під час якого кожний член відділення може висловити свою думку, таємним голосуванням проводитиметься обрання у дійсні члени НАН України. Обраними вважаються особи, котрі одержали найбільшу кількість голосів, але не менше двох третин голосів дійсних членів академії даного відділення, що беруть участь у голосуванні. В аналогічний спосіб проходитимуть також вибори кандидатів у члени-кореспонденти з тією відмінністю, що у виборах кандидатів у члени-кореспонденти у голосуванні беруть участь як дійсні члени академії, так і члени-кореспонденти. Це перший, попередній, етап виборів. Другий, вирішальний етап відбувається на загальних зборах НАН України. На них академіки-секретарі відділень доповідатимуть про результати виборів кандидатів у дійсні члени і члени-кореспонденти академії. Після цього таємним голосуванням обиратимуться дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України. При цьому у бюлетень для голосування вносяться тільки ті кандидати, котрі обрані загальними зборами відділень.

  Отже, робиться усе практично можливе, щоб забезпечити суворе дотримання демократичних норм виборів, їхню прозорість та унеможливити будь-який сторонній вплив на їхню підготовку, проведення і результати.

  Тому є всі підстави сподіватися, що травневі вибори до Національної академії наук України зміцнять її гідним поповненням видатних учених, спроможних вирішувати важливі завдання, що стоять перед вітчизняною наукою.

  Аркадій ХІДЕКЕЛІ "Урядовий кур'єр" 2006.03.23
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.05.08 | stefan

   як каже мій знайомий професор

   д-р фіз.-мат. наук(фунд).:
   більш реакційної і недемократичної державної структури в Україні,
   ніж НАНУ - нема.

   "всі правила безпеки написані кров'ю"
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.05.08 | afterstep

    згоден. Середньовічна інквізиція була більш прогресивною (-)

 • 2006.05.07 | Павло

  Re: Світило науки

  Треба просто відділити менеджмент від науки. І тоді усе стане на свої місця. І кожен, хто хоче стати менеджером не буде намагатися здобути науковий ступінь (тобто купити дисертацію :)). І справа не в Литвині, а у системі в Академії наук зокрема, і в український науці взагалі. Важко сказати, який з нього вчений, хоча він не дурний. І, якщо взяти об'єктивно, то в нього є певні організаційні здібності. Інша справа в якому напрямку їх використовувати. І, хто його знає, можливо він міг би принести на цьому місці користь для держави Україна. На мою думку, усі інші в Академії наук не є значно кращими за Литвина. Швидше за все, усі вони є приблизно однаковими. А окремі винятки лише підтверджують правило.
  І ще одне, на мою думку Литвин всеж таки є більш проукраїнським політиком, ніж проросійським або проамериканським.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.05.08 | Хвізик

   Re: Світило науки

   > І ще одне, на мою думку Литвин всеж таки є більш проукраїнським політиком, ніж проросійським або проамериканським.
   Литвин - то є падло, сука, скотіна і козел. Йому глибоко по гую і Україна, і Росія, і Америка. Аби бабло в кишені пливло
  • 2006.05.08 | afterstep

   як то - відділити менеджмент від науки?

   що саме ви маєте на увазі - купівлю вчених звань? то який же то менеджмент?
 • 2006.05.08 | Soft

  Спасибо товарищу Литвину за смерть украинской науки. ТАК Ющенко!

  УРРРА! А зачем нам наука, мы же быдло и хохлы? :fou:
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.05.08 | Shooter

   Таффаріщам Кучмі, Януковичу та іншим братанам...

   ...потрібно дякувати. Які за 10-12 років вгробили все, що могли.

   І, доречі, саме за Ющенка все ті ж рядові науковці НАНУ отримали відчутнє підвищення їхніх зарплат.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.05.08 | Soft

    При Януке аспирантские были 300, При Ющенко 550. Ну и что?(-)

    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.05.08 | Shooter

     Гм..

     550/300=1,83 - непогано як для одного року, не знаходите?

     З іншого боку - Ви вважаєте, що Ющенко персонально має Вас нагодувати, напоїти, файно вбрати, подарувати хату, машину ще й по голівці погладиим "який файний хльопчик палучілся!", а якщо якийсь з пунктів не виконається - "он нєсправілся со своім заданієм"? вірно розумію хід Ваших думок?
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.05.08 | Soft

      Проблема не в деньгах...

      Проблема в том, что наука для Ющенка выступает этаким экзотическим зверьком, которого нужно подкармливать, держать в клетке и любоваться на его смешную мордочку. Наука для него не выступает основой благосостояния страны.

      Так что здесь дело не в деньгах, а в отношении, которое приводит Украину в клуб отсталых стран третьего мира. Украина при этом обречена жить на подачки со стола "Золотого миллиарда".

      Здесь Тимошенко со своей программой развития преимущественно наукоемких областей выступает единственной спасительницей Украины.

      Я даже согласен видеть Тимошенко у власти с диктаторскими полномочиями, потому что она старается не только для себя, но и для Украины.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.05.08 | Iryna_

       Re: Проблема не в деньгах...

       Soft пише:
       > Проблема в том, что наука для Ющенка выступает этаким экзотическим зверьком, которого нужно подкармливать, держать в клетке и любоваться на его смешную мордочку. Наука для него не выступает основой благосостояния страны.
       >
       > Так что здесь дело не в деньгах, а в отношении, которое приводит Украину в клуб отсталых стран третьего мира. Украина при этом обречена жить на подачки со стола "Золотого миллиарда".
       >
       > Здесь Тимошенко со своей программой развития преимущественно наукоемких областей выступает единственной спасительницей Украины.
       >
       > Я даже согласен видеть Тимошенко у власти с диктаторскими полномочиями, потому что она старается не только для себя, но и для Украины.

       Щодо науки та ставлення до неї вони абсолютно однакові, не створюйте собі зайвих ілюзій.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.05.08 | Shooter

        Re: Проблема не в деньгах...

        Iryna_ пише:
        > Soft пише:
        > > Проблема в том, что наука для Ющенка выступает этаким экзотическим зверьком, которого нужно подкармливать, держать в клетке и любоваться на его смешную мордочку. Наука для него не выступает основой благосостояния страны.
        > >
        > > Так что здесь дело не в деньгах, а в отношении, которое приводит Украину в клуб отсталых стран третьего мира. Украина при этом обречена жить на подачки со стола "Золотого миллиарда".
        > >
        > > Здесь Тимошенко со своей программой развития преимущественно наукоемких областей выступает единственной спасительницей Украины.
        > >
        > > Я даже согласен видеть Тимошенко у власти с диктаторскими полномочиями, потому что она старается не только для себя, но и для Украины.
        >
        > Щодо науки та ставлення до неї вони абсолютно однакові, не створюйте собі зайвих ілюзій.

        Та немає в тов. жодних ілюзій. А є голий агітпроп.
      • 2006.05.08 | Shooter

       Так от який Ви - сєвєрний олєнь

       Дженералли: коли не вистачає на зарплати та пенсії - нажаль, державна підтримка науки залишає бажати кращого.

       Soft пише:
       > Проблема в том, что наука для Ющенка выступает этаким экзотическим зверьком, которого нужно подкармливать, держать в клетке и любоваться на его смешную мордочку. Наука для него не выступает основой благосостояния страны.

       Гм...то він Вам особисто розказав?

       Бо повторюю - все-таки суттєве покращення оплати праці науковців (хоч і далеко недостатнє, звсіно, але не тому, що "Ющенко так не хоче", а через банальний брак коштів) залишає хоч якусь надію на те, що з наукою в Україні таки не буде покінчено.


       > Здесь Тимошенко со своей программой развития преимущественно наукоемких областей выступает единственной спасительницей Украины.

       ги :) мама - спасітєльніца. Пропадем ми без неї, ой пропадем - как піть дать.

       і про які саме Ви сценарії? можна лінк чи хоч цитати?

       > Я даже согласен видеть Тимошенко у власти с диктаторскими полномочиями,

       Без сумніву. Всі диктатори завжди були "великими вченами" ;)
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.05.08 | Soft

        В СССР наука развивалась.

        Думаю, никто не сможет это оспорить. А система управления была далеко не демократичной. Но первый спутник, первый человек в космосе и первый ядерный реактор - наши.

        А сейчас за 15 лет?
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2006.05.08 | Shooter

         В Північній Кореї також розвивається

         Семимильними кроками

         Soft пише:
         > Думаю, никто не сможет это оспорить. А система управления была далеко не демократичной. Но первый спутник, первый человек в космосе и первый ядерный реактор - наши.

         Так-так. СССР був Верхньою Вольтою з ракетами - тут Ви праві. Коштом мільйонів репресованих і десятків мільйонів "з голими сраками", образно кажучи. Заодне рекомендую ближче ознайомитися, скажімо, із списком Нобелівським лауреатів в сфері фізики та хімії, скажімо, з 1940 по 1990 - для чистоти експерименту. Для Вас буде надмірно цікаво.

         Щодо реактора - Ви про цей? "Historically, the first use of nuclear reactors was the production of plutonium for nuclear weapons." Так СССР ще й першим термонуклеарну бомбу зробив. Правда, коли економіка вже почала активно вклякати, нажаль, нейтронну першими зробили американці.

         > А сейчас за 15 лет?

         За 15 років дєрібану постсовіцькими бандюками недорозвинутої постоціалістичної економіки? Ви очікували бурхливого розвитку науки?

         Доречі, он в Росії тов. Путін вже 8 років увєрєнной рукой кгбешного полкана веде країну в cвєтлоє будущєє. Не розповісте мені про наддосягнення сучасної російської науки?
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2006.05.08 | Soft

          Зайдите на http://inauka.ru/ и смотрите на достижения России.(-)

          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2006.05.08 | Iryna_

           Re: Зайдите на http://inauka.ru/ и смотрите на достижения России.(-)

           А Ви на той сайт заходили?
           Ось наприклад з першої сторінки:
           ___________________________________
           АСТРОЛОГИ СОВЕТУЮТ ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЕ
           Петр ОБРАЗЦОВ
           Беспокоиться незачем и сторонникам григорианского календаря. Во-первых, в это время уже положено спать, а во-вторых, гражданам с особо неустойчивой психикой мы еще раз напоминаем, что за секунду ничто особенное произойти не успеет. Астрологи уверяют, что такая магия редка и следующий магический ряд мы будем наблюдать через 72 года - в 12 часов 34 минуты 5 июня 2078 года (1.2.3.4.5.6.7.8).
           ___________________________________

           Це такий собі попсово-популярний сайт, і про досягнення російських вчених там практично нічого немає.
           А форум взагалі - супер. Зоопарк з палких прихильників альтернативної науки.
           згорнути/розгорнути гілку відповідей
           • 2006.05.08 | Soft

            Re: Зайдите на http://inauka.ru/ и смотрите на достижения России.(-)

            Ну не знаю тогда. Просто российские и украинские ученые особо не стараются популяризировать свои результаты и большую часть настоящей науки можно увидеть только в бумажных научных журналах. И большинство из этого обыватель просто не поймет.

            Так что для показа деятельности науки в СНГ и остаются только такие сайты, как инаука, мембрана, грани...
            згорнути/розгорнути гілку відповідей
            • 2006.05.08 | Iryna_

             Є ось такий сайт щодо популяризації (л)

             так, на жаль ні українські, ні російські вчені не роблять майже нічого, щоб пояснити народу, що наука потрібна

             http://elementy.ru/
             це не те щоб попсовий, але любительський сайт, де фізика-хімія-біологія-математика (теж не завжди російська) але цікаво обговорюються саме проблеми популяризації.

             Ну а інаука - в середньому такого ж бульварно-попсового рівня,
             як і материнська газета ізвєстія. Незрозуміло, навіщо такі лінки давати як ілюстрацію досягнень. Та й нема там ніяких таких аж особливих досягнень рівня першого супутника. Все у тому ж стилі.

             До речі, у Росії активно йде процес впровадження "європейських", тобто формальних критеріїв. У тій програмі підвищення зарплат вчених, яку вони зараз пропагують, велике місце відводиться цитуванням з імпактами.
 • 2006.05.08 | Alex

  Re: Світило науки

  Если честно, то Украинская наука и не вылазила из дерьма.
  ПроФФеСора (Калифорнийские ?!)Академики, боксёры-доктора смердит всё до неба! В нищете и в обществе тотального пиратства невозможно представить сколько нибудь серьёзное развитие науки. Украина - задворки цивилизации ( к сожалению ) с тенденцией там и остаться навечно.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.05.08 | Iryna_

   Re: Світило науки

   Alex пише:
   > Если честно, то Украинская наука и не вылазила из дерьма.
   > ПроФФеСора (Калифорнийские ?!)Академики, боксёры-доктора смердит всё до неба! В нищете и в обществе тотального пиратства невозможно представить сколько нибудь серьёзное развитие науки. Украина - задворки цивилизации ( к сожалению ) с тенденцией там и остаться навечно.

   В Україні є далеко не тільки проффесори. А середньовіччя та відродження також були часами "нищеты и в обществе тотального пиратства", і наука при цьому розвивалась. У нас є наші конкретні умови, і нам треба думати, як розвивати науку отут і зараз. При тому, що є багато людей, яким дуже приємно говорити і чути, що "Украинская наука и не вылазила из дерьма".
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.05.09 | Alex

    2 Iryna

    Я не злорадствую. Что я хотел сказать : Институциональные условия для развития науки очень невыгодные.1. очень слабая материальная база и финансирование 2.оставляющая желать лучшего система защиты интеллектуального права 3.политическая нестабильность и коррупция затрудняющая иностранные инвестиции 4.алтернативы за границей для перспективных учённых. В срадневековье у большинства гениев был либо меценат (сравни Да Винчи, Микельанжело ) либо была возможность коммерческой реализации (в.б.с. монополия)
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.05.09 | Iryna_

     Re: 2 Iryna

     Alex пише:
     > Я не злорадствую. Что я хотел сказать : Институциональные условия для развития науки очень невыгодные.1. очень слабая материальная база и финансирование 2.оставляющая желать лучшего система защиты интеллектуального права 3.политическая нестабильность и коррупция затрудняющая иностранные инвестиции 4.алтернативы за границей для перспективных учённых. В срадневековье у большинства гениев был либо меценат (сравни Да Винчи, Микельанжело ) либо была возможность коммерческой реализации (в.б.с. монополия)
     1. Це все правда
     2. Це все правда також для всіх інших вчених всього світу, навіть у найкращих лабораторіях (наявних грошей їм мало, і на політичну нестабільність та корупцію скаржаться всі)
     3. Альтернативи також є у всіх хороших вчених будь-де, з Прінстоном включно
     4. Існуюча в світі система захисту інтелектуальних прав може бути значним гальмом розвитку науки. Власне рух за копілефт досить розвинутий саме в західному науковому середовищі, бо їхні чудові засоби захисту інтелектуальної власності їх дістали.
     5. Той факт, що це все правда, не є еквівалентом того, що, як Ви сказали
     > "Если честно, то Украинская наука и не вылазила из дерьма. ПроФФеСора (Калифорнийские ?!) Академики, боксёры-доктора смердит всё до неба! В нищете и в обществе тотального пиратства невозможно представить сколько нибудь серьёзное развитие науки. Украина - задворки цивилизации ( к сожалению ) с тенденцией там и остаться навечно."

     Якщо Ви хотіли сказате саме те, що у другому дописі, то треба було й починати з другого допису.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.05.10 | Alex

      Re: 2 Iryna

      не хочу долго прирекаться! смотрю на факты никакой "Hi Tec" украинского происхождения нигде не вижу кроме упоминания о морском старте и комп. игры "Козаки" да ещё Антонов Ан-225 но корни технологии лежат в ВПК СССР. Денег не хватает всем, но одним не хватает дополнительных миллионов а другие не могут поехать на банальную конференцию (гостиничный счет непосилен). И наконец ура великому Академику Литвину (не подскажите что он там научно исследовал?? гы-гы). По крайней мере в мире экономической и соц.пол. мысли представителей Украины не наблюдается.
      А насчет алтернатив вы тоже правы они есть у всех, но результат - утечка умов из Украины (если есть язык и более или менее серьёзное предложение). А факт простой без денег или возможности их заработать Наука - дело фанатов и энтузиастов.
  • 2006.05.09 | Ulyana

   Re: Світило науки

   Alex пише:
   > боксёры-доктора

   Ce Vy pro Klycko? Vin v Nimecchyni zakhyshchavsya.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
 • 2006.05.08 | Oleg

  Какой, в задницу, ученый

  Человек, который действительно занимается наукой, весь там, с головой, с вечера до утра и с утра до вечера. И так всю жизнь. Как можно сделать что-то в науке, будучи полностью занятым в администрации президента, будучи депутатом и спикером. Или он там ни хрена не делал на тех должностях, так как должен в это же время заниматься наукой.
  Интересно было бы ознакомиться с его характеристикой как выдающегося ученого, которая зачитывалась при проведении выборов в этой сраной НАНУ.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua