МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Судити Президента та Верховну Раду, чи не судити?

08/08/2006 | О. Мирошниченко
Про те, як «розродилася» полiтична криза в Украiни, заговорив увесь Свiт: «навiщо було робити Померанчову революцiю»? Залишимо цю тему на суд полiтологiв та iсторикiв. Украiнський народ мае цю подiю сприйняти оптимiстично, як урок, та зробити висновки з нього: будь-який кiнець – це початок нового.

Давайте зануримось чуть глибше, щоб побачити те, чого ми не бажаемо бачити, попробуемо знайти причини, яки кинули Украiну у прiрву 14-лiтнього хаосу.

...Яке б рiшення не прийняв Президент Украiни вiдносно полiтичноi кризи, в життi пересiчного громадянина Украiни нiчого на краще не змiниться, а навпаки погiршиться.
Справа не у особi Януковича чи Еханурова абож Порошенка – всi вони з однiеi... капели. При СРСР вони були пролетарями, а за одну нiч у вiльнiй Украiнi стали багатiями, з активами у сотнi мiльйонiв доларiв.
А тому, полiтичнi чвари не закiнчаться нiколи, а будуть продовжуватися ще збiльшою гостротою и жорстокiстю в супереч юридичним i этичним нормам. Боротьба ведеться подiбно мафiозним структурам за перерозподiл сфер впливу, влади.
ВЛАДА – це „криша“ для злодiiв, можливiсть накопичення пограбованого у свого народу, нечуванi заробiтнa платня та пiльги при неадекватнiй працi. Вони живуть за своiми законами, свoiми правилами, iгноруючи Конституцiю i Закони Украiни, зневажають свiй народ, вважаючи його придатком влади, своiми рабами.
Це тiльки складова частка головноi причини. Головна ж причина - УЗУРПУВАННЯ ВЛАДИ в Украiнi. Узурпацiя влади – це коли, як Президент так i Верховна Рада, живуть за свoiми законами та не несуть нiякоi ВIДПОВIДАЛЬНОСТI за якiсть життя громадян , за экономiчный, правовий, полiтичний хаос в Украiнi.
Сьогоднi влада вiдповiдальнiсть розумiе й використовуе на зразок жувальноi гумки: пожував, пожував та й виплюнув. Народ мае повернути те, що йому належить вiд Бога та Конституцii Украiни.

Стаття 5. «Украiна е республiкою. Носiем суверeнiтету i джерелом влади в Украiнi е народ. Народ здiйснюе владу безпосередньо через органи державноi влади та ограни мiсцевого самоврядування. Право визначати i змiнювати конституцiйний лад в Украiнi належить виключно народовi i не може бути узурповане державою, ii органами або посадовими особами. Нiхто не може узурпувати державну владу».

Як бачите, це не тiльки ваше право, а й ваш обов’язок. Але нiяка влада не зможе змiнити на краще життя , якщо суспiльство i надалi залишатиметься таким байдужим до себе, до свого життя

…За прогнозами экспертiв ООН вiдносно демографiчноi ситуацii у Свiтi, до 2050 року в Украiнi населення скоротиться на 25 мiльйонiв чоловiк. Це друге мiсце у Свiтi. Перше мiсце займе… наш «старший брат» - Росiя. Вiдносно Росii - хай думають росiяни за себе, а ми маемо думати за себе. Вдумайтесь! Це щось страшне! Це наслiдки влади вiльноi Украiни. Це ми свoiм мовчанням та бездiями дали змогу «колишнiм» захопити владу, пограбувати себе, та закрiпити свое рабство. Щоб як-то зменшити скорочення населення, слiд значно пiдняти рiвень життя. Ця влада не зробить цього не тiльки тому, що не бажае, але й не спроможна. Одначе вона може багато зробити, якщо до неi застосувати метод примусу жити й працювати за Конституцiею й Законами Украiни. Як унеможливити порушення владою Конституцii i Законiв Украiни, нести юридичну вiдповiдальнiсть за дii, чи бездiяльнiсть перед народом, хто мае це зробити i яким чином?

На Сайтi Iнтернет - Майдану 01.07.06. була помiщена одна iдея пiд назвою: «ТИ ВИБРАВ – ТОБI СУДИТИ». В нiй мова йшла про те, як законодавчо закрiпити вiдповiдальнiсть Президента, та Верховну Раду Украiни перед свoiм народом за свою працю… Нажаль, через день, модератори заховали ii подальше вiд людських очей (виконали замовлення?), хоча на сторiнцi Сайту не меньше 15% посилань не працюють. Ви маете можлiвисть знайти у Iнтернет-Майданi по заголовку, натиснувши на «ПОШУК»

Автор пропонуе прийняти Закон «Про Суд Народу над Президентом i Верховною Радою», у якому закрiпити невiдворотню особову вiдповiдальнiсть перед народом за якiсть життя. Оскiльки такий Закон нi Верховна Рада, нi Президент не приймуть, то його можна прийнняти через Всеукраiнський Референдум.

Якi мають бути наслiдки Закону про вiдповiдальнiсть влади?
1. Назавжди Украiна буде позбавлена полiтичних криз. Партiйним бонзам нiчого буде дiлити, окрiм юридичноi та матерiальноi вiдповiдальностi за свою працю перед народом. «Криша» сама по собi автоматично анулюеться.
2. До влади вiдкриется можливiсть приходу молодим, працювитим , вiдповiдальним людям, якi хотять працювати на користь свого народу.
3. Закон про вiдповiдальнiсть влади – це можливiсть суспiльству жити за Конституцiею та Законами Украiни, це можливiсть працювати та гармонiчно розвиватися каждiй особi, це можливiсть жити у достатку, це розквiт Украiни. Це мрiя кожноi людини.
4. В суспiльствi зникнуть причини розбрату: його нiкому буде сiяти, а люди будуть зайнятi плiдною працею на себе та своiх дiтей.

Я не думаю, що знайдуться люди, якi вiдмовляться вiд життя людини цивiлiзованого свiту. Алеж потрiбно зробити якiсь зусилля самому, та позбутися стереотипного мислення, щоб не надiятися нi на Ющенка, нi на Януковича. Сьогоднi вони усi одинаковi. А якщо ви зробите перед вами iх юридично вiдповiдальними, вони самi вiдмовляться вiд влади, абож стануть дуже працьовитими! Ваше зусилля – це ваш голос! Тут не потрiбно брати сокиру чи вила, зимою сидiти у наметах, не потрiбно виликоi фiзичноi напруги. Потрiбен тiльки ваш ГОЛОС! Вiдайте (тiльки не продайте) його на користь своiх дiтей та онукiв!

Звертаюся до Альнс Майдану, п. Северину: гарненько вивчiть вище згадану у Iнтернет Майданi статтю. На мою думку, вона несе у собi корисну iдею. Помiстiть ii на головнiй сторiнцi Интернет Майдану з закликом до користувачiв вiдвiдати.

На мiй погляд Референдум необхiдно провести продовж одного року. Якщо цього не зробити, то наслiдки не передбаченi. Янукович начне виводити на чисту воду тих, хто його збирався вивести. Але це мiзер в порiвняннi з тим, що може статися з Украiною. Прийняття Закону про вiдповiдальнiсть влади перед народом – це вуздечка для тих, хто бажае знищити Украiну, це спасiння украiнського народу. Спiввiтчизники, не уподобляйтесь политикам! Не вiрте нi политику нi владоможцю. Вiрте своiй совiстi - Бог вам допоможе, тiльки робiть ще один крок!

Надіслано на пошту Майдану Mon, 7 Aug 2006 20:30:43 +0400 (MSD)з Німеччини

Відповіді

 • 2006.08.08 | юрий

  Re: Судити Президента та Верховну Раду, чи не судити?

  абсолютно верно
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.08.08 | Социст

   А судді хто? Владу треба обмежувати!

 • 2006.08.08 | YuriPet

  Адміністрація, де ви?

  "Звертаюся до Альнс Майдану, п. Северину: гарненько вивчiть вище згадану у Iнтернет Майданi статтю. На мою думку, вона несе у собi корисну iдею. Помiстiть ii на головнiй сторiнцi Интернет Майдану з закликом до користувачiв вiдвiдати."
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
 • 2006.08.08 | Павло

  Re: Судити Президента та Верховну Раду, чи не судити?

  Щось я не можу зрозуміти. Закон має приймати Верховна (з)Рада. Підписувати (або ветувати) Президент (Незрадьмайдан). Невже вони наступлять на горло своїй пісні. Це фантастика... Референдум теж нічого не дасть. Його результати також має затверджувати Верховна (з)Рада. Народ не приймає законів, він тільки обирає законодавців, котрі потім його забувають і займаються своїми справами...
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.08.08 | BIO

   Меня уже не выдавишь...

   сказало нечто клизЪме, не желая покидать одно теплое место.

   А призрак легитимности тем временем прикидывался дуриком
   в законе и строил вполне реальные отмороженные рожицы...

   Не духи коммунизма, но что-то такое народническое забродило
   в душах - идея Кибальчича облечь лимонку в скорлупу и порешить всех
   гадов на месте клятвопреступления немедленно без потуг страдающего
   наследственным склерозом суда истории...

   А ведь движняк с волей народа имеет реальный шанс - вот только
   Альянс въедет в новые офис и реалии да ОПОРА закончит кастинг
   на очередного Ланцелота...

   Кибальшиш
  • 2006.08.08 | ОРИШКА

   Уважаемые знатоки! Вот и вопрос вопросов.

   Каким образом можно ДО ВЫБОРОВ дать по морде депутатам? Каким образом можно их наказать за абсолютный обман избирателей? Полный 180 градусный отказ от положений, которые привели людей под их (блин, крышу..), и это все сходит рук?
   Я понимаю, что сейчас нет такого механизма? Но в какую сторону должна думать голова, чтобы найти брешь в этой стене из свиных рыл, За какую ниточку нужно тянуть, чтобы размотать этого идиотского змия? Какого хрена они там заседают, кроме БЮТовцев, ТАКИХ депутатов народ не выбирал!
   И как это поменять? Ситуация же - полностью идиотская. 300 рыл (about) - и они нам указывают, как жить? Я так не играю...
   Все равно как если бы я выходила замуж за Ивана-царевича, а в спальне он превратился бы в Василису Премудрую..
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.08.08 | BIO

    Что есть прєвєдениє права ?

    Под ужасной простыней вполне может скрываться
    застенчивый воришка в самом расцвете лет.

    Что говорит нам геликоптерный бастер всех времен г-жа Фрекенбок:
    Не давать варенья, не кидать кизяком прямо в лопасти - ФИЗИКА рулит!!!
    Щекотать оголенные пятки ЧЁТКО фазированным напряжением - есть
    клиническая вероятность задротить пациента до летального исхода
    хулиганского духа вон из политики.

    Про плюшки с диоксином как-то и забыла...
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.08.08 | ОРИШКА

     Re: Что есть прєвєдениє права ?

     Так расскажите еще - что выбрать в кац-цтве щекотливого инструмента?
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.08.08 | BIO

      Инсрукция

      Попробуйте зарядить Монтян идеей легитимации Народного Суда
      за неисполнение Общественного Договора на базе постулатов ММ
      как результата договоренностей РЕАЛЬНОГО Круглого Стола -
      выйдет неплохая бомба (за сексапильность не ручаюсь, только
      за эквивалент ТНТ :) ).

      Непосредственно перед употреблением заправьте на всякий пожарный
      минералкой с тем что от этого самого....забыл.... и взбалтывайте сей
      сосуд светоча ОБЯЗАТЕЛЬНО по часовой стрелке, а не то опять нас
      это чертово рыжее коло занесет по самые в Кучмозой...

      Пигментированный пигмей (переживший, однако, динозавров)
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.08.08 | ОРИШКА

       Re: Инсрукция

       Затейливый вязатель слов, я с Монтян, в отличие от вас не знакома, и поэтому вашу подачу отбиваю и пасую вам вашу просьбу (или пожелание) backward.
       Выхода нет. Кинотеатр повторного фильма.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.08.09 | BIO

        Гастроли крематория

        Вот оттуда точно выход на свободу есть...
        Все остальное - только в рамках предписаний...:)

        К механизмам будут инструкции когда будут мех-мы, а
        пока есть только инфа к размышлениям - те самые типа
        монтяновские вопросы для закуски после кофейного аперетива.

        И это никак не перебор поседевших в одночасье волосин в
        поисках волшебных блох хоттабыча, а решение осевой проблемы:
        вокруг чего ОБЪЕДИНЯТЬСЯ дальше ибо офис - это хорошо, но
        только с т.зр. топографии и шансов обыска на предмет ВВ.

        Стержень - это идея(и), возможно их взаимодополняющий комплекс...
        Дальше продолжать не буду - стимулирую творческий процесс.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2006.08.09 | ОРИШКА

         Re: Гастроли крематория

         Уважаемый пушер идей, я за вами иду колонной с лозунгами - ММ в массы. Ввиду моего интересного положения занимаюсь телефонными переговорами, рассылкой ММ друзьям, знакомым и друзьям знакомых, распечатываю и раздаю, пока не побили. Пытаюсь колотить сподвижников на других форумах (в смысле - сколачивать). Что я могу ИСЧО?
         Юристы, собирайтесь в стаи, слетайтесь на конференцию, требуйте эфира на УТ 1, требуйте яркого анонса, найдите харизматического ведущего на конференцию, чтобы объяснял просто и доступно, завлеките народ, РАССКАЖИТЕ \"маленьким українцям\", почему ММ - это наша точка опоры.

         Ну кто же, если не вы? Причем, это нужно долбить одновременно из нескольких орудий и долго, пока не будет брешь в плеши.

         Стучите - и вам откроют - никто не отменял.
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.08.09 | Vinny

    Re: Уважаемые знатоки! Вот и вопрос вопросов.

    Подивись уважно, будь-ласка. Дещо цікаве є.
    Закон "Про Суд Народу України над Президентом і Верховною Радою"
    Майдан-ІНФОРМ: 01-08-2006 21:19 // URL: http://maidan.org.ua/static/news/2006/1154456370.html
    http://www.maidan.org.ua/static/news/2006/1154456370.html
  • 2006.08.09 | Vinny

   Re: Судити Президента та Верховну Раду, чи не судити?

   Подивись уважно, будь-ласка.

   Закон "Про Суд Народу України над Президентом і Верховною Радою"
   Майдан-ІНФОРМ: 01-08-2006 21:19 // URL: http://maidan.org.ua/static/news/2006/1154456370.html
   http://www.maidan.org.ua/static/news/2006/1154456370.html
  • 2006.08.09 | Ivan Turkevych

   Re: Судити Президента та Верховну Раду, чи не судити?

   Zakonu pryjnjatomu na referendumi ne mozhut` vetuvaty ni Prezydent ni Verhovna Rada, oskil`ky ce bul b porushennia statti 5 konstytucii. Takyj zakon avtomatychno vstupaje v diju pislia ogoloshennia rezul`tativ referendumu.
 • 2006.08.09 | Vinny

  Re: Судити Президента та Верховну Раду, чи не судити?

  Шановний О. Мирошниченко! Чи Ви, бува, не помилилися? Ви назвали у Вашому повідомленні невірну дату. Вірна дата тієї статті - 01-08-2006. Як я шукав? Ось як:"Шукати слова: ТИ ВИБРАВ – ТОБI СУДИТИ" Новини Майдану за 2006 рік / Шукати ще / Знайдено: ТИ ВИБРАВ – ТОБI СУДИТИ
  Закон "Про Суд Народу України над Президентом і Верховною Радою"
  Майдан-ІНФОРМ, 01-08-2006 21:19, Україна Перед вами проект закону. Стаття 8. Президент і депутати Верховної Ради оголошені злочинцями
  за даним законом арештовуються органами МВС протягом двох тижнів після прийняття повноважень нової влади і позбавляються волі на термін рівний їхньому фактичному >>
  Ось посилання на цю статтю:
  Закон "Про Суд Народу України над Президентом і Верховною Радою"
  Майдан-ІНФОРМ: 01-08-2006 21:19 // URL: http://maidan.org.ua/static/news/2006/1154456370.html
  http://www.maidan.org.ua/static/news/2006/1154456370.html

  Дійсно, дуже корисний і цікавий матеріал. Місцями трохи утопічно, але доробити і ... Цілком підтримую. Весь час до цієї статті думав, ЯК їх примусити ВІДПОВІДАТИ?
 • 2006.08.09 | кбн изобретатель художник фотограф тераапевт Василий К.

  Re: Судити Президента та Верховну Раду, чи не судити?

  Пані Мірошніченко,дуже добрі ідеї, дайте будь ласка ваш е.mail адресу,тел.N-для спілкування.у цей час я у Німеччині-Василь.wassily.k@neurokunst.de
 • 2006.08.09 | Степан

  Помаранчева революція руками Ющенко вистилила килим Януковичу !

 • 2006.08.09 | Ivan Turkevych

  Судити чи не судити? А зв'язок тримати треба :)

  До речі, пане/пані Мирошниченко, дякую за підтримку ідей, які я описав у своїй статті. Зв'яжіться зі мною: Turkevych@gmail.com

  Гадаю, ми можемо разом окреслити план дій по поширенню ідеї Закону серед громадян України.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua