МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Чи потрібні нам антихристиянське ЄС та НАТО(відредаговано)?

09/08/2006 | християнин-демократ
Листівка-інформація
до християн
про ситуацію в Євросоюзі та США

Чесні християни, брати й сестри!

Не голосуйте за входження України в Євросоюз та НАТО!

Певні політичні сили України та особисто її Президент Віктор Ющенко агітують до вступу України в Євросоюз та НАТО, бо за їх переконанням нам, українцям, треба вчитись та наслідувати європейські цінності.

То які ж ці європейські цінності, які нам пропонують наслідувати?

За останні роки багато країн Європейського Союзу, такі як Бельгія, Данія, Нідерланди, Швеція та інші, прийняли де-юре антихристиянські закони.

Нагадаємо, що закон держави – це постанова або комплекс постанов держави, обов’язкові для виконання усіма громадянами держави, безвідносно до їх віросповідання.

Так як для християнина найвищим істинним є моральний Закон Ісуса Христа, Спасителя всього людства, котрого Він нас навчає через Євангелія Нового Заповіту, то, в першу чергу, кожний новий закон своєї держави християнин має звіряти з Заповідями Христа. Чи не порушує закон держави Христові Заповіді? Коли не порушує, його треба виконувати, а коли порушує, то його дотримуватись, – гріх і відступ від віри.

Держави, які приймають антихристиянські закони де-факто й де-юре стають антихристиянськими державами.

Антихристиянський закон – це закон, який узаконює свідомий чи не свідомий гріх, надаючи йому статус виправданої або обов’якової поведінки, а отже «очищає» його.

Країнами Європейського Союзу та в багатьох штатах США прийняті наступні антихристиянські закони:

1) Узаконені одностатеві шлюби між геями та лезбіянками, що для християн є содомським гріхом. Якщо працівник-християнин державного бюро реєстрації шлюбів свідомо зареєструє одностатевий шлюб, то він свідомо ступить на шлях гріха, його узаконення. Кошти за реєстрацію таких шлюбів надходять і об’єднуються з податками християн.
2) Узаконене право усиновлення дітей-сиріт гомосексуалістами. При цьому право сироти-християнина порушується, а також і інших дітей-сиріт, адже дитині насильницьки буде нав’язуватись світогляд, що такі неприродні стосунки між так званими «батьками» є нормою.
3) Узаконена автоназія, призупинення життєдіяльності тяжкохворого медичними засобами, фактично замасковане самовбивство-убивство. Якщо медпрацівник-християнин виконує таке «полегшення» для важкохворого, то він свідомо грішить. Якщо він мовчки співпрацює з такими лікарями-душегубцями, то це теж гріх. Автоназія – процедура платна. Кошти за цю послугу об’єднуються з податками християн.
4) Легалізована проституція. Кошти від торгівлі тілами оподатковуються і зливаються з податками християн.
5) Закон про обов’язкову з’яву на вибори державних органів керівництва. За ігнорування виборів у таких державах накладається великий штраф. Цим у християн відбирається право на протест проти антихристиянських держав узагалі.
6) В Нідерландах зареєстрована партія педофілів, котрі офіційно будуть приймати участь у виборах в державні органи.
7) В багатьох країнах ЕС керівники – гомосексуалісти, включая соціалістичну партію. Не гідно християнинові бути під керівництвом узаконених грішників.
8) Легалізація легких наркотиків, податки від реалізації яких зливаються з податками християн.
9) Як нас, християн, можуть захистити солдати-гомосексуалісти НАТО і від кого, якщо вони не в силі захистити себе від власних себе через свою неприродну, а тому гріховну статеву орієнтацію, тепер узаконену їхніми державами.Зброя в руках бездуховних солдатів перетворюється зі знаряддя захисту на знаряддя убивства.
10) Увага! Ці держави виплачують священникам усіх конфесій, у тому числі католицьким та православним, заробітні плати!!! Що фактично означає, що такі священники перебувають на службі в антихристиянських держав. Хоча безспірним є те, що священники-християни - це слуги Господа. Логічним було б те, щоб свідомі священники відмовились від зарплат держав, які прийняли антихристиянські закони. Тим більше, що інститут Церкви державою виведений за межі держави.

Для свідомого християнина очевидно, що такі антихристиянські держави та їх антихристиянські закони, готують прихід Антихриста, адже саме демократична система та демократичні вільні вибори своїх лідерів гарантують право та надають можливість свідомо вибрати між Богом та Мамоною, між чесними лідерами-християнами-пастирями та псевдолідерами у вовчій шкірі. Християнам найближче по духу християнська демократія, коли над законами християнсько-демократичної держави височіє Закон Спасителя.

Насторожує, з якою впертістю керівництво України агітує український народ до вступу в Євросоюз та НАТО без будь-яких серйозних роз’яснень щодо сьогоднішньої духовно-політико-економічної ситуації в цих країнах, приваблюючи українських громадян-виборців кращими матеріальними здобутками в цих країнах.

Так. Ці країни матеріально живуть краще за Україну, Молдову, Білорусь чи Росію, але духовно вони не можуть більше бути для нас орієнтирами, і їхні «духовні», фактично, антидуховні узаконені цінності не можуть бути для нас, християн, привабливими.

Більше того, вони є для нас руйнівними. Бо ніякі тимчасові блага, які обіцяються від надходження фінансових інвестицій від цих антихристиянських країн, не можуть приховати їх облудні цілі та наміри: закабалити нас духовно і відвести нас від Бога, підкупивши нас через кредити, провести і в нашу політичну систему антихристиянські закони.

Насторожує, що жодний з Патріархатів: ні Константинопольський, ні Московський, ні Київський, ні Грецька Церква, ні греко-католики, ні автокефали не роз’яснюють ясно віруючим, фактично, громадянам Спасителя, сутність антихристиянських законів антихристиянських держав ЄС та США, громадянами яких є і християни. Священники Патріархатів, церкви і монастирі яких є на території ЄС та США (в Бельгії, наприклад, є церкви та монастирі усіх вищезгаданих Патріархатів та Церков окрім Київського) не відмовляються від зарплат антихристиянських держав, котрі формуються на основі надходження в казну податків як від благочестивої діяльності, так і узаконеної гріховної діяльності, тим самим кидаючи тінь на священнодійство слуг Господніх.

Такі політкоректні замовчування Церков черговий раз уводять в оману паству, котра в період установлення демократичних систем, які в більшості своїй наслідують американський ліберальний варіант свобод як вседозволеності, а не свобод в рамках морального закону Спасителя, не в стані більше чітко розпізнати, хто є хто з кандидатів в керівні органи держави, в результаті чого вільним вибором приведуть до влади Антихриста, чого не минути згідно з Откровенням Апостола Івана.

Нехай омине ця гірка чаша Україну!

Браття й сестри в Христі!
Будьмо пильними й мужніми в складний час антихристиянської глобалізації! Уважно вивчаймо програми й обіцянки партій, які йдуть на вибори! Не голосуйте абияк, або за гарні слова чи гарні очі! За плодами їхніми пізнавайте їх!

Автор листівки натомість неприєднання до ЄС та НАТО не агітує за створення союзу з вищевказаними християнськими державами: Росією, Молдовою, Білоруссю, котрі номінально ще можуть уважатись християнськими, бо у них ще не прийняті антихристиянські закони і більшість громадян - православні християни. Але політику Московського Патріархату по відношенню до України вже давно християнською не назвеш, а скоріше псевдохристиянською. Та і факт, що закордонні церкви та монастирі МП, який весь час підкреслює про свою «боговибраність» у порівнянні з іншими Патріархатами, знаходяться на утримуванні антихристиянських держав, отримуючи від них зарплати, дають серйозний привід засумніватися в боговгодних діяннях цього Патріархату. А агітація промосковських попів за відбудову монархії, як начебто самої християнської форми правління, взагалі суперечить священному праву вільного вибору усіма громадянами любої держави, дарованого нам самим Спасителем, між христовими пастирями та сатрапами Антихриста.

Допоможімо один одному розповсюдженням цієї листівки!

Листовка-информация
к христианам
о ситуации в Евросоюзе и США

Честные христиане, братья и сестры!

Не голосуйте за вхождение Украины в Евросоюз и НАТО!

Определенные политические силы Украины и лично ее Президент Виктор Ющенко агитируют ко вступлению Украины в Евросоюз и НАТО, так как согласно их мнения, нам нужно учиться и наследовать европейские ценности.

Так какие же эти европейские ценности, которые нам, христианам, предлагают наследовать?

За последние годы много стран Европейского Союза, среди которых Бельгия, Дания, Нидерланды, Швеция и другие, приняли де-юре антихристианские законы.

Напомним, что закон государства – это постановление или комплекс постановлений государства, обязательные для исполнения всеми гражданами государства, безотносительно их вероисповедания.

Так как наивысшим истинным законом для христианина есть моральный Закон Исуса Христа, Спасителя всего человечества, которому Он нас научает через Евангелия Нового Завета, то, в первую очередь, каждый новый закон своего государства христианин должен сопоставлять c Заветами Христа. Не нарушает ли новопринятый закон государства Христовы Заповеди? Если нет, то его нужно выполнять, а если нарушает, то его выполнять – грех и отступление от веры.

Государства, которые де-факто и де-юре принимают антихристианские законы, становятся антихристианскими государствами.

Антихристианский закон – это закон, который узаконивает сознательный или несознательный грех, предоставляя ему статус оправдываемого или обязательного поведения, а значит «очищает» его.

Странами ЕС и во многих штатах США уже приняты следующие антихристианские законы:

1) Узаконены однополые браки между геями и лезбиянками, что для христиан является содомским грехом. Если работник-христианин государственного бюро регистрации браков сознательно зарегистрирует однополый брак, то он сознательно ступит на путь греха, его узаконивания. Средства за регистрацию таких браков поступают и смешиваются с налогами христиан.
2) Узаконено право усыновления детей-сирот гомосексуалистами. При этом право сироты-христианина нарушается, а также и других детей-сирот, так как ребенку насильно будет навязываться мировозрение, что такие содомские отношения между так называемыми «родителями» есть нормой.
3) Узаконена автоназия, приостановка жизнедеятельности тяжелобольного медицинскими средствами, фактически завуалированное самоубийство-убийство. Если медработник-христианин выполнит такое «облегчение» для тяжелобольного, то он сознательно согрешит. Если он молча работает совместно с такими лекарями-душегубцами, потворствуя их действиям, то это тоже грех. Автоназия – процедура платная. Средства за выполнение этой процедуры объединяются с налогами христиан.
4) Легализация проституции. Средства от торговли телами налогооблагаются и объединяются с налогами християн.
5) Закон об обязательной явке на выборы государственных органов руководства. За игнорирование выборов в таких государствах налагается большой штраф. Этим у христиан отбирается право на протест против антихристиянских держав вообще.
6) В Нидерландах зарегистрирована партия педофилов, которые официально будут принимать участие в выборах в государственные органы.
7) Легализация легких наркотиков, налоги от реализации которых объединяются с налогами християн.
8) Во многих странах ЕС при власти руководители-гомосексуалисты, включая социалистическую партию. Не пристало христианам пребывать под руководством узаконенных грешников.
9) Как нас, христиан, могут защитить солдаты-гомосексуалисты НАТО и от кого, если они сами не в состоянии защитить себя от самих себя из-за своей неестественной, а поэтому греховной половой ориентации, теперь узаконенной на государственном уровне?!? Оружие в руках бездуховных солдат превращается из средства защиты в средство убийства.
10) Внимание! Эти государства выплачивают священникам всех конфессий, включая католическую и православную, зарплаты!!! Что фактически обозначает, что такие священники пребывают на службе у антихристианских государств. Хотя бесспорным есть то, что священники-христиане - это служители Господа. Логичным было бы то, чтобы сознательные священники отказались от зарплат государств, которые приняли антихристианские законы. Тем более, что институт Церкви вытеснен государством за его пределы.

Для сознательного христианина очевидно, что такие антихристианские державы и их антихристианские законы, готовят приход Антихриста, так как именно демократическая система и демократические свободные выборы своих лидеров гарантируют право и предоставляют возможность сознательно выбрать гражданам между Богом и Мамоной, между честными лидерами-христианами-пастырями и псевдолидерами в вольчьих шкурах. Христианам ближе всего по духу может быть христианская демократия, когда над законами державы возвышается Закон Спасителя.

Настораживает, с какой настойчивостью руководство Украины, которое на словах призывает к объединению христианских церквей, агитирует украинский народ ко вступлению в Евросоюз и НАТО без каких-либо серьезных разъяснений касательно сегодняшней духовно-политико-экономической ситуации в этих странах, завлекая украинских граждан–избирателей лучшими в первую очередь материальными достижениями в этих странах.

Да. Эти страны живут материально лучше чем Украина, Молдова, Беларусь или Россия, но духовно они уже не могут быть для нас ориентирами и их «духовные», а фактически антидуховные узаконенные ценности не могут быть для нас, христиан, привлекательными. Более того, они для нас есть разрушительными. Потому что никакие временные материальные блага, которые обещают поступить в Украину в результате инвестиций от этих антихристиянских государств, не могут замаскировать обманные цели и намерения этих «благодетелей»: поработить нас духовно и увести от Бога, подкупив нас кредитами, провести в нашу политическую систему антихристиянские законы.

Настораживает, что ни один из Патриархатов: ни Константинопольский, ни Московский, ни Киевский, ни Греческая Церковь, ни греко-католики, ни автокефалы - не разъясняют ясно верующим, фактически гражданам Спасителя, суть антихристианских законов антихристианских государств ЕС и США, гражданами которых являются и христиане. Священники Патриархатов, церкви и монастыри которых присутствуют на территории ЕС и США (в Бельгии, например, есть церкви и монастыри всех вышеупомянутых Патриархатов и Церквей, за исключением Киевского) не отказываются от зарплат антихристианских держав, которые формируются на основе поступления в казну налогов как от благочестивой деятельности, так и узаконенной грешной деятельности, тем самым бросая тень на священнодействие слуг Спасителя.

Такие политкорректные замалчивания Церквей очередной раз вводят в обман паству Христа, которая в период установления демократических систем, которые в большинстве своем наследуют американский тип свобод как вседозволенность, а не свобод в рамках морального закона Спасителя, не в состоянии больше четко распознать, кто есть кто из кандидатов в руководящие органы страны, в результате чего свободными выбором приведут к власти Антихриста, чего не миновать согласно с Откровением Апостола Иоанна.

Да минует сия чаша Украину!

Братья и сестры во Христе!
Будем бдительными и мужественными в сложное время антихристианской глобализации! Внимательно изучайте программы и обещания партий, которые идут на выборы! Не голосуйте в попыхах или за красивые слова или глаза! За плодами ихними распознавайте их!

Автор листовки ни в коей мере не агитирует вместо присоединения к Евросоюзу и НАТО за создание союза с вышеуказанными христианскими государствами: Россией, Молдовой, Беларусью, - которые номинально еще являются христианскими ввиду того, что у них не приняты антихристианские законы и большинство граждан - православные христиане. Но политику Московского Патриархата по отношению к Украине уже давно христианской не назовешь, скорее, лжехристиансткой. Да и тот факт, что заграничные церкви и монастыри (особенно на территории ЕС) Московского Патриархата, который постоянно подчеркивает о своей «богоизбранности» в отличие от других Патриархатов, находятся на содержании антихристиянских государств, получая от них зарплаты, дают серьезный повод усомниться в божеугодных делах этого Патриархата. А агитация промосковских попов за восстановление манархии, как якобы самой христианской формы государственного правления, вообще противоречит священному праву свободного выбора всеми гражданами любой страны, а не только монархом, дарованному нам самим Спасителем, между христовыми пастырями и сатрапами Антихриста.


Поможем друг другу распространением этой листовки!

Відповіді

 • 2006.09.08 | Illia

  Да. Антихристиянське? Оце насмішив. А УПЦ МП самий раз

  ЄЕП Раша це саме християнство
 • 2006.09.08 | Timeo

  Яка краса!

 • 2006.09.08 | Volodymir

  Тока владыкам возможно прощать свальный грех. Галубой Синод.

 • 2006.09.08 | raw_stick

  Раджу авторові вдатися до "автоназії"

 • 2006.09.08 | Nemesis

  Боротьба за мир в усьому світі новими засобами

  християнин-демократ пише:

  > 6) В Нидерландах зарегистрирована партия педофилов, которые официально будут принимать участие в выборах в государственные органы.

  Дуже бідкаються, що з них усі знущаються. Бо партія з одного боку є, але з іншого тюрму за акт пєдофіліi (навіть фотографію цього акта, чи порнографію з участю дітей) ніхто не скасував. Цікаві, як жадні чайки, кружляють навколо та дивляться "а хто ж ще запишеться?" та приколюються з усіх трьох членів цієї мощної, як ніколи, партії (чи треба писати з великої літери "П"?). Один цап нещодавно бідкався, що задрімав в трусах на дивані, а тута в вікно прилізлі заглядати безсовісні інтернет-журналюги з сайта "Без стиля" та зфоткали того керівника педофілів, зафуярили в мережу та підписали "Як кабан валяється на канапі, чекає на хлопчиків". Хоча бачу деяку логику: дійсно, лише відсутність такої партії може зупинити добрих християн від масового запису до неї (або від голосування за неї на виборах).


  > 9) Как нас, христиан, могут защитить солдаты-гомосексуалисты НАТО и от кого, если они сами не в состоянии защитить себя от самих себя из-за своей неестественной, а поэтому греховной половой ориентации, теперь узаконенной на государственном уровне?!?

  Двох зайців вбиваєм одним ударом: з одного боку вирішуєм проблеми перенаселеності (мальтузіанський імператив, чули?), з іншого замість озброєних потенційних вбивць фінансуєм любителів танців та манікюрів. Прийде раптом до влади диктатор, типа Гітлера, захоче воювати, а тут замість кровожерних СС вибігають полки та дивизії в балетних пачках. Він сам повіситься (гроші на Нюрнберг заощадим).
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.08 | Illia

   Каменти рулять. Треба цю гілку в Гумор перемістити

  • 2006.09.08 | християнин-демократ

   Re: Боротьба за мир в усьому світі новими засобами

   Ці листівки до християн, а не до паяців. Тому не треба там автору пропонувати автоназію. Бачу, що ви мене зненавиділи одразу через листівку. Я вам співчуваю. Ненависть то шкідливо для психіки. Краще поміркуйте. Нервові люди завжди реактивно вішають ярлики.

   Справа в серйозній речі. Є гріховні громадяни й гріховні пастирі. Люди еволюціонують через усвідомлення негідної поведінки, покращують свої держави, своє керівництво. Але коли гріх, негідні вчинки, неприродні стосунки УЗАКОНЮЮТЬСЯ, то еволюція держави й громядян через усвідомлення гріховності спиняється. Узаконений гріх - закон антихристиянської держави. Узаконені неприродні речі призведуть до загибелі, моральне розкладення ЄС та США очевичне.

   Не суть у тому, що партія педофілів налічуватиме двох чи трьох хворих, проблема, що її держава серйозно зареєструвала, тим самим відкривши свою сутність. В штаті Техас серйозно реєструються шлюби з вазонами, автомобілями, але не з носками, бо це "багатожонство", ну видно, що там з психікою повний розлад.

   А щодо антихристиянських законів, то зрозуміло, що така "хитра" демократична держава каже, ну що там християни, що ви там від фанатизму свого казитесь, любімо один одного. Ми ж держава, у нас у державі усі сорти людей, нам треба про усіх піклуватись. І про геїв і про праведних.

   Ця логіка зрозуміла, і нашим і вашим. І Богу і Мамоні. Але ложка дьогтю мед забруднює, і він уже не мед. А християни мають готувати побудову держави, максимально свідому Христових Заповідей до Його приходу, якщо ви звичайно вірите, що Христос це не вимисел шизофреніків-пророків на чолі з Христом, які від Бога чули і з Ним розмовляли.

   Грішити від слабості своєї - це одна річ, це людське: і миряни, і священники і політики тощо. А ось закони писати, які гріх роблять безгіховністю - це інше. Це вже серйозно. І жити покірно в такій державі, бо ж усім дають дихати, для християнина не є нормою, а заспокоєнням. Можна так проспати, коли спочатку стануть при владі приспішники Антихриста, а потім і він "здрасте", "а что не ждали?".

   Ну добре, паства не розуміє, що таке бути під антихристиянським законом. Це там ці ліберали пишуть, а не ми, ми за них не голосувати, у нас демократія більшості. Але ж священники можуть таки усвідомити, що отримувати зарплату від такої держави ,це просто ні в які рамки християнські не укладається. Закони можна поміняти, якщо прийдуть до влади християни, але християни в ЄС та США в меншині, а тому це не реально.

   Та і взагалі це ганебно, отримувати зарплату за священносліжіння своєму Первосвященникові. Священників та Церкви має "утримувати" паства. То тоді дійсно Церква забезпечує себе назавжди від утручання держави, навіть якщо держава стає антихристиянською, християнин завжди зможе сказати, а моя держава - це церква Христова. Тим більше держава.

   В листівках немає жодного виправдання чи агітації за Московський Патріархат, як комусь здалось. Та і за будь-який інший. Всі як показано, вмокнулись.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.08 | один_козак

    В Книгу Життя записуються люди, а не країни.

    На тому можете й заспокоїтися.

    Буде й глобалізація, буде й антихрист, і пришестя Господа, і все колишнє мина, а буде нове небо й нова земля.

    християнин-демократ пише:
    > Можна так проспати, коли спочатку стануть при владі приспішники Антихриста, а потім і він "здрасте", "а что не ждали?".

    Здрасьтє, знову "закат солнца вручную". Чи то навпаки.
    Ви що, думаєте відмінити те, що в Одкровенні провіщено?

    > Закони можна поміняти, якщо прийдуть до влади християни, але християни в ЄС та США в меншині, а тому це не реально.

    А де вони не в меншині? Якщо брати формальну статистику, то в тих самих країнах християни - більшість. Але щирих завжди меншість.

    "Стяжи дух мирний, і тисячі навколо тебе спасуться ".

    Ось. Не знаю, хто писав, але саме те, що хочу вам сказати. (www.russianorthodoxchurch.ws/Iz%20Synoda/stseraphimepistle.html)
    Це на відзначення річниці прославлення Серафима Саровського:
    Преподобный всегда наставлял: «Стяжи дух мирен (или спасайся сам) , и тысячи вокруг тебя спасутся», исполняя эти слова на деле. Один из пастырей нашей Церкви рассказывал о том, как один инженер, его прихожанин, работал в каком-то учреждении, где среди людей было много всякой вражды и волнений, а он не знал как себя вести, как бороться с этим искушением. Потом решил: буду молиться, и результаты сказались, скоро не только он успокоился, но стали спокойнее все те, которые с ним общались и чувствовали благоухание его жизни, ибо в нем был мирный дух и молитва мирная. Вот наше призвание – где мрак, где скорбь, где тяжело людям нести свой жизненный крест, мы должны быть светом Христовым, присутствием Его; это может быть скромная свеча, это может быть свет солнечный, подобно преподобному Серафиму, о чем свидетельствует его беседа с Мотовиловым «о цели христианской жизни», но, во всяком случае, будем стараться, активно стремясь к Богу, быть светом для окружающего нас падшего мiра, просвещая его и делая его менее злым и мрачным. Мы никогда не должны забывать, что несмотря на нашу греховность и недостоинство, мы все-таки являемся посланниками Божиими, и Он нас посылает в этот мiр, «во зле лежащий», для того, чтобы его освящать, приносить людям духовную радость о победе Жизни над смертью и ободрять их.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.09.08 | Хвізик

     читайте тут (л)

     http://www2.maidanua.org/news/view.php3?bn=maidan_free&trs=-1&key=1157725627&first=&last=
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.09.08 | християнин-демократ

      Re: читайте тут (л)

      Розумієте, для християнина позиція християнською є і така, сьогодні свиня, а завтра, глядиш, і корова, а то і кінь і вже може прислухатись. І краплинками води камінь можна зточити. Християни це великі оптимісти, насправді. Нічого не бояться окрім Бога. Світлі, сильні, бо страху не відають тощо.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.09.08 | Хвізик

       Re: читайте тут (л)

       християнин-демократ пише:
       > Християни це великі оптимісти, насправді. Нічого не бояться окрім Бога. Світлі, сильні, бо страху не відають тощо.
       так
       і саме тому вони спромоглися збудувати потужну Західну цивілізацію
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.09.08 | християнин-демократ

        Re: читайте тут (л)

        Ви самі сказали в минулому часі - потужну. Вона зараз в дедлоці. Про що і мова, ніхто не заперечує наробок цієї цивілізації, але треба вчасно зупинити скочування вниз. У неї спостерігаються занепадницькі тенденції, своїми аморальними законами вона заклала свій занепад і самознищення. Вона "перепила" і втратила самоконтроль. Абсолютно аморфні виборці, нічого не читають і нічим не цікавляться окрім кредитів та магазинів.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2006.09.08 | Хвізик

         у Вас явно не вистачає інформації

         християнин-демократ пише:
         > Ви самі сказали в минулому часі - потужну. Вона зараз в дедлоці. Про що і мова, ніхто не заперечує наробок цієї цивілізації, але треба вчасно зупинити скочування вниз. У неї спостерігаються занепадницькі тенденції, своїми аморальними законами вона заклала свій занепад і самознищення. Вона "перепила" і втратила самоконтроль. Абсолютно аморфні виборці, нічого не читають і нічим не цікавляться окрім кредитів та магазинів.
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2006.09.08 | християнин-демократ

          Re: у Вас явно не вистачає інформації

          Я чудово проінформований, просто дивлюсь на все під християнським кутом зору.
        • 2006.09.09 | один_козак

         То йдіть будити їх. А ви пропонуєте від них відгороджуватися.

         До того ж, альтернативою приєднення України до ЄС є поглинення її тоталітарною Московщиною, де вже зараз людям централізовано промивають мізки. Тамтешніх християн, здається, вже незабаром чекають "цікаві часи". Чи вже не почали кланятися східноримському гербові?
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2006.09.13 | християнин-демократ

          Re: То йдіть будити їх. А ви пропонуєте від них відгороджуватися.

          один_козак пише:
          > До того ж, альтернативою приєднення України до ЄС є поглинення її тоталітарною Московщиною, де вже зараз людям централізовано промивають мізки. Тамтешніх християн, здається, вже незабаром чекають "цікаві часи". Чи вже не почали кланятися східноримському гербові?¨
          *Крок до неприєднання і критика через слово антихристиянських законів - це і є будити їх. Московщина промиває мізки одним чином, а Європа іншим. Не можна вибирати менше із зла, бо і Москва і ЄС та НАТО зараз не на шляху праведному, а звернули з цього шляху. Якщо ми за ними поведемось, то вже ніхто їх не виведе. та і ми загинемо. Ось що треба зрозуміти. А не обирати у кого масло маслене більше. В листівці не сказано, що приєднатись до Москви. В листівці показано, що і Московський Патріархат вмокнувся через отримання державних дотацій своїм церквам. Не можуть священники отримувати офіційні гроші на рахунки від держав, які узаконили гріх. Бо вони тоді більше не священники Господа, а слуги таких держав.

          Та і ніхто до нас серйозно не відноситься в ЄС, подивіться як вони нами крутять та вертять. Повагу до самих себе треба мати. Треба стати такою державою, щоб до неї хотіли приєднатись, а не проситись-виплакувати членства в збоченців.

          Так часи настили важкі, а не "цікаві", бо християни, які наслідують християнські принципи - у меншині. І на них буде великий тиск від збочених ідеологій та дійств. Але не плакатись від цього християнам, бо вони знають сутність цього світу, а противитись насиллю, тим більше законодавчому, перше, не мовчати, друге, бути прикладом іншої системи координат.
     • 2006.09.09 | один_козак

      Дякую. Але в мене враження, що це - заблуканий неофіт.

      Хоча факт, що він обслуговує (свідомо чи несвідомо) один з основних центрів глобалізації, яку так лає. ;)
    • 2006.09.08 | християнин-демократ

     Re: В Книгу Життя записуються люди, а не країни.

     один_козак пише:
     > Здрасьтє, знову "закат солнца вручную". Чи то навпаки.
     > Ви що, думаєте відмінити те, що в Одкровенні провіщено?
     >
     Я Вам відповім так, є українській афористиці такий афоризм:
     Якщо не можеш допомогти, то хоч не заважай. Таким по силі щира молитва за сильніших. Їм по силі активне протистояння. А є звичайно й християни з дитячим світоглядом, кожному по силам його.

     Навпаки, не відміняє листівка, що в Одкревенні написане, а серйозно застерігає людей не лише у вірі активних, а і в політиці, що так, все збудеться, що у Одкровенні. А це не означає, що треба спокійно і бездіяльно цього чекати. Бо лише коли Антихрист воцариться ,то тоді вже буде боротьба марною, його здолає лише Христос зі своїм військом.
     Але бездіяльне чекання - це гріх. Кожному по силам його. Треба активно відсувати його воцаріння, щоб більше людей спаслося. Навіть на рік-два відсунути, а може й на століття, бути активним в протистоянні йому. Це позиція християнина-політика.

     Християни зараз повинні стати найактивнішими в політиці, бо антихристиянські закони цьому сигнал. Мовчки плюватись на хвороби інших - не позиція, а страх, але не Божий, а людський, це слабкість. Що ми зробили, щоб відтягнути прихід Антихриста до влади, а не що ми хочемо відмінити Одкровення? Звичайно, це буде.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.09.09 | один_козак

      А де є зараз поле битви зі злом?

   • 2006.09.08 | raw_stick

    пояснюю

    Бог, творячи людину, наділив її священним і невід"ємним правом - правом вибору, на яке навіть Сам не посмів зазіхнути: інакше Він не дозволив би людині согрішити.

    Вибір людини - грішити чи не грішити. Завдання держави - забезпечити кожній людині виконання її Богом даного права так, щоб не відібрати цього права в іншої людини.

    Держава, яка позбавляє людину права вибору між гріхом і праведністю, відбирає в неї те, що їй дав Бог.

    Ви пропагуєте модель держави, яка є проти Бога.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.09.08 | християнин-демократ

     Re: пояснюю

     raw_stick пише:
     > Бог, творячи людину, наділив її священним і невід"ємним правом - правом вибору, на яке навіть Сам не посмів зазіхнути: інакше Він не дозволив би людині согрішити.

     А про що і мова. Це дійсно священне право.
     >
     > Вибір людини - грішити чи не грішити. Завдання держави - забезпечити кожній людині виконання її Богом даного права так, щоб не відібрати цього права в іншої людини.

     > Це супер, весело стало. Завдання держави - забезпечити вибір. Гріх лише тоді гріх, коли він не є законом. Коли він закон, узаконений, то він уже не гріх, а праведність. Наприклад, голубі - грішники. Зрозуміло, в організмі не склалось до ладу, гени "напились" тягне на одностатевого. Можна поспівчувати, або сказати, краще відсічи собі руку, яка краде, то будеш у Вічноті лише безруким, а так будуть тобі муки.

     А потім держава ніжно каже, та ні вони нормальні, це не гріх, бо гріх це помилка, це схиб, а ви ж любите один одног, але в ...Ну і так далі. Так що держава не надає право на вільний Божий вибір де чорне, а де біле, а каже що все добре і те і те. І бути тверезим і бути п'яним. У випадку з автоназією вже і вбити добре і не вбити добре, а потім і зрадити добре і не зрадити добре і до безкінця.


     > Держава, яка позбавляє людину права вибору між гріхом і праведністю, відбирає в неї те, що їй дав Бог.
     >
     > Ви пропагуєте модель держави, яка є проти Бога.

     Модель християнської демократії на даний час найоптимальніша. В законах - Заповіді Христа. А в повсякденні - кожен обирає свій шлях. але грішник: педофіл, проститутка, гомосексуаліст, убивця, крадій, зрадник - ховаються. За певні гріхи: педофілія, убивство, крадійство - Карний кодекс, бо це насильство, ну а зрада ,обман, пліткування, чорний піар уже на совісті людини. Ця модель визнає свободу вибору між Ним і Мамоною.
 • 2006.09.08 | Sire

  Re: Чи потрібні нам антихристиянське ЄС та НАТО?

  Простите, это стёб?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.08 | Shooter

   Re: Чи потрібні нам антихристиянське ЄС та НАТО?

   Sire пише:
   > Простите, это стёб?

   Ні, це агітація а-ла дурнувата Наташа-чмошний Кушнарьов
 • 2006.09.08 | Хвізик

  UVMOD офтопік. тематика - релігія/філософія/бп

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.08 | настрадамус

   Да-да! Срочно спрятать тему куда-нибудь ! !

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.08 | християнин-демократ

    Re: Да-да! Срочно спрятать тему куда-нибудь ! !

    Сховайте її собі в пам'ять і згадаєте колись, можливо.
  • 2006.09.08 | один_козак

   Ні. Тут політика.

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.08 | Хвізик

    спроба церкви всупереч Конституції втрутитися в справи держави

    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.09.08 | християнин-демократ

     Re: спроба церкви всупереч Конституції втрутитися в справи держави

     А хіба християни не можуть бути політиками? Ви що їх виключили з політичного життя? Вдумайтесь, до чого Ви закликаєте. І де тут церква? Церква це християнин. А тут автор християнин-демократ. Так, держава вишвирнула Церкву за межі держави ,нічого смішнішого не може і бути, абсурднішого. А всі політики хрестяться і в церкву ходять.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.09.08 | Георгій

      Re: спроба церкви всупереч Конституції втрутитися в справи держави

      християнин-демократ пише:
      > А хіба християни не можуть бути політиками? Ви що їх виключили з політичного життя? Вдумайтесь, до чого Ви закликаєте. І де тут церква? Церква це християнин. А тут автор християнин-демократ. Так, держава вишвирнула Церкву за межі держави ,нічого смішнішого не може і бути, абсурднішого. А всі політики хрестяться і в церкву ходять.
      (ГП) Все вірно, але все-таки Церква і державний апарат - це дві різні місії. Подивіться Римлян 13 1-7 про "володаря," який "носить меча, він бо Божий слуга, месник у гніві злочинцям." Задача держави - слідкувати, щоби виконувався закон, щоби ті, хто його переступають, були покарані, а ті, хто його не переступає - жили собі спокійно. Навпаки, НЕ Є задачею держави проповідувати Боже Слово, слідкувати за мораллю, виховувати людей у християнському дусі, тощо. Це як раз є задачею Церкви.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.09.08 | християнин-демократ

       Re: спроба церкви всупереч Конституції втрутитися в справи держави

       Вибачте, але я за державу, де Церква Божа слідкує за мораллю, в тому числі й політиків та ідеології, а держава карає злочинців. Ну ви розумієте, що є розмежування у гріхів. Є убивство, коли злочинця треба ізолювати від суспільства, є педофіл, який гвалтує або спокушає малечу і є обман, плітки, подружня зрада, об'їдання, які теж є фактично убивством, але поступовим, не раптовим. Тому, звичайно, що місії у церкви і держави різні, бо церква є духом, а держава - тілом. Дух керує тілом, а не навпаки ,бо при протилежному приходить раніше чи пізніше кінець, що зараз і спостерігається. А у нас через блукання Церкви і держави, вони розлучились, держава її відкинула на задвірки. Треба щоб Церква повернулась у державу. Християнська церква у християнську державу і поступово все стане на свої місця.

       Я розумію ці трюки псевдодемократичної держави, що вір багато: є і мусульмани, і юдеї і католики і греко-католики, треба всіх задовольнити. Але це антихристиянський трюк. Це треба розуміти християнам. Бо вони в такій державі працюють на Мамону. Адже на дворі демократія, право вибору, вони не повинні боятись бути в меншині, але вони повинні робити правильний вибір - християнсько-демократична держава, де Церква - це дух, а держава це тіло. А що ж тоді інші громадяни з іншим віросповіданням. а до них терпимість і любов і чекати, щоб і вони свій вибір зробили вільно. Ну а якщо вони з мечем чи полонити, то і від меча загинуть. Християни не насильники.
       вони розуміють, що люди є різного рівня свідомості, але християнин не повинен покірно жити в державі з антихристиянськими законами. Він або повинен здати паспорт цієї держави, або політично боротись за встановлення структури християнсько-демократичної держави. а це демократія в рамках морального закону Христа.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.09.08 | Георгій

        Re: спроба церкви всупереч Конституції втрутитися в справи держави

        християнин-демократ пише:
        > Вибачте, але я за державу, де Церква Божа слідкує за мораллю, в тому числі й політиків та ідеології,
        (ГП) Я теж за Церкву, яка слідкує за мораллю (і безумовно також за мораллю правителів), але не за таку Церкву, яка бере на себе законодавчу і виконавчу ВЛАДУ держави. Церква повинна проповідувати мораль. Причому, звичайно, не "загальнолюдську," а саме християнську, інакше вона не Церква, а соціальний клуб. Проте диктувати щось державі, встановлювати чи заохочувати якісь санкції проти порушиків моралі і закону ЗАМІСТь держави Церква не повинна, та й не робить вона такого в реальному житті. Інакше маємо теократію...

        >місії у церкви і держави різні, бо церква є духом, а держава - тілом. Дух керує тілом, а не навпаки ,бо при протилежному приходить раніше чи пізніше кінець, що зараз і спостерігається.
        (ГП) Я трохи по-іншому розумію роль і сутність християнської Церкви. За класичним Павловим визначенням, вона - Тіло Христове, тобто спільнота людей, кожен з яких є "органом" або "членом" цього "тіла." Керує цією спільнотою, цим "тілом," Голова Церкви - Христос. Церква об"єднує "Христових," "своїх," "братів." Державою (де є хто завгодно, і "свої," і "чужі," і "брати," і "беліяри" - причому останніх завжди, в усіх державах і культурах більше, ніж перших) Церква не керує. Вона є зразок для тих людей в державі, які насправді, в серці, в глибині душі, є "свої," "брати," "Христові." Ці так чи інакше, рано чи пізно прийдуть до Церкви. "Чужі" не прийдуть ніколи, і хай Бог їм буде суддєю. Це не байдужість, це просто визнання простого факту, що "ніхто не може до Мене прийти, як Отець, що послав Мене, не притягне його" (Ів. 6:44). Тож не задача Церкви бути якимось магічним "духом," який керує "тілом" держави, де є ті, кого Отець "притягне," і ті, кого ні.

        >А у нас через блукання Церкви і держави, вони розлучились, держава її відкинула на задвірки. Треба щоб Церква повернулась у державу. Християнська церква у християнську державу і поступово все стане на свої місця.
        (ГП) Якби то... А на практиці скільки Ви знаєте теократій, де все "на своїх місцях?" Ну от в Ірландії, наприклад, Римо-Католицька Церква офіційно не відділена від держави, і там заборонені аборти. То жінки сідають на пором чи на автобус і їздять робити аборти в Північну Ірландію (яка є частиною світської держави, Об"єднаного королевства Великої Британії та Північної Ірландії), або в Шотландію чи Англію...
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2006.09.09 | християнин-демократ

         Re: спроба церкви всупереч Конституції втрутитися в справи держави

         Георгій пише:
         > християнин-демократ пише:
         > > Вибачте, але я за державу, де Церква Божа слідкує за мораллю, в тому числі й політиків та ідеології,
         > (ГП) Я теж за Церкву, яка слідкує за мораллю (і безумовно також за мораллю правителів), але не за таку Церкву, яка бере на себе законодавчу і виконавчу ВЛАДУ держави.
         *Це функція держави. Але коли при владі християни-демократи, то вони усвідомлюючи зверхність Закону Спасителя, законотворчість і виконання законів звіряють з Ним.
         Церква повинна проповідувати мораль. Причому, звичайно, не "загальнолюдську," а саме християнську, інакше вона не Церква, а соціальний клуб. Проте диктувати щось державі, встановлювати чи заохочувати якісь санкції проти порушиків моралі і закону ЗАМІСТь держави Церква не повинна, та й не робить вона такого в реальному житті. Інакше маємо теократію...
         *Я не сказав про санкції Церкви, я підкреслюю, що Церква є духом для державних законів. і держава їх пише і контролює.
         >
         > >місії у церкви і держави різні, бо церква є духом, а держава - тілом. Дух керує тілом, а не навпаки ,бо при протилежному приходить раніше чи пізніше кінець, що зараз і спостерігається.
         > (ГП) Я трохи по-іншому розумію роль і сутність християнської Церкви. За класичним Павловим визначенням, вона - Тіло Христове, тобто спільнота людей, кожен з яких є "органом" або "членом" цього "тіла." Керує цією спільнотою, цим "тілом," Голова Церкви - Христос. Церква об"єднує "Христових," "своїх," "братів." Державою (де є хто завгодно, і "свої," і "чужі," і "брати," і "беліяри" - причому останніх завжди, в усіх державах і культурах більше, ніж перших) Церква не керує. Вона є зразок для тих людей в державі, які насправді, в серці, в глибині душі, є "свої," "брати," "Христові." Ці так чи інакше, рано чи пізно прийдуть до Церкви. "Чужі" не прийдуть ніколи, і хай Бог їм буде суддєю. Це не байдужість, це просто визнання простого факту, що "ніхто не може до Мене прийти, як Отець, що послав Мене, не притягне його" (Ів. 6:44). Тож не задача Церкви бути якимось магічним "духом," який керує "тілом" держави, де є ті, кого Отець "притягне," і ті, кого ні.
         *Я мала в цьому випадку не Церкву як організаційну структуру , а її моральну начинку. ЇЇ суть - вільний вибір. Я розумію, що не всі прийдуть до Бога, але є ті, які блукають, бо їх антихристиянська держава своїми законами спокушає. А тому Дух Церкви - Заповіді- стоять вище над законами держави та її виконання. В цьому значенні я і кажу Церква - дух, а держава це тіло. Церква учить, вдихає в державу дух, а тіло, держава, живе й діє.
         >
         > >А у нас через блукання Церкви і держави, вони розлучились, держава її відкинула на задвірки. Треба щоб Церква повернулась у державу. Християнська церква у християнську державу і поступово все стане на свої місця.
         > (ГП) Якби то... А на практиці скільки Ви знаєте теократій, де все "на своїх місцях?" Ну от в Ірландії, наприклад, Римо-Католицька Церква офіційно не відділена від держави, і там заборонені аборти. То жінки сідають на пором чи на автобус і їздять робити аборти в Північну Ірландію (яка є частиною світської держави, Об"єднаного королевства Великої Британії та Північної Ірландії), або в Шотландію чи Англію...
         *Я не про теократію. Я про свідомий вибір державою, виборцями її політико-економічної системи Моралі Церкви як дороговказу для її існування.

         Проблема абортів відома. і держава повинна їх заборонити, бо це вбивство. у нас немає культури подружнього життя, в цьому проблема і це вина держави, суспільства. І жінки таки убивають разом з чоловіками, які дають на це згоду. але це знову ж культура сім'ї та статевих зносин.

         В християнсько-демократичній державі сама держава зрозуміє зверхність Законів Христа над державними законами і повинна звіряти свою законодавчу та виконавчу діяльність з Заповідями.

         Але є ще одна серйозна проблема, що ці Заповіді трактувались Церквою по різному і часто-густо не на користь Любові до людини, та і минулими християнськими монархіями, було багато зловживань, це загальновідомо. але це питання відноситься до еволюції розуміння Святого Письма. Я впевнена, що сучасне людство дозріло, до розуміння Христового вчення, що воно лише на користь виживанню й процвітанню людства.
       • 2006.09.09 | один_козак

        То ви хочете якогось папо-цезаризму.

        Такі речі вже були в історії, і при вели до дуже неприємних наслідків. Власне, масова апостасія, я вважаю, є одним з логічних негативних наслідків такого "злиття" глини й заліза.
      • 2006.09.09 | християнин-демократ

       Re: спроба церкви всупереч Конституції втрутитися в справи держави

       Георгій пише:
       > (ГП) Все вірно, але все-таки Церква і державний апарат - це дві різні місії. Подивіться Римлян 13 1-7 про "володаря," який "носить меча, він бо Божий слуга, месник у гніві злочинцям." Задача держави - слідкувати, щоби виконувався закон, щоби ті, хто його переступають, були покарані, а ті, хто його не переступає - жили собі спокійно. Навпаки, НЕ Є задачею держави проповідувати Боже Слово, слідкувати за мораллю, виховувати людей у християнському дусі, тощо. Це як раз є задачею Церкви.
       *Звичайно, що Церква і держава мають різні функції. Але я про християнську державу, де Церква мусить бути в державі, більше того слідкувати за Мораллю, а отже й моральністю законів, які приймає держава. адже і держслужбовці це об'єкт для Церкви. Я не сказала, що держава має проповідувати, але вона має Його виконувати, реалізувати на діях і контролювати його дотримання. А школа, вибачте, як інститут держави повинна слідкувати й проповідувати мораль і виховувати, та і культура. просто Церква це найвищий моральний орган. І її мораль повинна пронизувати всі державні структури: від сім'ї до парламенту.
    • 2006.09.09 | один_козак

     Якої церкви? Назвіть.

     Мені взагалі цікаво, чи належить автор теми до якоїсь з церков. Бо щось дивні він речі стверджує. З якими б деномінаціями я не спілкувався, всі кажуть про останні часи, апостасію і занепад християнства на Заході. Всі це обговорюють, від УПЦ МП до п'ятидесятників. Навіть серед харизматів щось таке можна почути. І в проповідях про це звучить. А цей чоловік ніби не чув.
  • 2006.09.08 | християнин-демократ

   Re: UVMOD офтопік. тематика - релігія/філософія/бп

   Це погляд виборця за поглядами християнина-демократа. Хоча тут і релігія і філософія перегукуються.
 • 2006.09.08 | Георгій

  Словами апостола Павла...

  "Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками - але НЕ ВЗАГАЛІ З ЦьОГОСВІТНІМИ перелюбниками (грецьке "оу пантос тоіс порноіс тоу космоу тоутоу" - ГП), чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусіли б тоді відійти від світу. (...) я писав вам не єднатися з тим, хто зветься БРАТОМ, та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п"яниця, чи хижак - із такими навіть і не їсти! БО ЩО Ж МЕНІ СУДИТИ Й ЧУЖИХ? Чи ж ви не судите своїх? А ЧУЖИХ СУДИТь БОГ." (1 Кор. 5:9-13) (капіталізація моя. - ГП)

  Задача християнина - не судити державу за те, що вона підтримує наркоманів, педофілів, содомітів тощо, а самому бути незаплямленим "світом" і слідкувати, щоби його Церква не була заплямленою.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.08 | Хвізик

   ви надто серйозно сприймаєте тролів

   не слід метати бісер перед самі знаєте ким
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.08 | Nemesis

    Сказав троль.

    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.09.08 | Хвізик

     :)

   • 2006.09.08 | Георгій

    Маєте слушність, дякую

    Я просто не знаю, що це за партія така, "християнсько-демократична." З чим їх їдять?
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.09.08 | Хвізик

     Re: Маєте слушність, дякую

     Георгій пише:
     > Я просто не знаю, що це за партія така, "християнсько-демократична." З чим їх їдять?
     в де-кого з наших сусідів грошей хоть завались. от і створюють партії, які попало
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.09.08 | християнин-демократ

      Re: Маєте слушність, дякую

      Люба теперішня партія чи блок , які як діти поназивались власними іменами, може переглянути свої ідеологічні принципи. Я ще розумію Цирк Куклачова, бо він створив методику тренування кішок, або хвороба Альцгеймера, бо цей лікар визначив цю хворобу, а ось іменні блоки і партії це політичний аутизм-дитяча амбіційність і гординя.
    • 2006.09.08 | raw_stick

     єсть такая партія!

     Християнсько-демократичний союз
     входить до блоку НУ
     http://www.hds.org.ua/
     ті члени, з якими особисто знайомий - хороші, нормальні люди
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.09.08 | Хвізик

      це явно не від них. ті - проєвропейські

      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.09.08 | християнин-демократ

       Re: це явно не від них. ті - проєвропейські

       Я б зрозумів їхню проєвропейськість в контексті християнської демократії в ЄС чи будь-де, а не приєднання зараз до ЄС, бо вони самі зараз в опозиції, у всякому разі вони всі голосували проти вищеперечислених антихристиянських законів. Вони зараз у меншині. Автор не протистоїть цим партіям, він протистоїть антихристиянським державам, в яких вони представлені.
     • 2006.09.08 | християнин-демократ

      Re: єсть такая партія!

      Автор листівки не належить до жодної конкретної партії з цією назвою. Він розуміє так ідеологію християнської демократії.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.09.09 | один_козак

       Авторе, а до якоїсь із церков ви належите,

       чи розмірковуєте про вічність над брошурками? Бо щось в мене таке враження, що ви з християнами мало спілкуєтеся. Інакше звідки такі дивні тредження про те, що кажуть або не кажуть священики?
       З якими б деномінаціями я не спілкувався, всі розмовляють в тому числі про останні часи, апостасію і занепад християнства на Заході, і не тільки на Заході. Всі це обговорюють, від УПЦ МП до п'ятидесятників. Навіть серед харизматів щось таке можна почути. І в проповідях про це звучить. А ви ніби не чули.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.09.11 | християнин-демократ

        Re: Авторе, а до якоїсь із церков ви належите,

        Я належу до православної конфесії, ходжу в Церкву Константинопольського Патріархату, є свідомим християнином, який не лише молиться домашньою молитвою, але й сповідається та причащається, а також цікавиться не лише релігійним життям, а є і активним виборцем.

        Так, в церквах говорять про останні закони антихристиянських держав. Але я не чула, щоб чітко було сказано, що вже прийняті саме антихристиянські закони і, що держави від цього стали антихристиянськимиі і щоб християни були дуже обачними, за кого голосують, що церкви, які ведуть священнослужіння в цих державах повинні в знак християнського простесту відмовитись від державних зарплат, бо вони не на службі в антихристиянських держав (кому потрібна така ЛУКАВА турбота держави про всі віросповідання), а на службі у ХРИСТА, і якщо у цих священників така паства, яка не хоче, або не може підтримувати церкви, то вони повинні службу продовжувати на воді й хлібові, але не брати грошей у узаконених антихристиян.

        Лукавство цих держав очевидне. Вони милостиво забезпечують права віруючих всіх конфесій і в тому числі невіруючих, серед яких велика кількість свідомих антихристиян, така велика любов до громадян, а самі уводять їх в безвилазне рабство гріха.

        Слушний афоризм В'ячеслава Липинського:
        Нації, де переважають "нейтральні"...неминуче засуджені на смерть і рабство. І в першу чергу гомосексуалісти, наркомани, алкоголіки, дітоутробнівбивці, тобто діти лібералізму - це раби гріха. Раб гріха в громадянство Христове не буде прийнятий.

        Навіть якщо церкви не відмовляться від зарплат цих антихристиянських держав по сліпоті своїй або боягузтву, бо настали останні часи, то я ходитиму в церкву, бо я ходжу не до священника, він буде відповідати перед Богом, це Божий Дім, але я не мовчатиму.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2006.09.13 | один_козак

         От, якраз...

         християнин-демократ пише:
         > Я належу до православної конфесії, ходжу в Церкву Константинопольського Патріархату, є свідомим християнином, який не лише молиться домашньою молитвою, але й сповідається та причащається, а також цікавиться не лише релігійним життям, а є і активним виборцем.

         А чи знаєте ви, що якби Україна біла більш незалежна від Росії та ближче до Європи, то ви (і я разом з вами) могли б і в Україні бути парафіянами Константинопільського Патріархату?
         А так - або до МП, де вам розказуватимуть, як треба ненавидіти ворогів Росії, або до однієї з "розкольницьких" конфесій.

         > Але я не чула, щоб чітко було сказано, що вже прийняті саме антихристиянські закони
         Кажуть про це, тільки не вашими словами.

         > ...і, що держави від цього стали антихристиянськими
         А вони стали від цього антихристиянськими?

         > ...і щоб християни були дуже обачними, за кого голосують
         Про це кажуть. І не всі мають такт, щоб не називати прізвищ бажаних кандидатів.

         > що церкви, які ведуть священнослужіння в цих державах повинні в знак християнського простесту відмовитись від державних зарплат, бо вони не на службі в антихристиянських держав (кому потрібна така ЛУКАВА турбота держави про всі віросповідання), а на службі у ХРИСТА, і якщо у цих священників така паства, яка не хоче, або не може підтримувати церкви, то вони повинні службу продовжувати на воді й хлібові, але не брати грошей у узаконених антихристиян.

         Будете в Києві - заходьте до нас. ;) Почуєте таке. Але ми кажемо, що взагалі Боже - Богові, кесарю - кесареве. Тому вважаємо за добрий стан те, що Церква відділена від держави. Церква не мусить служити ні АНТИхристиянській, ні ЖОДНІЙ державі. А тільки Богові. Якщо державі з цього виходить користь, то держава нехай дякує Богові за Церкву.

         > Навіть якщо церкви не відмовляться від зарплат цих антихристиянських держав по сліпоті своїй або боягузтву, бо настали останні часи, то я ходитиму в церкву, бо я ходжу не до священника, він буде відповідати перед Богом, це Божий Дім, але я не мовчатиму.
         В Європі, в Константинопільському Патріархаті, ви можете не мовчати. В Україні, в МП, якщо ви в чомусь почнете виявляти незгоду, вас швидко назвуть бунтівником і виштовхнуть.
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2006.09.14 | християнин-демократ

          Re: От, якраз...

          один_козак пише:
          > християнин-демократ пише:
          > > Я належу до православної конфесії, ходжу в Церкву Константинопольського Патріархату, є свідомим християнином, який не лише молиться домашньою молитвою, але й сповідається та причащається, а також цікавиться не лише релігійним життям, а є і активним виборцем.
          >
          > А чи знаєте ви, що якби Україна біла більш незалежна від Росії та ближче до Європи, то ви (і я разом з вами) могли б і в Україні бути парафіянами Константинопільського Патріархату?
          > А так - або до МП, де вам розказуватимуть, як треба ненавидіти ворогів Росії, або до однієї з "розкольницьких" конфесій.
          *Я в курсі усих розборок між церквами. Але повторюсь, що ті Патріархати, церкви яких отримують фінансування від антхристиянських держав, вже не християнські за сутті служіння Спасителю, бо від Нього мали б чекати нагороду, а не розкошувати в цьому світі, вони тут не для мобілок та мерседесів священнослужать, а щоб паству спасати, а так вони - чорнослужителі і якщо не опам'ятаються та не розкаються, то залишаться слугами антихристу.

          Зараз немає серед кого вибирати, хто ще з церков християнська. Тому мені що Київський, що Константинопольський тощо? Князі світу цього розірвали Церкву Христову, це про них. Але я вірю, що повинна знайтись церква, яка заявить про це відкрито, вона й залишиться християнською з Божою благодаттю. Зрозумійте, я Церкви не суджу, їх судитиме Бога, я суджу за плодами їхніми: свари, утопання в розкоші, змагання, хто конфесійніший. А Антихрист уже ступив на землю черз свої антихрисиянські закони, а вони й не помітили від кого грошенята рахують. Бог їм суддя, але це не мої церкви і не мої патріархати.
          >
          > > Але я не чула, щоб чітко було сказано, що вже прийняті саме антихристиянські закони
          > Кажуть про це, тільки не вашими словами.
          * А треба дуже чітко сказати і відмовитись від зарплат антихристиянських держав, може ті злякаються та повідміняють, бо це ж Церква, не клуб якийсь.
          >
          > > ...і, що держави від цього стали антихристиянськими
          > А вони стали від цього антихристиянськими?
          >
          > > ...і щоб християни були дуже обачними, за кого голосують
          > Про це кажуть. І не всі мають такт, щоб не називати прізвищ бажаних кандидатів.
          *Церкви не повинні казати небажані чи бажані прізвища, вони повинні викривати ідеології та програми та антихристиянські закони.
          >
          > > що церкви, які ведуть священнослужіння в цих державах повинні в знак християнського простесту відмовитись від державних зарплат, бо вони не на службі в антихристиянських держав (кому потрібна така ЛУКАВА турбота держави про всі віросповідання), а на службі у ХРИСТА, і якщо у цих священників така паства, яка не хоче, або не може підтримувати церкви, то вони повинні службу продовжувати на воді й хлібові, але не брати грошей у узаконених антихристиян.
          >
          > Будете в Києві - заходьте до нас. ;) Почуєте таке. Але ми кажемо, що взагалі Боже - Богові, кесарю - кесареве. Тому вважаємо за добрий стан те, що Церква відділена від держави. Церква не мусить служити ні АНТИхристиянській, ні ЖОДНІЙ державі. А тільки Богові. Якщо державі з цього виходить користь, то держава нехай дякує Богові за Церкву.
          *Перечитайте десь на гілці, що означає кесарю-кесареве, а Богу -Боже і одночасно Не можна служити одночасно і Мамоні й Богу. Дуже погано, що церква відділена від держави, бо люди так і служать кесарю-Мамоні й Богу. Христос не був громадянином кесаря, тому він і сказав : кесарю - кесареве. Там все в пості написано детально. Не хочу повторюватись.
          >
          > > Навіть якщо церкви не відмовляться від зарплат цих антихристиянських держав по сліпоті своїй або боягузтву, бо настали останні часи, то я ходитиму в церкву, бо я ходжу не до священника, він буде відповідати перед Богом, це Божий Дім, але я не мовчатиму.
          > В Європі, в Константинопільському Патріархаті, ви можете не мовчати. В Україні, в МП, якщо ви в чомусь почнете виявляти незгоду, вас швидко назвуть бунтівником і виштовхнуть.
          *Було сказано священникам, на що вони сказали, що християнинові краще займатись сім'єю, а політика це брудна річ. Так що ходити більше вже немає куди. Якщо лише одумаються, та зрозуміють

          Християни завжди бунтівники світові, навіть якщо вони мовчать і лише моляться. Вони бунтують в світі християнським віросповіданням. Чому цього не розумієте?
     • 2006.09.09 | один_козак

      І не дуже схожі на автора теми. ))

      raw_stick пише:
      > Християнсько-демократичний союз
      > входить до блоку НУ
      > http://www.hds.org.ua/
      > ті члени, з якими особисто знайомий - хороші, нормальні люди
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.09.11 | християнин-демократ

       Re: І не дуже схожі на автора теми. ))

       Це ХДС, але я не є членом цієї партії, я за християнскьку демократію.
       http://www.hds.org.ua/manifest.php?lang=ua

       Але коли прочитати цей підрозділ їх програми
       Атлантичний вектор

       Доля України нерозривно пов'язана з долею всієї євроатлантичної цивілізації. Україна самим фактом проголошення своєї незалежності підтвердила свій геополітичний вибір. І хоча за інерцією дискусії про геополітичний вектор розвитку ще тривають, насправді – це вибір учорашнього дня, питання, на яке український народ уже дав свою відповідь. Для нас це навіть не тема для обговорення.
       *З цим я не згоден. Це саме тема для обговорення, останні події з прийняттям антихристиянських законів, говорить, що ця євроатлантична цивілізація почала гнити з голови: ідеологія та її реалізація

       Сьогодні стоїть зовсім інший вибір, який вельми слабо обговорюється в політичних колах України. Усередині самої євроатлантичної цивілізації йде суперництво двох векторів розвитку. Один, ліберальний, спрямований на продовження сьогоднішнього курсу, який уже спричинив руйнацію європейського фундаменту, завдяки якому Європа і стала Європою, привів європейські народи до розкладання і втрати ними життєвих сил.
       Християнські демократи підтримують ідею вступу України до Євросоюзу, але тверезо оцінюють ситуацію на Європейському континенті. Європа переживає серйозну кризу. Вона втратила свою спрямованість у майбутнє.

       Однак сьогодні відбувається потужне відродження здорових консервативних правих сил по обидва боки Атлантики. Християни дедалі активніше беруть участь у політичній діяльності.
       *Неправда, бо голосують за лібералів та соціалістів

       Українські християнські демократи мають намір посісти гідне місце в цьому глобальному процесі. В Україні християнство є наступальною силою, розвивається бурхливими темпами. Цей факт має стати визначальним не тільки у внутрішній, але і в зовнішній політиці. Цей факт має враховуватися при виборі стратегічних партнерів і всередині євроатлантичного табору. Україна стане надійним партнером для всіх здорових національних і глобальних рухів, котрі спираються на християнські цінності.*
       *Згода про вибір стратегічних партнерів серед ЄС, але не вступ в ЄС, який на державному рівні став антихристиянським.
       Прикладом тому Польща, яка не дозволила парад геїв у Варшаві, то ЄС їй зразу натякнув, що це не по-європейському і можуть бути прийняті санкції, а то і виключать.

       Чи треба пертиись в такий Союз?

       В цьому підрозділі є протиріччя. Вони гарно говорять про шкоду ліберального напрямку євроатлантичного блоку країн, але не розуміють, що зараз там не місце християнським державам, не гідно нам об'єднуватись з антихристиянами, а ось співпрацювати з християнами-демократами в Європі треба ,хоча багато християнських демократичних партій в коаліції з лібералами, хоч і на місцевому рівні.
    • 2006.09.08 | християнин-демократ

     Re: Маєте слушність, дякую

     Це не про партію, це про ідеологію. Християнска, бо сповідує Закон Христа, який височіє над законами держави та програмою політичної партії. Демократична, бо народ має право вільно обирати своїх лідерів та керівні органи.
  • 2006.09.08 | християнин-демократ

   Re: Словами апостола Павла...

   Георгій пише:
   > "Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками - але НЕ ВЗАГАЛІ З ЦьОГОСВІТНІМИ перелюбниками (грецьке "оу пантос тоіс порноіс тоу космоу тоутоу" - ГП), чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусіли б тоді відійти від світу. (...) я писав вам не єднатися з тим, хто зветься БРАТОМ, та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п"яниця, чи хижак - із такими навіть і не їсти! БО ЩО Ж МЕНІ СУДИТИ Й ЧУЖИХ? Чи ж ви не судите своїх? А ЧУЖИХ СУДИТь БОГ." (1 Кор. 5:9-13) (капіталізація моя. - ГП)
   >
   > Задача християнина - не судити державу за те, що вона підтримує наркоманів, педофілів, содомітів тощо, а самому бути незаплямленим "світом" і слідкувати, щоби його Церква не була заплямленою.

   Я пізнаю державу і її лідерів за плодами їхніми, а судити їх дійсно буде Господь. Справа ,що сталось так, що і християни громадяни своїх держав, хоч і Церква їх та і інші конфесії за межами. Церква якраз заплямувалась ,що її священники приймають зарплати з рук цієї держави- дєвкі для всєх.

   Значення судити багатозмістове. Не судити, бо ти не знаєш усіх причини тих чи інших дій, але судити по плодам, бо лише вони видні.
 • 2006.09.08 | ziggy_freud

  Re: спочатку поясніть, хто такі "ви". Німецька партія ХДС?

  в Зах. і Центральній Європі теж є люди, що звуть себе християнськими демократами. Як дати їм почитати цю писанину, вон и скажуть, що аффтар
  - поганий християнин
  - несправжній демократ.


  християнин-демократ пише:
  > Листівка-інформація
  > до християн
  > про ситуацію в Євросоюзі та США

  То в Євросоюзі чи в США?

  > 8) Легалізація легких наркотиків, податки від реалізації яких зливаються з податками християн.

  Мається на увазі тютюн і пиво? А може, страшно подумати - сало???

  > 9) Як нас, християн, можуть захистити солдати-гомосексуалісти НАТО і від кого, якщо вони не в силі захистити себе від власних себе через свою неприродну, а тому гріховну статеву орієнтацію, тепер узаконену їхніми державами

  Від гомосексуалістів Вас захистить лише послідовне дотримання натуральної статевої орієнтації. Якщо Вам важко бути в цьому послідовним, гомосексуалісти рано чи пізно знайдуть свою сексуальну ціль в Україні ;0)
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.08 | Igor

   Де є такі послідовні "християни-демократи"

   певно в Лаврі :). Лише там пишуть листівки сповнені такої любові, що їх важко не впізнати. Хоча, на жаль, є певні зміни до гіршого. З'явилася українська мова (це не патріотично, згадайте Філарета!) і зник заклик голосувати за КПУ. Та й звернення якесь знеособлене.
   Дуже добре, що в нас є ПЦ МП, завдяки якій в наших православних християнських і по-справжньому демократичних країнах немає всієї тієї гидоти про яку пишеться в листівці.
   Лише з двома моментами я не можу погодитися. Будучи послідовним, хриянин-демократ має всіляко радіти і сприяти нашому вступу до ЄС і НАТО. Бо вже поборовши оте зло в наших країнах (не нарадуюся нашому набожному премєрові і уряду) можна буде безперешкодно долати його у всій Європі і навіть світі. Наш приклад має показати Європі, як вони мають жити без отого про що написано у зверненні. Потрібно і туди нести істине канонічне православя.
   І друге. Не варто збивати народ із тієї правдивої лінії, якої ПЦ МП так послідовно дотримується протягом останніх майже сотні років. Є лише одна партія, що здатна успішно боротися і звільнити суспільство від усієї отієї нечисті та єресі. І лише вона здатна знищити всі оті споживацькі настрої, кредити і т.п. зло. Яка трвердо і невідступно слідує моральним принципам, що на 99% є християнськими. За комуністів, за Симоненка, вірного продовжувача справи Сталіна і Лєніна. Ура!
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.09 | християнин-демократ

    Re: Де є такі послідовні "християни-демократи"

    Igor пише:
    > певно в Лаврі :).
    *написане воно віручим християнином-виборцем-громадянином, котрий ще ходить в православну церкву Константинопольського Патріархату, але котрий дізнавшись, що всі священники отримують зарплати від антихристиянських держав, запитав себе, то до якого ж Патріархату я належу, та й сумно подумавши, сказав, до Христового, і вирішив поборотись, пояснивши свою позицію до політики як християнин-демократ.

    Лише там пишуть листівки сповнені такої любові, що їх важко не впізнати.
    *Дійсно листівка сповнена щирої любові та турботи, але і активної бойової позиції, не мовчати, навіть якщо тебе почує лише БОГ

    Хоча, на жаль, є певні зміни до гіршого. З'явилася українська мова (це не патріотично, згадайте Філарета!) і зник заклик голосувати за КПУ. Та й звернення якесь знеособлене.

    *Звернення знеособлене, щоб не привертати увагу до автора, йому не властиві амбіції, головне, щоб у листівці не було брехні, бо листівка може бути розширеною іншими християнами. Українська та російська мова тому, що вона до двох мовних груп, які дуже ворогують одна між одною і також до Патріархатів, яке розривають тіло Боже, християн, а самі гарненько отримують зарплати у антихристиянських держав.

    > Дуже добре, що в нас є ПЦ МП, завдяки якій в наших православних християнських і по-справжньому демократичних країнах немає всієї тієї гидоти про яку пишеться в листівці.
    *Якщо судити по плодам, то гидоти у них усієї немає, але деяка інша, зненависть віруючих один до одного через мову, патріархів тощо є.

    > Лише з двома моментами я не можу погодитися. Будучи послідовним, хриянин-демократ має всіляко радіти і сприяти нашому вступу до ЄС і НАТО.
    *Не іронізуйте. Антихристиянський закон - це або дозвіл на гріх, його узаконення. Начутливіші групи до таких "безгріховних гріхів": підлітки та молодь. У них світоглядні фільтри працюють дуже слабко. А тепер усиновленням гомосексуалістами пішов удар по немовлятам, за що їх губити?

    Бо вже поборовши оте зло в наших країнах (не нарадуюся нашому набожному премєрові і уряду) можна буде безперешкодно долати його у всій Європі і навіть світі.
    *Не треба судити "набожність" прем'єра по тому, що він хрест на себе накладає, не судімо його, бо не бачимо його душі, але судімо по справам ,а справи у нього нікудишні й брехливі. А тому він не найкращий керівник ,але паства МП, яка за нього проголосувала не розбирається в політиці, їй сказали лише за Януковича, бо він за МП, ось вони й проголосували. Шкода людей та й годі.

    Наш приклад має показати Європі, як вони мають жити без отого про що написано у зверненні. Потрібно і туди нести істине канонічне православя.
    *Яке ж воно зараз канонічне ,коли всі патріархати за СВЯЩОННОСЛУЖІННЯ Господу отримують від антихристиянських урядів зарплати. Ще більше сумно. Але мовчати про це - гріх. Я ж їх не сужу, бо судитиме їх Господь. Але я суджу за справами та діями. Погані.

    > І друге. Не варто збивати народ із тієї правдивої лінії, якої ПЦ МП так послідовно дотримується протягом останніх майже сотні років. Є лише одна партія, що здатна успішно боротися і звільнити суспільство від усієї отієї нечисті та єресі. І лише вона здатна знищити всі оті споживацькі настрої, кредити і т.п. зло. Яка трвердо і невідступно слідує моральним принципам, що на 99% є християнськими. За комуністів, за Симоненка, вірного продовжувача справи Сталіна і Лєніна. Ура!
    *Даремно, іронізуєте. Чула таку думку віруючої МП, яка говорила, що їх в церкві навчають, що Лукашенко це добре, бо церкви не чіпає та мову. А те що він сповідник Леніна та Сталіна-сатаністів ,бо сказали, що релігія - це опіум для народу та церкви валили, та насильством займались, то ці лихопастирі пастві не пояснюють. Так що судімо їх по плодам їхнім. Ці листівки були розіслані у всі Патріархати, нехай розбираються, за що і від кого зарплати отримують.

    А гримуча суміш комуністів-соціалістів-регіоналів(якої вони ідеології лише чорт знає) та нашоукраїнців, які під них підлягли нічого доброго не віщує в найближчі часи.

    Але автор не сприймає напівправду, компроміс з чортом - це не Боже. А тому я вирішив пояснити, що таке християнська демократія. Вона не мед, це боротьба ,але без істерії, а спокійно і впевнено і принципово.

    Дуже шкодую, але ні БЮТ, ні Ющенко, ні всі інші не є чесними християнами, бо в антихристиянській каші не приймали б участь.

    Так, у Європи був час, коли вона була більш християнсько-демократичною, тоді і треба було її ставити в приклад, а зараз уже ні, бо прийняла поголовно антихристиянські закони. А тому вибачайте, нам поки що не з вами. А ми повинні їм показати приклад хрисриянської демократії.
  • 2006.09.09 | християнин-демократ

   Re: спочатку поясніть, хто такі "ви". Німецька партія ХДС?

   ziggy_freud пише:
   > в Зах. і Центральній Європі теж є люди, що звуть себе християнськими демократами. Як дати їм почитати цю писанину, вон и скажуть, що аффтар
   *Я не думаю, що вони не згодяться, але явно, що вони розгубились, або не усвідомили, що насправді відбулось при прийнятті антихристиянських законів
   > - поганий християнин
   *Я не поганий християнин, бо пішов на відкриту дискусію і не засуджую, а суджу за плодами.
   > - несправжній демократ.
   *Я справжній демократ, бо за вільний вибір між Мамоною та Богом, а тому за вільні вибори керівництва держави. Я за свободу слова та інформації, але я слуга Божий, а тому, якщо моя партія християнські демократи виявляється у меншині, то я викриватиму більшість, яка приймає антихристиянські закони.
   >
   > християнин-демократ пише:
   > > Листівка-інформація
   > > до християн
   > > про ситуацію в Євросоюзі та США
   >
   > То в Євросоюзі чи в США?
   * І там і там, та і в інших державах, але нас нинішнє керівництво агітує за вступ в ЄС та НАТО, де є і США, хіба не зрозуміло.
   >
   > > 8) Легалізація легких наркотиків, податки від реалізації яких зливаються з податками християн.
   >
   > Мається на увазі тютюн і пиво? А може, страшно подумати - сало???
   *Іронізуєте. А даремно. В нідерландах і бельгії сташні документальні фільми про підлітків, які передозовуються на дискотеках екстазі та іншим, зовсім не смішно, коли дитина чи підліток не може жити нормальним життям, а залежить емоційно від екстазі.
   >
   > > 9) Як нас, християн, можуть захистити солдати-гомосексуалісти НАТО і від кого, якщо вони не в силі захистити себе від власних себе через свою неприродну, а тому гріховну статеву орієнтацію, тепер узаконену їхніми державами
   >
   > Від гомосексуалістів Вас захистить лише послідовне дотримання натуральної статевої орієнтації. Якщо Вам важко бути в цьому послідовним, гомосексуалісти рано чи пізно знайдуть свою сексуальну ціль в Україні ;0)
   * Ви якийсь дивний, для чого нас агітують в НАТО? Як гарантію в майбутньому в об'єднаній допомозі. То чи варто з ними об'єднуватись

   *Я не є членом жодної ХД партії, я виборець, який сповідує християнську демократії, справа в тім, що Християни-демократи зараз розгубились і не зрозуміли суті прийняття антихристиянських законів, прийнявши їх за забезпечення прав людей, потрапили в ідеологічну пастку, коли гріх узаконився, а отже став нормою.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.09 | ziggy_freud

    Щоб приготувати макової ширки, вступ в НАТО не потрібен

    християнин-демократ пише:
    > *Я не думаю, що вони не згодяться, але явно, що вони розгубились, або не усвідомили, що насправді відбулось при прийнятті антихристиянських законів

    Отже, більшість християн якісь неправильні?

    > *Я не поганий християнин, бо пішов на відкриту дискусію і не засуджую, а суджу за плодами.

    Про плоди вступу в НАТО поки можна лише здогадуватись. На відміну від плодів перебування в СРСР.

    > *Іронізуєте. А даремно. В нідерландах і бельгії сташні документальні фільми про підлітків, які передозовуються на дискотеках екстазі та іншим, зовсім не смішно, коли дитина чи підліток не може жити нормальним життям, а залежить емоційно від екстазі.

    В Україні Е почав поширюватись в середині 90х. Пік розвитку наркоманій прийшовся приблизно на цей же час. І екстазі входив хіба що в першу десятку.

    Крім документальних фільмів, я бачив багато наркоманів в реалі. Починаючи з часів Союзу. Дехто з них вже помер х-(. Щоб приготувати значно небезпечнішої макової ширки чи винта, шенгенська віза чи вступ в НАТО не потрібні. Отже, це поганий аргумент.

    > * Ви якийсь дивний, для чого нас агітують в НАТО? Як гарантію в майбутньому в об'єднаній допомозі. То чи варто з ними об'єднуватись

    По-перше, вступ в НАТО зменшить військові витрати.
    По-друге, на державу - члена НАТО хай спробують напасти. Або захопити частину території.
    По-третє. Росія як гарант нашої безпеки - це абсурд.
    По-четверте. Гомосексалісти це найстрашніше військо. Починаючи з Давньої Греції й Риму ;-)

    > *Я не є членом жодної ХД партії, я виборець, який сповідує християнську демократії, справа в тім, що Християни-демократи зараз розгубились і не зрозуміли суті прийняття антихристиянських законів, прийнявши їх за забезпечення прав людей, потрапили в ідеологічну пастку, коли гріх узаконився, а отже став нормою.

    Гріх є порушенням моральних норм. Тут Ви очевидно плутаєте мораль і право, про що детальніше пише п.Георгій
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.09.11 | християнин-демократ

     Re: Щоб приготувати макової ширки, вступ в НАТО не потрібен

     ziggy_freud пише:
     > християнин-демократ пише:
     > > *Я не думаю, що вони не згодяться, але явно, що вони розгубились, або не усвідомили, що насправді відбулось при прийнятті антихристиянських законів
     >
     > Отже, більшість християн якісь неправильні?
     *Християнин теж чутливий до зомбування та дезинформації. Перекручування поняття гріховності ліберальною, комуністичною іншими ідеологіями ударили і по християнам. Тому і не дивно, що вони блукали. Я наприклад, довгий час теж дотримувався думки, ну хочуть женитись геї, нехай, права людини. А коли дали право на усиновлення ними дітей, то схаменувся, бо усвідомив, що це антихриситянські закони. Певний час думав, що головне в церкву ходити і самому не грішити, а активні дії, це для амбіційних грішників. А зараз зрозумів, що вибір між Богом і Мамоною - це активне протистояння, при демократії це не мовчання, а засудження і голосування за свою християнську державу. Адже навіть якщо в антихристиянській державі через перемогу ліберальної більшості, буде активна християнсько-демократична партія, то це завжди буде зародком, потенціалом прийти до влади й установити свої цінності, а якщо у християн немає партії, то у них і немає частки у державотворенні, вони тоді бездержавні.

     В'ячеслав Липинський сказав чудовий афоризм, який може стати лозунком християнам-демократам. Тут коротко завдання партії
     "Україна - це не рай земний, бо рай на землі не може бути, - а найкраще виконаний обов'язоак супроти(щодо)БОГА і ЛЮДЕЙ.

     >
     > > *Я не поганий християнин, бо пішов на відкриту дискусію і не засуджую, а суджу за плодами.
     >
     > Про плоди вступу в НАТО поки можна лише здогадуватись. На відміну від плодів перебування в СРСР.
     *Я проти військового союзу з Росіє. Це імперія, в якій продовжують нівелювати меншини. Де військовою силою подавляють бажання народів відділитися. Московський патріархат це лукаве християнство. І те, що Московські священники в Бельгії та Нідерландах отримують зарплати від антихристиянських держав ще більше утвердило мене, яка шкода християнам від цієї інституції. Але серед рядових священників є хоч і небагато, які розуміють трагедію правління МП.

     Ну і потім. МП нав'язує антихристиянське розуміння свободи вибора кожною людиною між БОГОМ і Мамоною. Він плаче за монархією і каже, що лише вона була здібна спасти православ'я, бо царі були вродженими християнами-помазаниками. Ну чим це було для народів при кріпосному праві, де царі і їх сатрапи "любили" народ як самих себе відомо.
     Щодо плодів після в ступу в Нато абсолютно очевидно. Політико-війскова залежність від антихристиянської військової організації. Від кого антихристияни будуть захищати християн? Ну хіба не смішно.

     А Ви що думаєте, українці самі собі ради не дадуть. Чому їм весь час під когось треба лягти, бо про рівноправні умови при вступі чи то в НАТО чи то в російське болото, і думати не можна. Нас будуть використовувати як убійне м'ясо для задоволення власних насильницьких амбіцій проти інших держав.

     Військовий нейтралітет і вишколення власної патріотичної християнської армії та силових структур.

     >
     > > *Іронізуєте. А даремно. В нідерландах і бельгії сташні документальні фільми про підлітків, які передозовуються на дискотеках екстазі та іншим, зовсім не смішно, коли дитина чи підліток не може жити нормальним життям, а залежить емоційно від екстазі.
     >
     > В Україні Е почав поширюватись в середині 90х. Пік розвитку наркоманій прийшовся приблизно на цей же час. І екстазі входив хіба що в першу десятку.
     *Я про легалізацію наркотиків, легалізацію убивства своєї душі
     >
     > Крім документальних фільмів, я бачив багато наркоманів в реалі. Починаючи з часів Союзу. Дехто з них вже помер х-(. Щоб приготувати значно небезпечнішої макової ширки чи винта, шенгенська віза чи вступ в НАТО не потрібні. Отже, це поганий аргумент.
     *Я Вам ще раз пояснюю. Мій аргумент сильний. Нам не потрібні дефективні захистики.
     >
     > > * Ви якийсь дивний, для чого нас агітують в НАТО? Як гарантію в майбутньому в об'єднаній допомозі. То чи варто з ними об'єднуватись
     >
     > По-перше, вступ в НАТО зменшить військові витрати.
     *Ах ось воно що, військові витрати, але убільшить жертви за антихристиянські ідеї

     > По-друге, на державу - члена НАТО хай спробують напасти. Або захопити частину території.
     *Розмішили про спробу напасти, 9 вересня показало, як Нато обкакалось, коли терористи класно провели свою операцію і завалили три об'єкти.

     > По-третє. Росія як гарант нашої безпеки - це абсурд.
     *Тут згода, але я про це говорив. Я згадав Росію, у неї просто ще не прийняті антихристиянські закони, а поведінка до нас - підлість.
     > По-четверте. Гомосексалісти це найстрашніше військо. Починаючи з Давньої Греції й Риму ;-)
     *Ну і де ж воно те військо ділось? Кануло в лєту, так і Нато кане.
     >
     > > *Я не є членом жодної ХД партії, я виборець, який сповідує християнську демократії, справа в тім, що Християни-демократи зараз розгубились і не зрозуміли суті прийняття антихристиянських законів, прийнявши їх за забезпечення прав людей, потрапили в ідеологічну пастку, коли гріх узаконився, а отже став нормою.
     >
     > Гріх є порушенням моральних норм. Тут Ви очевидно плутаєте мораль і право, про що детальніше пише п.Георгій
     * Мушу трохи пошитири своє розуміння. Коли прийшов Христос і поклав своє життя за гріхи людства, почалась нова ера. Людство розділилось на християн, антихристиян, нехристиян.

     Весь час чомусь Вчення Христове сприймається як лише мораль, а не керівництво до дії в усії соціально-політико-економічних сферах життя.

     Християнство це духовна основа, яка при добровільному виборі проникає у всі сфери людського життя. В Заповіті не лише виведені християнські моральні чинники, а і сказано про таланти - трудову спеціалізацію людини про її персональні нахили до праці, військові дії: з мечем прийшов - від меча загинеш, прийшов полонити - у полон і підеш, про сімейний кодекс, про культуру харчування, про державостворення, про соціальний захист слабших та бідніших, про лідерів-пастирів та лідерів у вовчій шкірі, про міжнародні політику - стосунки до ворогів та віротерпіння, про вільне право на вибір, про відміну рабства та експлуатації - бо не рабиви мені більше, бо раб не відає, що пан його робить, а я вам усе сказав, що чув від Отця.

     Але лукаве людство не помітило, що Закон Христа, Діяння Апостолів, Одкровення Івана - це все і мораль і політика і навіть економіка.

     Насправді всі позитивні моменти всіх політичних течій та ідеологій це були скалки з християнського вчення, найбільш повного як дороговказ для боголюдства.

     Соціалісти - захист трудящих і малозабезпечених - з християнства
     Комуністи - ідолопоклонці-язичники, бо поклонялись живим Леніну й Сталіну, а зараз мумії. Так вони рай на землі взялись будувати, але термінологію й лозунги взяли у християнства, навіть Леніна зробили учителем живішим від усіх живих. Кумуністи - жахлива ідеологія, це диктатура, а значить насильство. Не зрозуміло, чому цю партію не заборонили?

     Ліберали - перекрутили права вибору між гріхом і праведністю у вседозволеність, узаконили гріх і узаконили гріховність, відібравши право у тих же гомосексуалістів колись зрозуміти свою гріховну діяльність. ТОЩО.

     Соціалісти-християни - смішна сполука, бо християни і без соціалізму турбуються про бідніші верстви населення.

     Коли називають себе демократами, то говорять лише про форму правління, але не про суть, знову ж таки на основі християнського вільного вибору.

     Можна говорити й далі.

     То і виходить, що лише Христос в Заповідях дав найповніший та найдосконаліший Закон до дії. Всі теперішні конституції, кодекси прав людини, маніфести тощо - це скалки, або присвоєння собі ідей Христа. Недаремно Він казав, у вас Учитель один, не називайтесь учителями.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.09.12 | ziggy_freud

      Знов таки, до чого тут Захід?

      християнин-демократ пише:
      > *Християнин теж чутливий до зомбування та дезинформації.

      Так, принаймні деякі з них. Крім нормальних конфесій є деструктивні культи, що використовують псевдо-християнську фразеологію. Хоча б Бєлоє Братство згадати. Розробка "східного" походження, переважна більшість жертв - українська молодь. Їх зробили психічно хворими без жодного втручання НАТО і ЕС. Отже, справа в нашому власному суспільстві.

      Кількість жертв алкоголізму, навіть як порахувати лише третю стадію, у нас більша, ніж всі інші хімічні залежності разом. До речі, опіати - штука азійського походження, кокаїн - південно-американського. Екстазі, наскільки мені відомо, першим синтезував хімік-росіянин. Знов таки, до чого тут Захід?

      > То і виходить, що лише Христос в Заповідях дав найповніший та найдосконаліший Закон до дії. Всі теперішні конституції, кодекси прав людини, маніфести тощо - це скалки, або присвоєння собі ідей Христа.

      тут ми навряд дійдемо згоди. Україна - світська держава. І буде такою надалі. Хоча б тому що релігійний фундаменталізм має дуже низьку популярність.
 • 2006.09.09 | Михайло Свистович

  Нє, не потрібне.

  Як добре, що дуже потрібне нам ЄС і НАТо не є антихристиянськими :)


  християнин-демократ пише:
  > Листівка-інформація

  деградація там, а не інформація :)

  > до християн
  > про ситуацію в Євросоюзі та США

  ат савєцкава інформбюро

  >
  > Чесні християни, брати й сестри!

  нечесним християнам, батькам, дітям, племінницям і племінникам прохання не турбувати

  >
  > Не голосуйте за входження України в Євросоюз та НАТО!

  А де і коли можна за це не проголосувати?

  >
  > Певні політичні сили України та особисто її Президент Віктор Ющенко агітують до вступу України в Євросоюз та НАТО, бо за їх переконанням нам, українцям, треба вчитись та наслідувати європейські цінності.

  Хоч щось хороше вони роблять

  >
  > То які ж ці європейські цінності, які нам пропонують наслідувати?

  справжні, класні

  >
  > За останні роки багато країн Європейського Союзу, такі як Бельгія, Данія, Нідерланди, Швеція та інші, прийняли де-юре антихристиянські закони.

  де-юре? заборонили християнство чи обмежили християн у правах?

  >
  > Нагадаємо, що закон держави – це постанова або комплекс постанов держави, обов’язкові для виконання усіма громадянами держави, безвідносно до їх віросповідання.
  >
  > Антихристиянський закон – це закон, який узаконює свідомий чи не свідомий гріх, надаючи йому статус виправданої або обов’якової поведінки, а отже «очищає» його.

  І в якій країні гріх є обов"язковим до виконання усіма громадянами держави?

  >
  > 1) Узаконені одностатеві шлюби між геями та лезбіянками

  Всіх громадян змушують брати шлюб з геями та лезбіянками. А чи можна вважати шлюб між геєм та лезбіянкою одностатевим?

  >
  > що для християн є содомським гріхом

  лезбіянство?

  >
  > 6) В Нідерландах зареєстрована партія педофілів, котрі офіційно будуть приймати участь у виборах в державні органи.

  І всі громадяни мають обов"язково туди вступити?

  > 7) В багатьох країнах ЕС керівники – гомосексуалісти, включая соціалістичну партію. Не гідно християнинові бути під керівництвом узаконених грішників.

  І що їм робити в цьому випадку?

  > 9) Як нас, християн, можуть захистити солдати-гомосексуалісти НАТО

  Зброєю

  > і від кого, якщо вони не в силі захистити себе від власних себе

  а вони і не хочуть себе захищати від себе

  >
  > Для свідомого християнина очевидно, що такі антихристиянські держави та їх антихристиянські закони, готують прихід Антихриста

  в духовці чи на пательні готують?

  >
  > Насторожує, з якою впертістю керівництво України агітує український народ до вступу в Євросоюз та НАТО без будь-яких серйозних роз’яснень щодо сьогоднішньої духовно-політико-економічної ситуації в цих країнах

  мене це теж насторожує, бо через відсутність будь-яких серйозних роз’яснень щодо сьогоднішньої духовно-політико-економічної ситуації в цих країнах в нас так мало прихильників ЄС і НАТО

  >
  > Так. Ці країни матеріально живуть краще за Україну, Молдову, Білорусь чи Росію

  І не тільки матеріально

  >
  > Більше того, вони є для нас руйнівними. Бо ніякі тимчасові блага, які обіцяються від надходження фінансових інвестицій від цих антихристиянських країн, не можуть приховати їх облудні цілі та наміри: закабалити нас духовно і відвести нас від Бога, підкупивши нас через кредити, провести і в нашу політичну систему антихристиянські закони.

  інвестори навряд чи про це навіть задумуються :)

  >
  > Насторожує, що жодний з Патріархатів: ні Константинопольський, ні Московський, ні Київський, ні Грецька Церква, ні греко-католики, ні автокефали не роз’яснюють ясно віруючим, фактично, громадянам Спасителя, сутність антихристиянських законів антихристиянських держав ЄС та США, громадянами яких є і християни.

  Зверніться за допомогою до Сандея чи Сан Муна

  >
  > Нехай омине ця гірка чаша Україну!

  а солодка най не минає

  >
  > Будьмо пильними й мужніми в складний час антихристиянської глобалізації!

  Будьмо! Гей!

  >
  > Уважно вивчаймо програми й обіцянки партій, які йдуть на вибори! Не голосуйте абияк, або за гарні слова чи гарні очі! За плодами їхніми пізнавайте їх!

  Які там плоди у геїв та лезбіянок?

  >
  > Допоможімо один одному розповсюдженням цієї листівки!

  по пунктах прийому макулатури

  >
  > Листовка-информация
  > к христианам
  > о ситуации в Евросоюзе и США

  і кримсько-татарською мовою теж, будь ласка
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.09 | християнин-демократ

   Re: Нє, не потрібне.

   Михайло Свистович пише:
   > Як добре, що дуже потрібне нам ЄС і НАТо не є антихристиянськими :)
   >
   >
   > християнин-демократ пише:
   > > Листівка-інформація
   >
   > деградація там, а не інформація :)
   * так деградація в цих антихристиянських державах
   >
   > >
   > > Чесні християни, брати й сестри!
   >
   > нечесним християнам, батькам, дітям, племінницям і племінникам прохання не турбувати
   * всі нечесні можуть задуматись і стати чесними
   > >
   > > Не голосуйте за входження України в Євросоюз та НАТО!
   >
   > А де і коли можна за це не проголосувати?
   *Ви вже за це проголосували, коли обрали Ющенка-Тимошенко і прочая, невже ви як виборець не зрозуміли ,адже вони в програмах своїх за входження в ЄС та НАТО. Дивно, що ви як політик і самі не знаєте ,за що ви проголосували
   > >
   > > Певні політичні сили України та особисто її Президент Віктор Ющенко агітують до вступу України в Євросоюз та НАТО, бо за їх переконанням нам, українцям, треба вчитись та наслідувати європейські цінності.
   >
   > Хоч щось хороше вони роблять
   *Звичайно, роблять. А ще було б непогано, щоб вони розібрались, що таке сучасне духовне кредо ЄС та НАТО
   > >
   > > То які ж ці європейські цінності, які нам пропонують наслідувати?
   >
   > справжні, класні
   * А ви що гей. Все можливо. Але це хвороба, дефект організму, але її можна лікувати. Але я не впевнена, що ви хочете, щоб вашій дитині в старших класах, казали, що че не хвороба, а нормально і ти навіть можеш це попробувати, може сподобається, це як перший укольчик наркотою.

   а те що у ЄС є багато наробок, то це гарно, їх і треба наслідувати, але не антихристиянські закони
   > >
   > > За останні роки багато країн Європейського Союзу, такі як Бельгія, Данія, Нідерланди, Швеція та інші, прийняли де-юре антихристиянські закони.
   >
   > де-юре? заборонили християнство чи обмежили християн у правах?
   *Обмежили у правах, точно, а ви що не зрозуміли. Християнським дітям будуть в школі на уроці статевого виховання говорити, що содом - це норма, а не хвороба, а якщо ця дитина-християнин скаже навпаки, то його засудять, а якщо це скаже християнин на роботі своїму колеці-геєві, то його під суд за наклеп. Ось такий фокус. Коли християнин відмовиться робити укольчик автоназії, або звинуватить свого колегу у душевбивстві, то піде під суд, або буде звільнений. Вчителька-християнка, яка відмовиться говорити, що гомосексуалізм це норма, а не хвороба, теж втратить роботу. і далі можна продовжувати
   >
   > >
   > > Нагадаємо, що закон держави – це постанова або комплекс постанов держави, обов’язкові для виконання усіма громадянами держави, безвідносно до їх віросповідання.
   > >
   > > Антихристиянський закон – це закон, який узаконює свідомий чи не свідомий гріх, надаючи йому статус виправданої або обов’якової поведінки, а отже «очищає» його.
   >
   > І в якій країні гріх є обов"язковим до виконання усіма громадянами держави?
   *Гріх - це визначення небожої поведінки, яке призведе до руйнації душі й тіла. Кожна людина має вільний вибір. А закон-дозвіл, наприклад, автоназії, говорить, що це вже не гріх і у людини відбирає право вибору між гріхом і праведною діяльністю. Бо Христос дав моральний закон і показав, що для Бога є гріхом. А антихристиянська держава це Боже визначення гріха перекрутила. Те що Бог сказав, є гріхом і нездоровою поведінкою, яке рано чи пізно призведе до руйнації людини, назвала нормою, вирівнявши її з ненормою. Невже не ясно?
   >
   > >
   > > 1) Узаконені одностатеві шлюби між геями та лезбіянками
   >
   > Всіх громадян змушують брати шлюб з геями та лезбіянками. А чи можна вважати шлюб між геєм та лезбіянкою одностатевим?
   *Я розумію вашу іронію, але бачу що ви не розумієте проблеми. Шлюб це ознака сім'ї на її відтворення. Одностатеві сім'ї це руйнація сім'ї та держави. Більше того вони затягують за собою інших людей, їх стає все більше й більше, чому доказом є багатотисячні паради.
   > >
   > > що для християн є содомським гріхом
   >
   > лезбіянство?
   *невідтворюючий шлюб, який не продовжує рід людський, Богу вгодно народження дітей від статевих зносин. Вони природою-Богом закладені людині у формі інстинкту не лише для втіхи, але і для продовження роду. Узаконена пропаганда безплідних стосунків веде до руйнації людства. Гріх дуже заразний, а узаконений гріх тим більше.
   >
   > >
   > > 6) В Нідерландах зареєстрована партія педофілів, котрі офіційно будуть приймати участь у виборах в державні органи.
   >
   > І всі громадяни мають обов"язково туди вступити?
   *Вони не протестують, що ця партія є партією важкохворих, а хворих треба лікувати, а не пускати їх до влади. Пасивне спостерігання за небзпечним гріхом це ще гірший гріх для християнина.
   >
   > > 7) В багатьох країнах ЕС керівники – гомосексуалісти, включая соціалістичну партію. Не гідно християнинові бути під керівництвом узаконених грішників.
   >
   > І що їм робити в цьому випадку?
   * На всіх шпальтах і в церквах засуджувати їх содомську орієнтацію і не обрати їх наступного разу. Хоча ситуація є вже дуже сумною. Церкви повинні відмовитись отримувати зарплати від такого керівництва. Громадська непокора, марші протесту, але не мовчати. Звичайно,що демократія це система вільного вибору, але коли християни залишаються у меншині, вони не повинні бути пасивними, а роз'яснювати свою позицію активно й відкрито.
   >
   > > 9) Як нас, християн, можуть захистити солдати-гомосексуалісти НАТО
   >
   > Зброєю
   * Я про духовний захист. Коли козаки просили допомоги у татар, це теж була помилка, тому вони й програли. краще загинути, як УПА зі словами слава ІСУСУ, а не співпрацювати з антихристиянами. Вже час це усвідомити.
   >
   > > і від кого, якщо вони не в силі захистити себе від власних себе
   >
   > а вони і не хочуть себе захищати від себе
   *Я про це і кажу, не можуть, бо не хочуть.
   >
   > >
   > > Для свідомого християнина очевидно, що такі антихристиянські держави та їх антихристиянські закони, готують прихід Антихриста
   >
   > в духовці чи на пательні готують?
   *Демократичними виборами, шановний. Через свої закони він уже однією ногою там і досить на великій території, бо ще ніколи людство не мало такого засилля антихристиянськими законами.
   >
   > >
   > > Насторожує, з якою впертістю керівництво України агітує український народ до вступу в Євросоюз та НАТО без будь-яких серйозних роз’яснень щодо сьогоднішньої духовно-політико-економічної ситуації в цих країнах
   >
   > мене це теж насторожує, бо через відсутність будь-яких серйозних роз’яснень щодо сьогоднішньої духовно-політико-економічної ситуації в цих країнах в нас так мало прихильників ЄС і НАТО
   * Це ще поки що плюс, і те плюс, що вони нас не хочуть, бо ми ще не достойні.
   >
   > >
   > > Так. Ці країни матеріально живуть краще за Україну, Молдову, Білорусь чи Росію
   >
   > І не тільки матеріально
   *Духовно вже ні. Читайте вище.
   >
   > >
   > > Більше того, вони є для нас руйнівними. Бо ніякі тимчасові блага, які обіцяються від надходження фінансових інвестицій від цих антихристиянських країн, не можуть приховати їх облудні цілі та наміри: закабалити нас духовно і відвести нас від Бога, підкупивши нас через кредити, провести і в нашу політичну систему антихристиянські закони.
   >
   > інвестори навряд чи про це навіть задумуються :)
   *А що хорошого, що не задумуються. Нам треба задумуватись і їм очі відкрити на їх держави. А взагалі то люба інвестиція - це завуальована грабіжницька діяльність. Хочуть заробити на нижчих зарплатах, податках тощо. Не повірити ж у їхню любов до третього світу, якщо він зникне, то зникнуть і їх прибутки.

   >
   > >
   > > Насторожує, що жодний з Патріархатів: ні Константинопольський, ні Московський, ні Київський, ні Грецька Церква, ні греко-католики, ні автокефали не роз’яснюють ясно віруючим, фактично, громадянам Спасителя, сутність антихристиянських законів антихристиянських держав ЄС та США, громадянами яких є і християни.
   >
   > Зверніться за допомогою до Сандея чи Сан Муна
   *Зверніться до Євангелія.
   >
   > >
   > > Нехай омине ця гірка чаша Україну!
   >
   > а солодка най не минає
   *Мушу вас засмутити, що солодкої ще довго не буде.
   >
   > >
   > > Будьмо пильними й мужніми в складний час антихристиянської глобалізації!
   >
   > Будьмо! Гей!
   >
   > >
   > > Уважно вивчаймо програми й обіцянки партій, які йдуть на вибори! Не голосуйте абияк, або за гарні слова чи гарні очі! За плодами їхніми пізнавайте їх!
   >
   > Які там плоди у геїв та лезбіянок?
   Безпліддя як у безплідної смоковниці, яку зрубав Христос. Ось так шановний.
   >
   > >
   > > Допоможімо один одному розповсюдженням цієї листівки!
   >
   > по пунктах прийому макулатури
   *Там теж є християни, які приймають і здають, вони можуть і прочитати.
   >
   > >
   > > Листовка-информация
   > > к христианам
   > > о ситуации в Евросоюзе и США
   >
   > і кримсько-татарською мовою теж, будь ласка
   *я її не знаю, ну і наскільки я знаю, вони не християни а мусульмани, а якщо серед цього народу є християни, то вони її перекладуть
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.09 | Михайло Свистович

    Re: Нє, не потрібне.

    християнин-демократ пише:
    >
    > так деградація в цих антихристиянських державах

    нема там ніякої деградація

    >
    >
    > Ви вже за це проголосували, коли обрали Ющенка-Тимошенко

    Так якщо проголосували, то навіщо закликати не голосувати? Вже ж голдосування пройшло.

    >
    > Звичайно, роблять. А ще було б непогано, щоб вони розібрались, що таке сучасне духовне кредо ЄС та НАТО

    нормальне кредо

    >
    > А ви що гей

    Ні. А хіба ЄС і НАТО пропагує гейські цінності? В жодному програмному документі не зустрічав?

    >
    > Обмежили у правах, точно

    В яких правах?

    >
    > Християнським дітям будуть в школі на уроці статевого виховання говорити, що содом - це норма, а не хвороба

    Їм таке говорять?

    >
    > Гріх - це визначення небожої поведінки, яке призведе до руйнації душі й тіла

    Це - Ваша думка. І нетеба її нав"язувати іншим. Християн ніхто не змушує грішити, в них є вибір, як і у грішників.

    >
    > Кожна людина має вільний вибір

    От і залиште грішникам вибір

    >
    > А закон-дозвіл, наприклад, автоназії, говорить, що це вже не гріх і у людини відбирає право вибору між гріхом і праведною діяльністю. Бо Христос дав моральний закон і показав, що для Бога є гріхом. А антихристиянська держава це Боже визначення гріха перекрутила. Те що Бог сказав, є гріхом і нездоровою поведінкою, яке рано чи пізно призведе до руйнації людини, назвала нормою, вирівнявши її з ненормою. Невже не ясно? Узаконена пропаганда безплідних стосунків веде до руйнації людства.

    Держава - для всіх громадян. Ті, хто не сповідує християнство, теж люди

    >
    > Шлюб це ознака сім'ї на її відтворення. Одностатеві сім'ї це руйнація сім'ї та держави
    >
    > невідтворюючий шлюб, який не продовжує рід людський

    То може холостяків теж змушувати брати шлюб насильно, щоб не руйнувати державу?

    >
    > Вони не протестують, що ця партія є партією важкохворих

    А навіщо їм протестувати? Хай собі хворіють. Ті троє нікому не заважають.

    >
    > На всіх шпальтах і в церквах засуджувати їх содомську орієнтацію і не обрати їх наступного разу

    То хай не обирають

    > Церкви повинні відмовитись отримувати зарплати від такого керівництва

    То хай відмовляються.

    > Громадська непокора, марші протесту, але не мовчати

    То хай не мовчать

    >
    > Я про духовний захист

    Солдати захищають фізично, а не духовно

    >
    > Демократичними виборами, шановний

    То Ви хочете їх скасувати?

    >
    > Духовно вже ні

    Вже так. Я бачив.

    >
    > А що хорошого, що не задумуються

    А те, що це означає, що описаного Вами плану закабалення України не існує.

    >
    > А взагалі то люба інвестиція - це завуальована грабіжницька діяльність

    Дурниця повна.

    >
    > Хочуть заробити на нижчих зарплатах, податках тощо

    Так це нормально

    >
    > Не повірити ж у їхню любов до третього світу

    Бізнесмен не має нікого любити. Ні перший, ні другий, ні третій світ.

    >
    > Зверніться до Євангелія

    Це ж не я виступаюю зі зверненнями
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.09.11 | християнин-демократ

     Re: Нє, не потрібне.

     Михайло Свистович пише:
     > християнин-демократ пише:
     > >
     > > так деградація в цих антихристиянських державах
     >
     > нема там ніякої деградація
     *Якщо ви не бачите в прийнятті антихристиянських законів духовної деградації європейської цивілізації, то судячи за вашими словами-плодами ви є антихристиянин.
     > >
     > >
     > > Ви вже за це проголосували, коли обрали Ющенка-Тимошенко
     >
     > Так якщо проголосували, то навіщо закликати не голосувати? Вже ж голдосування пройшло.
     *Буде референдум про вступ до НАТО, а це і Євросоюз. Якщо народ проголосує проти НАТО, то це означає, що вони будуть проти і Євросоюзу. Та і потім політика зараз дуже рухлива. Руїна. Сьогодні Ющенко президент, а завтра ні. Сьогодні Янукович Прем'єр а завтра ні. Християнин діє, не тоді, коли вже пече, але тоді коли починає припікати. Хто раніше устає, тому Бог подає.
     >
     > >
     > > Звичайно, роблять. А ще було б непогано, щоб вони розібрались, що таке сучасне духовне кредо ЄС та НАТО
     >
     > нормальне кредо
     *антихристиянський висновок
     >
     > >
     > > А ви що гей
     >
     > Ні. А хіба ЄС і НАТО пропагує гейські цінності? В жодному програмному документі не зустрічав?
     *Пропагує, тому що дозволило шлюби та усиновлення дітей, це і є пропаганда, що ці цінності мають право на узаконене існування, а отже не є для духовності держави небезпечними. Фільми, програми, ось дивився програмку, клуб мастурбації, дівки там і старухи мастурбують перед екраном, б'ються в конвульсіях і розповідають, що тільки тепер стали щасливими.
     >
     > >
     > > Обмежили у правах, точно
     >
     > В яких правах?
     >
     > >
     > > Християнським дітям будуть в школі на уроці статевого виховання говорити, що содом - це норма, а не хвороба
     >
     > Їм таке говорять?
     *Так. Це в старших класах, бельгійських, данських, нідерландських тощо шкіл на уроці статевого виховання.
     >
     > >
     > > Гріх - це визначення небожої поведінки, яке призведе до руйнації душі й тіла
     >
     > Це - Ваша думка. І нетеба її нав"язувати іншим. Християн ніхто не змушує грішити, в них є вибір, як і у грішників.
     *Християнин має право, яке надав йому Христос проповідувати, а не нав'язувати поняття гріховності. Так що це не моя думка, а Христа. А нав'язувати я її не збираюсь. Моя листівка написана в першу чергу до християн. Але якщо Ви антихристиян, то мені до вас немає турботи.
     >
     > >
     > > Кожна людина має вільний вибір
     >
     > От і залиште грішникам вибір
     *Узаконення гомосексуальних стосунків та виведення їх в статус норми, а не відхилення від норми, забирає вибір у грішників поятись у цьому гріху, бо гомосексуалісти згідно з законом держави не будуть уважати більше своє збочення як гріх, це ще страшніше, аніж грішити, ну а усиновлення ними дітей - це взагалі насилля.
     >
     > >
     > > А закон-дозвіл, наприклад, автоназії, говорить, що це вже не гріх і у людини відбирає право вибору між гріхом і праведною діяльністю. Бо Христос дав моральний закон і показав, що для Бога є гріхом. А антихристиянська держава це Боже визначення гріха перекрутила. Те що Бог сказав, є гріхом і нездоровою поведінкою, яке рано чи пізно призведе до руйнації людини, назвала нормою, вирівнявши її з ненормою. Невже не ясно? Узаконена пропаганда безплідних стосунків веде до руйнації людства.
     >
     > Держава - для всіх громадян. Ті, хто не сповідує християнство, теж люди
     *В християнській державі, до тих хто не сповідує християнство - віротерпимість, допоки вони насильницьки не починають нав'язувати свої погляди. Антихристиянська держава не для всіх громадян, бо посягає на поняття гріха визначене Христом.

     Християнська держава для всіх громадян, бо дає їм право вибору своєї поведінки та віросповідання, але вона засуджує гріховну поведінку і приміняє карний кодекс до тих, хто убиває, гвалтує, насильно щось нав'язує, спокушає тощо. Християнська держава терпляче чекає навернення всіх громадян без насильства в лоно Христа.
     >
     > >
     > > Шлюб це ознака сім'ї на її відтворення. Одностатеві сім'ї це руйнація сім'ї та держави
     > >
     > > невідтворюючий шлюб, який не продовжує рід людський
     >
     > То може холостяків теж змушувати брати шлюб насильно, щоб не руйнувати державу?
     *Ми говоримо про інститут шлюбу. Він добровільний. А шлюб для відтвонення людини, продовження роду. Холостяки чи монахи самі роблять вибір створювати сім'ю чи ні. Але коли вже є шлюб, то у нього є божий смисл.
     >
     > >
     > > Вони не протестують, що ця партія є партією важкохворих
     >
     > А навіщо їм протестувати? Хай собі хворіють. Ті троє нікому не заважають.
     *Вам ні, а мені так, і моїм дітям так. І моїм друзям так. Не розписуйтесь за всих, будь-ласка. Ще є багато християн на цій землі, хоч і у меншині.
     В'ячеслав Липинський сказав, що всi громадські цінності були завжди створені уміючою панувати над своїми та чужими пристрастями, організованою та непохитною в своїх переконаннях меншістю.

     Громадська правда і громадянське добро не міряються арифметичною більшістю голосів виборчих.
     >
     > >
     > > На всіх шпальтах і в церквах засуджувати їх содомську орієнтацію і не обрати їх наступного разу
     >
     > То хай не обирають
     >
     > > Церкви повинні відмовитись отримувати зарплати від такого керівництва
     >
     > То хай відмовляються.
     >
     > > Громадська непокора, марші протесту, але не мовчати
     >
     > То хай не мовчать
     >
     > >
     > > Я про духовний захист
     >
     > Солдати захищають фізично, а не духовно
     *Бездуховний солдат - антихристиянин. Від кого він буде захищати християнина? А зброя матеріальна в рухах бездуховного солдата, це не інструмент захисту, а інструмент убивства.
     >
     > >
     > > Демократичними виборами, шановний
     >
     > То Ви хочете їх скасувати?
     *Звідки ви це взяли? Християнин-демократ. Вільний вибір між Мамоною й Богом, між Антихристом та Христом. Як це без демократичних виборів. Просто згідно Одкровення та і спостерігаючи про безпрецидентне падіння духовності світу можна й без гадалок побачити надходження останніх часів. Але християни не повинні політично замовкнути й смиренно очікувати вступу на пристол в результаті вибору антихристиянської більшості їхнього сатрапа, а політично мати структуру, котра будучу хоч і в меншині, буде завжди зародком і потенціалом християнської держави з християнськими цінностями. Християнин повинен свідомо відсувати прихід Антихриста а не наближувати його своєю пасивністю й апатією, даючи шанс інших християнам зрозуміти суть демократичних виборів. Ну і потім політично й економічно організовані християни завжди зможуть себе захистити.
     >
     > >
     > > Духовно вже ні
     >
     > Вже так. Я бачив.
     >
     > >
     > > А що хорошого, що не задумуються
     >
     > А те, що це означає, що описаного Вами плану закабалення України не існує.
     *Існує від Царства Московського й дотепер.
     >
     > >
     > > А взагалі то люба інвестиція - це завуальована грабіжницька діяльність
     >
     > Дурниця повна.
     *Згода, є неточність. Люба інвестиція від антихристиянських держав.
     >
     > >
     > > Хочуть заробити на нижчих зарплатах, податках тощо
     >
     > Так це нормально
     *Це не нормально. Це експлуатація, заробітки на бідах, негараздах.
     >
     > >
     > > Не повірити ж у їхню любов до третього світу
     >
     > Бізнесмен не має нікого любити. Ні перший, ні другий, ні третій світ.
     *Бізнесмен-християнин любить і народ,і державу,і свою родину.
     >
   • 2006.09.12 | один_козак

    О-опс!

    християнин-демократ пише:
    > Михайло Свистович пише:
    > > > Не голосуйте за входження України в Євросоюз та НАТО!
    > >
    > > А де і коли можна за це не проголосувати?
    > *Ви вже за це проголосували, коли обрали Ющенка-Тимошенко і прочая, невже ви як виборець не зрозуміли ,адже вони в програмах своїх за входження в ЄС та НАТО.

    Ось тобі й на!
    А який вибір у тих обставинах ви вважали б кращим? Чи не за комуністів слід було голосувати? Вони завжди найактивніше боролися проти сексуальних збочень. Аж до "відсутності сексу" в СРСР. Правда, чи не більш завзято вони боролися проти Церкви, Біблії, віри...
 • 2006.09.09 | stefan

  Who are You, християнин-демократ ?

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.09 | християнин-демократ

   Re: Who are You, християнин-демократ ?

   Український виборець, який усвідомив, що ЄС та НАТО нам більше не друзі, а ті хто до них закликає приєднатись або помиляються, або свідомо нас тягнуть в бездуховне безбожне болото.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.09 | Sean

    Український виборцю, а це Ви усвідомили

    саме перебуваючи у Бельгії? Що, все дійсно так безбожно? Жах.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.09.11 | християнин-демократ

     Re: Український виборцю, а це Ви усвідомили

     Sean пише:
     > саме перебуваючи у Бельгії? Що, все дійсно так безбожно? Жах.
     Я знаю ситуацію не лише в Бельгії, а у всій Європі. Для мене це зовсім і не жах. Я ж не приймаю участь у цих безчинствах і дітей виховую розпізнавати, хто є хто і бути сміливими Христової Правди. Жах для тих, хто потакає, або змовчує, або іронізує єхидно.

     Християнин радіє, що у нього є Істинний Учитель та Захисник і він прагне стати громадянином держави Христа, якщо ви пам'ятаєте згідно з Одкровенням, що коли Христос переможе Антихриста, то ті хто його не прийняли, або загинули від його сваволі будуть разом з ним правити 1000 років. Це буде перше воскресіння. Так що з одного боку християнину радісно, що настали останні часи, бо близько справедливість, а з іншого боку сумно, бо брати-християни розгубились і потрапили під вплив нечестивих священників, про яких попереджав Апостол Петро. Задля прозріння таких і захисту християнських цінностей навіть під загрозою знищення і треба продовжувати боротись.

     А те, що Європі повний бездуховний колапс, я зрозумів таки пробувши в Європі 8 років і вивчаючи цю систему з усіх точок зору. Прибув туди у захваті, а виїхав у збридженні. І зрозумів, що найпотенціннішою країною з виходу загальносвітової кризи є саме Україна. І не нам у них учитись, а їм у нас.

     Бо у нас, саме у нас вперше в світі існувала християнсько-демократична країна Козацька держава (особливо при Богдані Хмильницькому). Гетьмансько-парламентського типу. Гетьман загальнообрана шанована людина з народу з найбільшими важелями керування й найбільшою відповідальністю. Християнин. Військо - козаки-християни, мужнє й богобоязне.
     Були у нас і християнські монархії, гідні системи для свого часу, Ярослав Мудрий, Княгиня Ольга.
     Було у нас державність і при УПА, теж християни-демократи.

     І це нам у Європи учитись як керувати демократично ,та у нас це все давно було реалізовано.

     У Європи можна навчитись як сміття сортувати. Ну як на велосипедах їздити і велосипедні доріжки побудувати. А у всьому іншому у нас і так непогано.

     Парламентсько-президентська форма правління - це крок назад, ось цього ми навчились у Європи.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.09.11 | Sean

      Більше запитань нема

   • 2006.09.09 | stefan

    Re: Who are You, християнин-демократ ?

    09-09-2006 10:14, християнин-демократ
    >Re: Who are You, християнин-демократ ?

    >Український виборець, який усвідомив, що ЄС та НАТО нам більше не друзі, а ті хто до них закликає приєднатись або помиляються, або свідомо нас тягнуть в бездуховне безбожне болото.
    ***
    Пане Християнин-Демократ!
    1.Ви напевно забули, що основна церква в Європі Християнська, з центром - Ватикан і Папою Римським.
    2.На майдані, представлені атеїсти та майже всі релігійні конфесії:
    іудаїзм, римо-католики, греко-католики, УПЦ КП,УПЦ МП, УАКЦ,Грузинська церква, Вірменська церква,баптисти,мусульмани,буддисти, баптисти та ін.
   • 2006.09.09 | Igor

    І яким же чином відбувся цей процес усвідомлення?

    Ви особисто побували у вказаних країнах, порівняли їхнє життя-буття із нашим? Побачили, що там геї та проститутки людям проходу не дають?
    Вжахнулися одностатевим парам, що прогулюються із всиновленими дітьми. Вам з усіх сторін навязливо рекламували отой спосіб життя.
    То може Ви вивчили статистику тих країн з дитячої безпритульності, алкоголізму, проституції, розлучень, злочинності і т.п. На чому отой Ваш переляк грунтується.
    Про яке голосування, про які вибори йде мова? Ви взагалі розумієте, що означає і які політичні, правові, соціальні наслідки матиме вступ до НАТО, в ЄС? Певно, що прекрасно розумієте. На кого Ваша праця розрахована? Яке наступне усвідомлення на черзі?

    Як на мою думку, то це є складова антиукраїнської пропагандистської війни. Маю визнати, що її форми стають витонченими. Скажімо на форумі з'являється інформація про антиукраїнське спрямування УПЦ МП. Аж тут така цікава листівка. Знеособлена, як у свідків Єгови. Особисто від свідомого громадянина, довіряйте, всякі організації поза підозрою :). Забавляйся народ антихристиянськими ЄС і НАТО!!!
    На форумі звернули увагу на замовників вбивства полковника Єрохіна із ПРУ. Нате вам достовірні (із особистих джерел!!!) відомості про замовників із БЮТ. Розважайтеся!
    Продовжити можна елементарно :).
    У 80-ті під час Олімпійських ігор інтенсивно поширювали інформацію про достовірні випадки підступності іноземців. Про сифіліс в жуйках, джинсах, жіночій білизні. Особисто чув. Дуже реалістично розповідали, з деталями :).
    Молоде покоління в КГБ підросло. На форумах розважається!
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.09.11 | християнин-демократ

     Re: І яким же чином відбувся цей процес усвідомлення?

     Igor пише:
     > Ви особисто побували у вказаних країнах, порівняли їхнє життя-буття із нашим? Побачили, що там геї та проститутки людям проходу не дають?
     *Так, матеріально вони живуть краще, але духовно у них занепад, підступне антихристиянське виховання. На цікаву вивіску клубу-кафе наштовхнувся при бажані десь перекусити. Вхід негеям заборонений. Ось так. А якби хто спробував на інших кафе написати вхід геям заборонений, то вони б таку бучу підняли.

     Знаю, що комісар Антверпенської поліції та комісар Брюсельської поліції - геї, чи подружні не знаю. Так в Іспанії католики спробували протестувати проти шлюбів геїв, то їм держава заткнула рота, а церкві сказала не вмішуватись в державні справи.


     > Вжахнулися одностатевим парам, що прогулюються із всиновленими дітьми. Вам з усіх сторін навязливо рекламували отой спосіб життя.
     *Перепрошую, але християни не відають страху, бо бояться лише Бога.
     Мені було огидно дивитись документальний фільм про двох гейчиків, які не могли в свій час зареєструватись в Великій Британії, а захотіли ще й дитинку, то один із них переспав з жінкою-інкубатором і вона їм вродила дівчаток-близнюків. І вони так плакали, бо ніяк не могли увезти в Британію "своїх" діточок. А закінчувався фільм душещіпатєльной сценой, коли вони лежать у ліжечку папа-папа з папай-мамой і годують з сосочки своє чадо. Це не був жах, а було огидження.
     Так по бельгійському, англійському каналах, німецькому весь час ідуть передачі або вільми в цьому контексті.

     > То може Ви вивчили статистику тих країн з дитячої безпритульності, алкоголізму, проституції, розлучень, злочинності і т.п. На чому отой Ваш переляк грунтується.
     *Я раз повторюю, мені переляк не відомий. Я турбуюсь за дітей, бо у них не сформована світоглядна ніша, вони не спроможні робити селекцію матеріалів. Безпритульності у них немає, але є куча інтернатів, або садочків нічних для дітей, коли матері живуть на соціалі, а дітей здають в такі садочки і приходять їх лише відвідати. Дуже велика кількість психічно хворих дітей та підлітків, в тому числі й від прийому транквілізаторів. Злочинність більша в містах, в селах ще не так. Алкоголізм не менший аніж у нас.


     > Про яке голосування, про які вибори йде мова? Ви взагалі розумієте, що означає і які політичні, правові, соціальні наслідки матиме вступ до НАТО, в ЄС? Певно, що прекрасно розумієте. На кого Ваша праця розрахована? Яке наступне усвідомлення на черзі?
     *Мене турбує лише народ України. Мені плювать, що про нас думатиме антихристиянське ЄС, Нато чи Росії. Які наслідки: економічна блокада, перекрирують газ. То що через ці залякування цілувати їм руки і лизати чоботи та душу чортові продати?
     Якщо ми станемо християнсько-демократичною державою, то з нами буде Бог і ми зможемо вцілілі рештки європейської духовності спасти.
     Найближчий час покаже, які катаклізми почнуться від тих "цінностей" європейських


     > Як на мою думку, то це є складова антиукраїнської пропагандистської війни. Маю визнати, що її форми стають витонченими. Скажімо на форумі з'являється інформація про антиукраїнське спрямування УПЦ МП. Аж тут така цікава листівка. Знеособлена, як у свідків Єгови.
     * Ця листівка не має брехні, але автор підготує велику статтю на цю тему, де підпише її своїм іменем. Якщо Ви підозрюєте, що автор чогось або когос боїться, то ви помиляєтесь. Його ім'я християнин-демократ, це його суть, а ім'я другорядне.

     Ідолопоклонство Тимошенко, яка заліпила своєю лицемірною усмішкою всю Україну, яка вип'ячує своє ім'я та обличчя, а не в силі пояснити свої політичні цілі та наміри. Ось кого треба остерігатись.

     Особисто від свідомого громадянина, довіряйте, всякі організації поза підозрою :). Забавляйся народ антихристиянськими ЄС і НАТО!!!
     *Я надіслав цю листівку у всі церкви та організації. Нехай церкви розбираються, яка з них тепер християнська. І Ющенко нехай розбирається, хто він. Церкву виперли за межі держави, а сам на Пересопському Євангелії клянеться у правді служити народу України. а чому не на конституції, а чому не обкластися Кораном, Торою, Ведами тощо. Це що за лицемірство? І потім це правда, що вони проголосили курс на євроінтеграцію, але нікому і ніде не розповідають про внутрішню кухню Європи. Тихо, як в танку. Купіть, купіть. А що ти пропонуєш?

     > На форумі звернули увагу на замовників вбивства полковника Єрохіна із ПРУ. Нате вам достовірні (із особистих джерел!!!) відомості про замовників із БЮТ. Розважайтеся!
     *Мене зовсім не дивує чорний піар. Це складова антихристиянської поведінки. Теперішні політики своєю гризотнею та егоїстичною амбіційністю грають на руку антихристиянських силам. В цьому правда.
     > Продовжити можна елементарно :).
     > У 80-ті під час Олімпійських ігор інтенсивно поширювали інформацію про достовірні випадки підступності іноземців. Про сифіліс в жуйках, джинсах, жіночій білизні. Особисто чув. Дуже реалістично розповідали, з деталями :).
     > Молоде покоління в КГБ підросло. На форумах розважається!
     *Я взагалі за розпуск СБУ. А шкодою державі нейхай займається розвідка. Підрозділів Міліції досить для вирішення внутрішніх проблем.

     В моїй листівці достовірні дані про деградацію в Європі духовності. Лише духовність є найціннішою цінністю, бо коли нація духовна, то матеріальні цінності здобуваються злагоджено й за швидкий період часу. Я не лякаю Європою, її боятись християнинові нічого, вона слабка проти нього, я застерігаю інших християн не зробити помилку, проголосувавши з ЄС та Нато. Застерігаю, але не залякую і не заставляю. Для мене, як християнина, попередити, що я своїм християнським оком побачив.

     Так що давайте мої листівки не порівнювати з фанатичними листівками Московського Патріархату. Я не є віруючим цього Патріархату. Я його не суджу, Бог буде всіх судити. Але по плодах його бачу й оцінюю, що він антиукраїнський, антидемократичний (бо за повернення до монархії), ну і виховує у пастви рабство перед державцями. А Бог сказав, що ми друзі його, бо сказав нам усе, що сказав Йому Отець. А ще ми слуги Його, в цьому значенні й можна зрозуміти раб Божий. Але не раб монархам, раб можновладцям, раб антипастирям. Такий страху не знає.
   • 2006.09.11 | Зверопупс

    Re: Ребята, а ведь он прав.

 • 2006.09.10 | Тугай-бей

  Re: Чи потрібні нам антихристиянське ЄС та НАТО?

  ...Втопіть невєрного фанатіка в болоті 8))))

  Бугога! Щас я це на бігмір повішу... Хай народ посміється...
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.11 | християнин-демократ

   Re: Чи потрібні нам антихристиянське ЄС та НАТО?

   Тугай-бей пише:
   > ...Втопіть невєрного фанатіка в болоті 8))))
   >
   > Бугога! Щас я це на бігмір повішу... Хай народ посміється...
   До нехристиян у християн віротерпіння і ніякого насилля, якщо вони насильницьки не хочуть порушити християнський стан речей.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.11 | християнин-демократ

    Конституція України та Церква

    Стаття 35.
    Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і риту альні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.


    Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа ѕ від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.


    Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов 'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

    *Отже,
    узаконена автоназія: християнин не має право відмовитись виконання автоназії до хворого
    шлюб гомосексуалістів: працівник бюро не має права відмовитись реєструвати цей "шлюб"
    усиновлення дітей, в тому числі дітей-християн: працівник дитячого будинку не має права відмовити усиновленню такою "парою" дітей
    урок статевої освіти: християнин-вчитель не має права відмовлятись називати гомосексуальні стосунки нормою
    легалізована проституція:Податківець не має права відмовитись оподатковувати публічний дім
    легалізовані легкі наркотики: ніхто не має права сказати, що вони руйнують як тіло, так і душу

    Ось такі речі, шановні християни і нешановні антихристияни.
    А якщо Україна увійде в Нато або ЄС, то вона буде мовчати як миша, про антихристиянські закони, або їх покірливо прийняти, щоб стати більше "європейською" і перейняти "європейські цінності", ну не будь же їй фанатичною християнкою-білою вороною серед антихристиян.
 • 2006.09.11 | Shadow

  Re: Чи потрібні нам антихристиянське ЄС та НАТО?

  > Країнами Європейського Союзу та в багатьох штатах США прийняті наступні антихристиянські закони:

  > 1) Узаконені одностатеві шлюби між геями та лезбіянками
  > 2) Узаконене право усиновлення дітей-сиріт гомосексуалістами.
  > 3) Узаконена автоназія, призупинення життєдіяльності тяжкохворого медичними засобами, фактично замасковане самовбивство-убивство.
  > 4) Легалізована проституція. Кошти від торгівлі тілами оподатковуються і зливаються з податками християн.
  > 5) Закон про обов’язкову з’яву на вибори державних органів керівництва. За ігнорування виборів у таких державах накладається великий штраф. Цим у християн відбирається право на протест проти антихристиянських держав узагалі.
  > 6) В Нідерландах зареєстрована партія педофілів, котрі офіційно будуть приймати участь у виборах в державні органи.
  > 7) В багатьох країнах ЕС керівники – гомосексуалісти, включая соціалістичну партію. Не гідно християнинові бути під керівництвом узаконених грішників.
  > 8) Легалізація легких наркотиків, податки від реалізації яких зливаються з податками християн.

  А хто тобі, хлопче, сказав, що європейські цінності - то християнство? Ти що, з Місяця впав? Європейські цінності - це СВОБОДА. А чому? Тому, що це дає кожному можливості спробувати свої (можливо, і пришелепуваті) ідеї на практиці. Пришелепуваті ідеї природним чином ні до чого не приводять, а от ті ідеї, що виявилися якраз навпаки правильними та добре працюючими - рухають людство вперед.

  Персонально я дуже сумніваюся, що гомосексуалізм це корисно хоча би для чогось, але ДОЗВОЛИТИ його все одно треба - бо я маю великий сумнів, що мої персональні погляди завжди і всюди 100.00% правильні.

  Наприклад, років 400 тому деякі збоченці раптом почали говорити, що земля не пласка, а кулеподібна. Чисто ідіоти, тобі не здається?...
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.11 | християнин-демократ

   Re: Чи потрібні нам антихристиянське ЄС та НАТО?

   Shadow пише:
   > > Країнами Європейського Союзу та в багатьох штатах США прийняті наступні антихристиянські закони:
   >
   > > 1) Узаконені одностатеві шлюби між геями та лезбіянками
   > > 2) Узаконене право усиновлення дітей-сиріт гомосексуалістами.
   > > 3) Узаконена автоназія, призупинення життєдіяльності тяжкохворого медичними засобами, фактично замасковане самовбивство-убивство.
   > > 4) Легалізована проституція. Кошти від торгівлі тілами оподатковуються і зливаються з податками християн.
   > > 5) Закон про обов’язкову з’яву на вибори державних органів керівництва. За ігнорування виборів у таких державах накладається великий штраф. Цим у християн відбирається право на протест проти антихристиянських держав узагалі.
   > > 6) В Нідерландах зареєстрована партія педофілів, котрі офіційно будуть приймати участь у виборах в державні органи.
   > > 7) В багатьох країнах ЕС керівники – гомосексуалісти, включая соціалістичну партію. Не гідно християнинові бути під керівництвом узаконених грішників.
   > > 8) Легалізація легких наркотиків, податки від реалізації яких зливаються з податками християн.
   >
   > А хто тобі, хлопче, сказав, що європейські цінності - то християнство?
   Ти що, з Місяця впав? Європейські цінності - це СВОБОДА.
   *Справжню свободу дав Христос. І це цінність, яку ми від нього отримали, це перше. Але він дав свободу вибору між Ним і Мамоною, а не вседозволеність, бо ця річ руйнівна. Усілякі збочення призводять до руйнації душі й тіла, біо-конструкції, Творцем якої був Бог.
   Ну і потім, Європа до недавнього часу була християнською. Тепер лише антихристиянська.
   Далі, моя листівка була для християн, а для нас, лише християнські цінності є вартісними. А тому тим більше нам немає чому вчитись у так званої європейської оголтілої свободи.
   *
   А чому? Тому, що це дає кожному можливості спробувати свої (можливо, і пришелепуваті) ідеї на практиці.
   *Взагаліто, пришелепкуваті ідеї можна спробувати на практиці і без антихристиянських законів. Тоді відповідатимеш за них перед Творцем.
   *Християнство за прогрес, але в рамках моралі. Бог безкінечний і завжди буде що відкривати людині, але людина поспішає поперед батька в пекло зі своїми антихристиянськими експериментами. Християнин-вчений перш ніж заявити про своє відкриття чи сенсацію, має задуматись, чи готові люди його використити на свою користь. Чи рухається людство уперед такими пришелепкуватими ідеями вперед це назад, це важко сказати, атомні бомби скинуті на Нагасакі й Херасіму тому свідчення, клонування, психотропніексперименти тощо.
   >
   > Персонально я дуже сумніваюся, що гомосексуалізм це корисно хоча би для чогось, але ДОЗВОЛИТИ його все одно треба - бо я маю великий сумнів, що мої персональні погляди завжди і всюди 100.00% правильні.
   *А він дозволений в контексті Господнього права вибору між гріхом та безгрішшям. Пробуй, як тобі це кортить. Тільки в закон це не треба уводити, бо це виправдання збоченням. Ну вам на пальцях пояснити, чи що. Є статевий орган жінки і є пеніс. Пеніс входить в статевий орган жінки для отримання тілесних радощів й продовження роду. Цей інстинк закладений в біо-систему людини для продовження роду і органи виготовлені й пристосовані саме для цих цілей. Це природньо, це здоровий образ життя, це основа довголіття народу.

   А ось сідниця створена для сидіння і випорожнення калу, зрозуміло, що бовтатись там в лайні пенісом не є здоровим способом життя: кал випадає, геморой, мікроби, СНІД тощо. Та і це не кохання, а гріховна похіть.
   >
   > Наприклад, років 400 тому деякі збоченці раптом почали говорити, що земля не пласка, а кулеподібна. Чисто ідіоти, тобі не здається?.
   *Давайте не будемо плутати недооцінювання офіційною церквою науки. Я ж не відбілюю церкву, як безгрішний інститут. Але щось не пам'ятаю ,щоб Ісус висловився проти науки. Навпаки він наголошував на реалізації талантів.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.14 | Shadow

    Re: Чи потрібні нам антихристиянське ЄС та НАТО?

    >>Ти що, з Місяця впав? Європейські цінності - це СВОБОДА.
    >*Справжню свободу дав Христос. І це цінність, яку ми від нього отримали, це перше.

    Про Христа - це ваші особисті "таргани в голові", чому Ви їх усім нав'язуєте? Я наполягаю на бажанні маті своїх, відмінних від ваших "тарганів". Для мене Біблія - це просто художньо-релігійний твір.

    > Усілякі збочення призводять до руйнації душі й тіла, біо-конструкції

    І автоаваріі теж приводять до руйнації. І непомірне захоплення їжею. Відмовимося від машин та всіх пересадимо на вегетаріанство силоміць?

    > Далі, моя листівка була для християн, а для нас, лише християнські цінності є вартісними.

    Важко уявити, що Ви плануєте робити з індусами та ін, як вони випадково потраплять до "християнської" країни.

    > Християнство за прогрес, але в рамках моралі.

    Я думаю, ви просто хочете всіх "построїти" під свою лінійку.

    > Цей інстинк закладений в біо-систему людини для продовження роду і органи виготовлені й пристосовані саме для цих цілей. Це природньо, це здоровий образ життя, це основа довголіття народу.

    бггггг.... ти хоч би перевірив спочатку свої "знання". Насправді "природним" є бажання запхнути пеніс хоча б куди небудь. Ніколи не бачив, як _тварини_ це роблять з "не тими, з ким треба"? Чи ти й тваринам будеш пояснювати правила?

    >> Наприклад, років 400 тому деякі збоченці раптом почали говорити, що земля не пласка, а кулеподібна. Чисто ідіоти, тобі не здається?.
    >*Давайте не будемо плутати недооцінювання офіційною церквою науки.

    Це був приклад ідіотської ідеї, яка - о жах - виявилася правильною. А "блюстітєлі моралі" її зарубали - разом з винахідником...
 • 2006.09.11 | Ghost

  почему против НАТО? ни одного аргумента + мракобесие.

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.11 | OF

   ...

   Для християнина-дeмократа - до ЄC нам і справді нe трeба, тут я за вами погоджуюсь, а от щодо НАТО - тут ви глибоко помиляєтeсь, нам дужe трeба в НАТО, НАТо нe має нічого спільного з тою моральною дeградацією, котра насаджується в країнах Європeйської Sпільноти.

   Для всіх інших - пeрш ніж підтримувати ці лібeрально-лівацькі тeндeнції, нe завадило б пожити в країні, дe ці "мeншини" практично кeрують нормальною більшістю, причому в дужe і дужe НЕдeмократичним способом. Пeрш ніж варнякати про "нормальність" всіх цих вeсeлкових любитeлів, кращe б ознайомитись статистичними даними( є в інтeрнeті, хоча нe популяртзується0, що 25% дітeй, вихованих в сім'ях гомосeксуалістів, мають проблeми з самоідeнтифікацією( нe тільки сeксуальною), з психологічною адаптацією та навіть з висловлюванням своєї думки письмово. Нeпогано б також взнати, що до 30% гомосeксуалістів надають пeрeвагу партнeрам знaчно молодшого від сeбe віку, включно з дітьми і підлітками. Варто б було також усвідомити, що пeдофілія та інші збочeння нe лікуються - цe назавжди, а вироки пeдофілам в ЄC дужe і дужe м'які - сeрeд європарламeнтаріїв та інших високопоставлeних осіб дужe і дужe багато гомосeксуалістів, цe як кажуть, таємниця Полішинeля в Європі.

   Нe стану згадувати про тe, що там дe надто сприятливі умови для всякого роду збочeнців, сім'я, як основна підвалина суспільства, пeрeстає функціонувати. До чого цe призводит - згадайтe історію Cтародавнього риму.

   І наостанок - нe дай вам Бог, пановe, опинитися в ситуаціі, коли вам трeба обeрігати своїх дітeй від збочeнця, котрий осeлився на сусідній вулиці, а тим більшe в ситуаціі, коли вам нe вдалось обeрігти свою дитини від такого нeлюда.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.11 | християнин-демократ

    Re: ...

    OF пише:
    > Для християнина-дeмократа - до ЄC нам і справді нe трeба, тут я за вами погоджуюсь, а от щодо НАТО - тут ви глибоко помиляєтeсь, нам дужe трeба в НАТО, НАТо нe має нічого спільного з тою моральною дeградацією, котра насаджується в країнах Європeйської Sпільноти.

    *Як це не має нічого спільного з мораллю. Вони є воїнами-захисниками антихристиянських держав. Я не кажу, що серед них немає сильних і порядних людей, але вони через аморальну політику своїх держав, не розуміють кого і від кого захищають.

    Ще раз повторюю - вони військовий захист моральної деградації. В цьому трагедія порядних воїнів, але це вже до їх совісті. Скласти зброю, або боротись через вибори проти цих держав. Навіть якщо армія безпартійна й нейтральнорелігійна, то вона усе рівно є захистиком держави зі збоченими законами. В цьому весь трюк антихристиянських держав. Їм потрібні воїни-патріоти, але працюють вони проти самих себе. Та і останні військові конфлікти показали, яка деструкційна воєнна політика НАТО. І яке воно розкладене. В ньому немає узгодженності дій, США та Британія приймають рішення всупереч рішенням інших держав ЄС. Хіба це не доказ, що Україна буде використовуватись убійним м'ясом в чужих військових конфліктах.

    Україна має зайняти нейтральну позицію і підсилити свою армію. В нас кров козацьких воїнів, хіба вона може бути слабкою, та кучка УПА скільки років обороняла українську ідею Свободи з Богом на вустах і серці.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.09.12 | один_козак

     Де здійснюється боротьба добра зі злом?

   • 2006.09.12 | християнин-демократ

    Чи лікуються збоченці

    OF пише:
    > Варто б було також усвідомити, що пeдофілія та інші збочeння нe лікуються - цe назавжди,
    *Якщо цим людям роз'яснювати, що це у них і фізіологічні і психологічні негаразди, які передались на генному рівні через неправильну поведінку попередніх родин, то якщо вони хочуть позбутись цього гріха, навіть на шкоду сексуальним забаганкам і задоволенню блудної похоті, є зараз пігулки, які знижують повністю статевий потяг, якщо немає сили себе самого стримувати. Ну а на крайній мент - позбутись хірургічним втручанням центрів збудження. Краще безруким в Царство Боже, аніж усим тілом - у пекло. Таке у них значить випробування від Бога. Ну і він має усвідомлювати, яку шкоду він наносить свідомості здорової частини суспільства. але такі як правило за плодами їхніми і впертим бажанням узаконити гріховну поведінку не від дому Божого. Вони таки приспали громадян і провели свої антихристиянські закони і прийшли до влади. Ну а ви собі моліться, нам то що, але під нашою владою. Ось така жорстка іронія.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.09.12 | один_козак

     Хм. Ви вірите, що Бог може звільнити людину від блудної

     пристрасті? Пігулками, звичайно, можна посприяти. Але це - не порятунок. Бо позбавити пристрасть можливості виражатися через плоть - це ще не є звільнення від схильності до гріха. Якщо блудний потяг живе у серці, то таке серце не може бути прийняте до Божого, так би мовити, громадянства.

     Отже, розмовляючи про важливість духовного, чи розумієте ви, що є духовне, а що - тілесне?

     І ще раз питаю вас: ДЕ є поле битви між добром і злом?
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.09.12 | християнин-демократ

      Re: Хм. Ви вірите, що Бог може звільнити людину від блудної

      один_козак пише:
      > пристрасті? Пігулками, звичайно, можна посприяти. Але це - не порятунок. Бо позбавити пристрасть можливості виражатися через плоть - це ще не є звільнення від схильності до гріха. Якщо блудний потяг живе у серці, то таке серце не може бути прийняте до Божого, так би мовити, громадянства.
      *Знаєте, деякі монахи боролись з тілесними пристрастями все життя. Бог знає як людину привести до усвідомлення своєї гріховності, якщо він читає в її душі потенціал. Людина, яка усвідомлює і страждає від своєї недосконалості, просить у Бога допомоги і усіма силами починає стримувати свої пристрасті, боротися з ними, виплакувати їх. Тоді і пігулки допомагають, спорт допомагає, різні інші речі, але спочатку треба просити допомоги у Бога через молитву, бо людина сама не в силі подолати сатану в собі. Але коли людині про збочення кажуть, що це норма, то вона і живе за цією нормою і інших затягує в болото. Я не думаю що наркоманія, алкоголізм, проституція, брехня, крадіжки тощо це не хвороби, а лише содомія хвороба, все це хвороби або душі, або тіла, або разом і переходять вони до нас з народження від предків, або набуваються негідною поведінкою, ну а ще говорять священники, що є такі випробування, які Господь посилає саме як випробування. Я впевнена, що кожна людина десь проходила свої пристрасті у тій чи іншій мірі, я знаю людей, які змогли піднятись з провалля.
      >
      > Отже, розмовляючи про важливість духовного, чи розумієте ви, що є духовне, а що - тілесне?
      *Звичайно, розумію, а що вас насторожило. Тіло -це біологічна система, дуже досконала й вишукана, в якій посиляється, живе й удосконалюється душа/дух. Даючи моральний закон Христос наголошував на верховенстві душі над тілом. Якщо порівняти людину з комп'ютером, а вона і є лише біо-комп'ютер, де творцем системи був Бог, але Він заклав у неї властивості самоусвідомлення й саморозвитку та творчості, тобто створив її подібно собі, то її дух, психіка це hard-ware, а набуваючи певні навики ,навчаючись якомусь ремеслу, ми закладаємо в себе soft-ware, ну а тіло - це заліззя, кнопки, клавіатура, монітор тощо. Якщо хардяк барахлить, то комп'ютер зависає і починаються збої, але й заліззя потребує догляду, згодіться. Верховенство духу це керівництво механізмом: інстинктами, психікою. Неправильне користування організмом: переїдання, перепивання, передозування, хоатичне статеве життя, неприродні стосунки тощо призводять до руйнації механіки тіла. Але інстинктами саме і керує душа, а допомогає їй відчути гріх, тобто неприродну поведінку тіла - совість, найзагадковіша субстанція душі. Присутність у нас Бога. Вона нас мучить, задає питання, запитує, хто ми і для чого прийшли в світ тощо.
      >
      > І ще раз питаю вас: ДЕ є поле битви між добром і злом?
      Найперше в душі конкретної людини. Потім між людиною доброю та злою. Потім між групою/партією доброю та злою. Потім між державою доброю та злою. Але починати треба з самого себе. Бо цей індивідуальний базис боротьби добра і зла, очищення душі від лайна є запорукою успіху боротьби групової/суспільної. А наші ж люди спершу вимагають праведних лідерів, а так не буває, бо вони виростають з народу, сукупності індивідумів, чим більше чистіших індивідумів, тим славніші лідери. Ось так. Ну а ті хто згорають в борні зі злом мають уже свого Лідера, який дав їм приклад самопожертви, до нього вони і йдуть після життєвих поневірянь.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.09.12 | один_козак

       О-оопс!-2 Пане авторе, вас двоє?

       християнин-демократ пише:
       > Я впевнена, що кожна людина десь проходила свої пристрасті у тій чи іншій мірі, я знаю людей, які змогли піднятись з провалля.

       Ви - якої статі людина?)) Чи вас більше 1-го пише під цим ніком? Чи це теж проблеми з самоїдентифікацією? ))

       Вже вдруге помічаю, що ви кажете про себе в жіночому роді.

       > > Отже, розмовляючи про важливість духовного, чи розумієте ви, що є духовне, а що - тілесне?
       > *Звичайно, розумію, а що вас насторожило.

       Насторожидл покищо тільки дві речі - ваша невизначеність з власною статтю та критика помаранчевого вибору зразка 2004 року.

       > Тіло -це біологічна система, дуже досконала й вишукана, в якій посиляється, живе й удосконалюється душа/дух. Даючи моральний закон Христос наголошував на верховенстві душі над тілом.
       ...

       Отже, чому, борячись проти содомії, ви переходите на боротьбу між країнами?
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.09.12 | християнин-демократ

        Re: О-оопс!-2 Пане авторе, вас двое?

        один_козак пише:
        > християнин-демократ пише:
        > > Я впевнена, що кожна людина десь проходила свої пристрасті у тій чи іншій мірі, я знаю людей, які змогли піднятись з провалля.
        >
        > Ви - якої статі людина?)) Чи вас більше 1-го пише під цим ніком? Чи це теж проблеми з самоїдентифікацією? ))
        >
        > Вже вдруге помічаю, що ви кажете про себе в жіночому роді.
        >
        > > > Отже, розмовляючи про важливість духовного, чи розумієте ви, що є духовне, а що - тілесне?
        > > *Звичайно, розумію, а що вас насторожило.
        >
        > Насторожидл покищо тільки дві речі - ваша невизначеність з власною статтю та критика помаранчевого вибору зразка 2004 року.
        *Так нас двоє. Чоловік і жінка. Жінка пише свої думки і думки чоловіка, тому і відбулось непорозуміння. У мене (у нас) не було ілюзій щодо помаранчевого вибору, я знала, що ейфорія спаде і почнеться праця та деструктивна діяльність. Я дивлюсь на це спокійно. Бо ніколи не вірила, що можна одразу взяти високу висоту, а не поступово розвиваючи м'язи крок за кроком, тим більше, що радянська система безвір'я дуже пошкодили душу народу. Мої розчарування в політиці ЄС наростали поступово, поки я не зрозуміла, до чого вони дійшли. Останні антихристиянські закони й провокативна поведінка НАТО щодо арабів утвердили мене в думці, що треба зайняти нейтральну позицію щодо ворогуючих сторін і зайнятись духовною та економічною розбудовою країни, не поспішаючи в жодні союзи, не ставати гарматним м'ясом при вирішенні чужих інтересів. Не стати буфером між кимось.
        >
        > > Тіло -це біологічна система, дуже досконала й вишукана, в якій посиляється, живе й удосконалюється душа/дух. Даючи моральний закон Христос наголошував на верховенстві душі над тілом.
        > ...
        >
        > Отже, чому, борячись проти содомії, ви переходите на боротьбу між країнами?
        *Дивне питання. І не лише проти содомії, там і інші аспекти піднімаються. Країна це сукупність індивідумів, коли недосконалі індивідуми приходять до влади більшістю, то їх країна стає недосконалою. Коли недосконалі країни об'єднуються в союз, то він стає недосконалим. Цей союз зараз недосконалий, через недосконалу більшість, яка через вільний вибір провела в закон антихристиянський світогляд. Для чого Україні маючи безліч власних проблем, будучи духовно й економічно обезкровленою комуністами ставати сателітом недосконалого союзу. Але у нас таки народ здоровіший, я глибоко сумніваюсь, що содомські закони були б проведені, але...якщо керівництво необачно уведе Україну в НАТО, то я не думаю, що нам світить майбутнє, с кем поведешся, от того и наберешся. Це моя точка зору, я маю однодумців. Ми готові цьому лиху громадянськими методами супротивитись і навіть не надіючись на будь-яку перемогу. Справа зараз не в перемозі, а в позиції, яка має майбутнє. Політичній безкомпромісній позиції.
      • 2006.09.12 | Георгій

       Re: Хм. Ви вірите, що Бог може звільнити людину від блудної

       християнин-демократ пише:
       > один_козак пише:
       > > І ще раз питаю вас: ДЕ є поле битви між добром і злом?
       > Найперше в душі конкретної людини. Потім між людиною доброю та злою. Потім між групою/партією доброю та злою. Потім між державою доброю та злою.
       (ГП) Оце, на мій погляд, і є зовсім НЕ-християнське тлумачення добра і зла. НЕМА ідеально добрих людей і ідеально добрих партій. Тим більше нема ідеально "хороших" чи "правильних" і ідеально "поганих," "злих" країн чи націй. Св. Письмо дуже чітко і ясно говорить про те, що ми ВСІ без жодного виключення грішні - і індивідууми, і партії, і держави, і нації. Це не означає, що всі політичні партії однакові: ні, одні з них пропонують у певній мірі кращу програму політичного, економічного і соціального розвитку тієї чи іншої держави. І держави різні - в одній панує диктатура, в іншій демократія в тій чи іншій формі. Але не християнська це справа, ідеалізувати якусь партію чи якусь державу, і демонізувати іншу. Не християнська справа судити "тих, хто іззовні" (гpецьке "тоіс екзос," 1 Кор. 5:12). Ми з Вами, як християни, повинні не судити їх, не демонізувати їх, а просто нести їм світло Христа, щоби ті з "зовнішніх," які насправді "наші," прийшли до нас. Робити цю нашу роботу в умовах західноєвропейського чи північноамериканського суспільного устрою цілком можливо.

       >Але починати треба з самого себе. Бо цей індивідуальний базис боротьби добра і зла, очищення душі від лайна є запорукою успіху боротьби групової/суспільної. А наші ж люди спершу вимагають праведних лідерів, а так не буває, бо вони виростають з народу, сукупності індивідумів, чим більше чистіших індивідумів, тим славніші лідери. Ось так. Ну а ті хто згорають в борні зі злом мають уже свого Лідера, який дав їм приклад самопожертви, до нього вони і йдуть після життєвих поневірянь.
       (ГП) Тут не сперечаюся.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.09.12 | християнин-демократ

        Re: Хм. Ви вірите, що Бог може звільнити людину від блудної

        Георгій пише:
        > християнин-демократ пише:
        > > один_козак пише:
        > > > І ще раз питаю вас: ДЕ є поле битви між добром і злом?
        > > Найперше в душі конкретної людини. Потім між людиною доброю та злою. Потім між групою/партією доброю та злою. Потім між державою доброю та злою.
        > (ГП) Оце, на мій погляд, і є зовсім НЕ-християнське тлумачення добра і зла. НЕМА ідеально добрих людей і ідеально добрих партій. Тим більше нема ідеально "хороших" чи "правильних" і ідеально "поганих," "злих" країн чи націй. Св. Письмо дуже чітко і ясно говорить про те, що ми ВСІ без жодного виключення грішні - і індивідууми, і партії, і держави, і нації. Це не означає, що всі політичні партії однакові: ні, одні з них пропонують у певній мірі кращу програму політичного, економічного і соціального розвитку тієї чи іншої держави. І держави різні - в одній панує диктатура, в іншій демократія в тій чи іншій формі. Але не християнська це справа, ідеалізувати якусь партію чи якусь державу, і демонізувати іншу. Не християнська справа судити "тих, хто іззовні" (гpецьке "тоіс екзос," 1 Кор. 5:12). Ми з Вами, як християни, повинні не судити їх, не демонізувати їх, а просто нести їм світло Христа, щоби ті з "зовнішніх," які насправді "наші," прийшли до нас. Робити цю нашу роботу в умовах західноєвропейського чи північноамериканського суспільного устрою цілком можливо.
        >
        *Я не мала на увазі людину добру та злу, як повні антиподи. Я мала на увазі людину, яка свідомо стала на шлях удосконалення за прикладом Христа і людину, яка стала або свідомо, або несвідомо на протилежний шлях. Християнська справа не ідеалізувати ту чи іншу партію, а показати кращий шлях, який наближує до Христа. Я ще раз повторюю вам, що я не суджу нікого, бо судитиме Бог, а я суджу (оцінюю) по плодам, хто є хто. Коли в партії свари, а не дискусія, бороться за лідерство, ідолопоклоніння, то це результати і я маю право для себе визначити, що ця партія не для мене як виборця.

        Держава вивела Церкву за межі держави, отже християни не є, виявляється, громадянами цієї держави.

        Моя ж думка така, що християни повинні удосконалювати навколо себе все: своє я, свою сім'ю, свою спільноту, через активну участь, у тому числі й державотворення, через роботу, творчість, священнослужіння. У всіх діях християнина має бути Бог.

        Ви плутаєте поняття судити, як суддя, і судити (оцінювати) за плодами.
        Для мене християнсько-демократична ідеологія, а фактично християнська, просто додаток демократична домогає відрізнити від монархічної, як такої, що не виправдала себе, є найвиразнішою стосовно Заповідей Христа, які є дороговказом у всьому. Церква священнослужить і навчає моральному закону й виконує ритуали Сповіді та Причастя. А партія державотворить на основі Заповідей.

        Звичайно, при любій системі можна залишатись християнином, але не впевнена, що при прийнятті антихристиянських законів, християнин повинен замовкнути і це проковтнути. Коли про це каже Церква їй затикають рота, бо вона за межами держави. А коли про це мовчить християнин-демократ, то це не гідна поведінка, а боягузтво. Всі громадяни держави мають право мати вибір. Обрати не лише духовно між Ним і Мамоною, а й політично. Бо коли його обере недосконала більшість, а ми не докладемо зусиль громадянською позицією, щоб цей час відтягнути, то не думаю, що це правильне рішення.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2006.09.13 | один_козак

         Не логічно.

         християнин-демократ пише:
         > Георгій пише:
         > > християнин-демократ пише:
         > > > один_козак пише:
         > > > > І ще раз питаю вас: ДЕ є поле битви між добром і злом?
         > > > Найперше в душі конкретної людини. Потім між людиною доброю та злою. Потім між групою/партією доброю та злою. Потім між державою доброю та злою.

         Приєднуюся до Георгія. Те, що ви кажете - не християнське тлумачення. Ми живемо не в старозавітні часи. Апостоли були послані у світ, до язичників з усякими збоченнями. Проти них були держави, а вони перемогли цей світ. Г.С.Сковорода жив ніби в християнській державі, але все життя боровся зі світом, і проти жодної держави.
         Природньо, що коли люди з певними світоглядами групуються і групи протиставляються одна одній, то боротьба виглідає ніби інакше. Але й тоді ми можемо або протиставляти групу групі, або нести світло до членів інших груп і змінювати їх.

         > *Я не мала на увазі людину добру та злу, як повні антиподи. Я мала на увазі людину, яка свідомо стала на шлях удосконалення за прикладом Христа і людину, яка стала або свідомо, або несвідомо на протилежний шлях.

         Колись я вважав себе дуже віруючим. Пізніше мене закликали йти до Церкви, а я опирався. Потім я прийшов до Церкви й горів вірою, а той, хто закликав мене, впав у згіршення. А я закликав інших і дивився на того впалого і думав:"Як він міг?!" Пізніше до мене прийшло згіршення, і ті кого я вів до Церкви, закликали мене піднятися і відновитися перед Богом, і допомагали. Життя - складне, духовна боротьба триває довго і на шляху людини буває всяке. І ви не знаєте, скільки є потенційних святих серед тих, хто сьогодні ходить грішниками до свого покликання й покаяння.

         > Християнська справа не ідеалізувати ту чи іншу партію, а показати кращий шлях, який наближує до Христа. Я ще раз повторюю вам, що я не суджу нікого, бо судитиме Бог, а я суджу (оцінюю) по плодам, хто є хто. Коли в партії свари, а не дискусія, бороться за лідерство, ідолопоклоніння, то це результати і я маю право для себе визначити, що ця партія не для мене як виборця.

         Тоді для вас в Україні покищо немає партії.

         > Держава вивела Церкву за межі держави, отже християни не є, виявляється, громадянами цієї держави.
         В цьому твердженні немає логіки. Якщо клуб філателістів не є й ніколи не був державним, то хіба це означає, що члени того клубу не є громадянами держави?

         > Моя ж думка така, що християни повинні удосконалювати навколо себе все: своє я, свою сім'ю, свою спільноту, через активну участь, у тому числі й державотворення, через роботу, творчість, священнослужіння. У всіх діях християнина має бути Бог.
         Амінь.

         > Церква священнослужить і навчає моральному закону й виконує ритуали Сповіді та Причастя...
         Ритуали??? Ви саме це хотіли сказати???

         > А партія державотворить на основі Заповідей.
         Коли як. )) Нажаль... І нажаль, найчастіше - ні. Як і монархи.

         > Звичайно, при любій системі можна залишатись християнином, але не впевнена, що при прийнятті антихристиянських законів, християнин повинен замовкнути і це проковтнути.
         Правильно. Не повинен. Тому мені особисто Європа більш до всподоби. Бо там не так затикають рота, як у Московщині та в УПЦ МП. Ви ще не чули про скандали з нетрадиційної орієнтації єпископами в РПЦ?
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2006.09.14 | християнин-демократ

          Re: Не логічно.

          один_козак пише:

          > Природньо, що коли люди з певними світоглядами групуються і групи протиставляються одна одній, то боротьба виглідає ніби інакше. Але й тоді ми можемо або протиставляти групу групі, або нести світло до членів інших груп і змінювати їх.
          *Не полінуюсь ще раз звернути Вашу увагу, що таке прийняття антихритиянського закону, але ВОСТАННЄ

          Закон це норма, це те, що правильне і приносить користь, або закон-заборона для дій, які неправильні, наносять шкоду.

          Закон Христа визначив, що таке гріх - неправильне, що приносить шкоду душі й тілу, але ще важливіше, свідомо учиняючи гріх і його не спокутуючи СВІДОМО, людина не перейде в Царство Боже, а в пекло.

          Людина гріховна по своїй суті. Цим світом править Сатана. Але Христос викупивши гріхи людські у Сатани своїми муками, дав людині шанс, ДОВБРОВІЛЬНО ще перебуваючи фізично в світі Сатани, стати Його громадянином.Він визначив, що таке гріх. І постави ДЕМОКРАТИЧНУ умову - обрати Його своїм Царем з його Законом свідомо і вільним вибором.

          Боротись з гріхами дуже складно, бо Сатана знає слабини людини і не спить, він спокушає. Але якщо людина обирає своїм Захисником і Провідником Спасителя, то отримує від Нього допомогу в борні з гріхом. Така людина хоч і спотикається час від часу, бо Сатана дуже підступний, але тримається за віру, падає і піднімається, аж поки не усвідомить повністю благодаті свого Спасителя.

          Що зробили ліберали. Вони перекрутили поняття гріха і безгріховності. Вони сказали, так як Господь дав свободу, то і ми своїми законами дамо свободу, хоч ходи в Церкву, хоч в гейський клуб. Начебто все логічно. Але це дуже хитро й підступно. Коли вони УЗАКОНИЛИ гріх, вони його перевели з рангу гріх в ранг дозволу, правильної поведінки і ЗАБРАЛИ у грішників ПРАВО покаятись, прийняли АНТИЗАКОН АНТИХРИСТА до ЗАКОНУ ХРИСТА. Для чого каятись, якщо це не гріх, закон це дозволяє? Надіюсь Вам після цього стане ясно. Що прийнявши антихристиянські закони, воєнно-політична потуга такої держави, стала антихристиянською разом з церквами будь-яких патріархатів, які фінансуються цією державою і фактично вже прийняли Антихриста з його антихристовим беззаконням. Це дуже сумно. Бо сотні тисяч людей не розуміють, що насправді скоїлось. Вони йдуть в ці Церкви й спокутують свої гріхи, а їх священники, вже не священники, а чорнослужники.          >
          > > *Я не мала на увазі людину добру та злу, як повні антиподи. Я мала на увазі людину, яка свідомо стала на шлях удосконалення за прикладом Христа і людину, яка стала або свідомо, або несвідомо на протилежний шлях.
          >
          > Колись я вважав себе дуже віруючим. Пізніше мене закликали йти до Церкви, а я опирався. Потім я прийшов до Церкви й горів вірою, а той, хто закликав мене, впав у згіршення. А я закликав інших і дивився на того впалого і думав:"Як він міг?!" Пізніше до мене прийшло згіршення, і ті кого я вів до Церкви, закликали мене піднятися і відновитися перед Богом, і допомагали. Життя - складне, духовна боротьба триває довго і на шляху людини буває всяке. І ви не знаєте, скільки є потенційних святих серед тих, хто сьогодні ходить грішниками до свого покликання й покаяння.
          *В контексті сучасної ситуації, аналізуючи духовну ситуацію в світі, я впевнена, що часу залишилось дуже мало для духовної боротьби. А життя дійсно дуже складне. І спокутувати гріхи дуже складно. Але Христос не обіцяв для грішників Царства Божого на землі, де править сатана, він спочатку їх через випробування та очищення призвав у Царство Боже, а потім через Воскресення і на землі, так як навчив нас в молитві до Отця, да буде Царство Твоє як на Небі, так і на Землі, але спочатку на Небі. Вибачайте, у християн життя не солодке, як мед, а наповнене випробуваннями. Більше проповіді читати не буду. Вибачайте. Сказала достатньо.
          >
          >
          > Тоді для вас в Україні покищо немає партії.
          *Якщо партія Стретовича ХДС не вийде з Нашої України і не відмовиться від інтеграції в ЄС та НАТО, або хоча б не напише в своїй програмі, що євроінтеграція це добре, якщо ЄС відмінить антихристиянські закони, тоді ми з ними партнери, а якщо ні, то йдемо паралельно, то у мене, як у виборця дійсно ще немає партії, за яку голосувати, бо ХДС за євроінтеграцію, хоч і з критикою, але вона десь бачить, що в Європі міцніють здорові духовні сили. Тільки де вони, не ясно. Антихристиянські закони як гриби після дощу в ЄС
          >
          > > Держава вивела Церкву за межі держави, отже християни не є, виявляється, громадянами цієї держави.
          > В цьому твердженні немає логіки. Якщо клуб філателістів не є й ніколи не був державним, то хіба це означає, що члени того клубу не є громадянами держави?
          *В християнсько-демократичній державі, Церква має бути в Державі, як її духовний купол, бо єдиний правильний ЖИВИЙ закон для людства, це Закон Христа. А всі інші державні закони і по цей день - це спроба зімітувати Закон Христа. Почитайте уважно Євангелія і ви побичите, що всі державні закони й політико-філософські міркування були поганеньким плагіатом на Закон Христа. Для християнина, який усвідомив це, не потрібні більше ніякі інші закони й нормативи чи Карний кодекс чи силові структури. Бо боїться він лише згрішити й зійти з дороги Христа. І суду його боїться, бо він справедливий, бо не заховаєш від нього ні ПОМИСЛІВ, ні ДІЙ.

          А церкви Патріархатів, які фінансуються з ЄС, вже, даруйте, не християнські, лише номінально. Та Церква, яка покається, за прийняття її священниками зарплат від антихристиянських і заявить відкрито, що ЄС та НАТО антихристиянські, хоч там і наче є Папа римський та бішопи різних конфесій, та Церква і залишиться християнською, як номінально так і по суті священнослужіння. Час покаже, яка це церква і чи є ще така. Бо чи Московський Патріархат, чи Київський, чи Римська Церква, чи Греко-католицька, всі мають церкви, які фінансуються не паствою грішною, які б гріхи не були, а антихристиянськими державами, які кинули виклик Богові. Хочте вірте, хочте ні.
          При Сковороді не було антихристиянських законів, а була християнська монархія, де і кесар був грішний, і паства, і церква.
          >
          >
          > > Церква священнослужить і навчає моральному закону й виконує ритуали Сповіді та Причастя...
          > Ритуали??? Ви саме це хотіли сказати???
          Ритуал, в розумінні дійства, священнодійства звичайно, яке може правитись лише в церкві і священником.
          >
          > > А партія державотворить на основі Заповідей.
          > Коли як. )) Нажаль... І нажаль, найчастіше - ні. Як і монархи.
          *На жаль, бо вони грішні, теж помиляються, але не через встановлення антихристияських законів. Народ і держслужбовці мають працювати над удосконаленням власних себе і громад пліч-о-пліч. Але звичайно, риба гниє з голови.
          >
          > > Звичайно, при любій системі можна залишатись християнином, але не впевнена, що при прийнятті антихристиянських законів, християнин повинен замовкнути і це проковтнути.
          > Правильно. Не повинен. Тому мені особисто Європа більш до всподоби. Бо там не так затикають рота, як у Московщині та в УПЦ МП. Ви ще не чули про скандали з нетрадиційної орієнтації єпископами в РПЦ?
          *Наївна ви людина. В Європі можна відкрито говорити лише про нові товари та хто з ким спить, а ось про серйозні речі: ні, ну, можливо, про екологію та курячий грип, а спробуй сказати, що Європа антихристиянська, а у Валонії президент - хворий гей, то подивишся, яка буде реакція, ну біля скроні точно повертять, а якщо повторюватимеш про узаконених голубих, що вони хворі, то залетиш за грати. Та і не вміють там уже серйозно говорити, у них занадто вузька спеціалізація. Робота та амбіції щодо вищих посад та зарплат і як його швидше ці зарплати витратити і весь час бути в ногу з модою та технологічними тенденціями. Так що об'єктивно у європейців часу немає думати про Бога та Суд Божий.
  • 2006.09.11 | християнин-демократ

   Re: почему против НАТО? ни одного аргумента + мракобесие.

   Мракобесам не видно бездуховної суті військового союзу антихристиянських держав. Тому вам і не зрозумілий з жодних аргументів.

   Зброя в руках бездуховних антихристиян перетворюється з інструменту захисту в інструмент убивства.

   Християнам україни нікого боятись, окрім Бога, але треба остерігатись будь-яких союзів з антихристиянами, а тим більше просит у них військової допомоги. Нехай самі борються з терористами, яких розізлили до меж, а наші хлопці чого повинні гинути за політику США?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.11 | OF

    Re: почему против НАТО? ни одного аргумента + мракобесие.

    Християнам україни нікого боятись, окрім Бога,... ""

    1.Прочитайтe УВАЖНО історію України.

    2. Прочитайтe щe раз.

    3. Уважно вивчайтe CМІ сусідніх( та нe дужe ) дeржав.

    Розумному будe досить.
   • 2006.09.11 | Ghost

    ЕС и НАТО - светские организации

    в НАТО, например, входят страны с разными преобладающими конфессиями, например, католическая Италия, православная Греция, мусульманская Турция... когда речь идёт о коллективной безопасности, объединяются самые разные народы, это и есть признак современной цивилизованности. надеюсь, что Украина вскоре тоже присоединится к НАТО, поскольку я считаю, что угрозы существуют, и будут существовать, живём в опасном мире, и казацкими саблями не отмашемся, не те времена.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.09.11 | християнин-демократ

     Re: ЕС и НАТО - светские организации

     Ghost пише:
     > в НАТО, например, входят страны с разными преобладающими конфессиями, например, католическая Италия, православная Греция, мусульманская Турция... когда речь идёт о коллективной безопасности, объединяются самые разные народы, это и есть признак современной цивилизованности. надеюсь, что Украина вскоре тоже присоединится к НАТО, поскольку я считаю, что угрозы существуют, и будут существовать, живём в опасном мире, и казацкими саблями не отмашемся, не те времена.
     *Мова до християн, не голосувати за Нато, антихристиянську військову потугу, а те що вони світські, від світу цього, то ми про це знаємо, і до якої свободи вони світської закликають нам теж відомо, мішанини релігій, культур. Це не ознака сучасної цивілізації, а її занепад та кінець. Для України православної християнської демократичної загрози не існує ніякої окрім як заластити її антихристиянським медком.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.09.11 | OF

      Re: ЕС и НАТО - светские организации

      Для України православної християнської демократичної загрози не існує

      НЕВЖЕ?

      Можe нe існує загрози від найправославнішого сусіда?!
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.09.11 | OF

       НАТО

       напівсeрйозно: а можe цe один з ходів для обробки суспільної думки в Україні? при чому нe тієї, котру вжe обробляти нe трeба? Тоді цe нe найглупіший мeтод ;)
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.09.11 | християнин-демократ

        Re: НАТО

        OF пише:
        > напівсeрйозно: а можe цe один з ходів для обробки суспільної думки в Україні? при чому нe тієї, котру вжe обробляти нe трeба? Тоді цe нe найглупіший мeтод ;)
        *Які Ви всі перелякані й зазомбовані, вже й уявити не можете, що є християнин-демократ, який без жодного замовлення звертається до християн з застереженням, про те що сталось в ЄС, прийняття антихристиянських законів - що означає кінець цього світу. Відкрито, на форумі. Так, я обробляю суспільну думку і впершу чергу для себе і на Майдані, бо він найрізношерстніший і багато діаспорців його читають, чи варто створювати нову партію для таких як я, коли партія Стретовича продовжуватиме виступати за проєвропейську інтеграцію та НАТО. І навіть якщо така партія буде налічувати 100 чоловік, то я її зареєструю, в неї вступлю, за неї буду голосувати, і вона буде осередком безкомпромісної християнсько-демократичної держави, в разі якщо і Україна стане антихристиянською. А вона така стане одразу після вступу в НАТО та в Євросоюз.

        Для цієї партії кількість значення не матиме, це буде партія безкомпромісної до антихристиянських законів меншини. Вона буде працювати по силі своїй, але ринок політичний теперішній не може забезпечити мої потреби як виборця, бо або проросійські сатрапи, або проєвропейські, проамериканські дуполизи. А у мене з такими паралельний шлях, але справжній паралельний, а не такий як у Тимошенко з Ющенком. Головне щоб у антихристиянській державі був присутній державний зародок, політична сила, тоді виборець-християнин не буде викинутий з демократичної держави, навіть якщо буде в меншині, бо Церкву викинули на задвірки.

        Я чула багато росіян з переляку перед приходом Антихриста почали здавати свої паспорти, щоб не бути громадянами Антихриста, але вони не врахували політично, що якщо буде хоч одна політична партія християнського-демоктатичного спрямування, то вони можуть продовжувати виконувати свій громадянський обов'язок в державотворення, а не готуватись до загнання їх у гето в Чернобильську зону, знаю таких віруючих, якім попи МП кажуть, що там їх будуть скидати, то вони вже приготували рюкзаки з необхідними речами, щоб бути готовими до депортації в резерват Чернобильської зони. Ось до чого доводять московські попи простих християн. І це не смішно.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2006.09.12 | OF

         Re: НАТО

         Цe ви зазомбовані настільки, що нe бачитe, що я сміюся - навіть зі смайликом та попeрeджeнням...
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2006.09.12 | християнин-демократ

          Re: НАТО

          OF пише:
          > Цe ви зазомбовані настільки, що нe бачитe, що я сміюся - навіть зі смайликом та попeрeджeнням...
          *Чому ви розсердились? Я взагалі то не про зовсім веселі речі почав говорити. Але вам видніше, можливо, Вам це весело читати.
      • 2006.09.11 | християнин-демократ

       Re: ЕС и НАТО - светские организации

       OF пише:
       > Для України православної християнської демократичної загрози не існує
       >
       > НЕВЖЕ?
       >
       > Можe нe існує загрози від найправославнішого сусіда?!
       *Ні, військової ні. Духовна так, закабалення московськими попами. Економічна, так. У них свої військові проблеми.
       Але якщо і посміють, то краще битись на два боки як УПА до загину, але з честю, аніж просити допомоги в антихристиянських держав.

       Нехай НАТО займається терористами, яких воно виростило та арабами. А нам до них діла мало, маємо розбудовувати християнську Україну.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.09.12 | OF

        Re: ЕС и НАТО - светские организации

        "Ні, військової ні. Духовна так, закабалення московськими попами. Економічна, так. У них свої військові проблеми.
        Але якщо і посміють, то краще битись на два боки як УПА до загину, але з честю, аніж просити допомоги в антихристиянських держав."


        Ну-ну. Бийтeсь. Щось мeні здається, що вас в лавах УПА нeскоро б дочeкались...
 • 2006.09.13 | християнин-демократ

  Деякі підсумки і до Георгія

  "Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками - але НЕ ВЗАГАЛІ З ЦьОГОСВІТНІМИ перелюбниками (грецьке "оу пантос тоіс порноіс тоу космоу тоутоу" - ГП), чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусіли б тоді відійти від світу. (...) я писав вам не єднатися з тим, хто зветься БРАТОМ, та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п"яниця, чи хижак - із такими навіть і не їсти! БО ЩО Ж МЕНІ СУДИТИ Й ЧУЖИХ? Чи ж ви не судите своїх? А ЧУЖИХ СУДИТь БОГ." (1 Кор. 5:9-13) (капіталізація моя. - ГП)

  Задача християнина - не судити державу за те, що вона підтримує наркоманів, педофілів, содомітів тощо, а самому бути незаплямленим "світом" і слідкувати, щоби його Церква не була заплямленою.
  *Так з ними не їсти, тобто не єднатись в союзи, але своїми плодами, діяльністю перевиховувати, переманювати на свою сторону, але не словами й проповідями, а саме справами. Бо мертва буква без дій. Християнин-демократ на рівні державотворення – це плоди держави, яка турбується про моральний рівень та економічний своїх громадян.
  християнин-демократ пише:
  > А хіба християни не можуть бути політиками? Ви що їх виключили з політичного життя? Вдумайтесь, до чого Ви закликаєте. І де тут церква? Церква це християнин. А тут автор християнин-демократ. Так, держава вишвирнула Церкву за межі держави ,нічого смішнішого не може і бути, абсурднішого. А всі політики хрестяться і в церкву ходять.

  (ГП) Все вірно, але все-таки Церква і державний апарат - це дві різні місії. Подивіться Римлян 13 1-7 про "володаря," який "носить меча, він бо Божий слуга, месник у гніві злочинцям." Задача держави - слідкувати, щоби виконувався закон, щоби ті, хто його переступають, були покарані, а ті, хто його не переступає - жили собі спокійно. Навпаки, НЕ Є задачею держави проповідувати Боже Слово, слідкувати за мораллю, виховувати людей у християнському дусі, тощо. Це як раз є задачею Церкви.
  *Який закон?. Антихристиянський: дивитись з любов'ю на своїх синів і дочок, спокушених «чорним вогнем» перелюбців ,як вони шлюбляться одностатево і убивають свої душі й спокушають душі інших і не казати їм що вони грішать, бо закон сказав, що це норма?. Сказано – не убий: ні тіла, ні душі. Закон про одностатеві шлюби, усиновлення дітей одностатевими, автоназія – це убивство спершу душі, а потім і тіла. А тому закони в християнській-демоктаричній державі мають писатись на основі Закону Христа, Спасителя людства.
   Найперше в душі конкретної людини. Потім між людиною доброю та злою. Потім між групою/партією доброю та злою. Потім між державою доброю та злою.

  (ГП) Оце, на мій погляд, і є зовсім НЕ-християнське тлумачення добра і зла. НЕМА ідеально добрих людей і ідеально добрих партій. Тим більше нема ідеально "хороших" чи "правильних" і ідеально "поганих," "злих" країн чи націй. Св. Письмо дуже чітко і ясно говорить про те, що ми ВСІ без жодного виключення грішні - і індивідууми, і партії, і держави, і нації. Це не означає, що всі політичні партії однакові: ні, одні з них пропонують у певній мірі кращу програму політичного, економічного і соціального розвитку тієї чи іншої держави. І держави різні - в одній панує диктатура, в іншій демократія в тій чи іншій формі. Але не християнська це справа, ідеалізувати якусь партію чи якусь державу, і демонізувати іншу. Не християнська справа судити "тих, хто іззовні" (гpецьке "тоіс екзос," 1 Кор. 5:12). Ми з Вами, як християни, повинні не судити їх, не демонізувати їх, а просто нести їм світло Христа, щоби ті з "зовнішніх," які насправді "наші," прийшли до нас. Робити цю нашу роботу в умовах західноєвропейського чи північноамериканського суспільного устрою цілком можливо.


  *Якщо якісь партії пропонують кращі програми ,то це еволюція. Тому уточнюю. Отже, завдання християн-демоктатів не судити, як суддя, це місія Бога хоча є недосконалий судський суд згідно з карним кодексом. Він уже не досконалий тим, что і чорним словом, чорним піаром, можна людину довести до серцевого нападу, або й психічної хвороби – і убити.
  Завдання християнина-демократа нести світло Христа як на рівні особистому, на рівні сім’ї, на рівні Церкви як організму, на рівні державному, як державотворчості християн-виборців, які не лише проповідують, але і діють. Бо як про християнське світло судити без справ, плодів, адже по плодам християн демократів ті, що з «зовнішніх» і прийдуть до нас, як на рівні індивідуальному так на рівні союзу християнських держав.

  Отже. Бути світлом і нести світлом. Світло в ізоляції власної душі – не є дійовим.

  Заповіт Христовий– це не абстрактне свіло, а Світло світлих помислів та дій. На всіх рівнях людської організації. Нести Світло – це діяти.

  Хоча є різні світла дієтворчість.

  Церква несе світло Словом. Навчає Закону і чинить священнодійство, підтримує духовний зв’язок між Богом і людьми. Вона є вищий моральний учитель християнсько-демократичного суспільства. Ії голос найпершим має сигналізувати, якщо суспільство збочує. Вона навчає як правильно життєдіяти.

  Є християни-монахи. Їх світлодієтворення – молитва за всіх, прохання до Господа про Милість до свого творіння, яке збочило. У них дуже потужні молитви, бо вони відійшли повністю від світу.

  Є християни-світські вчителі, вони вчать-діють. Над ними стоїть духовний Закон церкви. Світле навчання, світлі знання, які пронизує Закон Божий.

  Є християни-спеціалісти. Вони несуть світло через якісну роботу, яка приносить користь суспільству.
  Є хрисияни-бізнесмени. Вони організують економіку держави й підприємницьку ціяльність, щоб їх виробництва виробляли необхідну продукцію, яка йде на користь душі й тілу. Вони організовують свої виробництва за принципом любові до виробника, якого вони організовують.

  Є християни-державотворці, які організовують і керують християнсько-демократичною державою і своїм світлим керівництвом несуть світло державотворення для інших держав.

  Автор(и) листівки не ідеалізують жодну з зараз діючих християнсько-демократичних партій, вони підтримують і агітують за християнську-демократичну ідеологію, розвивають її, дискутують про неї, бо вона також еволюціонує. Ми впевнені, що саме в нас час, через тисячолітні випробування християнської ідеології на ділі, через аналіз її часто-густо помилкового тлумачення та реалізації, прийшов час зрозуміти що таке Вибір між Богом і Мамоною, між Христом і Антихристом. Що таке Любов. Не нашкодь собі, не нашкодь іншому. А дай приклад світлої діяльності і за тобою підуть люди.

  І Словом і Ділом.

  Звичайно прийде час, близько він чи далеко, але він настане, бо про це сказано у Пророцтві, а пророцтва мають за волею Божою здійснитись, в кінці Одкровення написано, А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Отже Антихрист прийде і по вині антихристиян, які його оберуть.

  І настануть часи ,коли в цій антихристиянській державі вже не буде місця для християнина, їм буде вирішувати чи загинути від Антихриста чи ховатись, по силі своїй.

  Але хто сказав, що не можна побудувати християнсько-демократичну державу, яка не прийме Антихриста не лише на індивідуальному, але й не державному рівні, навіть якщо буде знищеною, чи загине в борні проти насилля антихристиянського союзу?

  Християни це люди світла і світлої дії, світлої борні, світлого прикладу у всьому.
  Вони не ідеальні, але вони ставатимуть на шлях Світла своїми помислами та діями.

  Ще раз хочеться повторити слова Липинського.
  Україна –це не рай земний, бо рай на землі не може бути, - а найкраще виконаний обов’язок перед Богом та людьми.
  Виконувати – це діяти: і проповідувати і реалізовувати проповіді в повсякденні.

  Заповіт Христа - це не релігія фанатиків живого чи неживого героя. Це морально-політико-економічна ідеологія для християн-громадян, керівництво до побудови своєї держави, яка нестиме світло іншим державам. Тоді нехай до нас і приєднуються, якщо ми самі станемо Світлом. А не єднатись з темінню заблукалих душ ЄС та Нато.

  Церква як інститут повинна зайняти місце в державі, для цього має бути внесена зміна до Конституції, тим більше що цю зміну в Конституцію внесли комуністи, боговідступники за помислами та діями своїми.

  Закон Христа - це не лише моральний Закон, а в ньому є елементи й поведінки й організації виробництва, і які мають бути керівники і як їх судити за плодами їхніми і про спеціалізацію й реалізацію за талантами і про плоди - результати праці та діяльності і право - не суди як Бог, а вичищуй своє суспільство гарними законами і мораллю, щоб твої громадяни ставали вільним вибором на шлях Світла і маєш бути віротерпимим і терпимим до грішників, але не давати додаткового приводу для грішників, не заохочуй їх своїми законами, стань на шлях еволюційного Світла.

  Закон Христа - це основа Його Царства, його громадян, а християни земні, мають діями своїми ставати подібними Христу як в керівництві так і в державотворення на рівні виборців.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.13 | Георгій

   Re: Деякі підсумки і до Георгія

   християнин-демократ пише:
   > (ГП) Все вірно, але все-таки Церква і державний апарат - це дві різні місії. Подивіться Римлян 13 1-7 про "володаря," який "носить меча, він бо Божий слуга, месник у гніві злочинцям." Задача держави - слідкувати, щоби виконувався закон, щоби ті, хто його переступають, були покарані, а ті, хто його не переступає - жили собі спокійно. Навпаки, НЕ Є задачею держави проповідувати Боже Слово, слідкувати за мораллю, виховувати людей у християнському дусі, тощо. Це як раз є задачею Церкви.
   > *Який закон?. Антихристиянський: дивитись з любов'ю на своїх синів і дочок, спокушених «чорним вогнем» перелюбців ,як вони шлюбляться одностатево і убивають свої душі й спокушають душі інших і не казати їм що вони грішать, бо закон сказав, що це норма?. Сказано – не убий: ні тіла, ні душі. Закон про одностатеві шлюби, усиновлення дітей одностатевими, автоназія – це убивство спершу душі, а потім і тіла. А тому закони в християнській-демоктаричній державі мають писатись на основі Закону Христа, Спасителя людства.
   (ГП) Але ж, як написав Вам, зокрема, п. Михайло Свистович (і інші), у жодній європейській країні ніхто не ПРИМУШУЄ людей мати статеві стосунки з особами своєї статі, або згоджуватися на евтаназію тощо. У США теж. Ми зараз живемо в Місісіпі, але до 1998 р. моя дружина, дочка і я жили в ультраліберальному Сіетлі, де в кожній державній школі висить на найвиднішому місці здоровенний список прав геїв і лесбіянок. Моя дочка ходила в такі школи вісім років. Але лесбіянкою, повірте мені, не стала. Від хлопців нема відбою. :)

   Теократія може здатися привабливою моделлю суспільного розвитку для віруючого, але вона не працює, тоді як демократія з усіма її різними сторонами (в тому числі і тими її сторонами, що віруючим здаються гидкими) - працює.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.14 | християнин-демократ

    Re: Деякі підсумки і до Георгія

    Георгій пише:
    > християнин-демократ пише:
    > > (ГП) Все вірно, але все-таки Церква і державний апарат - це дві різні місії. Подивіться Римлян 13 1-7 про "володаря," який "носить меча, він бо Божий слуга, месник у гніві злочинцям." Задача держави - слідкувати, щоби виконувався закон, щоби ті, хто його переступають, були покарані, а ті, хто його не переступає - жили собі спокійно. Навпаки, НЕ Є задачею держави проповідувати Боже Слово, слідкувати за мораллю, виховувати людей у християнському дусі, тощо. Це як раз є задачею Церкви.
    > > *Який закон?. Антихристиянський: дивитись з любов'ю на своїх синів і дочок, спокушених «чорним вогнем» перелюбців ,як вони шлюбляться одностатево і убивають свої душі й спокушають душі інших і не казати їм що вони грішать, бо закон сказав, що це норма?. Сказано – не убий: ні тіла, ні душі. Закон про одностатеві шлюби, усиновлення дітей одностатевими, автоназія – це убивство спершу душі, а потім і тіла. А тому закони в християнській-демоктаричній державі мають писатись на основі Закону Христа, Спасителя людства.
    > (ГП) Але ж, як написав Вам, зокрема, п. Михайло Свистович (і інші), у жодній європейській країні ніхто не ПРИМУШУЄ людей мати статеві стосунки з особами своєї статі, або згоджуватися на евтаназію тощо. У США теж. Ми зараз живемо в Місісіпі, але до 1998 р. моя дружина, дочка і я жили в ультраліберальному Сіетлі, де в кожній державній школі висить на найвиднішому місці здоровенний список прав геїв і лесбіянок. Моя дочка ходила в такі школи вісім років. Але лесбіянкою, повірте мені, не стала. Від хлопців нема відбою. :)
    >
    > Теократія може здатися привабливою моделлю суспільного розвитку для віруючого, але вона не працює, тоді як демократія з усіма її різними сторонами (в тому числі і тими її сторонами, що віруючим здаються гидкими) - працює.
    *Ще раз і останній для Вас. Сутність антихристиянського закону в тому, що узаконивши гріх, вони відбирають право у грішника покаятись. Ці геї навіть можуть ходити в церкву і плакати Богу, що їх зраджують партнери чи діти їх ненавидять, але він помре з СВІДОМИМИ невисповідами гріхами. Одне діло гріх несвідомий, або від слабості, але людина пробує, мучиться, якісь міри проти своєї поведінки приймає. Але якщо це для неї не гріх, бо держава це визнала за Закон, за норму, то він помре антихристиянином, бо антизакон держави поставив вище закону Христа.

    Ваша дочка не стала, а інші сини-дочки стали, думаю це не смішно, хтось у вірі сильний, а хтось слабший. Ваших дітей не усиновлять вони, а інших усиновлять, без згоди на то дітей. В Бельгії вийшла стаття, що багато лікарів, не хочуть виконувати автоназію і дають надію своїм пацієнтам на видужання, а це сказано в статті не милосердно. Бачиш, що невиліковний рак, кажи це людині, якщо вона згодна, давай укол.

    А скількі відомо випадків, коли лікарі сказали, що це невиліковно, а людина кинулась чи до священників, чи до методів повного голодування, купання в прорубанці, трав і виліковувалась. ось бачите, є такі лікарі в Бельгії які не хочуть виконувати цей закон, а їх примушують.
  • 2006.09.14 | один_козак

   Хто напише гарні закони?

   християнин-демократ пише:
   > *Який закон?. Антихристиянський: дивитись з любов'ю на своїх синів і дочок, спокушених «чорним вогнем» перелюбців ,як вони шлюбляться одностатево і убивають свої душі й спокушають душі інших і не казати їм що вони грішать, бо закон сказав, що це норма?.

   Якщо ви, кажучи це, будете дивитись на них не з любов'ю, то вони сприймуть ваші слова як злі. І не підуть за ними.

   > ...закони в християнській-демоктаричній державі мають писатись на основі Закону Христа, Спасителя людства.
   Воно так і буде, якщо більшість в державі становитимуть щирі, активні християни. До речі, я знаю, що для багатьох людей мотивом до участі в помаранчевій революції було саме прагнення жити за Христовими заповідями. А в нашій державі досі не будь-яка професія дозволяє так жити.
   Був такий випадок десь у 2002му році. Підприємство прийшла перевіряти податкова. Одразу ж інспектором було заявлено, що підприємство мусить видати таку-то суму, і бажано - без перевірки. Бо після перевірки буде гірше. Керівник відмовився, бо був переконаний, що в нього "все чисто". Інспектор почала чіплятися до не знати чого, мучити керівників підприємства, лякати судом. Директор був найнятий на скромну платню і не міг віддати державним здирникам ту суму, яку вимагали. Господарі підприємства усунулися від проблеми. Директорові залишалася надія тільки на Боже заступництво. Він вдався до гарячих прохальних молитов. Після одного такого молитовного вечора, директор наступного ранку побачив ту саму інспекторку дуже заплакану. Вона, побачивши його знову, почала просити пробачення й виправдовуватися, пояснюючи, що їй самій противно робити те, що вона робить, але її примушують.

   Як ви думаєте, на якій стороні була та інспекторка під час помаранчевої революції? Я не бачив її, але чомусь впевнений, що на помаранчевій. :)
   І таких багато, хто боровся насамперед не за кількість ковбаси в холодильнику, а за можливість жити чесно й спокійно у злагоді з Богом.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.14 | християнин-демократ

    Re: Хто напише гарні закони?

    один_козак пише:
    > християнин-демократ пише:
    > > *Який закон?. Антихристиянський: дивитись з любов'ю на своїх синів і дочок, спокушених «чорним вогнем» перелюбців ,як вони шлюбляться одностатево і убивають свої душі й спокушають душі інших і не казати їм що вони грішать, бо закон сказав, що це норма?.
    >
    > Якщо ви, кажучи це, будете дивитись на них не з любов'ю, то вони сприймуть ваші слова як злі. І не підуть за ними.
    * Я дивлюсь на них з співчуттям, бо як ще дивитись на тих які, на гріх кажуть негріх, на чорне-біле. Хвороба. У всякому разі, я кажу їм правду, що вони стали антихристиянами, щоб вони спробували зрозуміти, як їм "допомогли" їх депутати стати "безгріховними".
    >
    > > ...закони в християнській-демоктаричній державі мають писатись на основі Закону Христа, Спасителя людства.
    > Воно так і буде, якщо більшість в державі становитимуть щирі, активні християни. До речі, я знаю, що для багатьох людей мотивом до участі в помаранчевій революції було саме прагнення жити за Христовими заповідями. А в нашій державі досі не будь-яка професія дозволяє так жити.
    *Згодна. Але керівники Помаранчевої революції обманули своїх виборців. Самі "гниють" і виборців "розкладають". Навіть зовні вони не схожі на тих, хто голову свою покладе за народ.
    > Був такий випадок десь у 2002му році. Підприємство прийшла перевіряти податкова. Одразу ж інспектором було заявлено, що підприємство мусить видати таку-то суму, і бажано - без перевірки. Бо після перевірки буде гірше. Керівник відмовився, бо був переконаний, що в нього "все чисто". Інспектор почала чіплятися до не знати чого, мучити керівників підприємства, лякати судом. Директор був найнятий на скромну платню і не міг віддати державним здирникам ту суму, яку вимагали. Господарі підприємства усунулися від проблеми. Директорові залишалася надія тільки на Боже заступництво. Він вдався до гарячих прохальних молитов. Після одного такого молитовного вечора, директор наступного ранку побачив ту саму інспекторку дуже заплакану. Вона, побачивши його знову, почала просити пробачення й виправдовуватися, пояснюючи, що їй самій противно робити те, що вона робить, але її примушують.
    *Я в курсі, як душать чесну людину, але вона не повинна відчаюватись, бо зневір'я, це невіра в Заступника. Якщо щось трапляється для християнина свідомого, навіть з його погляду трагедійне, треба віднестись до цього як до випробування, тоді стає зрозумілим, що не діється, то діється до кращого.

    > Як ви думаєте, на якій стороні була та інспекторка під час помаранчевої революції? Я не бачив її, але чомусь впевнений, що на помаранчевій. :)
    > І таких багато, хто боровся насамперед не за кількість ковбаси в холодильнику, а за можливість жити чесно й спокійно у злагоді з Богом.
    *Звичайно, це так. Хочу вірити, що українці зрозуміють, куди їх "веде" керівництво і спасуть свою державу від ще страшніших випробувань, котрі в достатній мірі випадали на долю українців. Але кого Господь любить, того і карає, або випробовує.
  • 2006.09.14 | один_козак

   Це звучить безбожно.

   християнин-демократ пише:
   > Заповіт Христа - це не релігія фанатиків живого чи неживого героя. Це морально-політико-економічна ідеологія для християн-громадян...
   Це звучить безбожно. Заповіт Христа - це Євангелія, яка розкриває таємницю нашого спасіння через смерть та воскресіння Господнє. Мета християнського життя полягає в обожуванні людини, а не в побудові якихось більших чи менших організацій, в т.ч. - держав.
   > ...керівництво до побудови своєї держави, яка нестиме світло іншим державам.
   І як то жили й спасалися апостоли взагалі без держави, протиставляючи себе всім владикам світу сього? ;)

   > Тоді нехай до нас і приєднуються, якщо ми самі станемо Світлом. А не єднатись з темінню заблукалих душ ЄС та Нато.
   ЯКЩО. Я - за це. Але в кожного - свої вавки. Я вам розповів про податкового інспектора. Як жити в державі, де все тримається на брехні, крадійстві?..

   > Закон Христа - це основа Його Царства, його громадян, а християни земні, мають діями своїми ставати подібними Христу як в керівництві так і в державотворення на рівні виборців.
   Так, в усьому. ))
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.14 | християнин-демократ

    Re: Це звучить безбожно.

    один_козак пише:
    > християнин-демократ пише:
    > > Заповіт Христа - це не релігія фанатиків живого чи неживого героя. Це морально-політико-економічна ідеологія для християн-громадян...
    > Це звучить безбожно. Заповіт Христа - це Євангелія, яка розкриває таємницю нашого спасіння через смерть та воскресіння Господнє. Мета християнського життя полягає в обожуванні людини, а не в побудові якихось більших чи менших організацій, в т.ч. - держав.
    *Зовсім і Божно. Це керівництво до праведного життя. А життя це не лише функціонування тіла й душі однієї людини, а і всього суспільства. Не убий, не бреши тощо не лише для християнина, а для держави християн. Це у Вас нерозуміння, що я кажу, через політекономію комуністичної держави, яка перейшла з помилками в політикономію сучасного суспільства.
    > > ...керівництво до побудови своєї держави, яка нестиме світло іншим державам.
    > І як то жили й спасалися апостоли взагалі без держави, протиставляючи себе всім владикам світу сього? ;)
    *Вони започатковували державу, вони почали нести Закон у люди, навчати як жити і як керувати.
    >
    > > Тоді нехай до нас і приєднуються, якщо ми самі станемо Світлом. А не єднатись з темінню заблукалих душ ЄС та Нато.
    > ЯКЩО. Я - за це. Але в кожного - свої вавки. Я вам розповів про податкового інспектора. Як жити в державі, де все тримається на брехні, крадійстві?..
    *Звичайно, у нас багато вавок, але до моменту невступу до ЄС І Нато, ці вавки через усвідомлення й молитву до Бога виліковні, а ось після приєднання до них, ми станемо як вони. І тоді шансів для українців-християн спастися стане ще менше, тоді вже лише на особистому рівні. А поки буде антихристиянська хоч і грішна держава, або хоча б партія, то шансів більше. Думаєте, шуткую. Побачите самі. Бо бачу це все по ознакам, плодам світу. Дивіться. Один табір - нехристиянські держави: де нехристиянські релігії або держави, де церква виведена з держави. Інший табір - антихристиянські держави, офіційно через закони. Хто така Україна? Це НЕхристиянська держава, бо Церква виведена за межі держави. Але більшість українців - віруючі християни. А отже при усвідомленні, що Церква і держава - це одне, якщо ця держава християнсько-демократична і в ній закони не протиречать з Законом Христа, Церкву Конституцією можна повернути в Державу, а державу в Церкву і тоді Україна стає єдиною християнсько-демократичною державою в світі. Це має відбутись на демократичній основі вибору громадянами політико-економічної форми своєї держави. Ясно, що це гетьмансько-парламентська форма правління. Гетьман - найрозумніший, найморальніший, найсвідоміший, найпатріотичніший з-поміж грішників-християн.
 • 2006.09.13 | Ґастон

  Зверніться до Євангелії.

  Не "за" чи "проти" НАТО та ЄС - а за суттю поста.

  Автор, як і багато християн, чомусь намагаються змішати Церкву з державою. Чому - не зрозуміло.

  Вас, до того ж, чомусь дуже турбує питання про "податки християн", які "змішуються" (?). Отже - Матвія, 22.16-22: "16. І посилають до Нього своїх учнів із іродіянами, і кажуть: Учителю, знаємо ми, що Ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся Ти. 17. Скажи ж нам, як здається Тобі: чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? 18. А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав: Чого ви, лицеміри, Мене випробовуєте? 19. Покажіть Мені гріш податковий. І принесли динарія Йому. 20. А Він каже до них: Чий це образ і напис? 21. Ті відказують: Кесарів. Тоді каже Він їм: Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже. 22. А почувши таке, вони диву далися. І, лишивши Його, відійшли".

  Все?

  Ті, хто намагається вдягти кесаря в псевдоцерковні шати, робить вірі Христовій кепську послугу. Ви, крім того, виступаєте (бодай за деякими пунктами) не так проти певних дій, як проти їх легалізації. Вочевидь, нелегальна проституція чи споживання наркотичних речовин (а де, до речі, заборонено останнє?) Вас цілком задовольняють.

  Не кажучи про те, що християни-англікани (і багато які інші) з Вами б не погодилися у Вашій категоричності щодо, скажімо, гомосексуалізму.

  Втім, в основному пункті, як на мене, дискусії немає. Підстави викладені у наведеній вище цитаті.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.13 | християнин-демократ

   Re: Зверніться до Євангелії.

   Ґастон пише:
   > Не "за" чи "проти" НАТО та ЄС - а за суттю поста.
   >
   > Автор, як і багато християн, чомусь намагаються змішати Церкву з державою. Чому - не зрозуміло.
   *Я не змішую роль Церкви та держави, де Ви це прочитали?. Вони різні, але взаємозалежні. Церква священослужить, пропагує Заповіді Христові, навчаючи христовій системі координат, дороговказу для народу(народам). Християни-громадяни розбудовують свою християнсько-демократичну державу, обираючи достойних керівників та державослужбовців. Тобто Церква одухотворяє дії держави. Це про Христову Церкву і про християнсько-демократичну державу. А по іншому і не може бути. Християнин з Церкви після спокути, причастя, молитви повертається в державу й там живуть і державотворять згідно з принципами Христа. Церква повинна бути в християнсько-демократичній державі, а не за межами її. Але вона не пише світських законів та не виконує силові чи каральні функції. Вона слідкує за відповідністю державних законів, бо суб'єктами такої християнсько-демоктатичної держави більшістю своєю є християни, а отже творці законів є християни, законам Спасителя. Кесарь в такій державі - кращий з грішників. у нього велика відповідальність. Логічним є для такої держави гетьмансько-парламентська держава, а не навпаки, де гетьман за своє керівництво несе серйозну відповідальність і контролюється народом через відповідні органи чи громадянські організації. Податки громадян не є кесарю-кесареве, а податками - державі, суспільству. вони повинні бути максимально справедливими.
   >
   > Вас, до того ж, чомусь дуже турбує питання про "податки християн", які "змішуються" (?). Отже - Матвія, 22.16-22: "16. І посилають до Нього своїх учнів із іродіянами, і кажуть: Учителю, знаємо ми, що Ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся Ти. 17. Скажи ж нам, як здається Тобі: чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? 18. А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав: Чого ви, лицеміри, Мене випробовуєте? 19. Покажіть Мені гріш податковий. І принесли динарія Йому. 20. А Він каже до них: Чий це образ і напис? 21. Ті відказують: Кесарів. Тоді каже Він їм: Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже. 22. А почувши таке, вони диву далися. І, лишивши Його, відійшли".
   *Чудово знаю цей момент. Знаю як він нашкодив людству, точніше його тлумачення церквами під час, особливо, монархій, хоч і християнських.

   Але спочатку. Я про неприпустимість отримувати саме священниками зарплат від антихристиянських держав, як прийняттям таких законів кинули черговий виклик Богу. Податки в таких державах формуються як від надходжень від чесної діяльності так від узаконеної гріховності. Якщо гріховна діяльність узаконена, то вона "безгріховна" для держави. Але для Церкви та її пастви - ні. Священник не може служити такій державі, бо він слуга Господа. Церква повинна утримуватись паствою. Яка паства, така і Церква. Якщо хтось із грішників дає великі кошти чи подаяння в копійку, то що з того. Сьогодні він грішник, а завтра стане на шлях виправлення. А ось гомосексуаліст, який приносить до Церкви і каже, що я гомосексуаліст, але це не гріх, то священник не може у нього гроші приймати, бо це значить, що він приймає до своєї громади свідомого нечестивця, а не грішника, якого мучить ця вада і той приходить в церкву за допомогою в біді.

   А ось в християнсько-демократичній державі можливий, але знову ж добровільний податок на Церкву. Взагалі податок з Церков повинен бути знятий, бо Церква не заробляє гроші, а священнослужить.

   Тепер про кесарю-кесареве. А Богу - Боже.

   Христос прийшов у світ викупити людство з рух сатани, своїми стражданнями. Але номінально в момент свого вочоловічення Він був громадянином кесаря, бо ще не вознісся на небо і не став Царем Небесного Царства. Він мав спочатку загинути на хресті, стати першим громадянином-Царем Царства Божого, а потім вознестись, щоб приготувати місце своїм громадянам. Юдеї чекали Царя юдейського, щоб той узявся ними справедливо правити на землі. Він не міг цього зробити, бо не міг Святий правити грішниками вічними, бо лише після Його виплати муками, ці грішники отримали право на подальше життя через Воскерсіння. І ось тоді він став їх Царем, точніше, тих, хто обрав шлях християнського служіння. Отже маємо начебто нерозв'язаний клубок.
   Прийшов Месія для спасіння людства, який почав проповідувати і готувати Учнів, але який не міг Царювати грішниками. Мав спочатку загинути за людство, викупити його. І потім стати його Царем. І кесар, який для Христа лише номінально кесар, бо його Мати й названий батько були ще громадянами кесаря, хоч і безгрішними, бо виконали Заповіді Мойсея, гілка юдейського народу своїми виконаннями Заповідей Старого Заповіту уможливила народження в їх середовищі Христа-Спасителя. Тому Він і сказав про монету. Кесарю - кесареве.

   Але то було в контексті того періоду часу. Коли ж Христос вознісся і почалась розбудова Небесного Царства, а Його учні почали проповідувати християнське вчення, як новий універсальний Спосіб Життя для всіх народів, то мала б запрацювати інша теза. Не можна служити і Богу і Мамоні.

   Чітко Христос сказав, що я не від світу цього. В ньому до його розп'яття правив лише сатана. Якщо кесарі не приймали християнства, то вони були від Мамони. Тому в перші століття, тисячоліття було стільки мучеників. Потім з'явились перші християнські монархії: Константина та Єлени, Ольги, Володимира.

   А потім почалось виродження християнської монархії, це трапилось в католицькій Європі та Московії, де монархи підім'ялив під себе Церкву, як начебто помазаники Божі і християнство почалось впроваджуватись далі в перекрученому вигляді. Ми знаємо як християнство було "проповідано" в Америці та Африці з нищенням корінного населення, ми знаємо що ці країни до цих пір не можуть економічно піднятись з колін. Ми знаємо яке християнство впроваджувалось в Московському царстві. Кріпосне право, насильницька русифікація і це все під прикриттям Московського Патріархату, який став васалом кесарів-грішників і громадян Христа перетворив теж на васалів такого грішника-кесаря.

   Зрада Церкви своїй пастві невірним тлумаченням християнства як рабства кесарям, кріпосне право, панщина, призвела до розчарування в християнській ідеї і простий люд почав бунтувати.

   Але цим скористались нечестивці. В Європі - ліберали. В Росії - соціалісти-комуністи. Так прийшла демократія. А з нею й псевдодемократія. А також боротьба демократичними методами між світоглядами. Антихристиянським-ліберальним та християнсько-демократичним. Всі інші ідеології - це ідеологічна мішанина та груповий егоїзм.

   Тому кесар зараз не власник народу, а його слуга, його найкращий індивідум, якому народ довіряє керувати. Він сам є слугою Христа. А тому податки не є податками кесарю, а податками в державу-суспільство для розбудови спільних об'єктів та допомоги слабшим. Податки мають бути справедливими, а тому реальними і посильними. В принципі в християнсько-демократичній державі може бути й добровільний податок на Церкву.

   Фактично первісне значення кесарю-кесареве відмерло. Залишилось Богу - Боже. Зрозуміло тепер, що Христос говорив в історичному контексті свого часу. Про це до речі уперше сказав Олександр Мень.

   А Церква цим зловжила. За що і сама потрапила в немилість. Церкви зараз пустують. В Європі вони реставруються за рахунок антихристиянської держави, вони перетворені в музеї, де можна і пообідати і з собачкою зайти. Священники отримують зарплати і живуть приспівуючи, не турбуючись ні про якість, ні про кількість пастви, є церкви, які перебудовані в офіси або в гаражі. Священники служать лише для сотні, а то і десятка. Зараз священники приймають по завчасній домовленості, у кожній майже церкві є часи прийому. Людина в горі, яка шукає Бога, не може спонтанно прийти в церкву, а лише в установлені часи. Християнські свята використовуються бізнес-структурами для прибутків під час продажу пасхальних чи різдвяних атрибутів.

   Що залишається християнам-демократам. Плакати? Істерично бунтувати? Посипати голову попелом. Займатись популізмом, щоб завоювати більшість.

   Ні, реально працювати в конкретних умовах.

   Середній варіант. Формується опозиційна християнсько-демократична партія (або існуюча усвідомлює помилковість інтеграції в сучасне ЄС та Нато), яка принципово не об'єднується з жодною структурою, яка сповідує антихристиянські принципи. Вона поступово нарощує свій авторитет в народі: власним прикладом, словом та ділом. Але вона може не встигнути зробити цього, бо Україна вступить в Нато і стане антихристиянською. Так як прихід Антихриста неминучий, це означає, що ліберальна більшість візьме у світі верх. То така партія буде в опозиції до власної держави і поза межами її. Але вона залишатиметься зародком християнсько-демократичної держави, християнською державою в антихристиянській державі.

   Оптимістичний варіант. Християнсько-демократична партія завойовує більшість і починає розбудову християнсьої держави. Тоді Україна на державному рівні не прийме Антихриста і на державному рівні дасть у свій час йому бій.

   Найпесимістичніший варіант. Християнсько-демократична партія існуюча дескридитує себе підтримкою вступу в НАТО, а новостворювана християнсько-демократична партія не набере достатньої кількості для своєї реєстрації, як державотворчої одиниці системи. Тоді боротьба з Антихристом буде лише на індивідуальному рівні.

   А що ж Московський патріархат разом з Росією? Чи вони нам союзники в сучасному історичному контексті? Вони ж проти Нато й Євросоюзу. Може нам з ними об'єднатися? Ні. Вони чинять інші антихристиянські дії проти України, ми їх всі знаємо, ну і вони агітують за повернення монархії, системи, яка себе перед Христом дескридитувала, вони кличуть до нового кесаря-наслєдніка. Монархія відгнила в Російській монархії, а потім і в Російській СССровській імперії з голови. Якщо лідер - гнилий, то що говорити про його громадян. Якщо Патріарх нечестивець, то що говорити про паству. Судімо по плодах його. Сказав у свій час Апостол Павло, що я іду від вас, але за мною прийдуть інші у вовчій шкірі, які шукатимуть собі учнів. Проти таких священників застерігав Апостол Христа. Немає безгрішних Патріархів і Патріархатів. Але і інші церкви в Європі отримують зарплати від антихристиянських держав, жодному немає за це виправдання. Ось такі настали сумні часи.

   Стосовно термінів приходу Антихриста, можна спрогнозувати аналізуючи сучасний світовий духовно-політико-економічний контекст. Якщо Україна вступить в Нато, то це буде зовсім швидко, а якщо ні, то може трохи відтягнутись, але час близько. Десять-п'ятдесят років, це зовсім ніщо. Нехай не засліплюють вам очі матріальні здобутки цих держав, це теж спокуса.

   Людині потрібне необхідне і гарний побут, щоб для думки й духовного удосконалення часу було більше, аніж на виживання в побуті та заробляння лише на утамування голоду. Україна має величезний потенціал в найшвидший період покращити умови свого народу. Але реальність в Україні показує інше. Новоспечені керівники набивають власні кишені, красуються перед камерами, заліпили своїм лицями вулиці. Вкладають шалені гроші в рекламування себе, а не в реальне подолання економічних труднощів. Сумно.

   Я не за дикий пуританізм, я за глузд в матеріальних речах.


   > Все?
   Здається, все.
   >
   > Ті, хто намагається вдягти кесаря в псевдоцерковні шати, робить вірі Христовій кепську послугу. Ви, крім того, виступаєте (бодай за деякими пунктами) не так проти певних дій, як проти їх легалізації. Вочевидь, нелегальна проституція чи споживання наркотичних речовин (а де, до речі, заборонено останнє?) Вас цілком задовольняють.
   *Кесарь не може носити церковні шати, в нього світська функція, але він має бути слугою Божим і воцерковленим кесарем, навіть благословінням церкви.

   *Чому Ви вирішили, що я проти лише легалізації. Просто легалізація з гріха робить благочестя. Не можна всі гріхи заборонити законом, це не реально. Всі ми грішники до тієї чи іншої міри, але усвідомлення себе грішником, це вже шлях до очищення.

   Не убий, бо ти убиваєш інших
   Не укради, бо ти обкрадаєш інших
   Не спокушай дітей
   Не гвалтуй
   Не чорнопіарь
   Не заражуй Снідом
   не пропагуй насилля й розпусту
   не розповсюджу наркоту, бо це смертельно

   Все це має підлягати карній покарі згідно кодексу.

   А наприклад, не роби аборту. Краще і не дозволяти, і не забороняти. Нехай мати з батьком відповідають перед убитими дітьми та Богом. Бо часто жертвами небажаної вагітності стають і все частіше неповнолітні діти.

   Ну а не обжирайся, не зраджуй, не обманюй, не злорікай тощо. Це теж гріхи, які і ранять і призводять до хвороб. Але вони мілкіші від вище перечислених і їх можна спокутувати в Церкві. Бо вони знаправлені в першу чергу проти самих себе.

   >
   > Не кажучи про те, що християни-англікани (і багато які інші) з Вами б не погодилися у Вашій категоричності щодо, скажімо, гомосексуалізму.
   *Християни, а тим більше священники, які кажуть, що гомосексуалізм це не гріх, і є його носіями, вже не християни. І священнослужіння таких пастирів вже чорнослужіння. Тут очевидні речі. Якщо гомосексуаліст усвідомлює свою ущербність і приходить до церкви чи лікарні на лікування, то йому треба щиро співчувати й допомагати, а якщо він нагло демонструє свою "нормальність" і навіть керує і державотворить, то з ним навіть і не їсти. А вже брати з рук його зарплату, наприклад в бельгійській Валонії соціаліст-гей прем'єр-міністр і з рук бюджету при його правління забезпечуються коштами священники, ну то це вже самі знаєте що, служіння таких священників Мамоні. Треба речі називати своїми словами.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.09.16 | Ґастон

    Що залишається...

    На жаль, у відповіді забагато моментів, з яким незгоден категорично, і які треба коментувати послівно. Не вистачить щонайменше часу.

    Церква не одухотворяє дії держави - держава за визначенням перебуває в іншій реальності. І громадянин з Церкви не "повертається до держави" - християнин завжди є в Церкві, і до чого тут менеджерський апарат з монополією на застосування насильства, яким є держава?

    Іоан Вишенський свого часу влучно зазначив, що спокушання Христа у пустелі владою над всіма царствами земними означає, що ця влада - не від Бога.

    Ну і подібно - до решти коментаря.

    Що робити християнину-демократу? Ставати християнином-анархістом ;), а не винаходити дивні теолого-політологічні гібриди.
 • 2006.09.13 | Yaro_TS

  Re: Чи потрібні нам антихристиянське ЄС та НАТО(відредаговано)?

  давно так не сміявся - плутають абс різні організації - ЄС та НАТО
  щодо аргументації почитайте братів Качинських (якщо не знаєте хто це - нагадую президент та прем'єр Польші ) то вони спокійно будучи в ЄС захищають свої звичаї і віру , і до речі латиші теж
  а об'єднуватись з ворогом в особі Росії Ж(....
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.14 | християнин-демократ

   Re: Чи потрібні нам антихристиянське ЄС та НАТО(відредаговано)?

   Yaro_TS пише:
   > давно так не сміявся - плутають абс різні організації - ЄС та НАТО
   *І мені смішно, бо ЄС і НАТО це союзна невіддільна політико-військова потуга, яка об'єднує і США. Мова про антихристиянські закони цього блоку.


   > щодо аргументації почитайте братів Качинських (якщо не знаєте хто це - нагадую президент та прем'єр Польші ) то вони спокійно будучи в ЄС захищають свої звичаї і віру , і до речі латиші теж
   > а об'єднуватись з ворогом в особі Росії Ж(....
   *Поляки вляпались, стали антихристиянською державою і Папа Римський їх не спас. Вони там можуть виступати проти гейських парадів в Варшаві, але вони не протиснують проти антихристиянської закваски ЄС в цілому, і латиші також.

   А з Росією ніхто в листівці не сказав об'єднуватись. В постах вище пояснюється, що до чого, не полінуйтесь прочитати. Ну сміється той, хто сміється останній.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua