МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Прислали з налогової: проект Закону "Про збір з реалізації"

01/10/2009 | Soft
Розсилали всім, хто підписаний на єлектронну звітність. Може кому цікаво.

Про обговорення проекту закону

Державна податкова адміністрація України просить Вас розглянути проект Закону України
"Про збір з реалізації" та надати нам свої пропозиції та зауваження щодо цього проекту,
а також свої прогнози щодо наслідків впливу цього проекту на результати Вашої господарської діяльності.

Файл
http://webfile.ru/2543836

Відповіді

 • 2009.01.10 | OlenaSt

  Чи не буде пан такий люб'язний повісити проект тут?

 • 2009.01.10 | Soft

  Проект закону "Про збір з реалізації" (повн)

  Проект


  Закон України
  Про збір з реалізації
  Стаття 1. Платники збору
  1. Платниками збору з реалізації (далі - збору) визнаються
  будь-які з наведених нижче осіб:
  юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми та форми власності;
  фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
  фізичні особи, які ввозять (пересилають) товари через митну територію України в обсягах, що підлягають обкладанню митом, отримують або надають нерезиденту (послуги).
  2. Не є платниками збору:
  дипломатичні та прирівняні до них представництва іноземних держав, якщо аналогічні пільги передбачені законодавствами цих держав для дипломатичних та прирівняних до них представництв України у цих державах;
  фізичні особи, які ввозять (пересилають) товари (предмети) або вивозять (пересилають) товари через митну територію України в обсягах, що не підлягають обкладанню митом згідно із законодавством України.
  Стаття 2. Об'єкт оподаткування.
  Об'єктом оподаткування є операції:
  з реалізації на митній території України товарів (послуг);
  ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України;
  надання послуг для їх споживання за межами митної території України;
  будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами міни, дарування, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права власності, розпорядження або користування товарами, а також відчуження результатів робіт (послуг).
  Стаття 3. База оподаткування
  База оподаткування операцій з реалізації товарів (послуг) незалежно від форми проведення розрахунків (в тому числі товарообмінні (бартерні) операції) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни для товарообмінних (бартерних) операцій. До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику збору безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів (послуг).
  Звичайні ціни розуміються та застосовуються за правилами, визначеними пунктом 1.20 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
  У разі коли після реалізації товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю платник податку - продавець та платник податку - покупець здійснюють відповідний перерахунок бази оподаткування збором у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.
  Стаття 4. Ставки збору
  Ставка збору з реалізації складає 2 відсотки від бази оподаткування.
  Операції з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва оподатковуються за ставкою 0,5 відсотка.
  Операції з реалізації товарів на експорт оподатковуються за ставкою 1 відсоток.
  Додатково до ставки збору передбаченої першою та другою частинами цієї статті органи місцевого самоврядування можуть встановлювати ставку збору в межах 0,5 відсотка від бази оподаткування для операцій з реалізації товарів (послуг) за готівку (крім операцій з реалізації паливно-мастильних матеріалів та товарів, що відносяться до 1-24 товарних груп УКТ ЗЕД) .
  Стаття 5. Звільнення від збору з реалізації
  Звільняються від оподаткування:
  бюджетні установи;
  благодійні організації.
  Стаття 7. Дата виникнення податкового зобов'язання
  Датою виникнення податкових зобов'язань є дата зарахування коштів на банківський рахунок або в касу продавця товарів (послуг), отримання інших видів компенсації платником збору.
  Датою виникнення податкових зобов’язань при ввезенні товарів на митну територію України є дата оформлення митної декларації.
  Стаття 8. Порядок обчислення збору
  Нарахування збору проводиться продавцем товарів (послуг) за ставками, встановленими статтею 4, додається до бази оподаткування та включається в кінцеву ціну реалізації товарів (послуг), а по товарах, які ввозяться на митну територію України суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, який імпортує такі товари.
  В цілях цього Закону при здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій всі сторони таких операцій вважають продавцями.
  Сума нарахованого збору з реалізації в платіжних (розрахункових) документах, актах виконаних робіт (послуг), інших документах, що засвідчують факт реалізації товарів чи надання послуг вказується окремим рядком.
  Розрахункові (платіжні) документи, в яких не вказана сума збору з реалізації, установами банків до виконання не приймаються.
  Стаття 9. Порядок складання звітності
  Для платників збору з реалізації встановлюється місячний звітний період.
  Суми нарахованого протягом звітного періоду збору з реалізації відображаються в декларації, форма і порядок заповнення якої встановлюється центральним податковим органом. Декларація зі збору подається податковому органу у терміни передбачені Законом України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” для місячного звітного періоду.
  Стаття 10. Порядок сплати збору до бюджету
  Перерахування збору з реалізації до бюджету проводиться установами банків за рахунок продавця одночасно з виконанням розрахункових (платіжних) документів в яких окремо вказана сума збору.
  Суми нарахованого протягом звітного періоду збору з реалізації зменшені на суми збору, попередньо сплачені у такому звітному періоді установами банків за рахунок продавця, сплачуються таким продавцем у терміни, передбачені Законом України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” для місячного звітного періоду.
  Стаття 11. Відповідальність
  Платники збору несуть відповідальність за правильність нарахування, своєчасність подання розрахунку та сплати збору передбачену Законом України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.
  Прикінцеві положення.
  1. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2009 року і діє до 31 грудня 2009 року.
  2. На період чинності цього Закону призупиняється дія:
  Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 із наступними змінами): окрім пунктів 1.20 статті 1, 10.2 статті 10, 13.1-13.5 статті 13;
  Закону України „Про фіксований сільськогосподарський податок” (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 9-10 (12.03.99), ст. 69 Офіційний вісник України, 1999, N 7 (05.03.99), ст. 230).
  3. Внести до Закону України „Про податок на додану вартість” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 із наступними змінами) такі зміни:
  у статті 6:
  1) у пункті 6.1 цифри „20” замінити цифрами „18”;
  2) у підпункті 6.1.1 пункту 6.1 цифри „20” замінити цифрами „18”.
  4. На період чинності цього Закону суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:
  4 відсотки суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість згідно із Законом України "Про податок на додану вартість";
  8 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

  5. Доповнити пункт 1 статті 14 Закону України „Про систему оподаткування” (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 39 (24.09.91), ст. 511, Голос України, 1991, 08, 09.08.91 N 153) таким підпунктом:
  „збір з реалізації”.
 • 2009.01.10 | Стась

  Резюме: П-ц

  Здравствуйте, 90-е.

  Нарадовались супермаркетам? А не хотите ли снова вернуться к "оптовым" рынкам?

  1. Убивается торговля, кроме примитивных вариантов.
  2. Рост цен на конечный продукт как минимум процентов на 20, если не на 30.
  3. Особенно страдает отечественный производитель. Чем больше в цепочке поставок отечественных звеньев, тем дороже конечный продукт.
  4. Про проблемы с учетом и отчетностью, затраты на перестройку всего - кассовых аппаратов, программного обеспечения я уж молчу.

  Увеличение налоговой нагрузки - самое оно, что сейчас требуется. Сразу добить уже, что б не мучалась.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.01.10 | AxeHarry

   Re: Резюме: П-ц

   Оце і є відповідь на відоме питання - скільки ім всім треба заплатити.....Тіко вони ж сцуки не ідуть звідси, ім тут подобаєцця - ніхто не протестує, всьо путьом...
  • 2009.01.10 | Гюльчатай

   Почему п_ц?

   Для 6% (единый налог):
   уменьшаем НДС на 2%, уменьшаем единый на 2% - не вижу проблем.

   Для 10% (единый налог):
   уменьшаем ставку единого налога на 2%.

   Надо бы посмотреть, что это за статьи налога на прибыль, которые они планируют оставить в силе (и вообще, как это возможно - приостановить действие Закона, в том числе и определений, но оставить в силе какие-то статьи Закона).

   Чем Вы так возмущены?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.01.10 | Стась

    Re: Почему п_ц?

    Гюльчатай пише:
    > Для 6% (единый налог):
    > уменьшаем НДС на 2%, уменьшаем единый на 2% - не вижу проблем.
    Если вы все делаете сами, не закупая сырье и услуги - то нет проблем. Если же нет - то уже на входе вы получтите минимум 2% сверху, которые затем заложите в свою цену, и, кстати, заплатите чуть больше налога. Но вся беда в том, что
    1) Если ваш поставщик не в начале цепочки, то цена для вас выростет гораздо существеннее, чем на 2%. Если в цепочке пять участников, что не так уж и много, то получите более 10% удорожания.
    2) Когда ваш товар в условиях кризиса вдруг дорожает на 10%, вы внезапно замечаете, что и так хилый спрос падает еще больше.
    3) А когда в соседнем киоске появляется аналог вашего товара, но сделанный в Китае, который раньше стоил столько же, сколько ваш, а теперь продающийся дешевле - всего с 2% надбавкой, то от вас уходят последние покупатели.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.01.10 | Гюльчатай

     ТщательнЕе нужно

     Стась пише:
     > Если вы все делаете сами, не закупая сырье и услуги - то нет проблем.
     Если же нет - то уже на входе вы получтите минимум 2% сверху,

     - Это не факт, что на входе я получу +2%.

     а) Если мой поставщик - единщик, то не повысит (у него уменьшилось налоговое бремя)

     б) Если мой поставщик - плательщик налога на прибыль, то нужно смотреть, что они планируют оставить от Закона о прибыли. Я согласен, что 2% от НДС (как бы скидка) меньше, чем 2% нового налога (добавка).
     Если "скидка" на налоге на прибыль превысит эти потери, то моему поставщику нет нужды поднимать цены.

     в) Если мой поставщик - ЧПэшник, то вот тут проблема. Если я правильно понимаю, ЧПэшник тоже становится плательщиком налога на реализацию. И вот ЧПэшник-то как раз поднять может.

     Т.о. - с размаху - говорить о том, что "п_ц" нельзя. Нужно аккуратно считать.
  • 2009.01.10 | Soft

   Единщиков, не плательщиков НДС вроде не затронет.

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.01.10 | observеr

    звідки такий висновок?

    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.01.10 | Soft

     Тем что я плачу только налог, установленный местным советом.

     Фиксированную сумму. Все остальное меня не касается. 72.21.0 - вся продукция для производства продукта у меня из США и Европы.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.01.10 | observеr

      "не є платниками збору:"

      2. Не є платниками збору:
      дипломатичні та прирівняні до них представництва іноземних держав, якщо аналогічні пільги передбачені законодавствами цих держав для дипломатичних та прирівняних до них представництв України у цих державах;
      фізичні особи, які ввозять (пересилають) товари (предмети) або вивозять (пересилають) товари через митну територію України в обсягах, що не підлягають обкладанню митом згідно із законодавством України.
      --------

      Soft пише:
      > Фиксированную сумму. Все остальное меня не касается. 72.21.0 - вся продукция для производства продукта у меня из США и Европы.

      згідно законопроекту - стосується
 • 2009.01.10 | Abbot

  Комментарий

  1.Законопроект уебищен, пардон май френч, не отвечая никаким европейским стандартам.
  2.Остаются в силе обычное налогообложение для игорного бизнеса и налог на репатриацию доходов нерезидента (что, в принципе, нормально).
  3.Становится невыгодной многократная перепродажа.
  4.Налоговая всерьез займется "обычными ценами".
  5.Есть парочка позитивных моментов - например, в список отменяемых попала статья об авансовом налоге на прибыль (25%) при выплате дивидендов.
  6.Теперь придется платить даже при таких "неторговых" операциях как, например, продажа акций в процессе реструктуризации компании.

  Резюмируя: авторам закона - бетонные носки и в Днепр.
 • 2009.01.11 | Soft

  Моё мнение - это даст большой плюс для малого бизнеса, но

  угробит средний и большой.

  Для меня это закон наоборот хорош, для владельца крупной кампании - может привести к падению конкурентоспособности.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua