МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Конкретні ціни на скраплений газ сьогодні: $170 i падає до $100

01/19/2009 | Сергій Кабуд
це ціна на скраплений, у танкері, з катару до Японії чи Півн Кореї

Відповідно в Україну буде дешевше бо ближче


http://www.platts.com/Natural%20Gas/News/8294901.xml?sub=Natural%20Gas&p=Natural%20Gas/News&?undefined&undefined

Гугл переклад

Qatargas утруска СПГ не може розпалити місці Азії СПГ інтерес

Лондон (Platts) - 19Jan2009

Утруска з Qatargas 1 СПГ проекту "не викликати великий інтерес
серед азіатських покупців понеділка, з декількома, що попит зменшується від
спад б пом'якшити будь-які втрати, на даний момент.

Qatargas сказав минулого тижня, що він закрив всіх трьох потягів на
термінал з-за "технічного збою", який інші джерела заявили, що було обумовлено
"незначні проблеми з трансформаторами."

Qatargas понеділок сказав він перезапущени один поїзд, і що інші
два потяги буде відновлено 26 січня.

Термінал розріджує 10 млн. т / рік газу, з 6.02 млн.
т / рік, що відбувається з групою японських владу і газових комунальних послуг відповідно до
довгострокові контракти.

Трейдери заявив японським і корейським покупцям було більш ніж достатньо запасів
впоратися з втратою на даний момент, хоча один трейдер каже, що були проблеми з
займатися до лютого, то можна було б певний інтерес у покупців у місці
вантажів.

Покупці, як і раніше, дивитися на ціни на нафту нижче паритету на рівні близько $ 6
$ 7/MMBtu, сказав трейдер.

На стороні продавця, європейські ціни на понеділок значно знизився після того,
вихідні бачили угоди між Росією та Україною. Це можна було бачити
відновлення транзитних потоків до Європи протягом найближчих кількох днів, хоча і газу
буде ще деяку відстань до поїздки до СПГ-поставлятися ринків
таких, як Франція та Бельгія.

Ціни у Великобританії в Національному балансування точка досягла досягати 70
P / терм (біля $ 10.4/MMBtu) на попередній тижня, з іншими європейськими центрами
бачачи навіть більш високі ціни, понад 90 п / с. Це означало б продавці
прагне Азії ціни, по крайней мере $ 12/MMBtu для негайної поставки.

Але понеділок, Лютий МКО ф'ючерсний контракт НБП газу знизилося більш ніж
4 P тільки 55,75 п / м, або $ 8.30/MMBtu, а березні знизилася на 55 п / с. Той
чинити тиск на якого-небудь умовно пропозиції в Азію, в результаті чого їх ближче до справедливих
$ 10/MMBtu майже досягнення єдиної цифри.

Це дозволить поставити середину між покупцями та продавцями на $ 8.25/MMBtu для
поставки в березні.

Один покупець каже, вони підходили до продавців протягом останніх тижнів, але
про те, що вони не зацікавлені в нових вантажів у зв'язку з тяжкими наслідками
економічного спаду. Вона додала, що вони не бачать будь-яких попиту на місці
вантажів у першому кварталі цього року.

Інший представник заявив, що навіть якщо європейські ціни повинні були впасти до $ 5/MMBtu,
надання ціною близько $ 7/MMBtu в Азії, там було б мало інтересу з боку
Покупцям з сирої паритету цін був на цьому рівні, і довгострокові
контрактних цін, швидше за все, буде ще нижча. "Було б просто бути тягарем для
управління запасами ", додав він.
- Jonty Rushforth, jonty_rushforth@platts.com

Подібні розповіді опубліковані в Platts СПГ Daily.
Див додаткову інформацію на http://lngdaily.platts.com


========================================

оригинал:Qatargas LNG outage fails to ignite spot Asian LNG interest

London (Platts)--19Jan2009

The outage of the Qatargas 1 LNG project failed to ignite much interest
among Asian buyers Monday, with several saying that demand decreases from the
recession would mitigate any losses for the moment.

Qatargas said in the previous week that it had shut all three trains at
the terminal due to a "technical glitch," which other sources said was due to
"minor problems with transformers."

Qatargas said Monday it had restarted one train and that the remaining
two trains would be restarted January 26.

The terminal liquefies 10 million mt/year of gas, with 6.02 million
mt/year of that going to a group of Japanese power and gas utilities under
long-term contracts.

Traders said Japanese and Korean buyers had more than enough stocks to
cope with the loss for now, although one trader said that were the problem to
carry on until February then there might be some interest from buyers in spot
cargoes.

Buyers would still look for prices below oil parity, at around $6 or
$7/MMBtu, traders said.

On the seller side, European prices dropped considerably Monday after the
weekend saw an agreement between Russia and Ukraine. That could see the
resumption of transit flows to Europe in the next few days, although the gas
would still have some distance to travel before reaching LNG-supplied markets
such as France or Belgium.

Prices at the UK's National Balancing Point had reached as high as 70
p/therm (around $10.4/MMBtu) in the previous week, with other European hubs
seeing even higher prices, of above 90 p/th. That meant sellers would have
been seeking Asian prices of at least $12/MMBtu for immediate delivery.

But Monday, the February ICE futures NBP gas contract was down more than
4 p to just 55.75 p/th, or $8.30/MMBtu, while March was down at 55 p/th. That
put pressure on any notional offers into Asia, putting them closer to just
$10/MMBtu, almost reaching single figures.

That would put the midpoint between buyers and sellers at $8.25/MMBtu for
deliveries in March.

One buyer said they had been approached by sellers in recent weeks, but
that they had no interest in new cargoes due to the severe effects of the
economic recession. She added that they did not see any demand for spot
cargoes in the first quarter of this year.

Another said that even if European prices were to fall to $5/MMBtu,
giving a price of some $7/MMBtu into Asia, there would be little interest from
buyers since the crude parity price was around that level, and long-term
contract prices would likely be even lower. "It would just be a burden for
inventory management," he added.
--Jonty Rushforth, jonty_rushforth@platts.com

Similar stories appear in Platts LNG Daily.
See more information at http://lngdaily.platts.com

Відповіді

 • 2009.01.20 | Сергій Кабуд

  стаття про піратство и танкери з скрапленим газом(/)

  http://www.dogwoodinitiative.org/media-centre/news-stories/Liquefied%20Natural%20Gas%20TankersRemainGiantTerrorTargets

  Зауважте на Anne Korine

  Liquefied Natural Gas Tankers Remain Giant Terror Targets
  By Cindy Hurst
  The Cutting Edge
  June 16, 2008

  Can Liquefied Natural Gas (LNG) be used as a lethal weapon of mass destruction? That question lies at the heart of the debate about increasing use of this important energy resource. The answers are not reassuring. Nor are the questions.

  Can Liquefied Natural Gas (LNG) be used as a lethal weapon of mass destruction? That question lies at the heart of the debate about increasing use of this important energy resource.

  The answers are not reassuring. Nor are the questions.

  Certainly, security measures currently in place make LNG terminals and ships extremely hard targets for terrorists. However, it would be imprudent to believe that terrorists are either incapable or unwilling to attack such targets. It would be equally imprudent to assume that these targets are impenetrable. A number of known vulnerabilities exist within the LNG industry. These vulnerabilities lie in the human factor. In other words, LNG ships and tankers are structurally sound. The potential for problems lies within the people who are somehow involved in the industry.

  Inadequate vetting of crews

  LNG shipments often originate from politically unstable and unfriendly countries and regions. Some of the locations in which LNG originates include Qatar, Nigeria, Algeria and Egypt. “It’s the location of the ports, and where the LNG is loaded, and who gets on the vessel [that is important]," said William Doyle, Deputy General Counsel of the Marine Engineers’ Beneficial Association (MEBA). Many ships operate under grossly unregulated “open registry” or “flags of convenience” registries and often originate from ports with poor security systems in place.

  Due to a lack of any meaningful international regulatory oversight, it would be possible for someone to work under a different identity on board one of these tankers and avoid detection. Under the current system, no completely trustworthy and uniform system is in place for vetting foreign mariners. Background checks are conducted on Americans by the Coast Guard and the Transportation Security Administration (TSA). However, these same background checks are not performed on foreign crews. The Coast Guard does, on the other hand, require crew lists from all vessels entering U.S. ports. Unfortunately, no method is in place to ensure these crews are who they claim to be. Although this is an issue of security for all cargo ships, it is even more critical for ships carrying potentially dangerous cargo, such as LNG.

  In a testimony to Congress, Ron Davis, President of MEBA, listed a number of differences between U.S. and foreign mariners, saying, “U.S. merchant marines receive their credentials to work from the Coast Guard. Foreign mariners do not. U.S. mariners undergo extensive background checks through the FBI. Foreign mariners do not. U.S. mariners are vetted through the national driver record database. Foreign seafarers are not. U.S. mariners will be subject to terrorism background checks through the TSA. Foreign Seafarers are not.

  Finally, U.S. merchant mariners are U.S. citizens or persons lawfully admitted for permanent residency. The mariners who crew these ships are not.” As a result, it is impossible to be certain that a mariner is who he claims to be or that he is not a security risk. Davis said that there are practically no Americans employed on LNG ships today. At the top of MEBA’s list of threats to an LNG tanker is the possibility that a knowledgeable crewmember could deliberately sabotage the vessel. According to Davis, “The most vulnerable (thing) that you have on the ship is the crew. It is the crew that controls the ship. One or two engineers down in the engine room can take control of the ship, can control the steering of the ship, can control the speed of the ship, can have the ship going 20 knots up the Houston ship channel or in the New York Harbor or in places of confined areas. They can ram the ship anywhere they want.” Davis stated that terrorists might one day intentionally ram an LNG ship into a strategic target such as one fully loaded with a highly flammable, explosive material onboard. Or, as William Doyle said, two or three terrorists infiltrating an LNG tanker could cause serious damage by one taking control of the ship and the other(s) detonating an onboard explosion as the tanker enters a busy harbor. Terrorists could attack an LNG tanker as well as they could any cargo ship. In a 2004 edition of Jane’s Terrorism and Security Monitor, Jane’s reported that the type of attack widely envisaged, based on analyses of compromised terrorist preparations, would include “an explosion onboard a cargo ship laden with fuel oil and ammonium nitrate fertilizer, in effect turning the vessel into a waterborne fireball.”

  Should a terrorist somehow manage to get onboard a LNG tanker and cause an explosion, it might be possible to cause a boiling-liquid-expanding-vapor-explosion (BLEVE). A BLEVE might be possible in some instances if the LNG is heated to above its boiling point while still contained within the tank. This rapid heating could cause a percentage of the LNG within the tank to “flash” into a vapor state almost instantaneously. This would cause pressure in the tank to rapidly build up. While LNG tanks do have massive pressure relief valves in place, if these valves were to fail in their ability to release the gas quickly enough or altogether, the pressure in the tank might create a type of explosion that would send dangerous debris flying. Most experts agree that LNG tankers are built to prevent such an event from occurring. One expert polled during the GAO study, Dr. Robin Pitblado from Det Norske Veritas, however, pointed out that a BLEVE might be possible on a Moss spherical tank because these tanks are constructed such that pressure could build up within them.

  Skepticism exists within the industry regarding Pitblado’s claim. Captain Scott Conway who has served eight years onboard LNG tankers and who is intimately familiar with the construction of the Moss spherical tanker, views Pitblado’s scenario as unrealistic, questioning his conclusions by asking, “Where is the BLEVE going to occur in this tank? Where are you going to direct the flames back at this tank to heat up the liquid? How are you going to build up the pressure so that it overcomes the safety release? When you can explain this all logically as per the ship’s construction, then we’ll talk seriously.”

  Inadequate U.S. security measures for facilities

  During a hearing in the United States House of Representatives on 21 March 2007, Jim Wells of the GAO raised doubt that the Coast Guard can marshal the resources needed to meet its responsibilities. While it took 40 years to build the fleet of LNG carriers to 200 tankers worldwide, it will take less than four more years for that number to grow to 300. This rapid growth rate coupled with the anticipated growth rate of LNG imports into the U.S. presents a real security challenge. The U.S. faces today potential lack of security measures and resources to protect these new assets.

  Shortage of qualified mariners & U.S. officers

  The rapid growth of LNG does not affect only the ability to safeguard each ship; it also affects the quality of mariners working onboard these vessels. Due to the nature of LNG, highly skilled and trustworthy individuals are required to ensure its safe transport. Currently, LNG tankers have crews consisting of mostly foreigners. Yea Byeon-Deok, professor and LNG initiative coordinator of the International Association of Maritime Universities said, during a conference in Australia, “Many substandard vessels have begun to appear as demand for LNG increases, while there is a chronic shortage of experienced crew.”

  Because of sudden rapid growth in the industry, many experts question whether or not there will be enough qualified mariners to crew these vessels. Nearly 1,500 senior officers and 750 senior engineers will be required to man the 100 new LNG ships. Approximately 80 percent of these ships will be fitted with steam turbines, requiring engineers with steam experience, which, according to one report, is a “vanishing resource.” The fact that many senior LNG officers are due to retire soon, and new, highly skilled mariners will be required to replace them exacerbates the situation. It will be tough enough just to replace those who are retiring, increasing existing shortages of crew members and officers to crisis proportions.

  The Society of International Gas Tanker and Terminal Operators LTD (SIGTTO) has recognized the acute shortage. “A short-term answer for an LNG vessel operator is to ‘poach’ its crew from another such operator but, clearly, the long-term answer is training, training, and further training. SIGTTO members, as much as anyone, wish for the quite unique safety record of LNG shipping to be preserved. The influx of new personnel into the industry is of concern, especially if there is a temptation by a minority of operators to ‘cut corners’ and put officers into positions of responsibility on a LNG carrier before they have been properly trained.”

  The U.S. Maritime Administrator has been striving to increase the number of U.S. mariners employed on these tankers. U.S. officers go through a rigid qualifications process to ensure they become highly skilled. Meanwhile, the U.S. has no control over the quality of foreign officers. According to H. Keith Lesnik, Director of the Office of Deepwater Port Licensing, officials are pushing to bring more U.S. officers onboard LNG tankers. So far, four shipping companies have agreed to do this. Under the Deep Water Port Act, the Administrator has to allow these ships access to the port facilities, whether they have U.S. mariners onboard or not. In an effort to try to influence companies not wishing to comply with the manning request, the Maritime Administrator offers priority processing to companies agreeing to the manning requirement. The priority allows these ships to be moved to the front of the line for the license application process.

  No U.S.-Flagged LNG Vessels

  Up until 2001, there were U.S.-flagged LNG tankers. Since 2001, however, not a single U.S.-flagged LNG tanker exists.

  The reason for this is purely economic. It is more costly to register a ship in the U.S. than in a foreign country because a U.S.-flagged vessel is required to employ Americans, which is more expensive, and also to pay higher taxes and fees. Additionally, running a U.S.-flagged vessel entails more stringent requirements because the vessel then falls under the U.S. Code of Regulations. These U.S. regulations require more rigid crew training and more stringent licensing standards on crew documents. All of these factors drive up the costs of running the ships. The real benefit for a ship to carry a U.S. flag would be so that it can carry cargo from state to state within the U.S. and it can carry U.S. military cargo from U.S. bases to overseas bases. Neither of these advantages serves as a motivator to LNG trading companies because neither is necessary in an LNG operation. The flag flown has no bearing on the ship’s operator. Registering a ship is a fairly easy process. The International Transport Worker’s Federation lists 28 countries as flag-of-convenience (FOC) countries. Registering a ship in an FOC country generally requires much less paperwork than do countries that have national registers. In some cases, such as Panama, registration can be done in just a few hours by fax.

  The implications are that since requirements are much less stringent, security precautions and fleet training are most likely lacking.

  Hijacking

  A 2004 study conducted by the European Conference of Ministers of Transport jointly with the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), describes two scenarios involving terrorists striking at sea. In the first scenario, called the Trojan Horse scenario, terrorists develop legitimate trading identities that would allow them to ship and misuse “dangerous consignments.” In the second scenario, the hijacking scenario, terrorists seize control of an entire vessel and its cargo to use it in a mass assault. According to Jane's Terrorism and Security Monitor, the intelligence community fears that preparations for a major seaborne assault might already be in an advanced stage. In March 2003, during the night, about a dozen heavily armed men boarded the chemical tanker Dewi Madrim off the coast of Sumatra. The hijackers proceeded to take over the ship. Experts believed that this might have been a training exercise because the pirates navigated the ship for an hour through the Strait of Malacca then kidnapped the captain and first mate without demanding a ransom. Some experts believed that the hijackers could have been terrorists practicing operation of a large vessel in the crowded shipping lanes.

  According to an ABC News investigative report, fears in shipping and security circles were increasing with the notion that these armed terrorists, or ven pirates, could take control of a vessel carrying LNG and transform it into a floating bomb. Admiral Kevin Eldridge, who was the commander of the U.S. Coast Guard’s 11th District in California, stated that an attack by ship on U.S. shores was “likely enough for us to put a lot of effort into the planning of it.” Eldridge continued, “There aren’t enough ships [and] there aren’t enough planes for us to set up a picket line, so that we know what’s coming.” He continued, “We’re pushing our borders out. Frankly, if we have a vessel in our port that has a problem, it’s too late.” According to Captain Conway, physically it would be extremely difficult for pirates to successfully scale the 50-foot hull of an LNG vessel. However, according to Anne Korin, co-director of the Institute for the Analysis of Global Security (IAGS), acts of pirates hijacking a ship have been facilitated by planting an insider within the ship.
  Stepped up and more realistic security measures on LNG terminals and ships must address the vulnerabilities--and soon.
 • 2009.01.20 | yes

  Польща планує втемпі змонтувати термінал для прийому скрапленого

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.01.20 | Сергій Кабуд

   якщо термінал є в іншому порту газ можна перекачати

   принаймні я це так розумію:
   порти в Белгії і Голандії та Англії точно що це можуть робити

   а європа має єдину систему труб до якої належить і українська

   отже доставити газ можна до європи а далі качнути
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.01.20 | Михайло Свистович

    Re: якщо термінал є в іншому порту газ можна перекачати

    Сергій Кабуд пише:
    > принаймні я це так розумію:
    > порти в Белгії і Голандії та Англії точно що це можуть робити
    >
    > а європа має єдину систему труб до якої належить і українська
    >
    > отже доставити газ можна до європи а далі качнути

    І яка буде ціна газу для України при всіх цих витратах?
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.01.20 | BROTHER

     Нажаль це не тільки экономічне, але і

     дуже політичне питання, а також екологічне. Справа в тому, що навряд чи Турція так просто дасть згоду на прохід хоч би якогось навіть малого танкеру із LNG (скраплений газ) через Босфор. Але Турція (я спеціально не вивчав таку перспективу) теоретично, НМД, могла би сама зацікавитись проектом постачання LNG до Східної Європи Чорним морем. От тоді вона б і без згоди чи території України, наприклад, чи Румунії і т.д. не обійшлася. Але, повторюю, це питання я не вивчав, тому кажу тіки чисто теоритично. Там треба рахувати, бо в Турції зараз є більш прийнятний Набукко. До того ж в Україні поки що нема термінала для сбору та регазифікації LNG на березі Чорного моря, а в Турції є два чи три LNG термінали, але всі вони НЕ в Чорному морі. І це здебільшого через дуже агресивну позицію СРСР, а потім Росії що до своєї монополії на постачання газу до окремих регіонів Європи. Це зараз Росія через нахватку грошей і свої майбутні перспективи з огляду на колапс СРСР з тієї ж причини така агресивна, а колись радянська влада майже на колінах вмовляла Європу купувати енергоносії саме в Союзі і продавала їх ДУЖЕ дешево, щоб присадити Європу на свій гачок. То ж і думки про подібний (танкерами з Турції) варіант доставки газу в Європу з'являються тільки у надзвичайних ситуаціях, як та, що ми всі спостерігали з 1 січня 2009. Насправді, з'явись такий варіант десь на горизонті, Кацапія приповзе до Києва і Минська на пузі, благаючи на дешевий транзит і даючи величезні пільги Україні та Біролусі. Або змушена буде захопити владу у ціх країнах тим чи іншим способом. То ж до ймовірної появи такого варіанту треба знесилити Російську Імперію, щоб вона саме на пузі приповзла, а не на танку. А коли вона знесилена - газ і так дешевий, тому нема економічного сенсу в такому варіанті, хоча політичний сенс нікуди не зникне. Це дуже непросте питання, економічно воно може будти невигідним у якийсь час, але політично розумним. Тобто поки що, це такий собі ВОГНЕГАСНИК, який купувати дорого, але він має бути на випадок пожежі.

     Є, правда, більш реальний на цей час і с політичної думки, і з економічної, варіант - будівля LNG терміналів за участю України у країнах Європи, на сам перед Польщі чи Литви. Польща, я думаю, зраділа би від такої ідеї. Бо сама вже дійшла до того, що почала свій власний проект регазифікаціонного LNG терміналу. От тут ми могли б полякам запропонувати свою допомогу в обмін на якісь об'єми того газу до України трубою з Польщі або залізною дорогою, що зменьшити зелжність від Росії. Але і тут є свої проблеми, бо транспортування LNG (потягом чи автотанкерами, є й такі) через густонаселну Польщу - то є майже неможливим. Тобто потрібна ще якась труба, але це невелика проблема. Це проблема політичного рішення, економічно вона доволі реальна.

     Чому Росія буде мати (і вже має) великій опір до будь-якого додаткового проекту, пов'язанного з LNG до Європи, Китаю і особливо до України? Тому що ціна LNG (скрапленого газу) з ростом відстані між виробником та споживачем стає все біль і більш привабливою у порівнянні із традиційним способом, тобто транспортування газогоном НА ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ. Тобто, чим далі один від одного знаходяться споживач і виробник, тим більш економічно обѓрунтованим стає LNG спосіб у порівнянні з газогоном. LNG закачав у танкер, ото і все, далі тільки пальне для танкера, і чим танкер більший, тим краще. З газогоном навпаки, ціна такого газу дуже сильно залежить від відстані, на яку транспортується газ. Так от, ця особливість разом із технологічною відсталістю Росії ставить конкуренто-спроможність російського газу не те, що поруч, а й понизу, на приклад, газу з якогось (як кацапи вважають) Катару.

     От і виходить, що Україні треба з одного боку мати ВОГНЕСАСНИК у вигляді працюючого джерела природного газу не з Росії, такого джерела, яке б надавало нам можливість у скрутний час різко підвищити його пропускну спроможність. А з іншого боку недопустити значного відходу Європи від російських поставок газу УКРАЇНСЬКОЮ ТЕРИТОРІЄЮ, а для цього, панове, (тільки не вбивайте мене) нам треба тримати транзит РОЗУМНО ДЕШЕВИМ і надійним. Зрозумійте мене правильно, будь ласка. Крім того нам просто необхідно витрачати значно меньше газу на кожну гривню нашого ВВП, тобто застосовувати більш ефективні сучасні технології у споживанні енергоресурсів.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.01.20 | Сергій Кабуд

      LNG закачується в будь який європейський порт, нащо Турція?

      треба дивитися ширше

      восени були заяви з боки ЄС що вони обєднують свої електричні і газові мережі, в тому числі і перед загрозою російського шантажу

      Лондон звязаний з Голандією трубою, там і там є "точки продажу" i "на них", з привязкою до них відбуваються біржові операції на APX/ENDEX біржі. Є ще німецька ЕЕX. Але вони блядь НІМЕЦЬКОЮ публікують своє белькотіння і я переконаний шо це під ПУТІНА і його німецьку команду по газу. Це все цікаво і інтригує.

      тут можна почитати як буде час. в мене нема.
      http://www.platts.com/Natural%20Gas/Resources/Methodology%20&%20Specifications/eurogasmetho.pdf?S=n

      а от вікіпідія

      Title Transfer Facility
      From Wikipedia, the free encyclopedia
      Jump to: navigation, search

      The Title Transfer Facility, more commonly known as TTF, is a virtual trading point for natural gas in the Netherlands. Set up by Gasunie in 2003, it is almost identical to the National Balancing Point (NBP) in the United Kingdom and allows gas to be traded within the Dutch network. The TTF is operated by an independent subsidiary of Gasunie, Gas Transport Services B.V.[1] Physical short-term gas trading is handled by APX Gas NL B.V.[2][3] and gas futures contracts are traded through Endex N.V.[4][5]

      Gas at TTF usually trades in euros per megawatt hour.

      National Balancing Point (UK)
      From Wikipedia, the free encyclopedia
      Jump to: navigation, search

      The National Balancing Point, commonly referred to as the NBP, is a virtual trading location for the sale and purchase of UK natural gas. It is the pricing and delivery point for the IPE (International Petroleum Exchange) natural gas futures contract.

      It is the most liquid gas trading point in Europe and is a major influence on the price that domestic consumers pay for their gas at home. Gas at the NBP trades in pence per therm.

      It is similar in concept to the Henry Hub in the United States - but differs in that it is not an actual physical location.

      Unlike continental European trading hubs such as Zeebrugge and TTF, trades made at the NBP are not required to be balanced immediately, and there is no penalty for being out of balance. Instead, shippers out of balance at the end of the day are automatically balanced through the 'cash-out' procedure whereby the shipper is automatically made to buy or sell the required quantity of gas to balance their position at the current marginal system buy or sell price. Whilst normally less efficient than trading the position to the point of balancing, this cash out process is not considered to be a penalty in the same way as short imposed on shippers in continental markets for being out of balance. As a result of this market liquidity, the UK's NBP is frequently used to balance a shipper's position on the continent by way of the Bacton - Zeebrugge interconnector.

      This relaxed market structure requires a great deal of input from the National Grid (formerly National Grid Transco), the network operator in Great Britain. National grid are responsible for the physical transportation of gas, as shippers are required only to nominate quantities entering or exiting their position, and not the transport route which the gas should physically follow. The National Grid has the power to force the system into balance should the liquidity of the trading environment allow the network to slip out of balance. This is achieved by trading on the OCM (see below) and passing the cost onto gas shippers on a pro-rata basis. This tends to force prices at the NBP up, which can provide an advantageous trading environment to a shipper which has prepared effectively for the scenario.

      Trades at the NBP are made via the OCM trading system, an anonymous trading service managed by APX Group to which offers or requests for gas at a nominated price can be posted. The minimum amount of gas that may be traded on the OCM is 4,000 therms, so if a shipper's position is long or short by a volume less than 4,000 therms they may be forced simply to leave their balance to cash out.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2009.01.20 | BROTHER

       В мене часу теж обмаль, але я почитаю пізніше

       Сергію, Ві тіки не дуже сподівайтеся на надлишки НЕРОСІЙСЬКОГО природного газу біля України. Бо якщо закачати, як Ви кажете, у будь який порт Європи, то і транспортувати той газ треба буде саме з того порту до України, якщо бажано буде мати в Україні саме неросійський газ. Ну а тоді транспорт Європою під диктовку Москви буде теж не дешевий. А замістити такий LNG куплений Україною десь у світі, а потім залитий десь у Європу буде майже неможливо з тих самих причин, тобто через відсутність НЕРОСІЙСЬКИХ надлишків газу біля України.

       Мені здаеться, що саме економічну складову Ви і не враховуєте, коли пишете про "будь який порт Європи".
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.01.20 | Михайло Свистович

      тим більше Re: Нажаль це не тільки экономічне, але і

      Скраплений газ як диверсифікат - це дуже добре, але прямо сьогодні ми не готові замінити ним російський газ.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2009.01.20 | BROTHER

       Так, нажаль не готові

       Але працювати над цим треба, і почати треба з економії. Ми ж зараз за кого торгувалися? Правильно, за Європу, ющенків, тимошенків і різних мітталів з пінчуками та ахметовими. От хай вони запроваджують економію на своїх заводах, бо здебільшого через їхні ненажерливі заводи ми вже вкотре не маємо свята на Новий Рік.

       Я особисто заспокоїв всіх своїх рідних сказавши, що сплачу за них будь який газовий рахунок, якщо Україна купить газ дорожче десь крім Росії. За російський газ хай платять самі. Я розумію, що це не вихід, але це майже все, що зараз я можу їм запропонувати... Нажаль!

       Поки що нам треба працювати над цим.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2009.01.20 | Михайло Свистович

        Re: Так, нажаль не готові

        BROTHER пише:
        > Але працювати над цим треба, і почати треба з економії

        треба
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2009.01.21 | BROTHER

         Може зробити так?

         Михайло Свистович пише:
         > BROTHER пише:
         > > Але працювати над цим треба, і почати треба з економії
         >
         > треба
         **********************************************************

         Економія - це те, що перше спада на думку, і це те, де в України є великі резерви. А ще, це те, де ми з малими для нас (пересічних громадян) витратами можемо досягти вагомих та гучних результатів. Що я маю на увазі?

         Може нам треба дізнатися якимось чином про, так би мовити, реальний газовий баланс України. Тобто, наприклад, по підсумках 2008 року встановити:

         а) скільки отримали газу, з яких джерел, куди поділи (імпорт/експорт), що залишили собі, хто з цього нажився і яким чином;

         б) хто в середені України є найбільші споживачі, скільки і за якою ціною вони отримували газ, хто володіє такими споживачами;

         в) знайти дані по аналогічним споживачам за бугром, наприклад, в Європі, США та Японії;

         г) зобов'язати володарів (як, це вже окреме питання) тих споживачів, показники яких будуть значно відрізнятися від буржуйських, у короткі строки надати плани дій що до поліпшення, приближення своїх показників до світових аналогів.

         При цьому враховувати інші показники, такі як конкурентоспроможність, екологічність, податкові відрахування, чисельність робочих місць, зарплатню і т.п.

         Таким чином, дізнатися про тих, хто саме нам поплюжить свята кожного року, і хто підштовшує Україну до війни через брак енергоносіїв! Висвітити у ЗМІ іх газові баланси, ціни, прибутки та їхні прізвища. Дістати їх до мігрені, щоб працювали над економією газа. Таким чином зробити за допомогою ЗМІ газову економію дуже вагомим питанням для українського виборця.

         Не мову, бл..ть, другу чи третю, а саме газ, зіпсовані свята, надприбутки скоробагатьків, їх пох...зм що до нервів та добробуту людей, які за них голосують. Це не жарт і не дрібниця, може статися будь що, як Росія заграється у блокади Західної Європи. Ще невідомо, до яких дій може вдатися сама Європа, коли почне замерзати. Своя сорочка ближче до тіла - це всім відомо. Щоб всі в країні знали поіменно, хто завинив в тому, що ми такі залежні, і хто саме з цього має великі гроші, з такої залежності.

         Здійснити галас у пресі - це не так і дорого коштує. ЗМІ в Україні більш-меньш розвинуті. Політична конкуренція хоч якась в Україні є, підхватять, як будуть цікаві дані та висновки.

         P.S. І кабудівську енергію та досвід у пошуках інфи можна таким чином направити у корисне русло. :-)
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2009.01.21 | Сергій Кабуд

          пусте. в Україні соціалізм. це не спрацює. знання ж легко знайти

          в інтернеті може КОЖЕН

          все це секунди займає
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2009.01.21 | BROTHER

           От Вам і карти в руки

           В Україні, нажаль, поки що навіть швидкий інтернет не всюди є. Та й навички користування інтернетом не у всіх такі, як у Вас. Мовами іноземними мало хто володіє. А от серед інтернетної гвардії, як Ви і кажете, відсоток здібних вищий, то ж маємо робити саме ми з Вами, а не хто інший.


           Сергій Кабуд пише:
           > в інтернеті може КОЖЕН
           >
           > все це секунди займає
           згорнути/розгорнути гілку відповідей
           • 2009.01.21 | Сергій Кабуд

            газовики це знають. решта- справа телевізійонщиків і Президента

            нам нема шо додати
         • 2009.01.21 | Михайло Свистович

          Re: Може зробити так?

          BROTHER пише:
          >
          > P.S. І кабудівську енергію та досвід у пошуках інфи можна таким чином направити у корисне русло. :-)

          Це - неможливо. Вже багато разів пробували. Він занадто лінивий, і йому пофіг Україна, про що свідчить і його відповідь Вам :) В народі таких звуть пустоцвітами.
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2009.01.21 | BROTHER

           Ну і без нього можна

           Зато він дуже легко піддається течії і додасть перцю у страву, це можна використовувати і просто не звертати увагу на пусте. Хай би хоч дані надав для прорахунку його власного варіанту для закачки LNG "у будь який порт Європи" і появи НЕросійського газу в Україні через це. Уявіть собі, цей варіант нехай навіть, як вогнегасник, згодиться, ото буде падляна Путіну від Кабуда:

           Путін Капут!

           А як все вигорить, ми попросимо наших німецьких друзів, роскрутити це гасло у германомовному і-неті. В улюбленій Путіним Німеччині гасло "Путін Капут!" знайде не аби який резонанс. :-)
           згорнути/розгорнути гілку відповідей
           • 2009.01.21 | Сергій Кабуд

            ви і касір точно шо пікейнні жилєти. шо ви можете?

            касіру лікуватися давно треба

            а ви з 4х раз не змогли рік моделі вашого авта назвати))

            а газ в Європі це $100-150 міліардів річного доларового обігу
            згорнути/розгорнути гілку відповідей
            • 2009.01.22 | BROTHER

             Коли в Вас буде стільки автівок

             , скільки в мене, я подивлюсь, як Ви будете пам'ятати рік випуску кожної з них. Ви ж любите жінок, як самі тут наполягали, і років Вам не 18, то ж маєте знати, що тільки у юному віці кожна нова жінка - це величезна подія, яку довго пам'ятаєш. Чи мені нічого робити, крім як пам'ятати роки випуску всіх моїх автівок, особливо старих, які вже пішли з бізнесу?

             Іншими словами, про яку з моїх машин мова, Сєрьожа?


             Сергій Кабуд пише:
             > касіру лікуватися давно треба
             >
             > а ви з 4х раз не змогли рік моделі вашого авта назвати))
             >
             > а газ в Європі це $100-150 міліардів річного доларового обігу

             Дякую за турботу про моє здоров'я, у свою чергу відповім Вам про те, як я відношусь до таких, як Ви - мудозвонів:

             1. Never wrestle with a pig: you both get all dirty, and the pig likes it. (ніколи не боріться із свинею: ви станете брудними геть усі, а свині цього і треба)

             2. Never argue with a man who buys ink by the gallon. (ніколи не сперечайся з людиною, яка купує чорнило галонами)

             2. Вакса чернит с пользой, а злой человек – с удовольствием (переклад, гадаю, не потрібен).
             згорнути/розгорнути гілку відповідей
             • 2009.01.22 | Михайло Свистович

              Re: Коли в Вас буде стільки автівок

              BROTHER пише:
              >
              > Дякую за турботу про моє здоров'я, у свою чергу відповім Вам про те, як я відношусь до таких, як Ви - мудозвонів

              А я Вас про мудозвонство попереджав :) Це ж не просто слова, а випробувано багаторічною практикою :)
             • 2009.01.22 | Сергій Кабуд

              так чи інакше інформація про газ вся в інтернеті

              була є і буде

              лише толку нуль.

              В Україні газовий бізнес- закрита нафіозна лавочка

              як і весь великий бізнес.

              Не бачу що тут можуть зробити окремі особистості крім як

              теребіти ЗМІ і висвітлювати реальні ціни на так званому 'європейському' і світовому ринках
            • 2009.01.22 | Михайло Свистович

             Я, який ніколи не був касиром, багато чого зробив, на відміну

             від тебе. І це тобі чудово відомо. Ти ж не зробив нічого.

             Проста разум твой слаб, і ні спор ти на добрає дєла.
             Ти бісплодная вєтка, што жить для сібя захатєла.
             Ти убог і прізрєн, ти із райскава ізгнан удєла,
             Хто касньоцца тібя, заразіт сібє душу і тєла :)
      • 2009.01.22 | BIO

       Менделевий Вы наш платиновый.

       Единственная ценная цифра в очередных газовых бумажках это
       состав "российского" газа - нету предмета для дискусии.

       Не менее 90% метана прекрастно получается из чего угодно,
       но круче всего подземной газификацией угольных пластов.

       Уже говорено на ВФ. И даже мурыжить шельф не надо.

       И шахтеров гробить ротами.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2009.01.22 | Сергій Кабуд

        дo 1960 саме так і робили

 • 2009.01.20 | Сергій Кабуд

  мапа європейських газогонів: закачуй і транспортуй куди хошCopyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua