МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Про прапор ЄвроСоюзу над українськими держустановами

01/25/2009 | Сергій Федоринчик
Українська Екологічна Асоціація
ЗЕЛЕНИЙ СВІТ
Реєстраційне свідоцтво Міністерства
Юстиції України №371від 30.12.92
Інформаційний Центр:
Україна, 01001, Київ-1, а/с 449
Тел. (380-44) 456-3435

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вих. N 265 від 30 листопада 2008 р.
Міністру юстиції України
п. М.ОНИЩУКУ
Копія: на сайт “Майдан”
[Про правову сваволю під
прапором ЄвроСоюзу]
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Шановний Миколо Васильовичу!
Абсолютна більшість членів “Зеленого світу” підтримує намір України вступити до Євросоюзу. Але це станеться не раніше, ніж в Україні відбудуться суттєві зрушення в напрямку до правової держави. Міністерство юстиції, як правовий центр держави, має грати в цьому провідну роль. На жаль, 13 років спілкування з Мінюстом переконують нас в тому, що ідеї верховенства права та належного справляння державної служби насправді ще дуже мало проникли в голови багатьох його співробітників.
1) НЕЛІГИТИМНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРАПОРА ЄВРОСОЮЗУ НА БУДИНКАХ МІНЮСТУ. Почнемо ззовні. Над входами до будинків Мінюсту по вул Городецького, 13 (на фото) та у Рильському провулку, 10 (крім моменту ремонт фасаду), поруч з державним прапором висить прапор ЄвроСоюзу. Державний прапор – річ необхідна для всіх державних установ. Але з якої нагоди Мінюст прикрашений прапором Євросоюзу? Україна ще не прийнята до складу Євросоюзу, то невже Мінюст вступив до нього самостійно?
Про суто декоративну роль використання європрапора свідчить і те, що на менш показному будинку Мінюсту по вул. Коцюбинського, 12 синьо-жовтий прапор є, а темно-синього з 12 жовтими зірками – немає.
Відповідно до ст. 19 Конституції України: “Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.” Оскільки правових підстав для офіційного використання європрапора нема, то з таким же успіхом на Мінюсті можна вивісити сценічний костюм Ані Лорак на конкурсі Євробачення.
11 квітня ц.р., під час зустрічі Заступника Міністра п. В.Лутківської з представниками правозахисних громадських організацій я запитав про правові підстави використання Мінюстом прапора Євросоюзу. Пані Лутківська відповісти не змогла, проте обіцяла з’ясувати та направити мені письмову відповідь. Проте цього не сталось. Отже, 2) В КЕРІВНИЦТВІ МІНЮСТУ МОЖЛИВЕ НЕДОТРИМАННЯ ОБІЦЯНОК, ЗОКРЕМА – ПУБЛІЧНИХ.
На жаль, 3) НЕМАЄ ТАКОЖ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ У ВИКОНАННІ ПОСТАНОВИ КАБМІНА ВІД 15 ЖОВТНЯ 2004 Р. N 1378 "ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ”. На відміну від більшості органів державної влади, за 4 роки ще жодного разу не зібралась Громадська рада при Мінюсті, яка могла б допомогти розв’язанню найбільш хворобливих питань стосунків МЮ з громадськістю. Ми двічі направляли про це запити до МЮ, і лише 19.11.2008 р. затверджено Положення про цю Раду.
4) РЕГЛАМЕНТ МІНЮСТУ НЕ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА. Порядок дій посадовців МЮ за наявності у них ситуації конфлікту інтересів в регламенті не передбачено. Підрозділ внутрішньої безпеки, який грає велику оздоровчу роль в роботі МВС, в МЮ відсутній. Всупереч вимозі ст. 7 Закону “Про звернення громадян”в розділі XI регламенту МЮ не заборонено направляти скарги на розгляд підрозділам та посадовцям МЮ, дії яких оскаржуються. В результаті цього багаторазові звернення та скарги “Зеленого світу”, зокрема на особистому приоймі до Заступників Міністра М.Шупені (наш лист Вих. N 7 від 22.04.2005) та І.Ємельяновій (Вих. N 15 від 12.07.2005) направлялись на розгляд тодішньому начальнику департаменту об’єднань громадян п. Марченко, дії якої оскаржувались. Готуючи відповіді, вона вдавалась до перекручень, які ніхто не перевіряв – начебто нам раніше давались відповіді по суті поставлених запитань.
Ні вРегламенті, ні в Порядку прийому не передбачені обов’язки посадовців МЮ для забезпечення прав громадян, передбачених ст.18 Закону “Про звернення громадян”: “знайомитися з матеріалами перевірки” та “бути присутнім при розгляді заяви чи скарги.” В результаті цього нам жодного разу не дали можливості ознаоймитися з усіма матеріалами, наявними в МЮ по справі “Зеленого світу”, а також не надали переліку наявних документів, прямо запитаного в нашому листі N72 від 03.07.08 “Про пропадання документів у Мінюсті”. Це ігнорування продовжила і заступник Міністра п. Н.Богашова на наше звернення N 244 від 03 квітня 2008 р.
В Регламенті та Порядку особистого прийому не передбачено процедур перегляду неправильно прийнятих раніше рішень МЮ та обов’язків посадовців МЮ для забезпечення вимог ст.19 Закону “Про звернення громадян” – “скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням; забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень.” В результаті цього посадовці МЮ, знаючи про незаконність раніше прийнятих рішень по справі “Зеленого світу”, не вживають заходів на їх усунення, а “люб’язно” пропонували звертатись до суду. Тобто, МЮ навмисно провокує перевантаження судів питаннями, які можна і треба вирішувати в адміністративному порядку.
В п. 164 Регламенту зазначено, коли звернення вважається “вирішеним”, але не зазначено, хто саме має перевіряти відповідність наданої відповіді як змісту звернення, так і вимогам законодавства. Ці функції не закріплені за жодним підрозділом чи посадовцем Міністерства – на відміну від контролю строків, закріпленого в п.2.9 Порядку особистого прийому за Управлінням прийому громадян.
Ми неодноразово демонстрували посадовцям Управління прийому громадян явну невідповідність відповідей МЮ змісту наших звернень та законодавства. Наприклад, лист за підписом заступника Міністра Л.Горбунової від 25.07.06 № 30-45-1163 “Про ситуацію, що склалась в УЕА “Зелений світ”” ні за змістом, ні за формою не відповідав нашому листу №72 “Про пропадання документів в Мінюсті”. Але Управління прийому громадян не інформувало керівництво про такі порушення, бо це не передбачено Регламентом МЮ та Порядком особистого прийому і не зазначено в їх посадових обов’язках, і намагалось відмовити мені в особистому прийомі, начебто питання “Зеленого світу” вирішені.
В п. 165 Регламенту МЮ зазначено лише “Особи, винні у порушенні законодавства про звернення громадян, несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством “України. Ст.14 Закону “Про державну службу“ передбачає ДИСЦИПЛІНАРНУ відповідальність, яка має встановлюватись саме внутрішніми документами МЮ, але в Регламенті немає жодних конкретних положень щодо застосування такої відповідальності за необ’єктивні відповіді. В регламенті взагалі є лише заходи заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі (п.п.55-58), начебто недоліків у співробітників МЮ взагалі не буває.
Внаслідок цього співробітники МЮ могли тривалий час БЕЗКАРНО вдаватись до свавільних перекручень у відповідях на наші звернення.
Ми звертались з листом N 241 від 11 березня 2008 р. “Про недоліки Регламенту МЮ” до Першого Заступника Міністра п.Є.КОРНІЙЧУКА і отримали суто формальну відповідь від 05.05.08 № Ф-12553, що Регламент МЮ “підготовлено відповідно до Типового регламенту центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.07 №1143, яка по відношенню до наказу Мін'юсту має вищу юридичну силу”. Між тим, цей ТИПОВИЙ регламент означає лише мінімальний набір вимог до таких документів, а конкретна розробка Регламента для кожного органу державної влади повинна мати доповнення, необхідні для дотримання усіх вимог законодавства та забезпечення принципа верховенства права. І саме Мінюст, як правовий центр держави, має давати в цьому приклад і іншим органам державної влади, і Кабміну. Особлива правова роль МЮ прямо прописана в Законі про Кабінет Міністрів – і не тільки для КМУ, але і для Президента,.
Досі ми згадали лише загальні процедурні недоліки роботи МЮ, які заважають не тільки у розв’язанні справи “Зеленого світу”. Але в самій цій справі відбулись ще низка порушень Законів “Про об’єднання громадян”, “Про звернення громадян” та “Про державну службу”. За масштабом зловживань та бездіяльністю у їх подоланні її можна порівняти лише зі “справою Гонгадзе”. Що і не дивно – обидві притаманні саме епосі кучмізму.
Насамперед, у справі “Зеленого світу” відбувались 5) ПРОПАДАННЯ АБО ПРИХОВУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПО СПРАВІ, - зокрема документів, що підтверджують протизаконнне погодження МЮ зразка печатки УЕА “ЗС” неповноважній особі у 1995 р. Ми писали про це неодноразово, але жодного разу не було проведено службового розслідування і жодного разу ми не отримали чіткої відповіді з цього питання.
Крім цього, у справі “Зеленого світу” 6) СПІВРОБІТНИКИ МЮ НЕОДНОРАЗОВО ВДАВАЛИСЬ ДО ДОВІЛЬНОГО ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА, ВИКОРИСТОВУЮЧИ НЕПЕРЕДБАЧЕНЕ ЗАКОНОМ ПОНЯТТЯ “РОЗКОЛ”. Зокрема, це зроблено у відповіді Заступника Міністра Н.Богашевої 08.05.2008 № Ф -13429. Між тим, в цьому понятті немає жодної потреби, бо проведення двох п’ятих з’їздів в одній організації неможливо за Статутом. МЮ, як орган, що, відповідно до ст. 25 Закону “Про об’єднання громадян”, має повноваження нагляду за дотриманням Статуту, повинен просто давати висновок щодо дотримання чи недотримання Статуту при проведенні того чи іншого зїзду. Саме про це ми просили МЮ починаючи з січня 1995 р, а взамін отримували брехливі відписки про “невтручання”.
Тим часом таке протизаконне втручання відбулось принаймні тричі – при погодженні зразка печатки неповноважній особі у 1995 р., при безпідставній видачі дублікату Статуту та реєстраційного свідоцтва неповноважним представникам у 2000 р., та протизаконному погодженні внесення змін до Статуту УЕА “ЗС”, прийнятих неповноважними особами.
7) МЮ постійно давав суперечливі відповіді: визнаючи то існування двух часток “Зеленого світу”, то двух організацій “Зелений світ” – і пропонував обєднатись, то заявляв про існування лише однієї організації “Зелений світ”. При тому вважав легітимною організацію, що створена у 1998 р. на базі осередків ПЗУ і має Статут 2000 р. та Голову Ю.Самойленка, в той час як не була ліквідована Українська екологічна асоціація “Зелений світ”, створена у 1987 р. зі Статутом, легалізованим МЮ у 1992 р. та Головою М.Коробком.
З незрозумілих причин, не провівши навіть співставлення складу другої організації під проводом Ю.Самойленка зі складом першої під проводом М.Коробка, хоч для цього в МЮ було достатньо інформації і в реєстрі обєднань громадян, і в справі УЕА “ЗС”, МЮ визнав її правонаступником першої – цим допоміг рейдерському захопленню імені організації. Перелік порушень, допущених при цьому, додається.
ПРОСИМО:
1) Внести зміни до регламенту МЮ,які мають запобігти можливості повторення згаданих зловживань
2) Надати повний перелік документів, наявних у справі УЕА “ЗС”
3) Скасувати протизаконні рішення по справі УЕА “ЗС”
4) Відкрити для загального доступу реєстр об’єднань громадян
5) Зняти прапор Євросоюзу з будинків Мінюсту

Відповіді

 • 2009.01.25 | Pavlo

  Питання екологічне, нема слів.

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.01.25 | kom8407

   Re: Питання екологічне, нема слів.

   Державна установа не має права вішати прапор іноземної держави або об"єднання іноземних держав над входом. Співробітники міністерства мають право симпатизувати Європейському союзу. В такому разі кожний симпатизуючий може поставити прапорець Євросоюзу у себе на столі вдома або у власній машині.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.01.26 | zаброда

    коли б ви вчились так, як треба...

    ...то, напевне, пригадали б, що Рада Европи постала ще до появи Европейської Унії і, власне, дванадцятизірковий прапор є направду прапором РЄ, а ненька входить до цієї поважної (а колись і впливової) організації. Принаймні так оце арґументував був пан Головатий, за часів міністрування котрого з'явилась оця заведенція...
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.01.26 | Микола Рудь

     Re: коли б ви вчились так, як треба...

     А де Ви вчились і чи там про це дізнались?

     Це там Вас зверхності навчили до своїх опонентів?

     У вас мабуть було дуже серйозне обличчя, коли Ви
     писали ці образливі слова у яких ДОКІР неуцтва
     є стрижнем.

     Не переймайтесь...
     Більшість дурниць робляться
     саме з таким виразом обличчя...
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.01.26 | zаброда

      Re: коли б ви вчились так, як треба...

      То, прошу пана, він є трохи зденервований: стрижнем є спогади про справжні арґументи. No offence has ever been meant. До речі pan Kohoutek зробив добре діло, навівши далі цитату <http://www2.maidanua.org/news/view.php3?bn=maidan_free&trs=-1&key=1232955987&first=1232962167&last=1232915683>
      А загалом, воно (тобто все це сабженя) того, на мене, не варте. Є пекучіші екольоґічні чиряки :(, ге ж?
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2009.01.27 | ecologist

       Re: коли б ви вчились так, як треба...

       zаброда пише:

       > А загалом, воно (тобто все це сабженя) того, на мене, не варте. Є пекучіші екольоґічні чиряки :(, ге ж?

       По-перше, "сабженя" не зовсім співпадає з авторською назвою листа - "Про правову сваволю під прапором Євросоюзу".

       По-друге, принаймні один факт сваволі - мінюстівська отсєбятіна у використанні європрапора поруч з державним відбувається на очах у всіх. Це роблять не просто ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, а до того ж майже поголівно ЮРИСТИ за освітою. Так що вони цілком розуміють, що роблять.

       По-третє, наведіть, будь ласка, пару прикладів "пекучіших екольоґічних чиряків" - а я спробую показати їх зв'язок з необхідністю дотримання законодавства державними службовцями.
 • 2009.01.26 | Sean

  от проблема....

 • 2009.01.26 | Pavlo Z.

  Про УЕА "Зелений Світ". Була колись така організація:((

  На початку 90-х - акції проти забруднення довкілля, екологічні експертизи, цивільний контроль Збройних Сил... А потім таки добили її зсередини безкінечними "пиляннями" з боку тих, хто ні хріна не міг робити, крім "пиляти" та відстоювати "суперважливість" от таких питань, як прапор ЄС... Хто від неможливості працювати перейшов у власні проекти (Михалко, Борейко, Глазовий, Кононов, Анісімова...), хто зовсім пішов з екологічного руху (Щербак, Панов, Преображенська, Грабовський, Сандуляк, Жовніренко, Іванов, Поліщук...), акцій не стало взагалі, навіть на 26 квітня.
  Еееххх....:((((
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.01.26 | Михайло Свистович

   Поправочка

   Pavlo Z. пише:
   > На початку 90-х - акції проти забруднення довкілля, екологічні експертизи, цивільний контроль Збройних Сил... А потім таки добили її зсередини безкінечними "пиляннями" з боку тих, хто ні хріна не міг робити, крім "пиляти" та відстоювати "суперважливість" от таких питань, як прапор ЄС... Хто від неможливості працювати створив свої проекти (Михалко, Борейко, Глазовий, Кононов, Анісімова...), хто зовсім пішов з екологічного руху (Щербак, Панов, Преображенська, Грабовський, Сандуляк, Жовніренко, Іванов, Поліщук...), акцій не стало взагалі, навіть на 26 квітня.

   Проект Борейка існував ще до створення "Зеленого світу", він нікуди не зникав під час існування ЗС та залишився й потім.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.01.26 | Pavlo Z.

    Знаєш, ти мені інколи нагадуєш Кім Ір Сена, який все знає про

    все, навіть там, де він не був ніколи:)
    ЗС створений раніше за КЕКЦ.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.01.26 | Михайло Свистович

     Re: Знаєш, ти мені інколи нагадуєш Кім Ір Сена, який все знає про

     Pavlo Z. пише:
     > все, навіть там, де він не був ніколи:)

     Справа в тому, що я там був :)

     > ЗС створений раніше за КЕКЦ.

     Ні, пізніше. Бо я був у КЕКЦ, як волонтером, так і найманим працівником в студентські роки, а до КЕКЦ ще був створений Борейком ДОП КДУ "Ленінський дозор".
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.01.26 | Pavlo Z.

      Re: Знаєш, ти мені інколи нагадуєш Кім Ір Сена, який все знає про

      Михайло Свистович пише:
      > Pavlo Z. пише:
      > > все, навіть там, де він не був ніколи:)
      >
      У ЗС? То не клевещи на нього тоді.
      > > ЗС створений раніше за КЕКЦ.
      >
      > Ні, пізніше.
      КЕКЦ - 1989, ЗС - 1988.
      > до КЕКЦ ще був створений Борейком ДОП КДУ "Ленінський дозор".
      А в дитячому садку він створив проблему для виховательки...:)
      При чому тут "дозор"? Я кажу про структури куди пішли "зеленосвітці" ПІСЛЯ розвалу ЗС.
      Ще одне чіпляння - і викреслю зі свого списку кандидатів на крісла Ющенка і Тимошенко:).
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2009.01.26 | Михайло Свистович

       Re: Знаєш, ти мені інколи нагадуєш Кім Ір Сена, який все знає про

       Pavlo Z. пише:
       > КЕКЦ - 1989, ЗС - 1988

       Це хіба що офіційна реєстрація

       >
       > А в дитячому садку він створив проблему для виховательки...
       > При чому тут "дозор"?

       При тому, що ДОП і КЕКЦ - це фактично один проект. Просто ДОП не міг бути офіційно зареєстрованим і тим більше не міг вести господарську діяльність.
       >
       > Я кажу про структури куди пішли "зеленосвітці" ПІСЛЯ розвалу ЗС

       КЕКЦ був створений задовго до розвалу ЗС (навіть, якщо взяти твою версію), ніхто туди не пішов після розвалу ЗС, туди пішли ті самі люди, які працювали з Борейком з часів, коли ЗС не було ще й в проекті. І вони пішли б у КЕКЦ незалежно від того, розвалився б ЗС чи ні.

       > Ще одне чіпляння - і викреслю зі свого списку кандидатів на крісла Ющенка і Тимошенко

       Я від цього сильно не сумуватиму :)
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2009.01.26 | Pavlo Z.

        Re: Знаєш, ти мені інколи нагадуєш Кім Ір Сена, який все знає про

        Михайло Свистович пише:
        > Pavlo Z. пише:
        > > КЕКЦ - 1989, ЗС - 1988
        >
        > Це хіба що офіційна реєстрація
        Так, і це є це факт народження організації, а не намірів.
        > >
        > > А в дитячому садку він створив проблему для виховательки...
        > > При чому тут "дозор"?
        >
        > При тому, що ДОП і КЕКЦ - це фактично один проект. Просто ДОП не міг бути офіційно зареєстрованим і тим більше не міг вести господарську діяльність.
        Чому він не міг бути зареєстрованим, а ЗС - міг?
        > > Я кажу про структури куди пішли "зеленосвітці" ПІСЛЯ розвалу ЗС
        >
        > КЕКЦ був створений задовго до розвалу ЗС (навіть, якщо взяти твою версію), ніхто туди не пішов після розвалу ЗС, туди пішли ті самі люди, які працювали з Борейком з часів, коли ЗС не було ще й в проекті. І вони пішли б у КЕКЦ незалежно від того, розвалився б ЗС чи ні.
        У мене не має наміру далі дискутувати, коли ти, будучи спійманим, легким шулерством - вставкою або переставкою одного слова - підмінюєш поняття: "КЕКЦ був створений задовго до ЗС" - на "КЕКЦ був створений задовго до розвалу ЗС", "структури куди пішли "зеленосвітці" ПІСЛЯ розвалу ЗС" - на "структури, створені після розвалу ЗС".
        Горонович "працювала з Борейком з часів, коли ЗС не було ще й в проекті"?.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2009.01.26 | Михайло Свистович

         Re: Знаєш, ти мені інколи нагадуєш Кім Ір Сена, який все знає про

         Pavlo Z. пише:
         > Так, і це є це факт народження організації, а не намірів

         Ні, фактом народження є початок її діяльності, а реєстрація - це лише бюрократична формальність. Багато організацій діяли без реєстрації довгий час, а деякі взагалі не реєструвались ніколи.

         > Чому він не міг бути зареєстрованим, а ЗС - міг?

         Бо ДОП - це не громадська організаційна, а типу комсомольський університетський загін, і комсомол не дав його зареєструвати як громадську організацію. Тому і був створений КЕКЦ як компроміс з комсомолом.

         > У мене не має наміру далі дискутувати, коли ти, будучи спійманим, легким шулерством

         Не був я спійманим на жодному шулерстві

         >
         > вставкою або переставкою одного слова - підмінюєш поняття: "КЕКЦ був створений задовго до ЗС" - на "КЕКЦ був створений задовго до розвалу ЗС"

         Це я пишу, що навіть у цьому випадку я маю рацію

         > Горонович "працювала з Борейком з часів, коли ЗС не було ще й в проекті"?.

         Пара-трійка людей не заперечує того факту, що переважна більшість КЕКЦівців вийшли з ДОПівців. Звичайно, що потім до КЕКЦ вступали й інші люди.
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2009.01.27 | Pavlo Z.

          Дисонансний балабол!

          Михайло Свистович пише:
          > Pavlo Z. пише:
          >> > У мене не має наміру далі дискутувати, коли ти, будучи спійманим, легким шулерством: вставкою або переставкою одного слова - підмінюєш поняття: "КЕКЦ був створений задовго до ЗС" - на "КЕКЦ був створений задовго до розвалу ЗС"
          >
          > Це я пишу, що навіть у цьому випадку я маю рацію
  • 2009.01.27 | ecologist

   Re: Про УЕА "Зелений Світ". Була колись така організація:((

   Pavlo Z. пише:
   > то від неможливості працювати перейшов у власні проекти (Михалко, Борейко, Глазовий, Кононов, Анісімова...), хто зовсім пішов з екологічного руху (Щербак, Панов, Преображенська, Грабовський, Сандуляк, Жовніренко, Іванов, Поліщук...), акцій не стало взагалі, навіть на 26 квітня.
   > Еееххх....:((((

   А можна громадськості дізнатись - що конкретного зробили в "Зеленому світі" Павло та Світлана Жовніренки, до того, як з нього вийшли?

   Проте які б видатні особистості "Зелений світ" не покинули, за Статутом - це насамперед АСОЦІАЦІЯ легалізованих самостійних екологічних громадських обєднань. І більшість цих місцевих організацій УЕА "ЗС", що існували у 1988-1994 роках продовжують існувати (ще і нові організації додались), діяти та наполягати на своїй приналежності до УЕА "ЗС" зі Статутом, зареєстрованим в Мінюсті 30.12.1992 та Головою Миколою Коробком.

   Бо 14 липня 2000 р. Мінюст, не ліквідувавши цієї, визнав ще одну організацію з такою ж назвою, але з суттєво іншим Статутом, зовсім іншим складом - переважно на основі осередків ПЗУ, та Головою Юрієм Самойленком.

   Обидві організації УЕА "ЗС" входять до складу Громадської Ради при Мінприроди. Існування двух організацій з однаковою назвою "Українська екологічна асоціація "Зелений світ"" визнано рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 14 березня 2007 р.

   Так що чутки про загибель УЕА "ЗС" після залишення її Павлом Жовніренком та деякими іншими є трохи перебільшеними. Більшою проблемою є протизаконне "клонування" "Зеленого світу" Мінюстом, в ході якого там неодноразово відбувались "пропадання" та приховування ключових документів.

   Не махлювали б в Мінюсті - може і не переймались би в "Зеленому світі" питанням використання Мінюстом європейського прапору.
 • 2009.01.26 | Kohoutek

  Это не флаг ЕС. И даже не флаг СЕ. Это - флаг Европы (/)

  http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/emblems/emblemes.asp

  THE EUROPEAN FLAG

  From its foundation in 1949 the Council of Europe was aware of the need to give Europe a symbol with which its inhabitants could identify. On 25 October 1955 the Parliamentary Assembly unanimously approved the emblem of a circle of gold stars on a blue background. On 9 December 1955 the organisation's Committee of Ministers adopted the star-studded flag, which was launched officially on 13 December of the same year in Paris.

  Копирайт на флаг Европы:
  http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/emblems/drapeau.asp

  Коротко говоря, Европейский флаг может использовать кто угодно по согласованию с Советом Европы.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.01.26 | Чучхе

   Ну і яке до цього відношення має Україна?

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.01.27 | Kohoutek

    Подивіться на мапу, яке відношення Україна має до Європи.

    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.01.27 | ecologist

     Re: Подивіться на мапу, яке відношення Україна має до Європи.

     На мапі в Європу входять також Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Сербія, Бєларусь тощо. Чи відомо Вам, щоб в якійсь з цих кран ДЕРЖАВНА установа використовувала європрапор поруч з прапором своєї держави?
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.01.27 | Kohoutek

      Это - дело самих этих государств.

      Если у вас есть право, вы не ОБЯЗАНЫ им пользоваться. Но МОЖЕТЕ при желании.
    • 2009.01.27 | Чучхе

     Подивився, і Що?

  • 2009.01.27 | ecologist

   Re: Это не флаг ЕС. И даже не флаг СЕ. Это - флаг Европы (/)

   Kohoutek пише:

   > Копирайт на флаг Европы:
   > http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/emblems/drapeau.asp

   > Коротко говоря, Европейский флаг может использовать кто угодно по согласованию с Советом Европы.

   По-перше, не зовсім ХТО ЗАВГОДНО. За наведеним посиланням говориться таке:

   Requests from EU non-member states shall be addressed to the Council of Europe. Тобто, запити від ДЕРЖАВ (можна перекласти і З ДЕРЖАВ, але перший варіант логічніший), які не є членами Евросоюзу мають бути адресовані Раді Європи.

   То коли ж такий запит до Ради Європи був поданий від України (чи від Мінюсту окремо)? І якщо згода від Ради Європи була надана, то чому тільки Мінюсту, а не Верховній Раді, Кабміну, Президенту та іншим міністерствам?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.01.27 | Kohoutek

    Re: Это не флаг ЕС. И даже не флаг СЕ. Это - флаг Европы (/)

    ecologist пише:
    > Kohoutek пише:
    >
    > > Копирайт на флаг Европы:
    > > http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/emblems/drapeau.asp
    >
    > > Коротко говоря, Европейский флаг может использовать кто угодно по согласованию с Советом Европы.
    >
    > По-перше, не зовсім ХТО ЗАВГОДНО. За наведеним посиланням говориться таке:
    >
    > Requests from EU non-member states shall be addressed to the Council of Europe. Тобто, запити від ДЕРЖАВ (можна перекласти і З ДЕРЖАВ, але перший варіант логічніший), які не є членами Евросоюзу мають бути адресовані Раді Європи.

    Это и означает "кто угодно". Не только страны ЕС, но и ИЗ любых других стран.

    > То коли ж такий запит до Ради Європи був поданий від України (чи від Мінюсту окремо)? І якщо згода від Ради Європи була надана, то чому тільки Мінюсту, а не Верховній Раді, Кабміну, Президенту та іншим міністерствам?

    Пошлите официальный запрос в Минюст. Я продемонстрировал принципиальную возможность использования флага Европы, насколько технически корректно это было сделано - вопрос не ко мне. Вполне возможно, запрос был. Украина стала членом Совета Европы в начале 1990-х, времени было предостаточно. Почему президент и Кабмин не используют этот флаг, если могут - тоже вопрос не по адресу.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.01.27 | ecologist

     Re: Это не флаг ЕС. И даже не флаг СЕ. Это - флаг Европы (/)

     Kohoutek пише:
     > ecologist пише:
     >
     > > То коли ж такий запит до Ради Європи був поданий від України (чи від Мінюсту окремо)? І якщо згода від Ради Європи була надана, то чому тільки Мінюсту, а не Верховній Раді, Кабміну, Президенту та іншим міністерствам?
     >
     > Пошлите официальный запрос в Минюст.

     Та вже відповідь звідти отримали - жодного посилання на такий запит там немає, натомість Заступник Міністра п. Н.Богашева пише: "Що стосується встановлення прапора Ради Європи на адміністративних будівлях Міністерства юстиції України, то законодавством України НЕ ВРЕГУЛЬОВАНІ питання використання символіки міжнародних організацій в Україні." (виділено нами)

     Тобто цим Мінюст визнає, що порушує ст. 19 Конституції, згідно з якою: "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що ПЕРЕДБАЧЕНІ Конституцією та законами України." (виділено нами)

     Отже, поки про використання европрапора законодавство України нічого
     не каже, мінюстівці не можуть самотужки прирівнювати його до
     державного прапора на будинках та тулити його поруч з малим державним
     гербом України всередині. Навіть якщо Рада Європи була б не проти.

     >Почему президент и Кабмин не используют этот флаг, если могут - тоже вопрос не по адресу.

     А якщо НЕ МОЖУТЬ? Пробачте за аналогію, але можливо пані Ольга Гінзбург хотіла б вивісити прапор СССР над будинком Держкомархівів.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.01.27 | Kohoutek

      Re: Это не флаг ЕС. И даже не флаг СЕ. Это - флаг Европы (/)

      ecologist пише:
      > Отже, поки про використання европрапора законодавство України нічого
      > не каже, мінюстівці не можуть самотужки прирівнювати його до
      > державного прапора на будинках та тулити його поруч з малим державним
      > гербом України всередині. Навіть якщо Рада Європи була б не проти.

      Нет, это означает всего лишь, что Минюст и Вы по-разному трактуете этот закон. Окончательную трактовку может дать только Конституционный суд, а рабочую - тот же Минюст. Вы не замечаете, что согласно Вашему мнению, официальные органы Украины ВООБЩЕ не могут использовать символику международных организаций, в которых состоит Украина? Что лично мне кажется явно абсурдным.

      > А якщо НЕ МОЖУТЬ? Пробачте за аналогію, але можливо пані Ольга Гінзбург хотіла б вивісити прапор СССР над будинком Держкомархівів.

      Украина не входит в СССР.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2009.01.27 | ecologist

       Re: Это не флаг ЕС. И даже не флаг СЕ. Это - флаг Европы (/)

       Kohoutek пише:
       > ecologist пише:
       > > Отже, поки про використання европрапора законодавство України нічого
       > > не каже, мінюстівці не можуть самотужки прирівнювати його до
       > > державного прапора на будинках та тулити його поруч з малим державним
       > > гербом України всередині. Навіть якщо Рада Європи була б не проти.
       >
       > Нет, это означает всего лишь, что Минюст и Вы по-разному трактуете этот закон.

       Це не закон, а Конституція, і її в Мнюсті мають знати назубок!

       > Окончательную трактовку может дать только Конституционный суд, а рабочую - тот же Минюст.

       Це створило б для нього ситуацію конфлікту інтересів.
       Я скоріше повірю думці Комітету ВРУ з дерджавного будівництва або рішенню адмінстративного суду.

       > Вы не замечаете, что согласно Вашему мнению, официальные органы Украины ВООБЩЕ не могут использовать символику международных организаций, в которых состоит Украина? Что лично мне кажется явно абсурдным.

       Можуть, і скільки завгодно - як тільки використання такої символіки буде а) врегульовано національним законодавством б) не суперечитиме принципам цих міжнародних організацій. У випадку європрапора Ви дослідили позицію ЕС, але не внутришньоукраїнську.

       Ніщо не заважало Мінюсту давним-давно подати пропозицію Верховній Раді, і якщо ВРУ була б згодна - зяівилась би відповідна Постванова, яи Закон. І в цьому разі цей прапор давно міг би висити на всіх державних установах поруч з державним. А прапор тільки над Мінюстом можна зрозуміти, що це Мінюст сам по собі вступив до ради Європи.

       > > А якщо НЕ МОЖУТЬ? Пробачте за аналогію, але можливо пані Ольга Гінзбург хотіла б вивісити прапор СССР над будинком Держкомархівів.
       >
       > Украина не входит в СССР.

       До 1992 року входила, а Держкомархівів консервує документальну історію. Так що обгрунтувала б вона не гірше ніж Головатий.
       Але у комуністів не в пошані отсєбятіна.
  • 2009.01.28 | Микола Рудь

   Re: Это не флаг ЕС. И даже не флаг СЕ. Это - флаг Европы (/)

   Шановний, чи не здається Вам, що ваша фраза
   про прапор Европи з правової т.з. є абсурдом.

   Европа не є юридично оформленим "сувереном",
   отже не може мати державного прапора.

   З такою самою правомочністю можна "випросити" право
   у кампанії "Xerox" на вивішування її прапора.
   Випросити і передати його нашому флоту!
   Уявляєте ситуацію - сомалійські пірати незворотьо
   осоловіють від заздрощів, побачивши його
   біля своїх берегів.

   Прапори бувають різні.

   Навіть у Чупа-Чупс є свій прапор
   - і я його бачив на ларьку, де він продається.

   Повідомте мені хутенько, бо згоряю від нетерплячки:
   - чи має право наше Міністерство юстиції використовувати
   його, як державний прапор України?

   Причому, за всі наслідки, які можуть статися,
   відповідальність несе ЧУПА-ЧУПС!

   З повагою,


   Kohoutek пише:
   > http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/emblems/emblemes.asp
   >
   > THE EUROPEAN FLAG
   >
   > From its foundation in 1949 the Council of Europe was aware of the need to give Europe a symbol with which its inhabitants could identify. On 25 October 1955 the Parliamentary Assembly unanimously approved the emblem of a circle of gold stars on a blue background. On 9 December 1955 the organisation's Committee of Ministers adopted the star-studded flag, which was launched officially on 13 December of the same year in Paris.
   >
   > Копирайт на флаг Европы:
   > http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/emblems/drapeau.asp
   >
   > Коротко говоря, Европейский флаг может использовать кто угодно по согласованию с Советом Европы.
 • 2009.01.27 | Микола Гудкович

  Це непроблема


  Я би облишив це питання; коли воно залишиться єдиним, що мулятиме око в діяльності держустанов в Україні, то ми з ним швиденько розберемося.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.01.27 | ecologist

   Re: Це непроблема

   Микола Гудкович пише:
   >
   > Я би облишив це питання; коли воно залишиться єдиним, що мулятиме око в діяльності держустанов в Україні, то ми з ним швиденько розберемося.

   Якщо Ви прjчитали лист цілком, то уточніть, будь ласка - яке саме питання Ви хочете облишити і спроможні потім з ним швиденько розібратись:

   1) нелегітимне вивішування мінюстівцями європрапора

   2) регламент роботи МЮ, за яким скарги направляються тим, на кого скаржаться

   3) махінації Мінюста зі створенням клона "зеленого світу" на основі осередків ПЗУ?

   4) загальну неповагу мінюстівців до принципа ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА, яка обєднує всі три факти?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.01.27 | Микола Гудкович

    Ви назву статті бачили?

    > 1) нелегітимне вивішування мінюстівцями європрапора

    Про це я вже сказав.

    > 2) регламент роботи МЮ, за яким скарги направляються тим, на кого скаржаться

    Де це в назві? Чи Ви думаєте, що прапори Європи так усіх обурять? Що є важливішим, як Ви думаєте?

    > 3) махінації Мінюста зі створенням клона "зеленого світу" на основі осередків ПЗУ?

    Це випливає із пункта 2-го, який має бути першим і бути в заголовці.

    > 4) загальну неповагу мінюстівців до принципа ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА, яка обєднує всі три факти?

    Цей висновок тоне в масі фактів. Проблема маргіналізується — де створення клонів якихось там організацій, і де неповага до права? Все в купі, змішане-перемішане. А от би окремо про одну проблему, окремо про іншу — бо розшифровкою ніхто не займатиметься, враховуйте це.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua