МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

«Уявна спільнота»

02/16/2009 | Дмитро Овсянкін
BlackColonel

 «Уявними спільнотами» відомий американський дослідник Бенедикт Андерсон називав нації.

 «Уявними» — оскільки їхні представники, не знаючи більшості
своїх співвітчизників, ніколи їх не зустрічаючи, все ж відчувають до них свою
причетність. Іншими словами, «уявні» спільноти існують в уяві їх членів.

        Цього не можна сказати про російськомовних громадян. Навряд чи громадяни України, які спілкуються російською мовою, відчувають особливу причетність одне до одного. Так само «російськомовне населення» досі не проявляло себе як самостійній суб’єкт громадського чи політичного життя.

      Проте воно також є «уявною спільнотою», але не в сенсі Андерсона. Особливістю цієї спільноти є те, що вона існує переважно в уяві інших суб’єктів. І не просто існує. Вона оголошується ними об’єктом захисту або, навпаки, розцінюється як потенційна небезпека для держави. Ця спільнота є приводом для гнівних заяв і листів керівництва сусідньої держави, жваво використовується в перманентних вітчизняних виборчих кампаніях. Цій спільноті приписуються певні риси — як обґрунтовано, так і не дуже…

      Нема потреби переповідати всі висловлювання російських дер­жав­них діячів і політиків різного рівня, які зводяться до одного: всі, хто розмовляє російською мовою, належать до російської культури, а тому мають бути предметом особливої турботи і захисту з боку Росії. Найбільш показовий приклад — створення указом президента РФ В.Путіна фонду «Русский мир». Цей «мир», на думку ідеологів фонду, об’єднує не лише етнічних росіян, громадян Росії чи російську діаспору, але й «іноземних громадян, котрі розмовляють російською мовою». Отже, 37% населення України, швидше за все, не відаючи про це, стають об’єктом особливої турботи і захисту з боку Росії, і, як можна зрозуміти з матеріалів фонду, від них чекають взаємності...

      Сенс існування «русского мира» як «мережевої структури великих і малих спільнот, які думають і розмовляють російською мовою», можна кротко визначити так: «Чим більшій кількості окремих громадян інших держав потрібна Росія, тим міцніші позиції Росії у світі».

        «Русский мир» передбачається використовувати не лише для зміцнення становища Росії у світі, а й для розв’язання її суто внутрішніх проблем — формування (чи реконструкції) російської національної ідентичності.

За даними опитування Цент­ру Разумкова, громадяни України, які є російськомовними, становлять 37% дорослого населення. Однак, за даними цього ж опитування абсолютна більшість (86%) російськомовних громадян сприймають Україну як свою Батьківщину, а переважна більшість (72%) — повністю або скоріше є її патріотами.

Серед «російсь­комовних українців» до української традиції себе відносить 46%, тоді як до російської — 11%. А для «двомовних українців», це спів­відношення становить 75 і 2%.

 

        Отже, у питанні патріотизму російськомовних громадян відчутну роль відіграють такі чинники, як українська національність, рідна мова та належність до української культурної традиції. Скоріш за все українці, які спілкуються російською мовою, проте вважа­ють рідною українську – вважають себе представниками української культурної традиції. З цього можна зробити висновок, який може звучати дещо парадоксально. Російськомовність частини громадян України виступає тим чинником, який підсилює особисту значущість «українського» аспекту їх ідентичності: національності, рідної мови, належності до української культурної традиції. Тобто частина російськомовних українців можуть бути навіть «більшими українцями», ніж україномовні громадяни.

        Наведені соціологічні дані неспростовно доводять, що немає підстав вважати російськомовних громадян України ні суб­етносом російського народу, ні його діаспорою, ні тим більше частиною «русского мира» у згаданому вище значенні цього словосполучення.

По-перше, переважна більшість російськомовних визнають Україну своєю Батьківщиною і вважають себе її патріотами.

По-друге, до російської культури відносять себе менше чверті з них.

І, нарешті, по-третє, російськомовне населення не відчуває чи, за Б.Андерсоном, не уявляє себе окремою від українського народу спільнотою чи частиною іншої, міжнародної, спільноти, об’єднаної «в просторі та історії».

        Але в роздумах про національні питання не може бути місця ні для апріорних суджень, ні для віри в залізну закономірність, і, дивлячись на сьогодення в історичній перспективі, особливо в перспективі української історії, ми розуміємо слушність популярного вислову «ніколи не кажи ніколи». Націо­нальна субстанція та окремі її сегменти є досить рухливими утвореннями, чутливими до зовнішніх впливів, особливо, якщо останні є потужними і цілеспрямованими. В Ук­раїні саме російськомовні громадяни є їх пріоритетним об’єктом. Ці впливи базуються не на емоціях, а на цілісній, логічно побудованій концепції, що у своєму практичному застосуванні несе явну загрозу національній безпеці України, оскільки розглядає вагому частину її громадян як потенційний ресурс іншої держави.

        Власне, це стоїть за більшістю «плачів» політичних і громадських «Ярославен» місцевого виробництва над долею російської мови, освіти, культури в Україні, за намаганнями деяких псевдофілологів представити російську мову як «спільне надбання східнослов’ян­ських народів», а сучасну українську — як варіант галичанського діалекту, чужого для більшості навіть етнічних українців.


        Одне слово, комусь дуже потрібно, аби російськомовні громадяни України все ж таки колись (і чим раніше, тим краще) уявили себе окремою спільнотою, чиї інтереси не збігаються з інтересами власної держави і чиє майбутнє пов’язане з іншою державою. Але поки що тверезий розум наших співгромадян дозволяє їм уявити насамперед наслідки такого розвитку подій і робити практичні висновки на користь своєї Батьків­щини, що є найкращим запобіжником від втілення різного роду політичних та культурологічних химер.

 

Відповіді

 • 2009.02.17 | Историк

  При учреждении "Русского мира" В. Никонов и не скрывал,

  что в ближнем зарубежье будут последовательно строиться "сетевые структуры" для противодействия тем "сетевым структурам", которые были базой "оранжевой" и других цветных революций. Подмена политических понятий легче всего осуществляется именно на уровне культуры и языка - "мы все русские", что значит - подданные "Третьего рима" (в этом безусловный и почти безотказный message, недооцениваемый некоторыми иностранцами). Как верный внук своего деда (в свою очередь, ближайшего соратника и единомышленника небезызвестного Л.Кагановича), Никонов знает, куда гнет: "Давайте про нашу великую культуру, политика нас только отвлекает - нас пытаются отвлечь политическими играми и ревизией нашей великой, хотя и неоднозначной истории..." - вот, примерно, и все ноу-хау...
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.02.17 | ziggy_freud

   деякі іноземці цей месидж переоцінюють

   Историк пише:
   > Подмена политических понятий легче всего осуществляется именно на уровне культуры и языка - "мы все русские", что значит - подданные "Третьего рима"

   культура і мова це різні речі. Коли я говорю англійською, я підданий США, З*єднаного Королівства чи Австралії? А якщо заговорю вульгарною латиною, буду підданим Першого Риму? ;0)

   > (в этом безусловный и почти безотказный message, недооцениваемый некоторыми иностранцами). Как верный внук своего деда (в свою очередь, ближайшего соратника и единомышленника небезызвестного Л.Кагановича), Никонов знает, куда гнет: "Давайте про нашу великую культуру, политика нас только отвлекает - нас пытаются отвлечь политическими играми и ревизией нашей великой, хотя и неоднозначной истории..." - вот, примерно, и все ноу-хау...

   знов таки, йдеться про культуру етнічних росіян, чи числені, але дуже різні між собою групки маргіналів імперії? В них нема спільної культури. Була (і є) тільки спроба прищепити їм спільну цивілізацію.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.02.18 | Историк

    Re: деякі іноземці цей месидж переоцінюють

    ziggy_freud пише:
    >
    > культура і мова це різні речі. Коли я говорю англійською, я підданий США, З*єднаного Королівства чи Австралії? А якщо заговорю вульгарною латиною, буду підданим Першого Риму?
    В мире кроме РФ "русскоязычной", кажется, является только Беларусь (ну, еще ПМР)- с известными результатами (то есть, национальные язык и культура стали политически неблагонадежной экзотикой)...

    > > (в этом безусловный и почти безотказный message, недооцениваемый некоторыми иностранцами). Как верный внук своего деда (в свою очередь, ближайшего соратника и единомышленника небезызвестного Л.Кагановича), Никонов знает, куда гнет: "Давайте про нашу великую культуру, политика нас только отвлекает - нас пытаются отвлечь политическими играми и ревизией нашей великой, хотя и неоднозначной истории..." - вот, примерно, и все ноу-хау...
    >
    > знов таки, йдеться про культуру етнічних росіян, чи числені, але дуже різні між собою групки маргіналів імперії? В них нема спільної культури. Була (і є) тільки спроба прищепити їм спільну цивілізацію.
    Штука в том, что в понятие, идею, образ России заложены неопределенность границ и территории плюс наличие мирового сакрального Центра. Поэтоиму русские в ближнем зарубежье мыслят себя как осколок или авангард империи: они оставлены до поры в чужеземье или пребывают в резерве для зреющего восстановления былого великодержавия... Культура здесь не главное, главное -пресловутая "государственность" (Кургинян в данном случае не врет, врет Явлинский, сие отрицавший). Во Франции, Германии, США эта латентная установка почти не проявляются - во-первых, это "не наше", а во-вторых налицо сильное местное государство, с которым Москва заведомо ничего не сможет поделать (хотя, кто его знает...). В частности, поэтому, русские там практически растворяются во втором-третьем поколении. Что слышно о "русской диаспоре" в указанных странах? Были лишь попытки разыграть "русскую карту" в Европе (той же Германии и Чехии) путем создания "Европейской русской партии", да быстро выдохлись. А Moscow-sponsored актив был аккуратно нейтрализован местными службами...
    Впрочем, вот вам неплохой индикатор: в резидентурах ФСБ/СВР при Путине расцвела "линия М" по работе с русской/русскоязычной прослойкой.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.02.18 | ziggy_freud

     діяльність спецслужб не породжує культури ;-|

     Историк пише:
     > В мире кроме РФ "русскоязычной", кажется, является только Беларусь (ну, еще ПМР)- с известными результатами (то есть, национальные язык и культура стали политически неблагонадежной экзотикой)...

     бєларусів шкода. Піде Лукашенка, і доведеться вирішувати всі відкладені підчас його царствія проблеми. Нового бацькі не буде, скоріш за все буде сімейна клептократія, як в ПМР. Хоч і сам Лукашенка далеко не бідний.

     А все чому? Повелись на жахалочки про націоналістів, мульки про своє -язичіє і фтарой гасударствєнний. Наче інших проблем нема.

     > Штука в том, что в понятие, идею, образ России заложены неопределенность границ и территории плюс наличие мирового сакрального Центра. Поэтоиму русские в ближнем зарубежье мыслят себя как осколок или авангард империи: они оставлены до поры в чужеземье или пребывают в резерве для зреющего восстановления былого великодержавия...

     еге-ж. Про це пишуть і самі росіяни, і іноземні дослідники Росії. Але тут пан потрапляє в кремлівську ментальну пастку. Є великий розрив між тим, що кремліни хочуть мати в "дальнєм подмосковьє", і тим що вони реально мають...

     > Культура здесь не главное, главное -пресловутая "государственность" (Кургинян в данном случае не врет, врет Явлинский, сие отрицавший).

     так і я ж про що. Балалайки і хороводи навколо берізок справа десята, а то і далі. Пушкіна теж не всі піддані імперії читають...
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.02.18 | Историк

      "Россия - страна высокой шпионской культуры" (З.Бжезинский)

      ziggy_freud пише:
      > бєларусів шкода. Піде Лукашенка, і доведеться вирішувати всі відкладені підчас його царствія проблеми. Нового бацькі не буде, скоріш за все буде сімейна клептократія, як в ПМР. Хоч і сам Лукашенка далеко не бідний.
      Вам от всего этого легче?..
      > еге-ж. Про це пишуть і самі росіяни, і іноземні дослідники Росії. Але тут пан потрапляє в кремлівську ментальну пастку. Є великий розрив між тим, що кремліни хочуть мати в "дальнєм подмосковьє", і тим що вони реально мають...
      Кое-что мають. Реально.
      > Пушкіна теж не всі піддані імперії читають...
      И Вы перечитайте. "Клеветникам России", например.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2009.02.18 | ziggy_freud

       старого Збіга вони теж місцями трохи нагріли ;-|

       досить почитати його "Велику Шахівницю". Красивий концепт з багатьма дірками. Хоч порівняно з ватним мудилою Хантінгтоном, а хоч і сам по собі, Збіг досить розумна людина.

       Историк пише:
       > Вам от всего этого легче?..

       жодного разу не стану радіти, що їм погано. Однак іноді краще вчитись на чужих помилках.

       > > Пушкіна теж не всі піддані імперії читають...
       > И Вы перечитайте. "Клеветникам России", например.

       Пушкін іноді писав, що думає, і потрапляв на заслання. Зокрема, він співчував декабристам. А іноді робив халтури. Сім*ю треба було годувати...
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2009.02.18 | Историк

        Re: старого Збіга вони теж місцями трохи нагріли ;-|

        ziggy_freud пише:
        >
        > Пушкін іноді писав, що думає,
        кто его знает, что он думал... зато известно, что написал.
        Зокрема, він співчував декабристам. - масонам, развратникам и неучам. Николай I о них: "пагубная роскошь полузнаний...".
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2009.02.18 | ziggy_freud

         соціальне замовлення очевидне. Майже "на ліце"

         Историк пише:
         > ziggy_freud пише:
         > >
         > > Пушкін іноді писав, що думає,
         > кто его знает, что он думал... зато известно, что написал.

         зокрема, він засуджував політику Росії на Кавказі. До самодержства теж ставився амбівалентно. Міг сьогодні написати государю оду, а завтра - сатиру на нього.

         > Зокрема, він співчував декабристам. - масонам, развратникам и неучам. Николай II о них: "пагубная роскошь полузнаний...".

         я би не став так однозначно засуджувати масонів. Масонство було єдиним, що хоч якось стримувало самодержців. Принаймні, вони були кращі за більшовиків і їх волохатих попередників-бомбістів.

         Зокрема, ніц поганого не скажу про українську ложу, яка тоді ж планувала повстання в Україні. Вони не праві лише в тому, що помилково оцінювали супротивника і програли.
        • 2009.02.18 | Сергій Кабуд

         обережно з Збігом- він давня людина кремля

         як і весь департмент оф стейт(МІД США) починаючи з Кісінджера
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2009.02.18 | Историк

          Re: обережно з Збігом- він давня людина кремля

          ОК, кто там, кроме Вас, остался незавербован?
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2009.02.18 | Сергій Кабуд

           близько 100 міліонів патріотів

           Чейні, Буш.
           Особливо Чейні.
           згорнути/розгорнути гілку відповідей
           • 2009.02.18 | Историк

            Re: близько 100 міліонів патріотів

            Сергій Кабуд пише:
            > Особливо Чейні.
            Каковы его впечатления от встречи с Юлей в Киеве?
            згорнути/розгорнути гілку відповідей
            • 2009.02.18 | Сергій Кабуд

             я запитаю як буде можливість

             Чейні щойно дав інтервю політіко.ком
             дуже класне

             в мінюсті США лежитє кримінальна справа на Юлю на мінімум 10 років

             це частина справи Лазаренко, який засуджений на 9 років і сидить в сша

             ЛАзаренко засудили в лютому 2005 коли ще стояв Майдан, суддя з політичних причин відкинув все що стосується Тимношенко з справи

             я думаю це відповідає на ваше питання 100%
            • 2009.02.19 | Историк

             Опять! Будто никуда и не уходили... Где моя старая двустволка?

             Акция протеста против размещения элементов системы ПРО США в Польше и Чехии проходит в среду в Риме, сообщили организаторы мероприятия - ряд пацифистских организаций страны. Участники манифестации собрались на одной из центральных площадей итальянской столицы. «С приходом новой американской администрации наконец-то появилась надежда на мир. Задача каждого из нас защищать и растить его», - заявила официальный представитель организации «Мир без войн» Федерика Фратини
             згорнути/розгорнути гілку відповідей
             • 2009.02.19 | Сергій Кабуд

              стаття про заворушення в греції, Томаш Помповскі(л)

              Помповський. Інтерв'ю: заворушення в Греції

              Перекласти (eng рус укр)


              Іоанніс Michaletos
              15 грудня 2008

              Нижче представлено інтерв'ю з газетою "Таймс" Polska ", а депутат думку редактор Томаш Pompowski щодо недавніх заворушень у Греції
              Стаття на польською мовою: www.polskatimes.pl/opinie/69446, zamieszki-W-grecji-byly-sterowane, ID, t.html


              Могли б ви проаналізувати важливі аспекти нинішніх вуличних боях в Афінах?              1) вуличних боях в найбільшій Афіни ніколи досвідчені, хоча це місто з досить частими зіткненнями з поліцією.

              Важливі характеристики містять швидкої мобілізації заворушень. Наприклад, вони були у вулицю знищуючи власність всього 20-25 хвилин після загибелі молодої людини було оголошено. Це сталося в 21.03, він був вперше оголошений у веб-сайті близько 21:30 і заворушення вже розгойдується о 22:00. Я служив у військово-морських сил, але я не думаю, що збройні сили в тому, що швидкої мобілізації свого персоналу!

              Протягом найближчих днів, у заворушеннях, які пронумеровані від 1500-2000 чоловік (30% від загального числа іммігрантів-основному мусульманська), змогли перейти з однієї частини міста в іншу швидко, використовуючи різні методи, такі, як державне транспорт в малих групах, мотоцикли і навіть їзда таксі на самоті, та збір до конкретних "місце зустрічі".

              Нарешті, вони широко використовуються в Інтернет, мобільні телефони та служби миттєвих повідомлень для сповіщення у відношенні поліцейських і збирати інформацію про те, що засоби масової інформації, препровождающая. У кількох словах вони були підготовлені таким чином, що вони відрізняються від звичайних "афінянін заворушень". Вони, схоже, міжнародний досвід і багато ховаються в центрі міста.


              Яка ваша оцінка заворушення у Греції?


              2) Я думаю, це була суміш соціального розчарування, афтершоков від глобальної економічної кризи, поряд з іноземними участь і грецькі традиції в екстраверт заходи, такі, як вивіз на вулицях в силу цілого ряду причин! На даний момент, хоча поки що рано говорити, я думаю, що іноземне втручання відіграло велику роль в прийнятті цих заворушень довго і створювати великі збитки.              Як би ви охарактеризували ці вуличні бої?


              3) Протягом перших двох днів, вуличні бої інтенсивно, хоча і поліції наказ не застосовувати насильство, з тим щоб заспокоїти речі вниз. Демонстрантів було багато пляшок із запальною бомби, важкі палки, каміння та іншої важкої техніки і конкретних об'єктів в місті: магазини й автомобілі. Громадські будівлі не постраждав особливо у зв'язку з охороною поліції і що свідчить про те, що демонстранти були дуже стурбовані не потрапити і "стали героями". Вони були зацікавлені у створенні збитку, а не нападу на громадські будівлі в даний політичне послання, але також ризик арешту. В останні два дні поліція прийняла більш активні дії проти них, і вони зникли. Це типовий міський партизанської спосіб боротьби; уникати конфронтації та страйки, коли не менш очікується, завжди дуже швидко режимі. Був грабежу брали участь, але це не було зроблено з боку бунтовщіков, а інші елементи, які використовують ситуацію. Тому заворушень були не домагається негайної фінансової прибутку і не хочемо, щоб політична заява. Їх мета полягала в тому, щоб викликати страх.
              Чи знаєте ви про те, як вони починали?


              4) Вони почалися відразу після грецького Indymedia сайті розміщені новини про смерть хлопчика, з такими фразами, як «помста за загиблих" "Поліція повинна заплатити зараз" "Все в вулицю". Як я вже сказав, що сталося ле, ніж через 30 хвилин після інциденту. Це цікаво відзначити, що національне телебачення дізналися про вбивство тільки після першого витягнув заворушень на вулицях. За неперевіреною інформацією, місцеві засоби масової інформації були поінформовані про інцидент в цілому, що у заворушеннях закликав їх з їх мобільних телефонів, як тільки вони йшли у вулицях.
              У нас є підстави говорити про зовнішню участь у збереженні цих вуличних боях?              5) В заворушеннях були навчені, дисциплінованість в боротьбі з настроєм протягом 3 днів, і ще 2 дні з меншої сили, хоча. Це не типова грецький група, і я б сказав, не типовою для будь-якої країни, якщо взяти до уваги той факт, що заворушень не було поповнити їх число, але були ті ж люди, більш або менш за весь період.

              По-друге, після того, заворушення спалахнули в Афінах, практично одночасно почалися заворушення у всіх великих грецьких міст з таким самим стилем. На наступний день, близько 50 грецьких міст відчувають вуличних боїв і наступних інциденту повідомлялося були групи людей, що рухаються з міста в місто, щоб розпочати заворушення протягом декількох годин, а потім перейти до наступної. Крім того, в одне місто, названий Козані, групи людей, які почалися заворушення з Афін, орендував готельному номері і прийняв вулиці на наступний день. Тому у нас є люди, які скоординовано, в змозі контролювати свої "гнів", і піддати його з жорстокістю, коли це необхідно. Я б назвав їх "міських партизан-найманців". Були надійним оцінками поліції колах протягом останніх кількох місяців, що щось є "відбувається" у грецькому радикальної сцени і Існують докази того, що грецький НУО співпрацюють з закордонними шляхом залучення добровольців до Греції з-за кордону, які в реальності виявляються радикали-анархіст. Так веб відносин був розроблений між радикалами і греків зарубіжжя. У цьому сенсі провокація або залучення іноземної розвідувальної апаратури НЕ малоймовірно, що, судячи з недавньої європейської історії.


              Чому Греція стала об'єктом цього нападу?              6) Моя точка зору полягає в тому, що Греція є "слабкою ланкою" в Єврозоні, і я говорю не тільки з економічної точки зору. У Європі воротами на Близький Схід, її сусіда Туреччини є великою країною з вибухонебезпечної соціальної проблеми, і на його північних межах вона звикла в співіснують із балканськими безпеки в Косово, Албанії і так далее. Тому слід Греція дестабілізували вона буде створювати проблеми в Брюсселі, що буде втратити контакт з усіма важливими Східного Середземномор'я і Балканського політика буде страждати великий нестабільності також.

              Крім того Греції є ідеальною базою для тих, хто бажає вступити в ЄС, за жорстоке цілей. Сильна грецька система безпеки стримує потік наркотиків, незаконної імміграції та терористів у Європі. Дестабілізували Греція поряд з уже дісфункціональная стан справ на Балканах призведе до ряду проблем безпеки для всієї Європи.

              Хто організував, що бойові дії?


              7) винних у перший погляд, є лідерами анархістів-радикальних мереж у Європі. Грецька радикали важливої є частиною європейського мереж поряд з "товаришами" в Італії, Франції та Іспанії так званого Середземноморського мереж. Інші елементи, які повинні бути знайдені заснована в Німеччині і Великобританії. Колишній надали людські ресурси, а другі вже організували так званий "Antifa" груп в Афінах.

              Тому ми пан-європейської мережі, що певною мірою під контролем європейських розвідувальних служб. Тому моя груба оцінка полягає в тому, що немає роботи і підготовка могла б бути виконана, якщо деякі міжнародні посадові особи не беруть участі.

              Крім того, якщо один додає питання: "Cui Bono?" in the long-term...the answer could perfectly be: The terrorist networks based already in the Middle East trying to find ways to establish firm roots in a Eurozone country. Вони вже встигли зробити це в Боснії, Косово, Греції, але наскільки це ворота в Брюсселі у всіх сенсах.

              Я повинен відзначити, що багато хто аналітики тут, у Греції вважають, що США Intel. Послуги були залучені в результаті недавніх угод з урядом Росії, Китаю, Німеччини та Франції. Я думаю, що це неможливо, але не можна виключити, що приватні розвідувальні фірми, що базуються в США могла б запропонували консультацію або інформацію. Звичайно, це є ще одним аспектом глобалізації і не пов'язані з Вашингтоном, з якими співпрацює Греції рішуче в багатьох важливих областях.

              Як країна не може захистити себе від такої дестабілізації?


              8) У грецької національної безпеки є симетричним та асиметричним заворушень використовували війни. The have done it elsewhere and the issue is that Greece doesn't have the mentality of coping with this kind of opponents. Воно ніколи не було міських партизан або досвідчених існування потужних організованих злочинних угруповань = мафії. Тому це займе часу, поки нові заклади будуть створені і старі з'ясувати способів зрозуміти, як їх опоненти вважають, що найбільш важливо і те, що вони хочуть домогтися ... які, в основному зруйнувати образ життя, якою ми її знаємо. Я б назвав їх крайня кут постмодернізму руху.
              Які слабкі сторони національної безпеки, були використані організаторів цих нападів?


              9) Найкорисніші слабкі сторони, я думаю, дезінформації та психологічної війни один. Грецька поліція не мають можливості використовувати такі методи і стримувати будь-які "супротивника". Він покладається лише на традиційні методи поліцейської операції, і він не в змозі пробити ефективно груп радикалів. У більш широкому сенсі, Греції поступово вступу в умовах з мінливої глобальної навколишнього середовища після 9 / 11 2001 року, яка вимагає гнучкого та асиметричним поліцейські сили для боротьби проти таких загроз, як радикальний анархізм, ісламський тероризм і організована злочинність трансляціонного. Хоча багато хто були покращені, геополітична розстановка країні ряд вибухових Близького Сходу та Туреччини та Північній Африці та на Балканах буде питання більш і більш актуальним у майбутньому.

              Ви пишете про Парижі нападу схема використовується в Греції заворушення. Ви також згадали близькість Туреччини .. У Парижі було ісламським елементом участь .. Як ви думаєте, що ми можемо сказати, що така ситуація може мати місце в Греції?
              10) думаю, що в загальних рисах, що нещодавні заворушення були "Prova Женераль" за те, що прийдуть у майбутньому. У нинішніх заворушень мусульманського елемента було вставляти з іншими протестуючими. Але в fuure вони, безумовно, етап свого власного ... заворушення після того, як вони отримають "ноу-хау операцій.

              Так у кількох словах, релігії елемент не був значним, але воно росте. В даний час заворушень є поворотним моментом від епохи політичної демонстрацією одного пов'язаних з імміграційним питаннями.
              --------------------------

              Оригінал
              http://www.analyst-network.com/article.php?art_id=2653
              згорнути/розгорнути гілку відповідей
              • 2009.02.19 | Историк

               Спасибо. Похоже ли, что левые в Европе активизировались в целом?

               В Германии этого не заметно...
               згорнути/розгорнути гілку відповідей
               • 2009.02.19 | Сергій Кабуд

                точно как в греции была организована атака по Индии

                но там- с применением насилия

                Потом, та же схема: Венгрия, Литва, еще где-то

                Декабрь- январь кажется, все было в новостях


                Сейчас - Мексика.

                Сигнал был дам Дмитрием Медведевым в речи перед послами РФ которых он созвал в Июле перед вторжением в Грузию

                мы не имеем секретной части речи, но и то что было сказано а также концепция внешней политики РФ опубликованная МИДом Росии достаточно говорит.
 • 2009.02.17 | ziggy_freud

  загалом добре. Тільки в Андерсона були...

  уявлені спільноти. Маленький глюк перекладу.

  уявити можна все що завгодно. Навіть проголосити себе етруском чи трипільцем. Це буде приблизно така сама ідентичність, як належність до піонерського загону. Або до фан-клюбу попсового співака. Скоріше маленька субкультура схибнутих, ніж щось інше.

  звичайно, можна пригодувати грантами всіх, хто приведе з собою 10 і більше трипільськіх етрусків. Однак дуже сумніваюсь, що того вистачить.
 • 2009.02.18 | Историк

  Заветное:

  Главный советник Путина по международным делам Евгений Примаков на недавней презентации своей книги «Мир без России? К чему ведет политическая близорукость» :
  "...Примаков не скрывал досады, когда говорил, что распад великой державы был не единственным вариантом ее дальнейшей судьбы. Что он не никогда не поймет Горбачева, который в 1991 году не отдал приказ командующему Минского военного округа отправить вооруженную бригаду в Беловежскую Пущу, где в это время трое известных всем персонажей решали судьбу Советского Союза. Те, кстати, - заметил Примаков, - этого-то больше всего и боялись. Мы не проиграли в «холодной войне», как о том многие, в том числе и у нас в стране твердят. Как можно проиграть в войне, если в целостности сохранен ядерный потенциал? Может ли страна, проигравшая в войне, сохранить все это в неприкосновенности? Конечно, нет. Ошибкой назвал Примаков стремление руководства страны в 90-е годы любыми путями попасть в «цивилизованный мир».«Как показывают опросы общественного мнения, большинство населения Украины не согласно с ее выступлением в НАТО. Повсюду слышны требования, обращенные к президенту Ющенко, провести по этому вопросу общенародный референдум, который если не будет сфальсифицирован, однозначно засвидетельствует победу противников вхождения Украины в Североатлантический союз. Неужели все это проходит мимо внимания тех, кто так настойчиво потакает Ющенко в вопросе приема в НАТО даже в условиях угрозы раздела Украины на два лагеря, что далеко не укрепит и саму эту организацию…». «Лишь политической близорукостью можно объяснить готовность списать Россию из числа великих держав, недооценивать ее потенциал, динамику, перспективы развития...»
 • 2009.02.18 | Историк

  Утрированное:

  ставьте на Бандеру, а не Андерсона. Если, конечно, хотите играть...
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.02.18 | Max

   Так. І хто такий Андерсон?

   Историк пише:
   > ставьте на Бандеру, а не Андерсона. Если, конечно, хотите играть...
   Десь так, згрубша.

   Андерсон же є черговий шарлатан, його писанина то ялові мудрування (софістика). Всі без вийнятку спільноти понад рівень стада/родини є уявні в тому сенсі, що не існують фізично, лише на ментальному плані буття. То було відомо віддавна без всяких там андерсонів.

   І чого б то я носився з ним, як дурень -- з писаною торбою?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.02.18 | Историк

    Re: Так. І хто такий Андерсон?

    Max пише:
    > І чого б то я носився з ним, як дурень -- з писаною торбою?
    Сам не ношусь и Вам не советую.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.02.18 | Max

     Нема питань :)

     Историк пише:
     > Max пише:
     > > І чого б то я носився з ним, як дурень -- з писаною торбою?
     > Сам не ношусь и Вам не советую.
     Та я то зрозумів. То на пана підтримку було написано.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.02.18 | Историк

      ОК, Андерсону против нас не светит :)

  • 2009.02.18 | Сергій Кабуд

   Бандера ввів в укр-геополітику яку сам і створив термін нац інте

   інтересів

   також він чітко окреслив майбутні песпективи для України, ризики і росклади для нас

   Його послідовником в геополітиці був Павло Штепа

   Власне є дві книги які кожен українець має прочитати

   Бандера Перспективи Національної революції

   Штепа Московство
 • 2009.02.18 | Историк

  Виртуальное:

  Число сайтов, зарегистрированных на российском домене .ru, растет, несмотря на кризис, пишет The Financial Times. Компания Verisign, которая управляет доменами .com и .net, сообщила, что за последний квартал 2008 года было зарегистрировано на 17% меньше сайтов, чем за аналогичных период 2007 года. В целом же только 36% из 25 крупнейших «страновых» доменов показали рост в четвертом квартале.
  Российский домен .ru вырос на 11%, а китайский домен .cn – на 8% во многом за счет новой возможности регистрации доменных имен, не использующих латинский алфавит.
 • 2009.02.18 | Историк

  Крымское...

  ВЦИОМ : 44% наших сограждан считают необходимым обсуждать с Украиной вопрос о том, кому должен принадлежать Крым. Большинство россиян считают необходимым защищать интересы русских в Крыму, даже несмотря на возможное осложнение отношение с Украиной (73%). Конфликт с Украиной по поводу Крыма в ближайшее время возможен, считают наши соотечественники (69%) – 52% полагают, что он может произойти в дипломатической форме, а 17% допускают даже вооруженный характер противостояния.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.02.20 | Историк

   Отрезвляющее:

   Ирина Павлова, «Огламуренный сталинизм»
   Кампания по возвеличиванию Сталина, которая началась с середины 1990-х и во всей красе развернулась в годы путинского правления, была не стихийным явлением и не запросом "снизу". Это была спецоперация, идея которой родилась в головах тех, кто готовился прийти на смену Борису Ельцину. Организаторы и исполнители спецоперации по внедрению образа Сталина в российское общественное сознание преуспели прежде всего в том, что отвлекли внимание от главного в сталинизме. А главное в нем - это власть. Власть всеохватывающая и всепроникающая. Власть, подчиняющая себе общество и рассматривающая его как объект своих манипуляций. Некоторые действия этой власти и при Сталине, и сегодня по форме выглядят вполне либеральными, например, создание Общественной палаты или Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте. А вот использовать гламур больше получилось у нынешней власти. Невозможно себе представить Александра Поскребышева, предлагающего концепцию для нового философского журнала "Сократ", а Владислава Суркова - вполне! Однако эти либеральные украшения никак не меняют самой сути власти. Нет оснований сомневаться, что кремлевская корпорация будет держаться за власть до последнего. Тем более что в ее распоряжении теперь и собственность, которую не надо прикрывать эвфемизмами типа "общественная" или "государственная". И никакая новая перестройка ей не нужна. Она уже получила все что хотела. Вот из этого понимания, на мой взгляд, и следует исходить всем, кто неравнодушен к будущему страны.
 • 2009.02.18 | пан Roller

  *

 • 2009.02.18 | Panzernik

  Итак, Кто может ответить на следующий вопрос:

  КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

  О чем шумите вы, народные витии?
  Зачем анафемой грозите вы России?
  Что возмутило вас? волнения Литвы?
  Оставьте: это спор славян между собою,
  Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
  Вопрос, которого не разрешите вы.

  Уже давно между собою
  Враждуют эти племена;
  Не раз клонилась под грозою
  То их, то наша сторона.
  Кто устоит в неравном споре:
  Кичливый лях, иль верный росс?
  Славянские ль ручьи сольются в русском море?
  Оно ль иссякнет? вот вопрос.

  Оставьте нас: вы не читали
  Сии кровавые скрижали;
  Вам непонятна, вам чужда
  Сия семейная вражда;
  Для вас безмолвны Кремль и Прага;
  Бессмысленно прельщает вас
  Борьбы отчаянной отвага -
  И ненавидите вы нас...

  За что ж? ответствуйте: за то ли,
  Что на развалинах пылающей Москвы
  Мы не признали наглой воли
  Того, под кем дрожали вы?
  За то ль, что в бездну повалили
  Мы тяготеющий над царствами кумир
  И нашей кровью искупили
  Европы вольность, честь и мир?..

  Вы грозны на словах - попробуйте на деле!
  Иль старый богатырь, покойный на постеле,
  Не в силах завинтить свой измаильский штык?
  Иль русского царя уже бессильно слово?

  Иль нам с Европой спорить ново?
  Иль русский от побед отвык?
  Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
  От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
  От потрясенного Кремля
  До стен недвижного Китая,
  Стальной щетиною сверкая,
  Не встанет русская земля?..
  Так высылайте ж нам, витии,
  Своих озлобленных сынов:
  Есть место им в полях России,
  Среди нечуждых им гробов.

  Итак, известный по хрестоматиям негр-литератор он же АС пилот Пушкин написал в своем стихотворении следующую строчку

  ...Для вас безмолвны Кремль и Прага...


  Ну про кремль понятно, а про Прагу НЕТ.

  Итак вопрос:
  Какие? события и когда? произошли, и кстати, в какой? Праге

  Эти события широко описаны в тогдашней европейской прессе.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
 • 2009.02.19 | Историк

  Клеветникам!

  Возможно, не все из вас были сегодня на слушаниях в Госдуме по наркотикам. Ответственный ген. В.Иванов объяснил, в чем причина "эпидемии наркозависимости". Везут из Афганистана, где "НАТО потеряло контроль". На запад нельзя - Иран, "зарэжут", на восток нельзя - Индия, "зарэжут", на юг нельзя - Пакистан "зарэжут и отрэжут". Можно только на север. Почему? "Заговор против России!".
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.02.19 | Panzernik

   С вашим русским руководством не разберешся, То Горбачев

   запрешает водку и активно продвигает афганский опиум внутривенно.

   То Ельцин рекламирует водку и клеймит позором наркоманов.

   Эпоха Путина - Эпоха синтетических "колес".

   Кароче говоря Рассия все опыты ставит.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua