МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Цікаво, а як Європа відреагує на це? Це вже не п"яний міністр (/

05/14/2009 | So_matika
16 травня у Києві відбудеться Перший Всеукраїнський Соціал-Nаціоналістичний З’їзд.
Завдання З’їзду:
1. Проголошення єдиної програми Соціал-Nаціоналістичного Руху.
2. Встановлення організаційних форм Соціал-Nаціоналістичного Руху.
3. Маніфестація сили та єдності Соціал-Nаціоналістичного Руху.
Після з'їзду відбудеться смолоскипна хода.

17 травня відбудеться ідеологічна конференція (а що це таке?)

Знайдено отут http://community.livejournal.com/akuly_pera/175625.html

Це як, зразково-показове видовище для російського телебачення? Історичний склероз? Чи просто вакуум в голові?

Відповіді

 • 2009.05.14 | АБВГ

  Нам доводилось писати,що раз в Росії прийнятий "антифашистський"

  закон, то автоматично в колишніх республіках повинні з"явитись "фашисти". "Боротьба" з ними повинна бути складовою частиною відновлення Імперії. Як перший крок - анти-НАТО.
  Грошей на провокації, видно, жаліти не будуть.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.05.14 | kotygoroshko

   да, Росія багато чого може розповісти про фашизм (\)

   http://twitter.com/antefa
 • 2009.05.14 | Sean

  до теми, з мила Майдану

  Subject: Відкритий лист: НІ ФАШИЗМУ!
  From: Нина Потарская
  Date: Thu, May 14, 2009 5:08 am
  To: 1den@k1.tv (more)
  Priority: Normal
  Options: View Full Header | View Printable Version | Download this as a file

  Президенту України

  В.Ющенку,

  Генеральному прокурору України

  О. Медведьку,

  Голові Служби безпеки України

  В. Наливайченко
  ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

  Ви несете безпосередню відповідальність за дотримання
  Конституції України, стаття 24 якої визначає, що громадяни мають рівні
  конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути
  привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
  релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
  походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими
  ознаками.

  Ви відповідаєте за виконання Україною міжнародних договорів та
  зобов'язань, в тому числі Міжнародної Конвенції про ліквідацію всіх форм
  расової дискримінації, відповідно до ст.4 якої Україна взяла на себе
  зобов'язання засудити всяку пропаганду і всі організації, які грунтуються
  на ідеях або теоріях переваги однієї раси чи групи осіб певного кольору
  шкіри або етнічного походження або намагаються виправдати, або заохочують
  расову ненависть і дискримінацію в будь-якій формі, і зобов'язуються вжити
  негайних і позитивних заходів, спрямованих на викоренення всякого
  підбурювання до такої дискримінації чи актів дискримінації. Відповідно до
  статті 5 цієї Конвенції Україна зобов'язалась: а) оголосити злочином, що
  карається за законом, всяке поширення ідей, основаних на расовій перевазі
  або ненависті, всяке підбурювання до расової дискримінації, а також усі акти
  насильства або підбурювання до таких актів, спрямованих проти будь-якої
  раси чи групи осіб іншого кольору шкіри або етнічного походження, а
  також подання будь-якої допомоги для проведення расистської
  діяльності, включаючи її фінансування;

  b) оголосити протизаконними і забороняти організації, а також
  організовану і всяку іншу пропагандистську діяльність, які заохочують
  расову дискримінацію та підбурюють до неї, і визнають участь у таких
  організаціях чи в такій діяльності злочином, що карається законом.

  Відповідно до ст. 5 ратифікованої Україною Ѓвропейської
  конвенції про громадянство наша держава зобов'язалась не допускати практику,
  що призводять до дискримінації за ознакою статі, релігії, раси, кольору
  шкіри, національного чи етнічного походження. Кожна держава-учасниця
  керується принципом заборони дискримінації своїх громадян незалежно від
  того, чи вони є громадянами за народженням, чи набули свого громадянства
  пізніше.

  Ви також відповідаєте за виконання ратифікованих Україною
  Конвенції про кіберзлочинність та Додаткового протоколу до Конвенції про
  кіберзлочинність щодо криміналізації дій расистського та ксенофобного
  характеру, вчинених через ком'ютерні системи 2003 року, відповідно до
  останнього - за забезпечення адекватної правової реакції на пропаганду
  расистського та ксенофобного характеру, яка здійснюється через комп'ютерні
  системи. У тому числі ви відповідаєте завизнання у національному
  законодавстві злочинами таких дій, як:

  - розповсюдження або іншим чином надання громадськості доступу
  через комп'ютерні системи до расистського та ксенофобного матеріалу (ст.3).

  - погроза, зроблена через комп'ютерну систему, вчинення тяжкого
  злочину, визначеного в її національному законодавстві, проти (i) осіб з
  причини їх належності до групи, яка відрізняється за ознаками раси, кольору
  шкіри, національним або етнічним походженням, а також віросповіданням, якщо
  вони використовуються як привід для будь-якої з цих дій; або (ii) групи
  осіб, яка відрізняється за будь-якою з цих характеристик (ст.4).

  - публічна образа через комп'ютерну систему (i) осіб з причини
  їх належності до групи, яка відрізняється за ознаками раси, кольору шкіри,
  національним або етнічним походженням, а також віросповіданням, якщо вони
  використовуються як привід для будь-якої з цих дій; або (ii) групи осіб, яка
  відрізняється за будь-якою з цих характеристик (ст.5).

  За визнанням Міжнародної організації міграції в Україні
  останніми роками посилюється насильство на расовому піґрунті, створені
  організації, які не лише здійснюють пропаганду ідей та теорій переваги
  однієї раси чи групи осіб певного кольору шкіри або етнічного походження
  або намагаються виправдати, або заохочують расову ненависть і дискримінацію,
  але й організують напади на осіб з іншим кольором шкіри чи іншої
  національності чи віросповідання, в наслідок яких десятки людей було вбито і
  ще більше покалічено.

  В країні відкрито діють такі громадські об'єднання, які ведуть
  пропаганду переваги білої раси над іншими, української національності над
  іншими, православної релігії над іншими.

  Яскравим прикладом такої відкритої дії є заплановане на 16 травня 2009 року
  проведення у м. Києві першого всеукраїнського соціал-націоналистичного
  з'їзду так званою Соціал-націоналістичною асамблеєю, до складу якої входять
  декілька організацій, які під різними назвами (Патріот України, НД "Рід",
  "Братство", Чернігівський правий рух українська альтернатива, Українська
  національно-трудова партія, Праві автономи та інші) у своїх
  інтернет-ресурсах ведуть пропаганду расової зверхньості білих, вибілюють
  історичну роль фашизму та інших форм нацизму, виступають за силове
  ствердження української великодержавності, проводять смолоскипні ходи із
  метою залякування іноземних студентів. Така ж хода учасників вказаного
  з'їзду запланована після його завершення.

  Ви безпосередньо несете відповідальність за те, що неофашистські організації
  расистського та нацистського характеру відкрито діють в Україні, що ці
  організації, які діють під гаслом "Україна понад усе", несуть нашій країні
  таку ж ганьбу, яку переживає декілька поколінь Німеччина за злочини
  фашизму, що здійснені під гаслом "Німеччина понад усе". Ви відповідаєте за
  те, що тих, хто запроваджує нацистське вітання серед молоді, так звану
  "зігу", як прояв українського патріотизму. Досвід Ѓвропи ХХ сторіччя
  наглядно довів, що патріотизм і фашизм (нацизм) є несумісними речами.
  Намагання виправдати першим друге - це шлях у прірву для українського
  багатонаціонального народу.

  Ви несете безпосередню відповідальність за наростання загрози неофашизму в
  Україні, що є, окрім всього, наругою над пам'яттю мільйонів українців, які
  віддали своє життя у боротьбі проти фашистської чуми на фронтах,
  партизанських загонах, концтаборах та під окупацією.  Від імені наших громадських об'єднань ми вимагаємо:

  1. Відповідно до ваших повноважень забезпечити
  виконання в Україні зобов'язвнь щодо недопущення розповсюдження пропаганди
  расизму, дискримінації, ксенофобії в усіх формах відповідно до Міжнародної
  Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

  2. Припинити розповсюдження інформаційних
  матеріалів расистського фашистського та ксенофобського харакьеру у мережі
  інтернет-ресурсів в Україні відповідно до Конвенції про кіберзлочинність та
  Додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність щодо криміналізації
  дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через ком'ютерні
  системи 2003 року. Внести відповідні зміни до законодавства України з метою
  кваліфікації розповсюдження таких матеріалів в інтернеті як кримінальні
  злочини, як цього вимагають вказані документи.

  3. Вимагати від Міністерства юстиції забороняти
  легальну дію на території України об'єднань громадян, що діють у порушення
  вимог Міжнародної Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
  та інших міжнародних угод, що діють в Україні.

  4. Не допустити проведення 16 травня 2009 року у м.
  Києві так званою Соціал-націоналістичною асамблеєю першого всеукраїнського
  соціал-націоналистичного з'їзду.

  5. Забезпечити невідворотність кримінального
  покарання за насильницькі злочини, здійснені на расовій, етнічній чи
  релігійній основі.


  Потарская Нина
  8 050 531 31 80
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.05.14 | karpo

   Re: до теми, з мила Майдану

   > Намагання виправдати першим друге - це шлях у прірву для українського
   > багатонаціонального народу.
   >
   Щось Табачником засмерділо.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.05.14 | Sean

    Не без цього

    karpo пише:
    > Щось Табачником засмерділо.
   • 2009.05.14 | 123

    вибірковий нюх? :)

    karpo пише:
    > > Намагання виправдати першим друге - це шлях у прірву для українського
    > > багатонаціонального народу.
    > >
    > Щось Табачником засмерділо.

    Від того збіговиська, про який текст - нічим не смердить? :)
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.05.14 | Пан Коцький

     Смердить тим самим, бо є одного розливу, лише в иншому флаконі..

     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.05.14 | karpo

      Поки по нашій землі будуть ходити комуністи

      До того часу будуть необхідні оці всі "діячі".
      Вони є близнюками з комуністами, тільки з іншим знаком.
 • 2009.05.14 | RedBagira

  А что не так?

  Чем они от Тягнибока отличаются? До переименования в "Свободу" его партия называлась Социал-националистической. Или не устраивает именно слово "социал"?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.05.14 | So_matika

   Re: А что не так?

   RedBagira пише:
   > Чем они от Тягнибока отличаются? До переименования в "Свободу" его партия называлась Социал-националистической. Или не устраивает именно слово "социал"?-
   А хіба "Свобода" не вшанує своєю присутністю збіговисько своїх сателлітів?
   Що трапилось? Некошерно?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.05.14 | GreyWraith

    "Свободі" тепер треба до парламенту

    А це неодмінно вимагає респектабельності і стриманості.

    Не кожен рух за соціальну рівність призводить до ГУЛагу. Не кожен рух за національну ідентичність призводить до Аушвіцу. В обох випадках це - патології. Задача суспільства: поставити цю саму межу між нормальними політичними силами і патологією.

    А свинство ліваків полягає у тому, що вони намагаються накинути суспільству точку зору, що ВСІ праві рухи є патологією.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.05.14 | kinoman

     Націонал-_CОЦІАЛІCТИ_ - праві?

     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.05.15 | GreyWraith

      У громадській думці - так

      Недаремно стільки часу соціалістичні пропагандисти мазали одним дьогтем Муссоліні, Гітлера, Франко, Антонеску (що, між іншим, випиляв фашистський путч у Румунії), Салазара, "чорних полковників", Піночета, керівників Південного В'єтнаму і Південної Кореї, а також Пітера Боту і, що особливо феєрично, керівництво Ізраїлю. Вся ця дуже різна публіка йшла під одним брендом "фашисти"...
    • 2009.05.14 | Володимир I

     Re: "Свободі" тепер треба до парламенту

     Блін, "ліваки" вже вважають гарним тоном убивати українців, а ми розміркрвуємо, як би "Свободу" ушляхетнити...
   • 2009.05.15 | RedBagira

    Так вот я и не понимаю.

    Здесь много поклонников "Свободы", которая так переименовалась из социал-националистов. Теперь появились другие социал-националисты, что вызвало у участников негодование.
    В чем причина оказания поддержки первым и осуждения вторых?
 • 2009.05.14 | Мартинюк

  Тепер всі придурки будуть в одному місці

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.05.14 | Torr

   Вам придурки не подобаються чи слово "социал"?

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.05.14 | Адвокат ...

    А в чим ріжниця між придурками та соціялістами?

    Окрім тего, що соціялісти до свого придурченства,-- ще й неміряні падлюги? ;)
 • 2009.05.14 | karpo

  Начхать на Європу.

  So_matika пише:
  > Це як, зразково-показове видовище для російського телебачення? Історичний склероз? Чи просто вакуум в голові?
  Це результат неприйняття нас у НАТО.
  І намагання створити з України буферну зону.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.05.14 | Shooter

   Чому так слабенько? Наср*ть тре - гляди і попустить.

   karpo пише:
   > So_matika пише:
   > > Це як, зразково-показове видовище для російського телебачення? Історичний склероз? Чи просто вакуум в голові?
   > Це результат неприйняття нас у НАТО.

   Неприйняття нас у НАТО - 95% заслуга України.

   > І намагання створити з України буферну зону.

   Так само і тут: 95% залежить від України. Хоче бути буфером - обо'язково ним буде.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.05.14 | karpo

    Це справа смаку

    Shooter пише:
    > Неприйняття нас у НАТО - 95% заслуга України.
    > Так само і тут: 95% залежить від України. Хоче бути буфером - обо'язково ним буде.

    Нарешті я зрозумів - Глодомор організували українці, і війни на своїй території вони самі затівали. Все заслуга України.
  • 2009.05.14 | Sean

   Від чхання є дієві ліки

   karpo пише:
   > So_matika пише:
   > > Це як, зразково-показове видовище для російського телебачення? Історичний склероз? Чи просто вакуум в голові?
   > Це результат неприйняття нас у НАТО.
   Це результат нашої власної (держави) праці для такого несприйняття

   > І намагання створити з України буферну зону.
   нашого (державного, хоч не спеціяльного, але як є) намагання
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.05.14 | karpo

    А це не меншовартість, нє?

    "Цікаво, а як Європа відреагує на це? Це вже не п"яний міністр (/"
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.05.14 | Sean

     Нє. Це цікавість

    • 2009.05.14 | omela

     Так. Хахлізм звичайний, запопадливий

 • 2009.05.14 | Адвокат ...

  (у)"Родіна" падскажет!

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
 • 2009.05.15 | Slavix

  Re: Цікаво, а як Європа відреагує на це? Це вже не п"яний міністр (/

  Європа відреагує стримано, якщо взагалі відреагує бо не звикла втручатись в чужі внутрішні справи, а наш балаган, тобто цирк їх вже дістав.
  Та й у випадку гострих реакцій нам не прогинатися слід і винувато опускати очі, а нагадати про онучку Мусоліні в італійському парламенті, неонацистьську фракцію в австрійському і т.д. тобто хай у себе вдома розберуться.

  So_matika пише:
  > 16 травня у Києві відбудеться Перший Всеукраїнський Соціал-Nаціоналістичний З’їзд.
  > Завдання З’їзду:
  > 1. Проголошення єдиної програми Соціал-Nаціоналістичного Руху.
  > 2. Встановлення організаційних форм Соціал-Nаціоналістичного Руху.
  > 3. Маніфестація сили та єдності Соціал-Nаціоналістичного Руху.

  Хай збираються. СБУ розбереться.

  > Після з'їзду відбудеться смолоскипна хода.

  Орендувати поливальну машину, яка сміття прибирає та загасити смолоскипи під час ходи. Контрперфоменс, так би мовити.
  >
  > 17 травня відбудеться ідеологічна конференція (а що це таке?)

  Й самому цікаво, якщо програму до того часу вже обговорили.
  >
  > Знайдено отут http://community.livejournal.com/akuly_pera/175625.html
  >
  > Це як, зразково-показове видовище для російського телебачення? Історичний склероз? Чи просто вакуум в голові?

  Це:
  1% - дійсно якась політично спрямована довгострокова ініціатива;
  99% - черговий одноразовий дрібнополітиканський перфоманс провокативної спрямованості.
  Хай там як, не треба здіймати галасу та звертати на них поменше уваги бо це створює їм зайвий піар, чого вони і прагнуть.
 • 2009.05.15 | Арій.

  Дивлячись кого вважати "Європою".

  Якщо корінних жителів Європи - то з розумінням, якщо некорінних - то з ненавистю.
 • 2009.05.15 | Sean

  А от і піарники

  З мила Майдану:

  Subject: {ПРЕС-РЕЛИЗ} СБУ и Президент повторяют нацистскую ложь From: "Petr Ivanov" riotkiev@gmail.com Date: Fri, May 15, 2009 8:30 am

  {ПРЕС-РЕЛИЗ} СБУ и Президент повторяют нацистскую ложь

  «Версия Президента Украины точь в точь повторяет пропагандистскую ложь неонацистов. СБУ, оглашает факты, основываясь только на словах Президента. Власть называет уличных расистов невиновными студентами», – так комментируют антифашисты развитие событий вокруг гибели лидера ультраправого движения Максима Чайки. В обращении движения «Антифашистська Дія» говорится, что «СБУ и нацисты работают в одном тандеме»: не предоставив общественности никаких доказательств, антифашистов называют преступной «экстремистской группировкой». Обстоятельства указывают на то, что если раньше власти замалчивали проблему неонацизма, то есть сейчас они активно защищают убийц-расистов. В своем обращении антифашисты требуют от МВД обнародовать доказательную базу – заключения экспертов и видео-съемку – именно они подтверждают факт нападения со стороны ультраправых. СБУ в свою очередь должно предъявить реальные доказательства «антиукраинской» сущности движения «Антифа».

  12 мая, во время брифинга с журналистами, руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко заявила, что после проведенного ими расследования стала ясна связь между антифашистом Андреем Довганем, который на данный момент находится в розыске, и пророссийской партией «Родина». Также она добавила, что у Службы Безопасности Украины есть доказательства того, что Максим Чайка погиб вследствие спланированного нападения. Так же М. Остапенко заявила, что СБУ располагает фактами относительно того, что движение «Антифа» в Украине финансируется самим Марковым. Активисты движения «Антифашистська Дія» считают данную информацию неправдивой – «СБУ искажает реальность в том свете, как желает Президент». Никаких доказательств в подтверждении своих слов глава пресс-службы СБУ привести не смогла.

  Уже на следующий день, 13 мая, на новостном портале «УНИАН» появилась статья «За що загинув Максим Чайка, або Хто насаджує фашизм в Одесі», в которой не только подтверждалось мнение СБУ, но и появилась попытка привести читателю факты, которые, по мнению автора Юрия Филенко, должны были внести ясность в события: Андрей Довгань, обвиняемый в убийстве Максима Чайки, фигурирует как «баркашовец» (неофашист) и пророссийский шовинист. «Антифа» отрицают любую связь с пророссийскими силами: «в России антифа-активисты нередко становятся жертвами неонацистских убийств (как известный антифашист Федяй) и страдают от государственных репрессий (недавно был вынесен суровый приговор антифашисту Сергею Бычину)».

  Кроме того, «Антифа» не является организацией в общепринятом понимании. «Это международное движение, главной целью которого является борьба с проявлениями не только дискриминации людей по расовому или национальному признаку, но и отстаивание социальных прав, – утерждают антифашисты. – Мы отрицаем предлагаемый нам существующий принцип политической борьбы, в которой все продается и покупается. Мы – сеть безлидерных инициатив: антифашистских, экологических, феминистических, анархистских и других».

  Ситуацию с партией «Родина», которая призывает очистить город Одессу от «бендеровцев» (украиноязычных граждан) «Антифа» ставят в один ряд с нацистскими идеями организации «Слава и Честь», к которой принадлежал погибший Максим Чайка. Организация «Слава и Честь», к которой и принадлежал Максим Чайка, входят в так называемую «Социал - Националистическую Ассамблею». У читателя может возникнуть вопрос, почему именно «социал-национализм», а не «национал-социализм», но это всего лишь игра слов. Как принято считать среди наци, гитлеризм не приживутся в украинском обществе, поскольку слишком свежа память о Второй Мировой.

  Вот лишь фрагмент из программы «социал-националистов»: «Наш Націоналізм є расовим, соціальним, великодержавно-імперським, антисистемним (антидемократичним), самодостатнім, войовничим та безкомпромісним. Свою ідеологію Український Соціал-Націоналізм будує на максималізмі, національно-расовому егоїзмі, любові до свого, нетерпимості до ворожого та активізмі, здатному бути залізним тараном для розторощення чужої сили, що схоче стати на перешкоді Української Нації та Білої Раси».

  Существует множество сводок о нападениях, которые оправдываются адептами «расовой чистоты». Мониторинг ситуации осуществляет сайт «Международной Амнистии» (http://www.amnesty.org.ua/) и украинских правозащитников (http://www.xenodocuments.org.ua/), которых беспокоят проявления ксенофобии в Украине, ведут постоянный мониторинг нападений на почве расизма. Лидирующими в данных списках являются Киев, Харьков, Львов и Одесса. «Сегодня власть выставляет нацистов жертвами, тем самым оправдывая их агрессию и те преступления, которые совершались на протяжении долгих лет», – говорится в обращении украинских «Антифа».

  Активисты движения «Антифашистська Дія» уверены, что правоохранительные органы города Одесса располагают необходимой информацией, подтверждающей факт нападения со стороны нацистов 17 апреля. Это и видео-съемка инцидента и заключение медицинских экспертов, в котором говорится, что Максиму Чайке было нанесено ранение ножом, снизу вверх. Андрей Довгань наносил его в согнутом состоянии, так как нападающие его пригнули к земле. Кроме того, нацисты на своем сайте подтверждают, что именно они были зачинщиками драки: чего стоит фраза «Мы отошли в сторону и увидели невдалеке четырех наших друзей, проходивших мимо «книжки». Мы и попросили с нами «прыгнуть» на антифа».

  «Следствие должно обнародовать перед общественностью реальную доказательную базу. Этим будет положен конец политическим спекуляциям и оправданию нацистского террора», – резюмируют антифашисты.

  Пресс-служба движения «Антифашистська Дія»

  8-063-195-41-94
 • 2009.05.16 | Лютий

  в москві гомосековий парад в день Євробачення

  а в Києві парад соц-нациків в день Європи. Одна контора
 • 2009.05.16 | Sean

  Десь о 15:30 це виглядало так

  проходив Хрещатиком щоб подивитися "День Єуропи" (до речі, не сподобалося, надто вже багато співвітчизників ласі до "халяви") і під будинком профспілок отакий от "хвашизм нє пройдьот". Група в чорних купальниках на другому фоті ніби щось координувала (втім, може то здалося, бо не моніторив).


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua