МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Леонід Млєчін на Есі Москви:російкому керівництву ядерна зброя(л

05/18/2009 | Хвізик
потрібне не для самозахисту чи стримування, а для ведення ядерної війни і виграшу у ній
http://echo.msk.ru/snd/2009-05-18-osoboe-1708.mp3

Відповіді

 • 2009.05.18 | Сергій Кабуд

  Головна мета політики кремля зараз: роззброїти США

  після того в них розвяжуться руки і Україна буде гарантовано окупована

  Громадянська війна може ще бути не найгіршим


  А от знищення українців зброєю масового враження- більш вирогідний сценарій

  Кремль з УПА воювати не хоче

  вони намагатимуться вбити всіх, хто може вчиняти спротив

  вбити несподівано, першими, можливо подаючи це як ІСЛАМІСТСКИЙ теракт, може навішуватимутє на татар

  засоби вбивства міліонів людей в них є:

  це біологічна зброя і хімічна зброя. Ну и ядерна.

  З Бандери:
  http://www.stepanbandera.org/bandera_perspective_15.htm
  -----------------------------

  Протибольшевицька, визвольна революція під час війни — це знищення ворожої неволі, комуністичної системи гноблення, ство­рення і захист підстав для національної, соціяльної й особистої свободи та добробуту, забезпечення волі й непридавленого роз­витку націй у самостійних державах — ціною найменших жертв.

  Вона відразу перериває, закінчує війну, рятує життя дальших мільйонів гнаних на воєнний заріз вояків і цивільного населен­ня, рятує родини, оберігає оселі, міста, цілі країни перед дальши­ми страшними спустошеннями новітньої атомової війни.

  Револю­ція за жадних умов не вимагає навіть частини тих жертв, які по­жирає війна.

  А ті, що впадуть, віддадуть життя за добру справу, за волю, здобудуть собі вічну славу серед своїх народів та вдяч­ність багатьох поколінь.

  Якщо найширші маси, вояцькі і цивільні, свідомі справедливої народньої справи, стануть активно по боці революції, тоді большевизм будуть захищати тільки найгірші во­роги свободи націй і людини — комуністично-енкаведівські зло­чинці та найзапекліші оборонці російського імперіялізму.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.05.18 | Хвізик

   помісти цей коментар на сайті Еха

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.05.18 | Сергій Кабуд

    спробував, навіть зареєструвався

    перший комент пішов нереєстрованим подивимося чи зявиться. Отако: Главная цель политики Кремля сейчас: розоружить США
    после того в них розвяжуться руки и Украина будет гарантированно оккупирована

    Гражданская война может еще быть не наихудшим


    А вот уничтожение украинцев оружием массового впечатления-более вероятний сценарий

    Кремль с УПА воевать не хочет

    они попытаются убить всех, способен сопротивлят/ся вооруженныйм организованным путем

    убить неожиданно, возможно подавая это как ИСЛАМИСТСКИЙ теракт может навесят на татар

    средства убийства миллионов людей у кремля накоплены в невероятных количествах

    это биологическая оружие и химическое оружие. Ну и ядерная.

    С Бандеры:
    http://www.stepanbandera.org/bandera_perspective_15.htm
    -----------------------------

    Протибольшевицька, освободительная революция во время войны - это уничтожение вражеской неволи, коммунистической системы угнетения, создание и защита оснований для национальной, социяльнои и личной свободы и благосостояния, обеспечения свободы и непридавленого развития наций в самостоятельных государствах - ценой меньших жертв.

    Она сразу прерывает, заканчивает войну, спасает жизни дальше миллионов гонимы на военное зарез солдат и гражданского населения, спасает семьи, оберегает села, города, целые страны перед дальнейшему страшными пустынею новейшей атомовои войны.

    Революция за никак условий не требует даже части тех жертв, которые пожирает война.

    А те, что упадут, отдадут жизнь за доброе дело, за свободу, приобретут себе вечную славу среди своих народов и признательность многих поколений.

    Если самые широкие массы, Вояцкий и гражданские, сознательные справедливой народной дела, станут активно по стороне революции, тогда большевизм будут защищать только наихудшие враги свободы наций и человека - коммунистической-енкаведивськи преступники и самые защитников российского империялизму.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua