МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

РНБОУ розробила Доктрину інформаційної безпеки

05/27/2009 | Майдан-ІНФОРМ
Рада національної безпеки та оборони України підготувала та оприлюднила на своєму сайті проект Доктрини інформаційної безпеки України.

Як зазначає РНБО, "прийняття Доктрини інформаційної безпеки України має надати нового стратегічного імпульсу діяльності органів державної влади, а також інститутів громадянського суспільства у забезпеченні інформаційної безпеки України, формуванні і реалізації державної інформаційної політики".

РНБО відзначає, що за сучасних умов інформаційна складова набуває дедалі більшої ваги і стає одним з найважливіших елементів забезпечення національної безпеки України. Вона зауважує, що основною метою реалізації доктрини є виконання двоєдиного завдання державної політики в інформаційній сфері: створення розвиненого інформаційного простору і захист національного інформаційного суверенітету. Для цього необхідна всебічна державна підтримка національного виробника інформаційного продукту та телекомунікаційного обладнання, національних операторів телекомунікацій, зокрема створення нормативно-правових, фінансових, фіскальних та інших передумов, необхідних для успішної конкуренції на світових і національному ринках надання інформаційних і телекомунікаційних послуг.

Як зазначається у проекті доктрини, забезпечення інформаційної безпеки України ґрунтується на принципах:

свободи створення, збирання, зберігання, використання та поширення інформації;

забезпечення достовірності, повноти та неупередженості інформації;

обмеження доступу до інформації виключно на підставі закону;

гармонізації особистих, суспільних і державних інтересів;

профілактики та нейтралізації правопорушень в інформаційній сфері;

економічної доцільності;

гармонізації українського і міжнародного законодавства в інформаційній сфері;

пріоритетності національного інформаційного продукта.

На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами інформаційній безпеці України РНБО називає:

у зовнішньополітичній сфері: поширення у світовому інформаційному просторі викривленої, недостовірної та упередженої інформації, що завдає шкоди національним інтересам України; прояви комп`ютерної злочинності, комп`ютерного тероризму, що загрожують сталому та безпечному функціонуванню національних інформаційно-телекомунікаційних систем; зовнішні деструктивні інформаційні впливи на суспільну свідомість через засоби масової інформації, а також мережу Інтернет;

у сфері державної безпеки: деструктивні інформаційні впливи, які спрямовані на підрив конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України; прояви сепаратизму в засобах масової інформації, а також у мережі Інтернет, за етнічною, мовною, релігійною та іншими ознаками; несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів органів державної влади; розголошення інформації, яка становить державну та іншу таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави;

у воєнній сфері: порушення встановленого регламенту збору, обробки, зберігання і передачі інформації з обмеженим доступом в органах військового управління та на підприємствах оборонно-промислового комплексу України; несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів, незаконний збір та використання інформації з питань оборони; реалізація програмно-математичних заходів з метою порушення функціонування інформаційних систем, які задіяні у сфері оборони України; перехоплення інформації в телекомунікаційних мережах, радіоелектронне придушення систем зв`язку та управління; інформаційно-психологічний вплив на населення України, у тому числі особовий склад військових формувань з метою послаблення їх готовності до оборони держави та погіршення престижу військової служби;

у внутрішньополітичній сфері: нерозвиненість інститутів громадянського суспільства і недосконалість партійно-політичної системи, непрозорість політичної та громадської діяльності, що створює передумови для обмеження свободи слова, поширення техніки маніпулювання суспільною свідомістю; деструктивні інформаційні впливи, у тому числі із застосуванням спеціальних засобів, на індивідуальну, групову і суспільну свідомість; поширення суб`єктами інформаційної діяльності викривленої, недостовірної та упередженої інформації.

Також проект визначає потенційні загрози в економічній сфері, у соціальній та гуманітарній сферах, у науково-технічній і технологічній сферах, в екологічній сфері.

У проекті доктрини визначено три головних напрями, на яких ґрунтується державна політика, спрямована на забезпечення інформаційної безпеки України:

інформаційно-психологічний напрямок, зокрема, щодо забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина, створення сприятливого психологічного клімату в національному інформаційному просторі задля утвердження загальнолюдських та національних моральних цінностей;

напрямок технологічного розвитку, зокрема, щодо розбудови та інноваційного оновлення національних інформаційних ресурсів, впровадження новітніх технологій створення, обробки та поширення інформації;

напрямок захисту інформації, зокрема, щодо забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, у тому числі технічного захисту інформації в національних інформаційних ресурсах від кібернетичних атак.

Також проект доктрини визначає "виважені й водночас рішучі заходи щодо впровадження інформаційної складової державної політики із забезпечення національних інтересів України" у зовнішньополітичній сфері (зокрема, "якісне удосконалення інформаційного супроводу державної політики, діяльності українських громадських організацій та суб`єктів підприємницької діяльності за кордоном за пріоритетами стратегічного партнерства та економічної доцільності"; "посилення інформаційно-просвітницької діяльності серед населення щодо забезпечення національної безпеки України за умов повноправного партнерства з країнами - членами ЄС та Північноатлантичного альянсу"), у сфері державної безпеки ("залучення засобів масової інформації до забезпечення неухильного додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина, захисту конституційного устрою, удосконалення системи політичної влади з метою зміцнення демократії, духовних та моральних підвалин суспільства; підвищення ефективності функціонування політичних інститутів влади"); у воєнній сфері (зокрема, "удосконалення форм і засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах від несанкціонованого доступу, розвиток захищених систем зв`язку та управління військами і зброєю"; "удосконалення форм і способів активної протидії інформаційно-психологічним операціям, спрямованих на послаблення обороноздатності держави"); у внутрішньополітичній сфері ("створення ефективної, сучасної та прозорої системи громадського контролю за діяльністю органів державної влади і місцевого самоврядування, громадсько-політичних структур, зокрема через створення Суспільного телебачення і радіомовлення").

http://human-rights.unian.net/ukr/detail/190927

sean

Відповіді

 • 2009.05.27 | Историк

  Бросается в глаза оборонительный пафос - опять... Где аналог

  франкофонии, "Русского мира" и т.д. Почему не упоминается диаспора? Формирование "позитивного имиджа" - штука рискованная, особенно, когда этим занимаются бюрократы. Украине и так есть что предъявить "позитивного" - побольше, чем многим другим странам. В ней все еще живы и развиваются ценности и те культурные феномены, которые в загоне в современной Зап.Европе. Честное прдъявление своего "негатива" на самом деле восе не обязательно дает негативный эффект - это азбука. Не надо оставлять противнику карт-бланш на обыгрывание "негатива". Разумеется, следует неукоснительно укреплять роль государственного национального языка - проблема состоит в его "литературности", чистоте, органичности и т.д. Их то и надо укреплять своими силами в первую очередь. "Вытеснять" или "впускать" - русский и "русское" - это псевдопроблема, насквозь бюрократическая по своей формулировке. Необходимо открывать доступ и даже поддерживать высокую русскую культуру, которой, увы, остается не так много места в России и которая, кстати, гнездится не только там. Украина, в принципе, могла бы даже стать в этом смысле альтернативным homeland-ом - почему бы нет? Смертельным и пока что победоносным врагом русской культуры является нынешняя московская пропаганда (а что там еще производится массовым порядком, кроме пропаганды?)- эта смесь лжи, ненависти, гламура и солдафонства. И все на каком-то мерзком сленге... Этому надо давать отпор, в т.ч. противопоставлением русских культурных традиций. Не следует также фетишизировать технологии - это всего лишь железки, которые сами по себе ничего не решают...
 • 2009.05.27 | Историк

  Московия как черт ладана боится европейской культуры и

  европейского духа (spirit) (хотя охотно импортирует "железки"!) ибо не имеет средств противодействия. В КГБ о некоторых объектах вербовки говорили "насквозь западник", то есть бесперспективен и безнадежен, лучше его замочить при случае. Запад же, вопреки слухам, населен далеко не только "западниками", м.б. они там вообще в меньшинстве и нуждаются в защите... А если у вас вдобавок есть соответствующие противотанковые средства и ПВО, то вообще проблем нет.
 • 2009.05.27 | Чучхе

  яка може бути безпека з каналом УТ-1

  яка може бути безпека з каналом УТ-1 та кіном про Роксоляну?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.05.27 | Историк

   Уважаемый, опыт показывает, что это всегда вопрос

   тактики и техники...


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua