МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Відкритий лист до представників громадського сектору

05/28/2009 | Оксана Кулинич
Розвиток громадянського суспільства тісно переплетений із діяльністю громадських організацій. В Україні ця закономірність набула особливої актуальності, адже саме представники громадського сектору є найактивнішими учасниками суспільного, економічного та політичного життя країни. Однак специфікою діяльності основної маси громадських об’єднань є те, що в різні періоди вона проявляється по різному. Так само і на Волині громадський сектор за час свого існування переживав періоди піднесення та спаду.

Однією з причин зниження громадської активності та зменшення впливу громадських організацій на ситуацію в регіоні на нашу думку є відсутність консолідації в рядах громадського сектору. Існуючі надструктури, у вигляді різного роду спілок, рад чи інших форм об’єднань не виконують свою місію, вони неефективні. Громадські організації не бачать один одного, вони «замикаються» лише на своїй діяльності і діють в «одиночку». Натомість багато питань можна було б вирішити, чи навіть хоча б актуалізувати, завдяки консолідованій дії різних організацій.
У громадського сектору мало можливостей впливати на прийняття рішень та діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Існуючі механізми залучення громадських організацій до формування та реалізації регіональної політики, як от різного роду громадські ради при органах влади, є недієвими. В основній масі випадків, громадські організації не впливають на процедури формування та прийняття рішень владою і використовуються останньою лише для «погодження» вже готових рішень. Реалізація владою різного роду програм та заходів здійснюється без громадського контролю за ними з боку громадських організацій. Визначення соціальних пріоритетів влади, а згодом й розподіл коштів для їх реалізації здійснюється не до кінця відкрито.
Недоліком в діяльності громадських організацій є те, що вони не керуються в своїй роботі спільними для всіх етичними принципами, як от демократичного управління, відкритості та прозорості, відповідальності, співробітництва та партнерства. Через це між громадськими організаціями існує недовіра та відсутнє розуміння спільної мети.
Проблемним для громадських організацій області є їх слабка інституційна спроможність, зокрема відсутність приміщень для здійснення своєї діяльності.

Всі вище перелічені проблеми однак не є причиною для пасивного споглядання за існуючим станом справ. Ці питання можуть і повинні об’єднати громадські організації області, для вирішення яких треба виробити нові принципи й механізми взаємодії та діяльності громадського сектору Волині.

Вивчивши досвід громадських організацій інших регіонів України та врахувавши результати обговорення цієї теми під час круглого столу «Нові стандарти в діяльності громадських організацій – крок до розвитку», що відбувся 23 квітня 2009 року у м. Луцьку, пропонуємо ряд ініціатив:

1. Започаткувати діяльність Громадського клубу - своєрідного громадського майданчика для постійного спілкування, певної неформалізованої платформи завдяки якій організації зможуть обговорювати актуальні питання, планувати свою діяльність, розробляти та впроваджувати спільні ініціативи для активізації громадського руху. Принципи та мету діяльності цього клубу слід узгодити на першій спільній зустрічі.
2. Запровадити практику участі представників громадських організацій у засіданнях постійних депутатських комісій, особливо під час розгляду профільних програм.
3. Представникам громадських організацій, що входять до складу громадських рад при різних органах влади, взяти ініціативу з діяльності цих органів у свої руки і активніше використовувати ці інституції для впливу на діяльність влади.
4. Розпочати моніторинг використання публічних коштів при реалізації міських, районних й обласної програм підтримки громадських організацій та діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з реалізації ними молодіжної, гендерної, спортивної політики та інших загальнодержавних програм
5. Проводити моніторинг інформаційних ресурсів органів влади з вивчення можливостей доступу громадян та ГО до інформації про діяльність органів влади, зокрема про молодіжні, гендерні, спортивні та інші програми і їх фінансування.
6. Розробити та подати відповідним органам влади на затвердження пропозиції щодо вдосконалення процедур проведення конкурсів проектів для громадських організацій на міському та обласному рівнях.
7. Розробити спільні етичні засади діяльності громадського сектору області.
8. Виробити спільні засади співпраці із ЗМІ задля популяризації серед мешканців області громадської активності та інформування громадян про діяльність третього сектору.
9. Розробити програму підтримки громадської активності у районних центрах області.
10. Актуалізувати та лобіювати перед владою питання про виділення в обласному центрі приміщення для спільного використання громадськими організаціями регіону.

Це частина питань, що вже давно потребують свого вирішення. І саме громадські організації повинні взятися за їх вирішення.
Усвідомлюємо, що жодна організація самостійно не посилить усі ці питання. Саме тому, ми закликаємо до реалізації цих ініціатив через консолідовану діяльність громадських об’єднань нашого краю.
Зі свого боку декларуємо бажання працювати в задекларованих напрямках та готовність до співпраці з усіма громадськими об’єднаннями області, що ставлять за мету реалізацію вищеперерахованих ініціатив.


ВОМГО «Асоціація Молодих Реформаторів (АМоРе)» Михайло Шелеп
ВОГО «Волинський прес-клуб» Богдана Стельмах
ВОГО «Гендерний центр» Оксана Ярош
ГКГ «Партнер» Сергій Адамчук
ВОГО «Асоціація захисту прав молоді Волині» Ірина Омельчук
ЦМГОВ «Наша справа» Віталій Ліпіч


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua