МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Чому б ні? ч.1. Консульська республіка.

06/07/2009 | Іван Стулов, Олександр Пилипенко
Передмова
Мета публікації – політична фантастика. Ми не оприлюднювали цих текстів аж до того, як жанр політичної фантастики не став надто популярним, захопивши всі гілки влади і політично активні сили. 
Якраз у ті часи, коли різні політичні сили розробляли проекти своїх Конституцій, ми, автори, провели власні дослідження і вирішили написати „до шухляди” свої конституції. І не одну. За основи ми домовилися брати системи та принципи з інших розвинених суспільств: Римської республіки, Афін, Спарти, Ізраїлю епохи Суддів, генуезької банківської республіки, Речі Посполитої, Кримського ханства, Гетьманщини. 
Пропонуємо Вашій увазі частину першу того, що в нас вийшло. Вітайте: проект „Консульська республіка”.
 

КОНСУЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА

Магістрат
Вся влада поділена між різними гілками, які обираються народом безпосередньо або через персону, яку вони обирають для призначення інших. 

Консули
Щорічно на дві головні посади держави обираються Перший та Другий Консули. 
Обидва консули є абсолютно недоторкані та непідсудні на час виконання своїх обов’язків. Кожному з них Сенат надає бюджет для виконання річних обов’язків.
Вибори консулів відбуваються прямим голосуванням всіх виборців за кандидатуру, в одному турі. Той, хто зайняв перше місце, стає Першим консулом, той, хто друге – Другим консулом. 

Перший консул 
Перший консул є головою республіки, верховним головнокомандувачем, носієм силової влади. Він курує органи внутрішніх справ, національної безпеки, оборони, державного звинувачення. 

Другий консул
Другий консул є головою цивільного уряду (квириналу), і курує питання податків, державного захисту, господарства, економіки, науки, освіти, фінансів та ремесел. 

Регент 
В разі війни або надзвичайного стану обидва консули призначають Регента і складають перед ним всі свої повноваження. Це може тривати на строк не більш ніж 6 місяців. Регент, який спробує продовжити владу хоча б на 1 добу, підлягає вбивству. Під час диктатури Регента всі його розпорядження мають виконуватися. 

Консул-суффет 
У разі смерті, зникнення, відставки одного з консулів, його місто заміщує консул-суффет. На заміщення посади Першого консула він призначається рішенням Сенату, на заміщення посади Другого консула – Форумом. Консул-суффет виконує всі повноваження заміщеного. Людина, яка була на цій посаді, не має права балотуватися в консули на наступний строк. 

Проконсули
Консули та консул-суффети, що відбули свою каденцію, до кінця життя отримують звання проконсулів. З них Сенат призначає людей на проконсульські посади. 

КОМІЦІЇ 
Колективними органами влади є коміції - Сенат та Форум. Їхні рішення є обов’язковими для виконання. Всі рішення ухвалюються простою більшістю голосів кворуму. 

Сенат
Сенат призначається з колишніх посадовців прижиттєво, призначення нових членів відбувається щорічно в День весни. Кількість призначених залежить від кількості вакансій на момент призначення. 
Сенат має право оголошувати війну або мир. Сенат розпоряджується бюджетом. Всі законопроекти виробляє та ухвалює Сенат. 
Сенат не має права подавати законопроекти, які не забезпечуються бюджетом або не мають чітко вказаного джерела фінансування. Принцепс Сенату не має права підписувати законопроект, який не відповідає цім вимогам.
Принцепс не голосує, якщо голоси сенаторів не поділилися рівно навпіл. Сенат може засідати без принцепса. Принцепс обирається та звільняється сенаторами поміж себе, але його не можна звільняти у разі, якщо він відмовився підписувати законопроект, до розгляду справи в суді. Якщо суд визнає принцепса винним у злонамірному блокуванні законопроекту, то він навічно втрачає цю посаду. 
Сенатори рівні між собою у праві голосу. Сенатор недоторканий під час засідань сенату та у випадках, коли Сенатом його призначено на посаду. Проти сенатора в будь-який день можна порушувати судовий позов та кримінальну справу. У разі підтвердження кримінального або адміністративного звинувачення сенатор звільняється з посади. За дрібні порушення сенатор сплачує штраф зі своєї кишені або з кишень сенаторів, які погодилися на сплату штрафу. Якщо сенатор не сплачує штраф, він звільняється. Якщо в суді доведено важкий злочин сенатора, окрім звільнення його ім’я ганьбиться. 

Цензор 
Цензор призначає сенаторів. Перелік кандидатів йому подають партії або громадяни власноруч. У переліку надаються відомості про кандидатів, що мають переконати Цензора в шляхетності, відвазі, самостійності та розумі кандидата.
Цензора обирають всенародно після звільнення цієї вакансії попередником. Цензор не обмежений строком повноважень, але може подати у відставку. В разі ухвалення ним нового Едикту цензор має оголосити про відставку та балотуватися з новим Едиктом на рівних правах з конкурентами. 
Кандидати на цензора виставляють виборцям свого Едикту Цензора. В Едикті має бути чітко виписано критерії, за якими цензор відбиратиме кандидатів в Сенат. Виконання Едикту обов’язкове.
У разі призначення до Сенату особи, яка не відповідає вимогам до кандидатів в Едикті, оголошується суд. Суд з’ясовує, чи знав цензор заздалегідь про невідповідність кандидата Едиктові, чи був введений в оману. В першому випадку цензор звільняється і його рішення скасовується, в другому його рішення скасовується.
Коли цензор тричі призначить на сенатора недостойну людину, він звільняється і ім’я його ганьбиться.
Цензор не може відкликати існуючих сенаторів, крім як автоматично за рішенням суду. Цензор також відповідає за щорічні вибори Форуму, консулів, магістратур, преторів. 

Форум
Форум є вищим законодавчим органом. До його складу обираються мешканці країни строком на рік. Кількість переобрань делегата форуму необмежена. Делегати мають рівні голоси.
Форум простою більшістю ухвалює або відхиляє закони, проекти яких подає Сенат. У разі відхилення закону його проект повертається до сенаторів на перегляд. Кожен делегат зобов’язаний письмово пояснити мотив, через який він голосував проти, якщо закон не прийнято. Окрім випадків секретності, цей мотив вільно друкується та доводиться до відома будь-якого бажаючого того громадянина. 
Делегатів Форуму обирають наступним чином. Бажаючий відбути на Форум подає своє ім’я, життєпис та портрет у виборчу комісію. За місяць до виборів кожен виборець отримує перелік кандидатів, з якого має обрати не більше ніж 20 прізвищ. За бажання кандидата його прізвище друкується або в загальному списку за абеткою, або у списку партії, до якої він себе відносить. Виборець складає перелік кандидатів, яких обирає, і пише в бюлетені індекси цих людей. Бюлетені з пустими індексами не зараховуються, тому що виборець мав великий вибір і міг висунути навіть сам себе. 
Кількість місць для делегатів Форуму обмежена кількістю непустих бюлетенів, поділених на 50 тисяч. Бюлетені разом з пустими вказують суму коштів, яку отримають делегати на одноразову заробітну платню. Сума ділиться порівну між обраними делегатами. Форум формується з кандидатів, які набрали голосів більше за інших. Делегати мають недоторканість на час сесій. 

Місцеві органи влади
Так само обираються місцеві коміції. Кількість непустих бюлетенів вказує на чисельність делегатів, поділену на 10 тисяч для провінцій, 5 тисяч для міст, 500 для селищ. 

Місцеві території поділяються на провінції та магістратури. 

Провінціями є території, які віддають до бюджету Сенату менше коштів, ніж отримують від бюджету Сенату. Вони управляються проконсулами, яких призначає та відсторонює Сенат. Менші території, окремі населені пункти, які також є дотаційними, керуються пропреторами. 
Магістратурами є території, які віддають до бюджету більше коштів, ніж отримують. Вони управляються трибунами, яких обирають місцеві мешканці. Кількість трибунів (від 1 до 25) визначається місцевими коміціями, за допомогою місцевого плебісциту. 

Трибуни та пропретори протягом своїх повноважень не мають права покидати територію міста чи території, на якій вони працюють. Проконсули можуть покидати свої провінції за запрошенням Сенату, окремими одноразовими постановами. 

ПРАВОСУДДЯ ТА ПРАВОПОРЯДОК 

Претори
Претори судять громадян. Їх обирає населення строком на два роки. Кожен претор перед виборами оприлюднює свого Преторіанського Едикту – принципи роботи, які має виконувати обов’язково. Невиконання Едикту навіки забороняє йому право висуватися на суддівство. Скарги на невиконання Преторіанського Едикту розглядає Форум. 

Квестори 
Квестори провадять слідство з будь-яких справ. Вони підпорядковані Першому консулу, ним призначаються і ним звільняються. За всі їхні дії відповідає Перший консул. 

Едили
Едили адвокатують людей у суді. Едили призначаються Другим консулом. Кожен едил перед призначенням подає свого едикту – принципів роботи, які має схвалити Другий консул. Едикт едила обов’язковий для нього. 

Ліктори
Ліктори слідкують за громадським порядком. Вони підпорядковуються магістратам і проконсулам, які їх призначають, фінансують їх та дають їм устав і інструкції. 

Закони
Закони приймаються Форумом та діють з моменту прийняття. Відмінити закон може сам Форум, а також Сенат, якщо повідомить, що він не в змозі фінансувати забезпечення закону. Закони можуть бути призупинені на час диктатури Регента, тільки на строк не більше 6 місяців. Після того вони знов вступають у силу. 

Едикти
Едикти є передвиборчими зобов’язаннями політиків, які балотуються на посаду. У разі обрання кандидата на посаду його едикт набуває законної чинності. Едикт втрачає силу після відставки його автора. 

Арешти
Арешти будь-кого можуть бути виконані за письмовою згодою претора і квестора. Виключення становлять: Перший та Другий консули під час їх каденції, сенатори під час виступів у Сенаті, делегати під час виступів на Форумі. 

Звинувачення
Кожен громадянин має право висувати звинувачення у суді. Він може це робити і в межах своїх службових повноважень, і за власним рішенням. Виключення становлять звинувачення суддівства у порушенні Преторіанського едикту: ці звинувачення віддаються до Форуму. 

Вигнання
Вищою мірою покарання є довічне вигнання з країни без права подавати апеляції. В залежності від значущості злочину, злочинець може бути приречений на наступні кари: довічне вигнання з правом апеляції, вигнання на строк від одного року, вигнання з конфіскацією, конфіскація майна, довічне ув’язнення, ув’язнення на строк від одного року. 

Вбивство
Тільки у разі самозахисту вбивство людини не є злочином. Вбивство людини, яка зчинила спробу захопити владу поза законом, узурпувати собі повноваження або намагалася вбити людей, є самозахистом. Якщо хтось намагається покарати будь-яким чином, або навпаки винагородити будь-яким чином за вбивство з самозахисту, на цю людину розповсюджується довічне покарання з правом апеляції.

Відповіді

 • 2009.06.07 | Историк

  "шухлядь" - нечто новое (а говорят, что украинцы не способны

  к инновациям) - это что?..
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.06.09 | Max

   Re: "шухлядь" - нечто новое (а говорят, что украинцы не способны

   Историк пише:
   > к инновациям) - это что?..
   Nothing new.

   Шухляда (not "шухлядь") == drawer.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.06.09 | Историк

    Re: "шухлядь" - нечто новое (а говорят, что украинцы не способны

    Историк пише:
    > Max пише:
    > > Шухляда (not "шухлядь") == drawer.
    > аж отлегло... А то нас местная ..лядь на трансцедентный лад сбивает. Неужто, думаем, наш общий Савик Ш. снова не угодил? А так -понятно, "в ящик", Schublade. Европейские языки, однако ;)
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.06.09 | Историк

     Вот Вы внутренне иронизируете. А на курсах украинского

     в Б-ке Украинской литературы (обновленного состава) мы только-только дошли до антибюрократической сатиры 50-х годов О.Вишни...
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.06.09 | Max

      Re: Вот Вы внутренне иронизируете. А на курсах украинского

      Та ні, боронь боже, жодної іронії!

      А пану я подав англійський відповідник "шухляди", бо не знаю як то сказати російською.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2009.06.09 | Историк

       Значит, мою внутреннюю иронию (насчет актуальной

       методики изучения украинского)я тоже не донес ;) Ладно, это пустое. Был сегодня на тусовке, где С.А.Ковалев и другие объяснили, что нынешняя российская конституция значит уже не более, чем сталинская. Возникает вопрос, какую реальную политику она в таком случае прикрывает? По-моему, украинцам тоже стоило бы задуматься...
 • 2009.06.07 | Историк

  ...и как-нибудь по-английски - чтобы всем было понятно?..

 • 2009.06.07 | AxeHarry

  Re: Чому б ні? ч.1. Консульська республіка.

  Нe трeба часто читати на ніч історію Римськоі імпeріі, Бо шe запропонуєтe гладіаторські боі...
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.06.07 | Альберт

   А чому б ні?

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.06.09 | 1111

    Re: А чому б ні?

    Серед депутатів, щоб вони таким чином доводили свою невинність.
  • 2009.06.09 | Max

   Re: Чому б ні? ч.1. Консульська республіка.

   AxeHarry пише:
   > Нe трeба часто читати на ніч історію Римськоі імпeріі, Бо шe запропонуєтe гладіаторські боі...
   Гладіаторські бої -- то вже є справа не політики, а культури. НМВ, початково (в часи республіки власне) то були бої гладіаторів з небезпечними тваринами, як сучасна корида. Цікаво, чи не звідтам вона й походить?
 • 2009.06.09 | Max

  Цікавий проект.

  Цікавий передусім своєю лапідарністю. (Написано так, як би то мало бути на камені вибито).

  Ось наприклад: "Регент, який спробує продовжити владу хоча б на 1 добу, підлягає вбивству." То є взірець, як мають бути прописані (в кожній конституції) норми прямої дії.

  До речі, описане в тому проекті є "двоголовою" президентською республікою (в сучасних термінах).

  Цікавим є помисл двох типів адміністративних територіальних одиниць: провінції і магістратури. Керовані з центру і самоврядні, залежно від того, чи є самодостатніми фінансово. Над тим варто подумати.

  А як панству едикти, як офіційно взяті на себе кандидатом добровільні зобов'язання, які стають законом для кандидата після обрання його на посаду? Добрі ліки на популізм, гадаю. (За обіцянки відповідати доведеться, закон змусить).


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua