МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Україна завтра

09/06/2009 | Тор Варра
Інтерв'ю генерального конструктора Украïни 20Х0 року


- Як ми прийшли до влади? Украïна потонула в суц¡льн¡й брехн¡ та корупц¡ï. Р¡зн¡ парт¡ï та вожд¡ насправд¡ не в¡др¡знялися одна в¡д одноï. Вони не бачили та не пропонували власних перспектив для розвитку краïни. Ïхня економ¡чна осв¡чен¡сть обмежувалася тим, що треба розвивати виробництво, що дасть б¡льше податк¡в для задоволення власних амб¡ц¡й. А також потреб родич¡в, коханок, собачок та ще бозна кого. Шкода, що народу в¡д такого розпод¡лу грошей не перепадало. П¡дручникова ¡дея розвивати виробництво вперто протягом к¡лькох десятил¡ть не могла в краïн¡ набути реального вт¡лення. Потуги малого п¡дприємництва дал¡ торг¡вл¡ й не п¡шли. Та й чи зм¡г би пробитися паг¡н чесного виробництва кр¡зь зал¡зобетон Вашоï податковоï системи, кр¡зь голодн¡ бюрократичн¡ шари влади, пожежноï, м¡л¡ц¡ï, санстанц¡ï, кр¡зь кровожерну систему кришування та рекету.
Народ тихо вимирав за межею б¡дност¡, доки владц¡ видоювали з бюджетноï корови останн¡ крапл¡ вже не молока, а кров¡. Влада за безц¡нь спустила все державне майно, понабирала м¡жнародних кредит¡в, як С¡рко реп'ях¡в. Державний бюджет став головним ¡нструментом набиття владцями власних кишень. Мало того, що оф¡ц¡йно третина кошт¡в бюджету йшла на величезну арм¡ю державних службовц¡в ус¡х р¡вн¡в, б¡льше половини грошей за ¡ншими статтями верталися до них же через систему в¡дкат¡в. Н¡коли Ваш бюджет не був би наповненим. Апетити чиновник¡в бездонн¡ та першочергов¡, решта, тобто борги, - це частка бюджетного пирога для чесних прац¡вник¡в. Влада стала наст¡льки далекою в¡д життя та ¡нтерес¡в народу, що вас можна зобразити, як представник¡в р¡зних планет, як упиря, розкошуючого на залишках життя своєï жертви.

- Ми прийшли до влади на хвил¡ третьоï украïнськоï революц¡ï.
Перша 1991 року була революц¡єю украïнського духу минувщини, вистраждана молитвами пращур¡в, ïхньою кров'ю та пориваннями. Свобода для багатьох перес¡чних сучасник¡в неоч¡кувано впала з неба, ¡ вони не знали, що з тою волею робити. Багато хто казав, що це дармова свобода. Та не так. Це свобода, за яку сотн¡ м¡льйон¡в украïнц¡в поклали голови у борн¡ протягом трьох стол¡ть. До якоï пророче закликали Тарас Шевченко, Iван Франко, Леся Украïнка; Євген Маланюк, Олег Ольжич, Олена Тел¡га; Дмитро Крем¡нь, Павло Г¡рник, Мар¡я Мат¡ос та ¡нш¡ числен¡ голоси нашоï В¡тчизни. Прагнення до якоï нев¡дд¡льно вплелося до генетичного коду украïнц¡в, кв¡тне в¡зерунками на вишиванках та писанках, передається з материнським молоком та сяє в посм¡шц¡ немовляти. Це наша тверд¡сть г¡р та широч¡нь степ¡в, глибина мор¡в та стр¡мк¡сть поток¡в. Це наш характер. Це усм¡шка простор¡в за вусами степовоï ковили та незбагненого Мамая з сережкою М¡сяця у вус¡. Та з поглядом кр¡зь стол¡ття звитяги та слави. Це см¡х джерел та рег¡т порог¡в. Це благословення трьох голуб¡в.

- Третьою украïнською революц¡єю ми завдячуємо РФ. Нев¡домо ск¡льки б ще терп¡в украïнський народ збиткування власноï влади. Зубож¡ння, ¡нфляц¡йна пр¡рва, владне беззаконня гн¡тили, але не вбивали в короткостроков¡й перспектив¡. А в довгостроков¡й, протягом 25 рокiв, народ Украïни тихо втратив п'яту частину безповоротньо та чверть по далеких та близьких св¡тах. Невдоволен¡ украïнц¡ могли б виступити проти чинноï влади, але не мали за кого. Опозиц¡я н¡чим не в¡др¡знялася в¡д влади, вона й сама ран¡ше бути при влад¡, явивши своє нелюдське обличчя. Милосердя та всепрощення украïнського народу були дивовижними, його владц¡ роздягли та роз¡п'яли на хрест¡. А народ просто н¡м¡в ¡ терп¡в, тихо в¡дходячи за межу.
Взимку напередодн¡ 2015 року м¡ж Украïною та РФ почалося традиц¡йне виторговування ц¡ни за природн¡й газ. РФ, як завжди, поставила свою ц¡ну й Украïн¡ залишалося п¡сля численних провальних зусиль ïï прийняти. Але цього року ц¡на для Украïни була вдв¡чи вищою н¡ж для європейц¡в. В Украïни був виб¡р, або прийняти надвисоку ц¡ну та сплатити варт¡сть газу авансом наперед, або залишитися без газу взагал¡. Украïна вже не могла контратакувати транзитом газу, бо напередодн¡ були здан¡ в експлуатац¡ю газогони "П¡вн¡чний пот¡к" Балт¡йським морем, "П¡вденний пот¡к" Чорним та "Набуко" Туреччиною. Рос¡йський та туркменський газ погнано до Европи в обх¡д Украïни. Не чекаючи першого с¡чня газ до Украïни було перекрито, президент ¡ прем'єр безрезультатно слинили газпромов¡ чоботи в Москв¡, запаси в газосховищах щодня танули. Невже за десятил¡ття наперед, коли почалися реал¡зовуватися коштовн¡ проекти газопрокладення дном мор¡в, украïнськ¡й влад¡ не було зрозум¡ло, що РФ не збирається н¡ про що домовлятися ¡ що треба було не гаяти час, а готуватися до такого сценар¡ю. Та де там, коли украïнський егоïстичний Ол¡мп розд¡ляв принцип "п¡сля нас хоч потоп". Коли зак¡нчився газ та стало холодно, народ вийшов на вулиц¡, а влада здим¡ла в тепл¡ краï. Мороз порозривав тепломереж¡, електромереж¡ не витримували наднавантаження та одна за одною виходили з ладу. Будинки промерзли та в¡дсир¡ли, стали не придатними до життя та в¡дновлення. Газиф¡кац¡я с¡л обернулася з блага на лихо. Лише будинки з традиц¡йними п¡чками на вуг¡лл¡ чи дровах були невразливими до катастрофи. Нарештi вс¡ зрозум¡ли чорно жарт¡вливе послання Пут¡на 8 рокiв тому у вигляд¡ малюнка замерзлих украïнських в¡кон. Люди хвор¡ли та вмирали. Холодн¡ л¡карн¡ не працювали. Взагал¡ н¡що не працювало, все зупинилося. Зр¡с р¡вень злочинност¡: розбоïв та мародерства. М¡л¡ц¡я, арм¡я розб¡глися рятувати своï родини.
Москва в ус¡х негараздах звинуватила злочинно нехлюйську украïнську владу. Натякнула, що з рад¡стю дасть газ, коли Украïну представлятимуть пророс¡йськ¡ пол¡тики. Було сформовано тимчасовий промосковський уряд, введено комендатську годину та рос¡йськ¡ окупац¡йн¡ в¡йська для п¡дтримання правопорядку шляхом придушення невдоволених народних виступ¡в. Були призначен¡ позачергов¡ вибори до рад вс¡х р¡вн¡в, до яких планувалося протягти лояльних до окупац¡йноï влади ос¡б.
За задумом Москви Украïна мала перейти п¡д мар¡онетний контроль РФ з подальшою анекс¡єю п¡сля псевдореферендуму. Патр¡отичн¡ елементи ф¡зично л¡кв¡довувалися. РФ представляла себе у рол¡ рят¡вника украïнського народу в¡д "нац¡онал¡стичного лиха" (у вигляд¡ украïнськоï влади), що сп¡ткало менших брат¡в. Саме через злочинну нац¡онал¡стичну владу народ залишився в холод¡ та голод¡, - торочили лукаво кремл¡вц¡. Й мали вони рац¡ю, х¡ба що влада була далеко не нац¡онал¡стичною, а виключно кланово егоïстичною.
Знову приïхав московський патр¡арх, проводив панихиду по м¡льйонах жертв холодомору, уб¡єнних украïнською владою. По вс¡й Рос¡ï збирали гуман¡тарну допомогу для братнього народу. РФ радо прийняла м¡льйони б¡женц¡в, надала ïм житло за Сиб¡ром на Далекому Сход¡ та паспорти громадян Рос¡ï, дещо вир¡внявши власну проблему китаïзац¡ï зауралля.
Внасл¡док ретельно продуманого плану геноциду в Украïн¡ лишилося не б¡льше 25 м¡льйон¡в украïнц¡в. 0,3 млн. загинуло, 12 млн. вибралося до РФ (польський кордон був блокований рос¡йськими в¡йськами, ¡ жителям заходу довелося найважче), 7 млн. й так були на зароб¡тках по вс¡х св¡тах.
З весни до Украïни прийшов рос¡йський кап¡тал з метою в¡дбудови економ¡ки. Вс¡ п¡дприємства перейшли п¡д рос¡йський контроль та управл¡ння. РФ стимулювала переселення рос¡ян на вив¡льнен¡ украïнськ¡ простори, та унеможливлювала повернення колишн¡х б¡женц¡в, примушуючи бажаючих в¡дшкодувати астроном¡чн¡ суми.
Весною на псевдовиборах, участь в яких брали також рос¡йськ¡ солдати та переселенц¡, було обрано державну та рег¡ональну владу з промосковських кадр¡в. Рос¡йська арм¡я в¡дверто мародерила та грабувала.
"Неспод¡вано" украïнська нац¡я зазнала смертельного удару. Але вижила. Та оговталася п¡сля розстр¡лу мирноï демонстрац¡ï, ж¡нок та д¡тей рос¡йськими в¡йськами. Жахлив¡ кадри облет¡ли весь св¡т, але Кремль назвав в¡деозапис провокац¡єю, сказав, що зброя д¡йсно застосувалася, але проти нац¡онал¡стичних головор¡з¡в.
Виживш¡ в холод¡ та голод¡, втративши житло та джерела доходу, украïнц¡ вже не мали чого втрачати та самоорган¡зовувалися для спротиву окупантам. Воскрес дух УПА у священ¡й боротьб¡ за незалежн¡сть. Рос¡я не змогла задавити Украïну под¡бно Чечн¡ та масово в¡дступила, залишивши подекуди форпости, щоб незабаром повернутися. Це не була в¡йна простих рос¡йських солдат. Моральний дух арм¡ï був дуже низьким. Погана орган¡зац¡я завдавала солдатам холоду та голоду, в¡д якого вони потерпали не менше украïнц¡в. Пропаганда удома з визволення та допомоги не зб¡галася з фактичною д¡йсн¡стю окупац¡ï та розбою. Омр¡ян¡ тимур¡вськ¡ команди виявилися зондер-командами. Рос¡йське сусп¡льство розкололося щодо п¡дтримки в¡йни проти Украïни, та подекуди почалися в¡дцентрован¡ тенденц¡ï дез¡нтеграц¡ï федерац¡ï.
В горнил¡ екстремальних умов холоду, голоду та повстанськоï в¡йни украïнський дух не зламався, а наплював смерт¡ меж¡ оч¡.
В¡дбудовувати Украïну довелося чи не з нуля.
"Змогли Трип¡льц¡, зможемо й ми" - було гасло першоï житловоï програми. Скелети м¡ських багатоповерх¡вок були непридатними до життя. Швидкоруч зводилися дерев'яно-глинян¡ двоповерх¡вки.
Пенс¡ï та зарплати не було з чого виплачувати, але нац¡я в братерському порив¡ в¡дродження, стоявши вчора на меж¡ життя, не зважала та вийшла з штопору. Р¡зко зм¡нився ментал¡тет народу з модел¡ сусп¡льства споживання та виживання на модель сусп¡льства боротьби. Лосна занепадаюча неоримська цив¡л¡зац¡я отримала в самому центр¡ осередок берсеркер¡в духу. Але наш народ не прагнув завоювань та п¡дкорень чужинц¡в. Навпаки, згодом ми допомогли усьому людству вийти з аналог¡чноï кризи.
Наш досв¡д виживання та в¡дродження в постцивил¡зац¡йних умовах був неоц¡ненним. Запаси газу в Рос¡ï йшли до нуля. Рано чи п¡зно довелося б в¡дс¡кати споживач¡в. РФ прагматично вир¡шила використати факт скорочення газопостачання та виставити винною ¡ншу сторону. За к¡лька рокiв через пол¡тичн¡ чвари терору холодом зазнала Зах¡дна та Центральна Европа, а згодом ¡ неблагонад¡йн¡ рег¡они Рос¡ï. Ми допомогли нужденим вижити, ставши локомотивом, серцем та мозком континенту, об'єднавши ¡снуюч¡ краïни та нов¡, що вийшли з РФ.

- Невже на нас чекають так¡ сувор¡ випробування?

- Зв¡сно, що н¡. Наш¡ молитви одвернули неминуче лихо на егрегорному р¡вн¡ нац¡й. А може, й так. Все залежить од вас. Принайм¡ прикупити буржуйку та автомат н¡коли не завадить.
Нашому ф¡зичному виживанню допомогли в¡тчизнян¡ теор¡ï здорового способу життя Iванова та Кашп¡ровського. Украïнц¡ см¡ючись голяка розтиралися сн¡гом на очах у задуб¡лих зашинелених рос¡йських солдат. Украïнц¡ одне одному та сам¡ соб¡ дали установку на здорове життя. Механ¡зм д¡євого нейрол¡нгв¡стичного програмування нам залишили пращури у форм¡ ф¡гури, що отримала назву кельтський хрест. Ф¡гуру кельтського хреста пращури передбачливо залишили у нашому повсякденному житт¡. Й лише нещодавно вдалося розгадати сакральний зм¡ст осяяня хрестом. Адже людина, що к¡лькаразово хреститься, створює ф¡гуру кельтського хреста. Розум (верх, п¡вн¡ч, повiтря) - (д¡аметральний перех¡д униз) - Душа, п¡дсв¡дом¡сть (низ, п¡вдень, вода) - (перех¡д по дуз¡ проти годинниковоï стр¡лки) - Дух (правий б¡к, сх¡д, вогонь) - (д¡аметральний перех¡д уб¡к) - Т¡ло (л¡вий б¡к, зах¡д, земля) - (перех¡д по дуз¡ за годинниковою стр¡лкою на вих¡дну позиц¡ю). Для людини все починається з думки чи слова, пот¡м набуваеться емоц¡йне забарвлення, щоб потрапити до духу. Як дух розбирається з т¡лом, л¡кує соматичн¡ захворювання словами не передається, в¡дчувається духовно. Здорове/хворе т¡ло в¡дпов¡дним чином впливає на самоусв¡домлення. Уся поширена побутова маг¡я нац¡лена на водну стих¡ю, душу людини, ïï пригн¡чення чи вивищення запускає механ¡зм впливу на т¡ло через дух, оминаючи св¡дом¡сть ц¡льовоï людини. Так чиниться ман¡пуляц¡я людиною без ïï згоди та в¡дома. Життєдайний хрест тричч¡ повторюється ¡ в календарному зод¡ац¡: вогонь (Овен) - земля (Т¡лець) - повiтря (Близнюки) - вода (Рак) - ¡ так само надал¡. Й це не банальн¡ умовност¡. Саме п¡д час духовних вогняних знак¡в (Овна, Лева, Стр¡льця) з космосу надходить б¡льше рад¡ац¡ï н¡ж завжди. Й не випадково саме на цей час припадає система пост¡в. В цей час орган¡зм людини отримує нагоду самост¡йно зайнятися б¡осинтезом б¡лк¡в тваринного походження та укр¡питися духом. У випадку ж незважання на пост та завантаження орган¡зму в цей час скоромною ïжею людина п¡дриває власне здоров'я та викреслює роки з¡ свого життя.
Цей же принцип ми використали ¡ в державн¡й пол¡тиц¡. Наш¡ науков¡ соц¡о-культурн¡, економ¡чн¡, пол¡тичн¡ парадигми кобзар¡, поети та волхви переводять на мову душ¡ та транслюють украïнському духов¡. Можна сказати, що нашим економ¡ко-культурним дивом ми завдячуємо буйнокв¡ттю украïнського духу.

- Коли Рос¡я перекрила трубу, народ не вмирав, а см¡явся.
"Двоє карлик¡в в Кремл¡ верещать: "ми пуп земл¡"...", "Москал¡ закрили газ, щоб замерзли ... в нас...", - роïлися гостр¡ смски. Украïна стала м¡ф¡чним птахом п¡нгвен¡ксом, що в¡дроджується п¡сля задуб¡ння.

- Як не намагалася Москва пол¡пшити стосунки з Украïною, не вдавалося. Н¡ вбивства наших громадян, н¡ розкидання ракет по Криму, н¡ заз¡хання на Тузлу, н¡ торг¡вельн¡ ембарго на цукор, м'ясо-, молокопродукти, н¡ перекриття газу не могли визвати в украïнц¡в палкоï любовi. Кремл¡вц¡ б¡снувалися, що ми ïх не любимо п¡сля голодомор¡в 1932-1933, 1946-1948 рокiв, п¡сля розстр¡лу в¡дродження та розпорошування украïнства в Сиб¡ру.

- Зрозум¡ло щодо Європи, а що буде з рештою св¡ту?

- Небачений розмах ф¡нансовоï кризи знищить США, та в¡дпов¡дно зачепить вс¡ краïни, зав'язан¡ на долар¡ США. Долар США - це ген¡альна глобальна ф¡нансова п¡рам¡да в ¡стор¡ï людства.

- Коли ми прийшли до влади на хвил¡ третьоï украïнськоï революц¡ï почорнобильського л¡точислення, вся краïна також стояла в революц¡йних наметах. Але ми не розганяли народ копняками п¡д зад п¡сля досягнення влади, як це робили помаранчев¡. Нам потр¡бна була народна п¡дтримка для утвердження вол¡ до кардинальних крок¡в у державному та економ¡чному буд¡вництв¡. Ми збудували лог¡ократичне сусп¡льство та зосередилися на програмах "Чиста Украïна", "Енерг¡я Украïни", "Оборона Украïни", "Космос Украïни".

- Ми запропонували принципово нову модель державного устрою. Зам¡сть ол¡гократ¡ï п¡д личиною демократ¡ï ми утворили лог¡ократичне сусп¡льство. Лог¡ократ¡я - влада науки та науковц¡в. Головним у краïн¡ є не президент, а генеральний конструктор, який сп¡льно з Академ¡єю наук визначає пр¡оритети наукових досл¡джень у довготерм¡нов¡й перспектив¡. Украïна стала величезною науково-досл¡дною установою та локомотивом усього людства до науково-техн¡чного прогресу та духовного самоусв¡домлення.
У сам¡й назв¡ Украïни закладено, що вона - краïна науковц¡в.
"Ук" - вчена людина на противагу до "неук¡в". Украïна - рай вчених, краïна знань, форпост новоï форми сусп¡льних в¡дносин лог¡ократ¡ï.
Украïна споконв¡ку багата талантами. Але дуже часто вони не знаходили своєï реал¡зац¡ï та гинули в пустел¡ м¡щанськоï байдужост¡. Ж¡нц¡ ген¡я потр¡бн¡ в¡д нього не проекти синхрофазотрону, що не мають сусп¡льноï ц¡нност¡ для сусп¡льства споживання, а чоботи та шуба, а сусп¡льству ол¡гократ¡ï - скромна праця на м¡н¡малку чи переквал¡ф¡кац¡я у земноосяжну професiю торговця чи то чорнороба-найманця по чужих св¡тах. На жаль, украïнськ¡ скоробагатьки не стали ¡нвесторами нав¡ть прикладних наукових розробок, не кажучи вже про фундаментальн¡ пласти. Вони зосередилися на примноженн¡ власного кап¡талу переважно через торг¡вельн¡ операц¡ï, а також через виробничу д¡яльн¡сть з далеко не передовими технолог¡ями. Тенденц¡йно тривалий час були спод¡вання на ф¡нансування на державу. Й не лише в¡д науки. На державну п¡дтримку марно спод¡валися ¡ с¡льське господарство, ¡ суднобудування, ¡ осв¡та, ¡ медицина, та практично вс¡ галуз¡ народного господарства. Але гинули не дочекавшися, бо суть украïнськоï влади з 1991 року була далека в¡д прагнень краïни та полягала винятково у розкраданн¡ та самозбагаченн¡. Декларування п¡дтримки як правило не знаходило ф¡нансового забезпечення. Але якщо кошти ¡ вид¡лялися, то одразу ж ос¡дали у власних кишенях владоможц¡в всiх р¡вн¡в.
Зауважте, Академ¡я наук нин¡шня та ваших час¡в - це дв¡ велик¡ р¡зниц¡. За час¡в розгулу баришництва, ¡ звання академ¡ка стало товаром. Ск¡льки тод¡ наплодилося професури сумн¡вноï якост¡. Вчен¡ звання придбавалися як атрибут сол¡дност¡ на додачу до хати на Дн¡пр¡, коштовноï ¡номарки та депутатського мандату. Наукову роботу зам¡нила псевдонаукова. Вчен¡ формально в¡дпрацьовували голу ставку на меж¡ р¡вня б¡дност¡. В¡д наукових праць тхло нафтал¡ном. Наука по сут¡ стала непотр¡бною держав¡, але вона не мала см¡ливост¡ в¡д неï в¡дкрито та остаточно в¡дмовитися. Ск¡льки св¡тлих гол¡в полишило краïну та своïм ¡нтелектом звеличило ¡нш¡ народи!

- Чи не переймаетеся ви сьогоднi можлив¡стю в¡дтоку науковц¡в?

- Сьогоднi Украïна має пров¡дн¡ науков¡ позиц¡ï в св¡т¡. Теоретично ¡нш¡ краïни наче б то й можуть заплатити науковцев¡ б¡льше та переманити до себе, але що вони там робитимуть без обладнання, без науковоï сп¡льноти? Часи Аристотеля, коли одна людина м¡стила в голов¡ вс¡ сучасн¡ науков¡ досягнення, давно спливли. Ракетников¡, наприклад, не об¡йтися щонайменше без спец¡ал¡ста з матер¡ал¡в, ядерника, тепловика, електромагн¡тника та медика.
Уяв¡ть, скаж¡мо, Гете в м¡щанськ¡й родин¡. Обап¡льне невдоволення унеможливлюе сп¡в¡снування: по-перше, мислителю нема перед ким самовиразитися, а по-друге, його сприймають в стандартизованих характеристиках тягловоï сили та додаткового роту. Це не висв¡тлює негативно якусь сторону, це п¡дкреслюе складн¡сть такого поєднаня.

З погляду соц¡он¡ки в¡дбувся перех¡д з четвертоï квадри до першоï як¡сно нового р¡вня. Саме це стало найб¡льшою руш¡йною зм¡ною украïнського сусп¡льства. На зам¡ну етико-¡нтуïтивному ¡нтровертивному соц¡отипу прийшли ¡нтуïтивно-лог¡чн¡ екстраверти. Пас¡онарний сплеск IЛЕ зрушив редументн¡ стереотипи; як¡сно зм¡нив самоусв¡домлення, св¡тосприйняття, ментал¡тет украïнц¡в; перетворив Украïну з хати на краю села/св¡ту на локомотив усього не т¡льки людства, але й ус¡єï б¡осфери на сьогоднi Земл¡ та М¡сяця, а в найближч¡й перспектив¡ й решти планет та супутник¡в сонячноï системи.

- В чому полягає як¡сно новий р¡вень психолог¡ï соц¡отип¡в?

- У врахуванн¡ якостей вс¡х соц¡отип¡в.

- А як щодо законност¡?

Закони для блага простих людей не виконувалися. А от крим¡нальний кодекс пилюкою не припадав, щоправда однобоко. Вбивц¡, бандити, граб¡жники в¡д влади р¡дко коли й притягалися до в¡дпов¡дальност¡, легко й виправдовувалися в продажних судах. Уся могутн¡сть украïнськоï юстиц¡ï являлась перед простими громадянами. Якщо вони не могли в¡дкупитися перед прокурором чи суддею, то тягли св¡й строк наповну.
Податков¡ закони стали ф¡зично незбагнен¡, коли один закон "Про ПДВ" має сотн¡ правок, зм¡н, уточнень, що суперечать одне одному.
Закони у Верховн¡й Рад¡ приймалися, виходячи не з потреб краïни, а розц¡нок фракц¡й, а також терм¡ну його окупност¡ для розробник¡в законопроекту.
"Закон як дишло, куди повернеш, туди й вийшло" - ця сентенц¡я повно в¡дображала наявний стан справ, коли закони стали ¡нструментом, по-перше, пригноблення верхами низ¡в, а по-друге, узаконення власних загарбницьких амб¡ц¡й, наприклад, стосовно бюджетних кошт¡в, майна, земл¡.
Те, що "закон один для вс¡х" стало одн¡єю з найб¡льших утоп¡й краïни.
Ми ж у своïй програм¡ запропонували зам¡сть хитких та продажних закон¡в можновладц¡в непорушн¡ та фундаментальн¡ закони ф¡зики, як¡ насправд¡ є одними для вс¡х. Мало хто в¡дкупиться в¡д закон¡в Ньютона, в¡д грав¡тац¡йного поля Земл¡. Н¡хто не в¡дкупиться в¡д б¡олог¡чних закон¡в стар¡ння та смерт¡ живих орган¡зм¡в.

- А чому ви не поставили на чол¡ Закон Божий?

- А який саме? Християнський чи ¡сламський? Чи буд¡йський? Чи язичницький? Чи якоï ¡ншоï рел¡г¡ï? Якщо поставити на чол¡ якусь одну рел¡г¡ю, чим вона краща за решту? Здатн¡сть рел¡г¡ï об'єднати народ у 22 стол¡тт¡ мало сказати, що сумн¡вна.
Християнська традиц¡я в Украïн¡? Але це не дає права нав'язувати християнськ¡ ц¡нност¡ решт¡ населення. Часи ¡нкв¡зиц¡ï та варфолом¡ïвських ночей у минулому.
Та й не можна сказати, що нац¡ональна духовная традиц¡я - християнська. А як же щодо к¡лькатисячол¡тнього пласту язичницького православного р¡днов¡р'я?
В нас в¡рить кожен, в що хоче. Держава не п¡дтримує жодну конфес¡ю. Але сп¡впрацюе з ус¡ма, як не дивно, чимало наукових прорив¡в мають те чи ¡нше в¡дбиття в стародавн¡х традиц¡ях.
Науков¡ досл¡дження ми проводимо не лише в напрямку природничих дисципл¡н, а також ¡ в напрямку пошуку концепц¡ï Бога. Математики формулами доводять його ¡снування, ф¡зики обгрунтовують теор¡ï поля, загальну теор¡ю всього взагал¡, розвивають теор¡ю ноосфери Вернадського, ф¡лософи проводять компаративно-¡нтегративн¡ досл¡дження рел¡г¡й св¡ту. На засадах феноменолог¡ï Едмунда Гуссерля та принципах ф¡лософ¡ï дзен розробляються методики наукових досл¡джень в гуман¡тарних науках та духовного розвитку людства взагал¡.
Таким чином, не зважаючи на шалений науковий прогрес у ф¡зиц¡ та сум¡жних галузях, ми в¡д¡йшли в¡д глухого позитив¡зму 19 стол¡ття у ф¡лософ¡ï та гуман¡тарних науках взагал¡. Й до вивчення категор¡й духа ми не п¡дходимо виключно з метровкою та секундом¡ром.

- То дайте наявне на сьогоднi визначення Бога.

- По-перше, категор¡ï духа знаходяться поза вербальною, знаковою системою, що ускладнює науков¡ досл¡дження в ц¡й царин¡. Й тому неможливо дати просто визначення духу, аналог¡чно до урану чи автобуса. Можна словами спробувати ¡дентиф¡кувати окрем¡ риси, але будь яка назва не може претендувати на остаточну ¡стину. Ось наприклад, "Бог - це любов", "Бог - це життя", "Бог - це посм¡шка" - прошу, це дек¡лька спонтанних приклад¡в, ¡ продовжувати можна до нескiнченност¡. Але жодне з них не є абсолютно в¡рним, вичерпним.

- Ви дали аспектн¡ визначення Бога, що називаеться "з¡ стел¡", чи не мало б це бути результатом багатол¡тньоï роботи пров¡дних науково-досл¡дних центр¡в краïни?

- Так ¡ є, через спонтанн¡сть, неуперджен¡сть розуму кожен з нас йде до особистого сприйняття Бога. Наведен¡ визначення б¡льше нагадують уривки в¡рша, н¡ж ф¡зичн¡ детерм¡нац¡ï. Через в¡рш чи то молитву може йти сп¡лкування та часткове п¡знання. Саме ¡рац¡ональн¡ незаангажован¡ конструкц¡ï в¡рша можуть явити божествену сутн¡сть. На практиц¡, на шляху нашого прогресу ф¡зика є нев¡дд¡льною в¡д л¡рики.

- Ф¡нансов¡ передумови та джерела поступу?

- Насамперед, як¡сна податкова реформа. Основними джерелами наповнення бюджету стали: 1) податок з обороту - модерн¡зований ПДВ, у якого скасували податковий кредит, ¡ нарештi припинилися будь як¡ спекуляц¡ï та в¡дкатн¡ схеми по бюджетному в¡дшкодуванню. Зв¡сно, це посилило податковий тиск на господарююч¡ суб'єкти, але ми натом¡сть скасували податок на прибуток п¡дприємств, що становив 30%, а згодом 25%. 2) податок на доходи ф¡зичних ос¡б (ПДФО) модерн¡зовано, в¡н став ф¡ксованим незалежно од р¡вня доход¡в для всього працездатного населення - 10% м¡н¡мальноï зарплати за р¡к (на сьогоднi м¡н¡малка в нас € 750 на м¡сяць), разом з тим цей податок набув рис добров¡льного, хоче особа - платить, не хоче - не платить. У раз¡ несплати податку особа позбувається ряду таких прав: торгувати, керувати авто, обирати та бути обраним, безкоштовно навчати д¡тей в дитсадках та школах, отримувати л¡карнян¡. 3) компенсац¡йн¡ платеж¡: 3.1) податок з продажу земель - € 10000/га. Ми дозволили торг¡влю землею м¡ж резидентами, але наклали високий ф¡ксований податок на кожен факт передач¡ права власност¡ земл¡ (кр¡м спадщини в¡д родич¡в), щоб захистити ïï в¡д негативних насл¡дк¡в частоï зм¡ни землевласник¡в; 3.2) р¡чна в¡дстрочка знесення будинку в природоохоронн¡й зон¡ - € 10000/р¡к. В¡дпов¡дно до програми "Чиста Украïна" ми зносили вс¡ штучн¡ об'єкти в 100 метрах в¡д берега р¡чки. Але золотим будиночкам надавали таку соб¡ р¡чну платну в¡дстрочку. Сплатити € 10000 було не жалко за палац удесятеро дорожчий; 3.3) компенсац¡я в¡йськовоï служби - 20 ПДФО на р¡к. В¡дпов¡дно до програми "Оборона Украïни" кожен чоловiк працездатного в¡ку зобов'язувався прибути на щор¡чн¡ навчальн¡ маневри на 10 дн¡в. Але м¡г ¡ в¡дмовитися, сплативши належну компенсац¡ю; 3.4) компенсац¡я судового вироку - € 5000 за р¡к строку обмеження вол¡. За виключенням вбивства, бо за нього не можна в¡дкупитися. Ц¡єю компенсац¡єю ми перевели грошов¡ потоки з кишень прокурор¡в та судд¡в до бюджету. Недоброчесн¡ юристи почали демп¡нгувати та пропонувати вир¡шення проблем за € 4900, доки наша антикорупц¡йна програма не звела ïхн¡ зусилля нан¡вець; 3.5) компенсац¡я пос¡в¡в люцерни - € 100 за га. Задля пол¡пшення родючост¡ земель та опосередкованого стимулювання розвитку скотарства ми зобов'язали ус¡х землекористувач¡в мати в структур¡ р¡лл¡ 15% люцерни. Вони ж могли ïï ¡ не мати, сплативши в¡дпов¡дну компенсац¡ю.
Решту податк¡в та збор¡в, за винятком в¡драхувань до пенс¡йного фонду, ми не ч¡пали.

- Ми зосередилися на реал¡зац¡ï чотирьох проект¡в: "Чиста Украïна", "Енерг¡я Украïни", "Оборона Украïни" та "Космос Украïни".

- Розпочнемо з проекту "Чиста Украïна". В¡н має три напрями: чист¡ р¡ки, вир¡шення проблеми м¡ських канал¡зац¡й та см¡ттєпереробка.
Ви перетворили р¡ки та ставки на смердюче багно. Пад¡ння р¡вня кисня у вод¡ знищило рибу, як у внутр¡шн¡х водах, так ¡ в морських прибережних. Цю ж гнилу воду водопроводи гнали до ваших дом¡вок, а кров - вашим т¡лом.
Ми зайнялися розчисткою р¡к, до чого у вас руки н¡коли не доходили. Таким чином ми вир¡шили проблему високого р¡вня безроб¡ття у перех¡дний пер¡од. Можна було пустити трим¡льйонну арм¡ю безроб¡тних на в¡дбудову дор¡г, як зробили в кризу в 1930-х Рузвельт в США та Г¡тлер в Н¡меччин¡. Але ми вважали очищення нагальн¡шою та благородн¡шою справою. Ус¡ зареєстрован¡ та фактичн¡ безроб¡тн¡ незалежно в¡д спец¡альност¡ моб¡л¡зувалися на масов¡ роботи. Мотивац¡єю кр¡м благородства справи слугували г¡дна платня, харчування, ск¡фське кочове проживання. Треба сказати, що п¡сля завершення роб¡т на Дн¡пр¡ та Десн¡, чимало громадян висловили бажання продовжити таку роботу у пересувних ск¡фських таборах. Завдяки ïхн¡й натхнен¡й прац¡ очищено вс¡ р¡ки та ставки Украïни. Ми повернули т¡ славетн¡ часи, коли з р¡к напивалися з долонь, коли вони були сповнен¡ р¡зноï риби та рак¡в.
Механ¡зм в¡дродження р¡к складався з таких заход¡в: 1) розчищення дна в¡д мулу, 2) берегоукр¡плення, 3) дотримання 100 метровоï природоохоронноï зони, 4) усунення р¡дких викид¡в.
Р¡чковий мул - це найц¡нн¡ше орган¡чне добриво для с¡льського господарства. Ми суттєво п¡двисли родюч¡сть наших земель.
Верби укр¡пили береги озер та р¡чок. Користь в¡д озеленення стала незаперечною.
Дотримання 100 метровоï природоохоронноï зони стало найболюч¡шим питанням. Бо з¡ткнулися ¡нтереси новоï та староï ел¡т. За ваших час¡в багат¡ï уцяткували р¡чки "сир¡тськими" хатинками. За нашою ж програмою усе штучне в 100 метров¡й зон¡ мало л¡кв¡дуватися. Власники таких будинк¡в постали перед вибором втратити його чи сплатити за р¡чне в¡дстрочення знесення € 10000. Такий зах¡д дуже суттєво п¡дтримав бюджет у перех¡дний пер¡од. 1,9 м¡льйона будинк¡в щороку приносили € 19 млрд. А ми м¡ж собою це називали поверненням ран¡ше вкрадених бюджетних кошт¡в, або "багат¡ под¡ляться з б¡дними".
Якщо канал¡зац¡я хат виводилася прямо до р¡чки, то не йшлося про торги, так¡ помешкання безапеляц¡йно зносилися.
Стосовно усунення р¡дких викид¡в м¡ських канал¡зац¡й та завод¡в. Ми перетворили головний б¡ль в користь. В населених пунктах ми сполучили канал¡зац¡йн¡ колектори з б¡огазовими установками. Це реал¡зовано на стиков¡ з програмою "Енерг¡я Украïни". Фекал¡ï та орган¡чне см¡ття дали кожному м¡сту спочатку 35% в¡д потреби в газ¡ у вигляд¡ б¡огазу. На сьогоднi ж, п¡сля реорган¡зац¡ï тепломереж, кожне м¡сто забезпечено б¡огазом на 100% в¡д потреби. П¡сля в¡дбору газу тверде орган¡чне см¡ття брекетується для використання як орган¡чного добрива у с¡льському господарств¡. У залишившихся р¡дких в¡дходах вир¡внюються показники кислотност¡, лужност¡, бактер¡олог¡чноï засм¡ченост¡ та рад¡оактивност¡.
Принцип автономност¡ є засадничим в наших програмах, у в¡дпов¡дност¡ до нього розроблено та експлуатуються й м¡н¡б¡огазов¡ установки для потреб окремоï ферми чи нав¡ть с¡льськоï родини.
У вс¡х населених пунктах побудовано см¡ттєпереробн¡ заводи в¡дпов¡дноï потужност¡. Тут нема н¡чого проривного. Ми реал¡зували дев¡з Великобритан¡ï стол¡тньоï давнини час¡в другоï св¡товоï: "Наше см¡ття - наше багатство". Якщо ви тисяч¡ гектар земель Батьк¡вщини захаращували за м¡стами та селами см¡ттєзвалищами, то ми пустили його як вторинну сировину у господарський оборот. Кр¡м в¡дбору б¡огазу, металобрухту, макулатури та пол¡етилен¡в ми отримуемо п¡сля переробки буд¡вельн¡ та ¡золяц¡йн¡ матер¡али. Якщо ви отруювали небо Украïни смородом см¡ттєспалювальних завод¡в та вважали це пров¡дною технолог¡єю з утил¡зац¡ï см¡ття, то ми р¡шуче в¡дкинули варварське ставлення до еколог¡ï.
Виконавши програму "Чиста Украïна", ми витягли краïну з багна та лайна в буквальному розум¡нн¡.
Проекти з поєднання м¡ських канал¡зац¡й з б¡огазовими в¡дборниками та з буд¡вництва см¡ттєпереробних завод¡в окупилися протягом 5 рокiв. Витрати ж з очищения р¡чок не покривалися добутим намулом, але еколог¡чна користь виявилася безсумн¡вною в часи скорочення придатноï питноï води на душу населення на Земл¡. Але якщо брати до уваги компенсац¡йн¡ кошти за в¡дстрочку зносу будинк¡в у природоохоронн¡й зон¡, то й економ¡чно д¡ï з очищення р¡к були обгрунтован¡.

- Програма "Енерг¡я Украïни" є б¡льш науком¡сткою. Вона складається з наступних напрям¡в: 1) сонячна енерг¡я, 2) в¡трова енерг¡я, 3) отримання б¡огазу (сп¡льно з програмою "Чиста Украïна"), 4) розробка потужних акумулятор¡в електроенерг¡ï, 5) розробка електротанспорту, 6) грошова реформа, 7) енергетична система людини.

- У рамках програми ми вивчаємо ¡ енергетичн¡ можливост¡ людини. Розроблено типову ¡нструкц¡ю для п¡дтримки тонкого т¡ла.
Запов¡д¡ бож¡ та моральн¡ ц¡нност¡ народу дуже под¡бн¡ до типовоï ¡нструкц¡ï з догляду за енергетичною системою людини.
Муладхара чакра. Поважай батьк¡в. Не зловживай сексом. Не пияч. Не кури.
Свад¡штана чакра. Вид¡ляй час для в¡дсутност¡ думок. Не пияч. Не колись. Не злись, не груби.
Набх¡ чакра. Харчуйся як¡сно. Не голодуй. Не пияч. Не жадай.
Повикидайте з холодильник¡в магазинн¡ майонез, ковбаси, сосиски, копченост¡, йогурти, морозиво, сирки, крабов¡ цурки, пиво, води, соки, нап¡вфабрикати, а також р¡зноман¡тн¡ псевдохарч¡ та отруту з кодами "Е".
Анахата чакра. Поважай батьк¡в. Не дом¡нуй. Не б¡йся н¡чого. Не прив'язуйся н¡ до чого/кого.
В¡шудх¡ чакра. Не лайся. Не баз¡кай. Не кури.
Аг¡я чакра. Вид¡ляй час для в¡дсутност¡ думок. Прости все ¡ вс¡м.
Сахасрара чакра. Вид¡ляй час для в¡дсутност¡ думок. Медитуй.

- Програма "Оборона Украïни". На сьогоднi завдяки програм¡ Украïна має найб¡льшу в св¡т¡ арм¡ю в структур¡ населення з найменшими витратами на ïï утримання. Народна арм¡я Украïни охоплює 100% працездатного чоловiчого населення при штатному в¡йську всього в тисячу чоловiк.
Генеральний штаб розробив доктрину народноï оборони.
У випадку зовн¡шньоï агрес¡ï все чоловiче населення було ладне орган¡зовано дати в¡дс¡ч загарбнику.
Щор¡чно проводилися орган¡зац¡йн¡ маневри. Кожноï декади випадково вибрана 1/36 народного в¡йська вивчала пров¡дну науку в¡йськовоï справи. Увага прид¡лялася не ф¡зичн¡й та вогнев¡й п¡дготовц¡, це козаки вдосконалювали удома самост¡йно. На зборах вивчалися питання взаэмод¡ï та орган¡зац¡ï: питання побудови оптимальноï оборони свого району, питання взаэмод¡ï м¡ж р¡зними родами народного в¡йська, питання взаэмод¡ï з в¡йськом сус¡днього району.
Розроблено оптимальн¡ тактичн¡ п¡дходи для р¡зних род¡в народного в¡йська. Наземн¡ в¡йська представляють п¡хотинц¡, п¡хотинц¡ з собаками, вершники, велосипедисти, скутеристи/мопедисти, мотоцикл¡сти, вод¡ï легкових авто, вод¡ï вантажних авто, вод¡ï м¡кро- та автобус¡в, вод¡ï спецтехн¡ки. Водн¡ в¡йська складаються з пловц¡в, дайвер¡в, човн¡в, катер¡в, в¡трильник¡в. Пов¡трян¡ в¡йська включають дельтаплани, кул¡, гел¡коптери.
Зрозум¡ло, що кожен з вид¡в маэ своï переваги в бою, що враховано в розроблених тактичних концепц¡ях.
Вперше в ¡стор¡ï морська народна оборона застосовувалася в 1940 роц¡ англ¡йцями при евакуац¡ï з-п¡д Дюнкерку численних див¡з¡й. Наземна ж народна оборона у вигляд¡ партизанского руху використовуэться з незапам'ятних час¡в. Особливо ц¡кавим став досв¡д н¡коли не скореного Афган¡стану.

Нападати на нас техн¡кою вже нема сенсу. Потужн¡ електро-магн¡тн¡ ¡мпульси здатн¡ вивести з ладу будь що, ультразвуков¡ - будь кого. Захисн¡ екрани неефективн¡.

Досягши науковоï могутност¡, ми проголосили декрет про мир на Земл¡, чим зобов'язали роззброïтися вс¡ краïни. Були дурн¡, що не п¡дтримали декрет та змусили ¡н¡ц¡ювати проти себе операц¡ï з вилучення в¡йськовоï техн¡ки та обладнання. Це вир¡шило наш¡ проблеми з деф¡циту металу в умовах стр¡мкого розвитку та буд¡вництва. Колишн¡ танки та гармати п¡шли на косм¡чн¡ корабл¡ та ¡нш¡ проекти.

- Програма "Космос Украïни" є найб¡льш науком¡сткою та витратною. Вона включає в себе косм¡чн¡ науков¡ експедиц¡ï та туристичн¡ вояж¡, створення орб¡тальних станц¡й Земл¡ та М¡сяця, а також позаземну колон¡зац¡ю.
Косм¡чний туризм - єдиний економ¡чно виг¡дний елемент програми. Тисяч¡ багат¡ïв з ус¡х краïн охоче викладали кругленьк¡ суми за коло довкола Земл¡ чи за в¡зит до колон¡й на М¡сяц¡.
Освоєння М¡сяця дало потужн¡ потоки енерг¡ï, на Марс¡ ми проектуємо перший у св¡т¡ позаземний металург¡йний комб¡нат. Але все одно, поточна в¡ддача в¡д вкладень є дуже незначною.
Позаземна колон¡зац¡я є дуже дорогою справою, що не має економ¡чноï окупност¡ в традиц¡йному розум¡нн¡. Але ми знаємо, що Земне ¡снування не в¡чне, й нам доведеться шукати кращоï дол¡ чи за тисяч¡ рокiв, чи вже просто завтра. Чи можуть бути хоч як¡ витрати сп¡вставними з виживанням людства у неозорому всесв¡т¡?

Курс шк¡льноï географ¡ï розширили феггарограф¡єю, описом поверхн¡ М¡сяця. Але якщо ф¡зична мапа М¡сяця зазнає пост¡йних зм¡н внасл¡док метеоритних бомбардувань, то пол¡тична мапа - майже однокольорова. Кр¡м нас жодна краïна ще не дозр¡ла до необх¡дност¡ позаземнноï колон¡зац¡ï та зосередили своï косм¡чн¡ устремл¡ння х¡ба що на р¡зноман¡них експедиц¡ях: Марс, супутники Юп¡тера, Венера...
Колон¡зац¡я М¡сяця наштовхнулася на пол¡тичний спротив США, як¡ намагалися його привласнити на правах першодосяжност¡. Ми ж погодилися визнати М¡сяць американським лише там, де пострибав Армстронг у 1969 роц¡ лише з поваги до першопрох¡дника.
Були см¡шними судов¡ позови до нас ¡ простих американц¡в, як¡ з 20 стол¡ття на п¡дстав¡ своïх закон¡в понабували права власност¡ на д¡лянки на М¡сяц¡. Ми ж ïм запропонували як компенсац¡ю розм¡н на б¡льш¡ д¡лянки на Нептун¡ :) А могли й н¡чого не пропонувати, бо перш¡ поселення на М¡сяц¡ ми робили за 10 км п¡д його поверхнею, захищаюсь в¡д згубноï д¡ï метеорит¡в, адже М¡сяць на в¡дм¡ну в¡д Земл¡ не має захисного шару атмосфери. Згодом наш¡ супутники на навколом¡сячн¡й орб¡т¡ навчилися в¡дстежувати метеорн¡ атаки та знищувати ïх на шляху до поверхн¡ концентрованою енерг¡єю сонця.
Перше п¡дм¡сячне поселення Вишня-1 мало невелик¡ розм¡ри, площу до 100 га. П¡сля роботизованого видобутку породи печерне м¡сто загерметизували, закачали азотом та вщерть заселили киснеутворюючими бактер¡ями та водоростями. Саме вони стали першими та пост¡йними жителями Вишн¡. Коли внутр¡шня атмосфера поселення стала под¡бною до земноï, продовжилися роботи за участю людей.
Головним завданням перед проектами позаземних поселень було досягнення ïхньоï автономност¡, можливост¡ функц¡онування без п¡дтримки з метропол¡ï.
Розм¡щен¡ на поверхн¡ потужн¡ сонячн¡ батареï забезпечують колон¡ï енерг¡єю. Енерг¡я - це єдиний ресурс, що можна вдосталь добувати на М¡сяц¡. З самого початку колон¡зац¡ï супутника було встановлено на його поверхню гел¡оелектростанц¡ï - джерела для роботи робототехн¡ки. За допомогою електроенерг¡ï регулюються оптимальн¡ показники температури та осв¡тлення поселень. Питання з п¡дтримки внутр¡шньоï атмосфери вир¡шено. Справжн¡й виклик становила проблема водозабезпечення. Постачання з Земл¡ задовольняло потреби буд¡вельно-монтажноï бригади, але цього було б недостатньо та задорого для п¡дтримки ¡снування всього поселення. Одним з шлях¡в вир¡шення проблеми став в¡дб¡р водороду з космосу та його спалення у кисневому середовищ¡. Це надто енерговитратно, проте енерг¡ï на М¡сяц¡ ми маємо б¡льше н¡ж достатньо для будь який проект¡в. Потiм ми завезли земн¡ грунти у розрахунку 1 га на 25 чоловiк поселення та зайнялися косм¡чним землеробством. В перш¡ ж роки вивели нов¡ адаптован¡ до п¡дм¡сячного росту сорти зернобобових та овочей. Якщо середня висота п¡дм¡сячного поселення була 20 метр¡в, то досл¡дним рослинництвом спочатку займалися на 5 стелажних р¡внях по 4 метри, а згодом перейшли на промисловий р¡вень, тодi розширювали меж¡ поселень необмежено п¡д нов¡ пос¡ви. Рослинництво суттєво допомогло стаб¡л¡зувати внутр¡шню атмосферу. Регулювання св¡тлового та температурного режим¡в дозволили протягом пост¡йного л¡та отримувати 3-4 врожаï на р¡к. В¡дходи життєд¡яльност¡ колон¡ст¡в перероблялися на б¡огаз та орган¡чн¡ добрива для п¡дтримання родючост¡ завезених грунт¡в. Розвиток косм¡чного тваринництва стримувався потребою у додаткових площах для кормовоï бази. З часом це питання було вир¡шено. Менша грав¡тац¡я на М¡сяц¡ надзвичайно сприяла м'ясн¡й продуктивност¡, м¡сячн¡ свин¡ стали найсвинн¡шими. Водн¡ резервуари, призначен¡ для зрошення зарибнили пр¡сноводною рибою.

З кожним роком поверхня М¡сяця все б¡льше покривалася сонячними батареями, а глибина - мережою печер. Навколом¡сячн¡ супутники навчилися в¡двертати метеоритн¡ загрози, й ми вийшли на поверхню. Севама-1 - перше надм¡сячне поселення. Переваги були суттєвими. Психоф¡з¡олог¡чний стан колон¡ст¡в був л¡пшим. Менше витрат на просторове облаштування, не треба було видобувати численн¡ кубометри породи. Зменшилися витрати на трансляц¡ю сонячного св¡тла, але зросли на терморегуляц¡ю. Техн¡чно Севама-1 облаштувалася п¡д армованою енергов¡дб¡рною та св¡тлопропускною мережею ст¡льникових купол¡в вглибин¡ природного кратеру.
Нараз¡ ж ми проектуємо металург¡йний комб¡нат на Марс¡.

- Було укладено списки антигероïв Украïни. До першоï найчорн¡шоï сотн¡ ув¡йшли таврован¡ людським гн¡вом гробар¡ Украïни.
Азаров М., Ахметов Р., Балога В., Бродський М., Волков О., Гайдуцький П., Грач, Данилишин Б., Звяг¡льський Ю., К¡валов С., К¡нах А., Коломойський I., Кравчук Л., Клюєв, Кузьмук О., Кучма Л., Лазаренко П., Литвин В., Луценко Ю., Марчук Є., Масол В., Мороз О., Омельченко О., П¡нчук В., Пинзеник В., Порошенко П., Пустовойтенко В., Рудьковський В., Симоненко П., Стельмах, Тиг¡бко С., Тимошенко Ю., Ткаченко О., Толстоухов, Турчинов О., Ульянченко В., Фельдман О., Ф¡рташ, Фок¡н В., Хорошковський, Червоненко Є., Черновецький Л., Шуфрич Н., Ющенко В., Янукович В., Яценюк А.
Плюс ще 25 сотень рег¡ональних "героïв" кадрового резерву.
Плюс по 450 засранц¡в кожного скликання, що явили людству феномен надстр¡мкоï деградац¡ï в¡д поважних ¡нтелектуал¡в передвиборних списк¡в до сл¡пих та н¡мих ¡мбицильних кнопкодав¡в у сес¡йн¡й зал¡, пок¡рних амебних виконавц¡в вол¡ вождик¡в чи вожденят.
Регулярно ця диявольська колода вбивць Украïни перетосовувалася на виборах, хтось опинявся зверху, хтось знизу, ¡ знову й знову заяложен¡ обличчя п¡д косметикою п¡арщик¡в подавалися як новоспечен¡ мес¡ï чи то Мойсеï, готов¡ поводити украïнц¡в за н¡с ще к¡лька десятил¡ть.
Ми не насл¡дували Робесп'єра, та не повели колишню лжеел¡ту винну у зубож¡нн¡ 35 та вимиранн¡ 10 м¡льйон¡в украïнц¡в п¡д г¡льотину. В ц¡лому вони були безсловесними нетямущими виконавцями духу руïни, кланово егоïстичн¡ ¡нтереси вони ставили вище за нац¡ональн¡, службов¡ обов'язки служ¡ння Украïн¡ зам¡нили на ïï грабунок.
Була ц¡кавою ¡дея переселення смердючих вершк¡в до резервац¡й. У вимерл¡ за ïхнього жирування села. Без права виïзду та без зв'язку з¡ св¡том. Щоб побули у шкур¡ свого народу та показали, як можна вижити у створених ними умовах.
Ющенко В. та Пинзеник В. розводили бджоли та годували ус¡х медом, Янукович В. очолив яйцевиробництво, Баран¡вський пас ягнята за селом, а Мельник знову щось молов. Тимошенко Ю. була першою жницею, н¡хто не мав л¡пшоï коси. Кози давали Азарову М. втрич¡ б¡льше молока, н¡ж мали, а також давали удоï за наступне п¡вр¡ччя наперед, поки ус¡ не виздихали. Перш¡ президенти удосконалювали народний автопром, символи своïх час¡в: кравчучки та кучмовози. Надвеч¡р вс¡ вдягали футбольну форму з барахолки Фельдмана О. та грали перед Ахметовим Р. у футбол. Переможц¡ отримували цукерку в¡д Порошенка П. Ввечерi в руïнах с¡льського клубу Мороз О. з¡ своïми пл¡вками був за д¡джея, а Черновецький Л. добивав присутн¡х власним сп¡вом та травкою. Й наостанок Звяг¡льський Ю. упокоював т¡ла.
Але врешт¡ решт ми обмежилися демонстрац¡єю "героям" червоних карток народноï недов¡ри, що унеможливило заняття ними будь яких державних посад та скасувало для них соц¡альне та пенс¡йне забезпечення.

- В чому сутн¡сть порозум¡ння?

- Симфон¡чний оркестр грає навпроти джерелового дзюрчання навпроти ун¡верситету. Заняття тривають, ¡ саме ти маєш включити св¡тло в аудитор¡ï п¡сля перерви. Машинний шлях узвозом заборонений, ¡ ти йдеш нагору п¡шки пом¡ж студентськоï молод¡.

- Люстрац¡я це не в¡шання на люстрах. Це розум¡ня нашого в¡дбиття з люстра минулого. Яким би воно г¡рким не було, його треба вдячно сприйняти, не в¡дмовлятися перекотиполем в¡д власного кор¡ння не т¡льки ейфор¡ï перемог, але й лиха зрад та поразок, що роблять нас милосердн¡шими та ст¡йк¡шими. Як ¡ на вишиванц¡ червона нитка об¡ймається з чорною. Не забуваймо ¡стор¡ю, бо вона повертається та карає дв¡йкар¡в. Любов до ворога не заважає його вбивству. Й це поєднання любовi-вбивства в давн¡х традиц¡ях народу: пестування св¡йських тварин, доки не прийде ïх час. К¡лок в серце та ножом по горлянц¡. Й ми г¡дно зустр¡чали агресор¡в та вбивали ïх з натхненням та любов'ю. Як ¡ наш¡ славетн¡ пращури сотн¡ й тисяч¡ рокiв тому. Та й який самогубець наважився б атакувати краïну, у якоï нав¡ть навчальн¡ ракети збивають чуж¡ л¡таки.

Відповіді

 • 2009.09.06 | zmej_gorynych

  Сподобалось, дякую.

  А читаючи окремі місця - взагалі аж пританцьовував :sol:
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.09.06 | Тор Варра

   Прошу /-/

 • 2009.09.06 | Анатоль

  Да, смішно, коли гуманітарій з міфологічним мисленням береться

  описувати науково-технологічну утопію.
  І чому всі утопії обовязково фашистського типу?
  А от те, що поява фашистських утопій можлива лише на руїнах суспільства - в цьому є рація.
  Надіюсь, ми будем розвиватись, а не деградувати до можливості появи такого "світлого майбутнього".
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.09.06 | Тор Варра

   Фашизму - ні, владу вченим!

   Пане Анатоль! Чому про фашистське суспільство? І слова ж не було про терористичну диктатуру та шовінізм :what
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.09.06 | Анатоль

    "тонкі тіла", "боги", це заняття для вчених?

    Наукою в вашій утопії навіть не пахне.

    А яка фашистська утопія рекламує насильство?
    Їх родові ознаки - "єдність"(нації, народу...), "інтереси народу" , Ну і, звичайно, демонізація попередньої еліти, влади.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.09.06 | AxeHarry

     Re: "тонкі тіла", "боги", це заняття для вчених? 100%

     І шо характeрно - фашисти, а особливо пан Гімлeр з його псeвдолицарською атрибутикою SS, тeж тягнулися до індійськo-кармічних "наук".Тeндeнція?


     + Пророк ЛП писав про привeдeння сeбe дeякими , гм,науковцями, обвішаними "восточною *уйнeю"(ц) у "рeзонанс з eфіром світовим"(ц)


     PS.

     > Свад¡штана чакра. Вид¡ляй час для в¡дсутност¡ думок.

     Cхожe, аффтар опусу слідував самe цій заповіді, чи як воно там називаєцця...


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua