МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Електронними порадами ситим не будеш...

11/03/2009 | zhukryk
Очевидно, що апробація елементів електронного врядування у місті Львові, зокрема, подання звернення он-лайн не може не цікавити активну громадськість. Експерти центру «Наше право» здійснили аналіз окремих розпорядчих актів Львівської міської ради, які стосуються питань впровадження електронного урядування. Ось що з цього вийшло.

Попри помітні успіхи міських урядовців, насамперед, в удосконаленні зовнішнього вигляду офіційного сайту міської ради, наповненість інформаційними повідомленнями про діяльність міського голови та посадовців, й далі кульгають технічні можливості для пошуку прийнятих міською радою рішень. Зрештою, кількасот розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету і ухвал міської ради залишаються у прихованому режимі – фактично, вони відсутні у відкритій базі локальних актів міськради.

На жаль, на наші офіційні звернення до міської ради щодо отримання детальнішої інформації про впровадження даного проекту, а саме, про зміст і фінансування проекту, заходи та аналітичні напрацювання, перелік і кваліфікація залучених фахівців, ми традиційно отримали загальні «відписки». Отож, не залишається нічого іншого, як пробувати викладати наші аргументи у відкритих публікаціях.

Віднедавна міськрада оголосила про апробацію одного з елементів електронної демократії – надання звернень он-лайн. Даний механізм запроваджено відповідно до розпорядження міського голови А.Садового «Про роботу з електронними зверненнями громадян, що надходять на офіційний web-сайт Львівської міської ради» від 12.10.2009 № 521.

Зауважимо, що відповідно до положень Основного Закону України, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 Конституції України).

Конституційними нормами гарантується реалізація права на звернення до органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40 Конституції України).

Спеціальним законодавчим актом, який регулює питання практичної реалізації громадянами України права на звернення є Закон України «Про звернення громадян».

Цей закон визначає механізми звернення до органів місцевого самоврядування, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Положення закону чітко встановлюють форму і види звернень (ст.3); вимоги до звернення (ст.5), мову звернень і відповідей на них (ст.6), звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (ст.8) і т.д.

На жаль, даний законодавчий акт не передбачає можливості надання «консультацій на звернення громадян», зокрема на «електронні звернення громадян», а також не визначає електронної форми звернень чи подання звернень у формі електронного документа.

Жодної згадки про такий квазі-інститут як «консультації на звернення» немає і у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» чи інших підзаконних нормативно-правових актах.

Очевидно, неможливість практичної реалізації даної ініціативи полягає у тому, що звернення, яке подається у формі електронного документа, повинно відповідати вимогам законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Яким же чином можна подавати звернення он-лайн, якщо відсутні електронні цифрові підписи у громадян і органів влади, електронний документообіг?

Окрім цього, спроба внесення змін до Закону «Про звернення громадян» щодо можливості звернень, що подаються у формі електронного документа (законопроект № 3064) закінчилась фіаско.

Незважаючи на відсутність належної законодавчої бази міський голова Львова все ж прийняв, мабуть, поза межами власної компетенції і без належного правового обґрунтування, відповідне розпорядження.

У преамбулі цього розпорядження говориться про те, що «до внесення відповідних змін до законів України», у міській раді право на звернення апробовуватиметься шляхом «подання звернень з використанням мережі Інтернет (електронні звернення)».

Чи не варто спершу упорядкувати належне надання відповідей на звичайні (письмові) звернення, а тоді й апробовувати нові форми звернень? Чи достатня нормативна база для внесення такої ініціативи?

У тексті розпорядження запроваджується «надання консультацій на електронні звернення громадян», а у додатку до розпорядження робиться застереження про те, що «електронні звернення та відповіді на них не мають статусу офіційних документів. Вони не можуть бути опубліковані у засобах масової інформації чи використані у вигляді посилань як офіційна відповідь Львівської міської ради».

Виходить, що насправді мова йде не про електронне звернення, а про класичну форму електронних консультацій посадовцями міськради. Але питання про те, чи передбачено положеннями і посадовими інструкціями цих посадовців – надання електронних консультацій громадянам, залишається відкритим?

Зрештою, стандарт надання відповідей на звернення громадян, що надходять на офіційний web-сайт Львівської міської ради, який затверджений розпорядженням міського голови від 12.10.2009 № 521, говорить про електронну консультацію під якою розуміється «надання фахових порад з питань, що належить до компетенції міської ради, які мають рекомендаційний характер і передаються засобами електронної пошти через мережу Інтернет».

В Указі Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», на який посилається відповідне розпорядження, мова йде про розробку законопроекту щодо можливості подання звернень із використанням мережі Інтернет та лише після «набрання чинності відповідними змінами до законів запровадження прийняття та розгляду звернень громадян, що подаються з використанням мережі Інтернет».

Окрім цього, даний указ говорить про «недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян».

На жаль, благі ініціативи про впровадження електронного урядування у місті Львові розпочались без фактичного покращення реалізації права на звернення громадян та належного аналізу положень чинного законодавства, що загрожує нівелюванню прогресивних ідей електронної демократії загалом.

Отож, чи потрібні громаді міста такі електронні консультації або отримання фахових порад, які не передбачені жодним нормативним актом, але про надання яких так голосно говорять міські посадовці? Чи може посадовцям потрібно ґрунтовніше дотримуватись положень законодавчих актів при виконанні власних повноважень і наданні громадянам якісних управлінських послуг?


ІПЦ «НАШЕ ПРАВО»

Відповіді

 • 2009.11.06 | Олександр

  Re: Електронними порадами ситим не будеш...

  То яке рішення ви пропонуєте?
  Чекати поки "прийде добрий цар" і вирішить за вас усі проблеми? І дасть __зручні__ форми для прийому звернень, і впровадить своїм царским коштом систему яка буде і відкритою, і не дорогою, і корисною? І вирішить організаційні питання по впровадженню системи і начвить всіх людей і в мерії і в місті користуватися цією системою?
  моя коментар: Респект пану Садовому і його команді! вони ПОЧАЛИ і щось роблять! так помаленьку, так з проблемами, так воно поки що ще мало ефективне... але як ІТ-шник з великим досвідом, я запевняю, що НЕМОЖЛИВО впровадити складну ІТ систему. у складних систем классу "Citizen Service" просто НЕ ІСНУЄ стану "впровадженно", існує тільки правильна "постановка питання", та затвердження "напрямку розвитку системи" - це постійний (та досить складний) процес.
  Наскільки я бачу з розпорядження п. Садового - напрямок задано, та люди відповідальні за процес - назначені.
  як для людини громадської, публічнох. а не спеціаліста з ІТ - абсолютно правильне рішення! Напрямок та Бажання покращити взаємовідносини з громадянами.
  А закони переписуються занадто часто, щоби за ними поспівати... і не дуже зрозуміло в чому полягає цінність цих мертвонародженних законів... в них є одна мета: ВІДОКРЕМИТИ людей від влади - ось для цього пишуться такі закони, в той час як мерія передового міста Львова, вирішила навпаки - піти НА ЗУСТРІЧ людям.

  Критика приймається, критика часом корисна, але хотілося би за критикою почути і якісь реальні пропозиції, які були би направленні на покращення співпраці з населенням, а не на "виконання розпоряджень партії та уряду".
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.11.14 | zhukryk

   Re: Електронними порадами ситим не будеш...

   мабуть, проблемою наших можновладців і є ПЛЮВАННЯ НА ЗАКОН?
   як можна впроваджувати е-звернення, якщо на звичайні звернення ці фантастичні чиновники не здатні давати відповіді?
   ЦЕ ОЧЕВИДНИЙ ПОПУЛІЗМ САДОВОГО.
   п р о п о з и ц і я
   час пану САДОВОМУ дотримуватись положень ЗАКОНУ ПРО ЗВЕРЕННЯ ТА ЗАКОНУ ПРО ІНФОРМАЦІЮ, а тоді впроваджувати консультації в стилі САМОПОМОЧІ


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua