МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Платон про Тимошенко !!!

11/24/2009 | Мартинюк
Негативними, неправильними формами політичного устрою є:

тімократія - панування честолюбців, які прагнуть до збагачення, займаються поборами і корупцією, це влада користолюбців;

олігархія - панування купки багатіїв, майстрів темних справ, здатних навіть на злочин заради наживи;

тиранія - влада однієї особи над усіма, що приходить на зміну вироджуваної демократії. Характеризуючи тиранію, Платон звертає увагу на своєрідний «популіціонізм» тиранів: спочатку тиран всім усміхається, звільняє від боргів, роздає землю, а пізніше, добравшись до влади, знищує непокірних і взагалі тих, хто виступає проти тирана-володаря.

Влада тирана тримається на віроломстві і насиллі. Головною причиною зміни всіх форм управління державою Платон вважав псування людських звичаїв, а вихід з порочного стану суспільства зв'язував з поверненням до правління мудрих.

Відповіді

 • 2009.11.24 | Сергій Кабуд

  блискуче

  вчора розмовляв з істориком античності

  той каже: все, що ми бачимо сьогодні, вже відбувалося і задокументовано ще античними мислителями
 • 2009.11.24 | Soft

  По Аристотелю, тимократия — положительная форма власти

  По Аристотелю, тимократия — положительная форма власти, имеющая тенденцию перехода в отрицательную форму — демократию, ибо эти виды государственного устройства имеют общую грань: тимократия тоже желает быть властью большого числа людей, и при ней все относящиеся к одному разряду равны.

  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.11.24 | Сергій Кабуд

   демократія не забеспечувала ніколи свободи: як в рейху

   Свобода забеспечується комбінацією двох засадничих умов

   1.системою противаг і контролю(легко це зрозуміти через концепцію розділення гілок влади і взаємо наглядом їх одна за одною, але це не все, ще й децентралізація і самоврядування) - найкращій зразок система США

   2.готовністтю народу до прямої дії а не лише писання петіцій(це має бути в культурі і постійно мають відбуватися тіпо тренування, акціі протесту, громадянске суспільство, тощо)

   3. потужніми збройними силами і певним градусом мілітарізму суспільства
  • 2009.11.24 | Мартинюк

   Може Аристотель Платону і друг, але істина у Конфуція

   Ось що каже про це все Конфуцій:

   Ключ до мистецтва управління суспільством і державою — у культі конфуціанського людино­любства. Однак людинолюбство — це властивість не всіх людей, а лише благородних. Благородна людина чинить завжди й скрізь за наказом обов'язку, низька ж людина думає тільки про те, як щонайкраще влаштуватися: «шляхетний чоло­вік ставить вимоги до себе, ница людина ставить вимоги до інших» . У сучасній психології це явище отримало назву внутрішнього й зовнішньо­го «локусу контролю», коли людина за те, що ста­лося, бере відповідальність або на себе («внутріш­ній локус»), або покладає її на інших («зовнішній локус»).

   Благородні мають належати до правлячої еліти, управляючи простими людьми. При цьому, при­мушуючи їх до праці, не варто викликати їхнього гніву. В основі конфуціанського ідеалу управління — не примушування народу й не насильство над ним, а сила морального прикладу. Відповідно до своєї патріархальної теорії держави, ключ до до­сягнення покірності низів верхам Конфуцій вба­чає у покірності дітей своїм батькам, молодших старшим, а також у такому механізмі формування еліти, коли в панівні прошарки будуть висувати справедливих людей, відсторонюючи несправед­ливих. В управлінні суспільством і державою конфуціанство надавало перевагу моралі перед пра­вом, переконанню й силі морального прикладу пе­ред примусом, а головним уважало не страх, а до­віру народу до своїх правителів .

   Державно-управлінській проблематиці підпо­рядковане й конфуціанське вчення про знання, яке полягає у поясненні соціальної нерівності від­повідно до нерівності здібностей: «Одні напружу­ють свій розум. Інші напружують мускули. Ті, які напружують свій розум, управляють людьми. А ті, які напружують свої мускули, керовані іншими людьми. Керовані утримують тих, хто ними керує. А ті, хто управляє людьми, не утриманні тими, ким вони управляють. Такий загальний закон» . Іншими словами, соціальна нерівність, за Конфуцієм, — це наслідок природної нерівності людей, вона є штучною, але необхідною, щоб люди не ворогували й жили згідно з об'єктивними зако­нами й моральними правилами, у чому й проявля­ється вся повнота людинолюбства .

   Основою кар'єрного просування Конфуцій ува­жав знання, що зближує його принцип формуван­ня еліти з поняттям меритократії М. Янга. Якщо той, хто отримав високу посаду, має глибокі знан­ня й високі моральні якості, підлеглі не прихову­ють своїх намірів, добрі справи не занедбуються, помилки не допускаються. Водночас нікчемна лю­дина, тобто неосвічена й аморальна, «поки не одержить звання, боїться, що не може домогтися його, коли ж вона одержить його, то боїться втра­тити. Боячись втрати, вона готова на все» .

   Звідси, за Конфуцієм, мірило управління — це справедливість і мир, його правило — середина й злагода, а обов'язок — це суворе дотримання іє­рархії, виконання своїх обов'язків і служіння нижчих вищим
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.11.24 | Сергій Кабуд

    Конфуціанство і є джерелом національної невдачі Китаю

    конфуціанство- один з механізмів

    РУЙНАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

    конфуціанство- це вирок китайскій цивілізації

    яка здатна лише МАВПУВАТИ Великого Західного Чоловіка


    також китайці напрочуд запеклі расисти.

    В історичній перспективі у роксладу конфронтації США-КРЕМЛЬ-КИТАЙ,

    навіть якшо союз китаю і кремля знищить США,

    расовий конфлікт між 'косоокими' і 'кацапосракими' є невідворотній

    Це глибинні людскі інстинкти.

    Вихід- цивілізування як Росії так і Китаю:

    культурна відмова обох недоцивілізацій від ксенофобії плюс адаптація культу ОСОБИ ЛЮДИНИ, як це домінує в західній ментальності

    Джерело добробуту(wealth)- творчість особистості, підприємництво.

    Перешкода- державне втручання, культурна нівеліровка особистості
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.11.24 | Мартинюк

     Та щось не виглядає Китай на занепадаючу державу

     Скоріше напаки. А тепер ще трохи Конфуція:

     >“Мораль благородного мужа (подібна) до вітру; мораль низької людини (подібна) до трави. Трава нахиляється туди, куди дує вітер”. Якщо верхи прагнутимуть до добра, то і народ буде добрим, а отже і “зі всіх сторін до них йтимуть люди з дітьми за спиною”.

     Однак я зовсім не певний що сьогодні саме конфуціанство визначає суспільно-політичну філософію китайців - якби там не було минуло 2500 років, в Китаї появлялися і зникали нові вчення - даоїзм, легізм, і ще богзна чого.

     Але всі ці дві з половиною тисячі років у Китаю постійно мешкала майже половина всього населення Землі. Це ніколи не треба забувати і легковажити Китаєм. Вклад китайських найманців у перемогу більшовиків в часі громадянської революції ще до кінця не оцінений. А їх було сотні тисяч...
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.11.25 | Сергій Кабуд

      Поправлюся: китайску душу зруйнував деспотизм ще з часу Суньцзы

      який написав отеє гидке Мистецтво Війни
      хоча в КГБ це вчили напамять.

      Конфуціанство- це традиціоналістська система, доволі позитивна, 100%.

      А особистість руйнує не конфуціанство, а деспотизм чи
      ЦЕЗАРІЗМ, як називав тоталітарізм Ніцше.

      у 20му столітті комуністи знищили в Китаї 100-200 міліонів

      лише Голодомор в них загубив 60-70 міліонів

      http://en.wikipedia.org/wiki/R._J._Rummel

      ---------------------------------------------------

      Що до успіху Китаю: ми вже це проходили з Японією.

      Азіати вміють мавпувати нас і інколи досягають навіть більшоі витонченості у виробництві дурнуватих товарів для дурнуватого споживача)))),

      мавпуючи наприклад Українця, який придумав компютер Макінтош.

      Без двигуна іновації- США Азія як економічне чудо не вібулася б.

      І весь їх успіх піде нанівець якщо КПК досягне своєї мрії і знищить сша.


      Мартинюк пише:
      > Скоріше напаки. А тепер ще трохи Конфуція:
      >
      > >“Мораль благородного мужа (подібна) до вітру; мораль низької людини (подібна) до трави. Трава нахиляється туди, куди дує вітер”. Якщо верхи прагнутимуть до добра, то і народ буде добрим, а отже і “зі всіх сторін до них йтимуть люди з дітьми за спиною”.


      Прекрасно, дуже поетично і класно, дякую


      >
      > Однак я зовсім не певний що сьогодні саме конфуціанство визначає суспільно-політичну філософію китайців - якби там не було минуло 2500 років, в Китаї появлялися і зникали нові вчення - даоїзм, легізм, і ще богзна чого.

      Ти маєш рацію.


      >
      > Але всі ці дві з половиною тисячі років у Китаю постійно мешкала майже половина всього населення Землі. Це ніколи не треба забувати і легковажити Китаєм. Вклад китайських найманців у перемогу більшовиків в часі громадянської революції ще до кінця не оцінений. А їх було сотні тисяч...
      ===========================
      дуже цікаві теми треба дослідити їх.


      Тут ще цікаво:

      США є історичним союзником Китаю. Саме через напад Японії на Китай США вдерлися у другу світову.

      Мій товариш пише для української і російської версії китайскої опозиційної "Epoch Times"

      він не так давно написав цікаву тезу:

      Кремль будує відносини з КПК

      а США- з Китаєм, з народом, з нацією
  • 2009.11.24 | selu

   по Патону -теж, Але ж Аристотель та Патон с того щось мали.

 • 2009.11.24 | MV

  Cool!

  а хто ж встановив цю хворму правління?
  хто ж цим пишаєцця як найбільшим досягненням Майдану?
  ану!
  тверезійте, хоч і януковічі.
 • 2009.11.24 | Мартинюк

  Тоді за Платоном урядова коаліція має називатися "тімократичною"

  А не демократичною, як вони себе намагаються називати.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.11.25 | MV

   А як би Ви хотіли...

   щоб називалась коаліція януковічєй?
 • 2009.11.25 | Woodstock generation

  Гм... Тімократія... А от в Росії - Діма-кратія. Розвелось їх...Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua