МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Що вкрали з архіву?

03/27/2006 | Комітет захисту архівів
Перелік документальних матеріалів, викрадених зі сховищ Центрального державного архіву України у Львові
у 2003-2004 рр.

У зв’язку з тим, що Держкомархів досі не опублікував докладного переліку викрадених із ЦДІАЛ справ і окремих документів, а читальний зал архіву від 20 січня 2006 р. почав знову обслуговувати дослідників після проведеної перевірки фондів, подаємо зібрані нами з різних джерел попередні відомості про втрати. Список не претендує на повноту та вичерпність, у ньому можливі помилки, які сподіваємось з часом вдасться виправити, зокрема, завдяки користувачам читального залу. Окрім цього, можливі дальші уточнення.

Звертаємося до всіх працівників архівів України з проханням складати подібні переліки втрат їхніх архівів й передавати нам для публікації. Також звертаємося до дослідників із закликом доповнювати, уточнювати поданий нами перелік а також повідомляти про відомі вам факти зникнення з державних архівів і появи на “чорному ринку” викрадених документів.
Це, зокрема, може запобігти їх незаконному продажу, перепродажу та вивезенню за кордон.

Адреса редакції: 79008, Львів-8, вул. Винниченка, 24; (0322) 72-29-02; comitet_zau@yahoo.com

Ф. 130 (Руський народний інститут „Народний дім”) – 3 справи.
Ф. 150 (Вищий крайовий суд, м. Львів. 1772-1919) викрадено 55 справ: 25 – повністю, 30 – частково:
Опис 1
спр. 3. Імператорські розпорядження про діяльність вищих судових органів (1775-1779);
спр. 5. Розпорядження Верховного суду з питань дотримання таємниці судових засідань (1775);
спр.16. Розпорядження Верховного суду про звільнення спадкоємців від посмертного податку (1783-1784);
спр.23. (частк.). Розпорядження та інструкції вищих судових органів в справах службовців звільнених від податків (1784);
спр.25. (частк.). Розпорядження Верховного суду про правила укладення контрактів купівлі-продажу нерухомого майна (1784);
спр.44. Розпорядження та інструкції вищих судових органів про правила утримання маєтків померлих священиків (1784-1799);
спр.45. Розпорядження та інструкції вищих судових органів про запровадження посад службовців зі стягнення податків (1784-1794);
спр.46. Розпорядження та інструкції про підвищення в посадах службовців судів (1784-1800);
спр.49 (частк.). Розпорядження та інструкції вищих судових органів про ведення фін. звітів (1784);
спр.54. Розпорядження та інструкції вищих судових органів про діяльність фін. управлінь (1785-1787);
спр.61 (частк.). Розпорядження та інструкції вищих судових органів про компетенцію судів Австрії щодо громадян, які перебувають за кордоном (1785);
спр.62 (частк.). Розпорядження та інструкції вищих судових органів про забезпечення недоторканості майна померлих євангелицьких священиків (1785-1786);
спр.63 (частк.). Розпорядження та інструкції вищих судових органів про забезпечення недоторканості майна військовослужбовців (1785-1794);
спр.68. Розпорядження та інструкції вищих судових органів про участь євреїв у аукціонах (1786-1835);
спр.76 (частк.). Розпорядження та інструкції вищих судових органів про звільнення від екзаменів кандидатів на посади службовців судів (1786-1789);
спр.80 (частк.). Розпорядження та інструкції вищих судових органів про зміну королівських церемоніалів (1786-1787);
спр.85. Розпорядження та інструкції вищих судових органів про використання печаток (1787-1804);
спр.87. Розпорядження та інструкції вищих судових органів про видачу і оплату векселів (1787-1834);
спр.88. Розпорядження вищих судових органів про правила ведення кримінальних справ (1787);
спр.90. Розпорядження та інструкції вищих судових органів про умови оренди службовцями земельних ділянок (1787);
спр.91. Розпорядження та інструкції вищих судових органів про право власності подружжя на майно (1787-1788);
спр.92. Розпорядження та інструкції вищих судових органів про притягнення до кримінальної відповідальності за політичні злочини (1787-1804);
спр.97 (частк.). Розпорядження та інструкції вищих судових органів про компетенцію судів Австрії щодо громадян, які перебувають за кордоном (1788-1789);
спр.118. Розпорядження та інструкції вищих судових органів про порядок встановлення опіки над спадщиною (1791-1861);
спр.12.1 (частк.). Розпорядження та інструкції вищих судових органів про порядок стягання податків та гербових зборів (1792-1793);
спр.123. (частк.).Розпорядження Верховного суду про порядок проведення виборів до маґістрату (1792-1801);
спр.132. (частк.). Розпорядження Верховного суду про зняття з роботи службовців, які мають великі заборгованості (1795-1835);
спр.141. (частк.). Розпорядження Верховного суду про проведення перевірки діяльності судів (1797);
29. спр.145. Розпорядження та інструкції вищих судових органів про порядок ведення службової кореспонденції (1798-1800);
спр.156. (частк.). Розпорядження імператора та вищих судових органів про переміщення службовців судів (1800-1822);
спр.157. (частк.). Розпорядження та інструкції вищих судових органів про переміщення службовців судів (1800-1811);
спр.244. (частк.). Розпорядження Верховного суду про переоцінку польських грошей (можливо банкноти!) (1811);
спр.275. (частк.). Розпорядження та інструкції вищих судових органів про вирішення судових спорів жителів прикордонних територій (1816);
спр.308. (частк.). Розпорядження Верховного суду про терміни ведення судових слухань (1819-1820);
спр.326. (частк.). Розпорядження Верховного суду з питань угорського судочинства (1821);
спр.327. Розпорядження Верховного суду у справі відділення єпископських володінь від релігійного фонду після смерті єпископа (1821-1858);
спр.328 (частк.). Розпорядження вищих судових органів про видання наказів (1821-1822);
спр.343. Розпорядження та інструкції вищих судових органів про статус міністрів у Австрійській монархії (1823);
спр.401 (частк.). Розпорядження Верховного суду про вирішення судових суперечок між поміщиками та їх підданими (1828);
спр.579. Донесення повітових судів та листування з поліційними та судовими органами про осіб, звинувачених у політичних злочинах (1835);
спр.1010 (частк.). Розпорядження та інструкції вищих судових органів про введення поштових тарифів (1848-1853);
спр.1411. Оголошення Дирекції поліції м. Львова про заборону участі у польському повстанні (1863);
спр.143. Розпорядження та інструкції вищих судових органів про прийняття євреями присяги судового службовця (1864-1866);
спр.1748. Списки службовців повітових судів (1878);
спр.2686. Звіт Дрогобицького повітового суду про проведену перевірку (1899);
спр.2862 (частк.). Звіт про діяльність повітового суду у м. Кутах (1900).
Опис 2
спр. 559 (частк.). Рішення суду у справах осіб, звинувачених у крадіжках (1918);
спр. 560 (частк.). Рішення суду у справах осіб, звинувачених у зловживанні служб. становищем (1918);
Опис 3
спр.2723. Рішення суду у справах звинувачених у несплаті боргів (1907);
спр.2724. Рішення суду у справах звинувачених у несплаті боргів (1907);
спр.2725. Рішення суду у справах звинувачених у несплаті боргів (1907).
Опис 4а
спр.13 (частк.). Справа про звинувачення судді повітового суду у м. Белзі Кроковського Болеслава у зловживанні службовим становищем (1904);
спр.15 (частк.). Справа про звинувачення судді повітового суду у м. Белзі Кроковського Болеслава у зловживанні службовим становищем (1907);
спр.16 (частк.). Справа про звинувачення судді повітового суду у м. Белзі Кроковського Болеслава у зловживанні службовим становищем (1907-1908).
Опис 5
спр.325 (частк.). Справа про звинувачення Владислава Добровольського у зловживанні службовим становищем (1894-1895).
ф. 151 (Апеляційний суд у Львові, 1915-1939 рр.):
Судові справи у справах єврейського населення. – 3 справи.
ф. 175 (Державна екзаменаційна комісія для кандидатів на вчителів середніх шкіл, м. Львів, 1911-1939 рр.):
спр. 1210. Справа про здачу екзаменів на звання учителя середніх шкіл Нароги Францішка (1934-1936);
спр. 1217. Справа про здачу екзаменів на звання учителя сер. шкіл Нєдзвєдської Сабіни (1926-1927);
спр. 1853. Справа про здачу екзаменів на звання учителя середніх шкіл Чернецького Володимира (1930);
спр. 1854. Справа про здачу екзаменів на звання учителя сер. шкіл Черневського Антонія (1937-1939).
Ф. 179 (Кураторія Львівського шкільного округу, м. Львів, 1843-1943 рр.):
опис 6, спр. 4809 (?) – 4812, 4930 (?), 6228, 6287(?), 6726 (?), 6687.
Ф. 201 (Греко-католицька митрополича консисторія, м. Львів, 1300-1945 рр.):
оп. 4, 4б – 105 пергаментних грамот.
Ф. 205 (Прокуратура апеляційного суду, м. Львів) – 1 справа.
Ф. 309 (Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів, 1757-1946 рр.) – 93 справи, в тому числі:
спр. 988 Листи (42) М. Грушевського до І. Кревецького (повернута);
спр. 2379. Листи П. Куліша до Огоновського (1889-1891);
спр. 1283. Альбом гравюр і газетних статей Гелени Давидович (1928-1929);
спр. 2378. Листи М. Драгоманова до Огоновського (?);
спр. (?). Листи синів Івана Франка (повернута).
Ф. 319 (Центральне українське товариство “Союз українок”, м. Львів, 1906-1939 рр.) – 2 спр.
Ф. 320 (Ревізійний союз українських кооперативів) – 1 справа.
Ф. 348 (Товариство “Просвіта”, м. Львів, 1827-1944 рр.) – 15 справ, в тому числі:
спр. 779 (?) Анкети почесних членів т-ва “Просвіта” з фотографіями.
Ф. 353 (Легіон Українських Січових Стрільців, м. Львів, 1910-1921 рр.) – 3 справи.
Ф. 358 (Шептицький Андрей, митрополит, 1866-1944 рр.) – 26 справ.
Ф. 359 (Назарук Осип, 1883-1944 рр.) – багато справ, у т.ч.:
спр. 56. Рукопис і машинопис “Роксолани” (123 арк.)
спр. 469. Промова підполк. Євтимовича на похороні Назарука. Фотографії з похорону (1940; 20 арк.);
спр. 470. Родинні фотографії О. Назарука. (94 арк.);
спр. 471. Фотографії УСС (10 арк.).
Ф. 360 (Старосольський Володимир-Степан, 1793-1940 рр.) – 11 справ:
спр. 8. Диплом про призначення Старосольського членом “Галицького союзу слуг державних” у Львові (1908 р.; 1 арк.);
спр. 642. Альбом фотографій родини Старосольських (23 арк.);
спр. 643. Фотографії Старосольського і табло випускників гімназії в Ярославі (1896-1939; 31 арк.);
спр. 644. Фотографії легіону УСС (1916; 7 арк.);
спр. 645. Фотографії Старосольського (1903-1939; 37 арк.);
спр. 646. Фотографії засідань та нарад за участю Старосольського (1911-1938; 6 арк.);
спр. 647. Фотографії родини та друзів Старосольських (1903-1938; 26 арк.);
спр. 648. Фотографії Старосольського під час перебування у м. Гайдельберзі (1908; арк. 6,7);
спр. 650. Фотографія родини Шухевич Дарії (1911; 1 арк.);
спр. 651. Фотографії родини Старосольських (1911-1934; 23 арк.);
спр. 652. Колекція фотографій Старосольського Юрія. Т. І (93 арк.);
спр. 653. Колекція фотографій Старосольського Юрія. Т. ІІ (137 арк.);
спр. 655. Негативи з колекції Старосольського Ю. (1 арк.);
спр. 659. Серія поштових листівок видавництва “Червона калина” виконана О. Куриласом (18 арк.).
Ф. 361 (Крушельницький Антін, 1897-1934 рр.) – 4 справи, в т.ч.:
спр. 265 – паспорт ЗУНР А. Шептицького.
Ф. 362 (Студинський Кирило, 1776-1944 рр.) – 15 справ:
спр. 19. Записна книжка з некрологами з часописів “Руслан”, “Діло”, “Слово”(94 арк.);
спр. 98. Праця “Мої зв’язки з Україною в 1885-1905 рр.” (Спогади К. Студинського) (127 арк.);
спр. 99 (?). Праця “Причинки до історії життя Галицької Русі в літах 1833-47” (32 арк.);
спр. 108. Вірші К. Студинського (1888-1920; 23 арк.);
спр. 358. Листи І. Огієнка (1927-1939; 138 арк.);
спр. 488. Фотографії родини Студинських (28 арк.)
спр. 490. Фотографії сім’ї Вахнянинів (59 арк.);
спр. 491. Фотографії родини Студинських (61 арк.);
спр. 492. Фотографії род. Студинських )61 арк.);
спр. 493. Фотографії культурно-освітніх діячів, укр. письменників, акторів і композиторів (44 арк.);
спр. 495. Фотографії могили Шевченка з автографами письменників (1904-1907; 4 арк.);
спр. 496. Фотографії Милорадович, Могильницького, Яхимовича, Цурковського, Шашкевича (10 арк.);
спр. 497. Фотографії Києва (9 арк.);
спр. 498. Поштові листівки з автографами (1918-1941; 11 арк.);
спр. 511. Примірник журналу “Світ” (1923, 14 арк.).
Ф. 363 (Левицький Володимир Лукич) – 1 справа.
Ф. 364 (Лукань Степан-Роман, 1728-1943 рр.) – 11 справ.
Ф. 368 (Томашівський Степан) – 1 справа.
Ф. 372 (Охримович Володимир) – 2 справи.
Ф. 376 (Скрутень Іван Йосафат, 1910-1943 рр.):
спр. 1. Посвідчення, заповіт, довідки та інші особисті документи Й. Скрутеня (1914-1937; окремі аркуші зі 48 арк.);
спр. 2. Грамота НТШ про обрання Й. Скрутеня дійсним членом товариства (1930; 2 арк.);
спр. 77. Листи Г. Кінаха до Й. Скрутеня (1921-1938; окремі аркуші зі 158 арк.);
спр. 100. Листи П. Мазепи, О. Мазуркевича, Е. Майковського до Й. Скрутеня (1926-1939; окремі аркуші зі 11 арк.);
спр. 104. Листи М. Марисюка до Й. Скрутеня (1922-1937; окремі аркуші зі 38 арк.);
спр. 105. Листи Й. Маркевича до Й. Скрутеня (1920-1936; окремі аркуші зі 54 арк.);
спр. 127. Листи М. Реховича і С. Решетила до Й. Скрутеня; (1925-1935; окремі аркуші зі 44 арк.);
спр. 138. Листи Івана та Ірини Соколів до Й. Скрутеня (1932-1939; окремі аркуші зі 65 арк.);
спр. 170. Листи черниць на букву “А” до Й. Скрутеня (1925-1938; окремі аркуші зі 30 арк.).
Ф. 378 (Жевуський Тадей-Петро) – 2 справи.
Ф. 381 (Весоловський Ярослав, 1901-1914 рр.):
спр. 14. Листи Адама Г., М. Александровича, М. Атаманюка, та ін. (1904-1913, окремі аркуші з 52 арк.);

спр. 15. Листи О. Безпалко, С. Бердяєва та ін. (1904-1912, окремі аркуші з 54);
спр. 16. Листи М. Венгжина, Вальнера та ін. (1904-1912, окремі аркуші з 41);
спр. 17. Листи Є. Возняка, В. Войнаровського та ін. (1904-1913, окремі аркуші з 46);
спр. 18-23. Листи брата В. Весоловського (1903-1914, окремі аркуші з 335 арк.);
спр. 24. Листи сестри Марії Весоловської (1908-1910, окремі з 43 арк.);
спр. 25. Листи брата Івана Весоловського (1905-1914, окремі з 104 арк.);
спр. 26. Листи племінниці Ольги Весоловської (1906-1911, окремі з 37 арк.);
спр. 27. Листи суспільно-політичного діяча Росії Олександри Глаголєвої (1903-1910, окремі з 102 арк.);
спр. 28. Листи І. Гаврилюка, А. Галія, І. Галущинського (1904-1911, окремі з 53 арк.);
спр. 29. Листи І. Герасимовича, В. Гіжовського та ін. (1904-1909, окремі з 49 арк.);
спр. 30. Листи І. Грабовського, К. Гринича, та ін. (1904-1911, окремі з 31 арк.);
спр. 31. Листи К. Гродецького, М. Грушевського та ін. (1904-1910, окремі з 34 арк.);
спр. 32. Листи М. Дашкевича, В. Данчула та ін. (19094-1913, окремі з 42 арк.);
спр. 33. Листи С. Єфремова, І. Захарка, О. Жураківської (1905-1912, окремі з 54 арк.);
спр. 34. Листи В. Калиновича, А. Камінського, І. Карбулицького та ін. (1905-1910, окремі з 35 арк.);
спр. 35. Листи П. Клима, В. Кміцикевича та ін. (1904-1913, окремі з 50 арк.);
спр. 36. Листи О. Колесси, М. Кордуби та ін. (1905-1912, окремі з 34 арк.);
спр. 37. Листи Т. Коржинського, Ф. Короліва та ін. (1905-1912, окремі з 48 арк.);
спр. 38. Листи С. Кравчука, А. Крантовича та ін. (1904-1909, окремі з 39 арк.);
спр. 39. Листи І. Крип’якевича, А. Крушельницького та ін. (1904-1913, окремі з 46 арк.);
спр. 40. Листи І. Кунцевича, В. Кушніра та ін. (1904-1912, окремі з 32 арк.);
спр. 41. Листи М. Лагодинського, В. Левицького, В. Лепкого та ін. (1904-1914, окремі з 84 арк.);
спр. 42. Листи Б. Лепкого (1904-1907, окремі з 49 арк.);
спр. 43. Листи і вірші Б. Лепкого (1908-1912, окремі з 43 арк.);
спр. 44. Листи В. Літинського, М. Лозинського та ін. (1904-1910, окремі з 45 арк.);
спр. 45. Листи М. Лотоцького, С. Людкевича та ін. (1904-1912, окремі з 25 арк.);
спр. 46. Листи О. Луцького (1904-1912, окремі з 38 арк.);
спр. 47. Листи П. Ластовець про обшуки і арешти студентів в Полтаві, перевезення нелегальної літератури та ін. (1903, окремі з 28 арк.);
спр. 48. Листи О. Маковея, Г. Маланчука, К. Малицької (1904-1907, окремі з 35 арк.);
спр. 49. Листи І. Мартинця, С. Магловського та ін. (1904-1914, окремі з 36 арк.);
спр. 50. Листи О. Назарука, Д. Николишина та ін. (1904-1913, окремі з 33 арк.);
спр. 51. Листи М. Павлика (1904-1906, окремі з 17 арк.);
спр. 52. Листи М. Паращука (1908-1909, окремі з 30 арк.);
спр. 53. Листи В. Панейка, В. Пачовського та ін. (1904-1912, окремі з 68 арк.);
спр. 54. Листи І. Радика, І. Раковського, С. Рачевського та ін. (1903-1908, окремі з 27 арк.);
спр. 55. Листи Т. Реваковича, М. Рудницького та ін. (1904-1909, окремі з 44 арк.);
спр. 56. Листи В. Стефаника (1904-1909, окремі з 7 арк.);
спр. 57. Листи М. Садовського, І. Самійленка, І. Свєнціцького та ін. (1904-1914, окремі з 42 арк.);
спр. 58. Листи Р. Сембратовича, В. Сімовича, А. Сінкевича (1906-1914, окремі з 42 арк.);
спр. 59. Листи Р. Смаль-Стоцького, Й. Стадника та ін. (1905-1912, окремі з 33 арк.);
спр. 60. Листи К. Студинського та ін. (1905-1912, окремі з 33 арк.);
спр. 61. Листи К. Трильовського та ін. (1904-1913, окремі з 48 арк.);
спр. 62. Листи М. Федусевича, П. Франка та ін. (1903-1912, окремі з 18 арк.);
спр. 63. Листи Г. Хоткевича та ін. (1904-1914, окремі з 32 арк.);
спр. 64. Листи О. Чубатого, І. Чупрея, О. Чучкевича та ін. (1903-1913, окремі з 38 арк.);
спр. 65. Листи Цегельського, Р. Янішевського та ін. (1904-1913, окремі з 43 арк.);
спр. 66-69. Листи невстановлених авторів (1904-1913, окремі з 242 арк.);
спр. 70. Колективні листи і поздоровлення (1904-1914, окремі з 55 арк.).
Ф. 384 (Гординський Ярослав) – 1 справа.
Ф. 385 (Ґорук Семен, 1887-1918 рр.) – кілька справ:
спр. 5. Листи С. Горука до дружини Стефанії. Т. І. (1912-1916; окремі аркуші зі 110 арк.);
спр. 10. Поштові картки від В. і О. Барвінських, В. Бачинського, І. Басса, Л. Березовича (1906-1916; окремі аркуші зі 6 арк.);
спр. 11. Листи і поштові картки від Р. Бериховича, І. Білика, І. Білозерського, Й. Блюма (1899-1916; окремі аркуші зі 8 арк.);
спр. 12. Листи від І. Боберського (1907-1916; окремі аркуші зі 45 арк.);
спр. 20. Листи від О. Глушкевич (1897-1916; окремі аркуші зі 43 арк.);
спр. 24. Листи від В. Доманицького, М. Дорошенка, П. Дудинського (1910-1916; окремі аркуші зі8 арк.);
спр. 45. Листи від Танасійчука, І. Таранчука, К. Трильовського, М. Турина (1900-1916; окремі аркуші з 18 арк.);


спр. 46. Листи від М. Федусевича, С. Фенюка, П. Франка, Л. Ходоровського, І. Цьокана (1910-1916; окремі аркуші зі 16 арк.);
спр. 49. Поштові картки з колективними підписами (1899-1916; окремі аркуші з 29 арк.);
спр. 50. Листи і поштові картки від кореспондентів з іменами на букви “А-С” (1892-1900; окремі аркуші з 9 арк.);
спр. 51. Листи кореспондентів з невстановленими підписами (1894-1916; окремі аркуші з 41 арк.);
спр. 52. Фотографії С. Горука з Січовими Стрільцями (1914-1916; окремі аркуші з 43 арк.);
спр. 56. Листи і поштові картки Стефанії Горук до С. Горука (1904-1917; окремі аркуші з 9 арк.);
спр. 60. Листи кореспондентів з іменами на “Т-Я” (1902-1917; окремі аркуші з 31 арк.).
Ф. 386 (Маковей Осип) – 1 справа.
Ф. 388 (Андрусяк Микола) – 1 справа.
Ф. 391 (Загальноукраїнська культурна рада, м. Відень, 1923-1924 рр.) – 20 справ.
Ф. 401 (Редакція журналу “Літературно-Науковий Вістник”, м. Львів, 1883-1938 рр.) – 8 справ, у т.ч.:
спр. 42. Праці, статті М. Грушевського з історії України і української культури. Рукопис. (291 арк.);
спр. 43. Статті М. Грушевського про українське національне питання в Росії. Рукопис. (104 арк.);
спр. 44. Статті М. Грушевського про створення укр. університету у Львові. Рукопис (65 арк.);
спр. 45. Рецензії, замітки М. Грушевського на статті та праці авторів з прізвищами на “Ант-Ябл”. Рукопис (152 арк.).
Ф. 408 (Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів, 1531-1945 рр.) – 66 справ.
Ф. 409 (Центральна адміністрація столових маєтків гр.-кат. митрополії, м. Львів) – 2 справи.
Ф. 410 (Тисовський Олександр, 1836-1944 рр.) – кілька справ:
спр. 121. Сімейний фотоальбом родини Тисовських (29 арк.);
спр. 122. Сімейний фотоальбом родини Тисовських (174 арк.).
Ф. 427 (Правління Євангелицької церковної громади, м. Львів) – 6 справ.
Ф. 429 (Сільськогосподарська палата) – 1 справа.
Ф. 439 (Житловий кооператив “Власний дім”, м. Львів 1923-1939 рр.) – 1 справа.
Ф. 445 (Польське педагогічне товариство, м. Львів 1868-1939 рр.) – 5 справ.
Ф. 446 (Спілка театрів та народних хорів, м. Львів 1907-1939 рр.) – 2 справи.
Ф. 451 (Гр.-кат. богословська академія) – 1 справа.
Ф. 483 (Редакція газети “Wiek Nowy”, м. Львів, 1901-1939 рр.) – 1 справа.
Ф. 491 (Греко-католицька митрополича капітула, м. Львів, 1746-1944 рр.):
спр. 1. Документи фінансово-майнових операцій капітули. т. І. (1781-1786);
спр. 7. Історична довідка про греко-католицьку капітулу в Україні (1764);
спр. 117. Рукопис А. Левинського з історії капітули (XVIII ст.).
Ф. 541 (Кредитний кооператив “Взаїмна поміч”, м. Львів) – 2 справи.
Ф. 618 (Римо-католицька митрополича консисторія, м. Львів) – 7 справ.
спр. (?) – найраніші метричні книги р.-к. катедри у Львові
Ф. 619 (Греко-католицька духовна семінарія, м. Відень) – 1 справа.
Ф. 684 (Протоігуменат монастирів чину св. Василія Великого, м. Львів) – 2 справи.
Ф. 688 (Хоткевич Гнат) – 3 справи.
Ф. 694 (Колекція документів до історії перебування російських військ на території Галичини в період Першої світової війни, 1914-1919 рр.)
спр. (?) – російський дипломатичний паспорт.
Ф. 701 (Єврейська релігійна громада, м. Львів, 1785-1942 рр.)
Опис 2
Звіти про діяльність громад, шкіл, лікарень, синагог та ін. Листування про сплату податків, надання дозволів на одруження та матеріальну допомогу бідним. Списки членів громад. Анкети емігрантів з Росії. 2085 од. зб. (1785-1907 рр.) – багато справ.
Опис 3
спр. 49. Заповіт про асигнування коштів на утримання сирітського будинку з фонду ім. Ерензаль Фанні (пол.), 1910, 3 арк.
спр. 96. Звіт священнослужителів про викладання релігії у єврейських школах (пол.), 1911, 95 арк.
спр. 114. Витяг з фін. книг та листування з Намісництвом про пожертвування коштів з фонду ім. Розенштейн Клари на посаг для бідних дівчат (пол., євр.), 1909-1911, 26 арк.
спр. 121. Листування з Намісництвом про пожертвування коштів з фонду ім. Магль Якуба і Йоанни для дітей, хворих на туберкульоз (пол.), 1906-1912, 39 арк.
спр. 129. Акт пожертвування та листування з Намісництвом про заснування фонду ім. Фінкельштейна Ігнація і Нанетти для бідних студентів Політехніки (пол.), 1899-1912, 50 арк.


спр. 186. Акти пожертвування та листування з Намісництвом про заснування фонду ім. Шренцель Мойжеша і Саломеї для бідних дівчат (пол., нім.), 1912-1927, 90 арк.
спр. 195. Акти пожертвування Фінкельштейна Ігнація своїм родичам (пол.), 1912, 4 арк.
спр. 354. Списки та листування про поновлення діяльності школи хайдерів (пол.), 1915-1919, 40 арк.
спр. 455. Акт пожертвування та листування з Намісництвом про виділення коштів з фонду Фукс Фейлі для місцевої лікарні, будинку сиріт та ін. благодійні цілі (пол.), 1917, 15 арк.
спр. 531. Листування з Комітетом допомоги жертвам єврейських погромів на Україні про надання матеріальної допомоги (пол.), 1919, 3 арк.
спр. 561а. Матеріали про діяльність Канікулярного комітету для євр. Шкільної молоді (пол.), 1888-1895, 30 арк.
спр. 597. Акт пожертвування та листування про пожертвування коштів з фонду Парнаса Рафала для бідних вдів та людей похилого віку (пол.), 1933-1937, 86 арк.
спр. 606. Статистичні дані про зміну віросповідання окремих осіб (пол.), 1921-1926, 8 арк.
спр. 785. Лист до Магістрату м. Львова про боротьбу з жебрацтвом (пол.), 1927, 3 арк.
спр. 786. Протоколи засідань про діяльність правління єврейської релігійної громади (пол.) 1919, 1927-1933, 27 арк.
спр. 900. Книга прибутків-видатків єврейської релігійної громади (пол.), 1928-1937, 270 арк.
спр. 919. Список членів та питальники, заповнені членами єврейської релігійної громади (пол.) 1928, 51 арк.
спр. 1157. Листування з фінансовим відділом про зменшення податку з нерухомого майна. 1930-1935, 7 арк.
спр. 1380. Статут та бюджет товариства “Warsztaty rękodzielnicze dla młodzieży żydowskiej im. D-ra Korkisa Abrahama”.1932, 5 арк.
спр. 1385.Бюджет єврейської релігійної громади. 1931-1932, 62 арк.
спр. 1397. Списки членів приміських громад. 1932, 31 арк.
спр. 2303. Листування з міським управлінням про антисанітарний стан ритуальної бійні. 1937, 7 арк.
спр. 2314. Заяви членів громади з прізвищами на на літеру “Б” про зменшення податку. 1937, 158 арк.
спр. 2437а. Матеріали про пожертвування коштів з фонду Натансон Шифри Біни на посаг для бідних дівчат. 1938, 9 арк.
спр. 2444. Угоди та листування про умови найму квартир Акціонерним товариством броварів. 1938-1939, 20 арк.
спр. 2534а. План роботи відділу обліку. 1938, 2 арк.
спр. 2709. Особова справа рабина Каро Єхескеля. 1901-1904, 41 арк.
спр. 2716. Особова справа рабина Каро Єхескеля. 1899-1900, 61 арк.
спр. 2719. Особова справа рабина Каро Єхескеля. 1896-1898, 13 арк.
спр. 2883. Інвентарний опис № 3, том 1, 1954, 92 арк.
спр. 2883. Інвентарний опис, том 2, 1961, 144 арк.
Ф. 716 (Кляйнер Юлій) – 1 справа.
ф. 735 (Шухевич Володимир, 1871-1914 рр.):
спр. 24. Листи, в т.ч. Шептицького до В.Шухевича.
ф. 742 (Колекція карт і планів, 1375-1945 рр.) – 20 справ
спр. (?) – найдавніші карти й атласи.
Ф. 785 (Редакція газети “Неділя”, м. Львів, 1928-1939) – 1 справа.
Ф. 786 (Редакція календаря-альманаху “Дніпро”, м. Львів) – 1 справа.
ф. 789 (Пристай Олекса, 1880-1937 рр.):
спр. 68. Фотографії О. Пристая та його родини (1883-1995, 21 арк.);
спр. 69. Фотографії Т. Пристая – хорунжого УСС (1915-1919, 53 арк..);
спр. 70. Фотографії О. Пристая з Америки (1953-1973, 22 арк.).
Ф. 837 (Свєжавський Адам-Юліан) – 1 справа.
Ф. 841 ( Об’єднання польських жінок християнських товариств, м. Львів) – 1 справа.
Ф. 844 (Малопольське мисливське товариство, м. Львів) – 2 справи.
Ф. 866 (Басараб (Левицька) Ольга, 1907-1973, 1986 рр.) – багато справ:
спр. 1. Закордонний паспорт, залікова книжка та інші документи О. Басараб (1918; 22 арк.);
спр. 11. Листи кореспондентів до О. Басараб (1910-1914; 18 аркушів);
спр. 12. Листи С. Савицької до О. Басараб (1910-1913; 10 арк.);
спр. 13. Колективні листи та поштівки до О. Басараб (1910-1914; 7 арк.);
спр. 14. Поштівки невстановлених кореспондентів до О. Басараб (1910-1914; окремі арк.);
спр. 23. Фотографії О. Басараб, С. Левицького, М. Січинського (окремі арк.);
спр. 25. Портрет дівчини з голубами (1 арк.)


Ф. 869 (Контний Петро) – кілька справ:
спр. 12. Листи сестри, дружини, дітей та членів родини (1919-1941, 59 арк.)
спр. 242. Клепсидри митрополитів Андрея Шептицького та Болеслава Твардовського (1944; 4 арк.);
спр. 243. Колекція печаток, марок, штемпелів, зібрана П. Контним. (1837-1941; 362 арк.).
Листи, фото архикнязя Вільгельма – (?)

Звертаємося до всіх працівників архівів України з проханням складати подібні переліки втрат їхніх архівів й передавати нам для публікації. Також звертаємося до дослідників із закликом доповнювати, уточнювати поданий нами перелік а також повідомляти про відомі вам факти зникнення з державних архівів і появи на “чорному ринку” викрадених документів.
Це, зокрема, може запобігти їх незаконному продажу, перепродажу та вивезенню за кордон.

Адреса редакції: 79008, Львів-8, вул. Винниченка, 24; (0322) 72-29-02; comitet_zau@yahoo.com

ВідповідіCopyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua