МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Монографія В.Шайкан про колаборціонізм

02/25/2009 | igorg
Шайкан В.О. Колабораціонізм на території рейхскомісаріату “Україна” і військової зони в роки Другої світової війни. Монографія.-Кривий Ріг: Мінерал, 2005.-466 с.

Авторка монографії комплексно розглянула проблему колабораціонізму на території рейхскомісаріату “Україна” та військової зони в роки Другої світової війни. До наукового обігу введено значний масив маловідомих та невідомих для дослідників архівних документів українських архівосховищ. Вивчення проблеми колабораціонізму в роки Другої світової війни на історіософському і суспільно-психологічному рівні, дозволило з’ясувати типові й особливі вияви цього явища на даній території під тимчасовою гітлерівською окупацією. Під кутом зору колаборації у праці схарактеризовано діяльність провідних кіл українського самостійницького руху і громадських інституцій національної орієнтації. Осмислюючи складні суспільні процеси, автор намагалась визначити, де проходить вододіл між виявами спонтанної чи організованої самодіяльності населення окупованих територій, свідомою, добровільною та примусовою співпрацею з окупантами, показати мотивацію різних моделей поведінки на індивідуальному та груповому (колективному) рівнях. У зв’язку з цим новою є постановка і трактування питання як стратегії виживання людей в екстремальних умовах війни. Автор спробувала здійснити типологізацію різних проявів колаборації в залежності від конкретних умов, характеру окупаційного режиму, ментальних і морально-психологічних чинників тощо.
Монографія містить низку авторських висновків, теоретичних положень та узагальнень, які дозволяють комплексно оцінити це явище, усвідомити його вплив на долю багатьох поколінь воєнного та повоєнного часу. Книга розрахована на істориків, студентів, а також буде цікавою широкому колу читачів.

Є відгук на цю монографію Артура Фредекінда, наукового співробітника Українського центру вивчення історії Голокосту ось тут http://www.holocaust.kiev.ua/news/Kolabricionizm.html
Як на мене, то відгук містить невиправдані закиди в толеруванні проукраїнської позиції. Проблема в тому, що рецензент сам відверто толерує проєврейську позицію й при цьому не бачить в цьому нічого хибного.

Закачати монографію можна звідси (2.6М)
http://rapidshare.com/files/389129092/VShaykan_Kolab.pdf

http://kdpu.edu.ua/download/library/History/VShaykan_Kolab.pdf


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua