МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Санітарія в царській армії ХІХст.

10/26/2009 | stryjko_bojko

---------------------------------
cтор.472.
------------
Болѣзни войсковыя.
Особенности воен. службы и жизни солдата подчасъ вызываютъ сильное развитіе въ войскахъ повальныхъ (эпи-демичеекихъ)!»., потери отъ кот-хъ значительно превосходятъ убыль убитыми и ранеными. Такъ, напр., наши дійств, армій въ течете войнъ съ 1806 но 1856 г. потеряли умершими: отъ ранъ— 130 т., болезней—400 т.. т. е. втрое боліє. Средній % смертности за это время равнялся 22, причемъ въ тур. войну 1806—12 г.г. онъ доходилъ даже до 40. Однако, пруссаки въ войны 1866 и 1870 — 71 г. г. теряли около 4—5%; у нихъ же въ войну 1870—71 г. впервые число умершихъ отъ Б. (12 1 /4 т.) б. меніе числа умершіх'ь отъ ранъ (28 1 /4 т.). Такіе благопріятные результаты достигнуты гл. об. хорошимъ устрой-ствомъ санитарной части въ арміи.

ВідповідіCopyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua