МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Реабилитированные историей. Крым

10/02/2010 | Ночной дозор
Хроника политических репрессий, 2004, четыре тома; тираж скромнейший - всего 1000 экз.
Качайте себе и сохраните, "пока не началось".

http://www.reabit.org.ua/files/store/Kr.Tom1.pdf.pdf
http://www.reabit.org.ua/files/store/Kr.Tom2.pdf.pdf
http://www.reabit.org.ua/files/store/Kr.Tom3.pdf.pdf
http://www.reabit.org.ua/files/store/Kr.Tom4.pdf.pdf

Перечень по другим регионам Украины:
http://history.org.ua/index.php?urlcrnt=projects/select.php&seriaName=ri

Відповіді

 • 2010.10.02 | Ночной дозор

  И отдельно - документы КГБ по крымским татарам

  Кримські татари: шлях до повернення: Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х – початок 1990-х років) очима радянських спецслужб: Зб. док. та матеріалів. У 2 ч. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2004. – Ч. 2. – 362 с.

  http://www.history.org.ua/index.php?urlcrnt=LiberUA/select_PDF.php&isbn=966-02-3285-3%3Cbr%3E966-02-3286-1%20%F7.1

  http://history.org.ua/index.php?urlcrnt=LiberUA/select_PDF.php&isbn=966-02-3285-3966-02-3286-1 ч.1
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2010.10.02 | Читатель

   Re: И отдельно - документы КГБ по крымским татарам

   Мне трудно понимать украинский текст. Не могли бы Вы указать, в каком разделе по крымским татарам? Спасибо.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2010.10.02 | Tatarchuk

    по лінку - там все про кримських татар

    http://www.history.org.ua/index.php?urlcrnt=LiberUA/select_PDF.php&isbn=966-02-3285-3%3Cbr%3E966-02-3286-1%20%F7.1

    по лінку - там все про кримських татар

    З доповідної записки начальника 2-го опер сектора НКВС-НКДБ СРСР в Криму І.Піяшева першому заступнику наркома держбезпеки СРСР Б.Кобулову та заступнику наркома внутрішніх справ СРСР І.Сєрову про роботу оперсектора. 25 квітня 1944 р....65

    З спецповідомлення начальника Феодосійського оперсектора НКВС-НКДБ СРСР в Криму Г.Бєжанова заступнику наркома держбезпеки СРСР Б.Кобулову та заступнику наркома внутрішніх справ СРСР І.Сєрову про національний склад населення Судакського, Старокримського, Кіровського, Ічкінського районів та м.Феодосії. 2 травня 1944р...66

    Постанова Державного Комітету Оборони СРСР "Про кримських татар". 11 травня 1944 р...66

    З доповідної записки начальника Сімферопольського оперсектора НКВС-НКДБ СРСР в Криму І.Шередеги заступнику наркома внутрішніх справ СРСР І.Сєрову та заступнику наркома держбезпеки СРСР Б.Кобулову про кількість кримських татар, німців, угорців, румун, що підлягають переселенню. 15 травня 1944 р...70

    Телеграма заступника наркома держбезпеки СРСР Б.Кобулова та заступника наркома внутрішніх справ СРСР І.Сєрова народному комісару внутрішніх справ СРСР Л.Берії про наслідки операції по виселенню кримських татар з Кримського півострова. 20 травня 1944 р...71

    Довідка про чисельність населення Криму на 2 червня 1944 р., підготовлена начальником штабу керівництва операцією по Криму генерал-майором Сладкевичем для інформування голови комісії РНК СРСР Гриценка. 4 червня 1944 р...72

    Подання наркома внутрішніх справ СРСР Л.Берії Голові ДКО Й.Сталіну про нагородження учасників операції по виселенню кримських татар та представників інших національностей з території Крима. 5 липня 1944 р...73

    З доповідної записки начальника відділу спецпоселень НКВС СРСР М.Кузнецова про облік спецпоселенців та адміністративний нагляд за ними в місцях їх розселення. 5 вересня 1944 р...74

    З доповідної записки начальника опервідділу Волгобуду НКВС СРСР підполковника Александрова та начальника відділення опервідділу Юр'єва про роботу оперативно-чекістського відділу Волгобуду НКВС СРСР за жовтень 1944 року. 21 листопада 1944 р...76

    Довідка відділу спецпоселень НКВС СРСР про народжуваність і смертність серед спецпоселенців на 1945 рік. Не пізніше 15 січня 1946 р....80

    З довідки начальника відділу спецпоселень МВС СРСР Шияна про боротьбу з втечами спецпереселенців з моменту їх розселення (станом на 1 жовтня 1948 р.). 15 листопада 1948 р...80

    Довідка начальника Відділу спецпоселень МВС СРСР Шияна про наявність та рух виселенців на жовтень 1948 р. 14 січня 1949 р...81

    З довідки відділу спецпоселень МВС СРСР про чисельність спецпоселенців, які раніше служили в Червоній Армії. Березень 1949 р...82

    Інформація начальника 4 відділу Управління МДБ СРСР Кримської області підполковника Крючкова Міністерству державної безпеки Союзу РСР про наявність кримських татар, що проживають на території Криму. 15 березня 1952 р...82

    Інформація начальника 1-го спецвідділу У МВС Кримської області Грихна начальнику 1-го спецвідділу МВС УРСР Семенову про відмову у проживанні в Криму колишнім спецпоселенцям. 28 березня 1952 р...83

    Інформація Кримського обкому КПУ першому секретареві ЦК КПУ О.Кириченку про заборону проживання в Кримській області всім особам, висланим в 1944 р. і звільненим з спецпоселень. 15 березня 1954 р...84

    Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про звільнення з-під адміністративного нагляду кримських татар, балкарців, турків - громадян СРСР, курдів, хемшилів і членів їх сімей, виселених в період Великої Вітчизняної війни". 28 квітня 1956 р...86

    Спецповідомлення начальника 4 відділу УКДБ при РМ УРСР по Кримській області Петрова начальнику 4 Управління КДБ при РМ УРСР С.Крикуну про існування в середовищі кримських татар нелегальної групи "Штаб". 23 жовтня 1956 р...87

    Інформація секретаря Запорізького обкому партії КПУ А.Гайового першому секретареві ЦК КПУ О.Кириченку про розселення кримських татар, греків, німців, громадян інших національностей в Акимівському та Мелітопольському районах в липні - жовтні 1956 р. 26 жовтня 1956 р...88

    Постанова Ради Міністрів Української РСР "Про розселення громадян, які раніше проживали в Кримській області". 15 грудня 1956 р...89

    Доповідна записка першого секретаря Кримського обкому ЦК Компартії України В.Ком'яхова першому секретареві ЦК Компартії України М.Підгорному про деякі прояви активізації діяльності кримських татар. 25 серпня 1958 р...91

    Проект листа першого секретаря ЦК КП України М.Підгорного ЦК КПРС про необхідність вжити невідкладних заходів для припинення діяльності націоналістичних елементів серед кримських татар. Не пізніше 9 жовтня 1958 р...95

    Інформація голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про націоналістичну діяльність мешканця м.Жданова Донецької області Я.Умерова. 25 вересня 1965 р...97

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про поведінку кримських татар на території Кримської області. 22 жовтня 1965 р...97

    Інформація першого секретаря ЦК Компартії України Шелеста П.Ю. ЦК КПРС про відвідування Криму кримськими татарами в 1965 р. 12 листопада 1965 р....99

    Лист Голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ з копією звернення кримськотатарської молоді Самаркандської області Узбецької РСР першому секретарю ЦК КПРС Л.Брежнєву. 15 січня 1966 р...100

    Інформація заступника голови КДБ при РМ УРСР Б.Шульженка ЦК КПУ про застосування профілактичних заходів до робітника Жданівського заводу "Важпром" Я.Умерова. 11 лютого 1966 р...107

    Інформація голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про підготовку кримськими татарами заходів протесту у Москві з нагоди відкриття ХХІІІ з'їзду КПРС. 21 березня 1966 р...108

    Лист першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста ЦК КПРС про недоцільність повернення кримських татар в Крим. 22 червня 1966 р...108

    Довідка начальника першого спецвідділу Міністерства охорони громадського порядку УРСР полковника Семенова та начальника відділення відділу підполковника І.Лобинцева про виселення кримських татар та іноземних підданих з території Криму в роки Другої світової війни. 15 серпня 1966 р...111

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про листування українського письменника Б.Антоненка-Давидовича з кримським татарином М.Османовим. 24 квітня 1967 р...114

    Інформація голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про зустріч групи кримських татар з представником Ялтинського міського комітету КПУ. 28 липня 1967 р...116

    Супровідний лист голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ з копією звернення кримських татар Київському міському комітету ЛКСМУ з вимогою відновлення суверенних прав кримськотатарському народу. 7 серпня 1967 р...117

    Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про громадян татарської національності, які проживали в Криму". 5 вересня 1967 р...120

    Інформація першого секретаря Кримського обкому КПУ М.Кириченка ЦК Компартії України про хід реалізації постанови політбюро ЦК КПРС про громадян татарської національності. 15 вересня 1967 р...121

    Спецповідомлення виконуючого обов'язки голови КДБ при РМ УРСР Б.Шульженка ЦК КПУ про реагування кримських татар на опублікування Указу Президії Верховної Ради СРСР від 5 вересня 1967 року. 18 вересня 1967 р...124

    Інформаційне повідомлення виконуючого обов'язки голови КДБ при РМ УРСР Б.Шульженка ЦК КПУ про наміри кримських татар у зв'язку з прийняттям Указу Президії ВР СРСР від 5 вересня 1967 року. 19 вересня 1967 р...129

    Доповідна записка виконуючого обов'язки голови КДБ при РМ УРСР Б.Шульженка ЦК КПУ про необхідність створення додаткового підрозділу в складі 5 відділу УКДБ при РМ УРСР по Кримській області для "попередження ворожих дій націоналістичних елементів з числа кримських татар". 4 вересня 1967 р...131

    Інформаційне повідомлення виконуючого обов'язки голови КДБ при РМ УРСР Б.Шульженка ЦК КПУ про реагування кримських татар, що проживають в Запорізькій, Одеській та Херсонській областях на нормативні акти Президії ВР і уряду СРСР. 27 вересня 1967 р...132

    Інформаційне повідомлення виконуючого обов'язки голови КДБ при РМ УРСР Б.Шульженка ЦК КПУ про заходи кримських татар щодо повернення на історичну Батьківщину. 6 жовтня 1967 р...141

    Інформаційне повідомлення заступника голови КДБ при РМ УРСР Б.Шульженка ЦК КПУ про мітинг кримських татар, що відбувся 12 жовтня 1967 р. у Сімферополі. 13 жовтня 1967 р...147

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка про заходи з відвернення демонстрації кримських татар, присвяченої 46-й річниці видання декрету про утворення Кримської АРСР. 19 жовтня 1967...148

    Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про активізацію діяльності кримськотатарських "автономістів" у зв'язку з опублікуванням Указу Президії ВР СРСР від 5 вересня 1967 р. 27 жовтня 1967 р...149

    Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про "провокаційні дії" Героя Радянського Союзу А.І.Решидова. 6 листопада 1967 р....151

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про агітаційну діяльність "автономістів" серед кримських татар щодо повернення на історичну Батьківщину. 14 грудня 1967 р...152

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про активізацію діяльності кримськотатарських "автономістів" в республіках Середньої Азії та Краснодарському краї Росії. 5 січня 1968 р....161

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про надходження до м.Кримська Краснодарського краю Росії листа кримських татар, адресованого політбюро ЦК КПРС, Верховній Раді, Раді Міністрів СРСР. 11 січня 1968 р...162

    Спеціальне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про нараду керівників "ініціативних груп за повернення до Криму". 8 лютого 1968 р...176

    Супровідний лист голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ з копією звернення групи кримських татар до кримськотатарського населення Узбекистану. 15 березня 1968 р...177

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про нелегальні збори активу кримськотатарських "автономістів". 25 вересня 1968 р...182

    З інформації першого секретаря Кримського обкому партії М.Кириченка ЦК КПУ про зростання активності кримських татар. 8 квітня 1968 р...182

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про реагування кримських татар на заходи уряду Узбецької РСР з організації набору робочої сили до Кримської області. 17 квітня 1968 р...187

    Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про проведення кримськими татарами несанкціонованих заходів. 23 квітня 1968 р...194

    Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про необхідність активізації заходів з оргнабору робочої сили з числа кримських татар до Кримської та інших областей України. 24 квітня 1968 р...195

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про дії кримськотатарських "автономістів" у Краснодарському краю РРФСР. 25 квітня 1968 р...197

    Спеповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про заходи структур держбезпеки та партійних органів Узбекистану щодо переселення частини кримських татар до Криму. 6 травня 1968 р...197

    Інформація Кримського обкому ЦК Компартії України про початок організованого переселення кримських татар на територію Криму. 13 травня 1968 р...200

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про діяльність керівників кримськотатарських "автономістів" Р.Умерова та Г.Баєва. 14 травня 1968 р...201

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про заходи щодо видворення кримських татар за межі Кримської області. 20 травня 1968 р....207

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка до ЦК КПУ про ліквідацію 27 травня 1968 р. наметового містечка кримських татар поблизу м.Сімферополя. 28 травня 1968 р...208

    Запис розмови представників кримськотатарського народу з правозахисником П.Григоренком, наданий у розпорядження органів КДБ. 30 травня 1968 р...209

    Екстрена інформація представників кримськотатарського народу з нагоди 24 роковин депортації з Криму. Травень 1968 р...214

    Лист представників кримськотатарського народу ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Раді Міністрів СРСР, Генеральному прокуророві СРСР про трагічні події у м.Чирчику Ташкентської області Узбецької РСР. Травень 1968 р...220

    Доповідна записка голови Державного комітету Ради Міністрів УРСР по використанню трудових ресурсів А.Денисенка, секретарю ЦК КПУ О.Ляшку про наслідки проведеної в травні-червні 1968 р. роботи по переселенню у Кримську область сімей кримських татар. 19 червня 1968 р....223

    Спецповідомлення заступника голови КДБ при РМ УРСР Б.Шульженка ЦК КПУ про несанкціонований мітинг кримських татар. 20 червня 1968 р...227

    Інформаційне повідомлення заступника голови КДБ при РМ УРСР Б.Шульженка ЦК КПУ про антирадянську діяльність Ф.Сейдалієва. 20 червня 1968 р...228

    Інформаційне повідомлення заступника голови КДБ при РМ УРСР Б.Шульженка ЦК КПУ про акцію протесту кримських татар 26 червня 1968 р. у м. Сімферополі. 27 червня 1968 р...229

    Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка до ЦК КПУ про ситуацію з розміщенням кримських татар та пропозиціями щодо посилення паспортного режиму на території Кримської області. 27 серпня 1968 р...230

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про затримання кримських татар за порушення паспортного режиму. 30 серпня 1968 р...231

    Супровідний лист голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ з проектом листа ЦК КПРС з комплексом заходів щодо припинення антигромадських проявів з боку кримських татар. 3 вересня 1968 р...232

    Інформація № 78 представників кримськотатарського народу у м.Москві про свою діяльність в другій половині жовтня 1968 р. 31 жовтня 1968 р...235

    Інформація № 79 представників кримськотатарського народу у м.Москві про свою діяльність у листопаді 1968р. Листопад 1968 р...237

    Звернення активістів кримськотатарського національного руху з нагоди всесоюзного перепису населення 1969 року. Грудень 1968 р...243

    Інформація голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про діяльність кримськотатарських "автономістів" у Запорізькій, Кримській і Херсонській областях. 31 березня 1969 р...244

    Витяг з "Всенародного протесту" активістів кримськотатарського руху. Квітень 1969 р...246

    Спецповідомлення заступника голови КДБ при РМ УРСР Б.Шульженка ЦК КПУ про підготовку кримськими татарами протестів у м.Москві під час проведення Міжнародної наради комуністичних і робітничих партій. 15 травня 1969 р...264

    Протест представників громадськості з приводу арешту правозахисника П.Г.Григоренка. Травень 1969 р...265

    Інформаційне повідомлення заступника голови КДБ при РМ УРСР Б.Шульженка ЦК КПУ про факти поширення в м. Мелітополі Запорізької області документів кримськотатарських "автономістів". 29 травня 1969 р...268

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про причетність робітниці Г.Мустаф'євої з м.Генічеська Херсонської області до кримськотатарського національного руху. 4 червня 1969 р....270

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікінченка ЦК КПУ про факти примусового виселення кримських татар з Кримської області. 31 липня 1969 р...270

    З "Інформації № 1" про події в Криму з 10 жовтня по 10 грудня 1969 р., поширювана кримськими татарами в Узбекистані та Україні. 19 лютого 1970 р...271

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про підготовку кримськими татарами колективного звернення до ЦК КПРС з нагоди 100-річчя з дня народження В.Леніна. 16 березня 1970 р....275

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про перевірку обставин виселення в 1969 р. кримських татар з території Криму. 17 березня 1970 р...279

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про перебування в Криму одного з лідерів кримськотатарського національного руху Б.Османова. 30 березня 1970 р...280

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про зростання активності кримських татар напередодні відзначення 100-річчя з дня народження В.Леніна. 7 квітня 1970 р...282

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про дії кримськотатарських автономістів у м.Мелітополі Запорізької області. 9 квітня 1970 р...283

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про підготовку кримськотатарськими "автономістами" у м.Сімферополі урочистих заходів, присвячених 100-річчю з дня народження В.Леніна. 16 квітня 1970 р...284

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Нікітченка ЦК КПУ про вжиті заходи по припиненню запланованих акцій кримських татар з нагоди 100-річчя В.Леніна. 24 квітня 1970 р...285

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука ЦК КПУ про наміри кримських татар надіслати своїх представників до Москви під час роботи ХХІV з'їзду КПРС. 16 вересня 1970 р...286

    Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука ЦК КПУ про схвалення "Звернення кримськотатарського народу до ХХIV з'їзду КПРС" на нараді активу "ініціативників", що відбулася в Узбекистані. 6 листопада 1970 р...286

    Довідка голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука ЦК КПУ про кількість кримських татар, що проживають на території Кримської, Запорізької і Херсонської областей та діяльність "автономістів" в 1970 р. Грудень 1970 р...293

    Спецповідомлення першого заступника голови КДБ при РМ УРСР С.Крикуна ЦК КПУ про збір кримськими татарами м.Мелітополя грошових пожертвувань на утримання своїх представників у Москві. 7 січня 1971 р....295

    Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука ЦК КПУ про вжиті заходи з попередження "антигромадських" дій з боку кримських татар під час роботи ХХІV з'їзду КПРС та ХХІV з'їзду Компартії України. 16 березня 1971 р...296

    З доповідної записки голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука ЦК КПУ про діяльність кримськотатарських "автономістів" у Херсонській області. 25 лютого 1972 р...297

    Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука ЦК КПУ про результати зустрічі лідерів кримськотатарського національного руху у м.Маргілані Узбецької РСР. 1 червня 1972 р...299

    Спеповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука ЦК КПУ про реакцію жителів Кримської області на судовий процес над кримськими татарами, які в роки Другої світової війни служили в 152-му татарському добровольчому батальйоні. 23 червня 1972 р...309

    З довідки начальника паспортного відділу Управління адмінслужби міліції МВС УРСР Ф.Мішутіна про кількість та подальшу долю колишніх спецпоселенців, депортованих з Кримського півострова. 13 листопада 1972 р...311

    З стенограми судового процесу над представником кримськотатарського народу Д.Акимовим. Листопад 1972 р...314

    Інформація відділу адміністративних органів ЦК КПУ першому секретареві ЦК КПУ В.Щербицькому про перевірку обставин виселення з Кримської області родин кримських татар. 5 січня 1973 р...330

    Доповідна записка голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука першому секретарю ЦК КПУ В.Щербицькому про заходи щодо нейтралізації кримськотатарського національного руху в Україні. 22 лютого 1973 р...332

    Доповідна записка голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука першому секретарю ЦК КПУ В.Щербицькому про діяльність на території Запорізької, Херсонської та Кримської областей кримськотатарських "ініціативників". 24 березня 1973 р...335

    Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука першому секретарю ЦК КПУ В.Щербицькому про активізацію кримськотатарського "автономістського руху" напередодні національного свята весни - "Дервізи". 25 квітня 1973 р...339

    З доповідної записки голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука першому секретарю ЦК КПУ В.Щербицькому про арешт Е.Куртумерова та вжиття заходів щодо інших керівників кримськотатарських "автономістів" напередодні свята "Дервізи". 20 травня 1973 р...345

    Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука першому секретарю ЦК КПУ В.Щербицькому про рішення представників "поміркованого крила" кримськотатарського національного руху домогтися прийому в ЦК КПУ та Кримському обкомі партії. 20 липня 1073 р...347

    Інформація відділу адміністративних органів ЦК КПУ секретарю ЦК Компартії України І. Лутаку про розселення кримських татар на території України. 6 серпня 1973 р...349

    Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука першому секретарю ЦК КПУ В.Щербицькому про результати зустрічі представників "поміркованого крила" кримськотатарського автономістського руху з представником Кримського облвиконкому. 9 серпня 1973 р...351

    Інформація заступника завідувача відділом адміністративних органів ЦК КПУ В.Дурдинця про зустріч з представниками кримських татар. 9 серпня 1973 р...352

    Лист першого секретаря ЦК Компартії Узбекистану Ш.Рашидова ЦК КПРС з пропозицією продовжити переселення сімей кримських татар та турків-месхетинців в Кримську область і Грузію на основі оргнабору. 29 серпня 1973 р...355

    Спеповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука першому секретарю ЦК КПУ В.Щербицькому про арешт у м. Мелітополі Запорізької області активіста кримськотатарського національного руху Р.Рамазанова. 17 вересня 1973 р...356

    Довідка заступника начальника відділу КДБ при РМ УРСР П.Бабенка про факти колабораціонізму громадян кримськотатарської національності в період Другої світової війни, підготовлена на замовлення Ради Міністрів УРСР. Жовтень 1973 р...367

    З довідки заступника начальника УКДБ при РМ УРСР по Кримській області А.Белякова та начальника 5-го відділу УКДБ при РМ УРСР по Кримській області М.Пашкова Раді Міністрів УРСР про керівників руху кримських татар за повернення на історичну Батьківщину. Листопад 1973 р...374

    Доповідна записка голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука першому секретарю ЦК КПУ В.Щербицькому про застосування попереджувально-профілактичних заходів щодо кримськотатарських "автономістів" у Кримській, Запорізькій та Херсонській областях. 15 грудня 1973 р...376


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua