МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Календарний план проведення виборів 2002

01/07/2002 | Майдан
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 грудня 2001 року № 52
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних організаційних
заходів з підготовки та проведення
виборів народних депутатів України 31 березня 2002
року

п.п.
Зміст заходів
та їх нормативні
обгрунтування
Строки
виконання
Виконавці
1.
Оголошення початку
виборчого процесу чергових виборів народних
депутатів України
(частина друга статті 15)
За 90 днів до дня
виборів
(30 грудня 2001 року)
Центральна виборча
комісія
2.
Утворення
одномандатних виборчих округів
(частина третя статті 16)
Не пізніш як за 90 днів
до дня чергових виборів
(не пізніше 30 грудня 2001 року)
Центральна виборча
комісія
3.
Оприлюднення у
державних засобах масової інформації
повідомлення про утворення одномандатних
виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному окрузі
(частина п’ята статті 16)
У триденний строк з дня прийняття Центральною виборчою комісією відповідного рішення
(не пізніше 2 січня 2002 року)
Центральна виборча
комісія
4.
Затвердження форми
виборчого списку кандидатів у народні депутати
України від політичної партії, виборчого блоку політичних партій
(частина сьома статті 40)
Не пізніш як за 87 днів
до дня виборів
(не пізніше 2 січня 2002 року)
Центральна виборча
комісія
5.
Повідомлення у
письмовій формі Центральній виборчій комісії
про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) політичної партії або міжпартійного з’їзду (зборів, конференції) політичних партій, що входять до виборчого блоку
політичних партій, з метою висунення кандидатів
у народні депутати України
(частина дев’ята статті 40)
Не пізніш як за два дні
до проведення з’їзду (зборів, конференції)
(з 3 до 21 січня 2002 року)
Керівники політичних
партій (керівники політичних партій, що входять
до виборчого блоку політичних партій)
6.
Висування кандидатів у
народні депутати України
(частина четверта статті 38)
Початок – за 85 днів,
закінчення – за 65 днів до дня виборів
(з 5 до 24 січня 2002 року (включно)
Політична партія,
виборчий блок політичних партій, громадянин
України
7.
Внесення до
Центральної виборчої комісії подань політичних
партій, виборчих блоків політичних партій до
складу окружних виборчих комісій
(частина перша статті 20)
Не пізніш як за 85 днів
до дня виборів
(не пізніше 4 січня 2002 року)
Центральні керівні
органи політичних партій, виборчих блоків
політичних партій
8.
Проведення
жеребкування щодо включення до складу окружних
виборчих комісій представників політичних
партій, виборчих блоків політичних партій, які не подолали чотиривідсотковий бар’єр на попередніх виборах народних депутатів України,
та партій, які у поточному складі Верховної Ради
України не мають своїх партійних фракцій
(фракцій виборчих блоків політичних партій)
(частина друга статті 20)
Не пізніш як на третій
день після закінчення строку внесення подань
(не пізніше 7 січня 2002 року)
Центральна виборча
комісія
9.
Встановлення
розцінок вартості за одиницю друкованої площі та
за одиницю ефірного часу
(частина шоста статті 53)
Не пізніш як за 80
днів до дня виборів
(не пізніше 9 січня 2002 року)
Відповідні
засоби масової інформації
10.
Встановлення порядку
відкриття і закриття рахунку виборчого фонду
політичної партії, виборчого блоку політичних
партій, кандидата в народні депутати України від якої зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, кандидата
в народні депутати України, зареєстрованого в
одномандатному виборчому окрузі
(частина друга статті 34)
Не пізніш як за 80 днів
до дня виборів
(не пізніше 9 січня 2002 року)
Національний банк
України за погодженням із Центральною виборчою
комісією
11.
Встановлення переліку
установ банку, в яких повинні відкриватися
рахунки виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у
депутати
(частина третя статті 34)
Не пізніше 9 січня 2002 року
Центральна виборча
комісія
12.
Утворення окружних
виборчих комісій
(частина перша статті 20)
Не пізніш як за 80 днів
до дня виборів
(не пізніше 9 січня 2002 року)
Центральна виборча
комісія
13.
Скликання
першого засідання окружної виборчої комісії
(частина третя статті 25)
Не пізніш як на
третій робочий день після її утворення
(не пізніше 11 січня 2002 року)
Голова окружної
виборчої комісії
14.
Оприлюднення в засобах
масової інформації у відповідному регіоні
рішення про утворення окружної виборчої комісії
(частина восьма статті 20)
Не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття рішення
(не пізніше 14 січня 2002 року)
Центральна виборча
комісія
15.
Складання загальних
списків виборців, які проживають на території
відповідного села, селища, міста, району в місті
(частина перша статті 30, частина
третя розділу ХІІІ)
До 15 січня 2002 року
Виконавчі органи
сільських, селищних, міських (у містах, де немає
районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження
16.
Складання єдиного
кошторису видатків для підготовки і проведення
виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій одномандатного
виборчого округу
(частина шоста статті 33)
У десятиденний строк з дня утворення окружної виборчої комісії
(не пізніше 19 січня 2002 року)
Окружні виборчі
комісії
17.
Опублікування в
друкованих засобах масової інформації розцінок
вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу
та надсилання цих розцінок Центральній виборчій
комісії та окружним виборчим комісіям
(частина перша статті 54)
Не пізніш як за 70 днів
до дня виборів
(не пізніше 19 січня 2002 року)
Телерадіоорганізації
18.
Реалізація права
політичної партії, виборчого блоку політичних
партій щодо прийняття рішення про вихід
політичної партії зі складу виборчого блоку політичних партій або про розпуск виборчого
блоку політичних партій (з подальшим правом
висування кандидатів у народні депутати України
в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі та в одномандатних виборчих
округах)
(частини четверта, восьма статті 48)
Не пізніш як за 65 днів
до дня виборів
(не пізніше 24 січня 2002 року)
Політичні партії, що
входять до виборчого блоку політичних партій
19.
Подання документів до
Центральної виборчої комісії для реєстрації
кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому
окрузі
(частина друга статті 45)
Закінчується за 60 днів
до дня виборів
(не пізніше 29 січня 2002 року)
Політичні партії,
виборчі блоки політичних партій
20.
Прийняття рішення про
реєстрацію кандидатів у народні депутати
України в багатомандатному загальнодержав-ному виборчому окрузі або про відмову в їх реєстрації
(частина сьома статті 45)
Не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви
Центральна виборча
комісія
21.
Видача посвідчень
кандидатам у народні депутати України,
зареєстрованим у багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі
(частина дев’ята статті 45)
У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію
Центральна виборча
комісія
22.
Оприлюднення в газетах
“Голос України” та “Урядовий кур’єр”
виборчого списку кандидатів у народні депутати
України від політичної партії, виборчого блоку політичних партій разом із рішенням Центральної
виборчої комісії про їх реєстрацію
(частина дев’ята статті 45)
У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію
Центральна виборча
комісія
23.
Подання до Центральної
виборчої комісії заяви про реєстрацію
представника політичної партії, виборчого блоку політичних партій та копії рішення центрального
керівного органу політичної партії (керівного
органу виборчого блоку політичних партій) про
затвердження кандидатури представника
політичної партії, виборчого блоку політичних
партій
(частина третя статті 57)
Одночасно із заявою
про реєстрацію кандидатів у народні депутати
України від політичної партії, виборчого блоку політичних партій
Політичні партії,
виборчі блоки політичних партій
24.
Реєстрація
представників політичних партій, виборчих
блоків політичних партій у Центральній виборчій
комісії з правом дорадчого голосу та видача їм
посвідчень
(частина четверта статті 57)
Не пізніше третього робочого дня після надходження документів
Центральна виборча
комісія
25.
Подання заяви про
реєстрацію уповноважених осіб політичної
партії, виборчого блоку політичних партій та копії рішення центрального керівного органу
політичної партії (керівного органу виборчого
блоку політичних партій) про затвердження списку
уповноважених осіб політичної партії, виборчого
блоку політичних партій
(частина шоста статті 57)
Після реєстрації
кандидатів у народні депутати України, включених
до виборчого списку політичної партії, виборчого
блоку політичних партій
Політичні партії,
виборчі блоки політичних партій
26.
Реєстрація
уповноважених осіб політичної партії, виборчого
блоку політичних партій та видача їм посвідчень
(частина сьома статті 57)
Не пізніше третього робочого дня після надходження документів
Центральна виборча
комісія
27.
Подання документів до
окружної виборчої комісії для реєстрації
кандидатів у народні депутати України в
одномандатному виборчому окрузі
(частина друга статті 46)
Закінчується за 60 днів
до дня виборів
(не пізніше 29 січня 2002 року)
Особи, висунуті
кандидатами у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі
28.
Прийняття рішення про
реєстрацію кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі або про відмову в його реєстрації
(частина п’ята статті 46)
Не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви
Окружні виборчі
комісії
29.
Видача посвідчення
кандидату в народні депутати України,
зареєстрованому в одномандатному виборчому
окрузі
(частина сьома статті 46)
У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію
Окружні виборчі
комісії
30.
Подання до Центральної
виборчої комісії переліку кандидатів у народні
депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі
(частина восьма статті 46)
Після закінчення
реєстрації кандидатів у народні депутати
України
Окружні виборчі
комісії
31.
Оприлюднення в газетах
“Голос України” та “Урядовий кур’єр” за
поданням окружних виборчих комісій списків кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому
окрузі
(частина восьма статті 46)
У п’ятиденний строк
після закінчення реєстрації кандидатів у
народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі
Центральна виборча
комісія
32.
Встановлення порядку
контролю за надходженням, обліком і
використанням коштів виборчих фондів
(частина одинадцята статті 36)
Не пізніш як за 60 днів
до дня виборів
(не пізніше 29 січня 2002 року)
Центральна виборча
комісія разом з Національним банком України та
центральним органом виконавчої влади з питань
зв’язку
33.
Повторне подання заяви
з виправленими документами в разі відмови у
реєстрації кандидатів у народні депутати
України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку
політичної партії, виборчого блоку політичних
партій, з підстав невідповідного оформлення документів
(частина дванадцята статті 45)
Не пізніш як за 55 днів
до дня виборів
(не пізніше 3 лютого 2002 року)
Політичні партії,
виборчі блоки політичних партій
34.
Повторне подання заяви
з виправленими документами у разі відмови в
реєстрації кандидату в народні депутати України, висунутому в одномандатному виборчому окрузі, з
підстав невідповідного оформлення документів
(частина шоста статті 46)
Не пізніш як за 55 днів
до дня виборів
(не пізніше 3 лютого 2002 року)
Особа, висунута
кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі
35.
Прийняття остаточного
рішення про реєстрацію кандидатів у народні
депутати України, включених до виборчого списку політичної партії, виборчого блоку політичних
партій
(частина дванадцята статті 45)
Не пізніш як за 53 дні до дня виборів
(не пізніше 5 лютого 2002 року)
Центральна виборча
комісія
36.
Прийняття остаточного
рішення про реєстрацію кандидата у народні
депутати України в одномандатному виборчому окрузі
(частина шоста статті 46)
Не пізніш як за 53 дні до дня виборів
(не пізніше 5 лютого 2002 року)
Окружні виборчі
комісії
37.
Подання до окружної
виборчої комісії заяв про реєстрацію довірених
осіб кандидатів у народні депутати України
(частина четверта статті 58)
Після реєстрації
кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі
Кандидати в народні
депутати України, зареєстровані в одномандатних
виборчих округах
38.
Реєстрація довірених
осіб кандидатів у народні депутати України,
зареєстрованих в одномандатних виборчих
округах, та видача їм посвідчень
(частина четверта статті 58)
Протягом трьох днів
після надходження подання
Окружні виборчі
комісії
39.
Повідомлення в
засобах масової інформації про початок
передвиборної агітації
(частина перша статті 50)
За 53 дні до дня
виборів
(5 лютого 2002 року)
Центральна
виборча комісія
40.
Внесення подань до
окружної виборчої комісії щодо утворення
виборчих дільниць
(частина друга статті 17)
Не пізніше 7 лютого 2002 року
Виконавчі комітети
сільських, селищних, міських (міст, де немає
районних у містах рад) або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження
41.
Утворення виборчих
дільниць
(частина сьома статті 17)
Не пізніш як за 50 днів
до дня виборів
(не пізніше 8 лютого 2002 року)
Окружні виборчі
комісії
42.
Утворення виборчих
дільниць при дипломатичних, інших офіційних представництвах та консульських установах
України за кордоном, у військових частинах
(формуваннях), дислокованих за межами України
(частина п’ята статті 17)
Не пізніш як за 50 днів
до дня виборів
(не пізніше 8 лютого 2002 року)
Центральна виборча
комісія
43.
Відкриття рахунку
виборчого фонду політичної партії, виборчого
блоку політичних партій, кандидатів у народні депутати України від якої (якого) зареєстровано в
багатомандатному загальнодержавному виборчому
окрузі, кандидата у народні депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому
окрузі
(частина перша статті 34)
Не пізніш як за 50 днів
до дня виборів
(не пізніше 8 лютого 2002 року)
Політичні партії,
виборчі блоки політичних партій, кандидата у народні депутати України
44.
Повідомлення про
відкриття рахунку та реквізити виборчого фонду
політичної партії, виборчого блоку політичних
партій, кандидатів у народні депутати України
від якої (якого) зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому
окрузі, кандидата в народні депутати України,
зареєстрованого в одномандатному виборчому
окрузі, відповідно Центральній виборчій комісії
чи відповідній окружній виборчій комісії
(частина шоста статті 34)
Не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку
Установи банків
45.
Проведення
жеребкування щодо дати і часу виходу в ефір
передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм
відповідної політичної партії, виборчого блоку політичних партій, кандидата в народні депутати
України, зареєстрованого в одномандатному
виборчому окрузі, за рахунок коштів Державного
бюджету України
(частина восьма статті 54)
Не пізніше 8
лютого 2002 року
Центральна
виборча комісія, окружні виборчі комісії
46.
Проведення
жеребкування щодо черговості друкування
передвиборних програм політичних партій,
виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в
одномандатних виборчих округах, за рахунок
коштів Державного бюджету України
(частина третя статті 55)
Не пізніше 8
лютого 2002 року
Центральна
виборча комісія, окружні виборчі комісії
47.
Відведення місць та
обладнання стендів, дощок оголошень у людних
місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації
(частина восьма статті 52)
Не пізніш як за 50 днів
до дня виборів
(не пізніше 8 лютого 2002 року)
Місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
48.
Проведення
передвиборної агітації
(частини перша, друга статті 50)
Початок – за 50 днів до дня виборів, закінчення – о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів
(з 9 лютого до 24 години 29 березня 2002
року)
Суб’єкти виборчого
процесу, крім членів виборчих комісій, під час
виконання обов’язків членів виборчих комісій, органів місцевого самоврядування, їх посадо-вих та службових осіб
49.
Подання відомостей
щодо включення до списків виборців
військово-службовців, членів їх сімей та інших
виборців, які проживають у межах розташування військових частин (формувань) і голосуватимуть
на виборчих дільницях, розташованих за межами
військових частин (формувань) до органів, що складають списки виборців
(частина третя статті 30)
Не пізніш як за 45 днів
до дня виборів
(не пізніше 13 лютого 2002 року)
Командири військових
частин (формувань)
50.
Оприлюднення у засобах
масової інформації або в інший спосіб рішення
про утворення виборчих дільниць із зазначенням
їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних
дільничних виборчих комісій
(частина восьма статті 17)
Не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття рішення
(не пізніше 15 лютого 2002 року)
Центральна виборча
комісія, окружні виборчі комісії
51.
Подання списку осіб
для включення їх до складу конкретних дільничних
виборчих комісій із зазначенням конкретних осіб
на посаду голови, заступника голови і секретаря
комісії та заяв зазначених осіб про їх згоду на
участь у роботі комісії
(частини п’ята, шоста статті 21)
Не пізніш як за 43 дні до дня виборів
(не пізніше 15 лютого 2002 року)
Районні, міські,
(міськрайонні) чи вищого рівня осередки (організації) політичних партій (відповідні
осередки (організації) політичних партій, що
входять до виборчого блоку політичних партій) –
суб’єкти виборчого процесу, кандидати у народні
депутати України, зареєстровані у відповідному одномандатному виборчому окрузі
52.
Реалізація права
політичної партії, що входить до виборчого блоку
політичних партій, щодо прийняття рішення про її вихід зі складу виборчого блоку політичних
партій або про розпуск виборчого блоку
політичних партій
(частина перша, сьома статті 48)
Не пізніш як за 35 днів
до дня виборів
(не пізніше 23 лютого 2002 року)
Політична партія,
політичні партії, що входять до виборчого блоку
політичних партій
53.
Виготовлення
інформаційних плакатів політичних партій,
виборчих блоків політичних партій, кандидатів у
народні депутати України від яких зареєстровано
в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на
підготовку і проведення виборів народних
депутатів України
(частина перша статті 52)
Не пізніш як за 35 днів
до дня виборів
(не пізніше 23 лютого 2002 року)
Центральна виборча
комісія
54.
Виготовлення
інформаційних плакатів кандидатів у народні
депутати України, зареєстрованих в
одномандатних виборчих округах, за рахунок
коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів
(частина третя статті 52)
Не пізніш як за 35 днів
до дня виборів
(не пізніше 23 лютого 2002 року)
Окружні виборчі
комісії
55.
Подання по одному
примірнику кожного друкованого матеріалу
передвиборної агітації, виготовленого за
рахунок коштів виборчого фонду, відповідно до Центральної виборчої комісії, окружної виборчої
комісії
(частина шоста статті 52)
Не пізніш як через 7
днів з дня його виготовлення
Політичні партії,
виборчі блоки політичних партій, кандидати у народні депутати України, зареєстровані в
одномандатних виборчих округах
56.
Утворення дільничних
виборчих комісій
(частина перша статті 21)
Не пізніш як за 35 днів
до дня виборів
(не пізніше 23 лютого 2002 року)
Центральна виборча
комісія, окружні виборчі комісії
57.
Утворення дільничних
виборчих комісій при дипломатичних та інших
офіційних представництвах і консульських
установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами
України
(частина одинадцята статті 21)
Не пізніш як за
35 днів до дня виборів (не пізніше 23 лютого 2002 року
Центральна виборча
комісія
58.
Оприлюднення рішення
про утворення дільничних виборчих комісій у
засобах масової інформації або в інший спосіб
(частина тринадцята статті 21)
Не пізніш як на третій
день з дня її утворення
Окружні виборчі
комісії
59.
Скликання першого
засідання дільничної виборчої комісії
(частина третя статті 25)
Не пізніше як на третій робочий день після її утворення
Голова дільничної
виборчої комісії
60.
Оприлюднення
результатів жеребкування щодо надання ефірного
часу для проведення передвиборної агітації та друкування передвиборних програм за рахунок
коштів Державного бюджету України:
- політичних партій, виборчих блоків політичних партій – у газетах “Голос України” і
“Урядовий кур’єр”;
- кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих
округах, – у місцевих державних чи комунальних
засобах масової інформації
(частина дев’ята статті 54 та частина четверта статті 55)
У триденний строк
після затвердження результатів жеребкування Центральна виборча комісія Окружні виборчі комісії
61.
Проведення
жеребкування щодо визначення порядку розміщення
номерів назви політичних партій, виборчих блоків політичних партій у виборчому бюлетені
(частина четверта статті 62)
Не пізніш як за 32 дні до дня виборів
(не пізніше 26 лютого 2002 року)
Центральна виборча
комісія
62.
Затвердження форми і
тексту виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому
окрузі та форми виборчого бюлетеня для
голосування в одномандатних виборчих округах
(частина перша статті 62)
Не пізніш як за 32 дні до дня виборів
(не пізніше 26 лютого 2002 року)
Центральна виборча
комісія
63.
Передача уточнених
списків виборців по кожній виборчій дільниці
дільничним виборчим комісіям
(частина друга статті 30)
Не пізніш як за 30 днів
до дня виборів
(не пізніше 28 лютого 2002 року)
Виконавчі органи
сільських, селищних, міських (у містах, де немає
районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження
64.
Перевірка
достовірності відомостей, внесених до
декларації про майно та доходи кандидата у
народні депутати України та членів його сім’ї за
2001 рік, за зверненням Центральної виборчої
комісії, окружних виборчих комісій
(частина друга статті 44)
Не пізніш як за 30 днів
до дня виборів
(не пізніше 28 лютого 2002 року)
Органи Державної
податкової адміністрації України
65.
Повідомлення
Центральній виборчій комісії та окружним
виборчим комісіям про виявлені порушення під час
перевірки достовірності відомостей, внесених до декларації про майно та доходи кандидата у
народні депутати України і членів його сім’ї за
2001 рік
(частина друга статті 44)
Не пізніш як за 30 днів
до дня виборів
(не пізніше 28 лютого 2002 року)
Органи державної
податкової інспекції
66.
Затвердження тексту
роз’яснення щодо заборони надання грошей чи
безоплатно або на пільгових умовах товарів,
послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей
(частина сьома статті 56)
Не пізніш як за 30 днів до дня
виборів
(не пізніше 28 лютого 2002 року)
Центральна виборча
комісія
67.
Друкування в газетах
“Голос України” і “Урядовий кур’єр” на першій
сторінці та транслювання по радіо і телебаченню
двічі на тиждень тексту роз’яснення щодо заборони надання грошей чи безоплатно або на
пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних
паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних
цінностей
(частина сьома статті 56)
Починаючи за 30 днів до дня виборів
(з 1 березня 2002 року)
Центральна виборча
комісія, редакції газет “Голос України” , “Урядовий кур’єр”, телерадіоорганізації
68.
Видача виборцю
відкріплювального посвідчення у разі його
звернення до дільничної виборчої комісії із
заявою про виключення його зі списку виборців
(частина четверта статті 31)
Не раніш як за 25 днів до дня виборів
(з 6 до 30 березня 2002 року)
Дільнична виборча
комісія
69.
Затвердження тексту
виборчого бюлетеня для голосування в
одномандатному виборчому окрузі
(частина перша статті 62)
Не пізніш як за 25 днів
до дня виборів
(не пізніше 5 березня 2002 року)
Окружна виборча
комісія
70.
Передача бланків
відкріплювальних посвідчень дільничним
виборчим комісіям
(частина шоста статті 31)
Не пізніш як за 25 днів
до дня виборів
(не пізніше 5 березня 2002 року)
Окружні виборчі
комісії
71.
Складання списків
виборців на виборчих дільницях, утворених у
стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, що
в день виборів перебувають у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях
України, при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах
(формуваннях), дислокованих за межами України,
установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з
обмеженими можливостями пересування
(частина четверта статті 30)
Не пізніш як за 20 днів
до дня виборів
(не пізніше 10 березня 2002 року)
Відповідні дільничні
виборчі комісії
72.
Передача на виборчі
дільниці інформаційних плакатів політичних
партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах

(частини четверта, десята статті 52)
Не пізніш як за 20 днів
до дня виборів
(не пізніше 10 березня 2002 року)
Центральна виборча
комісія, окружні виборчі комісії
73.
Подання до Центральної
виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації
офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій
(частина перша статті 61)
Не пізніш як за 20 днів
до дня виборів
(не пізніше 10 березня 2002 року)
Безпосередньо
іноземні держави та міжнародні організації або
через Міністерство закордонних справ України
74.
Прийняття рішення щодо
реєстрації офіційних спостерігачів від
іноземних держав, міжнародних організацій
(частини друга, третя статті 61)
Не пізніш як за 15 днів
до дня виборів
(не пізніше 15 березня 2002 року)
Центральна виборча
комісія
75.
Заборона поширювати
інформацію про результати опитувань громадської
думки щодо політичних партій, виборчих блоків політичних партій та кандидатів у народні депутати України
(частина чотирнадцята статті 56)
Протягом останніх 15
днів перед днем виборів
(з 16 березня 2002 року)
Засоби масової
інформації усіх форм власності
76.
Подання списків
виборців для загального ознайомлення
(частина перша статті 31)
Не пізніш як за 15 днів
до дня виборів
(не пізніше 15 березня 2002 року)
Дільничні виборчі
комісії
77.
Реалізація права на
звернення до Центральної виборчої комісії
політичної партії, виборчого блоку політичних
партій про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у народні депутати України, включеного
до виборчого списку політичної партії, виборчого
блоку політичних партій
(пункт 2 частини першої статті 49)
Не пізніш як за 15 днів
до дня виборів
(не пізніше 15 березня 2002 року)
Політичні партії,
виборчі блоки політичних партій
78.
Реалізація права на
звернення до окружної виборчої комісії
політичної партії, виборчого блоку політичних
партій, які висунули кандидата у народні
депутати України в одномандатному виборчому окрузі, про скасування рішення щодо реєстрації
кандидата у народні депутати України
(пункт 2 частини третьої статті 49)
Не пізніш як за 15 днів
до дня виборів
(не пізніше 15 березня 2002 року)
Політичні партії,
виборчі блоки політичних партій
79.
Забезпечення
виготовлення в централізованому порядку
виборчих бюлетенів
(частина перша статті 63)
Не пізніш як за 10 днів
до дня виборів
(не пізніше 20 березня 2002 року)
Центральна виборча
комісія
80.
Передача виборчих
бюлетенів дільничним виборчим комісіям,
утвореним при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах
(формуваннях), дислокованих за межами України
(частина п’ята статті 64)
В порядку,
встановленому Центральною виборчою комісією
Окружні виборчі
комісії
81.
Повідомлення виборців
про час і місце голосування
(частина друга статті 66)
Не пізніш як за 10 днів
до дня виборів
(не пізніше 20 березня 2002 року)
Дільничні виборчі
комісії
82.
Подання до відповідної
окружної виборчої комісії про реєстрацію
офіційних спостерігачів від політичної партії, виборчого блоку політичних партій, кандидатів у
народні депутати України, зареєстрованих в
одномандатному виборчому окрузі
(частина четверта статті 60)
Не пізніш як за 5 днів
до дня виборів
(до 25 березня 2002 року)
Керівники
республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, міської у місті Києві чи Севастополі
організації політичної партії (організацій політичних партій, що входять до виборчого блоку
політичних партій), кандидати у народні депутати
України, зареєстровані в одномандатному
виборчому окрузі
83.
Утворення у виняткових
випадках виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій
(частина сьома статті 17,
частина дванадцята статті 21)
Не пізніш як за п’ять
днів до дня виборів
(не пізніше 25 березня 2002 року)
Центральна виборча
комісія
84.
Складання списків
виборців у разі утворення виборчої дільниці у винятковому випадку
(частина шоста статті 30)
Не пізніш як за 4 дні до
дня виборів
(не пізніше 26 березня 2002 року)
Дільничні виборчі
комісії
85.
Передача списків
виборців для загального ознайомлення на
виборчій дільниці, утвореній у винятковому
випадку
(частина перша статті 31)
Не пізніш як за три дні
до дня виборів
(не пізніше 27 березня 2002 року)
Дільнична виборча
комісія
86.
Приймання виборчих
бюлетенів від Центральної виборчої комісії на
засіданні окружної виборчої комісії
(частина перша статті 64)
До передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям
Окружна виборча
комісія
87.
Передача виборчих
бюлетенів дільничним виборчим комісіям
(частина друга статті 64)
Не раніш як за три дні
до дня виборів
(не раніше 28 березня 2002 року)
Окружні виборчі
комісії
88.
Виготовлення як
виняток виборчих бюлетенів на виборчих
дільницях, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором
України, на полярній станції України
(частина шоста статті 63)
Після надання дозволу Центральною виборчою комісією, але не раніше як за три дні до дня виборів
(не раніше 28 березня 2002 року)
Відповідні дільничні
виборчі комісії
89.
Оприлюднення рішень
про утворення виборчих дільниць у виняткових
випадках
(частина восьма статті 17)
Не пізніш як за два дні
до дня виборів
(не пізніше 28 березня 2002 року)
Центральна виборча
комісія
90.
Зняття передвиборних
агітаційних матеріалів, що розміщувалися на
території населених пунктів, районів у містах
(частина вісімнадцята статті 56)
З 24 години 29 березня 2002 року

Відповідні служби
місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування
91.
Припинення витрачання
коштів з рахунку виборчого фонду
(частина восьма статті 34)
За день до дня виборів
(з 30 березня 2002 року)
Політичні партії,
виборчі блоки політичних партій, кандидати у народні депутати України
92.
Реалізація права
виборця на подання письмової заяви до дільничної
виборчої комісії з проханням забезпечити голосування за межами приміщення для голосування
(частина перша статті 67)
Не пізніш як за
дванадцять годин до початку голосування
(не пізніше 20 години 30 березня 2002 року)

Виборці
93.
Проведення
голосування
(частина перша статті 66)
З восьмої до двадцятої години
31 березня 2002 року
Дільнична виборча
комісія
94.
Підрахунок голосів
виборців на виборчій дільниці
(частина четверта статті 35)
Відразу після
закінчення голосування
(після двадцятої години 31 березня 2002 року)
Дільнична виборча
комісія
95.
Доставка до окружної
виборчої комісії пакетів з протоколами
дільничної виборчої комісії про підрахунок
голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами,
списками виборців, а також, за наявності,
окремими думками членів виборчої комісії,
викладеними у письмовій формі, актами, заявами,
скаргами та рішеннями, прийнятими комісією
(частина десята статті 69)
Невідкладно після закінчення засідання дільничної виборчої комісії, на якому здійснювався підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
Голова або заступник
голови та інші два члени дільничної виборчої
комісії, які повинні бути представниками різних політичних партій, виборчих блоків політичних
партій, у супроводі працівника органів внутрішніх справ
96.
Встановлення
підсумків голосування у багатомандатному
загально-державному виборчому окрузі в межах
одномандатного виборчого округу
(частина перша статті 73)
Після прийняття і
розгляду протоколів дільничних виборчих комісій
про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у відповідних округах
Окружна виборча
комісія
97.
Встановлення
результатів виборів в одномандатному виборчому
окрузі
(частини друга, дев’ята статті 74)
Після встановлення підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу
Окружна виборча
комісія
98.
Надсилання до
Центральної виборчої комісії рішення про
результати виборів в одномандатному виборчому
окрузі разом з першим примірником протоколу
окружної виборчої комісії про підсумки
голосування
(частина одинадцята статті 74)
Невідкладно після прийняття рішення
Окружна виборча
комісія
99.
Подання відповідно до
Центральної виборчої комісії та до окружної
виборчої комісії фінансового звіту про
надходження та використання коштів виборчого
фонду
(частина четверта статті 35)
Не пізніш як на п’ятий день після дня виборів
(не пізніше 5 квітня 2002 року)
Розпорядники
виборчого фонду політичної партії, виборчого
блоку політичних партій, виборчого фонду кандидата у народні депутати України
100.
Встановлення
результатів виборів народних депутатів України
у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі
(частина перша статті 76)
Не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня виборів народних депутатів України
(не пізніше 15 квітня 2002 року)
Центральна виборча
комісія
101.
Офіційне оприлюднення
результатів виборів народних депутатів України
в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр"
(частина перша статті 78)
Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів народних депутатів України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах
Центральна виборча
комісія
102.
Рішення керівного
органу політичної партії, виборчого блоку
політичних партій про перерахування на поточний банківський рахунок політичної партії, виборчого блоку політичних партій коштів виборчого фонду, не використаних політичною
партією, виборчим блоком політичних партій
(частина дванадцята статті 36)
У семиденний строк з
дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України
Політичні партії,
виборчі блоки політичних партій
103.
Перерахування у
безспірному порядку до Державного бюджету
України коштів виборчого фонду, не використаних кандидатом у народні депутати України
(частина тринадцята статті 36)
У триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України
Установи банку
104.
Повернення на рахунок
Центральної виборчої комісії не використаних
нею коштів Державного бюджету України, передбачених на підготовку і проведення виборів
народних депутатів України
(частина восьма статті 33)
Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України
Окружні виборчі
комісії
105.
Інформування
Центральної виборчої комісії про повернення на
її рахунок коштів, не використаних на підготовку
і проведення виборів народних депутатів України
(частина восьма статті 33)
У триденний строк з дня повернення коштів
Державне казначейство України
106.
Подання до Центральної
виборчої комісії фінансового звіту про
надходження та використання коштів Державного бюджету України, передбачених на підготовку і
проведення виборів народних депутатів України
(частина дев’ята статті 33)
У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів
народних депутатів України
Окружні виборчі
комісії
107.
Подання особою,
обраною народним депутатом України, до
Центральної виборчої комісії документа про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом та (або) копії зареєстрованої заяви про припинення дії іншого
представницького мандата, поданої до
відповідної ради
(частина перша статті 79)
Не пізніш як на
двадцятий день з дня офіційного оприлюднення
результатів виборів народних депутатів України
Особа, обрана народним депутатом України
108.
Прийняття рішення про
реєстрацію обраного народного депутата України
(частина третя статті 79)
При отриманні
документів про звільнення з роботи (посади)
особи, обраної народним депутатом України
Центральна виборча
комісія
109.
Видача особі,
зареєстрованій народним депутатом України,
тимчасового посвідчення народного депутата
України
(частина шоста статті 79)
Не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації
Центральна виборча
комісія
110.
Видача посвідчення
народного депутата України
(частина перша статті 80)
Не пізніш як на сьомий день після складення присяги народного депутата
України
Центральна виборча
комісія
111.
Передача виборчої та
іншої документації до відповідної центральної
архівної установи
Після офіційного оприлюднення результатів виборів
Центральна виборча
комісія
112.
Передача виборчої та
іншої документації до відповідних місцевих
державних архівних установ
(частина перша статті 86)
Після офіційного оприлюднення результатів виборів
Окружні виборчі
комісії
113.
Припинення
повноважень виборчих комісій
(частина перша статті 27)
Через десять днів
після офіційного опублікування результатів
виборів депутатів у відповідному одномандатному виборчому окрузі
Окружні та дільничні
виборчі комісії
Секретар Центральної виборчої комісії
Я.ДАВИДОВИЧ


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua