МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

09/18/2005 | Майдан-ІНФОРМ
Вільна людина у вільній країні!

МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ
Чергові задачі Помаранчевої Революції

Помаранчева Революція підвела риску під пост-совєцьким етапом розвитку України.

У грудні минулого року український народ, вірний ідеалам правди, свободи та справедливості, здійснив, у відповідності до ст.5 Конституції, владу, безпосередньо, зробивши те, що за Конституцією мала зробити держава,-- забезпечив та захистив права та свободи людей. Виконавши свою історичну місію, народ пішов з майданів з надією, що новий Президент, новий Уряд у своїй щоденній праці будуть керуватися національними інтересами та правом, принципами поваги, довіри та солідарності, що склали основу духу Помаранчевого Майдану.

Проте політики та урядовці, що посіли верхні щаблі влади, поступово повернулися до звичних методів роботи: бажання отримати все більше і більше влади та конвертувати владу у надприбутки, контролювати все більше і більше ресурсів стали домінантою поведінки вчорашніх героїв Помаранчевого Майдану. До влади прийшли нові люди, але сутність влади залишилася старою. Замість діалогу з суспільством влада, за старою звичкою, практикує обіцянки, піар та маніпуляції суспільною свідомістю. Суспільство на це відповідає зневірою та апатією. Ці тенденції є надзвичайно загрозливими для подальшої долі України.

Для подолання цієї загрози необхідно здійснити конституційну революцію у двох напрямах - формальному і ідеологічному.

Перший напрям передбачає внесення до Конституції системних змін, спрямованих на посилення гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина, гарантій реального народовладдя та забезпечення ефективності функціонування державного механізму, його прозорості і стійкості до різноманітних "кризових чинників". "Ручне керування" та особистісний чинник мають поступитися ефективній законній процедурі. В основі такого механізму має бути відповідальність влади перед суспільством та верховенство права.

Другий напрям - це "революція в собі", котра полягає в докорінній зміні суспільної свідомости у системі взаємовідносин "суспільство-влада" і подолання правового нігілізму політиків та державних посадовців. Замість принципу "влада контролює суспільство" утвердити принцип "суспільство контролює владу".

Але простої декларації про зміну принципів недостатньо.

Необхідно зруйнувати ті державні структури, ті механізми, призначенням яких є практична реалізація принципу "держава контролює суспільство", та замінити їх такими державними структурами, такими механізмами, що реалізують принцип "суспільство контролює владу". Необхідна ліквідувати "п'яті колеса" та "гравітаційні центри корупції" у державному механізмі за принципом: "ліквідація недієздатних структур, але збереження їх суспільно-корисних функцій".

Сукупність практичних кроків, що покликані зреалізувати принцип "суспільство контролює владу", складає чергові задачі Помаранчевої Революції.

Цими задачами є:

Розділ І. Права людини.

1). Запровадження інституту виборних регіональних уповноважених з прав людини.
2). Запровадження інституту прямої законодавчої ініціативи громадян.
3). Конституційне закріплення права громадян України на повстання у випадку узурпації державної влади чи системного невиконання державою своїх конституційних обов'язків.
4). Внесення до Конституції України наступних принципів: "Громадянинові дозволене все, що прямо не заборонене Конституцією та законами України" та "Державі та органам місцевого самоврядування заборонено все, що прямо не дозволено Конституцією та законами України."

Розділ ІІ. Правосуддя.

1). Створення дієвого організаційно-правового механізму доступу громадян до правосуддя.
2). Запровадження ефективної системи прямого звернення громадян до Конституційного суду, запровадження публічного конкурсу на посади суддів Конституційного суду.
3). Створення регіональних палат Конституційного суду.
4). Ліквідація практики застосування державними контролюючими органами майнових санкцій у позасудовому порядку.
5). Введення обов'язкової фіксації всіх судових процесів технічними засобами.
6). Скасування недоторканності депутатів всіх рівнів.
7). Введення суду присяжних.
8). Впровадження суддівського самоврядування.
9). Запровадження адміністративної та фінансової незалежності судової влади.

Розділ ІІІ. Соціальна та гуманітарна сфери.

1). Ліквідація "природних" монополій у галузі надання комунальних послуг та послуг зв'язку.
2). Введення страхової медицини.
3). Введення гарантій академічної свободи вищих навчальних закладів.
4). Забезпечення практичної рівності державних та недержавних шкіл.
5). Ліквідація Міністерства транспорту та зв'язку. Створення Міністерства транспорту. Створення Державного комітету з питань зв'язку та інформатизації.
6). Ліквідація державного телебачення та радіо. Ліквідація Держкомітету з питань телебачення та радіомовлення. Створення суспільного радіо та суспільного телебачення.
7). Створення державної системи оприлюднення повного ланцюга власників всіх зареєстрованих засобів масової інформації.
8). Ліквідація міністерства культури та туризму. Створення держкомітету з підтримки музеїв, бібліотек та народних ремесел. Створення державної агенції з питань туризму.

Розділ IV. Місцеве самоврядування.

1). Впровадження електронної системи оприлюднення нормативно-правових актів, повних текстів бюджетів, вичерпних відомостей про комунальне майно місцевих громад та тендерні закупівлі всіх органів місцевого самоврядування
2). Створення державної системи обов'язкового оприлюднення планів забудови територій населених пунктів та заявок на землевідвід.
3). Створення дієвого механізму урахування громадської думки при прийнятті рішень про забудову та реконструкцію територій населених пунктів
4). Створення дієвого механізму дострокового припинення повноважень голів місцевих громад.
5). Введення референдумів з дострокового припинення повноважень місцевих рад.

Розділ V. Державне управління.

1). Створення державної системи оприлюднення нормативно-правових актів, бюджетів, штатних розкладів всіх держустанов.
2). Створення державної системи оприлюднення майнових даних державних службовців.
3). Створення системи обов'язкових конкурсів на заміщення всіх посад в державному управлінні.
4). Створення системи відповідальності державних службовців за дії, або бездіяльність, що спричиняють знищення, або спотворення інформації державних установ.
5). Забезпечення неухильного дотримання ієрархії нормативно-правових актів, введення кримінальної відповідальності за видання нормативно-правових актів, що суперечать Конституції чи законам.

Розділ VІ. Національна безпека.

1). Забезпечення доступу до всіх архівів ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ.
2). Ліквідація СБУ та створення окремих спецслужб європейського зразка.
3). Створення Національного бюро розслідувань.
4). Ліквідація прокуратури. Передача функцій підтримки державного звинувачення та представлення інтересів держави у суді підрозділу Міністерства юстиції.
5). Ліквідація міліції, створення поліції європейського зразка.
6). Ліквідація загальної військової повинності. Створення професійної армії європейського зразка.

Розділ VІІ. Гроші.

1). Конституційне закріплення права мінімізувати податки.
2). Скасування Господарського кодексу України.
3). Ліквідація податкової міліції.
4). Скасування ПДВ.
5). Запровадження дієвого "єдиного реєстраційного вікна" для підприємців.
6). Введення єдиного соціального збору.
7). Запровадження неоподатковуваності добровільних внесків та пожертв на культуру, мистецтва, науку, освіту та громадську діяльність.
8). Припинення формування державного бюджету за рахунок продажу державного майна.
9). Віднесення функції адміністрування податків до обов'язків держави, а не платників податків.

Заключні положення.

Цей Меморандум містить перелік першочергових задач, вирішення яких забезпечить необхідний і незворотний поступ у розбудові громадянського суспільства в Україні разом з остаточним утвердженням демократичних засад побудови та функціонування нашої держави. Реалізація Меморандуму утвердить механізм суспільного діалогу, як єдино можливу форму комунікацій в системі "суспільство - влада" і у такий спосіб започаткує процес створення нової Конституції України.

Кожна з задач сформульована у такий спосіб, що дозволяє просту перевірку, чи виконана та задача, а чи ні.

Меморандум є відкритий для широкого публічного обговорення, деталізації його положень та створення проектів їхньої реалізації.

Меморандум є відкритий для змін та доповнень, що можуть бути спричинені, або обумовлені діями влади та політикуму, що спричинятимуть порушення або обмеження прав та свобод людини і громадянина та внаслідок суспільного обговорення.

Порядок внесення змін та доповнень, обговорення Меморандуму та актуальна версія Меморандуму – в мережі Інтернет за адресою http://maidan.org.ua/go/memo

Відповіді

 • 2005.09.20 | Олександр Литвиненко

  Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

  безпосередньо щодо тексту.
  Розділ 1. Права людини
  пункт 2 повинен бути конкретезований. Наприклад з використанням Італійського досвіду.
  пункт 4 не може вноситися в Конституцію. Це є надто радикальний принцип, який може використовуватися при деструкції, але не при побудові. Діяльність людини обмежується не лише законом, але й мораллю, традиціями тощо. Таким чином, принцип є або абстрактним, або просто злочинним.

  Розділ 2.
  Пункт 3. Не зрозуміло, навіщо потрібні регіональні палати, якщо і київський офіс Конституційного суду не надто перевантажений.
  Ліпше перевести Суд в один із регіонів, наприклад в Харків.

  пункт 6 ліпше викласти у вигляді не скасування, а обмеження недоторканості депутатів всіх рівнів. певна недоторканість є в усіх країнах, і це є правильно, не правильним є її тотальність.

  Розділ 3.
  Пункт 1 - надто декларативний. Обмежувати природні монополії потрібно, це фа5кт, а знищувати. Той самий Укртелеком
  Викласти мабуть у вигляді -
  Створення законодавчих умов для функціонування природних монополій в інтересах суспільства

  Пункт 5. Це просто лобіювання узковідомчих інтересів.
  Яка справа Майдану до цієї проблеми.
  пункт 8. Теж саме.
  З Розділом 5. Складно сперичатися, бо це не самі актуальні проблеми.
  Де якість управілння, наприклад.

  розділ 6. Ну це вообще.
  Панове, ви хочете піти під статтю?
  пункт 1 - доцільно виключити. Що дасть дасть доступ до архівів як мінімум 15 річної давнини? Додаткове роздратування, нам що потрібна подальша дестабілізація?
  Пункт 2. Реформування СБУ у напрямі створення спецслужби європейського зразку. Підвищення ефективності вітчизняних спецслужб.
  Створення ефективної системи цивільного демократичного контролю за військовою організацією держави.
  Максимально доцільна демілітарізація.
  пункт 4. Ви хочете передати прокуратуру в Мінюст, а навіщо? Що це дасть.

  пункт 5. Не ліквідовувати міліцію, а реформовувати у європейську поліцію.

  пункт 6. Я не зовсім згоден, про це треба думати.

  розділ 7. складно сперичатися,я не фахівець, але занадта категоричність - це просто дурня.

  Загалом, у нинішньому вигляді меморандум створює враження порад космічних масштабів і такої ж саме дурості.
  Він не буде і не може бути сприйнятий не радикалістськими групами Українського суспільства. це партизанщина найнижчого пошибу.
  вибачаюсь за емоції. Обіцяю підготувати свій варіант найближчим часом.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.09.20 | Sean

   Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

   Олександр Литвиненко пише:
   > безпосередньо щодо тексту.
   > Розділ 1. Права людини
   > пункт 2 повинен бути конкретезований. Наприклад з використанням Італійського досвіду.
   Не знаю, не можу зкоментувати


   > пункт 4 не може вноситися в Конституцію. Це є надто радикальний принцип, який може використовуватися при деструкції, але не при побудові. Діяльність людини обмежується не лише законом, але й мораллю, традиціями тощо. Таким чином, принцип є або абстрактним, або просто злочинним.
   Категорично не згоден. Це основоположний принцип права. Так, є мораль, є традиції - але то не є сферою державного регулювання, себто держава не вправі карати за неморальність. І це, до речі, теж принципово, бо це врешті оціночна категорія. Згубним є відсутність цього принципу.


   > Розділ 2.
   > Пункт 3. Не зрозуміло, навіщо потрібні регіональні палати, якщо і київський офіс Конституційного суду не надто перевантажений.
   > Ліпше перевести Суд в один із регіонів, наприклад в Харків.
   При задумі було доручити палатам розгляд питань про конституційність актів органів місцевого самоврятування


   > пункт 6 ліпше викласти у вигляді не скасування, а обмеження недоторканості депутатів всіх рівнів. певна недоторканість є в усіх країнах, і це є правильно, не правильним є її тотальність.
   Так, згоден. Це треба правильно сформулювати.


   > Розділ 3.
   > Пункт 1 - надто декларативний. Обмежувати природні монополії потрібно, це фа5кт, а знищувати. Той самий Укртелеком
   > Викласти мабуть у вигляді -
   > Створення законодавчих умов для функціонування природних монополій в інтересах суспільства

   > З Розділом 5. Складно сперичатися, бо це не самі актуальні проблеми.
   > Де якість управілння, наприклад.
   Чесно кажучи - на мій погляд найактуальніші.
   Якість управління залежатиме від цих пунктів.

   >
   > розділ 6. Ну це вообще.
   > Панове, ви хочете піти під статтю?
   Не пойняв. Ми ж їх не викрадатимемо.

   > пункт 1 - доцільно виключити. Що дасть дасть доступ до архівів як мінімум 15 річної давнини? Додаткове роздратування, нам що потрібна подальша дестабілізація?
   Перепрошую за пафос і патос - правда потрібна. Це як свіжий струм повітря у суспільство

   > Пункт 2. Реформування СБУ у напрямі створення спецслужби європейського зразку. Підвищення ефективності вітчизняних спецслужб.
   > Створення ефективної системи цивільного демократичного контролю за військовою організацією держави.
   > Максимально доцільна демілітарізація.
   Так все ж таки спецслужб чи спецслужби? Я не хвахівець, але нмд тут специхвіка така, що окремі служби легше контролюватимуться, аніж один кегебешний монстр

   > пункт 4. Ви хочете передати прокуратуру в Мінюст, а навіщо? Що це дасть.
   Ну, по-перше, це американська практика.
   По-друге, а нащо окрема структура, якщо звести її функції до держобвинувачення і представництва держави. Он мінюст і зараз представляє президента і КМУ, так нехай все в одних руцях буде. Економія, знов-таки. І замість двох адвокатів держави маємо одного.

   > пункт 5. Не ліквідовувати міліцію, а реформовувати у європейську поліцію.
   Можна і так записати. Сенс врешті саме в цьому

   > пункт 6. Я не зовсім згоден, про це треба думати.
   А які конкретні зауваження?

   >
   > розділ 7. складно сперичатися,я не фахівець, але занадта категоричність - це просто дурня.
   Категоричність у чому мається на увазі? Чи всього розділу?

   >
   > Загалом, у нинішньому вигляді меморандум створює враження порад космічних масштабів і такої ж саме дурості.
   З масштабами - згоден. Планів - громадьйо. Щодо дурости, природньо, не згоден :)

   > Він не буде і не може бути сприйнятий не радикалістськими групами Українського суспільства. це партизанщина найнижчого пошибу.
   Готовий сперечатися по пунктах - що має бути (за належного промоушену) сприйнято не тільки радикалами і про ненайнижчисть пошибу партизанщини, але нмд конструктивніше буде те, про що нижче:

   > вибачаюсь за емоції. Обіцяю підготувати свій варіант найближчим часом.
 • 2005.09.21 | AVK

  МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ - ЯК ПЕРЕЙТИ ВІД ПОЕЗІЇ ДО PRAXIS

  Право за останні 2 століття втратило свою роль домінуючого регулятивного комплексу.
  Сьогодні стратегічну роль грають більш динамічні регулятори, які базуються на high hum та різних гуманітарних технологіях.
  Для придання ініціативам Майданівців більш практичного і стратегічного характеру має сенс поширити предмети для reflection, аналізу і проектування.

  Можливо було б корисним ініціаторам Меморандуму Майдану прийняти безпосередню участь в реалізації проекту з "поширення участі громадськості" - дивись Указ Президента http://www.president.gov.ua/documents/3167.html
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.09.21 | Sean

   Жартівник Ви, пане

   AVK пише:
   > Право за останні 2 століття втратило свою роль домінуючого регулятивного комплексу.
   Та невже? Хто Вам таке сказав? :)


   > Сьогодні стратегічну роль грають більш динамічні регулятори, які базуються на high hum та різних гуманітарних технологіях.
   Вони можуть грати яку завгодно ролю, але допоки є така примітивна штука, як держава - право завше буде надважливим соціяльним регулятором, поряд з мораллю. В ідеалі сфера правового регулювання має си зменшувати, відкриваючи більший автономний простір для громадянського суспільства, але завше це буде надважливим. Теє...людське, надто людське (с)

   >
   > Можливо було б корисним ініціаторам Меморандуму Майдану прийняти безпосередню участь в реалізації проекту з "поширення участі громадськості" - дивись Указ Президента http://www.president.gov.ua/documents/3167.html
   Давайте краще Ви до нас. Або, як той каже, підемо паралельними шляхами :)
  • 2005.09.21 | Андрій Ігнатов

   Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ - ЯК ПЕРЕЙТИ ВІД ПОЕЗІЇ ДО PRAXIS

   AVK пише:
   > Право за останні 2 століття втратило свою роль домінуючого регулятивного комплексу.

   На яких підставах ви так пишете?

   > Сьогодні стратегічну роль грають більш динамічні регулятори, які базуються на high hum та різних гуманітарних технологіях.

   В Україні - може бути, в Росії - може бути. В (пардон) більш ро... розвинених країнах - право грає першу роль, а маніпуляції - на другому місці.

   > Для придання ініціативам Майданівців більш практичного і стратегічного характеру має сенс поширити предмети для reflection, аналізу і проектування.

   Пропонуйте предменти для ріфлекшон, аналізу і проектування!

   > Можливо було б корисним ініціаторам Меморандуму Майдану прийняти безпосередню участь в реалізації проекту з "поширення участі громадськості" - дивись Указ Президента http://www.president.gov.ua/documents/3167.html

   Указ Президента - про іншу площину. Меморандум же націлений на законодавців.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2005.09.21 | AVK

    Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ - ЯК ПЕРЕЙТИ ВІД ПОЕЗІЇ ДО PRAXIS

    Це цілком зрозуміло, що як представникам професійної корпорації правників (або юристів - адвокатів, тощо) вам досить тяжко сприйняти реальність через інші "предметні окуляри".
    Навіть щоб надати легітимність та "об'ективність" своїй міфології про устрій та динаміку суспільства, та інструменти формування держави ви використовуєте досить ветхе ствердження про розвинутий світ де "все працює".
    Як ви вважаєте "не працює" в РФ, Україні, але ви знаєте якісь "розвинуті" країни де все гаразд...

    Навіть ви не розумієте що відносини права формуються і реалізуються в певному формативному контексті і за рахунок відповідної інституційної інфраструктури - як що її немає і вона не підтримується, не відтворюється ми отримуємо так званий "правовий нігілізм", інституційний хаос і понятійну катастрофу в середовищі відповідних високо професіоналізованих корпорацій.

    Що стосується предмету - можливо стратегічний аудит за темою "Відносини права: стан справ, інститути і перспективи розвитку і реалізації в Україні" дозволить вам сформулювати підґрунтя для вашого діла.

    Good luck!
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2005.09.21 | Андрій Ігнатов

     Це чудово

     > Навіть щоб надати легітимність та "об'ективність" своїй міфології про устрій та динаміку суспільства, та інструменти формування держави ви використовуєте досить ветхе ствердження про розвинутий світ де "все працює".
     > Як ви вважаєте "не працює" в РФ, Україні, але ви знаєте якісь "розвинуті" країни де все гаразд...
     >
     > Навіть ви не розумієте що відносини права формуються і реалізуються в певному формативному контексті і за рахунок відповідної інституційної інфраструктури - як що її немає і вона не підтримується, не відтворюється ми отримуємо так званий "правовий нігілізм", інституційний хаос і понятійну катастрофу в середовищі відповідних високо професіоналізованих корпорацій.


     Це чудово, але настає момент, коли треба визначити, ЩО портібно зробити, для того щоб Україна була процвітаючою демократичною державою в вже середньотерміновій перспективі?
    • 2005.09.22 | Sean

     Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ - ЯК ПЕРЕЙТИ ВІД ПОЕЗІЇ ДО PRAXIS

     AVK пише:
     > Це цілком зрозуміло, що як представникам професійної корпорації правників (або юристів - адвокатів, тощо) вам досить тяжко сприйняти реальність через інші "предметні окуляри".
     Ми не знаємо, як сприймати реальність через окуляри, ми прахтики :)

     > Навіть ви не розумієте що відносини права
     Нема такого. Право - це регулятор суспільних відносин, звідси - "правовідносини".

     > формуються і реалізуються в певному формативному контексті і за рахунок відповідної інституційної інфраструктури - як що її немає і вона не підтримується, не відтворюється ми отримуємо так званий "правовий нігілізм",
     Відсутність згаданої Вами інфраструктури - не чинник, а наслідок правового нігілізму.

     > Що стосується предмету - можливо стратегічний аудит за темою "Відносини права: стан справ, інститути і перспективи розвитку і реалізації в Україні" дозволить вам сформулювати підґрунтя для вашого діла.
     Помилка, як я сказав, уже у визначенні - "відносини права". Але, звичайно, і я можу помилятися. Але тут - навряд чи :)

     >
     > Good luck!
     І Вам, заходьте!
 • 2005.09.21 | Пані

  Пропозиції з пошти

  Моi зауваження та доповнення до:

  Роздiл 2, пункт 3 – думаю, що вiн зайвий. Коли буде у державi верховенство права та вiдповiдальнiсть законотворцiв за закони, регiональнi вiддiлення Конституцiйного Суду не оправданi.

  Роздiл 5, пункт 4 – доповнити текст наступним: «при наявностi зумисностi абож необережноi грубостi, е можливiсть регреса».

  З повагою, О. Мирошниченко, Нимеччина.
 • 2005.09.22 | Роман ShaRP

  Питання по мінтрансзв*язку та "грошам".

  По мінтрансзв*язку:

  1) Чим воно заважає?
  2) Його ліквідація та створення комітету - як це виглядає в контексті наявності таких підприємств, як Укртелеком та Укрпошта?
  3) Чи виправдано таке розмежування з огляду на те, що транспорт і зв*язок часто "ходять поряд", принаймні зв*язок дротовий?

  Чи не достатньо просто змінити цьому міністерству пріорітети, зробити його більш публічним та оголосити внутрішній (і може частково зовнішній) зв*язок одним з стратегічних напрямків розвитку держави?


  Стосовно Розділа VІІ, - не бачу заходів, які були б спрямовані на детінізацію економіки. Чи воно "саме прийде"?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.09.22 | Sean

   Re: Питання по мінтрансзв*язку та "грошам".

   Роман ShaRP пише:
   > По мінтрансзв*язку:
   хай відповідають ініціятори цього пункту, з котрим я, втім, згоден


   > Стосовно Розділа VІІ, - не бачу заходів, які були б спрямовані на детінізацію економіки. Чи воно "саме прийде"?
   Нє, саме не прийде, це хвакт. Але чи не сприятимуть детінізації заходи, запляновані у розділі? Ну і звісно, алаверди: "а Ваші пропозиції"? ;)
  • 2005.09.23 | Адвокат ...

   Re: Питання по мінтрансзв*язку та "грошам".

   Роман ShaRP пише:
   > По мінтрансзв*язку:
   >
   > 1) Чим воно заважає?

   Заважає воно тим, що замість аби бути фукціонально-спрямованою одиницею контролю та керування, воно є концерном. А як показує досвід покійника Кирпи,-- супер прибутковим ( для партії Януковіча ) концерном.


   > 2) Його ліквідація та створення комітету - як це виглядає в контексті наявності таких підприємств, як Укртелеком та Укрпошта?

   Укрпошта навряд чи буде коли сь приватизована, і чиновникам держкомзв'язку буде що робити.
   Укртелеком же треба спочатку приватизувати, а потім розрубати того монстра бодай на 4 частини, аби вони конкурували між собою. А комітет має виробляти такі правила гри на ринку послуг зв'язку, щоби споживач був не розорений, а власник мав прибуток.


   > 3) Чи виправдано таке розмежування з огляду на те, що транспорт і зв*язок часто "ходять поряд", принаймні зв*язок дротовий?

   Вони ходять поряд у підручниках з історії КПСС. Дротовий зв'язок на зараз не є єдиним видом зв'язку, а через 2-3 роки буде й не самим масовим.


   > Чи не достатньо просто змінити цьому міністерству пріорітети, зробити його більш публічним та оголосити внутрішній (і може частково зовнішній) зв*язок одним з стратегічних напрямків розвитку держави?

   Тей хвакт, що інхворматизація має отримати належний приорітет,-- може заперечувати хіба що сліпий та глухий. Але МТЗ, як концерн, буде й надалі дбати про прибутки та їхнє повне споживання в середені себе, аніж про стратеґічні напрямки розвитку. Тому, те Міністерство треба зліквідувати, а МТ та ДКІ хай собі обстоюють необхідність виділення їхнім галузям державних коштів окремо.


   >

   > Стосовно Розділа VІІ, - не бачу заходів, які були б спрямовані на детінізацію економіки. Чи воно "саме прийде"?

   Не так вже й сама, але цей процес, як на мене, не можливо штучно пришвидчіти.
 • 2005.09.22 | catko

  ну от, додав і дещо прокоментував.

  > Чергові задачі Помаранчевої Революції >

  >Помаранчева Революція підвела риску під пост-совєцьким етапом розвитку України.

  Помаранчева Революція підвела риску під черговим етапом відходу України від пост-совєцького режиму.

  > > Але простої декларації про зміну принципів недостатньо. > > Необхідно зруйнувати ті державні структури, ті механізми,

  ліквідувати а не зруйнувати

  > Розділ І. Права людини. >
  > 1). Запровадження інституту виборних регіональних уповноважених з прав людини.

  чіткий механізм їх повноважень та прав в судах та органах влади. (вр? конституційний суд?)

  > 2). Запровадження інституту прямої законодавчої ініціативи громадян.

  через місцеві органи самоврядування?

  > 3). Конституційне закріплення права громадян України на повстання у випадку узурпації державної влади чи системного невиконання державою своїх конституційних обов'язків.

  не "право на повстання" а "закріплення принципів і механізмів здійснення громадянами прямої влади у випадку..."

  > 4). Внесення до Конституції України наступних принципів: "Громадянинові дозволене все, що прямо не заборонене Конституцією та законами України" та "Державі та органам місцевого самоврядування заборонено все, що прямо не дозволено Конституцією та законами України."

  представництво європейського суду прав людини?

  > > Розділ ІІ. Правосуддя. >
  > 1). Створення дієвого організаційно-правового механізму доступу громадян до правосуддя.
  > 2). Запровадження ефективної системи прямого звернення громадян до Конституційного суду, запровадження публічного конкурсу на посади суддів Конституційного суду.
  > 3). Створення регіональних палат Конституційного суду.

  розширення повноважень конституційного суду для розгляду порушення прав людини. (завязати уповноважених з прав людини на кс?)

  > 4). Ліквідація практики застосування державними контролюючими органами майнових санкцій у позасудовому порядку.

  система мирових угод між держ.органами та громадянами/підприємствами

  > 5). Введення обов'язкової фіксації всіх судових процесів технічними засобами.

  та публікація результатів розгляду справ. заснування інституту судового прецеденту

  > 6). Скасування недоторканості депутатів всіх рівнів.

  для ВР має зміст обмежити недоторканість а не повністю ліквідувати. наприклад для притягнення депутата вр треба санкція тільки верховного суду. (але ніяк не згода депутатів)

  > 7). Введення суду присяжних.
  > 8). Впровадження суддівського самоврядування.
  > 9). Запровадження адміністративної та фінансової незалежності судової влади.

  8 і 9 пункт не зовсім зрозумілі. особливо 9 - хто має фінансувати суди в контексті їх фінансової незалежності?

  кримінальна відповідальність за перешкоджання роботи адвоката інститути приватних незалежних агенств з розслідувань (принаймні адвокат, журналіст і приватний дедектив мають мати однакові права доступу до інформації (ну крім адвокат-конкретний клієнт - там без обмежень) доступ до якої не заборонений законом)

  кримінальна відповідальність за порушення приватної таємниці в.т.ч. прослуховування розмов, читання пошти і тп. - в т.ч. держ органами по відношенню до громадянина.

  > > Розділ ІІІ. Соціальна та гуманітарна сфери. >
  > 1). Ліквідація "природних" монополій у галузі надання комунальних послуг та послуг зв'язку.

  ліквідація всіх природних монополій, де присутнє державне управління (дороги, залізниці, повітряне і морське сполучення, охорона правопорядку, дозволи на зброю, наука і т.п). де воно відсутнє - є амку.

  > 2). Введення страхової медицини.

  кримінальна відповідальність лікарів за шкоду або несумлінність.

  > 3). Введення гарантій академічної свободи вищих навчальних закладів.
  > 4). Забезпечення практичної рівності державних та недержавних шкіл.
  > 5). Ліквідація Міністерства транспорту та зв'язку. Створення Міністерства транспорту. Створення Державного комітету з питань зв'язку та інформатизації.
  > 6). Ліквідація державного телебачення та радіо. Ліквідація Держкомітету з питань телебачення та радіомовлення. Створення суспільного радіо та суспільного телебачення.

  5 і 6 стосується природніх монополій. їх просто не має бути. мають бути органи які координують і регулюють, а де треба ліцензують і сертифікують. все.

  > 7). Створення державної системи оприлюднення повного ланцюга власників всіх зареєстрованих засобів масової інформації.

  це нереальний пункт. це має бути скоріше віднесене до сфери монополій і має бути завжди доступне для оприлюднення скільки змі знаходяться в руках одного власника, розділено за ареалами.

  > 8). Ліквідація міністерства культури та туризму. Створення держкомітету з підтримки музеїв, бібліотек та народних ремесел. Створення державної агенції з питань туризму.

  а це тут до чого? туризм - до монополій (тобто до ліквідації монополій). а культура хай буде у вигляді міністерства.

  ліквідація деравного управління справами. майном має управляти той до кого воно відноситься.

  > > Розділ IV. Місцеве самоврядування. >
  > 1). Впровадження електронної системи оприлюднення нормативно-правових актів, повних текстів бюджетів, вичерпних відомостей про комунальне майно місцевих громад та тендерні закупівлі всіх органів місцевого самоврядування

  не тільки електронної. друковану має фінансувати держава.

  > 2). Створення державної системи обов'язкового оприлюднення планів забудови територій населених пунктів та заявок на землевідвід.
  > 3). Створення дієвого механізму урахування громадської думки при прийнятті рішень про забудову та реконструкцію територій населених пунктів

  не просто врахування, а без дозволу громадськості на території громади не має нічого будуватись чи руйнуватись.

  > 4). Створення дієвого механізму дострокового припинення повноважень голів місцевих громад.

  а також мерів та депутатів, в тому числі вр.

  > 5). Введення референдумів з дострокового припинення повноважень місцевих рад.

  а це як? і хто це організовувати і фінансувати має? достатньо механізму відкликання голови і конкретних депутатів.

  > > Розділ V. Державне управління. >
  > 1). Створення державної системи оприлюднення нормативно-правових актів, бюджетів, штатних розкладів всіх держустанов.

  а також внутрішніх наказів, які впливають на громадян.

  > 2). Створення державної системи оприлюднення майнових даних державних службовців.

  а також впровадження системи контролю службовців за схемою баланс доходів-витрат.

  > 3). Створення системи обов'язкових конкурсів на заміщення всіх посад в державному управлінні.

  та в місцевих і центральних органах.

  > 4). Створення системи відповідальності державних службовців за дії, або бездіяльність, що спричиняють знищення, або спотворення інформації державних установ.

  кримінальна відповідальність держслужбовця за введення в оману громадян або приховування суспільно-важливої інформації

  > 5). Забезпечення неухильного дотримання ієрархії нормативно-правових актів, введення кримінальної відповідальності за видання нормативно-правових актів, що суперечать Конституції чи законам.

  адміністративної. кримінальної якщо це потягнуло за собою кримінально підсудні наслідки в громадян.

  > > Розділ VІ. Національна безпека. >
  > 1). Забезпечення доступу до всіх архівів ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ.

  за всі часи від початку їх створення. але доступу кому? всім підряд? напевне створення громадсько-державної комісії яка буде їх потроху оприлюднювати. десь так.

  > 2). Ліквідація СБУ та створення окремих спецслужб європейського зразка.

  :-()

  > 3). Створення Національного бюро розслідувань.
  > 4). Ліквідація прокуратури. Передача функцій підтримки державного звинувачення та представлення інтересів держави у суді підрозділу Міністерства юстиції. > 5). Ліквідація міліції, створення поліції європейського зразка.

  створення муніципальної та місцевої поліції. дозвіл місцевій та муніципальній міліції мати зброю. дозвіл громадянам мати короткоствольну та нарізну зброю. збільшення кримінальної відповідальності за неправомірне її використання. відсутність відповідальності у випадку використання зброї для захисту життя і майна.

  > 6). Ліквідація загальної військової повинності. Створення професійної армії європейського зразка.

  обовязкова початкова військова підготовка та ази поводження зі зброєю в старших класах та вузах.

  відновлення системи громадянської оборони, в т.ч. з можливістю використання її у випадку "здійснення прямої влади" при її узурпації, а також стихійних лихах і т.п.

  > > Розділ VІІ. Гроші. >
  > 1). Конституційне закріплення права мінімізувати податки.
  > 2). Скасування Господарського кодексу України.
  > 3). Ліквідація податкової міліції.

  перенесення основного соціального податкового навантаження на громадян саме громадянин має бути зацікавлений щоб за рахунок особисто ним сплачених податків зростав благоустрій навколо його помешкання та сервіс обслуговуючих його держслужбовців.

  > 4). Скасування ПДВ.
  > 5). Запровадження дієвого "єдиного реєстраційного вікна" для підприємців.

  будь-яка реєстрація будь-чого (підприємства, дитини, майна, машини) повинна проводитись в єдиному центрі єдиної автоматизованої бази даних.

  > 6). Введення єдиного соціального збору.
  > 7). Запровадження неоподатковуваності добровільних внесків та пожертв на культуру, мистецтва, науку, освіту та громадську діяльність.

  медицину, а також тимчасово (поки в держави грошей нема) на будівництво обєктів соц.призначення, дороги, мости і т.п.

  > 8). Припинення формування державного бюджету за рахунок продажу державного майна.
  > 9). Віднесення функції адміністрування податків до обов'язків держави, а не платників податків.

  запровадження механізму звітування держави "на що використані конкретні податки" (в т.ч. для місцевих бюджетів - місцеве звітування)

  збалансування місцевих і центральних податків та місцевих і центральних бюджетів. чіткий механізм оперування місцевим самоврядуванням місцевими податками.

  > > Заключні положення.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.09.22 | Пані

   Re: ну от, додав і дещо прокоментував.

   catko пише:
   > > Чергові задачі Помаранчевої Революції >
   >
   > >Помаранчева Революція підвела риску під пост-совєцьким етапом розвитку України.
   >
   > Помаранчева Революція підвела риску під черговим етапом відходу України від пост-совєцького режиму.

   угу

   > > > Але простої декларації про зміну принципів недостатньо. > > Необхідно зруйнувати ті державні структури, ті механізми,
   >
   > ліквідувати а не зруйнувати

   угу

   > > Розділ І. Права людини. >
   > > 1). Запровадження інституту виборних регіональних уповноважених з прав людини.
   >
   > чіткий механізм їх повноважень та прав в судах та органах влади. (вр? конституційний суд?)

   Дивися, тут вже розписана деяка деталізація
   http://maidan.org.ua/news/view.php3?bn=maidan_memo&key=1127142637&first=1127409316&last=1127143512

   > > 2). Запровадження інституту прямої законодавчої ініціативи громадян.
   >
   > через місцеві органи самоврядування?

   Ні, див. лінк вище.

   > > 3). Конституційне закріплення права громадян України на повстання у випадку узурпації державної влади чи системного невиконання державою своїх конституційних обов'язків.
   >
   > не "право на повстання" а "закріплення принципів і механізмів здійснення громадянами прямої влади у випадку..."

   Дуже цікаво. Пиши як детально.

   > > 4). Внесення до Конституції України наступних принципів: "Громадянинові дозволене все, що прямо не заборонене Конституцією та законами України" та "Державі та органам місцевого самоврядування заборонено все, що прямо не дозволено Конституцією та законами України."
   >
   > представництво європейського суду прав людини?

   а це можливо? Це до наших правозахисників питання.

   > > > Розділ ІІ. Правосуддя. >
   > > 1). Створення дієвого організаційно-правового механізму доступу громадян до правосуддя.
   > > 2). Запровадження ефективної системи прямого звернення громадян до Конституційного суду, запровадження публічного конкурсу на посади суддів Конституційного суду.
   > > 3). Створення регіональних палат Конституційного суду.
   >
   > розширення повноважень конституційного суду для розгляду порушення прав людини. (завязати уповноважених з прав людини на кс?)
   >
   > > 4). Ліквідація практики застосування державними контролюючими органами майнових санкцій у позасудовому порядку.
   >
   > система мирових угод між держ.органами та громадянами/підприємствами

   Підтримую.

   > > 5). Введення обов'язкової фіксації всіх судових процесів технічними засобами.
   >
   > та публікація результатів розгляду справ.

   підтримую

   > заснування інституту судового прецеденту

   Захаров обіцяв щось таке сформулювати. Там саме про прецеденти йшлося. Вкотре нагадую йому і всім.

   > > 6). Скасування недоторканості депутатів всіх рівнів.
   >
   > для ВР має зміст обмежити недоторканість а не повністю ліквідувати. наприклад для притягнення депутата вр треба санкція тільки верховного суду. (але ніяк не згода депутатів)
   >
   > > 7). Введення суду присяжних.
   > > 8). Впровадження суддівського самоврядування.
   > > 9). Запровадження адміністративної та фінансової незалежності судової влади.
   >
   > 8 і 9 пункт не зовсім зрозумілі. особливо 9 - хто має фінансувати суди в контексті їх фінансової незалежності?

   Сподіваюся. що автори цього дійдуть сюди і розпишуть їхню пропозицію у вигляді механізму реалізації

   > кримінальна відповідальність за перешкоджання роботи адвоката інститути приватних незалежних агенств з розслідувань (принаймні адвокат, журналіст і приватний дедектив мають мати однакові права доступу до інформації (ну крім адвокат-конкретний клієнт - там без обмежень) доступ до якої не заборонений законом)

   угу

   > кримінальна відповідальність за порушення приватної таємниці в.т.ч. прослуховування розмов, читання пошти і тп. - в т.ч. держ органами по відношенню до громадянина.

   угу

   > > > Розділ ІІІ. Соціальна та гуманітарна сфери. >
   > > 1). Ліквідація "природних" монополій у галузі надання комунальних послуг та послуг зв'язку.
   >
   > ліквідація всіх природних монополій, де присутнє державне управління (дороги, залізниці, повітряне і морське сполучення, охорона правопорядку, дозволи на зброю, наука і т.п). де воно відсутнє - є амку.

   Я погоджуюся. І таке вносилося, але не знайшло консенсусу. Може знов повторять аргументацію.

   > > 2). Введення страхової медицини.
   >
   > кримінальна відповідальність лікарів за шкоду або несумлінність.

   Угу. А хіба її нема ще?

   > > 3). Введення гарантій академічної свободи вищих навчальних закладів.
   > > 4). Забезпечення практичної рівності державних та недержавних шкіл.
   > > 5). Ліквідація Міністерства транспорту та зв'язку. Створення Міністерства транспорту. Створення Державного комітету з питань зв'язку та інформатизації.
   > > 6). Ліквідація державного телебачення та радіо. Ліквідація Держкомітету з питань телебачення та радіомовлення. Створення суспільного радіо та суспільного телебачення.
   >
   > 5 і 6 стосується природніх монополій. їх просто не має бути. мають бути органи які координують і регулюють, а де треба ліцензують і сертифікують. все.

   Цікава думка. Можеш сформулювати?

   > > 7). Створення державної системи оприлюднення повного ланцюга власників всіх зареєстрованих засобів масової інформації.
   >
   > це нереальний пункт. це має бути скоріше віднесене до сфери монополій і має бути завжди доступне для оприлюднення скільки змі знаходяться в руках одного власника, розділено за ареалами.

   Чому нереальний? Доречі Медіарада вже взяла цей пункт і почала просувати.

   > > 8). Ліквідація міністерства культури та туризму. Створення держкомітету з підтримки музеїв, бібліотек та народних ремесел. Створення державної агенції з питань туризму.
   >
   > а це тут до чого? туризм - до монополій (тобто до ліквідації монополій). а культура хай буде у вигляді міністерства.

   У відповідному розділі (див. обговорення) є коротке обгрунтування. Підтримувати треба ті сфери культури, які не можуть бути комерційними апріорі, а решта - відпустити і може стимулювати податками та прочіми економічними важелями.

   > ліквідація деравного управління справами. майном має управляти той до кого воно відноситься.

   Теж за. Дивно, що ніхто не додумався до цього.

   > > > Розділ IV. Місцеве самоврядування. >
   > > 1). Впровадження електронної системи оприлюднення нормативно-правових актів, повних текстів бюджетів, вичерпних відомостей про комунальне майно місцевих громад та тендерні закупівлі всіх органів місцевого самоврядування
   >
   > не тільки електронної. друковану має фінансувати держава.

   Подивися механізми реалізації по цьому розділу. Цей пункт досить детально вже розписаний.

   > > 2). Створення державної системи обов'язкового оприлюднення планів забудови територій населених пунктів та заявок на землевідвід.
   > > 3). Створення дієвого механізму урахування громадської думки при прийнятті рішень про забудову та реконструкцію територій населених пунктів
   >
   > не просто врахування, а без дозволу громадськості на території громади не має нічого будуватись чи руйнуватись.

   Я тільки за. Як це сформулювати у вигляді задачі та механізму реалізації?

   > > 4). Створення дієвого механізму дострокового припинення повноважень голів місцевих громад.
   >
   > а також мерів та депутатів, в тому числі вр.

   нагадую - пропорційка.

   > > 5). Введення референдумів з дострокового припинення повноважень місцевих рад.
   >
   > а це як? і хто це організовувати і фінансувати має? достатньо механізму відкликання голови і конкретних депутатів.
   >
   > > > Розділ V. Державне управління. >
   > > 1). Створення державної системи оприлюднення нормативно-правових актів, бюджетів, штатних розкладів всіх держустанов.
   >
   > а також внутрішніх наказів, які впливають на громадян.

   Угу. Здається цей пункт теж розписаний вже - подивися. Треба про такі накази додати.

   > > 2). Створення державної системи оприлюднення майнових даних державних службовців.
   >
   > а також впровадження системи контролю службовців за схемою баланс доходів-витрат.

   угу

   > > 3). Створення системи обов'язкових конкурсів на заміщення всіх посад в державному управлінні.
   >
   > та в місцевих і центральних органах.

   а хіба воно не включається в держуправління? Треба це точно і коректно розписати.

   > > 4). Створення системи відповідальності державних службовців за дії, або бездіяльність, що спричиняють знищення, або спотворення інформації державних установ.
   >
   > кримінальна відповідальність держслужбовця за введення в оману громадян або приховування суспільно-важливої інформації

   Угу. Здається воно було чи є в деталізації, чи забули включити. Про це йшлося.

   > > 5). Забезпечення неухильного дотримання ієрархії нормативно-правових актів, введення кримінальної відповідальності за видання нормативно-правових актів, що суперечать Конституції чи законам.
   >
   > адміністративної. кримінальної якщо це потягнуло за собою кримінально підсудні наслідки в громадян.
   >
   > > > Розділ VІ. Національна безпека. >
   > > 1). Забезпечення доступу до всіх архівів ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ.
   >
   > за всі часи від початку їх створення. але доступу кому? всім підряд? напевне створення громадсько-державної комісії яка буде їх потроху оприлюднювати. десь так.

   Йшлося пр науковців, тавсякі такі комісії. Грунтовно механізм розпишуть правозахисники.

   > > 2). Ліквідація СБУ та створення окремих спецслужб європейського зразка.
   >
   > :-()
   >
   > > 3). Створення Національного бюро розслідувань.
   > > 4). Ліквідація прокуратури. Передача функцій підтримки державного звинувачення та представлення інтересів держави у суді підрозділу Міністерства юстиції. > 5). Ліквідація міліції, створення поліції європейського зразка.
   >
   > створення муніципальної та місцевої поліції. дозвіл місцевій та муніципальній міліції мати зброю. дозвіл громадянам мати короткоствольну та нарізну зброю. збільшення кримінальної відповідальності за неправомірне її використання. відсутність відповідальності у випадку використання зброї для захисту життя і майна.

   я за. про зброю вже тезу як пропозицію внесено, поки заперечень нема. але попереду майже місяць

   > > 6). Ліквідація загальної військової повинності. Створення професійної армії європейського зразка.
   >
   > обовязкова початкова військова підготовка та ази поводження зі зброєю в старших класах та вузах.

   Може не військова, а щось типу... навички самозахисту, поведінки в надзвичайних ситуаціях, тощо? Тобто теж саме, але спрямоване на навички самозахисту та самоорганізації.

   ази поводження зі зброєю я категорично за. Супер!

   Але виключно на добровільних засадах. Бо треба поважати тих, хто принципово проти тримати зброю в руках. Їх все одно меншість.

   > відновлення системи громадянської оборони, в т.ч. з можливістю використання її у випадку "здійснення прямої влади" при її узурпації, а також стихійних лихах і т.п.

   Угу, з урахуванням того, що я написала вище. Пропоную "система громадянської самооборони". І краще щоб ця система була громадянською, а не державною, але за сильної державної підтримки. Я пішла думати над формулюваннями.


   > > > Розділ VІІ. Гроші. >
   > > 1). Конституційне закріплення права мінімізувати податки.
   > > 2). Скасування Господарського кодексу України.
   > > 3). Ліквідація податкової міліції.
   >
   > перенесення основного соціального податкового навантаження на громадян саме громадянин має бути зацікавлений щоб за рахунок особисто ним сплачених податків зростав благоустрій навколо його помешкання та сервіс обслуговуючих його держслужбовців.
   >
   > > 4). Скасування ПДВ.
   > > 5). Запровадження дієвого "єдиного реєстраційного вікна" для підприємців.
   >
   > будь-яка реєстрація будь-чого (підприємства, дитини, майна, машини) повинна проводитись в єдиному центрі єдиної автоматизованої бази даних.

   Угу

   > > 6). Введення єдиного соціального збору.
   > > 7). Запровадження неоподатковуваності добровільних внесків та пожертв на культуру, мистецтва, науку, освіту та громадську діяльність.
   >
   > медицину, а також тимчасово (поки в держави грошей нема) на будівництво обєктів соц.призначення, дороги, мости і т.п.

   В принципі можна погодитися але... виключно на розсуд місцевої громади (ці всі о"єкти там і будуть - у тергромаді.

   > > 8). Припинення формування державного бюджету за рахунок продажу державного майна.
   > > 9). Віднесення функції адміністрування податків до обов'язків держави, а не платників податків.
   >
   > запровадження механізму звітування держави "на що використані конкретні податки" (в т.ч. для місцевих бюджетів - місцеве звітування)

   Почитай обговорення розділу місцеве самоврядування - там вже таке розписано трохи.

   > збалансування місцевих і центральних податків та місцевих і центральних бюджетів. чіткий механізм оперування місцевим самоврядуванням місцевими податками.

   Угу. Але як це софрмулювати у вигляді задачі, яку можна відстежити на виконання?
   >
   > > > Заключні положення.

   заключні... а тепер мені йти і розкидувати твої пропозиції по конкретних пунктах та розділах....
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2005.09.25 | AxeHarry

    Re: ну от, додав і дещо прокоментував.

    Пані пише:
    > catko пише:
    > > створення муніципальної та місцевої поліції. дозвіл місцевій та муніципальній міліції мати зброю. дозвіл громадянам мати короткоствольну та нарізну зброю. збільшення кримінальної відповідальності за неправомірне її використання. відсутність відповідальності у випадку використання зброї для захисту життя і майна.
    >
    > я за. про зброю вже тезу як пропозицію внесено, поки заперечень нема. але попереду майже місяць
    >

    IMXO - tut malenkyj nuans - ne "dozvil" ( tobto "derzhava vysochajshe dozvolyae KoeKamu" - pryamyj shlyax do sytuacii "daj deneg") a realizacija bezzaperechnogo prava na zbroju ta samooboronu (tobto okrim vypadkiv koly derzhava dokazhe sho okremo vzyatomu konkretnomu Vasi "nizzya, bo pjanycya abo deboshyr etc.").


    > > > 6). Ліквідація загальної військової повинності. Створення професійної армії європейського зразка.
    > >
    > > обовязкова початкова військова підготовка та ази поводження зі зброєю в старших класах та вузах.
    >
    > Може не військова, а щось типу... навички самозахисту, поведінки в надзвичайних ситуаціях, тощо? Тобто теж саме, але спрямоване на навички самозахисту та самоорганізації.
    >
    > ази поводження зі зброєю я категорично за. Супер!
    >
    > Але виключно на добровільних засадах. Бо треба поважати тих, хто принципово проти тримати зброю в руках. Їх все одно меншість.
    >
    > > відновлення системи громадянської оборони, в т.ч. з можливістю використання її у випадку "здійснення прямої влади" при її узурпації, а також стихійних лихах і т.п.
    >
    > Угу, з урахуванням того, що я написала вище. Пропоную "система громадянської самооборони". І краще щоб ця система була громадянською, а не державною, але за сильної державної підтримки. Я пішла думати над формулюваннями.

    IMXO pry profesijnij armii vse odno mae buty shos na zrazok terytorialnyx vijskovyx formuvan (typu "kadrovanyx chastyn" - minimum vijskovyx, zakonservovana texnika - na "duzhe chornyj den'"), tobto kozhen vijskovozobovjazanyj pislya 18 rokiv mae projty na ix bazi pochatkovu vijskovu pidgotovku (typu zboriv 1-2 misyaci) - tam zhe jakraz mozhut bazuvatys i postijno dijuchi kursy povodzhennya iz zbroeju, i baza formuvan gromadyanskoi oborony (texnika, obladnannya), etc.

    IMXO.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2005.09.26 | Пані

     Re: ну от, додав і дещо прокоментував.

     AxeHarry пише:

     > IMXO pry profesijnij armii vse odno mae buty shos na zrazok terytorialnyx vijskovyx formuvan (typu "kadrovanyx chastyn" - minimum vijskovyx, zakonservovana texnika - na "duzhe chornyj den'"), tobto kozhen vijskovozobovjazanyj pislya 18 rokiv mae projty na ix bazi pochatkovu vijskovu pidgotovku (typu zboriv 1-2 misyaci) - tam zhe jakraz mozhut bazuvatys i postijno dijuchi kursy povodzhennya iz zbroeju, i baza formuvan gromadyanskoi oborony (texnika, obladnannya), etc.

     Я за таку ідею, але з обов"язковою "альтернативою". причому не з довідкою від пастора, як зараз, а просто за бажанням.

     Хто не хоче стріляти на полігоні, мусить мати можливість пройти курси медсестер-братів чи рятувальників чи щось подібне.

     Коротше - це треба деталізувати та розписувати.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2005.09.27 | Sean

      Re: ну от, додав і дещо прокоментував.

      Прохвесійна армія + військовий ("стрілецький") вишкіл (необов'язковий, оплачуваний державою - скажімо 1-3 місяці, тобто "мініконтракт", за місцем проживання) + введення у ВНЗ курсів* "основи військової справи"** замість варіятської "хвізкультури".

      * за системою "залік/незалік". "Залік" може давати певні пріоритети: певні гроші, право на безкоштовне відвідування якогось стрілецького клюбу, турпоїздку по "місцях української слави", якусь красиву кошерну висюльку, врешті право додати собі бал при складанні якогось екзамену.

      ** Так зможемо працевлаштувати певну кількість військових.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2005.09.27 | Пані

       Re: ну от, додав і дещо прокоментував.

       Sean пише:
       > Прохвесійна армія + військовий ("стрілецький") вишкіл (необов'язковий, оплачуваний державою - скажімо 1-3 місяці, тобто "мініконтракт", за місцем проживання) + введення у ВНЗ курсів* "основи військової справи"** замість варіятської "хвізкультури".

       Я наполягаю на "військової ТА рятувальної". Це основи рятування потопаючих, гасіння пожеж, лазання на канатах на дах будинку і таке інше. Такі навички в реальному житті набагато корисніші та затребуваніші ніж "хфізкультура", яка мусить бути суто опціональною теж, до речі.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2005.09.28 | Sean

        Згода (-)

  • 2005.10.12 | ВІО

   Re: ну от, додав і дещо прокоментував.

   >Впровадження системи мирових угод між держ.органами та громадянами/підприємствами

   Что хорошего ЭТО даст ограбленному НАРОДУ ?

   От чего откупаться нужно простому ч-ку ?
   От мента, от судьи, от налоговой ?
   Так это и так сплошь и рядом происходит - название другое.
   Кому у нас обычного суда недостает ?
   В чем специфика мировых соглашений и их преимущество?
 • 2005.09.26 | Білецький О.В.

  Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

  Правки, отримані милом від Білецького О.В. (наш постійний автор з Харкова) - ком. НЗ

  ---

  > Чергові задачі Помаранчевої Революції

  Завдання другого етапу Помаранчевої Революції

  > Помаранчева Революція підвела риску під пост-совєцьким етапом розвитку України.

  Помаранчева Революція є цілком закономірним продовженням об’єктивного історичного процесу визволення Українського народу з-під гніту експлуататорського класу державно-монопартійної номенклатури, яка безроздільно панувала у колишньому СРСР. Цей визвольний процес розпочався ще за часів радянської Перебудови наприкінці ХХ століття. Однак, після здобуття Україною Незалежності, він був на багато років пригальмований та загнаний у тінь контрреволюційно-номенклатурним реваншем.
  Саме тому, хоча Незалежність України й було здобуто, вона не принесла нашому народові очікуваних позитивних результатів. Адже наша Незалежність своєчасно не отримала позитивного заповнення насправді демократичним, гуманістичним і національним змістом. Також не були виконані інші, не менш важливі історичні завдання. Серед них, насамперед, слід назвати не лише здобуття Українським народом справжньої всебічної свободи, але й здобуття ним державної влади, засобів цієї влади та загальнонародної власності, котрі поки що залишаються у нас протиправно узурпованими компрадорськи налаштованим та безвідповідальним панівним класом державно-мультипартійної бюрократії.


  > У грудні минулого року український народ, вірний ідеалам правди, свободи та справедливості, здійснив, у відповідності до ст.5 Конституції, владу, безпосередньо, зробивши те, що за Конституцією мала зробити держава,-- забезпечив та захистив права та свободи людей.

  У листопаді-грудні 2004 року Український народ, вірний ідеалам демократії, принципам правди, свободи, справедливості та загального блага, у відповідності до ст.5 Конституції, безпосередньо реалізував своє природне право на владу, виконав свій обов’язок по захисту демократичного конституційного ладу країни, а також забезпечив гарантовані Конституцією права та свободи людини і громадянина.

  > Виконавши свою історичну місію, народ пішов з майданів з надією, що новий Президент, новий Уряд у своїй щоденній праці будуть керуватися національними інтересами та правом, принципами поваги, довіри та солідарності, що склали основу духу Помаранчевого Майдану.

  Народ пішов з революційних майданів з надією, що новий Президент і новий Уряд, сумлінно виконуючи урочисто дані йому обіцянки, надалі у своїй діяльності стануть керуватися, насамперед, національними інтересами та Конституцією, а також будуть суворо дотримуватися тих демократичних принципів, що склали основу духу Помаранчевого Майдану.

  > Проте політики та урядовці, що посіли верхні щаблі влади, поступово повернулися до звичних методів роботи: бажання отримати все більше і більше влади та конвертувати владу у надприбутки, контролювати все більше і більше ресурсів стали домінантою поведінки вчорашніх героїв Помаранчевого Майдану. До влади прийшли нові люди, але сутність влади залишилася старою. Замість діалогу з суспільством влада, за старою звичкою, практикує обіцянки, піар та маніпуляції суспільною свідомістю. Суспільство на це відповідає зневірою та апатією. Ці тенденції є надзвичайно загрозливими для подальшої долі України.

  Проте, політики та урядовці, що посіли верхні щаблі державної адміністрації, одразу ж повернулися до звичних методів діяльності, характерних для попереднього режиму. Бажання отримати все більше і більше влади, конвертувати її у власні надприбутки, контролювати майже всі суспільні ресурси і таке інше – стали домінантою поведінки вчорашніх героїв Помаранчевого Майдану. Здавалося б, до управління країною прийшли нові люди. Проте, сутність методів їхньої управлінської діяльності залишилася старою. Замість діалогу та позитивної взаємодії з народом нинішня адміністрація держави, за старою звичкою, брутально нехтує життєвими інтересами та конституційними правами людини і громадянина, практикує зневагу до громадської думки, намагається маніпулювати суспільною свідомістю та чинить інші діяння, які викликають в нашому суспільстві нерозуміння, несприйняття, значне роздратування та зневіру. Ці тенденції є надзвичайно загрозливими для подальшої долі нашої України.

  > Для подолання цієї загрози необхідно здійснити конституційну революцію у двох напрямах - формальному і ідеологічному.

  Отже, як переконливо свідчить вже й новітня історична практика, в Українського народу немає вічних друзів. Однак, у нього є власні одвічні інтереси, які постійно зневажаються усілякими можновладцями. Тому, задля ефективного та прискореного подолання існуючою значної загрози національній безпеці, Українському народові необхідно розпочати здійснення другого етапу мирної та системної Помаранчевої революції, яка має тепер йти у двох основних напрямах – ідеологічному та інституціональному.

  > Перший напрям передбачає внесення до Конституції системних змін, спрямованих на посилення гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина, гарантій реального народовладдя та забезпечення ефективності функціонування державного механізму, його прозорості і стійкості до різноманітних "кризових чинників". "Ручне керування" та особистісний чинник мають поступитися ефективній законній процедурі. В основі такого механізму має бути відповідальність влади перед суспільством та верховенство права.

  Перший напрям - це "революція в собі". Вона полягає, насамперед, в докорінній зміні суспільної свідомості у сприйнятті комплексу взаємовідносин "суспільство-держава". Замість помилкового принципу "держава владарює в суспільстві та контролює його" необхідно утвердити у свідомості кожного українця загальний природний принцип: "суспільство, як надсистемне ціле, владарює в країні та контролює державу, як свою частину і службовий компонент".

  > Другий напрям - це "революція в собі", котра полягає в докорінній зміні суспільної свідомости у системі взаємовідносин "суспільство-влада" і подолання правового нігілізму політиків та державних посадовців. Замість принципу "влада контролює суспільство" утвердити принцип "суспільство контролює владу".

  Другий напрям передбачає внесення до Конституції України кардинальних системних змін. Вони мають бути спрямованими, насамперед, на подальше становлення й розвиток у нас прямого і реального народовладдя та дійсне забезпечення його гарантій, включаючи й право народу на безпосередній захист демократичного конституційного ладу, на створення дієвого конституційного механізму протидії узурпації народної влади та суспільних ресурсів окремими особами чи групами, на посилення гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина, на забезпечення ефективності та суспільно-корисної результативності функціонування державного механізму, контролю за ним з боку суспільства і таке інше.

  Віднині "ручне керування" та особистісний чинник мають поступитися демократичній законній процедурі. В основі діяльності державного механізму має бути принцип верховенство права, сувора й неминуча відповідальність держави, як і абсолютно всіх її посадових осіб, перед суспільством та громадянином за власні дії чи бездіяльність.

  > Але простої декларації про зміну принципів недостатньо.
  >
  > Необхідно зруйнувати ті державні структури, ті механізми, призначенням яких є практична реалізація принципу "держава контролює суспільство", та замінити їх такими державними структурами, такими механізмами, що реалізують принцип "суспільство контролює владу". Необхідна ліквідувати "п'яті колеса" та "гравітаційні центри корупції" у державному механізмі за принципом: "ліквідація недієздатних структур, але збереження їх суспільно-корисних функцій".

  Необхідно скасувати ті державні структури, ті механізми, призначенням яких є практична реалізація принципу "держава контролює суспільство", та замінити їх громадянськими механізмами, що реалізують принцип "суспільство контролює державу". Обов’язково слід демонтувати у державній машині "п'яті колеса" та "гравітаційні центри корупції" за принципом: "ліквідація недієздатних державних структур та передача їх суспільно-корисних функцій інститутам громадянського суспільства".

  > Сукупність практичних кроків, що покликані зреалізувати принцип "суспільство контролює владу", складає чергові задачі Помаранчевої Революції.

  Сукупність практичних кроків, що покликані зреалізувати принцип "суспільство контролює державу", складає чергові задачі Помаранчевої Революції.

  > Цими задачами є:
  >
  > Розділ І. Права людини.
  >
  > 1). Запровадження інституту виборних регіональних уповноважених з прав людини.

  1). Запровадження не лише інституту виборних регіональних уповноважених з прав людини, але й створення розгалуженої мережі громадських правозахисних організацій та незалежних правозахисників. Вони мають здійснювати постійний суспільний контроль за дотриманням усіма органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та підприємствами, всіма посадовими особами вимог Конституції та чинного законодавства України, запобігати будь-яким протиправним посяганням з їхнього боку на конституційні права і свободи людини і громадянина.

  > 2). Запровадження інституту прямої законодавчої ініціативи громадян.

  2). Запровадження інституту прямої законодавчої ініціативи громадян, а також послідовне упровадження головного і найхарактернішого принципу демократії – прийняття та скасування державних законів безпосередньо народом.

  > 3). Конституційне закріплення права громадян України на повстання у випадку узурпації державної влади чи системного невиконання державою своїх конституційних обов'язків.
  > 4). Внесення до Конституції України наступних принципів: "Громадянинові дозволене все, що прямо не заборонене Конституцією та законами України" та "Державі та органам місцевого самоврядування заборонено все, що прямо не дозволено Конституцією та законами України."
  >
  > Розділ ІІ. Правосуддя.

  1). Всі суди в Україні утворюються на засадах виборності судей. Судді місцевих (районів, міст) судів обираються громадянами на підставі загального, рівного та прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на два роки. Вищестоящі суди обираються відповідними виборними органами, строком на два роки. Обмежень кількості термінів обрання для суддів не існує. Проте, судді є відповідальними за свою діяльність перед виборцями або органами, що їх обрали, і можуть бути достроково звільнені з посад за вимогою останніх.

  > 1). Створення дієвого організаційно-правового механізму доступу громадян до правосуддя.
  > 2). Запровадження ефективної системи прямого звернення громадян до Конституційного суду, запровадження публічного конкурсу на посади суддів Конституційного суду.
  > 3). Створення регіональних палат Конституційного суду.
  > 4). Ліквідація практики застосування державними контролюючими органами майнових санкцій у позасудовому порядку.
  > 5). Введення обов'язкової фіксації всіх судових процесів технічними засобами.
  > 6). Скасування недоторканості депутатів всіх рівнів.
  > 7). Введення суду присяжних.
  > 8). Впровадження суддівського самоврядування.
  > 9). Запровадження адміністративної та фінансової незалежності судової влади.

  9). Забезпечення адміністративної та фінансової незалежності судової влади.

  >
  > Розділ ІІІ. Соціальна та гуманітарна сфери.

  1). Забезпечення суворого дотримання органами державної влади та місцевого самоврядування, установами, організаціями та підприємствами вимог ст. ст. 46, 47, 48 Конституції, чинного законодавства України про прожитковий мінімум та державні соціальні гарантії.

  > 1). Ліквідація "природних" монополій у галузі надання комунальних послуг та послуг зв'язку.

  2) Ліквідація "природних" монополій у галузі надання житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку, а також забезпечення їх рівнодоступності для всіх громадян.

  > 2). Введення страхової медицини.

  3). Виконання положень Конституції про право громадян на якісні й безоплатні медицину та освіту за рахунок коштів державного бюджету.

  > 3). Введення гарантій академічної свободи вищих навчальних закладів.

  3). Введення гарантій академічної автономії вищих навчальних закладів.

  > 4). Забезпечення практичної рівності державних та недержавних шкіл.
  > 5). Ліквідація Міністерства транспорту та зв'язку. Створення Міністерства транспорту. Створення Державного комітету з питань зв'язку та інформатизації.
  > 6). Ліквідація державного телебачення та радіо. Ліквідація Держкомітету з питань телебачення та радіомовлення. Створення суспільного радіо та суспільного телебачення.

  5). Ліквідація Міністерства транспорту та зв'язку. Створення Міністерства транспорту. Створення Державного комітету з питань зв'язку та інформатизації.

  6). Створення суспільного радіо та суспільного телебачення.

  > 7). Створення державної системи оприлюднення повного ланцюга власників всіх зареєстрованих засобів масової інформації.
  > 8). Ліквідація міністерства культури та туризму. Створення держкомітету з підтримки музеїв, бібліотек та народних ремесел. Створення державної агенції з питань туризму.
  >
  > Розділ IV. Місцеве самоврядування.

  1). Впровадження та розвиток системи справжнього й безпосереднього самоврядування місцевих громад, насамперед, на базі застосуванням новітніх технічних засобів зв’язку, інтернету, передових інформаційних технологій.
  2) Скорочення терміну обрання голів та депутатів рад місцевих громад до двох років.
  3). Введення практики дострокового припинення повноважень місцевих рад, окремих депутатів та голів місцевих громад за вимогою виборців.


  > 1). Впровадження електронної системи оприлюднення нормативно-правових актів, повних текстів бюджетів, вичерпних відомостей про комунальне майно місцевих громад та тендерні закупівлі всіх органів місцевого самоврядування
  > 2). Створення державної системи обов'язкового оприлюднення планів забудови територій населених пунктів та заявок на землевідвід.
  > 3). Створення дієвого механізму урахування громадської думки при прийнятті рішень про забудову та реконструкцію територій населених пунктів
  > 4). Створення дієвого механізму дострокового припинення повноважень голів місцевих громад.
  > 5). Введення референдумів з дострокового припинення повноважень місцевих рад.
  >
  > Розділ V. Державне управління.

  1) Повернення до системи виборів депутатів Верховної Ради України та місцевих рад за мажоритарним принципом.
  2) Обмеження кількості депутатів Верховної Ради України 225 особами, скорочення терміну їх обрання до двох років, забезпечення реальної можливості дострокового відкликання депутатів за вимогою виборців.
  3) Запровадження для всіх посадових осіб держави такої системи оплати праці, при якій розмір винагороди буде прямо залежати від конкретно досягнутих ними у певний проміжок часу результатів, що обов’язково мають бути корисними для громадян і суспільства.
  4) Сувора відповідальність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій та підприємств за неналежне реагування на звернення громадян та бюрократичну тяганину.


  > 1). Створення державної системи оприлюднення нормативно-правових актів, бюджетів, штатних розкладів всіх держустанов.
  > 2). Створення державної системи оприлюднення майнових даних державних службовців.
  > 3). Створення системи обов'язкових конкурсів на заміщення всіх посад в державному управлінні.
  > 4). Створення системи відповідальності державних службовців за дії, або бездіяльність, що спричиняють знищення, або спотворення інформації державних установ.
  > 5). Забезпечення неухильного дотримання ієрархії нормативно-правових актів, введення кримінальної відповідальності за видання нормативно-правових актів, що суперечать Конституції чи законам.
  >
  > Розділ VІ. Національна безпека.
  >
  > 1). Забезпечення доступу до всіх архівів ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ.
  > 2). Ліквідація СБУ та створення окремих спецслужб європейського зразка.

  1). Широке залучення до вирішення проблем національної безпеки, для охорони громадського порядку та контролю за правоохоронними органами громадян та громадських формувань.
  2). Корінна реорганізація СБУ та перетворення її на спецслужбу європейського зразка.


  > 3). Створення Національного бюро розслідувань.
  > 4). Ліквідація прокуратури. Передача функцій підтримки державного звинувачення та представлення інтересів держави у суді підрозділу Міністерства юстиції.
  > 5). Ліквідація міліції, створення поліції європейського зразка.

  5). Ліквідація міліції, створення поліції європейського зразка (?) та інституту шерифів.

  > 6). Ліквідація загальної військової повинності. Створення професійної армії європейського зразка.
  >
  > Розділ VІІ. Гроші.

  Розділ VІІ. Фінанси.

  >
  > 1). Конституційне закріплення права мінімізувати податки.
  > 2). Скасування Господарського кодексу України.
  > 3). Ліквідація податкової міліції.
  > 4). Скасування ПДВ.
  > 5). Запровадження дієвого "єдиного реєстраційного вікна" для підприємців.
  > 6). Введення єдиного соціального збору.
  > 7). Запровадження неоподатковуваності добровільних внесків та пожертв на культуру, мистецтва, науку, освіту та громадську діяльність.
  > 8). Припинення формування державного бюджету за рахунок продажу державного майна.
  > 9). Віднесення функції адміністрування податків до обов'язків держави, а не платників податків.
  >
  > Заключні положення.
  >
  > Цей Меморандум містить перелік першочергових задач, вирішення яких забезпечить необхідний і незворотний поступ у розбудові громадянського суспільства в Україні разом з остаточним утвердженням демократичних засад побудови та функціонування нашої держави. Реалізація Меморандуму утвердить механізм суспільного діалогу, як єдино можливу форму комунікацій в системі "суспільство - влада" і у такий спосіб започаткує процес створення нової Конституції України.

  в системі "суспільство - держава"

  >
  > Кожна з задач сформульована у такий спосіб, що дозволяє просту перевірку, чи виконана та задача, а чи ні.
  >
  > Меморандум є відкритий для широкого публічного обговорення, деталізації його положень та створення проектів їхньої реалізації.


  > Меморандум є відкритий для змін та доповнень, що можуть бути спричинені, або обумовлені діями влади та політикуму, що спричинятимуть порушення або обмеження прав та свобод людини і громадянина та внаслідок суспільного обговорення.

  Меморандум є відкритий для змін та доповнень, що можуть бути спричинені, або обумовлені діями держави та політикуму, що спричинятимуть протиправні порушення або обмеження прав та свобод людини і громадянина та внаслідок суспільного обговорення.

  > Порядок внесення змін та доповнень, обговорення Меморандуму та актуальна версія Меморандуму – в мережі Інтернет за адресою http://maidan.org.ua/go/memo

  ПРИМІТКА:

  Чи не забагато у нашому Меморандумі “європейського зразка”? Думаю, що нам не слід було б настільки ідеалізувати сучасний Захід. Адже там теж є дуже багато проблем у функціонуванні морально застарілих “державних механізмів”, котрі себе вже історично вичерпали. Відмирання традиційної “західної демократії” (насправді ж - олігархократії), партійної системи організації влади та взагалі інституту держави, як такого – це об’єктивний і глобальний процес.
  На зміну державі та її інституціям тепер впевненно йде “інформаційно-мережеве” суспільство. Воно є бездержавним громадянським суспільством, в якому буде на ділі й повною мірою реалізований демократичний ідеал – безпосереднє народовладдя, що здійснюватиметься на основі новітніх науково-технічних досягнень. Це нам треба ясно побачити та усвідомити вже сьогодні. І з огляду саме на це нам слід проектувати власну соціальну систему – на стратегічну, віддалену перспективу...
  По прямій Захід нам уже ніколи не наздогнати. Проте, ми можемо навіть перегнати його, якщо пройдемо через історичний “гіперпростір” та швидше від нього створимо принципово нову, більш прогресивну та ефективну соціальну організацію...
  Головна для нас проблема зараз, як і завжди, “не в уборных, а в головах”!
 • 2005.09.27 | анатолий

  Розділ VІІ. Гроші : Зміни та доповненя.

  Розділ VІІ. Гроші.

  Все ТАК, окрім:

  4). Скасування ПДВ.

  Замість скасування:

  а) Негайне скасування роздільного нарахування ПДВ і ПДВ - накладних.Тобто ліквідація "помилки Азарова".
  б) ПДВ платять ТІЛЬКИ виробники та імпортери.
  в)Виробник ескпортуючий продукцию сплачує з експортованної продукції 50% ПДВ. Якщо експорт складає не менш 50% виробництва ПДВ, на цей вид продукції, НЕ СПЛАЧУЄТЬСЯ.

  Додати слідуючі пункти?:
  11. Вартість комунальних послуг (ел.енергія, вода, газ, тепло та ін )для населення та суб*єтів підприємницької діяльності усіх видів (юр. та фіз.) зрівнюється.( До речі: у Європі , куди ми так "стрімко" просуваємось , населення сплачує більше ніж СПД на 20 - 80 %% )
  12.Поширити спрощену систаму оподаткування у містах до 150 000 мешканців на алкогольні та тютюнові вироби.
  13.Ввести діференційну ставку на ліцензії (тютюн та алкоголь) в залежності від розмірів населеного пункту.

  І найбільш важливе: ВСЕ законодавство та ВСІ нормативні акти по підприємництву перевести на РЕЄСТРАЦІЙНУ систему. Замість існуючої ДОЗВІЛЬНОЇ. Приступити НЕГАЙНО !!!
 • 2005.09.27 | ВІО

  Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

  >9). Ліквідація міністерства архітектури та будівництва. :)

  И еще оставить свободное место для подобного гашения чиновного
  зодчества...

  Ох уж эти кролики...

  ПС Это на затравку. Счас остыну и подключусь в нормальное русло.
 • 2005.09.27 | ВІО

  Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

  Крайний срок обсуждения ?
  Точечные первичные и конечные массовые адресаты ?
  Разработка тактики максимального освещения в обществе ?

  Кто что-то знает - ответьте.

  ПС Кроме пары сайтов - нигде не нашел анонсов акции. :(
  Может обойдемся без очередных замахов на рупь ?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.09.27 | Пані

   Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

   ВІО пише:
   > Крайний срок обсуждения ?

   безкінечність, бо немає межі досконалості.
   Але якийсь більш менш цілісний документ планується зробити до 20 грудні - це 5та річниця сайту (та УБК). Тоді ж і провести за можливості щось типу конференції в Києві на цю тему.

   > Точечные первичные и конечные массовые адресаты ?

   Цільова аудиторія: Всі партії, урядовці, політологи та опінйон мейкери.

   > Разработка тактики максимального освещения в обществе ?

   В суспільстві в цілому - поки не дуже треба. Це треба буде після 20 грудня. Треба тільки в цільовій аудиторії. Тактика - преса та дірект мейл різного типу.


   > ПС Кроме пары сайтов - нигде не нашел анонсов акции. :(

   Пару тижнів обговорюємо і запускаємо чергову хвилю через інформагенції. Воно поки навіть і не структуровано достатньо зручно для залучення ширших мас цільової аудиторії.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2005.09.27 | ВІО

    Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

    > безкінечність, бо немає межі досконалості.
    Але якийсь більш менш цілісний документ планується зробити до 20 грудні - це 5та річниця сайту (та УБК). Тоді ж і провести за можливості щось типу конференції в Києві на цю тему.

    Это концептуальная вещь - нет смысла растекаться мыслями до
    Нового Года - после начнется такая гонка, что и по шпалам не догоним.
    Предлагаю - терки еще с месяц для усушки и предельного прояснения смысла каждого пункта. С месяц на инфопрезентации и переговоры
    с лидерами ведущих партий.
    Торжественное подписание на годовщину Майдана прямо там как
    Манифест со всеми шишками кто не против.
    Со старта выборной кампании делегировать наших фронтменов в студии
    для полемики (от народа будет квота, я думаю ) закрепив за ними
    конкретную дичь: Свистович, Монтян, кто еще - пусть жребий бросят
    кому какая из них достанется и не выпускать пока не сдадутся.
    Просто тупо зачитывать пункты и спрашивать их мнение.


    > Цільова аудиторія: Всі партії, урядовці, політологи та опінйон мейкери.

    Опять же распыл не годится - не все, а перспективные :)
    Вменяемые т.е. Ну не к Симочке же с этим подкатывать...
    А Симочка еще куда ни шло...

    >> Разработка тактики максимального освещения в обществе ?


    > В суспільстві в цілому - поки не дуже треба. Це треба буде після 20 грудня. Треба тільки в цільовій аудиторії. Тактика - преса та дірект мейл різного типу.

    См. выше. И ниже.

    > Пару тижнів обговорюємо і запускаємо чергову хвилю через інформагенції. Воно поки навіть і не структуровано достатньо зручно для залучення ширших мас цільової аудиторії.

    Главное попасть в телек - инфоповод - как проект альтернативного Меморандума от активистов Майдана pro пакт Ю-Я. НТН потянет тему ?
    Заварить на 5м кашу с обсуждением разницы - они это любят. :)

    Пока все.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2005.09.27 | Пані

     Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

     ВІО пише:
     > > безкінечність, бо немає межі досконалості.
     > Але якийсь більш менш цілісний документ планується зробити до 20 грудні - це 5та річниця сайту (та УБК). Тоді ж і провести за можливості щось типу конференції в Києві на цю тему.
     >
     > Это концептуальная вещь - нет смысла растекаться мыслями до
     > Нового Года - после начнется такая гонка, что и по шпалам не догоним.
     > Предлагаю - терки еще с месяц для усушки и предельного прояснения смысла каждого пункта. С месяц на инфопрезентации и переговоры
     > с лидерами ведущих партий.

     Це не треба розділяти і воно буде йти паралельно.

     > Торжественное подписание на годовщину Майдана прямо там как

     Це не наша свадьба. Товпитися в черзі на поділ помаранчевого пирога з Юлей, Ющом, Касей та іншими ми не будемо. Нам своє робить і перші 5 років, і другі, і треті. Для нам ті роковини - це просто чергова дата в календарі.

     > Манифест со всеми шишками кто не против.
     > Со старта выборной кампании делегировать наших фронтменов в студии
     > для полемики (от народа будет квота, я думаю ) закрепив за ними
     > конкретную дичь: Свистович, Монтян, кто еще - пусть жребий бросят
     > кому какая из них достанется и не выпускать пока не сдадутся.
     > Просто тупо зачитывать пункты и спрашивать их мнение.

     так, і це планується теж. І ви можете йти в люди і робити теж саме. І хто завгодно. І не треба обмежуватису фронтменами, зараз якраз просувають ММ люди, яких всі найменше бачили. Найктивніше йдуть роботи по відлову наших політиків, які пасуться в США, а також львівського політбомонду. І так воно і буде по тилам ходити і в КИєв прийде тільки в кінці.

     >
     > > Цільова аудиторія: Всі партії, урядовці, політологи та опінйон мейкери.
     >
     > Опять же распыл не годится - не все, а перспективные :)
     > Вменяемые т.е. Ну не к Симочке же с этим подкатывать...
     > А Симочка еще куда ни шло...

     Розіслати дірект-мейлом не вломиться всім поголівно.

     >
     > >> Разработка тактики максимального освещения в обществе ?
     >
     >
     > > В суспільстві в цілому - поки не дуже треба. Це треба буде після 20 грудня. Треба тільки в цільовій аудиторії. Тактика - преса та дірект мейл різного типу.
     >
     > См. выше. И ниже.
     >
     > > Пару тижнів обговорюємо і запускаємо чергову хвилю через інформагенції. Воно поки навіть і не структуровано достатньо зручно для залучення ширших мас цільової аудиторії.
     >
     > Главное попасть в телек - инфоповод - как проект альтернативного Меморандума от активистов Майдана pro пакт Ю-Я. НТН потянет тему ?

     Ми вже були з цим в теліку ДО меморандуму ЮЯ. І це в нас аж ніяк не альтернатива, бо це документи з різних площин.

     > Заварить на 5м кашу с обсуждением разницы - они это любят. :)

     Згодом - звичайно спробуємо.

     буде наступна пресуха - приходьте, познайомимося. Анонси будуть заздалегідь. Скоріше за все наступного тижня.

     ПС. І велике прохання - ваші пропозиції (з іншого поста) пробуйте відпоірувати в параметризуємому вигляді, тобто так, що це легко було відстежити - "виконане - не виконане"
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2005.09.27 | ВІО

      Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

      >> Предлагаю - терки еще с месяц для усушки и предельного прояснения смысла каждого пункта. С месяц на инфопрезентации и переговоры с лидерами ведущих партий.

      >Це не треба розділяти і воно буде йти паралельно.

      Все равно чем быстрее рыбу подкоптим до товарного вида тем больше
      шансов не пролететь с широкой оглаской.

      >> Торжественное подписание на годовщину Майдана прямо там как


      >Це не наша свадьба. Товпитися в черзі на поділ помаранчевого пирога з Юлей, Ющом, Касей та іншими ми не будемо. Нам своє робить і перші 5 років, і другі, і треті. Для нам ті роковини - це просто чергова дата в календарі.

      Упс, а Вы откуда знаете про Велику Помаранчеву Злуку ?

      > Манифест со всеми шишками кто не против.

      > Со старта выборной кампании делегировать наших фронтменов в студии

      > для полемики (от народа будет квота, я думаю ) закрепив за ними

      > конкретную дичь: Свистович, Монтян, кто еще - пусть жребий бросят

      > кому какая из них достанется и не выпускать пока не сдадутся.

      > Просто тупо зачитывать пункты и спрашивать их мнение.


      >так, і це планується теж. І ви можете йти в люди і робити теж саме. І хто завгодно. І не треба обмежуватису фронтменами, зараз якраз просувають ММ люди, яких всі найменше бачили. Найктивніше йдуть роботи по відлову наших політиків, які пасуться в США, а також львівського політбомонду. І так воно і буде по тилам ходити і в КИєв прийде тільки в кінці.

      В конце ЧЕГО ? Что-то много в последнее время сусаниных развелось.

      >Ми вже були з цим в теліку ДО меморандуму ЮЯ. І це в нас аж ніяк не альтернатива, бо це документи з різних площин.

      >> Заварить на 5м кашу с обсуждением разницы - они это любят.
      >Згодом - звичайно спробуємо.
      Попытка не пытка, поторгуйтесь тогда и за опрос - стабилизец в
      прошлое или движемся дальше катком по политтрупам только вперед.

      >буде наступна пресуха - приходьте, познайомимося. Анонси будуть заздалегідь. Скоріше за все наступного тижня.

      Приду обязательно. На годовщину окончательной победы. :)
      Просто Вы не представляете себе всю степень моей виртуальности.
      Чересчур много духовности на куб.см. плоти :)
      Боюсь вознестись раньше срока.

      >ПС. І велике прохання - ваші пропозиції (з іншого поста) пробуйте відпоірувати в параметризуємому вигляді, тобто так, що це легко було відстежити - "виконане - не виконане"

      Это про вечевое голосование ?
      А то я и в нацбезпеке напостил...
      Там вроде параметризовано.
 • 2005.09.27 | ВІО

  Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

  "Але простої декларації про зміну принципів недостатньо. "
  ...Вместо эпиграфа.

  >... "революція в собі", котра полягає в докорінній зміні суспільної свідомости у системі взаємовідносин "суспільство-влада" і подолання правового нігілізму політиків та державних посадовців. Замість принципу "влада контролює суспільство" утвердити принцип "суспільство контролює владу".

  >Необхідно зруйнувати ті державні структури, ті механізми, призначенням яких є практична реалізація принципу "держава контролює суспільство", та замінити їх такими державними структурами, такими механізмами, що реалізують принцип "суспільство контролює владу". Необхідна ліквідувати "п'яті колеса" та "гравітаційні центри корупції" у державному механізмі за принципом: "ліквідація недієздатних структур, але збереження їх суспільно-корисних функцій".
  +
  Розділ І. Права людини.

  2). Запровадження інституту прямої законодавчої ініціативи громадян.
  +
  Розділ IV. Місцеве самоврядування.

  3). Створення дієвого механізму урахування громадської думки при прийнятті рішень про забудову та реконструкцію територій населених пунктів
  4). Створення дієвого механізму дострокового припинення повноважень голів місцевих громад.
  5). Введення референдумів з дострокового припинення повноважень місцевих рад.

  Все эти декларации технически увяжутся при создании вечевой системы
  голосования на основе современных коммуникационных ТХ (напоминаю -
  в Украине уже 21 млн. мобилок на руках...)
  Предельно просто организовать голосование типа Да/Нет.
  Чуть сложнее - выбор из списка. Придется применять WAP... :)
  Необходимый минимум справочной инфы - SMSской или голосовой почтой.
  Начинать с муниципальных голосований продвигаясь вверх до уровня
  Всенародного Вече. Поле для позитивных экспериментов непаханое.
  И несчастных стариков не нужно будет на ношах переть умирать на участки - партия-спонсор сама купит им трубки и проплатит голосование. Да, голос будет стоить денег. Самоокупаемость свободы выбора - для оплаты услуг провайдеров и систем биллинга.
  Скупать голоса тут тоже можно. Но только вот мухлевать будет бессмысленно - даже если и удастся подкупить большинство - придется для него делать добрые дела т.к. регулярные рейтинговые голосования (мин. - раз в год) не позволят избранным в исполнительную власть раслабляться за наш счет. И они очень быстро это поймут. Или так же быстро разорятся... :)
  Что, собственно, от них и требуется.
  Не к стенке же их за вранье.

  И главное - это будет весело.

  Политически мобильная камасутра - не они нас, а мы их.
  Регулярно, разнообразно и с удовольствием.
  А с представительской демократией надо потихоньку завязывать.
  Черчилль был 1000 раз прав.
  Слишком много ракушек наросло за века эксплуатации депутатского
  корпуса - чрезмерное трение о поверхность общества накаляет
  и без того непростую обстановку. Планетарный масштаб проблемы.
  Что необходимо и достаточно для эффективного политменеджмента:
  Прямая законодательная инициатива усиленная открытым общественным
  обсуждением (типа форума Майдана, а почему типа ? :) ) и подкрепленная
  профессиональными экспертными группами по направлениям.
  Прямые выборы судебной и исполнительной власти всех значимых уровней.
  Вот и все печки-лавочки.
  А то вечно будем колотиться с этой долбанной политикой в старой ступе
  взаимоисключающих противоречий и корыстного лоббизма узкогрупповых
  интересов. А так хочется просто медитировать по жизни без задней
  мысли и выборной фиги в переднем кармане.

  Впрочем кому-то тут это читать уже неприятно, а господа сутяги от
  искуса политикусом ? Мужайтесь, вам - на выход. Без скафандра.
 • 2005.09.28 | Пані

  Пропозиції Ю.Уманського з пошти

  ММ. Розділ ІІ. Правосуддя
  4). Ліквідація практики застосування державними контролюючими органами майнових санкцій у позасудовому
  порядку.

  Законодавча заборона застосування державними контролюючими органами будь-яких майнових санкцій у
  позасудовому порядку з забезпеченням виконання судового рішення шляхом накладення арешту на відповідне
  майно чи заборони здійснювати певні дії і майновою відповідальністю (відшкодування шкоди включно з
  неотриманим прибутком) держави за такі заходи у разі наступного недоведення в суді правопорушення з
  боку відповідного суб'єкта права.

  Пропозиція: до цього додати персональну (адміністративну, цивільно-майнову (це дуже важливо) та, за
  наявності ознак посадового злочину, кримінальну відповідальність конкретної посадової особи, яка
  ініціювала необґрунтовані санкції.

  --------------------------------------------------------------------------------
  Пропозиції до Розділу ІІ. Правосуддя
  2. Заснування інституту судового прецеденту
  22-09-2005, catko

  У мене заперечення: ми що, хочемо перейти з континентальної системи права на британо-американську з
  усіма її дурницями? За якийсь час судді змушені будуть замість законодавства вивчати багатотомні
  збірники отих прецедентів, що були створені якимось суддею бундюченком із замухлюєвки скількісь там
  років тому. Ото буде матер’ялу для затягування справ...
  Якщо ж мова йде про однакове застосування норм законодавства, то тут нічого не треба вигадувати, бо ця
  система у нас існує, але не завжди працює. Тож тут проблема не у системі права, а у тому, що право не
  працює - судову та виконавчу систему треба реформувати. Інститут прецеденту тут нічого не додасть,
  окрім проблем.

  --------------------------------------------------------------------------------

  ММ. Розділ V. Державне управління
  до п.4. - деталізація
  By NatalkaZ on Ср, 2005-09-28 00:09
  кримінальна відповідальність держслужбовця за введення в оману громадян або приховування суспільно-
  важливої інформації

  Пропозиція: а також сувора (і невідворотня) відповідальність за "загублені" документи - до
  кримінальної включно.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Пропозиції до Розділу VІІ. Гроші
  Варіанти ЗАМІСТЬ "Скасування ПДВ"

  1а. Скасування ПДВ та введення ведення податку з продажу.
  1б. Скасування ПДВ та введення 20% податку з продажу.
  1в. Скасування ПДВ та введення ведення 15% податку з продажу. - Боровик
  1г. Замість ПДВ - ввести "податок з обороту", прозорий, фіксований на %5-6 - Стефан
  1д. Зниження ПДВ до 10% із гарантованим відшкодуванням експортного ПДВ - lexx

  1г. а) Негайне скасування роздільного нарахування ПДВ і ПДВ - накладних.Тобто ліквідація "помилки
  Азарова".
  б) ПДВ платять ТІЛЬКИ виробники та імпортери.
  в) Виробник ескпортуючий продукцию сплачує з експортованної продукції 50№ ПДВ. Якщо експорт складає не
  менш 50% виробництва ПДВ, на цей вид продукції, НЕ СПЛАЧУЄТЬСЯ.
  анатолій - 27-09-2005

  Заперечення до усіх варіантів: ПДВ має бути скасовано. Його не можна замінити на "податок з обороту"
  ("податок з продажу" - то те саме), оскільки це у будь-якому разі збільшить податкове навантаження із
  усіма наслідками. Податок з обороту вже існує - це єдиний податок для юридичних осіб (6-10 %). І він
  дуже обмежено застосовуваний, оскільки накладається на усі валові затрати, отже робить нерентабельними
  торгівлю і ресурсомістке виробництво.
  ПДВ ж фактично дублює податок з прибутку, бо розраховується за однаковою схемою - податкові
  зобов’язання мінус податковий кредит, тільки що не виймається з ціни, а додається до неї, але різниці
  тут великої немає. Але за рівнем заплутаності, протиріч і, відповідно, можливостей для зловживань з
  боку як платників, так і фіскальних органів, він, напевно, поза конкуренцією.
 • 2005.09.28 | Skapirus

  П.ІІ, п.6 - недоторканість депутатів

  > Розділ ІІ. Правосуддя.
  > 6). Скасування недоторканості депутатів всіх рівнів.

  Логіка цього пункту, як на мене, полягала в тому, щоб знизити зацікавленість пройдисвітів пхатися в депутати та у владу, таким чином відкривши шлях людям, які можуть зробити щось корисне для народу.

  Розвиваю тему. Нещодавно в ЗМІ пройшло повідомлення (не можу знайти!), що новоприставлений П.-М. України Єхануров докладає зусиль до створення в Україні спецзв"язку для "слуг народу". Я не хочу коментувати, чим погана секретність (якщо коротко, то НМД за нею ховаються або реально несекретні речі, щоб виправдовувати проїдання грошей спецвідділами, або абсолютно безсовісні речі, як то розмови Кучми в своєму кабінеті), але подібні "принади" збільшують кількість "бонусів", заради яких шахраї пхаються у владу. Я не хочу заперечувати, що спецзв"язок потрібен, але винятково для діяльності спеціально уповноважених на те служб (а не органів влади!) в рамках відповідного Закону. Яка може бути секретність у випадку представника влади, який має діяти відповідно до Закону?

  Тому пропоную подумати над тим, чи має сенс зробити цей пункт більш універсальним, щоб нам не доводилося на кожне розширення "богообраності" представників влади дописувати в цей розділ додатковий пункт. Що скажете? Тим більше, що під час презентації ММ якийсь із ЗМІ вихопив з усього його тіла саме цей пункт, назвавши всю затію з ММ боротьбою за скасування недоторканості депутатів.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.09.28 | Пані

   Re: П.ІІ, п.6 - недоторканість депутатів

   Skapirus пише:

   > Тому пропоную подумати над тим, чи має сенс зробити цей пункт більш універсальним, щоб нам не доводилося на кожне розширення "богообраності" представників влади дописувати в цей розділ додатковий пункт.

   А куди вже розширювати? депутатів інших рівнів в нас немає. Вже всі богообрані...

   > Що скажете? Тим більше, що під час презентації ММ якийсь із ЗМІ вихопив з усього його тіла саме цей пункт, назвавши всю затію з ММ боротьбою за скасування недоторканості депутатів.

   А це добре, що вихопили, бо це - найбільш зрозумілий і близький виборцям пункт.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2005.09.29 | Skapirus

    Ти не зрозуміла:

    Що буде, якщо завтра крім сьогоднішнього спецзв"язку для себе коханої наприклад запропонує повне скасування податків на всі види діяльності, де задіяні представники влади, або напр. прийме рішення про спадкування посади членами родини? Я звичайно перебільшую, але саме про цей контекст йшла мова: не збільшувати, а зменшувати кількість переваг, які мають представники влади порівняно зі звичайними громадянами. Сьогодні вони майже ввели недоторканість депутатів всіх рівнів, вводять спецзв"язок, а завтра і податки для себе скасувати можуть. Про це була мова.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2005.09.29 | ВІО

     Re: Ти не зрозуміла:

     Це немає сенсу "гасити". Ріг достатку буде фонтанувати далі.
     Гасити треба джерело цієї дурні - міняти систему, а не рихтувати ії.
     Чим глибше в ліс тим ясніше ви це будете відчувати. Валити їх треба.
     Бо це могилою у гіршому разі можливо відрихтувати. Навіщо доводити
     до крайнощів ?
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2005.09.29 | Пані

      Приєднуюся

      Щось ВІО підозріло ретранслює мої думки... Можна телепатичний жучок десь в мелях заховали... пішла шукати...
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2005.09.30 | ВІО

       Re: Приєднуюся

       Які успіхи ? :)
       Підказую - це біоістота.
       Тобто тарганчик.
       Тобто в голові. :)
       То Ви вже забрали моі дещо попереду батька ідеї назад ?
       Будемо описувати кайдани для кращих представників кодла ?
       Бо їх чисто партийна мутація вже викликала в мене мутні почуття у шлунку.
       Піду пошукаю імплантантів фонендоскопом. :(


       Соррі за спамоподібність - заюложені штампи сильно дебилізують розум.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2005.10.01 | Пані

        Re: Приєднуюся

        ВІО пише:

        > То Ви вже забрали моі дещо попереду батька ідеї назад ?

        Ага. І все в базу внесла. Ви б дійсно подивилися чи все.
        Отут: http://alliance.maidanua.org/mm
        В коментарях та пропозиціях до роздлів.

        > Будемо описувати кайдани для кращих представників кодла ?

        Угу. І бажано в таких термінах, щоб вони 1. не зрозуміли, що це кайдани, 2. не змогли відмовитися :)

        >
        > Соррі за спамоподібність - заюложені штампи сильно дебилізують розум.

        Все ок, в мене добре налаштований фільтр на зміст. Від мене за троля не заховаєссі :)
     • 2005.09.29 | Skapirus

      Проїхали. Уболтали(-)

 • 2005.10.03 | Адвокат ...

  Пропозиції Володимира Стельмаха з пошти.

  На мій погляд у другому абзаці переднього слова Меморандуму треба прямо назвати речі своїми іменами, а саме:
  На жаль, команда Президента не збирається виконувати жодного зобов'язання перед народним Майданом:
  1. Бандитам уже не загрожують тюрми. Більше того, вони (зокрема мукачевські та кіровоградські) одержують недоторканість і на місцевому рівні.
  2. У власності олігархів залишається привласнене народне добро.
  3. "Розслідування справи Гонгадзе" йде до її закриття без покарання замовників та ініціяторів звільнення ген. Пукача..
  4. Фальсифікатори виборів на всіх рівнях амністуються.
  5. Бізнес продовжує бути зрощеним з політикою.
  6. "Україна без Кучми" не відбулась. Команда Президента фактично об'єдналася з командою Кучми-Януковича, разом зберігаючи кучмізм як систему.

  Пропоную також внести до розділу VII "Гроші" додатковий пункт:
  10. Припинити знущання над українським обличчям держави на грошових знаках.
  а). Припинити друк купюр, запроваджених п. С.Тигіпком, та 100-гривневих купюр із спотвореним образом Т.Г. Шевченка. Наявні в обігу поступово вилучити.
  б). Повернутися до дизайну купюр 1996 р. як до основного.
  в). Зміни в дизайні купюр повинні здійснюватись на конкурсній основі з широким громадським обговоренням.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.10.04 | Пані

   Re: Пропозиції Володимира Стельмаха з пошти.

   Адвокат ... пише:
   > На мій погляд у другому абзаці переднього слова Меморандуму треба прямо назвати речі своїми іменами, а саме:

   Пропоную всі пропозиції, які призводять до ЗБІЛЬШЕННЯ обсягу тексту передмови, просто ігнорувати. Це не художній твір.

   > Пропоную також внести до розділу VII "Гроші" додатковий пункт:
   > 10. Припинити знущання над українським обличчям держави на грошових знаках.
   > а). Припинити друк купюр, запроваджених п. С.Тигіпком, та 100-гривневих купюр із спотвореним образом Т.Г. Шевченка. Наявні в обігу поступово вилучити.
   > б). Повернутися до дизайну купюр 1996 р. як до основного.
   > в). Зміни в дизайні купюр повинні здійснюватись на конкурсній основі з широким громадським обговоренням.

   Хіба що пункт в) можна обговорювати. Все інше це якісь дрібні деталі, які ніяк не змінюють систему взаємовідносин влада - суспільство.

   Взагалі я проти включення будь яких культурних питань до ММ, як того, що неможливо параметризувати в принципі. "Спотвореність " обличчя це дуже суб"єктивна категорія.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2005.10.04 | Адвокат ...

    Моя опіня така:

    Ці пропозиції є з іншої, аніж ММ, площини. А саме,-- з площини ріел політікс. Пропоную залишати се у площині початкові: суспільній та анти-пост-тоталітарній.
 • 2005.10.06 | Кирило

  Борис Бахтєєв (газета "Контраст")

  Недоторканні чи недоторкувані?

  Борис Бахтєєв, “Контраст”

  У попередньому числі «Контрасту» було надруковано статтю Сергія Чалого «…Здобудеш людських прав». Ішлося в ній про маніфест громадянського суспільства Меморандум Майдану: чергові задачі Помаранчевої революції”, оприлюднений громадською організацією „Альянс Майдан”. І саму ініціативу з маніфестом, і більшу частину його положень хочеться підтримати, що зветься, обома руками. Але так само хочеться зупинитися на деяких суперечливих положеннях, що можуть стати тією самою ложкою дьогтю, що геть усе зіпсує. Ліквідація „природних монополій” у галузі надання послуг зв’язку, наприклад, може призвести (якщо виконувати цю вимогу саме так, як сказано) до зникнення поштової та телеграфної служби саме як ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ – повторюю: не комерційного підприємства, а державної служби. Вимога введення гарантій академічної свободи вищих навчальних закладів так само не має сенсу без уточнення: що саме мається на увазі. З одного боку, така свобода до певної міри необхідна. Але – саме до певної міри. Бо, бачачи перед собою людину з дипломом про вищу освіту, не лише держава, а й ми, громадяни, хотіли б бути впевнені, що людина ця має саме вищу освіту, а не лише диплом про неї. А якщо в якомусь навчальному закладі викладатимуть астрологію з алхімією, то хай собі викладають, але не претендуючи при цьому на звання університету чи академії з загальновизнаним статусом. Вимога ліквідації міліції та створення поліції теж не є панацеєю: як то кажуть, назвіть хоч горщиком, аби в піч не ставили. У Молдавії, Грузії, Вірменії та Азербайджані правоохоронні органи давно вже звуться поліцією, але легше від того громадянам цих країн не стає. Вимога припинення формування державного бюджету за рахунок продажу державного майна дуже вже перегукується з закликами: „Геть злочинну тотальну реприватизацію!” (бо реприватизація з подальшим продажем реприватизованого майна справді мала стати однією з найпотужніших статей доходів бюджету) – хоча, з іншого боку, наріжним каменем формування бюджету продаж держмайна справді не має бути. Як і, відповідно, метою приватизації має бути створення нових, сприятливих умов для функціонування економіки та її суб’єктів, а не банальний пошук грошей.

  Усі ці речі видаються очевидними й не потребують додаткових пояснень. Складніше ще з однією вимогою маніфесту – вимогою скасування недоторканності депутатів усіх рівнів. Громадська опінія дуже негативно ставиться до інституту депутатської недоторканності й вимагає якнайскорішого його скасування. І для громадської опінії це є цілком нормальним – адже в Україні нині депутатська недоторканність є нічим іншим, як збереженим у чистому вигляді цілковито феодальним становим (російською мовою – сословным) привілеєм. Засобом виокремити депутатів в окрему соціальну (вищу) групу, яка живе за іншими законами, ніж усе суспільство. Ніякої іншої юридичної функції депутатська недоторканність у нинішньому вигляді справді не несе. Не так депутати є недоторканними (російською – неприкосновенными), як решту суспільства низведено до стану недоторкуваних (російською – неприкасаемых).

  Але люди, що прагнуть безпосередньо диктувати державі юридичні норми, навряд чи мали б виявляти стосовно проблеми депутатської недоторканності якийсь справді підлітковий максималізм: або цілковито так – або цілковито ні. Бо інститут депутатської недоторканності виник не з примхи українських (чи пострадянських) скоробагатьків, а є визнаною в світі юридичною практикою. У чому її сенс? Є в Кримінальному кодексі України стаття: крайня необхідність. Класична норма класичного модерного кримінального права. Полягає вона от у чому: якщо особа скоює діяння, що за всіма ознаками мусило б вважатися за злочин, але єдиною метою цього діяння є запобігання ще більшому злочинові чи заподіянню ще більшої шкоди, то діяння це за злочин не вважається. Саме принцип крайньої необхідності полягає в основі депутатської недоторканності: вважається, що, дбаючи про добро держави, депутати за певних ситуацій, вичерпавши безумовно законні шляхи відстоювання державних та громадських інтересів, можуть перетнути межу законності. А ще недоторканність існує з метою унеможливлення політичних репресій – ситуацій, коли депутатів затримує міліція та відвозить їх у КПЗ „до з’ясування обставин”.

  А тепер поміркуймо: чи може депутат задля суспільного блага, скажімо, здобути та оприлюднити документ із грифом „не для друку” чи „для службового користування”? Так, може. Чи може проникнути на режимний об’єкт? Безсумнівно, може. Чи може вчинити спротив тій самій міліції? Може. А от чи може будь-хто винятково для державного й суспільного добра брати хабарі? Будь-яка фантазія навряд чи зможе змоделювати подібну ситуацію.

  Тож скринька, як видається, відкривається дуже просто. Депутатська недоторканність мусить існувати й мусить бути одним із провідних прав представників представницької (даруйте за тавтологію) влади. Але – в жодному разі не універсальна. Вона мусить поширюватися на вичерпний, закритий перелік статей Кримінального кодексу – адже передбачити, які саме статті, й тільки їх, може порушити депутат, сумлінно виконуючи свої обов’язки, не так уже й складно. Щодо діянь, що підпадають під не передбачені в цьому переліку статті Кримінального кодексу – будь-ласка, відповідайте перед законом на загальних підставах. Якщо ж суд виявить, що ситуація була нештатною, й депутат справді не мав іншої мети, як тільки запобігти нанесенню шкоди державі чи суспільству – на те він і суд, щоб цього депутата виправдати. Звісно, має існувати чітко виписана процедура, як саме притягати депутата до відповідальності – але ця процедура не мусить бути парканом, за яким депутат сховається від будь-якої відповідальності. Власне, чітко виписані процедури – це й відрізняє демократію від недемократії, за якої (недемократії) всі юридичні норми є надто загальними й припускають надто багато довільних тлумачень. От тільки й усього.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.10.06 | Адвокат ...

   Дякую, Кириле! Поставив у "Статті". ( - )

  • 2005.10.07 | Пані

   Коментарі

   Кирило пише:
   > Ліквідація „природних монополій” у галузі надання послуг зв’язку, наприклад, може призвести (якщо виконувати цю вимогу саме так, як сказано) до зникнення поштової та телеграфної служби саме як ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ – повторюю: не комерційного підприємства, а державної служби.

   Дивний погляд. По-перше, в області саме поштових послуг вже давно монополії немає. А телеграфні послуги взагалі через років десять зникнуть як клас.

   > Вимога введення гарантій академічної свободи вищих навчальних закладів так само не має сенсу без уточнення: що саме мається на увазі.

   Я сподіваюся, що освітяни таки допишуть обіцяну деталізацію.

   > З одного боку, така свобода до певної міри необхідна. Але – саме до певної міри. Бо, бачачи перед собою людину з дипломом про вищу освіту, не лише держава, а й ми, громадяни, хотіли б бути впевнені, що людина ця має саме вищу освіту, а не лише диплом про неї. А якщо в якомусь навчальному закладі викладатимуть астрологію з алхімією, то хай собі викладають, але не претендуючи при цьому на звання університету чи академії з загальновизнаним статусом.

   Ну буде загальновизнаний університет астрології. Якщо на спеціалістів такого профілю буде попит, то чому ні? Кому це заважатиме?


   > Але люди, що прагнуть безпосередньо диктувати державі юридичні норми, навряд чи мали б виявляти стосовно проблеми депутатської недоторканності якийсь справді підлітковий максималізм: або цілковито так – або цілковито ні.

   Ги-ги. Цікаво, а автор теж саме напише на адресу президента чи депутатів НСНУ, які вже встигли за нами те саме прокукурікати?

   > А тепер поміркуймо: чи може депутат задля суспільного блага, скажімо, здобути та оприлюднити документ із грифом „не для друку” чи „для службового користування”? Так, може.

   Депутат це може зробити так саме, як і будь який громадянин, бо немає жодних законів, які забороняють це зробити.


   > Чи може проникнути на режимний об’єкт?

   Режимні об"єкти не є суб"єктом кримінального чи адміністративного кодексу і проникнення на них не вимагає порушення закону. А тільки відомчих інструцій. Тому депутатська недоторканість в цьому випаддку взагалі не аргумент.

   > Чи може вчинити спротив тій самій міліції? Може.

   Чинити спротив ЗАКОННИМ діям міліції - навіщо? А чинити спротив НЕЗКАОННИМ діям - це може і зобов"язаний робити кожен, і саме в цьому напрямку треба вдосконалювати законодавство, а не навпаки.

   > А от чи може будь-хто винятково для державного й суспільного добра брати хабарі?

   Чого???? Як тільки хабарі ставлять в один ряд з добром, то все - право на цьому вмирає.

   > Будь-яка фантазія навряд чи зможе змоделювати подібну ситуацію.
   >
   > Тож скринька, як видається, відкривається дуже просто. Депутатська недоторканність мусить існувати й мусить бути одним із провідних прав представників представницької (даруйте за тавтологію) влади. Але – в жодному разі не універсальна. Вона мусить поширюватися на вичерпний, закритий перелік статей Кримінального кодексу –

   Що значить закритий? Якщо "вичерпний", то ще можна про це говорити. Але хотілося б почути хоч один приклад такої статті. Тому що приклади вище - не переконують. Всі ці приклади консервують беспредел.

   > Власне, чітко виписані процедури – це й відрізняє демократію від недемократії, за якої (недемократії) всі юридичні норми є надто загальними й припускають надто багато довільних тлумачень. От тільки й усього.

   Скасування недоторканості депутатів - тут немає ніяких довільних тлучмачень.
 • 2005.10.12 | Mwr33

  Обгрунтування положень ММ. Обгрунтування положень законiв...

  Пропозицiї до ММ

  Усi положення, наявнiсть або змicт яких не є очевидними (наприклад, про монополiї, нацiональну безпеку) слiд доповнити обгрунтуваннями (наприклад шрифтом меншого розмiру, або написати додаток до Меморандуму з детальними поясненнями). Додати посилання на cтаттi Конституцiї та законiв.
  Потрiбно чiтко встановити, чому кожне положення саме таке, а не iнакше, щоб навiть неспецiалiст зрозумiв, про що мова i в чому перевага саме такого положення. Це зробить меморандум бiльш прозорим для пересiчних громадян, а як наслiдок вони зможуть ширше вживати Меморандум у боротьбi за влаcнi права. Також це буде сприяти пiдвищенню правової культури громадян.
  Такий принцип пiдготовки документiв поширений у США, в той час як у нас, в Українi, документи дуже плутанi i непрозорi, що значно ускладнює їх розумiння. Це, я вважаю, треба теж мiняти.
  Краще було б все законодавство в державi розробляти саме так - з обгрунтуванням до кожного пункту (цю iдею також можна внести до Меморандуму). Усунути будь яку непрозорiсть та плутанину в законодавcтвi, зробити його бiльш доступним для громадян. Наявнiсть плутанини у законах спричиняє плутанину у їх розумiннi та використаннi. Це можна вiднести до роздiлу "Державне управлiння", або створити окремий роздiл "Законодавство".

  У преамбулi:

  "Другий напрям - це "революція в собі" - викласти так: "Другий напрямок - розвиток громадянського суспiльства".
  Взагалi присутнicть у Меморандумi словосполучення "громадянське суспiльство" зробила б його конкретнiше.

  Розділ VІІ. Гроші

  Назвати роздiл "Економiка" (бiльш загально) або "Економiка i фiнанси". Взагалi в документах, як правило, не пишуть "грошi" а пишуть "фiнанси". Можна також зробити окремий роздiл "Податки", бо переважна бiльшiсть положень стосується саме податкiв.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.10.13 | Пані

   Re: Обгрунтування положень ММ. Обгрунтування положень законiв...

   Mwr33 пише:
   > Пропозицiї до ММ
   >
   > Усi положення, наявнiсть або змicт яких не є очевидними (наприклад, про монополiї, нацiональну безпеку) слiд доповнити обгрунтуваннями (наприклад шрифтом меншого розмiру, або написати додаток до Меморандуму з детальними поясненнями). Додати посилання на cтаттi Конституцiї та законiв.
   > Потрiбно чiтко встановити, чому кожне положення саме таке, а не iнакше, щоб навiть неспецiалiст зрозумiв, про що мова i в чому перевага саме такого положення. Це зробить меморандум бiльш прозорим для пересiчних громадян, а як наслiдок вони зможуть ширше вживати Меморандум у боротьбi за влаcнi права. Також це буде сприяти пiдвищенню правової культури громадян.

   Угу, так і планується, тут вже десь про це писалося. Долучайтеся, будь ласка.


   > Такий принцип пiдготовки документiв поширений у США, в той час як у нас, в Українi, документи дуже плутанi i непрозорi, що значно ускладнює їх розумiння. Це, я вважаю, треба теж мiняти.

   Бесперечно. Як ви можете побачити навіть з цього обговорення дуже сильно плутаються цілі та методи.

   > Краще було б все законодавство в державi розробляти саме так - з обгрунтуванням до кожного пункту (цю iдею також можна внести до Меморандуму).

   Будь ласка, формулюйте та вносіть.

   > Усунути будь яку непрозорiсть та плутанину в законодавcтвi, зробити його бiльш доступним для громадян. Наявнiсть плутанини у законах спричиняє плутанину у їх розумiннi та використаннi. Це можна вiднести до роздiлу "Державне управлiння", або створити окремий роздiл "Законодавство".

   В попередніх версіях "допублічних" в нас було "законодавство". Мотивацією його прибирання було те. що в нас майже кожен пункт меморандуму передбачає зміни до законодавста.

   > У преамбулi:
   >
   > "Другий напрям - це "революція в собі" - викласти так: "Другий напрямок - розвиток громадянського суспiльства".
   > Взагалi присутнicть у Меморандумi словосполучення "громадянське суспiльство" зробила б його конкретнiше.

   Теж було. Я спробую знайти чорнетки обговорень, або мотивацію чому воно звідти було прибране.

   > Розділ VІІ. Гроші
   >
   > Назвати роздiл "Економiка" (бiльш загально) або "Економiка i фiнанси". Взагалi в документах, як правило, не пишуть "грошi" а пишуть "фiнанси". Можна також зробити окремий роздiл "Податки", бо переважна бiльшiсть положень стосується саме податкiв.

   Була пропозиція також назвати це Public Finances але досі не знайшли адекватного перекладу.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
 • 2005.10.14 | Ясен Пень

  Что сделали активисты ФСН...

  Не дожидаясь сигнала от "Майдана", просто по принципу "Ну надо же что-то делать!", активисты форума СилаНарода разослали "Меморандум Майдана" по электронной почте всем известным партиям с просьбой высказать к нему свое отношение, а в случае несогласия предложить свой вариант. Текст письма здесь: http://www.silanaroda.com/forum/read.php?1,78299,page=4
  Уже получили ответ от ЛДПУ:
  -----------------------------------
  Шановна спільнота ФСН!

  Дякуємо за листа, та довіру. Ми уважно ознайомилися з Вашим Меморандумом. Його зміст не потребує дискусії (він чудовий), але він демонструє Вашу необізнаність щодо законодавства України. Дуже багато пунктів, які ви включили до нього передбачені Конституцією і законодавством України. Вони не працюють, або заважають один одному і Меморандум не пропонує механізмів вирішення цієї проблеми „непрацюючого законодавства”.

  Ви йдете тим самим шляхом, яким йшли і перші державотворці України п’ятнадцять років тому, і ті державники, які побудували, працювали і працюють в сучасній українській системі влади. Треба йти іншим шляхом, і будувати умови для розвитку людини, а не будувати пріоритети в такій послідовності , яка передбачає в першу чергу реформувати міністерства. Усі міністерства трансформуються САМІ, якщо спільнота буде мати виключне право на формування програм розвитку.

  Ідея впровадження інституту прямої законодавчої ініціативи, скорочення кількості міністерств, реформування силових структур і дуже багато іншого, що містить Меморандум, давно є частиною програми нашої партії. І ми дуже радіємо тому, що Ви мислите так само і приходите до тих самих пропозицій, що і ми. Але відсутність у Вас розуміння того, що є над картинкою і надціллю для реформування держави, не дає Вам можливості запропонувати технологію вирішення завдань. Усі бачать, як має буди і кожний другий вважає, що технологією минулого можливо досягти вершин майбутнього. А тим часом основною проблемою було і залишається неспроможність спільноти прийти до консенсусу щодо технологій реформування. Щиро кажучи – Меморандум - це тактичний рівень завдань, який не може бути реалізований без існування стратегії розвитку.

  Ми вважаємо першочерговим завданням політичної еліти України визнання пріоритетним відбудови ідеологічної (а не брендової) конкуренції і політичного діалогу представників різних поглядів ті підходів що до шляхів розвитку країни.

  Радіємо за Вас і бажаємо успіху.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.10.20 | Ясен Пень

   Всеукраїнська Чорнобильська Народна Партія відповіла

   "Наша Партия уже давно борется за то, что Вы провозгласили в Меморандуме.
   (прилагаем).
   Готовы встретиться с Вами, чтобы обговорить эти вопросы."
   Дальнейшее читайте тут: http://www.silanaroda.com/forum/read.php?10,79596
   Там много чего, в том числе проект изменений к Конституции и оригинальное решение национального вопроса:
   "Наша країна багатонаціональна, а чому це ніяк не закріплено в Конституції України ???
   Чому одна національність - євреї у великій кількості присутні у всіх державних органах влади, хоч їх в країні менше 1% населення ???
   Чому всі національності, які проживають в Україні, не мають пропорційного представництва, відповідно до статистичних даних, в усіх органах влади і на керівних посадах в цих органах влади ???
   Чому порушено право українських жінок на пропорційне, відповідно до статистичних даних, представництво в усіх органах влади і на керівних посадах в цих органах влади ???
   Чому порушено право українських громадян формувати усі органи влади рівно по віковим категоріям, відповідно до статистичних даних ??? "

   Совком запахло...
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2005.10.20 | Mwr33

    Якщо не помиляюсь, вони пiдтримували Януковича (-)

   • 2005.10.24 | ВІО

    Re: Всеукраїнська Чорнобильська Народна Партія відповіла

    И ЭТО все, что они предлагают ?

    Еще раз передернете - конкретно передерну затвор.

    Если Вы еще не поняли - надо привлекать сочувствующих
    к обсуждению, а не заниматься примитивными разводками.

    Тем более, что по Вашей ссылке нетрудно проверить первоисточник :)
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2005.10.24 | Ясен Пень

     Re: Всеукраїнська Чорнобильська Народна Партія відповіла

     ВІО пише:
     > И ЭТО все, что они предлагают ?
     Я разве так сказал? Я сказал "Там много чего, в том числе проект изменений к Конституции и оригинальное решение национального вопроса". Что неправильно? Что передернуто?
  • 2005.10.20 | Mwr33

   Активiстам ФСН

   Колись я тут пропонував трошки iнший план:

   http://www2.maidan.org.ua/n/free/1128651786

   Може вам це допоможе. Один я все одно не встигну щось зробити. Якщо комусь це допоможить - буду радий :) У процесi буду доповнювати :)
 • 2005.10.26 | Mwr33

  Фраза "Завдання помаранчевої революцiї"

  Я б цю фразу видалив.
  Вiдношення до революції та її лідерів у суспільстві неоднозначне. Корупцiйнi скандали та взаємнi звинувачення дискредитували "помаранчевiсть" як таку.
  Краще зробити формулювання бiльш нейтральним.
  Варіанти:
  1) Меморандум "Майдану"
  2) Програма розвитку України.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.11.05 | Пані

   Я проти і не тільки я

   Mwr33 пише:
   > Я б цю фразу видалив.
   > Вiдношення до революції та її лідерів у суспільстві неоднозначне. Корупцiйнi скандали та взаємнi звинувачення дискредитували "помаранчевiсть" як таку.

   Для нас "помаранчева революція" ніколи не була пов"язана з лідерами. І чим менше вона в суспільній свідомості буде відділена від лідерів - тим краще для самого суспільства. ІМНО.

   > Краще зробити формулювання бiльш нейтральним.
   > Варіанти:
   > 1) Меморандум "Майдану"
   > 2) Програма розвитку України.

   Плагіат. Велкам ту http://viche.org.ua

   Це не програма, і не претендує на. Це саме завдання, які ставлять перед собою та політикумом активні громадяни.
  • 2005.11.05 | Sean

   Я теж проти

   Нам не залежить на лідерах. Владі як "перманентній змові" ми протиставляємо "перманентну революцію" (діяпазон - від Майдану до повсякденної громадянської самооборони).
 • 2005.11.14 | Горицвіт

  Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

  Пропоную доповнення і виправлення:


  > Розділ ІІ. Правосуддя.

  (10) Запровадження виборності суддів.


  > Розділ ІІІ. Соціальна та гуманітарна сфери.
  >
  > 3). Введення гарантій академічної свободи вищих навчальних закладів.

  Це важко перевірити.
  Крім того (і це важливіше), його доцільність сумнівна сама по собі (якщо я правильно розумію, що мається на увазі). При "академічній свободі", наприклад, важко (неможливо) буде зняти ректора-хабарника чи деспота. Ускладниться (стане номожливим) контроль за якістю освіти. А якість освіти - це право студентів, які поступають вчитися. Адже абітурієнти не можуть самостійно оцінити різні заклади. Нема поки що механізмів.


  > 4). Забезпечення практичної рівності державних та недержавних шкіл.


  А в чому проблема з рівністю? Всі акредитовані школи і так рівні. Чи що мається на увазі?


  > 5). Ліквідація Міністерства транспорту та зв'язку. Створення Міністерства транспорту. Створення Державного комітету з питань зв'язку та інформатизації.


  Навіщо? Що це принципово змінить? Це третьорядне по важливості, для чого змішувати з дійсно важливими питаннями.


  > 8). Ліквідація міністерства культури та туризму.


  Аналогічно і з цим міністерством.


  > Створення держкомітету з підтримки музеїв, бібліотек та народних ремесел.


  А театрів?


  >
  > Розділ IV. Місцеве самоврядування.
  >
  > 1). Впровадження електронної системи оприлюднення нормативно-правових актів, повних текстів бюджетів, вичерпних відомостей про комунальне майно місцевих громад та тендерні закупівлі всіх органів місцевого самоврядування


  Після слова "системи" добавити "... обов'язкового і повного", а в кінці речення добавити "та інших відповідних відомостей про діяльність та рішення органів влади і місцевого самоврядування".


  > 2). Створення державної системи обов'язкового оприлюднення планів забудови територій населених пунктів та заявок на землевідвід.
  > 3). Створення дієвого механізму урахування громадської думки при прийнятті рішень про забудову та реконструкцію територій населених пунктів


  П. 3 важко проконтролювати.


  > Розділ V. Державне управління.
  >
  > 1). Створення державної системи оприлюднення нормативно-правових актів, бюджетів, штатних розкладів всіх держустанов.


  Аналогічна поправка, як з місцевими органами.


  > 2). Створення державної системи оприлюднення майнових даних державних службовців.


  Чим відрізнятиметься від тепрерішньої декларації? Добавити "даних про витрати ..."


  > 3). Створення системи обов'язкових конкурсів на заміщення всіх посад в державному управлінні.


  Тепер є конкурси. Чим відрізняється від діючої системи? Треба щось добавити, бо інакше нема сенсу. Добавити, наприклад, "дієвий механізм участі громадськості" в тих конкурсах.


  > Розділ VІ. Національна безпека.
  >
  > 1). Забезпечення доступу до всіх архівів ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ.


  ... та інших органів.


  > 2). Ліквідація СБУ та створення окремих спецслужб європейського зразка.

  Важко проконтролювати. Мається на увазі розділити СБУ? Тоді треба так чітко і написати.


  > 5). Ліквідація міліції, створення поліції європейського зразка.

  Неможливо проконтролювати. Що заважатиме просто перейменувати міліцію? В такій формі не можна писати.

  Добавити п. (7) Створення місцевої міліції з підпорядкуванням місцевим органам.

  п. (8) Ввести виборність начальника місцевої міліції.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.11.14 | Пані

   Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

   Горицвіт пише:
   > Пропоную доповнення і виправлення:
   >
   >
   > > Розділ ІІ. Правосуддя.
   >
   > (10) Запровадження виборності суддів.

   Вже є пару варіантів. Подивіться, який ви підтримуєте
   http://alliance.maidanua.org/node/572


   >
   > > Розділ ІІІ. Соціальна та гуманітарна сфери.
   > >
   > > 3). Введення гарантій академічної свободи вищих навчальних закладів.
   >
   > Це важко перевірити.
   > Крім того (і це важливіше), його доцільність сумнівна сама по собі (якщо я правильно розумію, що мається на увазі). При "академічній свободі", наприклад, важко (неможливо) буде зняти ректора-хабарника чи деспота. Ускладниться (стане номожливим) контроль за якістю освіти. А якість освіти - це право студентів, які поступають вчитися. Адже абітурієнти не можуть самостійно оцінити різні заклади. Нема поки що механізмів.
   >

   > > Створення держкомітету з підтримки музеїв, бібліотек та народних ремесел.
   >
   >
   > А театрів?

   Йшлося про принципово неприбуткові галузі. Театри принципово прибуткові. Я думаю, що легше передбачити держзамовлення театрам, ніж далі толерувати державне адміністрування театрів.

   >
   > >
   > > Розділ IV. Місцеве самоврядування.
   > >
   > > 1). Впровадження електронної системи оприлюднення нормативно-правових актів, повних текстів бюджетів, вичерпних відомостей про комунальне майно місцевих громад та тендерні закупівлі всіх органів місцевого самоврядування
   >
   >
   > Після слова "системи" добавити "... обов'язкового і повного", а в кінці речення добавити "та інших відповідних відомостей про діяльність та рішення органів влади і місцевого самоврядування".

   Ставлю в прпозиції

   >
   > > 2). Створення державної системи обов'язкового оприлюднення планів забудови територій населених пунктів та заявок на землевідвід.
   > > 3). Створення дієвого механізму урахування громадської думки при прийнятті рішень про забудову та реконструкцію територій населених пунктів
   >
   >
   > П. 3 важко проконтролювати.

   Можна проконтролювати за наявністю великої кількості протестів проти рішень (одиночні будуть завжди).


   >
   > > Розділ V. Державне управління.
   > >
   > > 1). Створення державної системи оприлюднення нормативно-правових актів, бюджетів, штатних розкладів всіх держустанов.
   >
   >
   > Аналогічна поправка, як з місцевими органами.
   >
   >
   > > 2). Створення державної системи оприлюднення майнових даних державних службовців.
   >
   >
   > Чим відрізнятиметься від тепрерішньої декларації? Добавити "даних про витрати ..."

   Так. Але пояснення є в деталізації.

   >
   > > 3). Створення системи обов'язкових конкурсів на заміщення всіх посад в державному управлінні.
   >
   >
   > Тепер є конкурси. Чим відрізняється від діючої системи? Треба щось добавити, бо інакше нема сенсу. Добавити, наприклад, "дієвий механізм участі громадськості" в тих конкурсах.

   Немає конкурсу на всі посади. Додаток вношу в пропозиції.

   >
   > > Розділ VІ. Національна безпека.
   > >
   > > 1). Забезпечення доступу до всіх архівів ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ.
   >
   >
   > ... та інших органів.

   Яких? Більше ніби не було, ми всі перелічили.

   >
   > > 2). Ліквідація СБУ та створення окремих спецслужб європейського зразка.
   >
   > Важко проконтролювати. Мається на увазі розділити СБУ? Тоді треба так чітко і написати.

   Так. Є вже в прпозиціях.

   >
   > > 5). Ліквідація міліції, створення поліції європейського зразка.
   >
   > Неможливо проконтролювати. Що заважатиме просто перейменувати міліцію? В такій формі не можна писати.
   >
   > Добавити п. (7) Створення місцевої міліції з підпорядкуванням місцевим органам.
   >
   > п. (8) Ввести виборність начальника місцевої міліції.

   Вношу.
 • 2005.11.17 | Mika_Y

  Варіація на тему референдума: право народного вето

  На прохання Пані переношу сюди з деякими додатками те, що виклав на вільному форумі у http://www2.maidan.org.ua/n/free/1132177331

  Панове-добродії!

  Ось прочитав про заміри ініціювати Всеукраїнський референдум за скасування депутатської недоторканності: http://www2.maidan.org.ua/news/index.php3?bn=maidan_petit&key=1131661859&action=view. Справа, безперечно, добра; згоден я з усим тим; готовий взяти в тому посильну участь, але… маю сумнів, що саме ця справа є найголовнішою. Бачиться мені одна, варта референдуму річ, позитивна відповідь народу на яку дасть змогу розв'язання значно ширшого, на мою думку, кола проблем. Йдеться про

  Право народного вето на закони Верховної Ради


  [Попередня заувага: я не є фахівцем з права і пишу виходячи зі здорового глузду і власних уявлень про справедливість. Розумію, що написане буде наївним, але не думаю, що дурним.]

  Ось витяг з 5-ї статті Конституції:
  … єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо…
  (і з цим я, як і, певен, усі, згоден)
  … і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
  А ось тут поміркуймо. Звідки і як вони взялися, оті "органи"? А взялися вони тоді, коли народу стало забагато, щоб вирішувати справи усим миром. Коли народу було 100 чоловік, 1000, 10000 - народ ще міг здійснювати владу сяк-так безпосередньо. Коли ж народу багато, розкиданий він по великій території, зв'язок між людьми поганий або відсутній, то для здійснення народовладдя об'єктивно потрібним є делегування права народу здійснювати владу над собою вужчому колу людей - депутатам.
  Ключове слово тут - зв'язок. Панове, невже тепер, у ХХІ сторіччі у нас такий само поганий зв'язок ;) , як був у ще ті часи, коли виникла та потреба делегування владних повноважень якимсь депутатам? Невже у наш час технічно неможливо швидко дізнатися думку народу в цілому, не через якихось посередників?
  Гадаю, що цілком можливо. Причому виходити треба з того, що народ загалом практично неспроможний сказати так, але може сказати вагоме ні. Тобто цілком здатен єднатися і діяти від небажання мати от такий закон (ініціація вето) або от такого Президента (ініціація імпічменту) і т.д.

  Тож якщо вже устрявати в тяжезну справу референдуму, то мені бачаться вартими винесення на нього приблизно отакі положення:

  Народ України має право вето на закони Верховної Ради України. Право вето здійснюється через телефонне громадське голосування. Право організувати і провести таке голосування має будь-яка політична партія, громадська організація і т.ін. (далі - ініціатор). Процедура проведення голосування наступна. Ініціатор через будь-які доступні йому засоби (газети, інтернет, радіо, телебачення тощо) може заявити громадськості про свою ініціативу провести громадське голосування щодо накладення народного вето на якийсь з законів України. Тобто ініціатор мусить оприлюднити: номер закону, зміст закону, телефонні номери, дзвінки за якими розцінюються як акт накладення вето на цей закон автором дзвінка, строки проведення голосування (пропоную 1 місяць). Одночасно ініціатор мусить офіційно сповістити про свою ініціативу владу: Верховну Раду, Президента, ЦВК і т.д. Владні структури повинні приставити до ініціатора своїх спостерігачів. Крім того, своїх спостерігачів до ініціатора може приставити будь-яка політична партія, громадська організація і т.ін. Технічно система прийому дзвінків мусить працювати таким чином, щоб за один голос вважався один дзвінок з одного телефонного номеру. Дзвінки повинні бути безкоштовними. Для накладення вето ініціаторові упродож строку голосування необхідно зібрати кількість дзвінків не меншу за чверть від офіційної кількості населення України (причому з кожної області має бути зафіксовано не менш як 100 тис. дзвінків (копіюю ці положення з вимог до референдуму, технічно це буде легко визначити за телефонними номерами). Якщо
  1. ініціатор не зібрав такої кількості дзвінків, то він мусить відшкодувати всі державні витрати на цю процедуру (утримання спостерігачів тощо).
  2. ініціатор зібрав таку кількість дзвінків, то у присутності спостерігачів від влади і громадськості повинна бути зроблена перевірка достовірності голосування. Процедура перевірки наступна: з одержаної кількості телефонних номерів робиться випадкова вибірка 2-х мільйонів номерів. Ініціатор телефонує за всіма цими номерами і просить підтвердити волю власника номера телефону ветувати даний закон. Якщо таку згоду одержано не менш як від половини людей з цих 2-х мільйонів, то зібрана ініціатором інформація офіційно вважається достовірною, і даний закон втрачає чинність.


  Розумію, що тут багато про що можна сперечатись (про цифри, про строки, про спосіб і т.д.). Головне, що я хотів сказати майданівцям: референдум, нмд, має бути спрямований на те, щоб іменем народу домогтися офіційного визнання владою (і прийняття до обов'язкового виконання) думок цього ж таки народу, встановлених незалежними активістами за допомогою сучасних технічних методів опитування. Якщо це відбудеться, то тую ж таки недоторканність можна буде зняти з депутатів дуже швидко. Головне не заветувати один закон, головне - одержати право у якийсь відносно простий спосіб ветувати будь-який з них. Шляхом безпосереднього народного волевиявлення.

  Друге питання, в який спосіб таке безпосереднє волевиявлення може бути здійснено і чи матиме воно юридичну силу.
  Зрозуміло, що, наприклад, результати всенародного телефонного голосування будуть значно сумнівніші за результати збору підписів. Можуть телефонувати неповнолітні, одна людина може дзвонити з кількох телефонів і т.ін. Тому не можна закріплювати за таким способом голосування юридичного права голосувати “за” щось. Але голосувати “проти” чогось – чому б ні? При достатньо великій вибірці фальсифікації, можливі внаслідок самої процедури, не зможуть спотворити загальної картини. Я не думаю, що якби упродовж одного місяця можна було б дзвонити на якийсь номер, щоб засвідчити свій протест проти тієї ж таки депутатської недоторканності, то не назбиралося б десятка мільйонів дзвінків. Так нехай цілій половині з них вірити не можна, але ж половині – п’яти мільйонам, гадаю, цілком можна було б довіряти. То чи не буде це виявлена воля народу? Хай навіть вона не матиме законодавчо закріпленої юридичної сили, але, якби було прописане право народу ветувати будь-які рішення Верховної Ради шляхом безпосереднього волевиявлення, то з результатами такого опитування ініціатори могли б сунутись в якусь-там Раду Європи і т.п. разом із заявами, що, мовляв, Верховна Рада ігнорує свій народ, тоді як народ на ввесь голос сказав їй “фу” :)
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.11.27 | Пані

   Це дуже цікава пропозиція, яка варта деталіровки

   Чи не хотіли б ви спробувати написати коротеньке формулювання та детальне пояснення до нього, як воно повинно працювати?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2005.11.30 | Mika_Y

    Пані, я не зовсім зрозумів Ваше прохання

    Пані пише:
    > Чи не хотіли б ви спробувати написати коротеньке формулювання та детальне пояснення до нього, як воно повинно працювати?

    Пані, я не юрист, не політик, не соціолог і т.д., і взагалі далека від того всього людина. Я б залюбки не цікавився зовсім політикою, якби ті наші політики давали по-людськи жити. Але вони ніколи не даватимуть жити по-людськи, доки існуватиме цілковита безвідповідальність політиків перед народом. Ось це я вважаю головною проблемою. Можна писати будь-що в Конституції і законах, у передвиборчих програмах Президента і партій, але доки не стануть діяти якісь механізми покарання за невиконання того всього, то все будуть порожні звуки і слова, і все залежатиме виключно від персоналій тих, хто буде при владі, а в них завжди знайдуться інтереси, куди важливіші для них за інтереси України. Зрозуміло, що влада ніколи сама себе за свої дії не те, що не каратиме, а навіть і не судитиме. Це може зробити лише хтось ззовні: або наш народ, або міжнародний суд і т.д.

    Ось як міг би виглядати механізм якщо не народного покарання, то принаймні народного засудження Президента :) за результатами його діяльності. При закінченні терміну президентських повноважень і обранні нового Президента громадянинові на виборчій дільниці разом із бюлетнем-списком кандидатів видається додатковий бюлетень з питаннями:
    1. Чи вважаєте Ви, що попередній Президент виконав свої передвиборчі обіцянки?
    Так /ні.
    2. Чи вважаєте Ви, що попередній Президент діяв
    в інтересах України / проти інтересів України
    Якщо Ви негативно відповіли на обидва запитання, вкажіть, на який термін ув'язнення заслуговує попередній Президент ______ (кількість років цифрою і прописом :) ).

    [Якби Вам торік дали такий бюлетень, то скільки б років Ви дали Даниличу :) ? Я б років 30 з чистісінькою совістю. Або 25, але на лісоповалі в Сибіру. З конфіскацією майна на користь держави (все 'дно воно все крадене).]

    А далі б так: якщо діяльність попереднього Президента негативно оцінили більше половини з тих, хто взяв участь у голосуванні; то він вважається всенародно засудженим з мірою покарання = середнє арифметичне з тих строків, які йому нарисували вдячні громадяни. (Казав народові: "я беру на себе відповідальність"? От тепер і відповідай перед народом.)
    І день інавгурації нового Президента було б розпочинати з урочистого ув'язнення попереднього разом з усією його адміністрацією. Оце була б демократія, а те, що в нас існує 15 років, то воно самі знаєте, що. А реальних зайвих коштів з бюджету на таку процедуру "всенародного віддячення" йшло би мізер: всього-то діла надрукувати на кожну людину по ще одному папірцю.

    Отож я вважаю, що то дуже добра справа: громадський контроль за владою. І те, що я був написав (право народного вето), могло б стати, нмд, одним зі сособів забезпечення такого контролю. Я виклав це на Майдані, бо бачу, що тут на сайті багато хто тим (громадським контролем над владою) нібито всерйоз переймається. Втім, я маю вельми погане уявлення про те, що то за люди розробляють Меморандум Майдану, і який справді реальний вплив на щось ці люди і цей Меморандум мають чи можуть мати. Сподіваюсь, серед них є люди, які мають відповідні освіти, знання і т.д., аби розписати мою ідею належним чином, якщо, звісно, вона їх зацікавить. Якщо незрозуміла чимось сама ідея чи запропонований в ній механізм - будь ласка, ставте запитання, буду намагатись відповісти. Але мені здається, що я виклав усе цілком зрозуміло. Наступні кроки по втіленні цього в якесь життя мали би бути, нмд, такими: пошук і збір інформації про те, чи є десь у світі подібна практика; а також про те, наскільки достовірну інформацію дають телефонні опитування, і чи може бути така достовірність підставою для ухвалення якихось юридичних рішень (як-от скасування закону тощо). Але моя освіта і робота дуже далекі від таких занять. Тому, якщо Ви сподіваєтесь, що я зможу розписати свою думку премудрими словами в кусок, який можна буде втулити в Меморандум як його розділ, то кажу, що не зможу.

    Додано 30-11-05 22.09
    П.С. Втім, у мене з'явилися ще деякі думки по цій справі, незабаром напишу.
 • 2005.11.22 | Пані

  Прпозиції Мірко

  Мірко пише:

  > 1. Перевести податкову реформу, ціль якої був би “плоский” податок від заробітку чи прибутку, - скажім, на 20%.

  > 2. Перевести реформу військової служби, перемінюючи її на добровільну службу. Мінімальний строк служби мав би бути 4 роки. При тім принаймі перший один рік, як не більше, тривали б навчання, як і фізичні так і технічні та суспільні. У тім навчанню було би включено і навчання української мови, та української історії які мали би виховний характер для кадрів війська та майбутьнього суспільства. Як відшкодовання для такого добровольця що присвячує 4 такі важні його життю роки, для небезпечної і відданої служби, - чесно покінчивши військову службу, його звільняється від половини обовязку податку із заробітків чи прибутків. Іншими словами для випусника військової служби, на ціле життя податок був би не 20% (чи скільки там) а 10%. Це була би достатня і приваблива компенсація щоби заохотити молодь служити у війську. Випусники були би у військовій резерві Українських Військових Сил, і мали би право на власність вогнепальної зброї.

  > 3. За подібним принципом, держава може надати молодій людині нагоду безплатно покінчити вищі студії на рівні університетських наук. Доброволець на старшинський рівень військової служби, мав би мінімальний строк служби 8 років. Його перших чотири років у війську були б повязяні з наукою включно із студіями вищого рівня, а других чотири це служба як старшина Українських Військових Сил. У принципі строк служби при війську був би на два рази довший як час потрібний для здобуття вибраної вищої освіти. Така наука та й служба велися би виключно українською мовою. По такім строці, для тих що хотіли б продовжувати військову кар’єру, очевидно буде надана вища платня яка б дорівнювала платні професійних у цивільному житті.
 • 2005.11.26 | Ukropithecus (robustus)

  Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

  Хоч я і не правник, але, як мені здається, тут є певні наївності які є наслідком нерозуміння юридичної техніки.

  > 2). Запровадження інституту прямої законодавчої ініціативи громадян.

  Це нісенітниця, і не зрозуміло для чого. І що таке пряма законодавча ініціатива?

  > 3). Конституційне закріплення права громадян України на повстання у випадку узурпації державної влади чи системного невиконання державою своїх конституційних обов'язків.

  Це вже є, бо ніхто не може узурпувати владу, а джерелом влади є народ.

  > 4). Внесення до Конституції України наступних принципів: "Громадянинові дозволене все, що прямо не заборонене Конституцією та законами України" та "Державі та органам місцевого самоврядування заборонено все, що прямо не дозволено Конституцією та законами України."

  Це також є, бо в Конституції написано, що влада діє виключно на підставі законів.

  > 2). Запровадження ефективної системи прямого звернення громадян до Конституційного суду,

  Яка мета і що мається на увазі під зверненням? І чи не суперечить це тому, що КС є органом конституційної юрисдикції?

  > 1). Конституційне закріплення права мінімізувати податки.

  Воно і так закріплено. Термін мінімізація податків це жаргон, який означає, що ви ведете господарську діяльність так, що наносите собі мінімальні збитки і не порушуєте при цьому закон. Де написано, що ви мусите вести діяльність так, щоб наносити собі масимальні збитки?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.11.26 | Пані

   Re: МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ. Вер.1.0

   Ukropithecus (robustus) пише:
   > Хоч я і не правник, але, як мені здається, тут є певні наївності які є наслідком нерозуміння юридичної техніки.
   >
   > > 2). Запровадження інституту прямої законодавчої ініціативи громадян.
   >
   > Це нісенітниця, і не зрозуміло для чого. І що таке пряма законодавча ініціатива?

   Право вносити законопроекти. Ось деталізація
   http://maidan.org.ua/n/memo/1127146189

   19-09-2005 19:09, Пані
   Механізми реалізації п.I.2   Запровадження інституту прямої законодавчої ініціативи громадян.

   Запровадження інституту законодавчої ініціативи громадян у формі права (зі сплатою державного мита, котре повертається у випадку затвердження схвалення профільним комітетом, або за наявності 100 000 підписів громадян під запропонованим законопроектом) надсилання законопроекту до відповідного профільного комітету Верховної Ради України з обов'язком такого комітету розглянути законопроект протягом установленого терміну і оприлюднити рішення за наслідками розгляду.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2005.11.26 | Ukropithecus (robustus)

    А де воно практикується?

    І яка мета надавати право законодавчої ініціативи якомусь об'єднанню людей? У нас і так її мають і Кабмін і Президент, хоч воно не дуже вписується у розподіл на гілки влади. Мені здається що воно лише буде сіяти хаос.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2005.11.26 | Пані

     Re: А де воно практикується?

     А яка різниця де? Чому це когось має цікавити?

     Ukropithecus (robustus) пише:
     > І яка мета надавати право законодавчої ініціативи якомусь об'єднанню людей?

     Мета проста - розширення прямого народовладдя. Залучення громадян в процес прийняття рішень про подальший розвиток країни.

     Тут йдеться не про об"єднання громадян, до речі таке право раніше було, і відновити його теж варто. А про рівень аж до одного громадянина. Один громадянин може написати законопроект. охнайомити з ним інших людей, залучити багато однодумців і зробити його суспільним явищем.

     Це найкращий шлях для зростання парламентарів.

     > У нас і так її мають і Кабмін і Президент, хоч воно не дуже вписується у розподіл на гілки влади. Мені здається що воно лише буде сіяти хаос.

     Чому? Будь ласка, мотивуйте.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2005.11.26 | Ukropithecus (robustus)

      Re: А де воно практикується?

      Пані пише:
      >
      > Мета проста - розширення прямого народовладдя. Залучення громадян в процес прийняття рішень про подальший розвиток країни.

      Ця мета (демократія) досягається не так, а отакі речі як давати невідомо кому право законодавчої ініціативи використовується для узурпації влади, наприклад як шантаж законодавчого органу. Ми делегуємо частину своїх прав (наприклад законодавчих) депутатам парламенту, і цього достатньо. На рівні самоврядування можна шукати форми для залучення населення при прийнятті рішень. Але право приймати закони і законодавча ініціатива є прерогативою парламенту.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2005.11.26 | Пані

       Re: А де воно практикується?

       Ukropithecus (robustus) пише:
       > Пані пише:
       > >
       > > Мета проста - розширення прямого народовладдя. Залучення громадян в процес прийняття рішень про подальший розвиток країни.
       >
       > Ця мета (демократія)

       Я написала "пряме народовладдя" чи інакше "пряма демократія". Країна, де воно найбільш широко імплементовано вже - це Швейцарія.

       > досягається не так, а отакі речі як давати невідомо кому право

       От як тільки є поділ на "невідомо кого", та "білих", то весь сенс народовладдя і губиться. Весь наш Меморандум присвячений саме розширенню інструментів ПРЯМОГО народовладдя. Про що , власне. в передмові і написано.

       > законодавчої ініціативи використовується для узурпації влади, наприклад як шантаж законодавчого органу.

       Законодавча ініціатива як УЗУРПАЦІЯ? Що ви пишете? Цей законопроект ще парламент схвалити має. Який шантаж? Його завернути може навіть профільний комітет.

       > Ми делегуємо частину своїх прав (наприклад законодавчих) депутатам парламенту, і цього достатньо. На рівні самоврядування можна шукати форми для залучення населення при прийнятті рішень. Але право приймати закони і законодавча ініціатива є прерогативою парламенту.

       Йдеться не про право приймати закони (поки що, хоча в Швейцарії вже і закони референдумом приймають, і туди ж йде розвиток демократії на півночі Європи), а про право ВИСУВАТИ законопроекти. Пропонувати закони парламенту.

       Різницю бачите?
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2005.11.26 | Ukropithecus (robustus)

        Да, право законодавчої ініціативи як УЗУРПАЦІЯ

        Згадайте як Кучма ним користувався, президентські законопроекти розглядаються в першу чергу, тому, наприклад, Кучма бере і подає законопроект про демонстрації в якому ці демонстрації заборонені. Почитайте конституції всяких чуркістанів, там цього совкового народовладдя з "головою", бо це спосіб диктатору підкорить собі законодавчий орган. І не дарма у нас оте право законодавчої ініціативи від "народу" викинули.

        Ви мені кажете про Швейцарію де демократія існує невідомо з яких давен, а я вам скажу про США, де право законодавчої ініціативи має тільки парламент, навіть президент, який очолює виконавчу владу його не має, бо батьки засновники розуміли чим це може обернутись.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2005.11.26 | Пані

         Не дописуйте те. чого не пропнується

         Ніде не пропонується ані першочергового, ані обов"язкового розгляду таких законопроектів.

         Навіщо ви дописуєте неіснуючі пропозиції та сперечаєтеся з ними?


         Ukropithecus (robustus) пише:
         > Згадайте як Кучма ним користувався, президентські законопроекти розглядаються в першу чергу, тому, наприклад, Кучма бере і подає законопроект про демонстрації в якому ці демонстрації заборонені. Почитайте конституції всяких чуркістанів, там цього совкового народовладдя з "головою", бо це спосіб диктатору підкорить собі законодавчий орган. І не дарма у нас оте право законодавчої ініціативи від "народу" викинули.

         В нас вже давно не чуркістан, особливо після Листопада 2004.
         А викинули в нас багато чого, чим суттєво обмежили участь громадян в управлінні державою. І цей Меморандум присвячений, в тому числі, і подоланню цього.

         І "народ" в лапках це про якійсь інший народ, а не український. Наш вже довів власну спроможність.

         > Ви мені кажете про Швейцарію де демократія існує невідомо з яких давен, а я вам скажу про США, де право законодавчої ініціативи має тільки парламент, навіть президент, який очолює виконавчу владу його не має, бо батьки засновники розуміли чим це може обернутись.

         І рівнятися нам треба на кращі зразки. В тому числі і Швейцарію.

         Я ще раз вас питаю, чому саме ви проти права громадянина чи об"єднання громадян подавати законопроекти, які повинні проходити звичайний шлях, через мінюст та профільний комітет? Тільки про узурпацію не треба, бо я зе раз повторюю, що ми не пропонуємо НІЯКИХ преференцій для таких законопроектів.
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2005.11.26 | Ukropithecus (robustus)

          Re: Не дописуйте те. чого не пропнується

          Пані пише:

          > Я ще раз вас питаю, чому саме ви проти права громадянина чи об"єднання громадян подавати законопроекти, які повинні проходити звичайний шлях, через мінюст та профільний комітет? Тільки про узурпацію не треба, бо я зе раз повторюю, що ми не пропонуємо НІЯКИХ преференцій для таких законопроектів.

          Бо якісь громадяни, або партія будуть вносити якусь муть і будуть вимагати від парламента щоб він її прийняв. Я делегував своє право законодавчої ініціативи депутату а не якимось громадянам до яких у мене нема жодної справи, і особисто я не хочу писати ніякі закони, бо по-перше я на тому не розуміюся, а по-друге у мене нема на те часу. Якщо я не помиляюсь, то в Швейцарії людина не може хєрити референдуми, за це наступає відповідальність. Тож якщо Ви вже так хочете, то треба написати, що всі громадяни повинні писати закони і вносити їх до парламенту. А якщо хтось їх писати не захоче - в кутузку.
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2005.11.26 | Пані

           Re: Не дописуйте те. чого не пропнується

           Ukropithecus (robustus) пише:
           > Пані пише:
           >
           > > Я ще раз вас питаю, чому саме ви проти права громадянина чи об"єднання громадян подавати законопроекти, які повинні проходити звичайний шлях, через мінюст та профільний комітет? Тільки про узурпацію не треба, бо я зе раз повторюю, що ми не пропонуємо НІЯКИХ преференцій для таких законопроектів.
           >
           > Бо якісь громадяни, або партія будуть вносити якусь муть і будуть вимагати від парламента щоб він її прийняв.

           Можна подумати, що нині депутати (від тих самих партій) не вносять муть. І можна подумати, що законопроекти НЕ пишуться зараз не депутатами. Мені відомо кілька законопроектів, написаних кількома ГО, поданих через депутата (який навіть не вникнув в те, що ніби "подав"), і потім прийнятих парламентом.

           Ми пропонуємо власне не просто закріпити статус кво, а додати до нього необхідність шукати підтримку ідеям, викладених в законопроектів в суспільстві ДО його подання.

           > Я делегував своє право законодавчої ініціативи депутату а не якимось громадянам до яких у мене нема жодної справи, і особисто я не хочу писати ніякі закони, бо по-перше я на тому не розуміюся, а по-друге у мене нема на те часу.

           Ви не хочете, а хтось інший - хоче і в нього на це є час. І чим ці громадяни гірші за депутатів, ПРОТИ яких ви голосували, і яких ви не підтримуєте? А вони теж мають право законодавчої ініціативи.

           > Якщо я не помиляюсь, то в Швейцарії людина не може хєрити референдуми, за це наступає відповідальність. Тож якщо Ви вже так хочете, то треба написати, що всі громадяни повинні писати закони і вносити їх до парламенту. А якщо хтось їх писати не захоче - в кутузку.

           Якщо вам не подобається ідея, то будь ласка, аргументуйте вашу незгоду аргументом. Гіперболи на кшталт "балеріні треба динаму до ноги прив"язати" - це не аргумент. Чого це раптом "треба" таке написати? Чого це раптом ПРАВО подавати законопроекти повинно стати обов"язком?
           згорнути/розгорнути гілку відповідей
           • 2005.11.27 | Ukropithecus (robustus)

            Re: Не дописуйте те. чого не пропнується

            Пані пише:
            > Можна подумати, що нині депутати (від тих самих партій) не вносять муть. І можна подумати, що законопроекти НЕ пишуться зараз не депутатами. Мені відомо кілька законопроектів, написаних кількома ГО, поданих через депутата (який навіть не вникнув в те, що ніби "подав"), і потім прийнятих парламентом.

            Пані, в цьому якраз і є фішка. Вносити його повинен депутат від себе, а при роботі над законопроектом він може залучати кого захоче.

            > Ми пропонуємо власне не просто закріпити статус кво, а додати до нього необхідність шукати підтримку ідеям, викладених в законопроектів в суспільстві ДО його подання.

            Будь ласка звертайтесь до депутатів і давайте їм власні законопроекти. А так Ви не закріплюєте ніякого статус-кво, ви надаєте право законодавчої ініціативи будь кому.

            > Ви не хочете, а хтось інший - хоче і в нього на це є час. І чим ці громадяни гірші за депутатів, ПРОТИ яких ви голосували, і яких ви не підтримуєте? А вони теж мають право законодавчої ініціативи.

            Бо тут порушується рівність. Якісь громадяни будуть тиснути на мого депутата і плюс у них є ще свій депутат. Цим ущемлюється моє право і для його відновлення я сам повинен подавати проект постанови про нейприйнятність того, що внесли якісь громадяни. А якщо у мене нема на це часу? А якщо я живу не в Києві?

            > Чого це раптом ПРАВО подавати законопроекти повинно стати обов"язком?

            Щоб закріпити рівність яка порушується. Бо 99.9999% людей навіть не зможуть дізнатися про те, що внесла якась група громадян до парламенту. А якщо 99.9999% людей не захочуть щоб ВР це розглядала і щоб воно було внесено у порядок денний? Як це реалізувати? Це також право законодавчої ініціативи.
            згорнути/розгорнути гілку відповідей
            • 2005.11.28 | Пані

             Re: Не дописуйте те. чого не пропнується

             Ukropithecus (robustus) пише:
             > Пані пише:
             > > Можна подумати, що нині депутати (від тих самих партій) не вносять муть. І можна подумати, що законопроекти НЕ пишуться зараз не депутатами. Мені відомо кілька законопроектів, написаних кількома ГО, поданих через депутата (який навіть не вникнув в те, що ніби "подав"), і потім прийнятих парламентом.
             >
             > Пані, в цьому якраз і є фішка. Вносити його повинен депутат від себе, а при роботі над законопроектом він може залучати кого захоче.

             А навіщо цей передаточний механізм?


             > > Ви не хочете, а хтось інший - хоче і в нього на це є час. І чим ці громадяни гірші за депутатів, ПРОТИ яких ви голосували, і яких ви не підтримуєте? А вони теж мають право законодавчої ініціативи.
             >
             > Бо тут порушується рівність. Якісь громадяни будуть тиснути на мого депутата і плюс у них є ще свій депутат. Цим ущемлюється моє право і для його відновлення я сам повинен подавати проект постанови про нейприйнятність того, що внесли якісь громадяни. А якщо у мене нема на це часу? А якщо я живу не в Києві?

             Яким це чином громадяни, які вносять законопроект, тиснуть на вашого депутата? Вони вносять його на розгляд ВСЬОГО парламенту.

             Причому абсолютно необов"язково, що в громадян є свій депутат. При новій системі досить велика частка громадян буде позбавлена представництва в парламенті взагалі, бо проголосують за партії чи блоки, які не пройдуть бар"єр.

             І таким чином в них нема свого депутата, щоб через нього лобіювати проект закона.


             >
             > > Чого це раптом ПРАВО подавати законопроекти повинно стати обов"язком?
             >
             > Щоб закріпити рівність яка порушується. Бо 99.9999% людей навіть не зможуть дізнатися про те, що внесла якась група громадян до парламенту.

             Що значить не зможуть? Вже і так все йде до того, що всі законопроекти і законодавчі ініціативи є на сайті ВР. Яка ще рівність порушується?

             А якщо люди не читають інтернет і не дивляться на сайт ВР, то вони не дізнаються ні про які законопроекти, внесені ким завгодно.

             Де тут порушення якоїсь рівності?             > А якщо 99.9999% людей не захочуть щоб ВР це розглядала і щоб воно було внесено у порядок денний? Як це реалізувати? Це також право законодавчої ініціативи.

             Можна подумати, що зараз є механізм спитати 100% чи якусь частину людей чи хочуть вони цього , чи ні. Запропоноване право ніяк не змінює поточний статус в жодну сторону.
 • 2005.12.03 | Пані

  Додаток про зміни до конституції

  додати до статті 159
  Зміни до Конституції України прийняті Верховною Радою України набувають чинності після висновку Конституційного Суду України.

  Ukropithecus (robustus) ®. 03-12-2005 19:00
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.12.03 | Sean

   Та воно і зараз так

   просто інша послідовність - спочатку КС, потім Рада. Питання в тім, щоби Рада не могла змінювати у схваленомуКС проекті жодну літеру і жодну кому.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua