МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Меморандум Центру освітньої політики

04/04/2006 | Mercury
Меморандум
щодо створення "Центру освітньої політики Харківського регіону"

Тридцятого березня 2005 року відбулась зустріч керівництва Державної адміністрації Харківської області з представниками освітянської громади та користувачів Громадського форуму “Об’єктив”. При обговорені питань участі громадськості у втіленні освітньої реформи, ми запропонували звернути увагу на необхідність розповсюдження оригінальних інноваційних педагогічних технологій, яки застосовують вчителі нашого регіону, а деякі з цих визнаних широким професійним загалом технологій, навіть були створені за безпосередньої участі харківських вчителів й набули поширення в Україні та далеко за її межами.
Ця наша ініціатива була схвалена присутніми на зустрічі керівниками області та освітньою громадою. Ми почали працювати над конкретизацією наших пропозицій.
За два місяці нам вдалося обговорити та проаналізувати це питання з представниками освітньої громади Харкова та інших міст України як в безпосередньому спілкуванні, так і в мережі Інтернет; вивчити можливості залучення грантів підтримки від міжнародних організацій; прийняти участь в роботі конференції освітніх НДО України „Державно-громадське управління освітою: порядок денний для третього сектору” та форумі “Турбота про вчителя - надія на майбутнє”(23-25 травня 2005,м. Полтава). Ми щиро поділяємо головні стратегічні напрямки розвитку освіти в Україні, яки були викладені в виступі Президента України на освітянському форумі в Полтаві 24 травня 2005 р..
Проте, проблема полягає в тому, що в нашому регіоні ще не створене відповідне професійне та громадське середовище, яке б могло сприяти вирішенню актуальних завдань сучасного інноваційного розвитку країни в цілому, створенню відповідної сучасним вимогам “економіки знань” і, особливо, прориву в сфері шкільної освіти. Масштабність завдань розвитку, що були проголошені в доповіді Президента, європейський напрямок реформування освіти та країни в цілому як конкурентоспроможної в глобалізованому світі, далеко не завжди знаходять адекватне втілення на місцях. Ще одна характерна риса “старого мислення” - недооцінювання того інтелектуального національного продукту, що може дати Україна світу. Серед чинників, що гальмують поступ, є, з нашої точки зору, недостатня сформованість громадської дії, відсутність розвинутих засобів діалогу громади із владою..
Вважаючи, що нова влада може бути ефективною лише за умови активної громадської підтримки, громадської ініціативи, яка не обмежена суто “галузевими” проблемами та вузьким колом ми пропонуємо обговорити наступні пропозиції:
1. Створити в Харкові Центр освітньої політики, що поширює свою діяльність на Харківську область.
2. Ядром діяльності цього Центру, його “родзинкою” повинно стати поширення інноваційних педагогічних технологій, тому що Харків - це унікальний інтелектуальний “резервуар”: значною мірою, завдяки харківським вченим та вчителям народилися такі напрямки новітніх освітніх технологій, як Розвиваюче навчання і Школа діалогу культур; в Харкові працюють фахівці таких визнаних в світи напрямків, як Вальдорфська педагогіка та Школа М. Монтессорі.
3. Головними завданнями Центру повинні стати:
-сприяння реалізації ефективної політики розвитку системи освіти в Україні;
-участь у розробці та сприяння реалізації національної та регіональної освітньої політики, державних освітніх програм, незалежних програм та проектів, правових і нормативних документів, спрямованих на удосконалення освітньої галузі;
-сприяння залученню громадськості до процесів формування та реалізації освітньої політики на місцевому та національному рівнях та ініціювання змістовного діалогу на освітні теми між різними групами українського суспільства, які зацікавлені у поліпшенні якості освітніх послуг;
-сприяння розвиткові наукової, дослідницької, методичної, інформаційної діяльності у сфері освіти;
-сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних і керівних кадрів у сфері освіти.
Такі завдання роботи Центру співпадають з цілями та завданнями спільного проекту МОН України та Світового банку “Рівний доступ до якісної освіти”, що передбачає надання фінансової допомоги на розвиток освіти в розмірі $86 млн. (за матеріалами конференції “Державно-громадське управління освітою: порядок денний для третього сектору”) серед яких є і такі:
- оновлення змісту освіти та методів навчання у 12-річній загальній середній школі, орієнтований на досягнення учнями ключових життєвих компетентностей;
- створення розгалуженої системи моніторингу якості освіти, здатної відстежувати розвиток освітньої системи загалом та навчальних досягнень школярів зокрема;
- збагачення навчального процесу у закладах освіти навчально-методичними комплексами нового покоління та сучасними засобами навчання;
- створення відповідної інформаційної системи забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками та іншими засобами навчання;
- впровадження розвинутої мережі інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів як осередків розвитку галузі. (Із доповіді п. Романа Шияна, керівника спільного проекту).

Для початку плідної практичної роботи Центру наразі в Україні:
- створені теоретичні засади(науково методичні праці фахівців з педагогічної інноватики);
- є наявною законодавча база(“Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”. - Наказ МОНУ від 07.11.2000 №522, 26 грудня, 945/5167);
- започатковане громадське середовище(Мережа центрів освітньої політики Міжнародного фонду “Відродження”, до якої входять Центри освітньої політики міст Львова, Кам’янця Подільського та інших);

Фінансування роботи Центру може здійснюватися за рахунок залучення грантів та надання таких послуг, як проведення тренінгів, експертної та фахової розробки та супроводження проектів розвитку навчальних закладів, які намагатимуться отримувати фінансову допомогу згідно спільного проекту МОНУ та Світового банку.

Серед першочергових заходів, яки повинні сприяти необхідного суспільного середовища ми пропонуємо такі:
-провести серію громадських слухань “Громадський вимір освітніх реформ у Харківському регіоні” (термін треба узгодити з відповідними владними структурами);
-підготувати грантові пропозиції для фінансової підтримки заходів по створенню Центру (до 1 жовтня 2005 р. - за умовами грантодавчих організацій);
-при наявності грантової підтримки, провести серію тренінгів, семінарів та педагогічних майстерень з головних інноваційних напрямків для вчителів Харківського регіону на засадах їх безкоштовної участі;
-поставити питання про поширення української мови та особливості її викладання в Харківському регіоні та знайти ефективні шляхи його вирішення; залучити фахівців та сприяти відповідної громадської думки для опрацювання цього напрямку (пропозиції харківської вчительки Н.В. Курганової, оголошені на зустрічі освітян з керівництвом області 30 березня 2005 р);
-розпочати громадський та фаховий моніторинг умов навчання та психологічного розвитку шестирічних дітей, впливу навчання на стан їх здоров’я;
-спроектувати серію заходів по залученню громади до діалогу з владою;
- розробити програму заходів з проблем євроатлантичної інтеграції Україні в сфері освіти, науки та громадського життя;
-створити та підтримувати веб-сайт “Інноваційний розвиток освіти”, як унікальний сучасний інтерактивний національний продукт, на якому в першу чергу, можуть бути представлені ті напрямки, яки є особливими для Харкова та складають риси його інтелектуального обличчя в Україні та світі;
-видавати та розповсюджувати інформаційний бюлетень "Освітня реформа в Україні: харківський внесок” (назва умовна).

Для успішного вирішення цих питань звертаємось до Харківської обласної державної адміністрації з проханнями:
1.Підтримати нашу ініціативу та надати відповідного Листа підтримки для його використання з метою залучення грантових пропозицій.
2.Поставити питання про надання технічної допомоги для початку роботи Центру, тобто надання приміщення та відповідного обладнання.
3.Визначитись із терміном та місцем проведення громадських слухань “Громадський вимір освітніх реформ в Харківському регіоні”, залучити відповідних посадовців, допомогти з необхідним обладнанням для цього заходу та подальшого втілення його рішень;
4.Допомогти з виданням та розповсюдженням по навчальним закладам області інформаційного бюлетеню.
5.Створити відповідні засади для проведення громадського та фахового моніторингу умов навчання та розвитку шестирічних дітей.

На сьогодення Центр освітньої політики може бути створений як структурний підрозділ НДО ГІМЦ “Всесвіт”, що входить до об’єднання громадських активістів “Альянс Майдан”. Ми маємо необхідні ресурси для опрацювання більшості вище названих напрямків. Але ми вважаємо, що в співпраці з органами влади та її представниками, що прийшли на керівні посади внаслідок перемоги Помаранчевої революції, наша ініціатива буде більш плідно та ефективно сприяти вимогам сучасного розвитку України та нашого регіону.

Буду щиро вдячний всім, хто залучиться до обговорення цього проекту, висловить свої думки та зауваження, поділиться досвідом опрацювання подібних проектів.

Керівник освітніх проектів ГІМЦ "Всесвіт" Ігор Соломадін
igor_solomadin@mail.ru <mailto:igor_solomadin@mail.ru>
8-050-403-16-52 (м)

Відповіді

 • 2006.04.04 | Сергій Вакуленко

  Дві стилістичні завваги

  У реченні:

  Такі завдання роботи Центру співпадають з цілями та завданнями спільного проекту МОН України та Світового банку “Рівний доступ до якісної освіти”...

  вжито слово "співпадають", не зафіксоване словниками української мови.

  Замість нього слід уживати "збігаються", але в цьому контексті я радше пропонував би "узгоджуються", оскільки важко собі уявити, щоб Світовий банк і Ваш Центр мали вже зовсім однакові цілі та завдання.

  У словосполуці

  ...науково методичні праці фахівців з педагогічної інноватики...

  слід писати науково-методичні з дефісом. Окрім того, слово "інноватика" утворено з порушенням мовних правил; його аналогів немає в жодній європейській мові. У такому поважному документі, як Меморандум, на мою думку, варто утриматися від занадто сміливих термінологічних неологізмів; краще вже написати інноваційних методик абощо.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.04.04 | loup-garou

   Гублюсь в здогадах

   Як активному носію київсько-полтавського діалекту мені цікаво, шо ж воно таке - словосполуки і завваги. Завідуючі вагонами? Але тоді вони були б чоловічої статі...
   Іще цікаво, з яких це пір дієслово "співпадати" зникло зі словників. Випадково не тоді ж саме, коли люди почали їздити на метрі до кіна, турбулентна плазма стала бурхливою вогневицею, а теоретична фізика - феоретичною пізикою?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.04.04 | Сергій Вакуленко

    Re: Гублюсь в здогадах

    loup-garou пише:
    > Як активному носію київсько-полтавського діалекту

    То Вам такої локшини навішали в совковій школі, розповідаючи, що українська літературна мова утворилася на основі київсько-полтавського діялекту. Ця концепнія була покликана ствердити "незасміченість" української літературної мови "згубними" галицькими впливами. От тільки її обстоювачі забули зазирнути до підручника з української діялектології. Якби були зазирнули, то побачили б, що такого діялекту немає й бути не може, бо Київська область під цим оглядом поділена: її північна частина належить до зони північного наріччя, південна — до зони південно-східного наріччя. Окремого полтавського діялекту підручники з діялектології теж не фіксують.

    > мені цікаво, шо ж воно таке - словосполуки і завваги. Завідуючі вагонами? Але тоді вони були б чоловічої статі...

    СЛОВОСПОЛУКА, -и, ж., грам. Те саме, що словосполучення.

    www.slovnyk.net


    ЗАВВАГА

    Годі було з того погляду догадатися, чи по нутру йому тая заввага, чи ні. (Богдан Лепкий)

    http://lib.ru/SU/UKRAINA/LEPKIJ/mazepa.txt

    Навіть побіжний перегляд нашої історії, навіть позірне знайомство з проявами української національної психіки - приводять до думки, що Франкова фраза - не локальний парадокс, а важлива заввага, що має надто глибоке й широке значіння. (Віра Агеєва).

    http://www.vidnokola.kiev.ua/Paritet/Ageyeva1.htm


    > Іще цікаво, з яких це пір дієслово "співпадати" зникло зі словників.

    Його там донедавна взагалі не було, а тепер з'явилося:

    СПІВПАДАТИ, -ає, недок., РОЗМ. Те саме, що збігатися (у 6 – 8 знач.).

    www.slovnyk.net

    А от для порівняння:

    У науково-технічних текстах допускається багато помилок, спричинених недосконалим знанням української мови. Йдеться про так званий суржик:

    рос. суржик укр.

    совпадать співпадати збігатися
    следующий слідуючий наступний, такий
    вызывать визивати викликати
    добиваться добиватися досягати
    любой любий будь-який, усякий
    поскольку поскільки оскільки
    обычно обично звичайно
    отмечать відмічати відзначати

    Вилучити зі своєї мови слова-суржики вам допоможе кн.: Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. / За заг. ред. О.Сербенської: Посібник. - Львів: Світ, 1994. У ньому зібрано величезну кількість російсько-українських словесних "гібридів".

    http://dict.linux.org.ua/dict/other/SSR/RE1.html

    Аби Вам було легше сприйняти, запитаю у Вашому ж стилі: "А що таке співпадати? Падати співаючи?"


    > Випадково не тоді ж саме, коли люди почали їздити на метрі до кіна,

    З погляду мовної системи метро нічим не відрізняється від відра, а кіно він вікна.

    > турбулентна плазма стала бурхливою вогневицею,

    А то є Ваші (або чиїсь) фантазії, бо

    ВОГНЕВИЦЯ, -і, ж. 1. заст. Гарячка. 2. діал. Блискавка.

    www.slovnyk.net

    > а теоретична фізика - феоретичною пізикою?

    А то є Ваше невігластво, бо якраз на місці грецької тети (θ) в українській мові віддавна заведено вживати Т, а не Ф.

    Але маю для Вас і втішну звістку: ліки від невігластва давно знайдені. Треба читати книжки.

    Ба більше, тепер можна просто наклацати "непойнятне" слівце в якому-небудь Ґуґлі абощо — й завдяки цьому зайвий раз не пошиватися в... ерудити.

    Вибачайте за гостроту — напросилися.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.04.04 | loup-garou

     Re: Гублюсь в здогадах

     Раз мовні штудії настільки згубно віддають на голову, наступного разу спеціяльно для фільольоґів буду ставити двокрапки з дужечками.

     А книжки і справді треба читати. Тільки ради бога, не обмежуйтесь Лепким і Мартовичем. Почніть з Котляревського, потім спробуйте освоїти Нечуя-Левицького, Хвильового, Олеся, Андруховича в кінці кінців. І "діялектів" менше стане, і помилок менше робитимете.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.04.05 | Сергій Вакуленко

      Re: Гублюсь в здогадах

      loup-garou пише:
      > Раз мовні штудії настільки згубно віддають на голову, наступного разу спеціяльно для фільольоґів буду ставити двокрапки з дужечками.

      Для початку — спробуйте це зробити "спеціяльно для себе". А мені й без Вашої ласки некепсько.

      > А книжки і справді треба читати. Тільки ради бога, не обмежуйтесь Лепким і Мартовичем. Почніть з Котляревського, потім спробуйте освоїти Нечуя-Левицького, Хвильового, Олеся, Андруховича в кінці кінців. І "діялектів" менше стане, і помилок менше робитимете.

      Я б Вам радив не змагатися зі мною в переліку українських авторів.

      Коли б Вам філолог почав щось пояснювати про турбулентну плазму, Ви б, мабуть, покрутили пальцем біля скроні. Ваші філологічні екзерсиси справляють приблизно таке саме враження.
     • 2006.04.05 | Сергій Вакуленко

      P. S. Якщо Вам не до вподоби західняки...

      то ось, будь-ласка, те саме зі славного Донбасу:

      А дід зовсім; спокійний, ніби цих слів і сподівався почути від хлопця, мовив: — І станеш ти таким ученим, як Тарас Другий, — вів своєї дід Данило, ніби не дочувши хлопцевої завваги.

      http://www.donbaslit.skif.net/tvorchist/Gayvoronskiy.html#1.
    • 2006.04.06 | AVK

     Мова вторинна

     Хлопці

     Україні бракує мислення (перш за все після-кантівского), постановки проблем.
     Будуть думки - буде й мова, яка потрібна для категоризації та висловлювання.
     Мова вторинна, її «чистота» , коли не думок не розуміють є фіктивною турботою (false necessity).
     Тому краще зайнятися ділом.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.04.06 | Сергій Вакуленко

      Вторинна щодо чого? (-)

 • 2006.04.04 | Вячеслав Хаврусь

  Пару зауважень

  Mercury пише:
  > Тридцятого березня 2005 року відбулась зустріч керівництва Державної адміністрації Харківської області з представниками освітянської громади та користувачів Громадського форуму “Об’єктив”.
  А за якою саме адресою в Інтернеті згадана спільнота веде обговорення? Форум “Об’єктив” я знайду, але перелопачувати всі теми вуже важкувато. Чи визначеного місця нема?


  > 3. Головними завданнями Центру повинні стати:
  > -сприяння реалізації ефективної політики розвитку системи освіти в Україні;
  > -участь у розробці та сприяння реалізації національної та регіональної освітньої політики, державних освітніх програм, незалежних програм та проектів, правових і нормативних документів, спрямованих на удосконалення освітньої галузі;
  > -сприяння залученню громадськості до процесів формування та реалізації освітньої політики на місцевому та національному рівнях та ініціювання змістовного діалогу на освітні теми між різними групами українського суспільства, які зацікавлені у поліпшенні якості освітніх послуг;
  > -сприяння розвиткові наукової, дослідницької, методичної, інформаційної діяльності у сфері освіти;
  > -сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних і керівних кадрів у сфері освіти.
  Загальне зауваження до всіх активістів. Уникайте в своїй діяльності вживання слова "сприяти" та його форм. Що розумєіться під "сприяти"? Кому це "сприяння" потрібно? Як на мене, всі наведені вище тези чудово виглядали б без слова-паразита. А взагалі я б намагався писати більш конкретніще, тримаючи в голові питання: "Яка різниця між словами "робити" та "зробити"?" Так і це "сприяння" відноситься до незавершеної дії, якої треба уникати.

  Успіхів Вам! По можливості скидайте нам в Народні Новини новинну інформацію про Вашу діяльність, будемо ставити в новини сайту.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua