МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

One small step for All-Ukrain. As. ‘For Eur. Values in Science'.

05/14/2007 | Member
10 травня кілька учасників Асоціації направили на адресу НАН України інформаційний запит щодо трактування понять видатний внесок, визначні здобутки, критеріїв відповідності рівня наукових досліджень НАНУ “світовому рівню”, тощо. З текстом запиту можна ознайомитися через наступне посилання http://www.ukrnauka.org.ua/InfZap01.htm

Відповіді

 • 2007.05.15 | Претендент

  Какая неслыханная наглость:  Какая неслыханная наглость: ставить под сомнение соответствие мировому уровню научных достижений наших многоуважаемых академиков и членов-корреспондентов, подавляющее большинство которых, по странному стечению обстоятельств, является еще и академическими и вузовскими начальничками. Нет ничего святого у подписантов этого запроса. Нет на них товарища Дзержинского! Вот они плоды западной демократии.
 • 2007.05.15 | Найкращий

  Re: One small step for All-Ukrain. As. ‘For Eur. Values in Science'.

  Хлопці совсєм обарзєлі! Мені здається, що це ті самі "казлы, которые мешают нам жить". Самі посудіть. В НАН та інших академіях можна не тільки академікам, але й пересічним науковцям роками нічого не робити, по пенсії робити вигляд, що працюєш, отримувати і наукову пенсію, і певний (немалий) заробіток. Академіки беруть більше, але так завжди буває. На те вони й пани. А хлопам теж щось дістається. А "світовий рівень" то записано "понарошку", заради "галочки". Ну, хіба це не зрозуміло? А вони питання задають. Справжні "казлы". При Сталіні б їх зразу в ГУЛАГ забрали, і правильно, бо, як відомо, Академія не для науки, а для академіків, а Верховна Рада - для дерибану, а не для законотворчості.

  В мене пропозиція. Заборонити пускати науковців за кордон, а Інтернет відключити нафіг совсєм. Тоді весь Світ зведеться до України, а рівень НАН автоматично стане СВІТОВИМ.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.05.15 | Roman

   Re: One small step for All-Ukrain. As. ‘For Eur. Values in Science'.

   Буду з нетерпінням чекати на допис із відповіддю, бо має бути цікаво. Думаєте, дадуть відповідь чи ні ?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2007.05.15 | Юрист

    Re: One small step for All-Ukrain. As. ‘For Eur. Values in Science'.

    Юрист
    Згідно з законом про інформацію відповідь повинна бути. Інша справа – яка?
   • 2007.05.15 | Вячеслав Хаврусь

    Вже дали. Це запит по 2-му заходу: (л)

    Roman пише
    > Буду з нетерпінням чекати на допис із відповіддю, бо має бути цікаво. Думаєте, дадуть відповідь чи ні ?

    Вже дали. Читайте повідомлення в хронологічному порядку:
    http://www2.maidan.org.ua/n/osvita/1170275397
    http://www2.maidan.org.ua/n/osvita/1172150347
    http://www2.maidan.org.ua/n/osvita/1172174105
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2007.05.15 | Мирослав

     Re: Вже дали. Це запит по 2-му заходу: (л)

     Браво, Претендент та Найкращий!
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2007.05.16 | Бойль-Марриот

      Re: Вже дали. Це запит по 2-му заходу: (л)

      По отношению к любой ситуации возможны следующие опции поведения:
      Вы удовлетворены ситуацией и действуете в соответствии с существующими правилами игры.
      Вы не удовлетворены ситуацией:
      1) но все равно действуете по правилам игры; приспосабливаетесь, давите в себе остатки совести, если они у Вас были; показываете дулю в кармане; Вы – кухонный или форумный реввволюционер.
      2) выходите из игры, например, меняете профессию или уезжаете за бугор;

      Эти три типа поведения замораживают навечно существующее положение вещей.
      Если же Вы с ним не согласны, то должны понять, что оно может измениться лишь при Ваших и Ваших единомышленников действиях.
      В правовом государстве Ваши действия, направленные на изменение существующей ситуации, должны основываться на существующих законах и предоставляемых ими правовых механизмах.
      Конечно, в условиях, когда в сохранении ситуации кровно заинтересовано достаточно большое число влиятельных лиц, рассчитывать на ее моментальное изменение не приходится. Эти лица просто не в состоянии понять, как это можно ставить под сомнение их сакральный статус. И здесь они будут стоять до последнего патрона. Но если их статус все лишь дань традиции, очковтиранию, лоббированию, основывается не на их реальных, а на выдуманных заслугах, и, в конце концов, противоречит Конституции, то Вам нужно набраться терпения, искать единомышленников и действовать, используя правовые механизмы. Если Вы этого не делаете, то весь Ваш критический запал является имитацией, и Вам по душе первые три типа поведения. Вольному воля. Правда, в таком случае Вас вряд ли оправданно называть вольным. Вы раб, смирившийся с существующей системой.
 • 2007.05.16 | Roman

  А ваша альтернатива де ?

  А ваша альтернатива де ? Як ви визначаєте провідних і просунутих ? Закиньте на свій сайт, а потім поставте там відповідь від НАНУ. Знаю, шо не так, але не знаю як, але якшо і знаю то буду тримати для себе :).
  А ми непровідні і подивимося хто краший ви чи нану і хто кого має реформувати ?. А звідки мені знати, шо ви зможете наблизити мене до світових стандартів. Мене в університеті вже давно переконали, шо у нас найкраша наука на рівні світової, а всі навколо світочі. І ви теж мене (як частину "організації української науки та освіти") хочете реформувати "з метою наближення до найвищих світових стандартів".

  А якшо серйозно, багато науковців в Україні не бачать альтернативи і не знають про неї, особливо аспіранти. Будете просто надсилати запити і критикувати нічого не дасть.
  Це вам конструктив.
 • 2007.05.16 | Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 12, ст.165

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про наукову і науково-технічну діяльність

  З А К О Н У К Р А Ї Н И
  Про наукову і науково-технічну діяльність
  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 12, ст.165 )

  Р о з д і л I

  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

  У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

  наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

  науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;

  науково-педагогічна діяльність - педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, пов'язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю;

  науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності;

  фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку;

  прикладні наукові дослідження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей;

  вчений - фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати;

  науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації;

  науково-педагогічний працівник - вчений, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації;

  науково-дослідна (науково-технічна) установа (далі - наукова установа) - юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт;

  наукова робота - дослідження з метою одержання наукового результату;

  науковий результат - нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо;

  науково-прикладний результат - нове конструктивне чи технологічне рішення, кспериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо.
 • 2007.05.16 | Незгодний

  Re: One small step for All-Ukrain. As. ‘For Eur. Values in Science'.

  Не згодний з тим, що це малий крок. Питання дуже актуальні у всіх сенсах. Відповідь має бути, враховуючи Закон "Про наукову і науково-технічну діяльність".

  Авторам листа велика подяка.
 • 2007.05.16 | Незгодний

  Re: One small step for All-Ukrain. As. ‘For Eur. Values in Science'.

  Асоціація почала працювати в конструктивному плані. Можна чекати поповнення.
 • 2007.05.17 | Знову термін "збагатили науку визначними здобутками"

  Знову термін "збагатили науку визначними здобутками"

  http://www.mon.gov.ua/newstmp/2007/17_05/1/

  Знову термін "збагатили науку визначними здобутками".
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.05.18 | Найкращий

   Re: Знову термін "збагатили науку визначними здобутками"

   Це в них кліше таке, недолуге. Цікаво, а яку відповідь вони дадуть на запит. Невже подібну до тої, яку дав Литвин після звинувачення в плагіаті? Тобто "отож".
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2007.05.18 | Torr

    Подяка

    Найкращий пише:
    > Це в них кліше таке, недолуге. Цікаво, а яку відповідь вони дадуть на запит. Невже подібну до тої, яку дав Литвин після звинувачення в плагіаті? Тобто "отож".

    І шо, будете чекати відповіді ковиряючись у носі? Та перед величчю завдань Асоціації цей жалюгідний лист тягне лише на мілке хуліганство, за що від наукової громади дозвольте висловити душевну подяку пітписантам.
 • 2007.05.20 | Anton

  Re: One small step for All-Ukrain. As. ‘For Eur. Values in Science'.

  Членам асоціації «За європейські цінності в науці»
  панам В. Хаврусю, О. Габовичу, В. Кузнєцову

  Кого Ви запитуєте, і що ж Ви за вчені, коли … (хочеться відіслати Вас до листа запорожців турецькому султану)? Невже не зрозуміло, що в самоврядній патошпаківні - вибачте, президії - навішування ярликів, в тому числі оцінка «ПЛІДНОСТІ, ЗДОБУТКІВ, ВАГОМОСТІ» – то її монопольне право, і робить це вона на свій розсуд, при цьому враховуючи лише свої власні та кланові інтереси, постійно демонструючи свою зверхність, геніальність, незамінність (див. тут, наприклад, свіженький замовлений опус з «котлетки по-киевски» http://www2.maidan.org.ua/n/osvita/1179425503). Патошпаківські технологи знають, як «НАУКОЄМНО» возвеличити ницість, кого призначити геніальним, як поховати національний талант, як привласнити та розпорядитись чужими здобутками, як, кого і за скільки оцінити, возвеличити чи принизити й знищити, обілити чи очорнити…
  Замість того, щоб сприяти негайному розпуску НАНУ, Ви зі своєю «ЛЕГАЛІЗОВАНОЮ» (Патоном?) асоціацією постійно здіймаєте багато галасу, піаритесь і тим самим відволікаєте увагу науковців від будь-якого конструктиву в напрямку реорганізації науки. Складається враження, що Ваша асоціація – це спецпроект НАНУ, створений за її «ДОРУЧЕННЯМ» для випускання пару реформістів та консервації релікта КПРС епохи динозаврів (інакше наразі для членів асоціації була б велика проблема влаштуватись навіть двірниками). Як випливає із Вашої розрахованої на багато років КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ та програми, Ви «АЖ НІЯК НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЕ ЛІКВІДАЦІЇ НАНУ». Але ліквідація НАНУ (тобто її ще радянської партноменклатури на чолі із патошпаками) «АЖ НІЯК НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЛІКВІДАЦІЇ» науки, а, навпаки, рятує її – і ця необхідність давно зрозуміла всім, хто думає про духовне й економічне відродження України. Так що не пересмикуйте і не намагайтесь забалакати «НАУКОВУ СПІЛЬНОТУ». Бо наразі й без Вас проблемка в державі: ДОПОКИ МОРОЗИ БУДУТЬ В ПОЛІТИЦІ – ДОТИ ПАТОШПАКИ СИДІТИМУТЬ В НАУЦІ.
  Тепер коротенько відносно тлумачення незрозумілих Вам понять – як їх сприймає академічна номенклатура («НАЛЕЖИТЬ ДО КАТЕГОРІЇ закритої ІНФОРМАЦІЇ»):
  «ВИДАТНИЙ ВНЕСОК»: його зазвичай роблять в УО – тому він і видатний (наголос на другому складі). Внесок може бути особливо «ВАГОМИМ» (якщо золотом), і навіть «ПЛІДНИМ» - коли реалізується натурою і яким не проминають скористатися пристаркуваті похітливі члени касти довічних, наближаючи деяких аспіранточок до «ВИЗНАЧНИХ НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ» (вчені ступені, премії, нагороди, престижні посади, високі зряплати, квартири, курорти, закордонні мандри і т.п.). І чи не співпадають ці «ВИЗНАЧНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ» з Вашими «ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ЦІННОСТЯМИ В НАУЦІ» та з НАНУським «СВІТОВИМ РІВНЕМ»? (поясніть). І що ж тоді називати корупційними діями?.. «КРИТЕРІЯМИ ВИДАТНИХ ВАГОМИХВ НЕСКІВ» заради своїх власних «ВИЗНАЧНИХ НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ» служать в НАНУ також квадратні метри відданих в оренду академічних площ, «безоплатно» передані гектари столичної землі, прихватизація, послуги потрібним керівним людям (довічне членство, почесні звання, привілеї, дипломи, надбавки, заслуги, піари) і т.п. «НАУКОЄМНІ» дерибани, що сьогодні є «ПРІОРИТЕТНИМ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ НАПРЯМКОМ» функціонерів НАНУ і про що Ваша «ЛЕГАЛІЗОВАНА» асоціація замовчує…


  З «ІННОВАЦІЙНИМ» привітом – Ваш ВЧЕНИЙ ПТАХ-СЕКРЕТАР.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.05.20 | Вячеслав Хаврусь

   Re: One small step for All-Ukrain. As. ‘For Eur. Values in Science'.

   Anton пише:
   > Замість того, щоб сприяти негайному розпуску НАНУ,
   А взамін що? Опишіть блск Ваше бачення. Дійсно цікаво. Особисто мені бачиться попелище, дерибан і нуль перспектив для науки.


   > Ви зі своєю «ЛЕГАЛІЗОВАНОЮ» (Патоном?) асоціацією постійно здіймаєте багато галасу, піаритесь і тим самим відволікаєте увагу науковців від будь-якого конструктиву в напрямку реорганізації науки.
   Це вже щось нове: "піаритесь". Хай буде так. А як по Вашому треба робити? В чому конструктив? Запропонуйте блск. "Просто роспустити НАНУ" не конає - я вже написав вище. Не буде ні НАНУ, ні науки.


   > Складається враження, що Ваша асоціація – це спецпроект НАНУ, створений за її «ДОРУЧЕННЯМ» для випускання пару реформістів та консервації релікта КПРС епохи динозаврів (інакше наразі для членів асоціації була б велика проблема влаштуватись навіть двірниками).
   Ух ти, клас! А де реформісти? Покажіть блск пальцем, поіменно? Хто? Хто зможе взяти відповідальність? Ви? Там Ви навіть на форумі своє ім"я не вказуєте. То чого ж Ви більше хочете? Щодо "двірників", то я думаю, що ще не вечір. Для того, щоб він не настав, існує асоціація, наукова спільнота, цей форум і Інтернет-ЗМІ. Вибір багатий.


   > Як випливає із Вашої розрахованої на багато років КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ та програми, Ви «АЖ НІЯК НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЕ ЛІКВІДАЦІЇ НАНУ». Але ліквідація НАНУ (тобто її ще радянської партноменклатури на чолі із патошпаками) «АЖ НІЯК НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЛІКВІДАЦІЇ» науки, а, навпаки, рятує її – і ця необхідність давно зрозуміла всім, хто думає про духовне й економічне відродження України.
   Прокоментуйте детальніше. Кілька разів перечитав - нічого не зрозумів.


   > Так що не пересмикуйте і не намагайтесь забалакати «НАУКОВУ СПІЛЬНОТУ».
   Нема питань. Кожному своє робити. Або не робити. Або стояти на дорозі. Ваше право.


   > Бо наразі й без Вас проблемка в державі: ДОПОКИ МОРОЗИ БУДУТЬ В ПОЛІТИЦІ – ДОТИ ПАТОШПАКИ СИДІТИМУТЬ В НАУЦІ.
   Ви забули ще про азарових, януковичів... А може варто почати з іншого боку - навести порядок у своїй установі, дивись, і у цієї гоп-компанії азарових-януковичів-морозів проблеми з"являться...


   > Тепер коротенько відносно тлумачення незрозумілих Вам понять – як їх сприймає академічна номенклатура («НАЛЕЖИТЬ ДО КАТЕГОРІЇ закритої ІНФОРМАЦІЇ»):
   Далі не коментуватиму очевидні речі. На завершення пораджу не шукати ворогів там, де їх нема.


   > «ВИДАТНИЙ ВНЕСОК»: його зазвичай роблять в УО – тому він і видатний (наголос на другому складі). Внесок може бути особливо «ВАГОМИМ» (якщо золотом), і навіть «ПЛІДНИМ» - коли реалізується натурою і яким не проминають скористатися пристаркуваті похітливі члени касти довічних, наближаючи деяких аспіранточок до «ВИЗНАЧНИХ НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ» (вчені ступені, премії, нагороди, престижні посади, високі зряплати, квартири, курорти, закордонні мандри і т.п.). І чи не співпадають ці «ВИЗНАЧНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ» з Вашими «ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ЦІННОСТЯМИ В НАУЦІ» та з НАНУським «СВІТОВИМ РІВНЕМ»? (поясніть). І що ж тоді називати корупційними діями?.. «КРИТЕРІЯМИ ВИДАТНИХ ВАГОМИХВ НЕСКІВ» заради своїх власних «ВИЗНАЧНИХ НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ» служать в НАНУ також квадратні метри відданих в оренду академічних площ, «безоплатно» передані гектари столичної землі, прихватизація, послуги потрібним керівним людям (довічне членство, почесні звання, привілеї, дипломи, надбавки, заслуги, піари) і т.п. «НАУКОЄМНІ» дерибани, що сьогодні є «ПРІОРИТЕТНИМ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ НАПРЯМКОМ» функціонерів НАНУ і про що Ваша «ЛЕГАЛІЗОВАНА» асоціація замовчує…
   > З «ІННОВАЦІЙНИМ» привітом – Ваш ВЧЕНИЙ ПТАХ-СЕКРЕТАР.
 • 2007.05.21 | apolo

  Re: One small step for All-Ukrain. As. ‘For Eur. Values in Science'.

  Для того, щоб критикувати "наукоустрій" в Україні - далеко не треба вдаватися до таких деталей (тобто подробиць), про які йдеться у цьому зверненні підписантів...

  Це ж просто НЕ СЕРЙОЗНО - не серйозно, бо (знову таки) занадто вже серйозно берете ... Тут і чисто так багато чого видно - просто НА ПОВЕРХНІ :)
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.05.21 | Незгодний

   Re: One small step for All-Ukrain. As. ‘For Eur. Values in Science'.

   Ребята, молодцы. Чувствуется системный подход. Это как раз тот случай, когда можно только серьезно.
  • 2007.05.21 | Антиглобаліст

   Re: One small step for All-Ukrain. As. ‘For Eur. Values in Science'.

   Не згоден з паном Глобалістом (він же apolo). Про якісь дрібнички на кшталт статуту він прагне остаточно забути й мислити глобально, з розмахом і натхненням. Наприклад, обговорювати право певної групи (чи-то академіків, чи-то пересічних ледарів) нічого не робити. Оце буде глобально. Треба дати ледареві гроші й зразу. А за що, Глобалістові байдуже.

   Ні, ласкавий пане. Треба визначитись з юридичними термінами в той самий спосіб, як з фізичними або біологічними. Щоб не було, як з Конституцією: з одного боку - суцільні щастя й злагода, а з другого -гаплик.

   Якщо визначимося, які визначні наші академіки, то потім при переатестації зможемо визначитися, а що там за доробки в їхніх захисників? Пізнаємо по справах.

   Платникам податків варто утримувати тільки справжніх науковців, а не номенклатурних бонз та ницих посіпак. От саме для того, щоб визначитись, хто є ху, створюються асоціації, задаються болючі питання, зриваються лагідні, привітні машкари з владоможців. Не НАН треба розганяти, навпаки, її треба очищати від бруду. А критерії - загальновідомі. Бери й застосовуй.

   Колись граф Ігнатьєв написав книгу "Пятьдесят лет в строю". А "видатний" Патон невдовзі напише книгу "П'ятдесят років - Президент". Так ось хлопцям дуже хочеться знати, до чого дійшли ті видатні академіки за п'ятдесят років від неписьменного Хрущова до члена Президії НАН неписьменного Януковича.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2007.05.21 | apolo

    Антиглобалiсту

    Ну ти ж сам вiдповiдаеш - "до чого дійшли"... яке cуcпiльство - така й наука.

    Навіщо ще просто додатково - детально - лицем в лайно?

    Не треба так "опускатися", та й, крім того, такого реакціонізму ніхто з бонз не терпітиме, й скоріше за все, нічого й не відповідатиме.
 • 2007.05.21 | Цілі Асоціації та Президії НАНУ співпадають

  Цілі Асоціації та Президії НАНУ співпадають

  Питання в листі мають пряме відношення до Постанови Президії НАН України від 22.03.06 № 82 "Про заходи щодо поліпшення сприйняття науки суспільством". Зокрема, це стосується впровадження сучасних критеріїв оцінки результатів наукової діяльності, в т.ч. в контексті розвитку світової науки, популяризації наукових здобутків членів академії, ознайомлення світової наукової спільноти з переліком почесних звань НАН України, премій за видатні наукові праці й інших нагород.

  Відповіді будуть сприяти виконанню Постанови Президії НАН України від 22.03.06 № 81 "Про заходи щодо вдосконалення організації наукових досліджень в НАН України" та реалізації Пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності НАН України (Схвалено Постановою Президії НАН України від 30.11.05 № 254).

  Цілі Асоціації та Президії НАНУ співпадають.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.05.22 | Torr

   Re: Цілі Асоціації та Президії НАНУ співпадають

   >
   > Цілі Асоціації та Президії НАНУ співпадають.

   Так, це дублювання недоречне.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2007.05.22 | Наукова громадськість

    Re: Цілі Асоціації та Президії НАНУ співпадають

    22-05-2007 00:20, Torr
    Re: Цілі Асоціації та Президії НАНУ співпадають

    >> Цілі Асоціації та Президії НАНУ співпадають.

    > Так, це дублювання недоречне.

    Дуже доречне. Президії потрібна співпраця з широким колом зацікавленої наукової громадськості для виконання Постанови Президії НАН України від 22.03.06 № 82 "Про заходи щодо поліпшення сприйняття науки суспільством", постанови Президії НАН України від 22.03.06 № 81 "Про заходи щодо вдосконалення організації наукових досліджень в НАН України" та реалізації Пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності НАН України (Схвалено Постановою Президії НАН України від 30.11.05 № 254). От Асоціація і формулює запитання європейсько-орієнтованої наукової спільноти України. А саме, що зараз вважати видатним внеском у розвиток відповідних напрямів науки та збагачуваням науки визначними здобутками. Питання цілком слушне в світлі необхідності подальшого підвищення ефективності діяльності НАН України, чим опікується Президія. Чи не так ?
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2007.05.22 | Roman

     Re: Цілі Асоціації та Президії НАНУ співпадають

     "От Асоціація і формулює запитання європейсько-орієнтованої наукової спільноти України" .
     Асоціація має таке відношення до європейськості, як і до балету і представляти європейсько-орієнтовану наукову спільноту вона просто не мож, бо не нічого у тім не петрає.
     Пане Гергію, а тепер ви бачите для чого дискусія про європейські цінності чи ні ? Бач уже групка науковців представляє наукову спільноту. Все як у добрі радянські часи.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2007.05.22 | Згодний

      Бач уже групка науковців представляє наукову спільноту

      22-05-2007 11:23, Roman пише

      > "От Асоціація і формулює запитання європейсько-орієнтованої наукової спільноти України" . Асоціація має таке відношення до європейськості, як і до балету і представляти європейсько-орієнтовану наукову спільноту вона просто не мож, бо не нічого у тім не петрає.

      Повністю згодний. Асоціація недоробляє в плані впровадження цілісної європейської наукової моделі, зокрема PhD.

      > Бач уже групка науковців представляє наукову спільноту. Все як у добрі радянські часи.

      Повністю згодний. Повинні бути різні групи вчених, що об"єдналися за світоглядом та інтересами. Наприклад, Асоціація "За европейські цінності в науці", Асоціація "За совєцькі цінності в науці" тощо. Це нормальна європейська традиція та практика. До речі, вже почалися розмови про створення Асоціації "За армійські цінності в науці" (див. http://www2.maidanua.org/news/index.php3?bn=maidan_osvita&key=1179673963&action=view&trs=-1). Процес вже пішов і добрих радянських часів вже не буде.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2007.05.23 | Дуже згодний

       Зацькувати їх, асоціянтів (мод.)

       А давайте цих асоціянтів зацькуємо, затавруємо і замочимо в сортирі, тобто в президії? Єдиним порятунком та виправданням для цих бевзів могло б слугувати щире каяття й вірна любов до цінностей, які сповідують Roman, Torr і Apollo. А цінності ці, як на мене, це - працьовитість, ввічливість, правдивість та вишуканий нарцисизм. Ех, ви, збільшовиченої ери чи то пери, чи то сери... (МОД.)
 • 2007.05.31 | КОНСТРУКТИВНА СПІВПРАЦЯ АСОЦІАЦІЇ З НАНУ

  КОНСТРУКТИВНА СПІВПРАЦЯ АСОЦІАЦІЇ З НАНУ

  Асоціація вчасно долучилася до виконання Постанови Верховної Ради України "Про відзначення 90-ліття від часу заснування Національної академії наук України" від 8 травня 2007 року, яка передбачає проведення в Україні наукових конференцій, симпозіумів, "круглих столів", присвячених діяльності Національної академії наук України, висвітленню її наукових досягнень, життя та наукових здобутків відомих вчених.

  Асоціація пропонує Президії НАНУ широко ознайомити наукову громадскість з повними переліками наукових праць академіків станом на момент обрання кожного з них в члени (члени-кореспонденти) НАН України, щорічними звітами академіків і членів-кореспондентів НАН України, переліком почесних звань НАН України, премій за видатні наукові праці й інших нагород.

  Нарешті почалася конструктивна співпраця Асоціації з НАНУ.
 • 2007.06.17 | Незгодний

  Чи є відповідь з Президії НАНУ ?

 • 2011.09.12 | podrobnosti.ua

  Стратегическим выбором Украины является евроинтеграция - Азаров

  Стратегическим выбором Украины является евроинтеграция - Азаров

  12 сентября 2011 | 17:15

  Кроме того, премьер подчеркнул, что стратегическим выбором Украины является евроинтеграция.

  "Мы разделяем демократические ценности Европы. Они - гарантия стабильного развития Украины", - заявил Азаров.

  Он также прокомментировал харьковские соглашения, отметив, что аренда базы Черноморского флота России в Севастополе была продлена потому, что у Украины не было другого выбора.

  Подробности

  По материалам: Интерфакс-Украина

  http://podrobnosti.ua/power/2011/09/12/791013.html
  згорнути/розгорнути гілку відповідей


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua