МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Уряд схвалив низку актів, присвячених проблемам науки

10/28/2009 | kfmn
Мінекономіки: Уряд схвалив низку нормативно-правових актів, присвячених проблемам української науки

28.10.2009 | 17:20 | Прес-служба Мінекономіки

Міністр економіки України Богдан Данилишин поінформував, що на засіданні Уряду було схвалено низку нормативно-правових актів, присвячених проблемам української науки, розроблених Мінекономіки спільно з Національною академією наук.

Як наголосив Богдан Данилишин, метою розроблених документів є підвищення ролі науки у здійсненні соціально-економічних реформ, активізації наукової та науково-технічної діяльності, підвищення престижу наукової праці в суспільстві.

Зокрема, на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято постанову «Про нову редакцію додатків 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. №74». Згідно з цим документом, передбачається збільшення в середньому на 10% розмірів посадових окладів окремих працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ НАН України.

Також було схвалено Постанову «Питання підвищення ефективності координації здійснення фундаментальних наукових досліджень».

Керівник економічного відомства наголосив, що метою постанови є забезпечення правових та організаційних засад проведення Експертною радою при НАН України оцінки тематики фундаментальних науково-дослідних робіт головних розпорядників бюджетних коштів, які передбачається фінансувати за рахунок коштів державного бюджету, та визначення доцільності здійснення видатків на такі дослідження.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про спрямування коштів стабілізаційного фонду для фінансування інвестиційних проектів, які реалізуються на підставах авіабудування, оборонно-промислового комплексу і машинобудування» розроблена з метою розвитку сфери високотехнологічного приладобудування.

Також затверджено розроблений Мінекономіки проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання питань управління об’єктами державної власності», що сприятиме підвищенню ефективності та прозорості процесів управління об’єктами державної власності.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання впровадження оптичних енергозберігаючих технологій», за словами керівника економічного відомства, сприятиме забезпеченню енергозбереження в будівництві та комунальному господарстві.

Постанова Уряду «Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми «Створення хіміко-металургійної галузі виробництва чистого кремнію протягом 2009-2012 роки», на переконання Міністра, дасть змогу створити сучасну хіміко-металургійну галузь виробництва чистого кремнію для потреб вітчизняних виробників – виробників високотехнологічних виробів, забезпечити розвиток наноелектроніки та нанофотоніки, випуск модулів сонячної енергетики і виробів електронної техніки, а також звільнить від імпортної залежності з одночасним створенням потужного експортного потенціалу.

Метою Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання» є адаптація законодавства України до законодавства ЄС щодо безпеки низьковольтного електричного обладнання, до якого відносяться всі електропобутові прилади, побутова радіоелектронна апаратура, світильники, офісна та комп’ютерна техніка, кабельна продукція тощо.

Як зазначив Богдан Данилишин, проект Технічного регламенту розроблено на основі Європейської директиви Нового підходу – Директиви 2006/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12.12.2006 «Про гармонізацію законодавства держав-членів ЄС стосовно електричного обладнання, спроектованого для використання в певних діапазонах напруги».

Реалізація вимог Технічного регламенту створить умови для виготовлення національними виробниками конкурентоспроможної продукції та гарантуватиме передбачуваний рівень безпеки життя і здоров'я людей та довкілля при користуванні цим обладнанням.

Також на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено Постанову «Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали на 2010-2014 роки».

За словами Міністра, цей нормативно-правовий акт має загальнодержавне значення та дозволить створити в Україні сучасну інфраструктуру національної нанотехнологічної мережі для реалізації «Державної цільової науково-технічної програми розвитку нанотехнологій і наноматеріалів на 2010-2014 роки».

Прийняття цього документу забезпечить розвиток нанотехнологій та створення наноматеріалів, що стануть одним із основних рушійних сил підвищення науково-технічного рівня розвитку економіки, інноваційної привабливості та національної безпеки України.

Керівник економічного відомства переконаний, що головним економічним результатом виконання Програми стане кардинальне збільшення виробництва нової продукції, зокрема на експорт. Також, це дозволить вітчизняним виробникам отримувати значні надходження коштів з відповідним відрахуванням у державний бюджет та інвестиціями у свій розвиток, сприятиме диверсифікації вітчизняного експорту, зниженню впливу ризику різких коливань торгівельного та платіжного балансу країни.

Богдан Данилишин висловив упевненість, що в Україні з’являться всі необхідні передумови для того, щоб стати активним учасником світового процесу розвитку наноіндустрії, зайняти гідне місце у міжнародному розподілі праці в найбільш престижних галузях світової економіки.

Крім того, буде створено, в першу чергу для молоді, додатково 300 тисяч робочих місць, що сприятиме збереженню та примноженню інтелектуального потенціалу нації.

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=243133777&cat_id=35884

Відповіді

  • 2009.10.28 | Skapirus

    Чи можна знайти хоча б в чомусь позитив? Які будуть коментарі?Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua