МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Як ставиться населення до вступу до вузів

04/07/2010 | keymaster


Прес-конференція


«Як ставиться населення до вступу до вузів за результатами зовнішнього оцінювання?»,

(результати загальнонаціонального опитування)


07 квітня 2010 р.


Українське національне інформаційне агентство — Укрінформ

(вул. Б.Хмельницького, 8/16)


Організатор прес-конференції Фонд «Демократичні ініціативи»


Учасники :

 • Ольга Айвазовська голова правління Громадянської мережі «Опора»,

 • Ірина Бекешкіна науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи»,

 • Володимир Ковтунець експерт Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні.


МодераторНаталя Якимчук, координатор проектів, Фонд «Демократичні ініціативи».
Основні питання до розгляду:


 • Як сприймає населення систему зовнішнього тестування?

 • Що переважає – позитиви чи негативи – у новій системі вступу до вузів?

 • Яка система вступу до вузів краща – за результатами зовнішнього тестування чи за результатами екзаменів?

 • Чи збільшить корупцію введення екзаменів при вступі до вузів?

Під час прес-конференції Ви матимете змогу отримати прес-реліз із результатами загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи», присвяченого питання ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання.

Ставлення населення України до зовнішнього незалежного тестування


Загальнонаціональне опитування населення України було проведено Фондом „Демократичні ініціативи” та Київським міжнародним інститутом соціології 19 березня-2 квітня 2010 року. Методом інтерв’ю опитано 1226 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Опитування фінансувалося Фондом „Відродження”.


 • У суспільстві переважає думка (41%), що зовнішнє оцінювання є більш чесним, залежним від знань способом відбору випускників шкіл при вступі до вузу, ніж вступні іспити (32%). Особливо схильні надавати перевагу системі вступу за результатами зовнішнього тестування ті, чиї діти чи діти знайомих поступали до вузів за результатами тестування – 52% вважають таку систему кращою, 25% - надають перевагу колишній системі вступу за екзаменами.

 • Абсолютна більшість громадян України (83%) впевнені, що корупція в Україні дуже поширена і ще 13% вважають, що корупція поширена частково. Відсутність корупції в Україні зазначили лише 0.6%. Одним із головних завдань влади вважають боротьбу з корупцією 87% населення (не згодні з цим 10%).

 • При зверненні до посадових осіб за останні 12 місяців кожного разу стикалися з корумпованістю посадових осіб 5%, майже кожного разу – 14%, час від часу – 33%, майже ніколи – 28%.

 • Найбільше поширена корупція у системі освіти, на думку населення, на вступних іспитах до вузів - дуже поширеною і досить поширеною там корупцію вважають 68% населення загалом і 78% серед тих, чиї діти чи діти знайомих поступали до вузів за результатами тестування), дещо менше вбачається корупція на випускних екзаменах при оцінці знань випускників шкіл (43% серед усього населення і 51% серед тих, чиї діти чи діти знайомих поступали до вузів за результатами тестування), ще меншою ввижається корупція при зовнішньому оцінюванні (27%серед населення загалом і 25% серед тих, чиї діти чи діти знайомих поступали до вузів за результатами тестування).

 • Серед тих, чиї діти чи діти знайомих вступали до вузів за результатами зовнішнього оцінювання, повністю чи переважно задоволені тим, як воно проводилося 70%, переважно чи повністю не задоволені – 21%.

 • Основними позитивами зовнішнього тестування населення вважає те, що зовнішнє тестування ставить усіх у рівні умови (згодні з цим 50%, не згодні 25%), що зовнішнє тестування дало змогу обдарованих дітям вступати до будь-якого вузу, навіть найпрестижнішого (згодні з цим 48%, не згодні 25%), що зовнішнє тестування зменшило рівень корупції при вступі до вузів (згодні з цим 43%, не згодні 28%), що впровадження зовнішнього тестування стало кроком до справедливості у державі (згодні з цим 40%, не згодні 27%).

 • Значно більш позитивно оцінюють наслідки зовнішнього тестування ті, чиї діти чи діти знайомих вступали до вузів за результатами зовнішнього тестування: серед них 68% вважають, що тестування ставить усіх у рівні умови (не згодні з цим 24%), 65% - що зовнішнє тестування дало змогу обдарованих дітям вступати до будь-якого вузу, навіть найпрестижнішого (не згодні з цим 22%), 63% - що зовнішнє тестування зменшило рівень корупції при вступі до вузів (не згодні з цим 26%), 69% - що впровадження зовнішнього тестування стало кроком до справедливості у державі (не згодні з цим 28%).

 • Пропозиція керівників вузів ввести додатковий екзамен при вступі до вузів викликала неоднозначне ставлення населення: 28% впевнені, що це призведе до збільшення прийому студентів у вузи за хабарі, 25% вважають, що це дозволить вузам краще добирати собі студентів, а значна частина опитаних – 47% - певного ставлення до цієї пропозиції не має. Водночас серед тих, чиї діти чи діти знайомих вступали до вузів за результатами зовнішнього тестування, переважає думка, що це призведе до збільшення прийому студентів за хабарі (37%), у поліпшенні контингенту студентів впевнені 28%.

 • Пропозицію скасувати систему вступу до вузів за результатами зовнішнього тестування і набирати студентів за результатами вступних іспитів підтримують 37% і стільки ж – не підтримують (решта свого ставлення не визначила). Істотно відрізняється позиція тих, чиї діти чи діти знайомих поступали до вузів за результатами зовнішнього тестування: серед них підтримують пропозицію скасування вступу за зовнішнім тестуванням 32%, не підтримують – 55%.

 • Водночас у суспільстві переважає думка, що скасування вступу до вузів за результатами зовнішнього тестування збільшить корупцію при вступі до вузів – так вважають 39%, протилежної думки тримаються лише 13%, решта 48% не визначилися.

Результати опитування: березень 2010


 1. Як Ви вважаєте, якою мірою поширена корупція при оцінці знань випускників шкіл на випускних іспитах, при зовнішньому оцінюванні (тестуванні) та на вступних іспитах до ВУЗів?


Дуже поширена

Досить поширена

Мало поширена

Зовсім не поширена

ВС/НЗ

НВ/ВВ

На випускних іспитах

17.9

25.5

21.3

14.9

19.6

0.8

При зовнішньому оцінюванні

9.2

18.1

24.4

15.5

31.6

1.2

На вступних іспитах до ВУЗів

32.8

35.0

8.4

2.6

20.0

1.1


 1. Який спосіб відбору випускників шкіл при вступі до ВУЗу є більше чесним, залежним від знань випускників – вступні іспити до ВУЗу або зовнішнє оцінювання (тестування)?


Зовнішнє оцінювання чи вступні іспити?

Ті, чиї діти чи діти знайомих вступали до вузів за результатами НЗО

Населення України загалом

Безумовно, зовнішнє оцінювання

36.8

22.0

Скоріше, зовнішнє оцінювання

25.0

18.8

Скоріше вступні іспити

12.6

18.2

Безумовно, вступні іспити

13.2

13.9

ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ

11.4

25.0

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ

0.9

2.0


 1. Чи згодні Ви з наступними твердженнями?Повністю згоден

Переважно згоден

Переважно не згоден

Зовсім не згоден

ВАЖКО

СКАЗАТИ

Зовнішнє тестування ставить всіх у рівні умови

20.5

29.5

14.2

10.5

25.3

Зовнішнє тестування дало змогу обдарованим дітям вступити до будь-якого ВУЗу, навіть найпрестижнішого

19.6

28.1

13.9

11.0

27.3

Зовнішнє тестування зменшило рівень корупції при вступі до ВУЗів

16.3

26.6

16.7

11.1

29.3

Впровадження зовнішнього тестування стало кроком до справедливості у державі

14.2

26.1

16.0

11.7

32.0


 1. Чи   доводилося Вам,  Вашим знайомим чи Вашим  дітям  або дітям Ваших знайомих вступати до ВУЗів за результатами зовнішнього тестування?


Так

29.8

Ні

67.6

ВС/НЗ

2.6

 1. Чи задоволені Ви (або Ваші знайомі, що проходили тестування) тим, як воно проводилося?


Повністю задоволений

25.8

Переважно задоволений

43.8

Переважно не задоволений

10.2

Зовсім не задоволений

11.0

ВАЖКО СКАЗАТИ

9.2


 1. Деякі політики пропонують скасувати систему вступу до ВУЗу за результатами зовнішнього оцінювання (тестування) і набирати студентів за результатами вступних іспитів до ВУЗу. Якою мірою Ви підтримуєте чи не підтримуєте цю пропозицію?


Чи підтримують скасування системи вступу до вузів за зовнішнім тестуванням?

Ті, чиї діти чи діти знайомих вступали до вузів за результатами НЗО

Населення України загалом

Повністю підтримую

19.9

19.6

Скоріше підтримую

13.9

16.3

Скоріше не підтримую

28.4

20.3

Повністю не підтримую

26.8

16.0

ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ

10.7

25.4

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ

0.4

2.4


 1. Як ви вважаєте, відміна вступу до вузів за результатами зовнішнього тестування зменшить чи збільшить корупцію?


Відміна зовнішнього тестування збільшить рівень корупції

38.6

Відміна зовнішнього тестування зменшить рівень корупції

13.1

ВАЖКО СКАЗАТИ

48.3


 1. Деякі керівники вищих навчальних закладів пропонують дозволити їм проводити додатковий екзамен, результати якого також враховуватимуться при наборі студентів. Як Ви вважаєте, врахування оцінок такого додаткового екзамену які може мати наслідки?


Які наслідки матиме введення вузами додаткового екзамену?

Ті, чиї діти чи діти знайомих вступали до вузів за результатами НЗО

Населення України загалом

Переважно дозволить ВНЗ краще підбирати студентів


27.8

25.4

Переважно збільшить прийом в студенти за хабарі


36.8

27.7

Важко сказати, які саме наслідки будуть

28.0

17.1

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ

7.5

19.7 1. Наскільки, з Вашої точки зору, поширена корупція в Україні?


Дуже поширена

82.9

Частково поширена

12.6

Немає корупції

0.6

НЕ ЗНАЮ/ВАЖКО СКАЗАТИ

4.0


 1. Як часто Ви ОСОБИСТО або Ваша родина стикалися з корумпованістю посадових осіб при зверненні до державних установ за останній рік (останні 12 місяців)?


Кожного разу при зверненні

5.4

Майже кожного разу

13.9

Ч


ас від часу

32.6

Майже ніколи

13.7

Ніколи не стикався

27.9

ВС/НЗ

6.4


 1. Чи є боротьба з корупцією одним з головних завдань влади в Україні ?


Так, безумовно

66.1

Скоріше, так

21.0

Скоріше, ні

6.3

Безумовно, ні

3.5

ВС/НЗ

3.0

5


Відповіді

 • 2010.04.13 | иван

  Re: Як ставиться населення до вступу до вузів

  я не очень пидтрімую ЗНО.тому що коли я закинчював пту то ещё не було ЗНО и у нас преподаватели не преподавали так як треба.А тепер я хочю поступіть и мени треба здаваті ЗНО-не устраюет. keymaster пише: >

  > >

  >

  >

  >

  Прес-конференція

  >

  «Як ставиться населення до вступу до вузів за результатами зовнішнього оцінювання?»,

  (результати загальнонаціонального опитування)

  >

  07 квітня 2010 р.

  >

  Українське національне інформаційне агентство — Укрінформ

  (вул. Б.Хмельницького, 8/16)

  >

  Організатор прес-конференції Фонд «Демократичні ініціативи»

  >

  Учасники :

  • Ольга Айвазовська голова правління Громадянської мережі «Опора»,

  • Ірина Бекешкіна науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи»,

  • Володимир Ковтунець експерт Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні.

  >

  МодераторНаталя Якимчук, координатор проектів, Фонд «Демократичні ініціативи».

  >

  >

  >

  Основні питання до розгляду:

  >

  • Як сприймає населення систему зовнішнього тестування?

  • Що переважає – позитиви чи негативи – у новій системі вступу до вузів?

  • Яка система вступу до вузів краща – за результатами зовнішнього тестування чи за результатами екзаменів?

  • Чи збільшить корупцію введення екзаменів при вступі до вузів?

  >

  >

  >

  >

  Під час прес-конференції Ви матимете змогу отримати прес-реліз із результатами загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи», присвяченого питання ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання.

  >

  >

  >

  >

  Ставлення населення України до зовнішнього незалежного тестування

  >

  Загальнонаціональне опитування населення України було проведено Фондом „Демократичні ініціативи” та Київським міжнародним інститутом соціології 19 березня-2 квітня 2010 року. Методом інтерв’ю опитано 1226 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

  Опитування фінансувалося Фондом „Відродження”.

  >

  • У суспільстві переважає думка (41%), що зовнішнє оцінювання є більш чесним, залежним від знань способом відбору випускників шкіл при вступі до вузу, ніж вступні іспити (32%). Особливо схильні надавати перевагу системі вступу за результатами зовнішнього тестування ті, чиї діти чи діти знайомих поступали до вузів за результатами тестування – 52% вважають таку систему кращою, 25% - надають перевагу колишній системі вступу за екзаменами.

  • Абсолютна більшість громадян України (83%) впевнені, що корупція в Україні дуже поширена і ще 13% вважають, що корупція поширена частково. Відсутність корупції в Україні зазначили лише 0.6%. Одним із головних завдань влади вважають боротьбу з корупцією 87% населення (не згодні з цим 10%).

  • При зверненні до посадових осіб за останні 12 місяців кожного разу стикалися з корумпованістю посадових осіб 5%, майже кожного разу – 14%, час від часу – 33%, майже ніколи – 28%.

  • Найбільше поширена корупція у системі освіти, на думку населення, на вступних іспитах до вузів - дуже поширеною і досить поширеною там корупцію вважають 68% населення загалом і 78% серед тих, чиї діти чи діти знайомих поступали до вузів за результатами тестування), дещо менше вбачається корупція на випускних екзаменах при оцінці знань випускників шкіл (43% серед усього населення і 51% серед тих, чиї діти чи діти знайомих поступали до вузів за результатами тестування), ще меншою ввижається корупція при зовнішньому оцінюванні (27%серед населення загалом і 25% серед тих, чиї діти чи діти знайомих поступали до вузів за результатами тестування).

  • Серед тих, чиї діти чи діти знайомих вступали до вузів за результатами зовнішнього оцінювання, повністю чи переважно задоволені тим, як воно проводилося 70%, переважно чи повністю не задоволені – 21%.

  • Основними позитивами зовнішнього тестування населення вважає те, що зовнішнє тестування ставить усіх у рівні умови (згодні з цим 50%, не згодні 25%), що зовнішнє тестування дало змогу обдарованих дітям вступати до будь-якого вузу, навіть найпрестижнішого (згодні з цим 48%, не згодні 25%), що зовнішнє тестування зменшило рівень корупції при вступі до вузів (згодні з цим 43%, не згодні 28%), що впровадження зовнішнього тестування стало кроком до справедливості у державі (згодні з цим 40%, не згодні 27%).

  • Значно більш позитивно оцінюють наслідки зовнішнього тестування ті, чиї діти чи діти знайомих вступали до вузів за результатами зовнішнього тестування: серед них 68% вважають, що тестування ставить усіх у рівні умови (не згодні з цим 24%), 65% - що зовнішнє тестування дало змогу обдарованих дітям вступати до будь-якого вузу, навіть найпрестижнішого (не згодні з цим 22%), 63% - що зовнішнє тестування зменшило рівень корупції при вступі до вузів (не згодні з цим 26%), 69% - що впровадження зовнішнього тестування стало кроком до справедливості у державі (не згодні з цим 28%).

  • Пропозиція керівників вузів ввести додатковий екзамен при вступі до вузів викликала неоднозначне ставлення населення: 28% впевнені, що це призведе до збільшення прийому студентів у вузи за хабарі, 25% вважають, що це дозволить вузам краще добирати собі студентів, а значна частина опитаних – 47% - певного ставлення до цієї пропозиції не має. Водночас серед тих, чиї діти чи діти знайомих вступали до вузів за результатами зовнішнього тестування, переважає думка, що це призведе до збільшення прийому студентів за хабарі (37%), у поліпшенні контингенту студентів впевнені 28%.

  • Пропозицію скасувати систему вступу до вузів за результатами зовнішнього тестування і набирати студентів за результатами вступних іспитів підтримують 37% і стільки ж – не підтримують (решта свого ставлення не визначила). Істотно відрізняється позиція тих, чиї діти чи діти знайомих поступали до вузів за результатами зовнішнього тестування: серед них підтримують пропозицію скасування вступу за зовнішнім тестуванням 32%, не підтримують – 55%.

  • Водночас у суспільстві переважає думка, що скасування вступу до вузів за результатами зовнішнього тестування збільшить корупцію при вступі до вузів – так вважають 39%, протилежної думки тримаються лише 13%, решта 48% не визначилися.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  Результати опитування: березень 2010

  >

  1. Як Ви вважаєте, якою мірою поширена корупція при оцінці знань випускників шкіл на випускних іспитах, при зовнішньому оцінюванні (тестуванні) та на вступних іспитах до ВУЗів?

  >

  Дуже поширена

  Досить поширена

  Мало поширена

  Зовсім не поширена

  ВС/НЗ

  НВ/ВВ

  На випускних іспитах

  17.9

  25.5

  21.3

  14.9

  19.6

  0.8

  При зовнішньому оцінюванні

  9.2

  18.1

  24.4

  15.5

  31.6

  1.2

  На вступних іспитах до ВУЗів

  32.8

  35.0

  8.4

  2.6

  20.0

  1.1

  >

  1. Який спосіб відбору випускників шкіл при вступі до ВУЗу є більше чесним, залежним від знань випускників – вступні іспити до ВУЗу або зовнішнє оцінювання (тестування)?

  >

  Зовнішнє оцінювання чи вступні іспити?

  Ті, чиї діти чи діти знайомих вступали до вузів за результатами НЗО

  Населення України загалом

  Безумовно, зовнішнє оцінювання

  36.8

  22.0

  Скоріше, зовнішнє оцінювання

  25.0

  18.8

  Скоріше вступні іспити

  12.6

  18.2

  Безумовно, вступні іспити

  13.2

  13.9

  ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ

  11.4

  25.0

  ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ

  0.9

  2.0

  >

  1. Чи згодні Ви з наступними твердженнями?

  >

  >

  Повністю згоден

  Переважно згоден

  Переважно не згоден

  Зовсім не згоден

  ВАЖКО

  СКАЗАТИ

  Зовнішнє тестування ставить всіх у рівні умови

  20.5

  29.5

  14.2

  10.5

  25.3

  Зовнішнє тестування дало змогу обдарованим дітям вступити до будь-якого ВУЗу, навіть найпрестижнішого

  19.6

  28.1

  13.9

  11.0

  27.3

  Зовнішнє тестування зменшило рівень корупції при вступі до ВУЗів

  16.3

  26.6

  16.7

  11.1

  29.3

  Впровадження зовнішнього тестування стало кроком до справедливості у державі

  14.2

  26.1

  16.0

  11.7

  32.0

  >

  1. Чи   доводилося Вам,  Вашим знайомим чи Вашим  дітям  або дітям Ваших знайомих вступати до ВУЗів за результатами зовнішнього тестування?

  >

  Так

  29.8

  Ні

  67.6

  ВС/НЗ

  2.6

  1. Чи задоволені Ви (або Ваші знайомі, що проходили тестування) тим, як воно проводилося?

  >

  Повністю задоволений

  25.8

  Переважно задоволений

  43.8

  Переважно не задоволений

  10.2

  Зовсім не задоволений

  11.0

  ВАЖКО СКАЗАТИ

  9.2

  >

  1. Деякі політики пропонують скасувати систему вступу до ВУЗу за результатами зовнішнього оцінювання (тестування) і набирати студентів за результатами вступних іспитів до ВУЗу. Якою мірою Ви підтримуєте чи не підтримуєте цю пропозицію?

  >

  Чи підтримують скасування системи вступу до вузів за зовнішнім тестуванням?

  Ті, чиї діти чи діти знайомих вступали до вузів за результатами НЗО

  Населення України загалом

  Повністю підтримую

  19.9

  19.6

  Скоріше підтримую

  13.9

  16.3

  Скоріше не підтримую

  28.4

  20.3

  Повністю не підтримую

  26.8

  16.0

  ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ

  10.7

  25.4

  ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ

  0.4

  2.4

  >

  1. Як ви вважаєте, відміна вступу до вузів за результатами зовнішнього тестування зменшить чи збільшить корупцію?

  >

  Відміна зовнішнього тестування збільшить рівень корупції

  38.6

  Відміна зовнішнього тестування зменшить рівень корупції

  13.1

  ВАЖКО СКАЗАТИ

  48.3

  >

  1. Деякі керівники вищих навчальних закладів пропонують дозволити їм проводити додатковий екзамен, результати якого також враховуватимуться при наборі студентів. Як Ви вважаєте, врахування оцінок такого додаткового екзамену які може мати наслідки?

  >

  Які наслідки матиме введення вузами додаткового екзамену?

  Ті, чиї діти чи діти знайомих вступали до вузів за результатами НЗО

  Населення України загалом

  Переважно дозволить ВНЗ краще підбирати студентів

  >

  27.8

  25.4

  Переважно збільшить прийом в студенти за хабарі

  >

  36.8

  27.7

  Важко сказати, які саме наслідки будуть

  28.0

  17.1

  ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ

  7.5

  19.7

  >

  >

  1. Наскільки, з Вашої точки зору, поширена корупція в Україні?

  >

  Дуже поширена

  82.9

  Частково поширена

  12.6

  Немає корупції

  0.6

  НЕ ЗНАЮ/ВАЖКО СКАЗАТИ

  4.0

  >

  1. Як часто Ви ОСОБИСТО або Ваша родина стикалися з корумпованістю посадових осіб при зверненні до державних установ за останній рік (останні 12 місяців)?

  >

  Кожного разу при зверненні

  5.4

  Майже кожного разу

  13.9

  Ч

  >

  ас від часу

  32.6

  Майже ніколи

  13.7

  Ніколи не стикався

  27.9

  ВС/НЗ

  6.4

  >

  1. Чи є боротьба з корупцією одним з головних завдань влади в Україні ?

  >

  Так, безумовно

  66.1

  Скоріше, так

  21.0

  Скоріше, ні

  6.3

  Безумовно, ні

  3.5

  ВС/НЗ

  3.0

  5

  >

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2010.04.13 | псевдоквази

   Результати опитування

   скоріше відображають ефективність компанії з рекламування ЗНО.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua