МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Who is who in Ukrainian academic philosophy?

12/11/2010 | Split Second
http://www.nbuv.gov.ua/institutions/filosof/index.html
Про Iнститут філософії ім. Г. С. Сковороди Національної академії наук України

Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України створений у листопаді 1946 року. Установу очолювали: академік М. Е. Омельяновський (1946-1952), член-кореспондент Д. Х. Острянін (1952-1962), академік П. В. Копнін (1962-1968), академік В. І. Шинкарук (1968-2001). Від 2001 року директором Інституту є академік НАН України Мирослав Володимирович Попович.
В Інституті започатковані напрями наукових досліджень, з яких працюють цілі наукові школи. В рамках цих напрямів здійснюються фундаментальні розробки в сфері логіки, методології та філософії науки (академік АН УРСР П. В. Копнін, академік НАН України М. В. Попович, С. Б. Кримський, А. Т. Ішмуратов). Розгорнуті наукові дослідження філософських проблем людини, умов формування та функціонування людського світогляду, людського світовідчуття та світосприймання (академік НАН України В. І. Шинкарук, М. О. Булатов, В. Г. Табачковський). Розробляються проблеми філософії культури, етики і естетики, філософії мистецтва (В. П. Іванов, Є. К. Бистрицький, В. І. Мазепа, В. А. Малахов). Здійснюються дослідження історії української та зарубіжної філософії. Вивчаються недосліджені періоди, події та явища української культури, філософська спадщина визначних мислителів минулого та сучасності (В. М. Нічик, В. С. Горський, Я. М. Стратій, В. В. Лях).
При установі видаються науково-теоретичні часописи "Філософська думка", "Практична філософія", "Філософські обрії", "Релігійна панорама", щорічник "Релігійна свобода", збірник наукових праць "Мультиверсум. Філософський альманах", щорічники "Philisophia Prima: метафізичні питання", "Філософсько-антропологічні читання".
В Інституті понад 100 науковців, серед них — один академік, один член-кореспондент НАН України, близько 30 докторів і 70 кандидатів наук. В структурі установи функціонує відділення релігієзнавства. Інститут є одним із провідних центрів України з підготовки кадрів через аспірантуру і докторантуру. На базі установи працюють спеціалізовані вчені ради з усіх основних філософських спеціальностей, визначених ВАКом України.
Адреса Інституту: 4, вул. Трьохсвятительська, Київ-1, 01001, Україна
Директор: Попович Мирослав Володимирович, академік НАН України
Тел.: (380–44) 278-0605, факс: (380–44) 278-6366
E–mail: ifukr@i.com.ua
Сайт: www.filosof.com.ua
Джерела інформації:
• Національна академія наук України
• Iнститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України
ПРО ІНСТИТУТ http://filosof.com.ua/about.htmІнститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України засновано 1946 року. За час, що минув відтоді, він став провідною установою з розвитку філософської науки в Україні. Його співробітники здійснюють розгорнуті дослідження з проблем філософської антропології; логіки, методології та філософії науки; соціальної філософії; філософії культури, етики і естетики; історії української та зарубіжної філософії; філософських проблем релігієзнавства.
За роки свого існування Інститут видав значну кількість фундаментальних праць з усіх проблем філософської науки, чимало з яких удостоєні державних та академічних премій.
Інститут посідає гідне місце в науково-культурному житті України. Тут працює104 науковці. Серед них - один академік і один член-кореспондент НАН України, 29 докторів наук і 69 кандидатів наук, а також 3 члени Української академії політичних наук та 3 дійсні члени Нью-Йоркської Академії Наук, 7 заслужені діячі науки і техніки України.
Сьогодні інститут є одним із провідних центрів України з підготовки кадрів через аспірантуру і докторантуру. Нині в ньому навчається понад 24 аспіранти і 8 докторантів. На базі інституту працюють спеціалізовані вчені ради з усіх основних філософських спеціальностей, визначених ВАКом України.
Провідні науковці Інституту пов'язують свої академічні дослідження з педагогічною, суспільною і громадсько-політичною діяльністю, активно виступають на радіо, телебаченні, публікуються в суспільно-політичних і культурно-просвітницьких часописах та газетах.
При інституті видаються науково-теоретичні часописи "Філософська думка", "Практична філософія", "Філософські обрії", "Релігійна панорама", щорічник "Релігійна свобода", збірник наукових праць "Мультиверсум. Філософський альманах", щорічники "Philisophia Prima: метафізичні питання", "Філософсько-антропологічні читання" тощо.
Інститут організовує симпозіуми, наукові конференції, "круглі столи" тощо. Наші вчені беруть постійно участь у міжнародних філософських конгресах з логіки, філософії та методології науки, інших наукових зібраннях, читають лекції більш ніж у 25 навчальних закладах столиці, готують аналітичні матеріали та експертні оцінки на замовлення адміністрації Президента України, Верховної Ради України, міністерств та інших державних органів.
Першочерговим завданням для науковців інституту є сприяння входженню української філософської думки в європейське і світове філософське життя. Цій меті слугують такі форми міжнародних зв'язків, як стажування за кордоном, виїзд за кордон для читання лекцій, участь в наукових симпозіумах тощо. Значна кількість закордонних дослідників виступає перед співробітниками інституту. Окремі наукові праці опубліковано видавництвами зарубіжних країн.
Інститут прагне розширювати плідні наукові зв'язки, здійснювати обмін фахівцями і теоретичним досвідом, започатковувати спільні дослідницькі проекти та спільні видання з науковими та навчальними закладами в Україні та поза її межами.

[Last accessed 9.03.2008]

Відповіді

 • 2010.12.11 | Хто володіє конкретною інформацією відгукніться

  Потрібна конкретизація занадто абстрактних тверджень

  « 1)Наші вчені беруть постійно участь у міжнародних філософських конгресах з логіки, філософії та методології науки (скільки, коли, хто, які праці надруковані в Proceedings?), 2) інших наукових зібраннях (яких міжнародних зібраннях?),…..
  3) готують аналітичні матеріали та експертні оцінки на замовлення адміністрації Президента України, Верховної Ради України, міністерств та інших державних органів (хто, скільки, для кого, теми, які практичні наслідки, що змінилось після отримання аналітичних матеріалів замовниками, скільки заплачено за підготовку матеріалів?).
  4) Першочерговим завданням для науковців інституту є сприяння входженню української філософської думки в європейське і світове філософське життя (в чому конкретно матеріалізувалось це входження?).
  5) Цій меті слугують такі форми міжнародних зв'язків, як стажування за кордоном (хто, скільки та де стажувався, хто фінансував, хто надрукувався в ПРОВІДНИХ журналах країни стажування?),
  6) виїзд за кордон для читання лекцій (теми прочитаних лекцій, країни, хто, скільки?),
  7) участь в наукових симпозіумах тощо (питання співпадає з п.2).
  8) Значна кількість закордонних дослідників виступає перед співробітниками інституту (на сайті інституту згадується лише незначна кількість виступів закордонних дослідників, які , як здається, не належать до лідерів сучасної філософії. Хто ще?)
  9) Окремі наукові праці опубліковано видавництвами зарубіжних країн (в яких країнах, скільки, які видавництва, хто автори, за якій час?).
  10) Інститут прагне розширювати плідні наукові зв'язки (які результати цього прагнення?),
  11) здійснювати обмін фахівцями (конкретно кім та форми?) і теоретичним досвідом (no comment!),
  12) започатковувати спільні дослідницькі проекти та спільні видання з науковими та навчальними закладами в Україні та поза її межами (які, з ким?).

  Враховуючи кадровий склад інституту, якій нараховує «104 науковці. Серед них - один академік і один член-кореспондент НАН України, 29 докторів наук і 69 кандидатів наук, а також 3 члени Української академії політичних наук та 3 дійсні члени Нью-Йоркської Академії Наук, 7 заслужені діячі науки і техніки України», можна сподіватися на змістовні та обґрунтовані відповіді на такі природні та прості запитання.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2010.12.11 | thinker

   Re: Потрібна конкретизація занадто абстрактних тверджень

   Дуже дивно, що така інформація, по суті своїй будучи без сенсу, - ДОБРЕ ЗНАЮЧИ рівень і проблематику НАШОЇ постсовіцької загумінкової "ФАЛОСОФІЇ" - може взагалі когось на сайті або серйозно зацікавити, або ЧИМСЬ здивувати...


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua