МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Відкритий лист до Президента В.А.Ющенка стосовно припинення практики незаконного засекречування нормативно-правових актів

01/31/2005 | Євген Захаров

----
Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
----


Президенту України
Ющенко В.А.
м. Київ


Як стало відомо, 28 січня Ви підписали два укази №116/2005 і №117/2005 під грифом "опублікуванню не підлягає". Використання цього грифу є порушенням статті 34 Конституції України. Сподіваємось, що таке прикре непорозуміння є наслідком інерції старого апарату Адміністрації Президента. На нашу думку, ці укази мають бути або розкриті, або скасовані.

Обмеження доступу до інформації - це виключення, а не правило. Тим більше, коли йдеться про нормативно-правові акти. Для того, аби державним органам обмежувати доступ до інформації, що знаходиться в їх розпорядженні, мають бути достатні підстави: їх оприлюднення повинне завдавати шкоду інтересам, які потребують захисту.

Ст.34 Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Конституцією передбачено виключний перелік підстав, за якими особа може бути обмежена в праві вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію: "в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя." Отже, кожен конкретний випадок відмови у наданні інформації має відповідати одному із вищенаведених суспільних інтересів. Органи державної влади не вправі встановлювати будь-які обмеження щодо надання інформації, якщо така інформація не може завдати шкоди інтересам, передбаченим Конституцією України. Відповідно до ст.34 ці обмеження мають встановлюватися законом. Але інформація, яка захищається державою, законом не визначена, окрім інформації, яка складає державну таємницю. Тому грифи, якими державні органи щедро наділяють різні нормативні акти (Укази і розпорядження Президента, постанови, розпорядження, інструкції, накази органів виконавчої влади тощо) - "опублікуванню не підлягає", "для службового користування" (далі ДСК), "не для друку" - є самочинними й незаконними. Законними можна визнати тільки такі грифи секретності, як: "особливої важливості", "цілком таємно", "таємно", які відповідають встановленому ступеню секретності згідно із Законом "Про державну таємницю".

Втім, навіть якщо на документи ставляться грифи: "опублікуванню не підлягає", "не для друку", ДСК, тощо, то мають існувати відповідні процедури надання та зняття (відкликання) цих грифів, визначатися підстави для таких дій. Вочевидь потрібним є також регламент організації доступу до подібних документів. Однак здійснений нами пошук відповідних нормативних актів не був успішним. Виявилося, що офіційно зареєстрованих Міністерством юстиції нормативних актів щодо порядку роботи з документами, які мають грифи "опублікуванню не підлягає" або "не для друку" взагалі не існує.

Що ж до порядку роботи з документами, які мають гриф ДСК, то він був схвалений Кабінетом Міністрів України у Постанові № 1813 від 27 листопада 1998 р. "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави". Відповідно до другої частини статті 30 Закону України "Про інформацію" конфіденційна інформація - це "відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Зауважимо, що, хоча прямо це й не сказане, власниками конфіденційної інформації можуть бути тільки фізичні або недержавні юридичні особи, оскільки, згідно із статтею 19 Конституції, "органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", тобто не можуть поширювати інформацію "за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Отже, не можна вважати, що друга частина статті 30 дає визначення "конфіденційної інформації, що є власністю держави". Проте, саме такій інформації надається обмежувальний гриф ДСК, а за розголошення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність (ст.330 Кримінального кодексу України). Яка ж інформація, що є власністю держави, віднесена до конфіденційної? А це невідомо, оскільки переліки даних, для яких застосовується гриф ДСК, що мали скласти органи державної влади відповідно до згадуваної вище постанови Кабміну №1813 від 27 листопада 1998 р., якщо і складені, то не оприлюднені. Таким чином, органи державної влади не можуть обмежити доступ осіб до інформації лише на підставі прав власника інформації і поширювати її за власним бажанням, як це передбачено ст.30 Закону України "Про інформацію".

На нашу думку, за незаконними обмежувальними грифами Ваші попередники ховали від суспільства свої корупційні діяння, кулуарні домовленості й безпрецедентні розміри соціальних благ для вищої номенклатури. Про це свідчать, наприклад, розкриті Юлією Тимошенко в кінці 2002 року Укази Президента № 1180/2002 від 17 грудня 2002 р. "Про Положення про Державне управління справами" та №1213 від 24 грудня 2002 р. "Про додаткові заходи щодо матеріального забезпечення працівників Вищої ради юстиції", які мали гриф "Опублікуванню не підлягає". Досі ховається під грифом ДСК "Національна Програма розвитку енергетики до 2010 року". Договір від 29 жовтня 2002 року між НАК "Нафтогаз України" та РАТ "Газпром" про створення газового консорціуму також має гриф ДСК. Він є закритим навіть для членів спостережної ради НАК "Нафтогаз України". Приклади можна наводити далі й далі.

Отже, незаконна практика засекречування має бути припинена, а численні незаконно засекречені нормативно-правові акти - розкриті та оприлюднені. Звертаємося до Вас з громадянською вимогою негайно припинити практику використання Президентом, Кабінетом міністрів України, окремими міністерствами та державними комітетами, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування незаконних грифів обмеження доступу до інформації "опублікуванню не підлягає", "не для друку" та "для службового користування", розкрити та оприлюднити ті нормативно-правові акти (постанови, розпорядження, тощо), до яких ці обмежувальні грифи були раніше застосовані. Додаємо до листа перелік таких актів за період 2000 - січень 2005 рр., знайдених нами за допомогою комп'ютерної правової системи "Ліга:Закон", і зауважмо, що це може бути тільки верхівкою айсбергу, оскільки, ймовірно, існують нормативно-правові акти з незаконними обмежувальними грифами, які не передавалися на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Враховуючи велику суспільну важливість цієї проблеми, ми надсилаємо це звернення у формі відкритого листа (що є усталеною практикою взаємодії правозахисних організацій з державними органами) і пропонуємо приєднатися до нього зацікавленим організаціям та особам.


З правдивою повагою,

Євген Захаров,
співголова Харківської правозахисної групи, Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, член правління міжнародного товариства "Меморіал"


Перелік актів за відповідні роки:
http://maidanua.org/files/deK/grif-2000.doc
http://maidanua.org/files/deK/grif-2001.doc
http://maidanua.org/files/deK/grif-2002.doc
http://maidanua.org/files/deK/grif-2003.doc
http://maidanua.org/files/deK/grif-2004.doc
http://maidanua.org/files/deK/grif-2005.doc

Оригінал листа:
http://maidanua.org/files/deK/Letter_Yushchenko_1.doc

----
Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".

Відповіді

 • 2005.01.31 | Адвокат ...

  Віктор Гарбар, приватний підприємець, м. Харків ( - )

 • 2005.01.31 | Хвізик

  Олексій Світельський, науковець (-)

 • 2005.01.31 | Пані

  Наталка Зубар, адмінгрупа сайту "Майдан" (-)

 • 2005.01.31 | Роман ShaRP

  Подолян Роман, небайдужий громадянин, м. Київ (-)

 • 2005.01.31 | guest

  Вячеслав Хаврусь, науковець, канд. хім. наук (-)

 • 2005.01.31 | guest

  Артем Соколов, аспірант, МННЦІТіС (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Georgij Shalamay, Property Manager ( Toronto, Canada)

 • 2005.02.01 | guest

  Dr. Yuri M. Strzhemechny, Center for Materials Research, The Ohio State University, U.S.A.

 • 2005.02.01 | guest

  Олександр Єрхов, адмін (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Волохова Оксана Сергіївна, юрист, м.Одеса-

 • 2005.02.01 | guest

  Михайло Свистович - сайт "Майдан", Громадянська кампанія "ПОРА!" (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Анатолий Андреев ,частный предприниматель,Донецкая обл.

  Господин Президент ! Я хочу,чтобы люди голосовавшие за Вас в 2004 году с таким же удовольствием проголосовали за Вашу Партию в 2006 году и еще раз за Вас через 5 лет.И чтобы каждый из них с чистой совестью убедил проголосовать за Вас еще ,хотя бы,одного человека.
  Услышьте нас.Будьте Народным Президентом Украины !
  С уважением !
 • 2005.02.01 | guest

  Станіслав Єрко, викладач, м. Київ (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Набока Максим Вікторович, юрист, м.Пологи

 • 2005.02.01 | guest

  Громадянська кампанія "ПОРА!" (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Александр Болдырев, частный предприниматель, вэб дизайн, Студия Дезиарт

 • 2005.02.01 | guest

  Олесь Тимошенко, СТО, 411.са (Торонто, Канада) -

 • 2005.02.01 | guest

  Роман Гнатюк, менеджер/софтвер (Райсіо, Фінляндія)

 • 2005.02.01 | guest

  Андрій Черепаняк, програміст, маг. економіки, м. Львів

 • 2005.02.01 | guest

  Mикола Григоренко, менеджер відділу постачання, Прилуки, тютюнова фабрика

  Приєднуюсь до вимог. Ми стояли на Майдані не заради Кучмократії в новому обличчі.
 • 2005.02.01 | guest

  Куц Андрій Олександрович, 22 роки, м.Кіровоград, юрист

 • 2005.02.01 | guest

  Андрій Кравченко ,нач.відділу, СП "Фокус"

  Повністю згоден з думкою, що засекречені мають бути тільки державні таємниці, не можна з перших днів шифруватися від народу !
 • 2005.02.01 | guest

  Куценко Владимир Александрович, менеджер.

  Поддерживаеться, а какие действию возможны при отрицательном ответе.
 • 2005.02.01 | guest

  Микола Гудкович, програміст, приватний підприємець (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Володимир Васильович Солоненко, адміністратор системи, ПП "Елсис", Полтава

 • 2005.02.01 | guest

  Щеглюк Ю. Г. ген. директор ООО "ИД TV-Парк"

 • 2005.02.01 | guest

  Євланов Олексій, менеджер

 • 2005.02.01 | guest

  Загорулько А.В., економіст

 • 2005.02.01 | guest

  Бобровський Володимир, аналітик комп'ютерних систем ХК "Бліц-Інформ"

 • 2005.02.01 | guest

  Віктор Іщенко юрист

 • 2005.02.01 | guest

  Людмила Коваль, правозахисник.

 • 2005.02.01 | guest

  Олександр Шевченко, юрисконсульт, ВАТ "Облтеплокомуненерго"

 • 2005.02.01 | guest

  Пономарев О.В., системный администратор, г.Черкассы

 • 2005.02.01 | guest

  Ihor Bodnar, Senior DBA, KM, Kyiv (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Юхименко Александр, студент, Киев

 • 2005.02.01 | guest

  -Яременко Наталія Миколаївна, нач.відділу, ЗАТ "Мотордеталь-Правекс"

 • 2005.02.01 | guest

  Некрасова Ю.С., економіст, м.Київ(-)

 • 2005.02.01 | guest

  Дмитро Гройсман Координатор Вінницької правозахисної групи

 • 2005.02.01 | guest

  Роман Ягодка, програміст прикладний, ТОВ "ІПС"

  -
 • 2005.02.01 | guest

  Борисенко Максим Миколайович, інженер-конструктор, ДП "АБ Електронік Укріна", м. Київ

 • 2005.02.01 | guest

  Ольга Максименко, менеджер, Днепропетровск

 • 2005.02.01 | guest

  Motyka Oksana,studentka medycyny,St. George's Hospital Medical School,London

  -
 • 2005.02.01 | guest

  Денис Задорожний, менеджер ІТ

 • 2005.02.01 | guest

  Олександр Гончаров, прив. підприємець, м. Харків

 • 2005.02.01 | guest

  Дмитро Назарець, адвокат (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Клименко Вадим,служащий

 • 2005.02.01 | guest

  Крисан Александр, программист, Киев(-)

 • 2005.02.01 | guest

  Метеля Володимир Миколайович, адміністратор мережі

 • 2005.02.01 | guest

  Микола Крисевич, інженер

 • 2005.02.01 | guest

  Волік О.А. - системний адміністратор (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Бородай Олексій, программіст, Київ

 • 2005.02.01 | guest

  Людмила Ямщикова, приватний підприємець, Одеса

 • 2005.02.01 | guest

  Тетяна Дзядевич, науковець-

 • 2005.02.01 | guest

  Віталій Лункан, правник

 • 2005.02.01 | guest

  Антон Голубчик, м. Київ

 • 2005.02.01 | guest

  Олександр Махов, підприємець

 • 2005.02.01 | guest

  Юрій Гордієнко, канд. фіз.-мат.наук (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Олександр Попов, керівник відділу, ТОВ "Рутена"(-)

 • 2005.02.01 | guest

  Гульнара Бекирова, историк-архивист, главный редактор сайта "Крым и крымские татары", Москва

 • 2005.02.01 | guest

  Кирилецький Іван Михайлович, канд.пед.наук, м.Рівне, тел.0362-261820

 • 2005.02.01 | guest

  Дмитро Жуковський

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.02.02 | guest

   Галина Циганенко, політичний психолог, м.Київ

 • 2005.02.01 | guest

  Олександр Удовенко, спiвробiтник Центру дослiдження бюджетних вiдносин (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Гейко Сергій правник

 • 2005.02.01 | guest

  Дробязко Александр Юрьевич, дир-р магазина быт. техники, маг."КАПИТАН" ЗАО Информационные Системы

  Мы боролись за чистую и прозрачную ВЛАСТЬ, которую нам обещали.
  Теперь настало время держать ответ за данные НАРОДУ УКРАИНЫ обещания.
  НАРОДНОЙ ВЛАСТИ нечего скрывать от своего НАРОДА.
  ВЛАСТЬ,-помни это, иначе....опять МАЙДАН!!!
 • 2005.02.01 | guest

  Андрій Кушко, програміст, м.Кам'янець-Подільський

 • 2005.02.01 | guest

  Епик Влад, ведущий инженер-программист, Харьков

 • 2005.02.01 | guest

  Игорь Ю., с надеждой на справедливость

 • 2005.02.01 | guest

  Андрій Радзіховський, програміст, м.Київ (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Володимир Теленько, програміст

 • 2005.02.01 | guest

  Богачук Ярослав, помічник адвоката

  Свого часу курйозним був випадок, коли ніби "розсекретили" один з нормативних актів, який стосувався кількості та вартості закупленого коньяку "Хеннесі" для використання вищими посадовцями держави. Якщо не помиляюся, сума була досить значною (най сі курви вдавлять :-) Ми ж ніби йдемо до прозорості - платники податків мають право бачити, куди йдуть їх кошти? Практика опублікування нормативних актів з секретними грифами виправдана лише в сфері безпеки України. Але аж ніяк не з метою приховати чиїсь зловживання.
  Пост скриптум. І взагалі, де обіцяні "Перші десять указів, які підпише Президент Ющенко?" Серед них секретних не було...
 • 2005.02.01 | guest

  Володимир Лісівка, програміст, м. Львів

 • 2005.02.01 | guest

  Ганна Кіященко, голова Полтавської філії Суспільної Служби України, адміністратор центру ІАТР (Програма розширення доступу та навчань Інтернет) -

 • 2005.02.01 | guest

  Бойчук І.В. sale manager

 • 2005.02.01 | guest

  Cергій Таращук, голова Національного центру України, к.б.н.

  Шановний Викторе Андрійовичу,

  переконаний, що це дійсно "енерція апарату", як зазначино у листі, і впевнений, що дії нашої Народної влади, пов'язаної з Вашим ім'ям, на відміну від справ попередній можновладців ,ніколи не отребуватимуть присмерків.

  З поварою,
  С. Таращук
 • 2005.02.01 | guest

  Альперсон Сергій, фін. директор ТОВ "Восход" м.Одеса.(-)

 • 2005.02.01 | guest

  Ігор Харечко, програміст, ком.банк, м.Кузнецовськ

 • 2005.02.01 | guest

  Андрей Волков, предприниматель

 • 2005.02.01 | guest

  Павел Филяев, Киев

 • 2005.02.01 | guest

  Юрій Черевко, службовець, м.Київ (-)

 • 2005.02.01 | guest

  общественное объединение "Донецкое экологическое движение", г.Донецк

 • 2005.02.01 | guest

  Плецький Сергій, інженер відділу тестування компанії "ProFIX"

 • 2005.02.01 | guest

  Шаговский Артём Борисович, web-программист

 • 2005.02.01 | guest

  Андрій Озорович, студент, Івано-Франківськ

 • 2005.02.01 | guest

  Медведев Николай PhD scientist The Open University UK-

  Iнформацiя повинна бути вiдкрита.
 • 2005.02.01 | guest

  Андрій Бондар, системний адміністратор, м. Харків (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Шеренговий Ігнатій, Одеський Національний Ун-т ім. І.І. Мечникова

 • 2005.02.01 | guest

  Ростислав Паранько, викладач Українського католицького університету (Львів)

 • 2005.02.01 | guest

  Вадим Пивоваров, ВАГО "УГСПЛ"

 • 2005.02.01 | guest

  Жарко Тетяна, юрист (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Кривенко Іван Олександрович, дизайнер, «Служба рекламы "КВИРТА"»-

 • 2005.02.01 | guest

  Игорь Стрелов, Киев

 • 2005.02.01 | guest

  Лисенко Надія, не працюю

  -
 • 2005.02.01 | guest

  Падляк Юрій, студент

 • 2005.02.01 | guest

  Войтенко Ігор Олександрович, юрист

  -
 • 2005.02.01 | guest

  Славненко Михайло Іванович, службовець, м.Суми

 • 2005.02.01 | guest

  Олександр Москалюк, адвокат -

 • 2005.02.01 | guest

  Чубур В.Г., підприємець (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Игорь В. Матвеев, Специалист по морскому флоту

 • 2005.02.01 | guest

  Володимир Чемерис, Інститут "Республіка" (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Стецкевич В. О., студент, Дніпропетровськ

 • 2005.02.01 | guest

  Олександр Боронь, асистент проектів громадянського суспільства

 • 2005.02.01 | guest

  Мельников Орест Борисович, народний депутат України ВРУ ІІІ скликання

 • 2005.02.01 | guest

  Віктор Канівець, економіст, м. Київ

 • 2005.02.01 | guest

  Валентин Штрассер, аналитик, Телесенс Харьков, PhD

 • 2005.02.01 | guest

  Цокуренко Виктор Ильич,пенсионер

 • 2005.02.01 | guest

  Андрій Гірник

 • 2005.02.01 | guest

  Павло Солодько (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Каштанов Сергiй Валентинович, пiдприємець, Харків (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Дмитро Медведь, менеджер ІТ, Дніпропетровськ

 • 2005.02.01 | guest

  Юрій Марченко, керівник проекту "Хто є хто в Україні"

 • 2005.02.01 | guest

  Аркадiй Коваль,пенсiонер.

 • 2005.02.01 | guest

  Ткаченко Руслан Иванович программист "Инго Украина"

  Если есть что скрывать значит тут что то не чисто. Лучшая политика это чесные и открытые отношения!
 • 2005.02.01 | guest

  Володимир Ярошенко, директор заводу, Черкаська обл. м.Христинівка

 • 2005.02.01 | guest

  Марія Бартошевська, студентка Києво-Могилянської академії (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Гаврилюк Александр Борисович ведущий инженер-программист Института программных систем НАНУ

 • 2005.02.01 | guest

  Олексій Педосенко, студент, Суми (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Долгальов Микола, Інформаційні технології, Київ

 • 2005.02.01 | guest

  Лещинський Олег Олександрович, ст.н.с, Інститут проблем національної безпеки (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Виталий Бердинских, программист, Харьков (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Олександр Калюк, громадянин України

 • 2005.02.01 | guest

  Олександр Демченко

 • 2005.02.01 | guest

  Новожилов Олег, инженер, Харьков

 • 2005.02.01 | guest

  Виталий Макаренко, Киев

 • 2005.02.01 | guest

  Скорченко Сергей, Ситемный Администратор

  Полностью согласен
 • 2005.02.01 | guest

  Лях Константин Михайлович, студент ХНУРЭ

 • 2005.02.01 | guest

  Воробйов Анатолій Іванович-

  Вікторе Андрійовичу!
  Може я чогось не розумію у великій політиці, але ви ж знаєте, що все починається з маленького... Я не хочу більше мерзнути на пікетуваннях Адміністрації та Кабінету Міністрів через три - чотири роки... Не йдіть шляхом свого попередника...
  Дуже сумно...
 • 2005.02.01 | guest

  Олександр Нерознак, студент МАУП.

 • 2005.02.01 | guest

  Dmytro Perepolkin, MBA student, CSUEB (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Олександр Туревський, Infopulse Ukraine, Київ, програміст

  Тож чим Вам не подобався Кучма?
 • 2005.02.01 | guest

  Кривошеєв Валентин Миколайович, головний бухгалтер, Київ

 • 2005.02.01 | guest

  Тарас Доненко, студент, Національний Університет "Львівська Політехніка""

 • 2005.02.01 | guest

  Гулeй Василь Васильович, юрист.

 • 2005.02.01 | guest

  Логаш Максим Валентинович, приватний підприємець, м.Львів(-)

 • 2005.02.01 | guest

  Яковець О.К., професор, викладацька діяльність, Східно-європейський університет

  Те, що держава є основний елемент політичної системи суспільства, а владою в державі є народ, викликає запитання: "Від кого "можновладці" закривають "носії інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави"?
  Безумовно - засекреченню підлягають лише ті, документи, які містять державну таємницю, передбачену Законом України (а не підзаконними Актами,тим більш актами окремих посадових осіб або відомств).
 • 2005.02.01 | guest

  Грибов Микола Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, ATAS GL International, Нідерланди

 • 2005.02.01 | guest

  Борис Чикулай, ГрОб "Форум Українців ЧР"

 • 2005.02.01 | guest

  Max Dzyubenko, SW developer, Munich

  podderzhivaju obraschenie! :)
 • 2005.02.01 | guest

  Стариков Андрей, студент (-)

 • 2005.02.01 | guest

  Nadiya Karavets, Student, San Francisco State University

 • 2005.02.01 | guest

  Володимир Попенко, к.т.н., тех.директор ТОВ "ПРАЙД"

 • 2005.02.01 | guest

  Олег Шелест, инженер, ДП+

 • 2005.02.01 | guest

  Roman Zhovtulya, www.WebServiceCenter.net

 • 2005.02.01 | guest

  Саліхов Артем Романович, студент Східноукраїнського Національного Університету, Луганськ.

 • 2005.02.02 | guest

  Olena Chyruk, student, USA

 • 2005.02.02 | guest

  Денис Давидов, студент

 • 2005.02.02 | guest

  Середа Станислав, студент

 • 2005.02.02 | guest

  Оксана Федів

  -
 • 2005.02.02 | guest

  Козачок Юрій Якович

 • 2005.02.02 | guest

  Владислав Ювченко, студент хімічного факультету, технологичний колледж, B7, Israel

  Цілком підтримую звернення!!!!!
 • 2005.02.02 | guest

  Цепелєв Олександр, м. Київ

 • 2005.02.02 | guest

  Ігор Соловей, студент, (Торонто, Канада) -

 • 2005.02.02 | guest

  О.В.Білецький, громадянин України, м. Харків (-)

 • 2005.02.02 | guest

  Oleksandra Pryveda, USA

  -
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.02.02 | guest

   Эдуард Евтеев, инженер, Чернобыльская АЭС

 • 2005.02.02 | guest

  Савчук Валерій Аркадійович, пенсіонер

 • 2005.02.02 | guest

  (-) Мирослав Кисилюк , перекладач, Глибока - Чернівецька обл.

 • 2005.02.02 | guest

  Олександр Сокрута, директор видавничого підприємства, м.Суми

 • 2005.02.02 | guest

  Вячеслав Александрович Губанов, частный предпрениматель, автоэлектрик, г. Харьков

  Полностью поддерживаю и присоединяюсь к требованию изложенному в письме о необходимости минимизировать засекречивание информации, это на руку коррупционерам!!!
 • 2005.02.02 | guest

  Гаук А.Р., студент КНУ ім. Шевченка(-)

 • 2005.02.02 | guest

  Білик Віктор Степанович, сервісний інженер IBM, фірма "ІБС Лтд.", м. Київ

 • 2005.02.02 | guest

  Шевцов Олег Данилович, перекладач, м. Олександрія

 • 2005.02.02 | guest

  Тропінов Ярослав, бухгалтер, м. Київ

 • 2005.02.02 | guest

  Ігор Мельник, програміст, м.Рівне -

 • 2005.02.02 | guest

  Олексій Єфімов, м.Харків

  Цілком згоден.
 • 2005.02.02 | guest

  Привалов Евгений, студент

  Євген Захаров пише:
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
  > ----
  >
  >

  > Президенту України
  > Ющенко В.А.
  > м. Київ
  >

  >
  >
  > Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!
  >
  > Як стало відомо, 28 січня Ви підписали два укази №116/2005 і №117/2005 під грифом "опублікуванню не підлягає". Використання цього грифу є порушенням статті 34 Конституції України. Сподіваємось, що таке прикре непорозуміння є наслідком інерції старого апарату Адміністрації Президента. На нашу думку, ці укази мають бути або розкриті, або скасовані.
  >
  > Обмеження доступу до інформації - це виключення, а не правило. Тим більше, коли йдеться про нормативно-правові акти. Для того, аби державним органам обмежувати доступ до інформації, що знаходиться в їх розпорядженні, мають бути достатні підстави: їх оприлюднення повинне завдавати шкоду інтересам, які потребують захисту.
  >
  > Ст.34 Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Конституцією передбачено виключний перелік підстав, за якими особа може бути обмежена в праві вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію: "в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя." Отже, кожен конкретний випадок відмови у наданні інформації має відповідати одному із вищенаведених суспільних інтересів. Органи державної влади не вправі встановлювати будь-які обмеження щодо надання інформації, якщо така інформація не може завдати шкоди інтересам, передбаченим Конституцією України. Відповідно до ст.34 ці обмеження мають встановлюватися законом. Але інформація, яка захищається державою, законом не визначена, окрім інформації, яка складає державну таємницю. Тому грифи, якими державні органи щедро наділяють різні нормативні акти (Укази і розпорядження Президента, постанови, розпорядження, інструкції, накази органів виконавчої влади тощо) - "опублікуванню не підлягає", "для службового користування", "не для друку" - є самочинними й незаконними. Законними можна визнати тільки такі грифи секретності, як: "особливої таємності", "цілком таємно", "таємно", які відповідають встановленому ступеню секретності згідно із Законом "Про державну таємницю".
  >
  > Втім, навіть якщо на документи ставляться грифи: "опублікуванню не підлягає", "не для друку", ДСК, тощо, то мають існувати відповідні процедури надання та зняття (відкликання) цих грифів, визначатися підстави для таких дій. Вочевидь потрібним є також регламент організації доступу до подібних документів. Однак здійснений нами пошук відповідних нормативних актів не був успішним. Виявилося, що офіційно зареєстрованих Міністерством юстиції нормативних актів щодо порядку роботи з документами, які мають грифи "опублікуванню не підлягає" або "не для друку" взагалі не існує.
  >
  > Що ж до порядку роботи з документами, які мають гриф ДСК, то він був схвалений Кабінетом Міністрів України у Постанові № 1813 від 27 листопада 1998 р. "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави". Відповідно до другої частини статті 30 Закону України "Про інформацію" конфіденційна інформація - це "відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Зауважимо, що, хоча прямо це й не сказане, власниками конфіденційної інформації можуть бути тільки фізичні або недержавні юридичні особи, оскільки, згідно із статтею 19 Конституції, "органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", тобто не можуть поширювати інформацію "за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Отже, не можна вважати, що друга частина статті 30 дає визначення "конфіденційної інформації, що є власністю держави". Проте, саме такій інформації надається обмежувальний гриф ДСК, а за розголошення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність (ст.330 Кримінального кодексу України). Яка ж інформація, що є власністю держави, віднесена до конфіденційної? А це невідомо, оскільки переліки даних, для яких застосовується гриф ДСК, що мали скласти органи державної влади відповідно до згадуваної вище постанови Кабміну №1893 від 27 листопада 1998 р., якщо і складені, то не оприлюднені. Таким чином, органи державної влади не можуть обмежити доступ осіб до інформації лише на підставі прав власника інформації і поширювати її за власним бажанням, як це передбачено ст.30 Закону України "Про інформацію".
  >
  > На нашу думку, за незаконними обмежувальними грифами Ваші попередники ховали від суспільства свої корупційні діяння, кулуарні домовленості й безпрецедентні розміри соціальних благ для вищої номенклатури. Про це свідчать, наприклад, розкриті Юлією Тимошенко в кінці 2002 року Укази Президента № 1180/2002 від 17 грудня 2002 р. "Про Положення про Державне управління справами" та №1213 від 24 грудня 2002 р. "Про додаткові заходи щодо матеріального забезпечення працівників Вищої ради юстиції", які мали гриф "Опублікуванню не підлягає". Досі ховається під грифом ДСК "Національна Програма розвитку енергетики до 2010 року". Договір від 29 жовтня 2002 року між НАК "Нафтогаз України" та РАТ "Газпром" про створення газового консорціуму також має гриф ДСК. Він є закритим навіть для членів спостережної ради НАК "Нафтогаз України". Приклади можна наводити далі й далі.
  >
  > Отже, незаконна практика засекречування має бути припинена, а численні незаконно засекречені нормативно-правові акти - розкриті та оприлюднені. Звертаємося до Вас з громадянською вимогою негайно припинити практику використання Президентом, Кабінетом міністрів України, окремими міністерствами та державними комітетами, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування незаконних грифів обмеження доступу до інформації "опублікуванню не підлягає", "не для друку" та "для службового користування" (далі ДСК), розкрити та оприлюднити ті нормативно-правові акти (постанови, розпорядження, тощо), до яких ці обмежувальні грифи були раніше застосовані. Додаємо до листа перелік таких актів за період 2000 - січень 2005 рр., знайдених нами за допомогою комп'ютерної правової системи "Ліга:Закон", і зауважмо, що це може бути тільки верхівкою айсбергу, оскільки, ймовірно, існують нормативно-правові акти з незаконними обмежувальними грифами, які не передавалися на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  >
  > Враховуючи велику суспільну важливість цієї проблеми, ми надсилаємо це звернення у формі відкритого листа (що є усталеною практикою взаємодії правозахисних організацій з державними органами) і пропонуємо приєднатися до нього зацікавленим організаціям та особам.
  >
  > З правдивою повагою,
  >
  > Євген Захаров,
  > співголова Харківської правозахисної групи, Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, член правління міжнародного товариства "Меморіал"
  >
  >
  > Перелік актів за відповідні роки:
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2000.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2001.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2002.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2003.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2004.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2005.doc
  >
  > Оригінал листа:
  > http://maidanua.org/files/deK/Letter_Yushchenko_1.doc
  >
  > ----
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
 • 2005.02.02 | guest

  Костянтин Радченко, м.Харків (-)

 • 2005.02.02 | guest

  Людмила Яцюк, аспірантка

 • 2005.02.02 | guest

  Мирошниченко Алексей Андриянович, пенсионер, ветеран труда, участник войны, место проживания - Германия.

  Всем сердцем с вами! МОЛЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ! ВЫ ДЕЛАЕТЕ НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ УКРАИНЫ! В.А. Ющеннко! А как насчет "прозорости
  влады"? Забыли? Слишком рано. С уважением.
 • 2005.02.02 | guest

  Dmytro Yakushevych, Zhanna Rozhkova

  -
 • 2005.02.02 | guest

  Меламуд Д.Е., программист (-)

 • 2005.02.02 | guest

  Владимир Лугин, транспортно-экспедиторский сектор, г.Мариуполь

  Внутренние ведомственные и межведомственные различного рода "нормативные акты", на мой взгляд, могут быть и не для общего пользования, но не должны распространяться на общественную и личную жизнь граждан государства, а должны регламентировать лишь отношения внутри министерств, ведомств либо иных госорганов. Но если вопрос касается Законов, принимаемых ВР, либо Указов Президента, которые управляют страной и по которым она живет, о какой секретности может идти речь? И вообще, что такое "нормативный акт"? Почему любая бумага министерства или ведомтва, пройдя регистрацию в Минюсте либо Кабмине, приобретает статус Закона? Как может исполнительная власть издавать законы? В конституции, ст.75, четко определено, что "Единственным органом законодательной власти в Украине является парламент - Верховная Рада Украины".
 • 2005.02.02 | guest

  Михайло Бучак, маркетолог, м. Київ

 • 2005.02.02 | guest

  Ганна Криворучко, менеджер, Кривий Ріг

 • 2005.02.02 | guest

  Олександр Сцібан

 • 2005.02.02 | guest

  Максимович Василь Михайлович, інженер-технолог, компютери, -, ТзОВ "Стек Компютер" м.Львів

 • 2005.02.02 | guest

  Лациба Максим, Український незалежний центр політичних досліджень

  -
 • 2005.02.02 | guest

  Володимир Марковський, системний адміністратор, Нео-сервіс

 • 2005.02.02 | guest

  Литвинов Дмитро Громадянин України.

 • 2005.02.02 | guest

  Гребенюк Валерий Борисович

  Не должно быть "скрытых" Указов. Даже те, которые касаются государственной тайны - должны публиковаться, без содержания, но название, или тема, обязательно.
 • 2005.02.02 | guest

  Вихло Ігор лікар-невролог м.Ів-Франківськ ОКЛ -

 • 2005.02.02 | guest

  Кондратенко Микола, приватний підприємець(-

 • 2005.02.02 | guest

  Іванов Юрій Анатолійович, приватн. підприємець(-)

 • 2005.02.02 | guest

  Олександр Чижов, м.Харків-

 • 2005.02.02 | guest

  Ігор Душин, підприємець, ЛДПУ.-

 • 2005.02.02 | guest

  Шумяцький Борис, програмiст, м. Харкiв (-)

 • 2005.02.02 | guest

  Андрей Марусов, Киев, Агентство информационного развития, редактор "Е-Урядника"

 • 2005.02.02 | guest

  Олександр Придорожко, менеджер, ТОВ "Вольво - Україна"

 • 2005.02.02 | guest

  Віктор Мельничук, виконавчий директор Національного екологічного центру України, м. Київ

 • 2005.02.02 | guest

  Стрелецький Сергій Сергійович, м.Одеса (-)

 • 2005.02.02 | guest

  Колесниченко Володимир Олександрович, програміст (-)

 • 2005.02.02 | guest

  Кулик Олег Володимирович - депутат Дніпровської райради м. Києва

 • 2005.02.02 | guest

  Svyatoslav Pidgorny, Security Consultant, Melbourne, Auustralia

 • 2005.02.02 | guest

  Стребков Сергій, інженер

 • 2005.02.02 | guest

  Kasvinov Kirill, gromadianyn, Kharkiv (-)

 • 2005.02.02 | guest

  Евгений Целковский, руководитель проектов, digitalmedia.com.ua (-)

 • 2005.02.03 | guest

  Король Павел, хостинг провайдер Танграм, www.tangramltd.com (-)

 • 2005.02.03 | guest

  Микола Лях, Заступник начальника ДГГМЕ, юрист

 • 2005.02.03 | guest

  Юрій Шеляженко, журналіст, www.happy.in.ua

 • 2005.02.03 | guest

  Дмитро Шкрьоба, перекладач (-)

 • 2005.02.03 | guest

  Олександр Малий, юрист, м. Кривий Ріг

 • 2005.02.03 | guest

  Матвій Вайсберг, художник

 • 2005.02.03 | guest

  Микола Пехота, Інститут аграрної економіки УААН, С.Н.С.

 • 2005.02.03 | guest

  Ярецький Олександр Анатолійович, юрист

  Шановний Віктор Андрійович! Вважаю, що не варто починати свою діяльність на посту Президента України, який є в тому числі гарантом Конституції, з порушення її норм.
 • 2005.02.03 | guest

  Юрій Бойчук, студент, м. Київ

  Вікторе Андрійовичу, народ прагне змін!!!
 • 2005.02.03 | guest

  Севастопольска правозахисна група

 • 2005.02.03 | guest

  Мирослав Лаврінок, державний службовець

 • 2005.02.03 | guest

  Кирило Ткачeнко, студeнт Мюнхeнського Унівeрситeту ім. Людвіга-Максиміліана

 • 2005.02.03 | guest

  Andrij Kucherenko,Student, München-Iwano-Frankiwsk-

 • 2005.02.03 | guest

  Ігор Ковтуненко, підприємець м.Маріуполь(-)

 • 2005.02.03 | guest

  Олена Пилипчук, менеджер автомобільної компанії(-)

 • 2005.02.03 | guest

  Юлія Свинарчук, пенсіонерка, Київ

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.02.03 | guest

   Олег Целуйко, медіаюрист

   Олег Целуйко, медіаюрист
 • 2005.02.03 | guest

  Сергій Бевз, студент КНЕУ /5 курс/ (-)

 • 2005.02.03 | guest

  Григор'єва Ганна Анатоліївна Університет єкономіки та права "Крок" - студентка -

 • 2005.02.03 | guest

  Vitaliy BRYNDZEY

 • 2005.02.03 | guest

  Віктор Войтюк. Поет

  Де обіцяні перші 11 указів підписані ще у 2004році. Можливо їх зараз
  засекретили, чи повертаються часи комуністів. "На бумазі гладко, а
  в житті не сладко".
 • 2005.02.03 | guest

  Ольга Жмудовська, головний редактор газети "Фортеця" (Хмельницька обл.)

 • 2005.02.03 | guest

  Ольга Хаперська (-)

 • 2005.02.03 | guest

  Фомин Игорь Алексеевич, пенсионер,Одесса

 • 2005.02.03 | guest

  Володимир Федотов, волонтер, Львів.

 • 2005.02.03 | guest

  Оксимець Олександр, студент НПУ, IV курс, укрфіл, ПОРА(ч) (-)

 • 2005.02.03 | guest

  Олексій Дзидзигурі, бізнесмен

  (-)
 • 2005.02.03 | guest

  Хоменко Валерій Григорович,тимчасово не працюю,дві вищі освіти,учасник Поморанчевої революції.

 • 2005.02.03 | guest

  Кока Черкаський, цинік, доктор філософії, оплот демократії (-)

 • 2005.02.03 | guest

  Олександра Трещілова, студентка КНУ ім.Шевченка-

 • 2005.02.03 | guest

  Олексій Нечай (-)

 • 2005.02.04 | guest

  Олексій Яструб, Менеджер, Київ

 • 2005.02.04 | guest

  Катерина Герасимчук, студент НаУКМА (-)

 • 2005.02.04 | guest

  Наталья Лавренова, артистка -

 • 2005.02.04 | guest

  Sergey Lychko, system administrator

  Information must be free!
 • 2005.02.04 | guest

  Бутковська Любов Олексіївна, підприємець

  згодна повністю з цим зверненням
 • 2005.02.04 | guest

  Максим Ромащенко, програміст

  -
 • 2005.02.04 | guest

  Крук Богдан Михайлович, адвокат,м.Львів

 • 2005.02.04 | guest

  Александров Георгий

  100% поддерживаю!
 • 2005.02.04 | guest

  Ігор Іванов, актівіст опору, Москва

  Влада повинна бути прозорою.
 • 2005.02.04 | guest

  Волохов Ярослав, студент ЧБІ, м. Черкаси

 • 2005.02.04 | guest

  Панасенко Микола Петрович ,інженер-електронщік. м.Одеса, працюю в АСКДР-

 • 2005.02.04 | guest

  Сергій Камишан, Луганське обласне відділення КВУ -

 • 2005.02.04 | guest

  Сергій Федоринчик, керівник інфоцентру УЕА "Зелений світ", Київ

  Під цим зверненням до Ющенко можуть охоче підписатись і ті, зто голосував за його політичного опонента. Отже, це звернення сприяє порозумінню - тому варто його поширювати та пропагувати.
 • 2005.02.04 | guest

  Саввін Антон Олександрович, DJ, Харків

 • 2005.02.05 | guest

  Олексій Тарасов, голова Чернігівського громадського комітету захисту прав людини

  Чернігівський громадський комітет захисту прав людини приєднується до листа пана Євгена Захарова, співголови Харківської правозахисної групи, голови правління Української Гельсінської спілки з прав людини, члена правління міжнародного товариства "Меморіал"
 • 2005.02.05 | guest

  Микола Козирєв, голова правління Луганського громадського комітету захисту конституційних прав і свобод громадян (-)

 • 2005.02.05 | guest

  Oleksandr Ignatov -

  аспирант, Цюрих
 • 2005.02.05 | guest

  Алла Тютюнник, президент Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров"я, шеф-редактор газети "Вгору".

 • 2005.02.05 | guest

  Наталя Бімбірайте, голова виконавчого комітету Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров"я, редактор газети "Вгору", координатор Херсонської коаліції громадських організацій "Партнерство за прозоре суспільство".

 • 2005.02.05 | guest

  Андрій Матросов, голова правління Херсонської міської Асоціації журналістів "Південь".

 • 2005.02.05 | guest

  Світлана Смаль, заступник голови правління Херсонської міської Асоціації журналістів "Південь".

 • 2005.02.05 | guest

  Олександр Бурмагін, юрист Херсонської міської Асоціації журналістів "ПІвдень" та Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров"я

 • 2005.02.05 | guest

  Олександр Бабійчук,юрист Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров"я

 • 2005.02.05 | guest

  Наталя Козаренко, юрист Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров"я, керівник Центру громадського правозахисту в Херсонській області

 • 2005.02.05 | guest

  Сергій Смаль, юрист Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров"я -

 • 2005.02.05 | guest

  Поліна Михайлова, керівник інформаційно-довідкової служби та соціальних програм Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров"я (-)

 • 2005.02.05 | guest

  Андрій Станіславський, координатор проекту "Кампанія проти катувань та жорстокого поводження в Україні", Харківська правозахисна група

 • 2005.02.05 | guest

  Володимир Стегайло, підприємець

 • 2005.02.05 | guest

  Швень Анатолий, вед.конструктор, аоПреобразователь

 • 2005.02.05 | guest

  Pavlo Messarosh

 • 2005.02.05 | guest

  Зіновій Антонюк, економіст, політв'язень (1972-1979)

 • 2005.02.05 | guest

  Володимир Березін, керівник екоцентру "Бахмат", Донецька обл. (-)

 • 2005.02.05 | guest

  Харківська обласна гуманітарна студія "Хвиля" (-)

 • 2005.02.06 | guest

  Фещенко Сергей.Киев.

  Единственный момент с которым я согласен относительно этих актов состоит в том что:они пытаються предотвратить утечку информации(возможно там идет речь о корупции.
  И это единственное оправдание возможное сейчас.
 • 2005.02.06 | guest

  Олексій Каргін, інженер, ПДМН ВАТ "Укртранснафта"

 • 2005.02.06 | guest

  Тодоров Ігор докторант КНУ імені Тараса Шевченка, канд іст. наук

  Доречна заява, наприклад, де можна знайти Стратегію руху до НАТО. затверджену ще в 2002 році РНБОУ (на офіційних сайтах вона була подана лише у викладенні!)
 • 2005.02.06 | Пані

  Степаненко Олександр, координатор ЕГО "Зелений Світ"

  Прошу підписати звернення до президента і від мого імені:

  Степаненко Олександр,
  координатор ЕГО "Зелений Світ",
  кореспондент бюлетеню "Права людини",
  депутат Тернопіьської облради від БЮТ.
 • 2005.02.06 | guest

  Станіслав Сорочан, сисадмін НДІ, студент WIUU

 • 2005.02.07 | guest

  Шевченко Олександр, Український Комітет "Гельсінкі-90"

 • 2005.02.07 | guest

  Вадим Гладчук (громадянин України)

  Ганьба!
 • 2005.02.07 | guest

  Л.Гальчинський викладач Київ

 • 2005.02.07 | guest

  Ольга Вилкова Севастопольская правозащитная группа-

 • 2005.02.07 | guest

  Юзвяк Олексій, студент КНУ ім. Т.Шевченка

 • 2005.02.07 | guest

  Наталя Шкарупська, президент Центру правових та політичних досліджень "СІМ" м.Львів

  -
 • 2005.02.07 | guest

  Vladimir Kirichenko, Programmer, Kiev

 • 2005.02.07 | Пані

  Terry Hallman (-)

 • 2005.02.07 | guest

  Петро Кошуков, магістр громадського управління, м. Київ

 • 2005.02.07 | guest

  Усатюк Олег, видавець, м. Вінниця

 • 2005.02.07 | guest

  Павло Терлецький, приватний підприємець, м.Львів

 • 2005.02.07 | guest

  Найчук Ірина

 • 2005.02.08 | guest

  Кулаков Олег, програміст, м.Київ, -

 • 2005.02.08 | guest

  Володимир Каплун, Харківська правозахисна група -

 • 2005.02.08 | guest

  Роман Супроткін, прикладний програміст, пф "РеалСофт Мікронет"

 • 2005.02.08 | guest

  Павло Максютенко, аспірант, EPFL, Лозанна

 • 2005.02.08 | guest

  Олександр Северин, к.ю.н. (-)

 • 2005.02.08 | guest

  Федак Володимир Петрович, інженер, м. Івано-Франківськ

  Радує те, що пояснення мають конкретний напрямок та логічну послідовність! Загалом потрібна річ (цей лист). Бажаю Нам удачі!
 • 2005.02.09 | guest

  Олександр Шишковцов, ЧП

 • 2005.02.09 | guest

  Світлана Касьян, Голова Черкаського обласного комітету солдатських матерів

  Підтимую
 • 2005.02.09 | guest

  Larisa Semkiv, Electrical Engineer, USA

 • 2005.02.10 | guest

  В'яческав Глухов, фiнансист, доктор наук, Апплайд Файненс & Грем Кэпитaл, США

 • 2005.02.10 | guest

  Козачек Юрий Яковлевич/Полтава

 • 2005.02.10 | guest

  Мирослав Кошик PhD Manor College,USA

 • 2005.02.10 | guest

  Leonid Sobolev, kerivnyk firmy, kand. biol.nauk -

 • 2005.02.10 | guest

  Олександр Дж.(Київ), студент

  Євген Захаров пише:
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
  > ----
  >
  >

  > Президенту України
  > Ющенко В.А.
  > м. Київ
  >

  >
  > Як стало відомо, 28 січня Ви підписали два укази №116/2005 і №117/2005 під грифом "опублікуванню не підлягає". Використання цього грифу є порушенням статті 34 Конституції України. Сподіваємось, що таке прикре непорозуміння є наслідком інерції старого апарату Адміністрації Президента. На нашу думку, ці укази мають бути або розкриті, або скасовані.
  >
  > Обмеження доступу до інформації - це виключення, а не правило. Тим більше, коли йдеться про нормативно-правові акти. Для того, аби державним органам обмежувати доступ до інформації, що знаходиться в їх розпорядженні, мають бути достатні підстави: їх оприлюднення повинне завдавати шкоду інтересам, які потребують захисту.
  >
  > Ст.34 Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Конституцією передбачено виключний перелік підстав, за якими особа може бути обмежена в праві вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію: "в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя." Отже, кожен конкретний випадок відмови у наданні інформації має відповідати одному із вищенаведених суспільних інтересів. Органи державної влади не вправі встановлювати будь-які обмеження щодо надання інформації, якщо така інформація не може завдати шкоди інтересам, передбаченим Конституцією України. Відповідно до ст.34 ці обмеження мають встановлюватися законом. Але інформація, яка захищається державою, законом не визначена, окрім інформації, яка складає державну таємницю. Тому грифи, якими державні органи щедро наділяють різні нормативні акти (Укази і розпорядження Президента, постанови, розпорядження, інструкції, накази органів виконавчої влади тощо) - "опублікуванню не підлягає", "для службового користування" (далі ДСК), "не для друку" - є самочинними й незаконними. Законними можна визнати тільки такі грифи секретності, як: "особливої важливості", "цілком таємно", "таємно", які відповідають встановленому ступеню секретності згідно із Законом "Про державну таємницю".
  >
  > Втім, навіть якщо на документи ставляться грифи: "опублікуванню не підлягає", "не для друку", ДСК, тощо, то мають існувати відповідні процедури надання та зняття (відкликання) цих грифів, визначатися підстави для таких дій. Вочевидь потрібним є також регламент організації доступу до подібних документів. Однак здійснений нами пошук відповідних нормативних актів не був успішним. Виявилося, що офіційно зареєстрованих Міністерством юстиції нормативних актів щодо порядку роботи з документами, які мають грифи "опублікуванню не підлягає" або "не для друку" взагалі не існує.
  >
  > Що ж до порядку роботи з документами, які мають гриф ДСК, то він був схвалений Кабінетом Міністрів України у Постанові № 1813 від 27 листопада 1998 р. "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави". Відповідно до другої частини статті 30 Закону України "Про інформацію" конфіденційна інформація - це "відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Зауважимо, що, хоча прямо це й не сказане, власниками конфіденційної інформації можуть бути тільки фізичні або недержавні юридичні особи, оскільки, згідно із статтею 19 Конституції, "органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", тобто не можуть поширювати інформацію "за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Отже, не можна вважати, що друга частина статті 30 дає визначення "конфіденційної інформації, що є власністю держави". Проте, саме такій інформації надається обмежувальний гриф ДСК, а за розголошення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність (ст.330 Кримінального кодексу України). Яка ж інформація, що є власністю держави, віднесена до конфіденційної? А це невідомо, оскільки переліки даних, для яких застосовується гриф ДСК, що мали скласти органи державної влади відповідно до згадуваної вище постанови Кабміну №1813 від 27 листопада 1998 р., якщо і складені, то не оприлюднені. Таким чином, органи державної влади не можуть обмежити доступ осіб до інформації лише на підставі прав власника інформації і поширювати її за власним бажанням, як це передбачено ст.30 Закону України "Про інформацію".
  >
  > На нашу думку, за незаконними обмежувальними грифами Ваші попередники ховали від суспільства свої корупційні діяння, кулуарні домовленості й безпрецедентні розміри соціальних благ для вищої номенклатури. Про це свідчать, наприклад, розкриті Юлією Тимошенко в кінці 2002 року Укази Президента № 1180/2002 від 17 грудня 2002 р. "Про Положення про Державне управління справами" та №1213 від 24 грудня 2002 р. "Про додаткові заходи щодо матеріального забезпечення працівників Вищої ради юстиції", які мали гриф "Опублікуванню не підлягає". Досі ховається під грифом ДСК "Національна Програма розвитку енергетики до 2010 року". Договір від 29 жовтня 2002 року між НАК "Нафтогаз України" та РАТ "Газпром" про створення газового консорціуму також має гриф ДСК. Він є закритим навіть для членів спостережної ради НАК "Нафтогаз України". Приклади можна наводити далі й далі.
  >
  > Отже, незаконна практика засекречування має бути припинена, а численні незаконно засекречені нормативно-правові акти - розкриті та оприлюднені. Звертаємося до Вас з громадянською вимогою негайно припинити практику використання Президентом, Кабінетом міністрів України, окремими міністерствами та державними комітетами, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування незаконних грифів обмеження доступу до інформації "опублікуванню не підлягає", "не для друку" та "для службового користування", розкрити та оприлюднити ті нормативно-правові акти (постанови, розпорядження, тощо), до яких ці обмежувальні грифи були раніше застосовані. Додаємо до листа перелік таких актів за період 2000 - січень 2005 рр., знайдених нами за допомогою комп'ютерної правової системи "Ліга:Закон", і зауважмо, що це може бути тільки верхівкою айсбергу, оскільки, ймовірно, існують нормативно-правові акти з незаконними обмежувальними грифами, які не передавалися на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  >
  > Враховуючи велику суспільну важливість цієї проблеми, ми надсилаємо це звернення у формі відкритого листа (що є усталеною практикою взаємодії правозахисних організацій з державними органами) і пропонуємо приєднатися до нього зацікавленим організаціям та особам.
  >
  >
  > З правдивою повагою,
  >
  > Євген Захаров,
  > співголова Харківської правозахисної групи, Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, член правління міжнародного товариства "Меморіал"
  >
  >
  > Перелік актів за відповідні роки:
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2000.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2001.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2002.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2003.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2004.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2005.doc
  >
  > Оригінал листа:
  > http://maidanua.org/files/deK/Letter_Yushchenko_1.doc
  >
  > ----
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
 • 2005.02.10 | guest

  Шмиголь Люба, аспірант, Університет Торонто

 • 2005.02.10 | guest

  Шейхет. МейлахБ Директор Представництва Американського Обєднання Комітетів для Євреїв бувшого Радянського Союзу, Бюро з Прав Людини

 • 2005.02.10 | guest

  Микола Поліщук, новинар та тезка Міністра охорони здоров"я, Київ (-)

 • 2005.02.10 | guest

  Павло Славинський, м. Київ (-)

 • 2005.02.10 | guest

  Анатолій Ошейко, безробітний

 • 2005.02.10 | guest

  Петриканин Василь Васильович, системний адміністратор

 • 2005.02.10 | guest

  Буркова Лілія, перекладач

 • 2005.02.10 | guest

  Кузьмін Валерій, начальник відділу кадрів, м. Миколаїв

  Гріфи секретності треба ставити на документах, розголошення яких може загрожувати безпеці держави, також проти шпіонів із загрозою безпеці держави як військової так і економічної, а взагалі треба видати Закон чи Постанову про право надання таких грифів.
 • 2005.02.10 | guest

  Лисицький Віктор, екс-Урядовий секретар КМУ, державний службовець 1-го рангу, народний депутат СРСР (МДГ)

  Згоден на 100%
 • 2005.02.10 | guest

  Вадим Соколовський, економічний університет, Відень

 • 2005.02.10 | guest

  Панчук О.Е., доктор хімічних наук, професор Чернівецького національного університету

  Підтримую думку п. Захарова
  Євген Захаров пише:
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
  > ----
  >
  >

  > Президенту України
  > Ющенко В.А.
  > м. Київ
  >

  >
  > Як стало відомо, 28 січня Ви підписали два укази №116/2005 і №117/2005 під грифом "опублікуванню не підлягає". Використання цього грифу є порушенням статті 34 Конституції України. Сподіваємось, що таке прикре непорозуміння є наслідком інерції старого апарату Адміністрації Президента. На нашу думку, ці укази мають бути або розкриті, або скасовані.
  >
  > Обмеження доступу до інформації - це виключення, а не правило. Тим більше, коли йдеться про нормативно-правові акти. Для того, аби державним органам обмежувати доступ до інформації, що знаходиться в їх розпорядженні, мають бути достатні підстави: їх оприлюднення повинне завдавати шкоду інтересам, які потребують захисту.
  >
  > Ст.34 Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Конституцією передбачено виключний перелік підстав, за якими особа може бути обмежена в праві вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію: "в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя." Отже, кожен конкретний випадок відмови у наданні інформації має відповідати одному із вищенаведених суспільних інтересів. Органи державної влади не вправі встановлювати будь-які обмеження щодо надання інформації, якщо така інформація не може завдати шкоди інтересам, передбаченим Конституцією України. Відповідно до ст.34 ці обмеження мають встановлюватися законом. Але інформація, яка захищається державою, законом не визначена, окрім інформації, яка складає державну таємницю. Тому грифи, якими державні органи щедро наділяють різні нормативні акти (Укази і розпорядження Президента, постанови, розпорядження, інструкції, накази органів виконавчої влади тощо) - "опублікуванню не підлягає", "для службового користування" (далі ДСК), "не для друку" - є самочинними й незаконними. Законними можна визнати тільки такі грифи секретності, як: "особливої важливості", "цілком таємно", "таємно", які відповідають встановленому ступеню секретності згідно із Законом "Про державну таємницю".
  >
  > Втім, навіть якщо на документи ставляться грифи: "опублікуванню не підлягає", "не для друку", ДСК, тощо, то мають існувати відповідні процедури надання та зняття (відкликання) цих грифів, визначатися підстави для таких дій. Вочевидь потрібним є також регламент організації доступу до подібних документів. Однак здійснений нами пошук відповідних нормативних актів не був успішним. Виявилося, що офіційно зареєстрованих Міністерством юстиції нормативних актів щодо порядку роботи з документами, які мають грифи "опублікуванню не підлягає" або "не для друку" взагалі не існує.
  >
  > Що ж до порядку роботи з документами, які мають гриф ДСК, то він був схвалений Кабінетом Міністрів України у Постанові № 1813 від 27 листопада 1998 р. "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави". Відповідно до другої частини статті 30 Закону України "Про інформацію" конфіденційна інформація - це "відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Зауважимо, що, хоча прямо це й не сказане, власниками конфіденційної інформації можуть бути тільки фізичні або недержавні юридичні особи, оскільки, згідно із статтею 19 Конституції, "органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", тобто не можуть поширювати інформацію "за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Отже, не можна вважати, що друга частина статті 30 дає визначення "конфіденційної інформації, що є власністю держави". Проте, саме такій інформації надається обмежувальний гриф ДСК, а за розголошення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність (ст.330 Кримінального кодексу України). Яка ж інформація, що є власністю держави, віднесена до конфіденційної? А це невідомо, оскільки переліки даних, для яких застосовується гриф ДСК, що мали скласти органи державної влади відповідно до згадуваної вище постанови Кабміну №1813 від 27 листопада 1998 р., якщо і складені, то не оприлюднені. Таким чином, органи державної влади не можуть обмежити доступ осіб до інформації лише на підставі прав власника інформації і поширювати її за власним бажанням, як це передбачено ст.30 Закону України "Про інформацію".
  >
  > На нашу думку, за незаконними обмежувальними грифами Ваші попередники ховали від суспільства свої корупційні діяння, кулуарні домовленості й безпрецедентні розміри соціальних благ для вищої номенклатури. Про це свідчать, наприклад, розкриті Юлією Тимошенко в кінці 2002 року Укази Президента № 1180/2002 від 17 грудня 2002 р. "Про Положення про Державне управління справами" та №1213 від 24 грудня 2002 р. "Про додаткові заходи щодо матеріального забезпечення працівників Вищої ради юстиції", які мали гриф "Опублікуванню не підлягає". Досі ховається під грифом ДСК "Національна Програма розвитку енергетики до 2010 року". Договір від 29 жовтня 2002 року між НАК "Нафтогаз України" та РАТ "Газпром" про створення газового консорціуму також має гриф ДСК. Він є закритим навіть для членів спостережної ради НАК "Нафтогаз України". Приклади можна наводити далі й далі.
  >
  > Отже, незаконна практика засекречування має бути припинена, а численні незаконно засекречені нормативно-правові акти - розкриті та оприлюднені. Звертаємося до Вас з громадянською вимогою негайно припинити практику використання Президентом, Кабінетом міністрів України, окремими міністерствами та державними комітетами, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування незаконних грифів обмеження доступу до інформації "опублікуванню не підлягає", "не для друку" та "для службового користування", розкрити та оприлюднити ті нормативно-правові акти (постанови, розпорядження, тощо), до яких ці обмежувальні грифи були раніше застосовані. Додаємо до листа перелік таких актів за період 2000 - січень 2005 рр., знайдених нами за допомогою комп'ютерної правової системи "Ліга:Закон", і зауважмо, що це може бути тільки верхівкою айсбергу, оскільки, ймовірно, існують нормативно-правові акти з незаконними обмежувальними грифами, які не передавалися на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  >
  > Враховуючи велику суспільну важливість цієї проблеми, ми надсилаємо це звернення у формі відкритого листа (що є усталеною практикою взаємодії правозахисних організацій з державними органами) і пропонуємо приєднатися до нього зацікавленим організаціям та особам.
  >
  >
  > З правдивою повагою,
  >
  > Євген Захаров,
  > співголова Харківської правозахисної групи, Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, член правління міжнародного товариства "Меморіал"
  >
  >
  > Перелік актів за відповідні роки:
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2000.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2001.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2002.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2003.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2004.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2005.doc
  >
  > Оригінал листа:
  > http://maidanua.org/files/deK/Letter_Yushchenko_1.doc
  >
  > ----
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
 • 2005.02.10 | guest

  Олег Кліванський, юрист

  Не може існувати будь-яких документів з грифом "не для друку".
 • 2005.02.10 | guest

  Голубєв Олександр, студент НТУУ "КПІ" (-)

 • 2005.02.10 | guest

  Андрій Мокроусов, відповідальний редактор часопису "Критика" (Київ)

 • 2005.02.10 | guest

  Наталка Зінченко ,ФРН

 • 2005.02.10 | guest

  адвокат Щеглов Д.Н. Киев

 • 2005.02.10 | guest

  Дмитро Шевчук

 • 2005.02.10 | guest

  Rostyslav Dzundza,Osrodek Studiow Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego

 • 2005.02.10 | guest

  Катерина Шевчук

 • 2005.02.10 | guest

  Юрій Чумак, журналіст

 • 2005.02.10 | guest

  Акімов Олексій Юрійович, системний адміністратор

 • 2005.02.10 | guest

  Михайло Коваль, програміст, Львів

 • 2005.02.10 | guest

  Валерій Бондарчук, юрист

 • 2005.02.10 | guest

  Andriy Goncharuk, University of Hanover, Germany

 • 2005.02.10 | guest

  Олекса Андрієнко, астроном, ГАО НАН України. (-)

 • 2005.02.10 | guest

  Дмитро Дук, розробник програмного забезпечення

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2005.02.10 | guest

   Дубілей Ярослав Дмитрович бухгалтер м. Київ

   -
 • 2005.02.10 | guest

  Александр Владимирович Швец, менеджер

  Также необходимо снять грифы с документов периода при Кучме (кроме тех, которые действительно содержат государственную тайну).

  А вообще, лучше обязать любых чиновников, все документы (даже приказы об взятии на работу и распроряжения по работе буфета) сводить в единую БД, тогда "химичить" всем станет тяжелее. Доступ к этой базе может иметь общественность, допустим через своих выборных представителей.

  Конечно это потребует материальных и людских ресурсов, копьютер, сканер, операторы в каждом учреждении. Но мне кажеться, это решило бы массу проблем.
 • 2005.02.10 | guest

  Василь Зілгалов, кандидат історичних наук, Прага

 • 2005.02.10 | guest

  Tetyana Huryeva, University Magdeburg, Germany (-)

 • 2005.02.10 | guest

  Малинич Сергій, науковець, канд. фіз.-мат. наук, м. Львів(-)

 • 2005.02.10 | guest

  Віктор Харчевський, інженер компьютерних систем.

  +380979314335
 • 2005.02.10 | guest

  Дмитро Потєхін, Громадянська ініціатива "Знаю!"

 • 2005.02.10 | guest

  Охрімович А. А., менеджер, ТОВ "ТОГО"

 • 2005.02.10 | guest

  Юрочко Богдан, журналіст, "Львівська газета" (-)

 • 2005.02.10 | guest

  Пляшечник Олексій, юрист, м. Київ (-)

  Цей лист є особливо актуальним, оскільки про неприпустимість застосування подібних грифів казав в ефірі "Радіо-Ера" під час президентської кампаніїї депутут з "Нашої України". Якщо мені не зраджує пам`ять - це був Борис Беспалий.
 • 2005.02.10 | guest

  Олег Прищук, Директор, Компанія Сайкон м. Луцьк, www.cycon.biz

 • 2005.02.10 | guest

  Пліхівський Богдан, юрист, м.Львів (-)

 • 2005.02.10 | guest

  Капітан, Львів (-)

 • 2005.02.10 | guest

  Анатолій Муштук, програміст, м.Львів.(-)

 • 2005.02.10 | guest

  Збродько Тетяна Іванівна, студентка, Київський національний економічний університет

 • 2005.02.10 | guest

  Коваль.А. ?нвал?д 2 гр.

  Нова влада повинна зрозум?ти,що вона користуеться нашою п?дтримкою
  до того часу, поки не КУЧМИТЬ. Як т?льки вона нам не сподобаеться
  ми знову вийдем на МАЙДАН.
  Коваль
 • 2005.02.10 | guest

  Андрій Домановський, Харківський університет, аспірант (-)

 • 2005.02.10 | guest

  Ярема Ковалів, юрист.

 • 2005.02.10 | guest

  Тарас Панчак, м.Львів (-)

  Підтримую на всі 100%!
 • 2005.02.10 | guest

  Анатолій Совяк, безробітний

  -
 • 2005.02.10 | guest

  Олег Шеленко. медіа-активіст

 • 2005.02.10 | guest

  Микола Перейма м.Львів

  Саме так, підтримую пропозицію.
 • 2005.02.10 | guest

  Ірина Гришаєва, проект "Права людини в дії" Програми Розвитку ООН

  Євген Захаров пише:
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
  > ----
  >
  >

  > Президенту України
  > Ющенко В.А.
  > м. Київ
  >

  >
  > Як стало відомо, 28 січня Ви підписали два укази №116/2005 і №117/2005 під грифом "опублікуванню не підлягає". Використання цього грифу є порушенням статті 34 Конституції України. Сподіваємось, що таке прикре непорозуміння є наслідком інерції старого апарату Адміністрації Президента. На нашу думку, ці укази мають бути або розкриті, або скасовані.
  >
  > Обмеження доступу до інформації - це виключення, а не правило. Тим більше, коли йдеться про нормативно-правові акти. Для того, аби державним органам обмежувати доступ до інформації, що знаходиться в їх розпорядженні, мають бути достатні підстави: їх оприлюднення повинне завдавати шкоду інтересам, які потребують захисту.
  >
  > Ст.34 Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Конституцією передбачено виключний перелік підстав, за якими особа може бути обмежена в праві вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію: "в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя." Отже, кожен конкретний випадок відмови у наданні інформації має відповідати одному із вищенаведених суспільних інтересів. Органи державної влади не вправі встановлювати будь-які обмеження щодо надання інформації, якщо така інформація не може завдати шкоди інтересам, передбаченим Конституцією України. Відповідно до ст.34 ці обмеження мають встановлюватися законом. Але інформація, яка захищається державою, законом не визначена, окрім інформації, яка складає державну таємницю. Тому грифи, якими державні органи щедро наділяють різні нормативні акти (Укази і розпорядження Президента, постанови, розпорядження, інструкції, накази органів виконавчої влади тощо) - "опублікуванню не підлягає", "для службового користування" (далі ДСК), "не для друку" - є самочинними й незаконними. Законними можна визнати тільки такі грифи секретності, як: "особливої важливості", "цілком таємно", "таємно", які відповідають встановленому ступеню секретності згідно із Законом "Про державну таємницю".
  >
  > Втім, навіть якщо на документи ставляться грифи: "опублікуванню не підлягає", "не для друку", ДСК, тощо, то мають існувати відповідні процедури надання та зняття (відкликання) цих грифів, визначатися підстави для таких дій. Вочевидь потрібним є також регламент організації доступу до подібних документів. Однак здійснений нами пошук відповідних нормативних актів не був успішним. Виявилося, що офіційно зареєстрованих Міністерством юстиції нормативних актів щодо порядку роботи з документами, які мають грифи "опублікуванню не підлягає" або "не для друку" взагалі не існує.
  >
  > Що ж до порядку роботи з документами, які мають гриф ДСК, то він був схвалений Кабінетом Міністрів України у Постанові № 1813 від 27 листопада 1998 р. "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави". Відповідно до другої частини статті 30 Закону України "Про інформацію" конфіденційна інформація - це "відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Зауважимо, що, хоча прямо це й не сказане, власниками конфіденційної інформації можуть бути тільки фізичні або недержавні юридичні особи, оскільки, згідно із статтею 19 Конституції, "органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", тобто не можуть поширювати інформацію "за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Отже, не можна вважати, що друга частина статті 30 дає визначення "конфіденційної інформації, що є власністю держави". Проте, саме такій інформації надається обмежувальний гриф ДСК, а за розголошення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність (ст.330 Кримінального кодексу України). Яка ж інформація, що є власністю держави, віднесена до конфіденційної? А це невідомо, оскільки переліки даних, для яких застосовується гриф ДСК, що мали скласти органи державної влади відповідно до згадуваної вище постанови Кабміну №1813 від 27 листопада 1998 р., якщо і складені, то не оприлюднені. Таким чином, органи державної влади не можуть обмежити доступ осіб до інформації лише на підставі прав власника інформації і поширювати її за власним бажанням, як це передбачено ст.30 Закону України "Про інформацію".
  >
  > На нашу думку, за незаконними обмежувальними грифами Ваші попередники ховали від суспільства свої корупційні діяння, кулуарні домовленості й безпрецедентні розміри соціальних благ для вищої номенклатури. Про це свідчать, наприклад, розкриті Юлією Тимошенко в кінці 2002 року Укази Президента № 1180/2002 від 17 грудня 2002 р. "Про Положення про Державне управління справами" та №1213 від 24 грудня 2002 р. "Про додаткові заходи щодо матеріального забезпечення працівників Вищої ради юстиції", які мали гриф "Опублікуванню не підлягає". Досі ховається під грифом ДСК "Національна Програма розвитку енергетики до 2010 року". Договір від 29 жовтня 2002 року між НАК "Нафтогаз України" та РАТ "Газпром" про створення газового консорціуму також має гриф ДСК. Він є закритим навіть для членів спостережної ради НАК "Нафтогаз України". Приклади можна наводити далі й далі.
  >
  > Отже, незаконна практика засекречування має бути припинена, а численні незаконно засекречені нормативно-правові акти - розкриті та оприлюднені. Звертаємося до Вас з громадянською вимогою негайно припинити практику використання Президентом, Кабінетом міністрів України, окремими міністерствами та державними комітетами, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування незаконних грифів обмеження доступу до інформації "опублікуванню не підлягає", "не для друку" та "для службового користування", розкрити та оприлюднити ті нормативно-правові акти (постанови, розпорядження, тощо), до яких ці обмежувальні грифи були раніше застосовані. Додаємо до листа перелік таких актів за період 2000 - січень 2005 рр., знайдених нами за допомогою комп'ютерної правової системи "Ліга:Закон", і зауважмо, що це може бути тільки верхівкою айсбергу, оскільки, ймовірно, існують нормативно-правові акти з незаконними обмежувальними грифами, які не передавалися на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  >
  > Враховуючи велику суспільну важливість цієї проблеми, ми надсилаємо це звернення у формі відкритого листа (що є усталеною практикою взаємодії правозахисних організацій з державними органами) і пропонуємо приєднатися до нього зацікавленим організаціям та особам.
  >
  >
  > З правдивою повагою,
  >
  > Євген Захаров,
  > співголова Харківської правозахисної групи, Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, член правління міжнародного товариства "Меморіал"
  >
  >
  > Перелік актів за відповідні роки:
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2000.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2001.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2002.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2003.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2004.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2005.doc
  >
  > Оригінал листа:
  > http://maidanua.org/files/deK/Letter_Yushchenko_1.doc
  >
  > ----
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
 • 2005.02.10 | guest

  Баширова Роксана, студентка , НТУУ "КПІ"

 • 2005.02.10 | guest

  Юлія Куценко, журналістка

 • 2005.02.10 | guest

  Булигіна Ольга

 • 2005.02.10 | guest

  Володимир Бєглов, кореспондент газети "Експрес"

 • 2005.02.10 | guest

  Роксолана Поцюрко, юрист

  -
 • 2005.02.10 | guest

  Володимир Ковтунець, експерт з виборчого права, канд. фіз.-матем. наук, народний депутат України 2-го скликання-

 • 2005.02.10 | guest

  Valeriy F, Boyko, private advocate,London,UK

 • 2005.02.10 | guest

  Михайло Петрович, Укр. Катол. Університет, викладач

 • 2005.02.10 | guest

  Роман ДУТКО, заст гендиректора СП Комора 044-2519198

  -
 • 2005.02.10 | guest

  Сергій Лавренюк, оглядач газети "Голос України"

 • 2005.02.10 | guest

  Юлія Галушка, випускниця УКУ, Львів

 • 2005.02.10 | guest

  Гевюк Андрій Миколайович викладач ЧНУ ім. Ю. Федьковича

 • 2005.02.10 | guest

  Ірина Кудрявченко

  З повагою до Президента та народу України.
 • 2005.02.10 | guest

  Золотопуп Сергей Васильевич, начальник юридического отдела ЧП "Агентсво Универсум" (г.Одесса).

  Остались неопубликованными приказы МВД и СБУ по вопросам надбавок, что лишает пенсионеров этих ведомств возможности обоснованно требовать перерасчета пенсий за период до 01.01.2005г. Уверен, что это абсолютно незаконно засекреченные приказы.
 • 2005.02.10 | guest

  Гюльнар Назарова, викладач ЧФЮІ, Чернівці

 • 2005.02.10 | guest

  Денис Перцов, студент Hogskolen i Telemark (Королівство Норвеґія)

  -
 • 2005.02.10 | guest

  Виталий Сердюк, адвокат

 • 2005.02.14 | Пані

  Громадський інформаційно-методичний центр "Всесвіт" (-)

 • 2005.02.14 | guest

  Набойкин Вадим Юрьевич

 • 2005.02.14 | guest

  Андрій Деркач, журналіст, Українські Новини, Київ

 • 2005.02.14 | guest

  Адам Шостак, представник української діаспори в Республіці Білорусь-

  Зворотний звязок:
  adamsh@bigmir.net

  13-404, Rabkoraswskaja str.
  220001 Minsk
  Belarus
 • 2005.02.14 | guest

  Евген Суглобов, лікар,кандидат мед. наук, депутат райради

  Я все ще вірю, що революція була недаремно!
 • 2005.02.14 | guest

  Олександр Гарачук, викладач, Одеса

 • 2005.02.15 | guest

  Макогін Андрій, студент ХНУРЕ, активіст ХОО "ПОРА!" (-)

 • 2005.02.15 | guest

  Мысюра Б.А, студент-революціонер м. Київ

 • 2005.02.15 | guest

  Михайло Барашков, Голова Комітету "Кияни - за громадський транспорт" (-)

 • 2005.02.15 | guest

  Ігор Тодоров, докторант КНУ імені Тараса Шевченка, історик, канд.іст.наук

 • 2005.02.15 | guest

  Korotin Ruben auto body technition Denver USA -

 • 2005.02.15 | guest

  Зуев Александр Витальевич.-

 • 2005.02.15 | guest

  Світлана Тимченко, координатор програми грантів проекту UCAN -

 • 2005.02.15 | guest

  Гечко Михайло, асистент кафедри терапії та сімейної медицини ФПО УжНУ

 • 2005.02.15 | guest

  Чехурский Владимир Витальевич предприниматель-

 • 2005.02.15 | guest

  Самборский Евгений Владимирович, г.Херсон, предприниматель

 • 2005.02.15 | guest

  Герасименко Олександр юрист Адвокатського об'єднання "Вихристенко і партнери"

 • 2005.02.15 | guest

  Кузнецов Юрий, менеджер, г. Полтава

 • 2005.02.15 | guest

  Володимир Тищенко, Агентство "Чорнобильінтерінформ", заступник директора

 • 2005.02.15 | guest

  Гончар Сергій, громадянин України

 • 2005.02.15 | guest

  Хижняк Катерина Анатоліївна, вільний перекладач, фотограф, журналіст

 • 2005.02.15 | guest

  Бараннік Олег, програміст, м. Одеса (-)

 • 2005.02.15 | guest

  Лариса Денисенко, ТІ-Україна, директор

 • 2005.02.15 | guest

  Оксана Сироїд, приватний підприємець

 • 2005.02.15 | guest

  Володимир Жаб'юк, студент,НаУКМА-

 • 2005.02.15 | guest

  Євген Шаповал, аспірант Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

  Повністю підтримую.
 • 2005.02.15 | guest

  Дмитро Дерiгiн, пiдприемець

 • 2005.02.15 | guest

  Голубовська Ольга Анатоліївна, лікар, к.мед.н., Національний мед. університет, м. Київ

 • 2005.02.15 | guest

  Олег Резніков, PR директор Агентства маркетингових коммунікацій "Глагол Медіа"

 • 2005.02.15 | guest

  Ігнатьо Павло , програміст, м.Ужгород, Укртелеком

 • 2005.02.15 | guest

  Володимир Семенів, лікар, Львів

 • 2005.02.15 | guest

  Борковський Іван, менеджер

 • 2005.02.15 | guest

  Nataliya Bukharina, architect,Blackpool

 • 2005.02.15 | guest

  Наталія Біркун, юрист, Дніпропетровськ

 • 2005.02.15 | guest

  Роман Соломонюк, Центр з інформаційних проблем територій Інституту прикладного математичного моделювання ім. Я.С. Підстригача НАН України

 • 2005.02.15 | guest

  Аркадий Бущенко, адвокат

 • 2005.02.15 | guest

  Кравчик Вадим, фізик, аспірант НАН України

  (-)
 • 2005.02.15 | guest

  олег лебедєв

 • 2005.02.15 | guest

  Гриценко Валентин, директор МП

 • 2005.02.15 | guest

  natalka konoplya, ingener,Ternopil

 • 2005.02.15 | guest

  А. Продан, м.н.с, ХНУ им.В.Н.Каразина

  -
 • 2005.02.15 | guest

  Костюк Сергій Володимирович

  Я вважаю, що всі укази, що стосуються громадян України, мають бути опублікованні для їх ознайомлення.
 • 2005.02.15 | Sztefan von Seitz

  Андрій Ігнатов, приватний підприємець, м. Київ (-)

 • 2005.02.15 | guest

  Патлай Кирилл, приватний підприемець, Київ.

 • 2005.02.15 | guest

  Билоус Юрий Васильевич Радиоинженер

 • 2005.02.15 | guest

  Герасименко Юрій Сергійович Всеукраїнська громадська організація "ПОРА!"

 • 2005.02.15 | guest

  Сергій Перерва, м.Суми -

 • 2005.02.15 | guest

  Вахтанг Кіпіані, журналіст, Київ

 • 2005.02.16 | guest

  Свистович Мирослава Богданівна голова ради блоку Ірпінської громадської оганізації "За чесну владу", екс керівник Ірпінського виборчого штабу В. Ющенка

 • 2005.02.16 | Сергій Кабуд

  Сергій Кабуд, українець

 • 2005.02.16 | guest

  Колесников Станислав - член совета Бизнес - ассоциации "Херсонщина"-

 • 2005.02.16 | guest

  Агейченко Віктор Юрійович

  Дотримуйтесь того,що наобицяли,шановний Президенте!
 • 2005.02.16 | guest

  Вадим Пазнухов, философии доктОр. Сев. Америка.

 • 2005.02.16 | guest

  Олексій Татуян , менеджер з розвитку бізнесу, Symantec Україна

 • 2005.02.16 | guest

  Шишкін Віктор, юрист, депутат 1-3 скликань ВРУ(-)

 • 2005.02.16 | guest

  Новохатня Ірина Василівна, аудитор

 • 2005.02.16 | guest

  Леонід Пономаренко, аспірант, Амстердамський університет

 • 2005.02.16 | guest

  Загородня Зоя українська журналістка Київ

  Прикро, що табу "не для друку" стосується навіть статистичних даних бюджету України, зокрема податкових надходжень по регіонах. Чиновники із ПАУ (податкової адміністрації) відмовляються навіть коментувати "чому неззя".
 • 2005.02.16 | guest

  Юрій Чумак, журналіст -

 • 2005.02.16 | guest

  Олег Гринчук, інженер-консультант корпорації "Інком", м. Рівне (-)

 • 2005.02.16 | guest

  Ярослав Володимирович Клименко, менеджер, Київ

  -
 • 2005.02.16 | guest

  Віктор Смігановський, учень СШ, компьютерне забезпечення, , газета "Погляд", Середня Школа №121 м. Кривий Ріг, Україна

 • 2005.02.16 | guest

  Наталка Слюсар, журналіст, (-)

 • 2005.02.16 | guest

  Віктор Маринчак, доцент Харківського національного університету імені В.Каразіна(-)

 • 2005.02.16 | guest

  Тимченко Андрей, Студент СумГУ

 • 2005.02.16 | guest

  Олексій Соловйов, лікар (-)

 • 2005.02.16 | guest

  Ярослав Галицький, магістр державного управління

  Необхідно провести серйозний аудит всіх дежавних та самоврядних установ, на предмет наявності діючоі компютерної техніки та оцінити можливі втрати-здобутки при переході на безкоштовне програмне забезпечення(ПЗ), а потім приймати управлінське рішення. Обовязково оголосити загальнодержавний конкурс серед розробників безкоштовного ПЗ та фірм які будуть впроваджувати та супроводжувати підтримку.
 • 2005.02.16 | guest

  Volodymyr Pashyn, engineer, Strood, Kent, U.K.

 • 2005.02.16 | guest

  Головченко Тамара пенсионер (-)

 • 2005.02.17 | guest

  Антошко Михайло Олексійович, юрист, Київ

 • 2005.02.17 | guest

  Артем Король

 • 2005.02.17 | guest

  Поліщук Віталій Валерійович, менеджер

 • 2005.02.17 | guest

  Артамонов Вячеслав, Киев

 • 2005.02.17 | guest

  Андрій Яремко м.Івано-Франківськ

  Якщо так дальше буде то Ющ. повторить долю Кучми, я взагалі за те щоб все було відкрито і чесно! for All
 • 2005.02.17 | guest

  Валентин Лавріненко, магістр прикладної математики, програміст

 • 2005.02.17 | guest

  Соловйов Євгеній Андренович, фахівець фондового ринку, Торгово-промисловий фондовий регістр

 • 2005.02.17 | guest

  Б.О. Самойленко, небайдужий харків’янин

 • 2005.02.17 | guest

  Олександр БАРАБАШ, віце-президент Асоціації народних депутатів України

 • 2005.02.17 | guest

  Олександр Мартинюк, координатор Коаліції "Луцьк Європейський"

 • 2005.02.17 | guest

  Давидчак Руслан, PhD, викладач Лестерського урніверситету, Великобританія

 • 2005.02.17 | otar

  Отар Довженко, журналіст, Львів

 • 2005.02.17 | guest

  Оксана Бойко, юрист, Київ

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
 • 2005.02.17 | guest

  Олена Суслова, Голова правління Інформаційно-консультативного жіночого центру

 • 2005.02.17 | guest

  Безручко Ярослав Леонідович, студент "5" курсу юридичного факультету НАУ(авіаційний); помічник-консультант народного депутата

 • 2005.02.17 | guest

  Любов Трофимова голова громадської організації "Основа"

 • 2005.02.17 | guest

  Валерій Глушков, програміст, Київ (-)

 • 2005.02.17 | guest

  Олександр Зубенко, инженер-механик, Орландо, Флорида, ЗСА

 • 2005.02.17 | guest

  Когут Ігор Володимирович, підприємець

  Якщо Олександр Зінченко буде і надалі таким чином коментувати дії щодо апарату секретаріату Президента і нерозголошення деяких документів, то у багатьох громадян може скластися враження що СДПУ(о)і надалі керує країною, а сам Зінченко є активним її членом.
 • 2005.02.17 | guest

  Павло Мельник, програміст, МП "Олеся", м. Чернівці-

 • 2005.02.17 | guest

  Володимир Гриник, голова Сумської обласної профспілкової організації "Солідарність" ВПС "Україна".

 • 2005.02.17 | guest

  Войніч Олена, студентка Дніпропетровського національного університету

 • 2005.02.18 | guest

  Володимир Литвиненко, голова, соціальний супервайзер, Благодійне товариство взаємодопомоги багатодітним сім'ям "Велика сім'я"

  Перший блин завжди комом? Може не варто як Чапаев наступати на ті ж саме граблі знову?
 • 2005.02.18 | guest

  Валерій Дехтяр, філософ, Університет імені Тараса Шевченка

 • 2005.02.18 | guest

  Руслан Тополевський, правник, викладач Національного університету внутрішніх справ

 • 2005.02.18 | guest

  Антон Зварич, Лондон (Англія), I.T. Manager

 • 2005.02.18 | guest

  Починок Ніна Володимирівна, студентка КНУ імені Т.Г. Шевченка

 • 2005.02.18 | guest

  Андрiй Лясковський, небайдужий громадянин

 • 2005.02.18 | guest

  Марк Славинський, інженер-проектувальник, компанія "Філін"-

 • 2005.02.18 | guest

  Денис Власенко

 • 2005.02.18 | guest

  кайбулаева маргарита

  Повнiстю згодна!!!
 • 2005.02.18 | guest

  Володимир Поліщук, приватний підприємець

  -
 • 2005.02.18 | guest

  Ольга Сахарова, менеджер, г.Харьков

 • 2005.02.18 | guest

  Anna Putintseva, UW School of Law

 • 2005.02.18 | guest

  Alexandr Putintsev

 • 2005.02.18 | guest

  Севастопольская правозащитная группа

  Євген Захаров пише:
  > Увага! Підписи збираються до 28 лютого включно. 1 березня лист буде направлений до Президента повторно, із усіма підписами.
  >
  > ----
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
  > ----
  >
  >

  > Президенту України
  > Ющенко В.А.
  > м. Київ
  >

  >
  > Як стало відомо, 28 січня Ви підписали два укази №116/2005 і №117/2005 під грифом "опублікуванню не підлягає". Використання цього грифу є порушенням статті 34 Конституції України. Сподіваємось, що таке прикре непорозуміння є наслідком інерції старого апарату Адміністрації Президента. На нашу думку, ці укази мають бути або розкриті, або скасовані.
  >
  > Обмеження доступу до інформації - це виключення, а не правило. Тим більше, коли йдеться про нормативно-правові акти. Для того, аби державним органам обмежувати доступ до інформації, що знаходиться в їх розпорядженні, мають бути достатні підстави: їх оприлюднення повинне завдавати шкоду інтересам, які потребують захисту.
  >
  > Ст.34 Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Конституцією передбачено виключний перелік підстав, за якими особа може бути обмежена в праві вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію: "в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя." Отже, кожен конкретний випадок відмови у наданні інформації має відповідати одному із вищенаведених суспільних інтересів. Органи державної влади не вправі встановлювати будь-які обмеження щодо надання інформації, якщо така інформація не може завдати шкоди інтересам, передбаченим Конституцією України. Відповідно до ст.34 ці обмеження мають встановлюватися законом. Але інформація, яка захищається державою, законом не визначена, окрім інформації, яка складає державну таємницю. Тому грифи, якими державні органи щедро наділяють різні нормативні акти (Укази і розпорядження Президента, постанови, розпорядження, інструкції, накази органів виконавчої влади тощо) - "опублікуванню не підлягає", "для службового користування" (далі ДСК), "не для друку" - є самочинними й незаконними. Законними можна визнати тільки такі грифи секретності, як: "особливої важливості", "цілком таємно", "таємно", які відповідають встановленому ступеню секретності згідно із Законом "Про державну таємницю".
  >
  > Втім, навіть якщо на документи ставляться грифи: "опублікуванню не підлягає", "не для друку", ДСК, тощо, то мають існувати відповідні процедури надання та зняття (відкликання) цих грифів, визначатися підстави для таких дій. Вочевидь потрібним є також регламент організації доступу до подібних документів. Однак здійснений нами пошук відповідних нормативних актів не був успішним. Виявилося, що офіційно зареєстрованих Міністерством юстиції нормативних актів щодо порядку роботи з документами, які мають грифи "опублікуванню не підлягає" або "не для друку" взагалі не існує.
  >
  > Що ж до порядку роботи з документами, які мають гриф ДСК, то він був схвалений Кабінетом Міністрів України у Постанові № 1813 від 27 листопада 1998 р. "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави". Відповідно до другої частини статті 30 Закону України "Про інформацію" конфіденційна інформація - це "відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Зауважимо, що, хоча прямо це й не сказане, власниками конфіденційної інформації можуть бути тільки фізичні або недержавні юридичні особи, оскільки, згідно із статтею 19 Конституції, "органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", тобто не можуть поширювати інформацію "за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Отже, не можна вважати, що друга частина статті 30 дає визначення "конфіденційної інформації, що є власністю держави". Проте, саме такій інформації надається обмежувальний гриф ДСК, а за розголошення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність (ст.330 Кримінального кодексу України). Яка ж інформація, що є власністю держави, віднесена до конфіденційної? А це невідомо, оскільки переліки даних, для яких застосовується гриф ДСК, що мали скласти органи державної влади відповідно до згадуваної вище постанови Кабміну №1813 від 27 листопада 1998 р., якщо і складені, то не оприлюднені. Таким чином, органи державної влади не можуть обмежити доступ осіб до інформації лише на підставі прав власника інформації і поширювати її за власним бажанням, як це передбачено ст.30 Закону України "Про інформацію".
  >
  > На нашу думку, за незаконними обмежувальними грифами Ваші попередники ховали від суспільства свої корупційні діяння, кулуарні домовленості й безпрецедентні розміри соціальних благ для вищої номенклатури. Про це свідчать, наприклад, розкриті Юлією Тимошенко в кінці 2002 року Укази Президента № 1180/2002 від 17 грудня 2002 р. "Про Положення про Державне управління справами" та №1213 від 24 грудня 2002 р. "Про додаткові заходи щодо матеріального забезпечення працівників Вищої ради юстиції", які мали гриф "Опублікуванню не підлягає". Досі ховається під грифом ДСК "Національна Програма розвитку енергетики до 2010 року". Договір від 29 жовтня 2002 року між НАК "Нафтогаз України" та РАТ "Газпром" про створення газового консорціуму також має гриф ДСК. Він є закритим навіть для членів спостережної ради НАК "Нафтогаз України". Приклади можна наводити далі й далі.
  >
  > Отже, незаконна практика засекречування має бути припинена, а численні незаконно засекречені нормативно-правові акти - розкриті та оприлюднені. Звертаємося до Вас з громадянською вимогою негайно припинити практику використання Президентом, Кабінетом міністрів України, окремими міністерствами та державними комітетами, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування незаконних грифів обмеження доступу до інформації "опублікуванню не підлягає", "не для друку" та "для службового користування", розкрити та оприлюднити ті нормативно-правові акти (постанови, розпорядження, тощо), до яких ці обмежувальні грифи були раніше застосовані. Додаємо до листа перелік таких актів за період 2000 - січень 2005 рр., знайдених нами за допомогою комп'ютерної правової системи "Ліга:Закон", і зауважмо, що це може бути тільки верхівкою айсбергу, оскільки, ймовірно, існують нормативно-правові акти з незаконними обмежувальними грифами, які не передавалися на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  >
  > Враховуючи велику суспільну важливість цієї проблеми, ми надсилаємо це звернення у формі відкритого листа (що є усталеною практикою взаємодії правозахисних організацій з державними органами) і пропонуємо приєднатися до нього зацікавленим організаціям та особам.
  >
  >
  > З правдивою повагою,
  >
  > Євген Захаров,
  > співголова Харківської правозахисної групи, Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, член правління міжнародного товариства "Меморіал"
  >
  >
  > Перелік актів за відповідні роки:
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2000.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2001.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2002.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2003.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2004.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2005.doc
  >
  > Оригінал листа:
  > http://maidanua.org/files/deK/Letter_Yushchenko_1.doc
  >
  > ----
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
 • 2005.02.18 | guest

  Ігор Семиволос, сходознавець (-)

 • 2005.02.18 | guest

  Дулін Андрій, студент Національного університету харчових технологій, працівник СП "Ukrainian oil", українець

 • 2005.02.18 | guest

  Власов Дмитро Олександрович, Центральна ЕС

 • 2005.02.18 | guest

  Сергій Русаков

 • 2005.02.18 | guest

  Гайдай Игор Миколаєвич, Директор, Фотостудии "Гайдай студія"

 • 2005.02.18 | guest

  Ігор Сокур, дизайнер РА, м. Київ-

 • 2005.02.18 | guest

  Марко Ткачук, директор з продажу, Індустріальні Дистрибуційні Системи, Київ +380503113683

 • 2005.02.18 | guest

  Владислав Кириченко ТОВ "Хелікон" Москва 095 7780968-

 • 2005.02.18 | guest

  Савків Юрій, студент, Київ

 • 2005.02.18 | guest

  Швец Роман Александрович, г. Харьков, сервис-инженер,

 • 2005.02.18 | guest

  Бондарев Сергей менеджер компания МКС г.Харьков

 • 2005.02.18 | guest

  Омельянов Юрій Миколайович менеджер Київ

 • 2005.02.18 | guest

  Светлана Дзюба, волонтер украинского женского интернета, Луганск

 • 2005.02.18 | guest

  Myron Pavdun USA

  (-)
 • 2005.02.18 | guest

  Владислав Резников, Master of Business Administration

 • 2005.02.18 | guest

  Юрій Черевко, начальник відділу АСКВ, м.Прилуки

 • 2005.02.18 | guest

  Кірєєв Ахмєд, інженер, м. Черкаси

  -
 • 2005.02.19 | guest

  Taras Kuryshchuk

 • 2005.02.19 | guest

  Леонід Грабовський, композитор, муз. критик

  Приєднуюсь до цієї вкрай важливої вимоги. Досить нам 88 років комуністично-партійних "совершенно секретно" ! Новообраний президент України повинен провести швидкі і докорінні революційні перетворення також і в цій галузі.

  ЛГр
 • 2005.02.19 | guest

  Орест Ревич, студент Віламет Університету, США

 • 2005.02.19 | guest

  Дмитро Менько, адвокат

 • 2005.02.19 | guest

  Юрій Вікторович Гоменюк, юрист, м. Дніпропетровськ

 • 2005.02.19 | guest

  Сергій Недосеков, програміст, ТОВ "ЕкоТех"

 • 2005.02.19 | otar

  Степан Захаркін, науковий працівник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

 • 2005.02.19 | guest

  Гевко Андрій, аспірант, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

  -
 • 2005.02.19 | otar

  Олесь Федорук, науковий працівник Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України

 • 2005.02.19 | guest

  Деркач В. О. , математик, завідувач кафедрою Донецького Національного Університету, д.ф.-м н.

 • 2005.02.19 | guest

  Коротченко Василий канд.биол.наук нейробиолог,художник руководитель программы Gesundheit und Kunst - Akdemie Lebendige Kunst. Dortmund. диссидент,участник Укр. Революции 1991 г

 • 2005.02.19 | guest

  Сергій Баранов, керівник туристичної агенції, м.Миколаїв, вул.Спаська,43\1, 54001, (0512) 580280, (050)3944645

 • 2005.02.19 | guest

  коротченко василий нейробиолог,канд.биол.наук диссидент,участник Украинской революции 1991 года,руководитель программы Kunst und Gesundheit -Akademie Lebendige Kunst-Dortmund

 • 2005.02.19 | guest

  Kolisnyk Volodymyr (-)

 • 2005.02.19 | guest

  Анатолій Марченко, підприємець 4518426

  Хочу нагадати панові Ющенку, що це саме я, моя дружина,дитина,мама,батько, друзі, сусіди,моє підприємство у повному складі ходили ночами по майдану, возили їжу, гроші і надавали притулок приїзжим побратимам, їздили 2 рази спостерігачами і після всього цього не попросивши для себе ніяких вигод повернулися до праці - це ми зробили революцію, а не аморальні "професійні" кремні, савченки і подібні. А саме тому недолугі підкилимні інтриги деяких Ваших друзів, як і секретні укази викликають відразу і обурення. Вірю в Ющенка і Україну, але і сил у нас вистачить ще не на одну революцію.
 • 2005.02.19 | guest

  Дістрянов В.М. Інженер. Івано-Франківськ

 • 2005.02.20 | guest

  Андрій Бондаренко, член спілки композиторів України

 • 2005.02.20 | guest

  Колісник Зеновій, інженер, власник фірми UWL

  Це не метод керівництва державою для Народного Президента (якщо Ющенка таким являється).
 • 2005.02.20 | guest

  Сарсенева Ирина, домохозяйка-

 • 2005.02.20 | guest

  sergei bejnar electrician toronto canada

 • 2005.02.20 | guest

  Кривда Леонід Петрович, викладач, Одеська національна морська академія

 • 2005.02.20 | guest

  Кривда Ольга Петрівна, пенсіонер, Одеса

 • 2005.02.20 | guest

  Зінченко Андрій, технічний директор ТОВ "Графіт-Медіа", 04213, Київ, Прирічна 37, кв. 175

  Вікторе Андрійовичу, ми не за те мерзли на Майдані щоб зараз чинуші продовжували кучмівсько-медведчуківську практику і все ховали від народу.
 • 2005.02.20 | guest

  Тарас Вовк - держслужбовець, м.Львів

 • 2005.02.20 | guest

  Svyatoslav Kondrat, post-doc, Stuttgart (Lviv)

 • 2005.02.20 | guest

  Володимир Тиліщак, молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України

 • 2005.02.20 | guest

  Галина Басара, науковий співробітник Інституту історії України НАНУ

 • 2005.02.20 | guest

  Женчук Маргарита, стипендіат магістерської програми Edmund S. Muskie, Evergreen State College, Olympia, WA, USA

 • 2005.02.20 | guest

  Тимошенко Володимир Петрович, вик. директор ТОВ "БАРАТІ", на останніх виборах член ТВК ТВО 47

  підтримую
 • 2005.02.20 | guest

  Лідія Рубан,інженер, на пенсії.

  У вільній країні, кожна людина має право знати чим займається, обраний нею уряд. У противному випадку, дуже легко можуть утворюватися кримінальні угрупування на високих рівнях влади. Звіт зверху і перевірка знизу. Уряд працює на народ, народ оплачує їх роботу.
  Зовнішня політика мусить також узгоджуватись з громадянами країни.
 • 2005.02.20 | guest

  Зайков Михаил Васильевич, инженер, ИЭД НАНУ, Киев

 • 2005.02.21 | guest

  Руслан Стефанчук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент

 • 2005.02.21 | guest

  Монтян Тетяна Миколаївна, адвокат (-)

 • 2005.02.21 | guest

  Безбородов Юрий Максмович, Председатель компании "Турая Украина", доктор технических наук, бизнес.

 • 2005.02.21 | guest

  Прівен Олександр. Дізайнер. Київ, вул. Стальского 4, кв. 65

 • 2005.02.21 | guest

  Iruna Skrupka,nebajdyza gromadjanka

  Treba,sh4ob ysi dokymentu,navitj BUHGALTERSJKU jak pravutelstva Ykrainu tak i miszevuh pravlinnj bylu dostypni do oznajomljuvannja koznogo bazaju4ogo gromadjanuna.Vvazaju,sh4o ze tiljku ODUN Z NEOBHIDNUH zahodiv,sh4obu podolatu korrympovanistj nashoi Krainu.
 • 2005.02.21 | guest

  Ищенко Татьяна Сергеевна, г. Харьков, юрист

 • 2005.02.21 | guest

  Сімків Андрій Степанович, м.Калуш, Івано-Франківська обл., програміст

 • 2005.02.21 | guest

  Штефчук Олексій Володимирович, керівник ІТ-проектів, Харків

 • 2005.02.21 | guest

  Білик Віктор Степанович , м. Хмельницький, "Інформаційні Бізнесові Системи і Телекомунікації Лтд.", IBM сертифікований інженер, учасник пікетування Адміністрації Президента з 24 листопада 2004 р. по 24 січня 2005 р. включно :-))) ТАК! НІ кучмізМУ!

 • 2005.02.21 | guest

  Михайло Хоміць, керівник відділу ІТ Добротвірської ТЕС ВАТ "Західенерго"

  Суспільство не повинно давати на відкуп чиновникам з держсекретаріату (чи інших держструктур) встановлення правил в державі. Є закон, є конституція. Якщо закон відсутній, прийняти; якщо не задовольняє сучасним умовам - змінюйте в рамках конституції. Але дійте згідно закону. Незалежно від посади - президент, .....
 • 2005.02.21 | guest

  Юрий Сулейманов, юрист

  поддерживаю
 • 2005.02.21 | guest

  Михайленко Володимир Костянтинович, директор МПП

 • 2005.02.21 | guest

  Щербаков С. М. спд

 • 2005.02.21 | guest

  Halyna Vodoviz, Secretary of St. Josaphat's Cathedral, Toronto

 • 2005.02.22 | guest

  Іван Котович, студент-заочник 2-го курсу Волинського держуніверситету (філологічний факультет), тимчасово не працюю, автор п’яти поетичних збірок.

 • 2005.02.22 | guest

  Ярослав Гальченко, студент PhD, MS, NJIT (NJ, USA)

  -
 • 2005.02.22 | guest

  Олександр Агафонов, інженер, ООО "КСК-Автоматизація", м. Київ

 • 2005.02.22 | guest

  Олена Сугоняк, студентка PhD Degree Program, TUD/Germany

 • 2005.02.22 | guest

  Olga Tsymbaluk, studentka, Kraków

 • 2005.02.22 | guest

  Гончарик Андрій, інженер відділу ОДБ ТФ ПРИВАТБАНК

  -
 • 2005.02.22 | guest

  Igor Prodan, businessman ,USA

 • 2005.02.23 | guest

  Павло Дзіковський, підприємець, м.Київ

 • 2005.02.23 | guest

  В'ячеслав Стецкевич, студент, Дніпропетровськ (-)

 • 2005.02.23 | guest

  Білик Степан Антонович, м. Хмельницький, пенсіонер, офіційний спостерігач на виборах Президента України 2004 р. від кандидата у Президенти В. Ющенко (усі три рази! :-)), активний учасник Помаранчевої Революції.

 • 2005.02.23 | guest

  - Людмила Кучеренко, президент Полтавського обласного медіа-клубу

 • 2005.02.24 | guest

  Наталя Мозоль, редактор дитячого журналу.

 • 2005.02.24 | guest

  Шутальова Марія -співголова Харківської обласної спілки солдатських матерів

 • 2005.02.24 | guest

  Крюкова Майя - член правління Харківської обласної спілки солдатських матерів

 • 2005.02.24 | guest

  Пєхота Микола, СНС, Інститут аграрної економіки УААН

 • 2005.02.24 | guest

  Евгений Шафир, системный администратор, г.Одесса

 • 2005.02.25 | guest

  Даценко Михайло Валерійович, аналітик-дослідник, Ukrainian Development Co, LLC, м.Вашингтон, США (-)

 • 2005.02.25 | guest

  Олександр Тарасенко, кер. групи, ITUkraine

 • 2005.02.25 | guest

  Дмитрий Почтенных, программист, г.Одесса

 • 2005.02.25 | guest

  Іваненко Сергій, студент, ДНУ, ІнЕк, Дніпропетровськ

  Боротьба за краще майбутнє тільки починається. Зробивши Ющенка президентом, ми створили сприятливе підгрунтя для такої боротьби. В протилежному випадку ми переймалися б власною безпекою, а не розбудовою найкращого життя для наших дітей. Вперед, Україно!
 • 2005.02.25 | guest

  Khaperskyy Denys, biochemistry PhD student (-)

 • 2005.02.26 | guest

  Андрякова Людмила Леонидовна, частный предпрениматель, Киевская область, Ирпенский регион

  К счастью мы умеем не только слушать красивые слова с трибуны, но и читать, в том числе нормативные акты, инструкции и правила, и нет ничего тайного, что бы ни стало явным.
 • 2005.02.26 | guest

  Урюпин С.В.,предприниматель, г.Харьков -

 • 2005.02.27 | guest

  Анзина Лариса Евгеньевна зам гл.дминистрации Раздельнянского района

  без коментариев полный бардак
 • 2005.02.27 | guest

  Геннадій Атанов, лиректор, доктор фіз.-иат. наук, професор, Донецький відкритий університет -

 • 2005.02.27 | guest

  фоменко алексей викторович, предпрениматель

  Неужели мы не спали ночами и на полном серьёзе готовились с оружием защищать ИХ для этого?
 • 2005.02.28 | guest

  Роман Падляк, студент ЗІІТУ

 • 2005.02.28 | guest

  Томін К.О., студент, Миколаївський державний університет (-)

 • 2005.02.28 | guest

  Ярослав Гордієвич, Українська Гельсінська спілка з прав людини

 • 2005.03.02 | guest

  Караман Олег Ужгород

  Євген Захаров пише:
  > Увага! Підписи збираються до 8 березня включно. 9 березня лист буде направлений до Президента повторно, із усіма підписами.
  >
  > ----
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
  > ----
  >
  >

  > Президенту України
  > Ющенко В.А.
  > м. Київ
  >

  >
  > Як стало відомо, 28 січня Ви підписали два укази №116/2005 і №117/2005 під грифом "опублікуванню не підлягає". Використання цього грифу є порушенням статті 34 Конституції України. Сподіваємось, що таке прикре непорозуміння є наслідком інерції старого апарату Адміністрації Президента. На нашу думку, ці укази мають бути або розкриті, або скасовані.
  >
  > Обмеження доступу до інформації - це виключення, а не правило. Тим більше, коли йдеться про нормативно-правові акти. Для того, аби державним органам обмежувати доступ до інформації, що знаходиться в їх розпорядженні, мають бути достатні підстави: їх оприлюднення повинне завдавати шкоду інтересам, які потребують захисту.
  >
  > Ст.34 Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Конституцією передбачено виключний перелік підстав, за якими особа може бути обмежена в праві вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію: "в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя." Отже, кожен конкретний випадок відмови у наданні інформації має відповідати одному із вищенаведених суспільних інтересів. Органи державної влади не вправі встановлювати будь-які обмеження щодо надання інформації, якщо така інформація не може завдати шкоди інтересам, передбаченим Конституцією України. Відповідно до ст.34 ці обмеження мають встановлюватися законом. Але інформація, яка захищається державою, законом не визначена, окрім інформації, яка складає державну таємницю. Тому грифи, якими державні органи щедро наділяють різні нормативні акти (Укази і розпорядження Президента, постанови, розпорядження, інструкції, накази органів виконавчої влади тощо) - "опублікуванню не підлягає", "для службового користування" (далі ДСК), "не для друку" - є самочинними й незаконними. Законними можна визнати тільки такі грифи секретності, як: "особливої важливості", "цілком таємно", "таємно", які відповідають встановленому ступеню секретності згідно із Законом "Про державну таємницю".
  >
  > Втім, навіть якщо на документи ставляться грифи: "опублікуванню не підлягає", "не для друку", ДСК, тощо, то мають існувати відповідні процедури надання та зняття (відкликання) цих грифів, визначатися підстави для таких дій. Вочевидь потрібним є також регламент організації доступу до подібних документів. Однак здійснений нами пошук відповідних нормативних актів не був успішним. Виявилося, що офіційно зареєстрованих Міністерством юстиції нормативних актів щодо порядку роботи з документами, які мають грифи "опублікуванню не підлягає" або "не для друку" взагалі не існує.
  >
  > Що ж до порядку роботи з документами, які мають гриф ДСК, то він був схвалений Кабінетом Міністрів України у Постанові № 1813 від 27 листопада 1998 р. "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави". Відповідно до другої частини статті 30 Закону України "Про інформацію" конфіденційна інформація - це "відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Зауважимо, що, хоча прямо це й не сказане, власниками конфіденційної інформації можуть бути тільки фізичні або недержавні юридичні особи, оскільки, згідно із статтею 19 Конституції, "органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", тобто не можуть поширювати інформацію "за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Отже, не можна вважати, що друга частина статті 30 дає визначення "конфіденційної інформації, що є власністю держави". Проте, саме такій інформації надається обмежувальний гриф ДСК, а за розголошення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність (ст.330 Кримінального кодексу України). Яка ж інформація, що є власністю держави, віднесена до конфіденційної? А це невідомо, оскільки переліки даних, для яких застосовується гриф ДСК, що мали скласти органи державної влади відповідно до згадуваної вище постанови Кабміну №1813 від 27 листопада 1998 р., якщо і складені, то не оприлюднені. Таким чином, органи державної влади не можуть обмежити доступ осіб до інформації лише на підставі прав власника інформації і поширювати її за власним бажанням, як це передбачено ст.30 Закону України "Про інформацію".
  >
  > На нашу думку, за незаконними обмежувальними грифами Ваші попередники ховали від суспільства свої корупційні діяння, кулуарні домовленості й безпрецедентні розміри соціальних благ для вищої номенклатури. Про це свідчать, наприклад, розкриті Юлією Тимошенко в кінці 2002 року Укази Президента № 1180/2002 від 17 грудня 2002 р. "Про Положення про Державне управління справами" та №1213 від 24 грудня 2002 р. "Про додаткові заходи щодо матеріального забезпечення працівників Вищої ради юстиції", які мали гриф "Опублікуванню не підлягає". Досі ховається під грифом ДСК "Національна Програма розвитку енергетики до 2010 року". Договір від 29 жовтня 2002 року між НАК "Нафтогаз України" та РАТ "Газпром" про створення газового консорціуму також має гриф ДСК. Він є закритим навіть для членів спостережної ради НАК "Нафтогаз України". Приклади можна наводити далі й далі.
  >
  > Отже, незаконна практика засекречування має бути припинена, а численні незаконно засекречені нормативно-правові акти - розкриті та оприлюднені. Звертаємося до Вас з громадянською вимогою негайно припинити практику використання Президентом, Кабінетом міністрів України, окремими міністерствами та державними комітетами, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування незаконних грифів обмеження доступу до інформації "опублікуванню не підлягає", "не для друку" та "для службового користування", розкрити та оприлюднити ті нормативно-правові акти (постанови, розпорядження, тощо), до яких ці обмежувальні грифи були раніше застосовані. Додаємо до листа перелік таких актів за період 2000 - січень 2005 рр., знайдених нами за допомогою комп'ютерної правової системи "Ліга:Закон", і зауважмо, що це може бути тільки верхівкою айсбергу, оскільки, ймовірно, існують нормативно-правові акти з незаконними обмежувальними грифами, які не передавалися на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  >
  > Враховуючи велику суспільну важливість цієї проблеми, ми надсилаємо це звернення у формі відкритого листа (що є усталеною практикою взаємодії правозахисних організацій з державними органами) і пропонуємо приєднатися до нього зацікавленим організаціям та особам.
  >
  >
  > З правдивою повагою,
  >
  > Євген Захаров,
  > співголова Харківської правозахисної групи, Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, член правління міжнародного товариства "Меморіал"
  >
  >
  > Перелік актів за відповідні роки:
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2000.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2001.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2002.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2003.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2004.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2005.doc
  >
  > Оригінал листа:
  > http://maidanua.org/files/deK/Letter_Yushchenko_1.doc
  >
  > ----
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
 • 2005.03.02 | guest

  Рогачов Віталій, програміст, смт. Близнюки Харківської області

 • 2005.03.03 | guest

  Ліпінський Ігор Станіславович,приватний підприємець,Київ

 • 2005.03.04 | guest

  Булах Дмитро Андрійович, м.Харків, Менеджер

 • 2005.03.04 | guest

  Тарасенко Володимир Ігорович, пенсіонер, м.Київ,

  Тільки прозорість всього, що робиться чиновництвом, конроль за кожною державною копійкою, що витрачаєтьчається чиновником будь-якого рівня від Президента до секретаря селищної ради зможе дати лад у Державі. Інакше сама найсвята людина рано чи пізно буде зловживати владою. Виключенням може бути тільки сфери оборони, забезпечення безпеки. Контроль у ціх сферах повинен здійснюватись, але обмеженим колом. Другого шляху до справжньої демократії НЕ ІСНУЄ.
 • 2005.03.05 | guest

  Ігор Митропан, студент економічного факультету ХНУ імю В.Н. Каразіна

 • 2005.03.05 | guest

  Миронов Олексій, м. Київ

 • 2005.03.05 | guest

  Ольга Мельнікова, м. Київ (-)

 • 2005.03.05 | guest

  Євген Морін, працівники освіти, м.Київ

 • 2005.03.06 | Andrij Topchan

  Андрій Топчан(-)

 • 2005.03.07 | guest

  Богуш Микола Михайлович, інженер

 • 2005.03.07 | guest

  Курилюк Юрій Львович, м. Київ (-)

 • 2005.03.10 | guest

  Ksenia Harbuziuk, student, Indiana University

 • 2005.03.11 | guest

  Чуприн Володимир Михайлович, зав. лаб., канд. техн. наук, Державний НДІАСБ, м.Київ

 • 2005.03.16 | Пані

  Всеволод Речицький, доцент кафедри конституційного права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого (-)

 • 2005.03.16 | guest

  Всеукраїнське молодіжне об"єднання "Молодь - надія України"

  Київ, вул. Дегтярівська, 9 к.29 Тел. 240-94-15 vmo1@ukr.net
 • 2005.03.17 | guest

  Плужников Алексей Владимирович, правозащитник, Одесса т. 8-050-392-50-32

  Поддерживаю позицию харьковского коллеги. Могут издаваться указы, содержание которых не подлежит обнародованию полностью или в каких-то частях, но ТОЛЬКО, если они содержат государственную и/или военную тайну. В этом случае они должны содержать соответствующий гриф ("секретно" и т.п.), предусмотренный законодательством.
  Считаю также, что в отношении должностного лица, поставившего на несекретном указе гриф, вообще не предусмотренный законодательством, должно быть возбуждено уголовное, административное или дисциплинарное производство (в зависимости от того, сокрытию какой информации данное лицо неправомочно содействовало или осуществило).
  Если уважаемый господин Захаров сообщит точные реквизиты своей жалобы, готов направить на имя Президента процессуальный документ "Присоединение к жалобе".
  Отдельно хочу заметить, что в соответствии со ст. 20 Закона Украины "Об обращениях граждан" срок на рассмотрение жалобы, поданной господином Захаровым, и дачу ответа на нее составляет не "месяц", а "15 дней" (причем, календарных, а не рабочих).
 • 2005.03.22 | guest

  Мороз Іван Якович директор асоціації " Юридична ліга"


  -
 • 2005.03.22 | guest

  Блохин Евгений Александрович, студент Севастопольсикй национальный технический университет-

 • 2005.03.22 | guest

  Ляхович Микола Васильович, асистент, Чернівецький національний університет

 • 2005.03.23 | guest

  Андрій Шапочка, freelancer, Ukraine -

 • 2005.03.29 | guest

  Краєвський Дмитро, технолог, Білоцерківський район

 • 2005.03.29 | guest

  Клюкин В.Н., начальник отдела подготовки официальных изданий Укрпатента

  Пане Президенту!
  Де відкритість влади, яку Ви обіцялі?
  Я учасник Помаранчєвої революції. 26.12.04 був у с. Литвиновка Луганської обл. дільнична виборча комісія № 60 ТРК № 114.
  Я за Вас усім серцем. Зробити щось, щоб влада була відкритою для усіх громадян моєї рідної України. Я росіянин, но моя країна-Україна.
 • 2005.03.30 | guest

  (-) Сегаль Денис Феликсович, координатор "Евпаторийской общественной организации", соискатель на степень кандидата биологических наук, изобретатель, член союза писателей АР Крым. (-)

 • 2005.03.30 | guest

  Клюкін В'ячеслав Миколайович

  Не могу достучаться до сайта Президента. Может кто-то поможет отправить это письмо Ему.
  Шановний пане Президенту!
  А Ви знаете, що незабаром у магазинах з'явиться водка з Вашою символікою.
  Зареєстровано промисловий зразок етикетки "Так".
  Номер патенту 10059.
  Мене як учаснику Помаранчевої революції дуже не подобається цей факт. У народі цю водку скоренько охрестять "ющенковкою". Треба щось робити.
  З повагою
  Клюкін В'ячеслав Миколайович
  Нач. відділу підготовки оф. видань Укрпатенту
 • 2005.04.01 | guest

  Данило Кубай, поет, дизайнер

  Владі, якщо вона хоче називатися НОВОЮ, треба діяти тільки законними методами. Інакше вона ЗРАДЖУЄ народ, що виходив на майдани НЕ зі сліпої закоханості в так званих народних героїв.
 • 2005.04.01 | guest

  Олександр Хоруженко, директор Центру досліджень регіональної політики, м. Суми

 • 2005.04.05 | guest

  Денис Драчевский,актер театра "Колесо"

 • 2005.04.10 | guest

  Новиков Виталий,врач,г.Каменец-Подольский

 • 2005.04.13 | guest

  Мілованова Марина Юріївна, комерційний директор

  Лише правда зробить нас вільними
 • 2005.04.14 | guest

  Мєдніков Дмитро Вікторович, інженер, -

  Народний президент не повинен ховати свої дії за грифами.
 • 2005.04.14 | guest

  Єгоров Дмитро, студент НТУУ "КПІ"

  -
 • 2005.04.23 | guest

  Сорокін Юрій, програміст, створення сайтів, спеціаліст-

 • 2005.04.23 | guest

  Павло Романець , будівельник

 • 2005.04.26 | guest

  Риженко Євген Сергійович, аспірант, Київ

 • 2005.04.28 | guest

  Анатолий Босенко г. Харьков

 • 2005.05.04 | guest

  Торгонская Галина г.Запорожье

 • 2005.05.09 | guest

  Павло Дзіковський, підприємець, м.Київ

 • 2005.07.22 | guest

  -

  Євген Захаров пише:
  >
  > ----
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
  > ----
  >
  >

  > Президенту України
  > Ющенко В.А.
  > м. Київ
  >

  >
  > Як стало відомо, 28 січня Ви підписали два укази №116/2005 і №117/2005 під грифом "опублікуванню не підлягає". Використання цього грифу є порушенням статті 34 Конституції України. Сподіваємось, що таке прикре непорозуміння є наслідком інерції старого апарату Адміністрації Президента. На нашу думку, ці укази мають бути або розкриті, або скасовані.
  >
  > Обмеження доступу до інформації - це виключення, а не правило. Тим більше, коли йдеться про нормативно-правові акти. Для того, аби державним органам обмежувати доступ до інформації, що знаходиться в їх розпорядженні, мають бути достатні підстави: їх оприлюднення повинне завдавати шкоду інтересам, які потребують захисту.
  >
  > Ст.34 Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Конституцією передбачено виключний перелік підстав, за якими особа може бути обмежена в праві вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію: "в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя." Отже, кожен конкретний випадок відмови у наданні інформації має відповідати одному із вищенаведених суспільних інтересів. Органи державної влади не вправі встановлювати будь-які обмеження щодо надання інформації, якщо така інформація не може завдати шкоди інтересам, передбаченим Конституцією України. Відповідно до ст.34 ці обмеження мають встановлюватися законом. Але інформація, яка захищається державою, законом не визначена, окрім інформації, яка складає державну таємницю. Тому грифи, якими державні органи щедро наділяють різні нормативні акти (Укази і розпорядження Президента, постанови, розпорядження, інструкції, накази органів виконавчої влади тощо) - "опублікуванню не підлягає", "для службового користування" (далі ДСК), "не для друку" - є самочинними й незаконними. Законними можна визнати тільки такі грифи секретності, як: "особливої важливості", "цілком таємно", "таємно", які відповідають встановленому ступеню секретності згідно із Законом "Про державну таємницю".
  >
  > Втім, навіть якщо на документи ставляться грифи: "опублікуванню не підлягає", "не для друку", ДСК, тощо, то мають існувати відповідні процедури надання та зняття (відкликання) цих грифів, визначатися підстави для таких дій. Вочевидь потрібним є також регламент організації доступу до подібних документів. Однак здійснений нами пошук відповідних нормативних актів не був успішним. Виявилося, що офіційно зареєстрованих Міністерством юстиції нормативних актів щодо порядку роботи з документами, які мають грифи "опублікуванню не підлягає" або "не для друку" взагалі не існує.
  >
  > Що ж до порядку роботи з документами, які мають гриф ДСК, то він був схвалений Кабінетом Міністрів України у Постанові № 1813 від 27 листопада 1998 р. "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави". Відповідно до другої частини статті 30 Закону України "Про інформацію" конфіденційна інформація - це "відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Зауважимо, що, хоча прямо це й не сказане, власниками конфіденційної інформації можуть бути тільки фізичні або недержавні юридичні особи, оскільки, згідно із статтею 19 Конституції, "органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", тобто не можуть поширювати інформацію "за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов". Отже, не можна вважати, що друга частина статті 30 дає визначення "конфіденційної інформації, що є власністю держави". Проте, саме такій інформації надається обмежувальний гриф ДСК, а за розголошення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність (ст.330 Кримінального кодексу України). Яка ж інформація, що є власністю держави, віднесена до конфіденційної? А це невідомо, оскільки переліки даних, для яких застосовується гриф ДСК, що мали скласти органи державної влади відповідно до згадуваної вище постанови Кабміну №1813 від 27 листопада 1998 р., якщо і складені, то не оприлюднені. Таким чином, органи державної влади не можуть обмежити доступ осіб до інформації лише на підставі прав власника інформації і поширювати її за власним бажанням, як це передбачено ст.30 Закону України "Про інформацію".
  >
  > На нашу думку, за незаконними обмежувальними грифами Ваші попередники ховали від суспільства свої корупційні діяння, кулуарні домовленості й безпрецедентні розміри соціальних благ для вищої номенклатури. Про це свідчать, наприклад, розкриті Юлією Тимошенко в кінці 2002 року Укази Президента № 1180/2002 від 17 грудня 2002 р. "Про Положення про Державне управління справами" та №1213 від 24 грудня 2002 р. "Про додаткові заходи щодо матеріального забезпечення працівників Вищої ради юстиції", які мали гриф "Опублікуванню не підлягає". Досі ховається під грифом ДСК "Національна Програма розвитку енергетики до 2010 року". Договір від 29 жовтня 2002 року між НАК "Нафтогаз України" та РАТ "Газпром" про створення газового консорціуму також має гриф ДСК. Він є закритим навіть для членів спостережної ради НАК "Нафтогаз України". Приклади можна наводити далі й далі.
  >
  > Отже, незаконна практика засекречування має бути припинена, а численні незаконно засекречені нормативно-правові акти - розкриті та оприлюднені. Звертаємося до Вас з громадянською вимогою негайно припинити практику використання Президентом, Кабінетом міністрів України, окремими міністерствами та державними комітетами, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування незаконних грифів обмеження доступу до інформації "опублікуванню не підлягає", "не для друку" та "для службового користування", розкрити та оприлюднити ті нормативно-правові акти (постанови, розпорядження, тощо), до яких ці обмежувальні грифи були раніше застосовані. Додаємо до листа перелік таких актів за період 2000 - січень 2005 рр., знайдених нами за допомогою комп'ютерної правової системи "Ліга:Закон", і зауважмо, що це може бути тільки верхівкою айсбергу, оскільки, ймовірно, існують нормативно-правові акти з незаконними обмежувальними грифами, які не передавалися на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  >
  > Враховуючи велику суспільну важливість цієї проблеми, ми надсилаємо це звернення у формі відкритого листа (що є усталеною практикою взаємодії правозахисних організацій з державними органами) і пропонуємо приєднатися до нього зацікавленим організаціям та особам.
  >
  >
  > З правдивою повагою,
  >
  > Євген Захаров,
  > співголова Харківської правозахисної групи, Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, член правління міжнародного товариства "Меморіал"
  >
  >
  > Перелік актів за відповідні роки:
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2000.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2001.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2002.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2003.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2004.doc
  > http://maidanua.org/files/deK/grif-2005.doc
  >
  > Оригінал листа:
  > http://maidanua.org/files/deK/Letter_Yushchenko_1.doc
  >
  > ----
  > Щоби підписатися під цим листом - натисніть "відповісти".
 • 2005.08.05 | guest

  Надія Банчик, журналіст, Сан-Госе, США/Львів, Україна

  Вельмишановний Пане Президенте!
  Я особисто голосувала за Вас тричі, сподіваючисьЮ що ВИ зруйнуєте стару кучмівську систему, у тому числі й "таємниць". Ви не виправдовуєте моїх сподівань!
 • 2005.09.10 | guest

  Роман Ухов, программист

 • 2005.09.29 | guest

  Тетяна Бойко, ВГО "ПОРА!"

 • 2005.09.29 | guest

  Тетяна Степанчук.

 • 2006.02.26 | guest

  -

  Голосую за основи громадянського суспільства.Це МИ виборювали на Майдані.
 • 2006.02.28 | guest

  Володимир Сергієнко, технічний письменник -Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua