МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Заява міністрові освіти на науки Ніколаєнку у зв'язку з протизаконною діяльністю ректора Запорізького університету Савіна

04/05/2005 | otar
У зв’язку із критичною ситуацією, що склалась у Запорізькому національному університеті, пов’язаною із діяльністю ректора Савіна В.В., колектив історичного факультету, висловлюючи свою громадянську позицію, вимушений звернутися з офіційними зверненнями до вищих осіб держави.

Міністру освіти і науки України Ніколаєнку Станіславу Миколайовичу Трудового колективу історичного факультету Запорізького національного університету Адреса: 69063, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 74, каб. 312, історичний факультет Запорізького національного університету тел.: (0612) 64-75-17

ЗВЕРНЕННЯ

Мусимо повідомити про негативні явища в Запорізькому національному університеті: 1) Ректор ЗНУ Савін В. В. та його заступники систематично порушують законодавство України. Наводимо деякі факти: – 15 жовтня 2004 р. в. о. ректора Г. П. Брехаря безпідставно відрахував студентів історичного факультету С. Дідика та В. Зайцева за політичні переконання, оскільки жодна із правових норм, на які посилався у наказі в. о. ректора, не передбачала звільнення студентів за адміністративне правопорушення (між іншим, така кваліфікація дій в. о. ректора, а саме: "звільнення за політичні переконання", була висловлена Міністром освіти і науки України В. Г. Кременем у виступі по Українському телебаченню). Таким чином, в. о. ректора Г. П. Брехаря порушив п. 2 ст. 32 Закону України "Про вищу освіту" (обов’язок керівника дотримуватися законності), а також ст. 61 Конституції України, оскільки студенти за адміністративне правопорушення були покарані двічі (зміст правопорушення: кидання бруду у бігборд із рекламою кандидата в Президенти України В. Ф. Януковича). Даний факт свідчить про порушення ст. 22 Закону України "Про вищу освіту", в якій серед головних завдань вузу є забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України. – В. В. Савін на конференції трудового колективу ЗДУ 31.08.2004 р. не прозвітував безпосередньо про свою діяльність, порушивши цим ст. 37 Закону України "Про вищу освіту" у частині щорічного звіту керівника навчального закладу про свою діяльність на посаді ректора (В.В.Савін звітував про діяльність ректорату); – В Запорізькому національному університеті не діє ст. 50 Закону України "Про вищу освіту", а також ст. ст. 28, 32, 34, 44 Конституції України, оскільки порушуються права науково-педагогічних працівників: проводиться політика переслідування інакомислячих, створена атмосфера доносительства, цькування провідних учених установи (включаючи погрози фізичної розправи), проводяться систематичні кадрові чистки неугодних, вимагається рабська покора ректору, паплюжать й принижують співробітників університету. Наслідком цієї політики В. В. Савіна стало звільнення "за власним бажанням" понад 150-ти провідних учених вузу (кандидатів та докторів наук), страйки студентів Запорізького державного університету, постійні скандали у пресі та на телебаченні, а також як результат – стрімке падіння іміджу університету; – Великий суспільний резонанс та обурення преси викликало само призначення В. В. Савіна на посаду ректора всупереч чинному законодавству, оскільки згідно з п. 1 ст. 39 Закону України "Про вищу освіту" кандидат на посаду ректора вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації повинен вільно володіти українською мовою. В. В. Савін українською мовою не володів на час призначення і не володіє на сьогодні (докази цього маємо у вигляді відеозапису зборів трудового колективу, на яких обирали ректора ЗДУ в листопаді 2003 р.). 2) На сьогодні в ЗНУ склалася система управління, яка базується на адміністративному та бюрократичному контролі за всіма сферами діяльності університету. На ключові посади призначаються люди за критерієм особистої відданості, а не за принципом компетентності та професіоналізму. Фактично процес прийняття рішень в університеті узурповано ректором, що є порушенням п. 1, ст. 29 Закону України "Про вищу освіту". Більше того, існує повна невідповідність кваліфікації кадрів, що призначаються ректором на керівні посади структурних підрозділів університету, тим завданням, що необхідно вирішувати цим посадовим особам. Така кадрова політика ректора унеможливлює ефективну й скоординовану роботу факультетів та кафедр, що у свою чергу є перепоною для подальшого поступального розвитку університету. 3) У ЗНУ невиправдано збільшується штат допоміжних структурних одиниць, які не мають прямого відношення до навчально-виховного та наукового процесу, зокрема, приєднання газети "Наш город" (ЗНУ вже випускає газету "Запорізький університет"). 4) Ректором упроваджується регламентація усіх видів навчальної роботи наперед визначеною кількістю ставок. Керівництво аргументує власні дії Постановою КМУ № 1134. Проте, виділення ставок для факультетів базується на особистих стосунках ректора з деканами та завідуючими кафедрами, а не на реальних потребах у забезпеченні навчального процесу. Зокрема, на історичному факультеті за наполяганням керівництва вузу необхідно скоротити шість ставок професорсько-викладацького складу. Ми розцінюємо подібний акт як адміністративний тиск на факультет за те, що він приєднався до Всеукраїнського політичного страйку (рішення прийняте на розширеному засіданні Ради історичного факультету, протокол № 5 від 26.11.2004 р.), при цьому факультет продовжував забезпечувати навчальний процес. До речі, адміністративний тиск на трудовий колектив факультету чинився ректором В. В. Савіним і одразу після проголошення участі факультету у страйку. 29.11.2004 р. ректор особисто зустрівся з трудовим колективом факультету і в зневажливій формі, залякуючи і шантажуючи співробітників факультету, повідомив, що оголосивши страйк, Рада історичного факультету перевищала свої повноваження. Таким чином, ректор намагався примусити співробітників факультету до неучасті у страйку, тим самим порушуючи конституційні права громадян України, гарантовані ст. ст. 28, 34, 44 Конституції України. 5) На конференції трудового колективу ЗНУ, що відбулася 23 лютого 2005 р., ректорат шляхом шантажу та погроз змусив ухвалити так зване звернення трудового колективу ЗНУ в підтримку ректора В. В. Савіна, в якому критика керівництва ЗНУ подається як паплюження гідності національного вузу. Між іншим, подив викликає процедура надання статусу національного Запорізькому державному університету (повідомлення про наказ в. о. Президента Л.Д. Кучми було оприлюднене 20.01.2005, тобто затрималось майже на місяць). 6) Викликає занепокоєння і господарсько-фінансова діяльність ректора. Свідченням цього є факти, що неодноразово ставали предметом журналістських розслідувань (газета “МИГ” від 8 вересня 2004 р., 19 січня 2005 р., 16 лютого 2005 р. та ін.): – У серпні-вересні 2004 р. вибухнув черговий скандал з приводу відсутності обіцяних ректором місць в гуртожитках, що викликало обурення батьків. Замість відкритої розмови із батьками ректор В. В. Савін вдався до силового варіанту вирішення проблеми – розгону невдоволених; – на баланс ЗДУ на прохання ректора рішенням № 46 сесії Запорізького міської ради від 31 березня 2004 р. переданий Ліцей № 56 м. Запоріжжя. Однак 2 червня 2004 р. В.В. Савін, мотивуючи відсутністю коштів на облаштування, відмовився від власності. За цей період будівля майже повністю зруйнувалася та була розграбована; – після орендування на десять років місцевого Палацу культури ім. Дроб’язко для потреб кафедри акторської майстерності, незважаючи на рішення Жовтневої райдержадміністрації проводити у палаці культмасові заходи силами творчих колективів району та зберегти штатний колектив, В.В. Савін розформував та звільнив мистецькі та аматорські колективи, клуби Палацу культури; – незважаючи на гостру потребу у навчальних аудиторіях та гуртожитках для студентів та викладачів (частина студентів проживає у гуртожитках у вкрай віддалених від університету районах міста), у корпусах ЗНУ № 4, № 5, гуртожитку № 3 на правах орендаторів розташовані комерційні банки.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. ст. 18, 19 Закону України "Про звернення громадян", – ПРОСИМО: 1) направити до Запорізького національного університету компетентну комісію для всебічної перевірки діяльності ректора ЗНУ В.В.Савіна; 2) забезпечити поновлення законності й порядку в Запорізькому національному університеті; 3) ознайомити трудовий колектив історичного факультету ЗНУ з матеріалами перевірки діяльності ректора ЗНУ В. В. Савіна.

Уповноважені трудового колективу історичного факультету ЗНУ:

Заступник декана історичного факультету, доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук Кривко Ірина Миколаївна

Завідувач кафедри всесвітньої історії, доцент, кандидат історичних наук Нестеренко Людмила Олексіївна

Голова науково-методичної ради історичного факультету, доцент кафедри історії України, кандидат педагогічних наук, Терно Сергій Олександрович

Голова цехової профспілки історичного факультету, доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук Шиханов Руслан Борисович

01 березня 2005 р.

Звернення аналогічного характеру направлені Президенту України, Прем’єр-міністру України, віце-Прем’єр-міністру України, Міністру внутрішніх справ, Голові Служби безпеки України, Генеральному прокурору України, голові Запорізької обласної державної адміністрації.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua