МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Відкрите звернення щодо будівництва каналу через гирло Дунаю

04/25/2005 | Таня
Президенту України, п. В. А. Ющенко
Прем'єр-міністру України, п. Ю. В. Тимошенко
Засобам масової інформації України

Відкрите звернення
Канал через гирло Бистре:
УКРАЇНА ПРОДОВЖИТЬ ПОРУШУВАТИ ВИМОГИ ОРХУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ?

При проектуванні і спорудженні каналу Дунай - Чорне море через гирло Бистре
Дунайського біосферного заповідника був порушений ряд міжнародних угод, - через що
даний проект був негативно оцінений світовим співтовариством. Для зм'якшення
міжнародної реакції влада України запропонувала Єврокомісії безпосередньо
ознайомитися із ситуацією на Бистрому.
Візит офіційної делегації Єврокомісії із даного питання відбувся у жовтні 2004
року. У ході переговорів українська влада пообіцяла їй, у тому числі, провести
міжнародну конференцію для всебічної оцінки даного проекту. А також - не починати
другу фазу спорудження каналу до початку повноцінного екологічного моніторингу й
забезпечення участі громадськості в цьому процесі.
Обидві ці обіцянки так чи інакше пов'язані з дотриманням Україною положень
Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і
доступі до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуської конвенції). Іншими
словами, влада України пообіцяла Єврокомісії не тільки всебічно й об'єктивно
інформувати українську й світову громадськість щодо спорудження каналу Дунай - Чорне
море, але і врахувати її думку відносно майбутнього цього проекту.
Усупереч цим обіцянкам, підготовка міжнародної наукової конференції й
екологічний моніторинг на Бистрому ведуться без участі громадськості.

Навесні цього року на сайті Міністерства транспорту й зв'язку України з'явилася
Програма Міжнародної науково-практичної конференції "Збереження і сталий розвиток
дельти Дунаю" (http://www.mintrans.gov.ua/international/danube/index.html#conf).
Організатором конференції фактично є Мінтранс України - у той час як рішенням
проблем, яким вона присвячена, займаються Міністерство охорони навколишнього
природного середовища і Національна академія наук. Чи не дивно, що підготовка даної
конференції була доручена не профільним відомствам, а міністерству, яке не має до
збереження і сталого розвитку регіонів ніякого відношення, зате протягом декількох
років лобіює каналізацію Бистрого?

Виступів громадськості дана програма не передбачає - цікаво, яким образом, українська
влада збирається врахувати її думку щодо даного проекту?

Програмою обмежена кількість виступів представників НАН України, зате надані великі
можливості особам, які у той чи інший засіб брали участь у лобіюванні каналу на
Бистрому. Серед них:
1) фактичний ідеолог даного проекту, учасник державної екологічної експертизи,
яка "обґрунтувала" допустимість спорудження каналу на Бистрому, професор Одеського
державного університету, Ю. Шуйський;
2) директор замовника і фактичного головного виконавця даного проекту,
держпідприємства "Дельта-Лоцман", В. Бездольний;
3) один із головних лобістів каналу з колишнього керівництва Мінприроди,
колишній заступник начальника Держслужби заповідної справи, С. Комарчук (дві
доповіді);
4) директор генпроектувальника даного проекту, інституту "Річтранспроект", В.
Керусенко;
5) керівник державних екологічних експертиз, які "обґрунтували" допустимість
спорудження каналу на Бистрому, професор Харківського національного університету, В.
Некос;
6) керівник "Проекту організації території і охорони природних комплексів
Дунайського біосферного заповідника", яким було закріплено роззаповідання Бистрого і
т. п., заступник директора Українського НДІ екологічних проблем (УкрНДІЕП), О.
Васенко;
7) керівник розробки Оцінки впливу на навколишнє середовище ТЕО каналу через
Бистре, завідувачка лабораторією УкрНДІЕП, Л. Онищенко;
8) керівник моніторингової групи, яка занизила розмір збитків, нанесених каналом
природним комплексам Бистрого, директор ІЦ "Ноосфера", М. Берлінський (який фігурує в
програмі як представник Одеської філії Інституту біології південних морів);
9) іноземці, яких Мінтранс регулярно залучає для обґрунтування "екологічності"
каналу на Бистрому - О. Пустельніковас (Литва) і С. Муселяк (Польща) й ін.

Необ'єктивність і ангажованість багатьох із приведених осіб помітна вже з назв
доповідей.
На Бистрому до 2004 року не ходили ніякі судна, крім рибацьких і військових,
тобто тут ніколи не було транспортного судноплавства. Мінтранс же, щоб якось
виправдати свою діяльність, з початку 2004 року стверджував, що на Бистрому не
споруджується судновий хід, а відновлюється той, що нібито існував у 50-і роки ХХ в.
Ця дезінформація була широко поширена й у засобах масової інформації, і в офіційних
документах.
Подібні формулювання фігурують і в доповідях виступаючих "від Мінтрансу":
В. Бездольний - доповідь "Реалізація проекту ВІДНОВЛЕННЯ ГСХ "Дунай - Чорне
море" у рамках Національної програми розвитку Придунав'я;
В. Керусенко - "Економічні аспекти реалізації другого етапу проекту ВІДНОВЛЕННЯ
ГСХ "Дунай - Чорне море";
В. Некос - "Екологічні аспекти реалізації другого етапу проекту ВІДНОВЛЕННЯ ГСХ
"Дунай - Чорне море";
Л. Онищенко - "Оцінка впливу другого етапу проекту ВІДНОВЛЕННЯ ГСХ "Дунай -
Чорне море" на навколишнє середовище";
а також - В. Хомицький (Інститут Гідромеханіки) - "Фізичне моделювання
реалізації другого етапу проекту ВІДНОВЛЕННЯ ГСХ "Дунай - Чорне море" (виділення по
тексту наші).
Фактично, цими доповідями в черговий раз буде стверджуватися, що, оскільки
Україна обновляє судновий хід, який існував раніше, а не споруджує новий, і
екологічні порушення на ньому не так страшні, і нормативи повинні бути не настільки
тверді, і екологічні конвенції при цьому не порушуються...

Розроблений УкрНДІЕП "Проект організації території й охорони природних комплексів
Дунайського біосферного заповідника" за непрофесіоналізм, ангажованість і
перекручування реальних фактів був підданий гострій критиці. Тому є дивним те, що з
доповіддю "Розробка проекту організації території ДБЗ в умовах відновлення
судноплавства", відповідно до програми, повинний виступати "представник НАН
України" - організації, яка не має ніякого відношення до розробки цього проекту.
При цьому розроблювач провального документа, О. Васенко, виступає з доповіддю
"Моніторинг Дунайського біосферного заповідника і дельти Дунаю". Чиновники
Мінприроди, які кілька років лобіювали інтереси Мінтрансу Г. Кирпи, збираються
перекласти відповідальність за свої дії на Академію наук?

Компетентність і рівень "міжнародних експертів" О. Пустельніковаса і С. Муселяка
(саме так підносить цих панів Мінтранс) також можна оцінити по назвах їхніх
доповідей: "Робота міжнародних екологічних організацій в екосистемі прибалтійських
країн" (О. Пустельніковас) і "Досвід міжнародного співробітництва для збереження й
розвитку дельт основних рік Європи" (С. Муселяк).
Ми не будемо приводити в цій заяві наукове визначення "екосистеми", однак, варто
відзначити, що прикладами екосистем є озеро, ліс, пустеля, суша, океан, біосфера, -
але ніяк не "прибалтійські країни", про що пан Пустельніковас як експерт повинний
знати.
У назві доповіді пана Муселяка викликають здивування "досвід... співробітництва
для... розвитку дельт". Дельта - природний об'єкт, як людина може розвивати те, що не
вона створювала? Дивними є і поняття "основні ріки Європи". Як і хто визначає, які
ріки - основні, а які - другорядні?
Стиль доповідей цих "експертів" навіває стиль радянських передовиць часів
сталінського "скорення природи". Дивно зіштовхуватися з подібним підходом у ХХІ
столітті.

Української громадськості прізвища пп. Пустельніковаса та Муселяка стали відомі з
"Резолюції робочого семінару міжнародних експертів "Відновлення транзитного
судноплавства в українській частині дельти Дунаю в умовах існування біосферного
заповідника на основі міжнародного досвіду", який пройшов в Одесі 16 - 20 жовтня 2003
р. Судячи з підписів у резолюції, у семінарі взяло участь 10 чоловік.
При цьому "Планом заходів реалізації положень, викладених в Указі Президента
України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06. 06. 2003 р.
"Про стан виконання Указу Президента України від 10. 08. 1998 р. № 861 "Про створення
Дунайського біосферного заповідника" та перспективи будівництва судноплавного шляху
Дунай - Чорне море" та дорученні Кабінету Міністрів України від 19. 06. 2003 р. №
35057", затвердженому Наказом Мінтрансу України від 10. 07. 2003 № 514,
передбачалося:
"Організувати проведення науково-практичної конференції на тему "Особливості
можливого впливу судноплавства через гирло Бистре на екосистему Кілійської дельти
Дунаю" на базі Одеського національного університету ім. Мечникова з залученням
вітчизняних та закордонних експертів; відповідальний - В. Бездольний; вартість
робіт - 100 тис. грн.".
Хоча назви запланованого й проведеного заходу не збігаються, оскільки ніяких
інших семінарів по даній проблемі в 2003 році Мінтранс не проводив, мова, імовірно,
йде про один й той саме захід. 100.000 грн. на чотириденний семінар з 10 чоловік: по
2.500 грн. на людину в день, - за резолюцію, змістовна частина якої займає половину
сторінки загальних фраз у підтримку каналу через Бистре - більш ніж гідна компенсація
витрат!

27 - 28 квітня 2005 р. в Одесі пройде міжнародний семінар "Аналіз результатів
моніторингу від реалізації першої стадії каналу Дунай - Чорне море". Крім деяких
виступаючих на ньому, докладної інформації про цей захід у нас немає. Громадськість
про нього ніхто не інформував.
А виступаючі, по великому рахунку, ті ж самі: О. Васенко, С. Комарчук, М.
Берлінський, В. Бездольний, В. Некос, Ю. Шуйський...

Ми особливо відзначаємо, що через відсутність інформації у нас немає можливості
детальніше оцінити дані заходи.

З огляду на викладене вище, МИ ЗАЯВЛЯЄМО,
що підготовка конференцій, покликаних оцінити вплив каналу Дунай - Чорне море
через гирло Бистре, і перспективи відновлення судноплавства в українській частині
дельти Дунаю,
- фактично ангажовані Міністерством транспорту й зв'язку України (або його
структурним підрозділом - держпідприємством "Дельта-Лоцман");
- хід їхньої підготовки спрямований на необ'єктивне висвітлення проблеми на
користь реалізації суднового шляху по гирлу Бистре;
- громадськість, як і раніше, не має можливості взяти участь в ухваленні рішення
з даного питання.

І ВИМАГАЄМО:
1. Передати організацію даних наукових конференцій структурі, яка компетентно
займається проблемами стійкого розвитку Придунав'я - Національній академії наук
України; або нейтральному в даному питанні Міністерству економіки та з питань
євроінтеграції.
2. Для об'єктивного висвітлення ситуації, яка сформувалася, надати на даних
наукових конференціях можливість виступів фахівцям, які займаються натурними
дослідженнями в Придунав'ї, - по пропозиціях НАН України.
3. Забезпечити, відповідно до вимог Орхуської конвенції й обіцянками, даними
Україною офіційній делегації Єврокомісії 6 - 8 жовтня 2004 р., участь громадськості в
даних конференціях, а також - врахувати її думку при ухваленні рішення по даному
питанню.
4. Перевірити цільове використання коштів при проведенні робочого семінару
міжнародних експертів "Відновлення транзитного судноплавства в українській частині
дельти Дунаю в умовах існування біосферного заповідника на основі міжнародного
досвіду", (Одеса, 16 - 20 жовтня 2003 р.).

18 лютого 2005 р. Комітет Орхуської конвенції прийшов до висновку, що Україна не
виконала свої зобов'язання по ній. Сподіваємося, що в 2005 році наша країна перестане
порушувати міжнародні конвенції.

З повагою,
Голова Ради ЕкГ "Печеніги", С. Шапаренко


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua