МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Вікритий лист у справі масового викрадення документів з Центрального державного історичного архіву України у Львові

04/27/2005 | Михайло Свистович
Ми, українські науковці, громадські та культурні діячі, висловлюємо занепокоєність станом збереження унікальних документальних пам’яток у Центральному державному історичному архіві України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ), що підпорядковується Державному комітетові архівів України. Мусимо констатувати, що виконання архівом своєї засадничої функції – належного збереження документів – поставлено під загрозу. Протягом останнього часу засоби масової інформації повідомляли про вражаючі факти зникнення й викрадення з ряду фондів архіву багатьох документів і навіть окремих архівних справ. Деякі з них (як, наприклад, листування Михайла Грушевського) безсоромно використовувалися під час передвиборчої кампанії минулого року в політичних піар-технологіях як «меценатський дар» В. Януковича українському народові, ще інші стали об’єктом торгу на антикварних і «чорних ринках» України та за її межами. Ми також стурбовані тим, що протягом багатьох років науковці фактично не можуть належно досліджувати окремі історичні періоди й проблеми через невпорядкованість цілої групи безцінних архівних колекцій та відсутність відомостей про терміни опрацювання тих чи інших фондів. Немає також прозорих правил щодо обслуговування відвідувачів архіву.

У контексті політики відкритості державних установ для громадянського суспільства, задекларованої теперішньою владою, констатуємо відсутність публічності в роботі Центрального державного історичного архіву України у Львові. Зокрема, незважаючи на суспільний розголос, громадськість досі не дізналася про причини цієї гуманітарної катастрофи, справжні масштаби крадіжок в архіві та відповідальних за це. Викликає здивування та обставина, що вже після того, як у липні 2004 р. Держкомархіву стали відомими факти зникнення документів з ЦДІАЛ, директорові архіву указом президента Леоніда Кучми 21 грудня того ж року було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України» за, як зазначено, «вагомий особистий внесок у розвиток архівної справи, багаторічну плідну діяльність на ниві збереження (!) та популяризації національної історико-культурної спадщини». Залишаються невідомими й результати перевірки наявності фондів, що проводилася в ЦДІАЛ у зв’язку з виявленими втратами документів протягом останніх місяців.

Усвідомлюючи, що багато проблем архіву мають об’єктивний характер і зумовлені традиційним недофінансуванням установи, пасивністю місцевих органів влади, кадровими проблемами, недосконалістю охоронної системи, ми звертаємося до Уряду України, зокрема до віце-прем’єра з гуманітарних питань Миколи Томенка, міністра юстиції Романа Зварича, міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, голови Служби Безпеки України Олександра Турчинова з проханням звернути увагу на стан справ в архівній системі загалом, узяти під особливий контроль розслідування факту розкрадання фондів ЦДІАЛ і зробити все можливе (в т. ч. через міжнародні організації) для повернення втрачених документів. Вважаємо за доцільне запропонувати державним органам влади здійснити незалежну перевірку наявності документів у фондах ЦДІАЛ та інших архівів України, адже без з’ясування причин і наслідків цих безпрецедентних втрат годі сподіватися на збереження культурної спадщини для наступних поколінь.

ПІДПИСИ:

Андрійчук Микола, заст. директора ВПІ НТУУ «КПІ»

Аркуша Олена, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. П. Крип’якевича НАНУ

Балаж Віра, архітектор

Вавричин Марія, науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Вінниченко Олексій, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка

Гвоздевич Стефанія, молодший науковий співробітник Інституту народознавства НАНУ

Генега Роман, Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка

Глистюк Ярослав, секретар Історичної комісії НТШ

Глушко Михайло, доктор історичних наук, доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка

Гнатишин Оксана, кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка

Головата Л. кандидат філологічних наук, заступник директора з наукової роботи Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАНУ

Голько Олег, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Горинь Василь, кандидат філософських наук, Інститут українознавства ім. І. П. Крип’якевича НАНУ

Гринчишин Богдан, ма∂істер державного управління, Дрогобицька райдержадміністрація

Гуркіна Світлана, науковий співробітник Інституту Історії Церкви Українського Католицького Університету

Гудзяк Борис, о., доктор церковної історії Гарвардського університету, ректор Українського Католицького Університету

Дашкевич Ярослав, доктор історичних наук, заст. директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Диба Юрій, кандидат архітектури, доцент Львівського університету «Львівська Політехніка», голова Архитектурної комісії НТШ

Дмитерко Оксана, Інститут Історичних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка

Дудкевич О., пенсіонерка

Дядюк Мирослава, кандидат історичних наук, завідувач відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАНУ

Дячук Олександра, науковий співробітник Інституту Історії Церкви Українського Католицького Університету

Єдлінська Уляна, кандидат філологічних наук, Інститут українознавства ім. І. П. Крип’якевича НАНУ

Зазуляк Юрій, кандидат історичних наук, Інститут українознавства ім. І. П. Крип’якевича НАНУ

Ільків-Свидницький Микола, аспірант Львівського національного університету ім. Івана Франка

Калинець Ігор, письменник

Калинець Ірина, письменниця, викладач Академії друкарства України

Капраль Мирон, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Качмар Людмила, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка

Кирчів Роман, доктор філологічних наук, професор, Інститут народознавства НАНУ

Кіс-Федорук Олена, завідувач відділу графіки Національного музею у Львові

Кметь Василь, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка

Книш Ярослав, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. П. Крип’якевича НАНУ

Козак Назар, кандидат мистецтвознавства, Інститут народознавства НАНУ

Кос Анна, кандидат історичних наук, викладач Національного університету «Львівська політехніка»

Костишин Володимир, Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка

Крикун Микола, доктор історичних наук, професор Львівського національного університету ім. Івана Франка

Кришталович Уляна, історик-архівіст, секретар Археографічної комісії НТШ, головний спеціаліст відділу використання документів ЦДІАЛ

Круковський Орест, історик-архівіст

Крушельницька Лариса, доктор історичних наук, професор, почесний дектор Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

Купчинська, кандидат мистецтвознавства, Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

Купчинський Олег, кандидат філологічних наук, вчений секретар Наукового товариства ім. Шевченка в Україні

Лешкович Наталія, доцент Історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка

Литвин Микола, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту українознавства ім. І. П. Крип’якевича НАНУ

Лосик О., ма∂істер філософії, кафедра філософії Львівського національного університету ім. Івана Франка

Луцький Олександр, кандидат історичний наук, Інститут українознавства ім. І. П. Крип’якевича НАНУ

Марченко Т. Ю., Інститут геології та геохімії горючих копалин, інженер

Мицько Ігор, кандидат історичних наук, історик-медієвіст

Моравська Лілія, завідувач філією Львівського музею історії релігії

Мудрий Мар’ян, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка

Овсінський Юрій, кандидат історичних наук, Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка

Онищук Ярослав, кандидат історичних наук, заступник декана Історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка

Орлевич Ірина, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. П. Крип’якевича НАНУ

Павлишин Олег, кандидат історичних наук, декан Гуманітарного факультету Українського Католицького Університету

Пашук Володимир, кандидат історичних наук, Інститут українознавства ім. І. П. Крип’якевича НАНУ

Підкова Ігор, Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка

Расевич Василь, кандидат історичних наук, заступник директора Інституту українознавства ім. І. П. Крип’якевича НАНУ

Романів Олег, член-кореспондент НАНУ, голова Наукового товариства ім. Шевченка в Україні

Сварник Галина, завідувач відділу ЦДІАЛ

Сварник Іван, зав. сектором ЦДІАЛ, голова Археографічної комісії НТШ

Середа Вікторія, ма∂істер соціології, викладач Львівського національного університету ім. Івана Франка

Середа Остап, доктор філософії Центральноєвропейського університету, Інститут українознавства ім. І. П. Крип’якевича НАНУ

Сілецький Роман, кандидат історичних наук, заступник декана Історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка

Скочиляс Ігор, кандидат історичних наук, голова Історичної комісії НТШ

Скочиляс Ірина, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Слободян Василь, Інститут «Укрзахідпроектреставрація»

Третьяков Денис, студент Української академії друкарства

Турій Олег, кандидат історичних наук, директор Інституту Історії Церкви Українського Католицького Університету

Федорук Олесь, кандидат філологічних наук, Інститут літуратури ім. Шевченка НАНУ (Львівське відділення)

Федорук Ярослав, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Фелонюк Андрій, археограф Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Цебенко І. М., науковий працівник Львівського музею історії релігії

Целуйко Олександр, кандидат історичних наук, Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка

Чорнописький Михайло, кандидат філ. наук, ЛНУ ім. Івана Франка

Шимчук Е. М., управління культури

Шиян Раїса, кандидат історичних наук, завідувач кафедри, Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка

Шуст Роман, кандидат історичних наук, декан Історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка

Якимович Богдан, кандидат історичних наук, доцент, директор Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка

Ясіновський Юрій, , доктор мистецтвознавства, Український Католицький Університет


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua