МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Судді Стрийщини не довіряють голові міськрайонного суду

03/18/2006 | keymaster
Президенту України Ющенко В.А.

в.о. Голови Верховного Суду України Пилипчуку П.П.

Вища рада юстиції України

Судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області : Пак В.М., Ніколін В.В., Янко Б.Я., Юрчак Л.Б., Сапіга В.П., 82400, м. Стрий, Львівська область, вул. Олесницького, 25

З А Я В А

Ми, судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області, змушені звернутися до Вас з даною заявою у зв’язку з конфліктною ситуацією, яка склалася між суддями та головою суду – Собківим Я.М.

Даний конфлікт обумовлений авторитарними методами керівництва зі сторони голови Стрийського міськрайонного суду Собківа Я.М.

Так 25.10.2005 року на виконання спільного рішення розширеного засідання Президії Верховного Суду України, Президії ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України від 18.02.2005 року були проведені збори суддів Стрийського міськрайонного суду, на порядку денного якого стояло питання об’єктивного розподілу справ головою суду та авторитарні методи керівництва голови суду Собківа Я.М.

Збори суддів вирішили: “Зобов’язати голову суду Собківа Я.М. до 31.10.2005 року розробити заходи щодо об’єктивного розподілу справ, а саме по території, та припинити переслідування та утиск суддів, які виступають проти авторитарних методів керівництва зі сторони голови суду Собківа Я.М.”

Незважаючи на дане рішення зборів суддів, голова суду Собків Я.М. почав проводити безпідставні перевірки суддів, які ініціювали проведення зборів, на предмет їхнього перебування на робочому місці, знову працівниками канцелярії суду було складено ряд актів про порушення трудової дисципліни.

Також мають місце факти впливу голови суду Собківа Я.М. на прийняття рішень суддями по конкретних справах і задоволення безпідставних відводів суддям з метою усунення їх від об’єктивного вирішення справ.

Зокрема, по кримінальній справі по обвинуваченню Каспріва Т.Я. за ст.ст. 189 ч. 2, 289 ч. 2 КК України після вступу в дебатах прокурора, який просив обрати міру покарання підсудному у вигляді 5-ти років позбавлення волі, адвокат, яка захищала підсудного попросила зробити перерву. На наступний день голова суду Собків Я.М., не маючи на це жодних правових підстав, дав вказівку працівнику суду Урумян О. про те, щоб головуючий по справі суддя Юрчак Л.Б. передав зазначену кримінальну справу в канцелярію суду для передачі для розгляду іншому складу суду.

Таке незаконне втручання голови суду в розгляд кримінальних справ та задоволення безпідставних відводів мало також місце по ряду інших кримінальних справ.

Так, по кримінальній справі по обвинуваченню Кравчик І.С. за ст. 364 ч. 3 КК України, яка розглядалась під головуванням судді Юрчака Л.Б., в процесі судового слідства підсудний заявив відвід головуючому. Заявлений відвід був надуманий та безпідставний, однак голова суду Собків Я.М. такий відвід задоволив.

Кримінальна справа по обвинуваченню Вінчерського Б. за ст. 309 ч. 1 КК України, яка знаходилась а провадженні судді Юрчака Л.Б., також була забрана у останнього і передана на розгляд іншому складу суду після задоволення відводу підсудного головою суду Собківим Я.М. в процесі судового слідства.

Кримінальна справа по обвинуваченню Іващука З.І. за ст. 115 ч. 1 КК України, яка перебувала в провадженні судді Янко Б.Я., була передана для розгляду іншому складу суду на підставі незаконно заявленого відводу, який у свою чергу був безпідставно задоволений головою суду Собківим Я.М.

Мають місце також факти впливу голови суду Собківа Я.М. на суддів при прийнятті ними рішень по конкретних справах.

Так, по матеріалах кримінальної справи № 9-41 по обранню міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно підозрюваного Бодаляка М.Н. за ст. 115 ч. 1 КК України – умисне вбивство – голова суду Собків Я.М. дав вказівку судді Паку В.М. обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд у зв’язку з чим суддя Пак В.М. вимушений був продовжити термін утримання підозрюваного під вартою до 10 днів, хоча в справі було достатньо підстав для обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді арешту.

По кримінальній справі № 1-30/05 р. по обвинуваченню Чернова О.М. за ст. 185 ч. 3 КК України, яка знаходилась в переведенні судді Пака В.М., голова суду Собків Я.М. дав вказівку судді обрати підсудному міру покарання у вигляді 5-ти років позбавлення волі.

Авторитарні методи керівництва голови суду Собківа Я.М. негативно впливають на строки та якість розгляду цивільних та кримінальних справ, створюють атмосферу нервозності та напруги у відносинах між суддями та працівниками суду, зокрема секретарями судових засідань та працівниками канцелярії суду.

Так, по кримінальній справі № 1-109/05 р. по обвинуваченню Шокало, Грищука, Карпова та інших за ст.ст. 289 ч. 2, 289 ч. 3 КК України, які були засуджені вироком Стрийського міськрайонного суду від 22.07.2005 року під головуванням судді Пака В.М. до різних мір покарання, голова суду Собків Я.М. заборонив в категоричній формі секретарю Лисишин С.В. виготовляти протокол судового засідання від 02.05.2005 року. З приводу невиконання секретарем Лисишин С.В. його обов’язку щодо складання протоколу суддя Пак В.М. двічі, а саме 05.07.2005 року та 08.09.2005 року, доповів голові суду Собківу Я.М., а також на виробничих нарадах неодноразово просив голову суду Собківа Я.М. вжити заходів дисциплінарного впливу щодо секретаря Лисишин С.В. Проте, жодних заходів головою суду вжито не було, що змусило суддю Пака В.М. звернутися з доповідною запискою по даному факту на ім’я голови апеляційного суду Львівської області п. Государського В.Ф.

Крім того, мав місце факт, коли за вказівкою голови суду Собківа Я.М. 31.10.2005 року у судді Пака В.М. було вилучено одна кримінальна і 10 цивільних справ у зв’язку з чим не виконувались вирок і рішення суду. Так, по кримінальній справі № 1-293/05 р. по обвинуваченню Кунаша В.З. за ст. 295 КК України вирок вступив в законну силу ще 27 жовтня 2005 року, проте не виконаний до цього часу.

02.11.2005 року суддя Сапіга В.П. звернувся з письмовою заявою до заступника голови Стрийського міськрайонного суду Гулкевича О.В. про видачу йому з канцелярії суду ряду цивільних справ для виконання ст. 219 ЦПК України. Дана заява належним чином була зареєстрована в канцелярії суду, однак голова суду Собків Я.М. заборонив працівникам канцелярії суду видавати дані справи судді Сапіга В.П.

Переслідуючи мету дестабілізувати відносини між суддями та працівниками суду, голова суду Собків Я.М. 04 березня 2005 року видав наказ № 2 про організацію роботи суду, згідно якого з метою, так званого, “належного виконання працівниками суду функціональних обов’язків” проводить заміну секретарів судових засідань та помічників у суддів Пака В.М., Янко Б.Я., Юрчака Л.Б., Сапіги В.П., Ніколіна В.В. Вказаний наказ є надуманим та не містить жодних мотивацій і лише окремий раз засвідчує авторитарний характер керівництва зі сторони голови суду Собківа Я.М.

Щодо суддів, які виявили незгоду з методами керівництва голови суду Собківа Я.М., за вказівкою Собківа Я.М. в суді систематично проводяться перевірки комісіями, створеними з числа працівників канцелярії суду, які перевіряють наявність суддів на робочому місці та складають відповідні акти. Такі акти позбавлені будь-якої юридичної підстави і лише принижують гідність суддів.

Так, суддя Янко Б.Я. 14.06.2005 року виїхав до м. Львова в апеляційний суд Львівської області на консультацію до куратора у справі по обвинуваченню Стельмаха В.М. за ст. 185 ч. 2 КК України, однак в той же день працівниками канцелярії суду був складений акт про відсутність судді на роботі.

Працівники канцелярії суду за вказівкою голови суду Собківа Я.М. змусили секретаря судового засідання Петренко Н.О. та помічника судді Терехова О.В. написати доповідні записки на ім’я голови суду Собківа Я.М. про відсутність судді Янко Б.Я. на роботі.

Аналогічні акти про відсутність на роботі були складені працівниками канцелярії по вказівці голови суду Собківа Я.М. щодо суддів Юрчака Л.Б. та Сапіги В.П., хоча на момент складання таких актів вказані судді знаходилися в іншому корпусі суду, а саме в приміщенні суду, що по вул. Шевченка, 89.

Також головою суду Собківим Я.М. проводиться невиважена кадрова політика. Собків Я.М. безпідставно звільнив з роботи кваліфікованих працівників, зокрема: Особу А.С., Ратич М.Н., Ольшанецьку Т., Дронь Т., Микитин В., натомість приймаються на роботу некваліфіковані працівники. Так, на посаду помічника судді була переведена Небесна Н., яка не має закінченої вищої юридичної освіти.

Цілковито відсутнє матеріально-технічне забезпечення суддів канцелярськими засобами, папером, картриджами до принтерів, а також коштами на відправку цивільних та кримінальних справ в апеляційну та касаційну інстанції.

Таким чином, наведені вище факти свідчать про нехтування головою суду Собківим Я.М. рішенням зборів суддів від 25.10.2005 року та спільним рішенням розширеного засідання Президії Верховного Суду України, Президії ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України від 18.02.2005 року. Свою діяльність голова суду Собків Я.М. спрямував на приниження авторитету суддів в очах колективу суду та громадськості міста, а також на створення психологічно-нездорової атмосфери в суді, що в свою чергу негативно відтворилось на всій діяльності суду, чим порушив вимоги ст. 11 Кодексу професійної етики судді, затвердженого V з’їздом суддів України 24.10.2002 року, згідно якої: “Суддя, що перебуває на адміністративній посаді в суді, повинен утримуватися від поведінки, дій або висловлювань, які можуть призвести до втрати віри в рівність статусу суддів і в те, що професійні судді колективно управляють внутрішньою діяльністю судів.”

У зв’язку з наведеним

П Р О С И М О :

1.Звільнити Собківа Ярослава Мар’яновича з посади голови Стрийського міськрайонного суду Львівської області у зв’язку з недовірою, висловленою в його адресу суддями Стрийського міськрайонного суду Львівської області. 2.Провести об’єктивну перевірку по викладеним у заяві фактам і надати встановленим фактам об’єктивну правову оцінку.

З повагою до Вас

Судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області: Пак В.М., Ніколін В.В., Янко Б.Я., Юрчак Л.Б., Сапіга В.П.

18 березня 2006 року

Заява надійшла на пошту Майдану Date: Sat, March 18, 2006 4:17 pm


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua