МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Звернення з приводу умисної незаконної бездiяльностi Верховної Ради України

05/18/2006 | guest
ВIДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
Громадського Комiтету Нацiональної Безпеки України
до Президента України
з приводу ситуацiї, яка склалася довкола
Конституцiйного Суду України
*******************************************************
Шановний пане Президенте України!


Сьомий мiсяць поспiль заблокована дiяльнiсть Конституцiйного Суду України – органу, завданням якого є забезпечення верховенства Конституцiї України.

Вам вiдомо, що така ситуацiя є наслiдком умисної незаконної бездiяльностi Верховної Ради України, яка порушує Закон України „Про Конституцiйний Суд України” i неправомiрно вiдмовляється приймати присягу у суддiв Конституцiйного Суду України.

Блокування роботи Конституцiйного Суду України пiдриває механiзм забезпечення верховенства Конституцiї України. Вiдмова Верховної Ради України забезпечити складення присяги суддями КСУ призводить до порушення Парламентом законiв України i структурної та функцiональної незбалансованостi полiтичної системи суспiльства. Цi явища є загрозою нацiональнiй безпецi України у внутрiшньополiтичнiй сферi вiдповiдно до ст. 7 Закону України „Про основи нацiональної безпеки України”.

Ви неодноразово закликали Верховну Раду України виконати законний обов’язок i прийняти присягу суддiв Конституцiйного Суду України, Ви вступали в конструктивний полiтичний дiалог з Парламентом з цього питання. Всi Вашi спроби виявилися марними.

Звертаємо Вашу увагу на те, що питання виконання й дотримання законiв Верховною Радою України не може i не повинно бути предметом для переговорiв! Ви, як Президент України, повиннi зайняти послiдовну i жорстку позицiю. Парламент необхiдно змусити виконувати норми закону, якi стосуються Конституцiйного Суду України.

Зазначаємо, що в ситуацiї з формуванням Конституцiйного Суду України проблема виникла через те, що Парламент України незаконно вiдмовився виконувати свою церемонiальну, легалiзуючу функцiю. Складення присяги на засiданнi Верховної Ради України – важливий легалiзуючий елемент процедури, який дозволяє призначуванiй особi вступити на посаду. Що сталося б в Українi, якби в сiчнi 2005 року Верховна Рада свавiльно вiдмовилася прийняти присягу у новообраного Президента України?

Бездiяльнiсть Верховної Ради України, яка спрямована на блокування роботи Конституцiйного Суду України, носить всi ознаки узурпацiї влади в державi. На сьогоднi нiхто в Українi не може перевiряти законотворчiсть Парламенту на вiдповiднiсть Конституцiї Українi. Ситуацiя має бути негайно виправлена, оскiльки узурпацiя влади заборонена ст. 5 Конституцiї України.

Громадський Комiтет Нацiональної Безпеки України закликає Вас, Президента України, гаранта Конституцiї України, забезпечити складення присяги суддями Конституцiйного Суду України вже на першому засiданнi новообраної Верховної Ради України.

Зазначимо, що для здiйснення цiєї законної процедури не потрiбно чекати обрання голови або формування комiтетiв Верховної Ради України. Закон України „Про Конституцiйний Суд України”, регламент Верховної Ради України та Постанова Верховної Ради України „Про порядок складення у Верховнiй Радi України присяги суддею Конституцiйного Суду України” дозволяють провести необхiднi дiї на першому засiданнi Верховної Ради України вже у травнi 2006 року.

Ми закликаємо Вас примусити Парламент виконати норму ст. 17 Закону „Про Конституцiйний Суд України”.

Вважаємо, що Ваша реакцiя на дане Вiдкрите звернення слугуватиме показником Вашої полiтичної позицiї та засвiдчить послiдовнiсть Вашої державницької дiяльностi на посадi Президента України.

З пошаною, Голова Комiтету Олексiй Толкачов

17 травня 2006 року

За додатковою iнформацiєю звертатися за тел.: 8 050 595 23 97 або факсом: 8 044 525 51 80.

press@gknbu.org.ua Date: Wed, May 17, 2006 6:54 pm


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua