Україна втрачає позиції у рейтингу країн Східного Партнерства

Україна й далі втрачає позиції лідера європейської інтеграції серед країн Східного Партнерства, тоді як Молдова, Грузія та Вірменія демонструють високий рівень наближення до стандартів ЄС. Про це свідчать результати Індексу європейської інтеграції країн Східного Партнерства 2012, що побачить світ 1 червня. Відповідне дослідження ініціювали та провели Європейська програма та програма “Схід-Схід: партнерство без кордонів” Міжнародного фонду “Відродження” спільно з “Open Society Foundations”.

Нинішні результати підтверджують тенденції, які було зафіксовано в пілотному виданні Індексу 2011 року.

Результати Індексу-2012 свідчать про те, що Молдова випереджає інші країни Східного Партнерства передусім за рівнем демократії, рівнем контактів між людьми з ЄС й інституційним забезпеченням європейської інтеграції. Також Молдова демонструє високі показники допомоги з боку ЄС. Це може бути свідченням запровадження політики ЄС “більше за більше”: більше підтримки з боку ЄС у відповідь на більш успішні внутрішні реформи.

Водночас Україна демонструє подальше погіршення за показниками демократії та ринкової економіки, передусім бізнес-клімату. Погіршення у сфері демократії зафіксовано також у Грузії й Азербайджані. У результаті Індекс фіксує приблизно співмірний рівень демократії в Україні, Грузії та Вірменії, тоді як показники Азербайджану наблизилися до показників Білорусі.

Індекс-2012 підтвердив іще одну тенденцію, яку зафіксував Індекс-2011: тоді як Україна тримає лідерство у сфері інтенсивності та глибини зв’язків із ЄС, передусім на рівні політичного діалогу, економічної співпраці та співпраці у таких секторах, як свобода, юстиція, правосуддя, транспорт та енергетика, вона перебуває позаду не лише Молдови та Грузії, але й Вірменії з погляду виконання “домашнього завдання” – запровадження стандартів ЄС на різних рівнях.

Наприклад, незважаючи на те, що Україна вже завершила переговори з ЄС щодо глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі, тоді як Молдова, Грузія та Вірменія лише розпочали відповідні переговори на початку 2012 року, бізнес-клімат в Україні є найгіршим у регіоні (поряд із Білоруссю). Також рівень наближення до стандартів ЄС, які передбачає майбутня зона вільної торгівлі, в Україні такий самий, що й у Молдові. При цьому Україна опинилася позаду Грузії та лише трохи попереду Вірменії.

“Несподіванкою” Індексу-2012 стала Вірменія, яка демонструє найвищі в регіоні показники наближення до стандартів ЄС, передусім у сфері транспорту й енергетики, а також освіти, молодіжної та культурної політики. Упродовж останнього року у Вірменії також відбувся “прорив” у відносинах із ЄС: окрім початку переговорів щодо зони вільної торгівлі, розпочалися переговори щодо угод про спрощення оформлення віз і реадмісії, було започатковано Партнерство мобільності, Вірменія стала спостерігачем Європейської енергетичної спільноти.

Що стосується інституційного забезпечення європейської інтеграції, Україна все ще перебуває позаду Молдови та Грузії. При цьому в Україні досить розвинута система адаптації законодавства. Утім, ця система поки що формальна, оскільки, як свідчать результати Індексу, рівень запровадження стандартів ЄС в Україні низький.

Результати ґрунтуються на дослідженні, яке здійснила група з понад 50 експертів з усіх країн Східного Партнерства – України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії й Азербайджану.

У межах Індексу розглядають три основні складові європейської інтеграції:
– глибина й інтенсивність зв’язків із ЄС на різних рівнях (від політичного діалогу й торгівлі до секторальної інтеграції та контактів між людьми);
– внутрішні перетворення у країнах Східного Партнерства, які наближують ці країни до стандартів і практик ЄС;
– інституційне забезпечення європейської інтеграції.

Кожна зі складових містить низку секцій, які, у свою чергу, скомпоновано з низки розділів і майже 700 питань та індикаторів.

Індекс-2012 порівняно з Індексом-2011 ґрунтується на доповненій і поглибленій системі показників. 2012 року дослідження охопило такі сфери, як політика недискримінації, демократичний контроль сектору безпеки, запровадження стандартів, які передбачає зона вільної торгівлі. Розділ, що оцінює управління європейською інтеграцією (інституційне забезпечення, система адаптації законодавства, підготовка фахівців у сфері європейської інтеграції), значно розширився.

Індекс європейської інтеграції країн Східного Партнерства з’являється щорічно. Більш детальну інформацію про результати дослідження можна буде отримати у публікації, що побачить світ 1 червня. Веб-сторінка Індексу (www.eap-index.eu) запрацює 2 червня.

Європейська програма
Ірина Солоненко
solonenko@irf.ua

***

Мета Європейської програми  – сприяти європейській інтеграції України через поєднання зовнішнього тиску Європейського Союзу з внутрішнім тиском українського громадянського суспільства для утвердження цінностей відкритого суспільства в Україні.

Мета програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів” – розвивати довготривале стратегічне партнерство між представниками міжнародної громадськості для вирішення соціальних і соціально-економічних проблем, які виникли в перехідний період після розпаду Радянського Союзу та соціалістичної системи.

http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&catid=28&id=36843&Itemid=25