МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Депутати з СП показилися. і взялися за імпорт книг (//)

11/10/2005 | Роман ShaRP
(//) - внутрішній Майданівський передрук.

http://maidan.org.ua/static/news/1131540397.html

09-11-2005 14:46 Майдан-ІНФОРМ, Львівщина, Економіка
Львівські видавці не вірять українським законодавцям

Львівські видавці не вірять, що ввізне мито на книжкову продукцію доможе українському видавцю. Над розробленням законопректу, про введення ввізного мита на книжкову продукцію, працює зараз народний депутат України, член комітетеу Свободи преси і слова Володимир Яворівський разом із чотирнадцятьма членами української спілки письменників, які водночас є народними депутатами. Про це він повідомиву „Гал-info”. „Досі взагалі не було вїзного мита. Відповідно був постійний притік контробандної книжкової продукції із Росії. Майбутній законопрект допоможе українському виробнику”, - зазначив Володимир Яворівський.

Директор видавничих проектів видавництва «Піраміда» Орест Бакайчук наголошує, що його видавництво ні в якому разі не підвищить ціни на українські книги і взагалі це ніяк не позначиться на їхній роботі.

Начальник виробничого відділу книжкової фабрики „Атлас” Ірина Собенко заявила: « Наші українські книги і так не мають високих тиражів. Навпаки, я вважаю, що українська книга повинна бути дешевшою, адже ціни і так досить високі.»

Директор видавництва « Каменяр» Дмитро Сапіга наголошує: «Ми не будемо піднімати ціни на книги. І взагалі, я вважаю, що поки не буде повноцінної книжкової торгівлі – мережі магазинів і т.п., ніяке підвищення ввізного мита не допоможе українському видавцю. Це просто махання маленькою палицею над річкою».

Законопрект плануть створити в листопаді-грудні цього року.

„Гал-info”

Відповіді

 • 2005.11.10 | Роман ShaRP

  А от що пропонує (mod) Цибулько. (/)

  http://www.osvita.org.ua/news/?news_id=16843

  Україна може ввести квоти на імпорт книг

  Народний депутат Володимир Цибулько пропонує Верховній Раді ввести квоти на імпорт друкованої продукції, зокрема, книг. Про це сказано в зареєстрованому в парламенту законопроекті про державне регулювання імпорту, захисту конкуренції та прав споживачів на ринку друкованої продукції України.

  Проектом закону пропонується з метою захисту та стимулювання українських виробників книжкової продукції ввести квоти на імпорт книг і поступово його скорочувати.

  В пояснювальній записці до документа сказано, що наразі на українському книжковому ринку більше 90% займає імпортна продукція та український ринок перебуває під тиском демпінгу іноземних виробників, які поставляють більш дешеву продукцію.

  В той же час з метою запобігання дефіциту книг пропонується довгострокова програма поступового скорочення імпорту. Закон передбачає встановлення Кабінетом міністрів щорічних квот на ввіз друкованої продукції та її реалізацію на аукціонах.
 • 2005.11.10 | Роман ShaRP

  Деталі пропози (mod) Цибулька. (/)

  http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc34?id=&pf3511=26007&pf35401=80002

  Проект

  Вноситься народним
  депутатом України
  В.М. Цибульком  З А К О Н У К Р А Ї Н И
  “Про державне регулювання імпорту, захист конкуренції та прав споживачів на ринку друкованої продукції в Україні"

  Цей Закон встановлює порядок тарифного і нетарифного регулювання імпорту друкованих книг та інших виробів поліграфічної промисловості (далі – друкована продукція), а також систему заходів щодо захисту прав споживачів та виробників друкованої продукції. Метою цього Закону є підвищення протягом періоду з 2006 по 2014 рік частки продукції вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку до 90%, створення рівних умов конкуренції між продукцією вітчизняного виробництва та продукцією нерезидентів, забезпечення рівних прав на інформацію для всіх громадян України.

  Стаття 1. Нетарифне регулювання імпорту друкованої продукції.
  З метою підтримання конкурентоспроможності вітчизняних виробників Кабінет Міністрів України встановлює щорічні квоти (кількісні обмеження) на ввезення в Україну друкованої продукції, яка підпадає у Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності під визначення таких товарних позицій:
  4901 Друковані книги, брошури, листівки і аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів.
  4903 00 000 Книги-картинки, книги для малювання або для розфарбування дитячі.
  4904 00 000 Ноти, друковані або рукописні в оправі або без оправи ілюстровані або неілюстровані.
  4905 Карти географічні, гідрографічні та будь-які інші карти, разом з атласами, настінними картами, топографічними планами і глобусами, надруковані.
  4909 00 000 Поштові картки друковані або ілюстровані; запрошення, вітальні або аналогічні картки ілюстровані або неілюстровані, з конвертами або без конвертів, з прикрасами або без прикрас.
  4910 00 000 Друковані календарі всіх видів разом з відривними.
  4911 10 000 Матеріали рекламні, товарні каталоги і аналогічна продукція.
  Квоти поточного року діють протягом 12 місяців з дня проведення аукціону з їх продажу або до дня проведення аукціону з продажу квот на наступний рік, якщо такий аукціон відбувається раніше, ніж через 12 місяців. Квоти поширюються на імпортні поставки друкованої продукції з усіх країн. При цьому друкована продукція, яка підлягає квотуванню, не звільняється від обкладення ввізним (імпортним) митом та податком на додану вартість.
  Обсяг квоти стосовно окремого виду (типу, сорту) друкованої продукції не може перевищувати граничних розмірів, встановлених на відповідний рік у статті 2 цього Закону.
  Квоти вважаються винятком з преференційних або пільгових режимів, у тому числі з угод про вільну торгівлю, митні союзи, виробничу кооперацію та інших подібних міжнародних угод, якщо це передбачено такими угодами.
  Щорічні квоти на ввезення імпортної друкованої продукції реалізуються за кошти на аукціонах, які проводяться центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (далі – організатор аукціону) протягом 60 календарних днів з дня оприлюднення статистичних даних щодо фактичних обсягів вітчизняного виробництва друкованої продукції та обсягів її споживання (включаючи імпортовану) у році, що передує поточному. Квоти, які залишаються нереалізованими протягом зазначеного строку, подальшій реалізації або використанню не підлягають.
  За проведення аукціону з покупців імпортних квот стягується державне мито у розмірі, передбаченому законодавством. Доходи, отримані від продажу квот, зараховуються до Державного бюджету України. Інформація щодо дати запровадження та розміру квот на друковану продукцію, а також відомості щодо проведення аукціонів з продажу таких квот оприлюднюються в офіційних періодичних виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення відповідного аукціону.
  Квота вважається реалізованою тільки після повної сплати її вартості особою, яка виграла аукціон. Подальший перепродаж квот не дозволяється, при цьому вантажоодержувачем імпортної продукції, яка підлягає квотуванню, може бути виключно особа, яка виграла аукціон.
  Квоти встановлюються на ввезення кожного виду продукції окремої чотиризначної товарної позиції групи сорок дев’ятої, згідно з Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, і підрозділяються на лоти, кожний з яких має становити один відсоток від загального обсягу квоти на таку товарну позицію.
  Для проведення аукціону організатор аукціону створює з числа своїх працівників, які мають статус державних службовців, аукціонну комісію, яка діє від імені та за дорученням зазначеного органу. Участь в аукціонах з продажу квот може взяти будь-яка особа, яка подала аукціонній комісії заявку про свою участь за формою, встановленою організатором аукціону, внесла реєстраційну плату та заставний внесок у сумах, які визначаються зазначеним органом. Встановлення додаткових вимог до учасників аукціонів з продажу квот, обмеження їх кількості або відмова у допуску їх до участі в аукціоні з інших причин не дозволяється. Реєстраційна плата встановлюється на рівні, достатньому для покриття витрат організатора з організації та проведення аукціону в розрахунку на одного учасника. Реєстраційна плата не підлягає поверненню учасникам аукціону або врахуванню у ціні продажу квоти. Заставний внесок підлягає поверненню учасникам, які не перемогли в аукціонних торгах, або враховується при зменшенні суми вартості придбаної квоти для переможців аукціонних торгів. Заставний внесок не повертається переможцю аукціонних торгів, який протягом п'яти робочих днів, наступних за днем проведення аукціонних торгів, не сплачує повну вартість придбаної квоти. При цьому сума заставного внеску такого учасника спрямовується до Державного бюджету України. З урахуванням положень цієї статті Кабінет Міністрів України встановлює порядок проведення аукціонів з продажу квот на ввезення друкованої продукції на територію України та оприлюднює його.
  Спори між покупцями ввізних квот та організатором аукціону вирішуються в судовому порядку.
  Кабінет Міністрів України подає Верховній Раді України протягом 30 днів з дати проведення аукціону, але не пізніше 1 липня поточного року письмовий звіт про виконання вимог цієї статті стосовно продажу квот на поточний рік.

  Стаття 2. Граничні розміри квот на ввезення друкованої продукції.
  Граничний розмір квот на ввезення продукції, зазначеної у статті 1 цього Закону встановлюється у кількісному вимірі (одиницях продукції) і розраховується у відсотках від обсягу виробництва аналогічної продукції в Україні за рік, який передує поточному. До розрахунку обсягу виробництва не включається друкована продукція, виготовлена за кошти бюджетів всіх рівнів.
  Рік Граничний розмір квот
  2006 600 %
  2007 500 %
  2008 350 %
  2009 250 %
  2010 170 %
  2011 100 %
  2012 50 %
  2013 25 %
  Далі 10 %
  Точний обсяг квоти в межах зазначеного граничного розміру визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до обсягів вітчизняного виробництва окремого виду друкованої продукції та обсягів її споживання (включаючи імпортовану) у році, що передує поточному.

  Стаття 3. Тарифне регулювання імпорту друкованої продукції
  Ставки ввізного мита на друковану продукцію визначаються Митним тарифом України.
  Щороку Кабінет Міністрів України з метою встановлення розмірів ставок ввізного мита надає Верховній Раді України свої пропозиції та висновки. Основним критерієм розрахунку зазначених ставок є співставлення середніх роздрібних цін на аналогічні види імпортованої продукції та продукції вітчизняного виробництва.
  Мито на товари, зазначені у статті 1 цього Закону вважається винятком з преференційних або пільгових режимів, у тому числі з угод про вільну торгівлю, митні союзи, виробничу кооперацію та інших подібних міжнародних угод, якщо це передбачено такими угодами.
  При ввезенні товарів, зазначених у статті 1 цього Закону, не дозволяються: відстрочення сплати мита та податку на додану вартість; звільнення від сплати ввізного (імпортного) мита фізичних або юридичних осіб, які мають пільги зі сплати ввізного мита згідно з іншими законодавчими актами України.

  Стаття 4. Захист прав виробників та споживачів друкованої продукції
  З метою запобігання створенню штучного дефіциту друкованої продукції в Україні та спекулятивного збільшення цін забороняється введення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування обмежень на вільне переміщення друкованої продукції вітчизняного виробництва на всій території України, а також встановлення обов'язкових цін її реалізації (продажу). Рішення, прийняті всупереч положенням цієї статті, не підлягають виконанню. Посадові особи зазначених органів за видання (підписання) рішень, що суперечать положенням цієї статті, несуть відповідальність згідно із законами України.
  З метою реалізації рівних прав на інформацію для всіх громадян України незалежно від національності встановити, що при виготовленні та реалізації друкованої продукції вітчизняного виробника не менше ніж 10% від загального накладу кожного видання повинна складати продукція державною мовою. Виняток складають підручники, посібники, словники з іноземних мов або мов національних меншин України, друкована продукція, яка містить еквівалентний текст державною мовою, а також друкована продукція мовами національних меншин, визначеними Законом України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", яка призначена для розповсюдження виключно на територіях, на яких використовуються зазначені мови, як це визначено у "Європейській хартії регіональних мов або мов меншин".

  Стаття 5. Прикінцеві положення.
  1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
  2. Доходи Державного бюджету України, отримані внаслідок запровадження цього Закону, спрямовуються на фінансування програм з підтримки вітчизняного виробництва друкованої продукції.
  3. Норми інших законодавчих актів України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua