“Майдан-Моніторинг”: Проти плюралізму у судовій голові

Днями добрі люди повідомили, що якісь судді Вищого адміністративного суду України, нічтоже сумняшеся, 23-го січня цього року, розглядаючи справу за позовом традиційно стурбованої правом громадян на мирні зібрання Київської міської державної адміністрації до організації “Союзу Чорнобиль Україна”, ухвалили, що внаслідок відсутности норми закону про визначення конкретних строків завчасного сповіщення про проведення мирних зібрань такі строки нібито може встановлювати міська рада.

Не знаючи, чи втерти тут сльозу, а чи сміятися, адже таке рішення суддів прямо і категорично суперечить не лише Конституції, міжнародним зобов’язанням України, рішенню Конституційного Суду та здоровому глузду, але і правовим позиціям Пленуму того ж самого Вищого адміністративного суду України, ми звертаємося до Голови ВАСУ з наступним:

Голові Вищого адміністративного суду України

п.І.Темкіжеву

01029, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 5

21.02.13

На підставі ст.40 Конституції України,

Закону України “Про звернення громадян”

 

 Шановний пане Голово Вищого адміністративного суду України,

 Як стало відомо (http://helsinki.org.ua/index.php?id=1361255725), ухвалою ВАСУ від 23.01.13 у справі за позовом Київської міської державної адміністрації до об’єднання інвалідів “Союз Чорнобиль Україна” було, зокрема, визначено, що міська рада нібито може самостійно встановлювати строки подання завчасного повідомлення про проведення мирних зібрань (як то Київська міська рада, котра встановила строк 10 днів).

 Від імені Інформаційного центру “Майдан-Моніторинг”, який здійснює дослідження свободи мирних зібрань в Україні, хотіли б привернути Вашу увагу, як керівника ВАСУ, до того, що таке судове рішення прямо суперечить ст.39 Конституції України, Рішенню Конституційного Суду України №4-рп від 19.04.11, ст.21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст.11 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування”, яка дозволяє органам місцевого самоврядування вирішувати питання про проведення мирних зібрань лише “відповідно до закону” (відсутного наразі), причому жодним чином не надає повноважень на прийняття власних нормативно-правових актів з цих питань.

 Ми також наголошуємо, що такий підхід суду прямо суперечить правовим позиціям (на наше переконання, цілком обгрунтованим і прогресивним) самого ж Вищого адміністративного суду України, висловленим у Довідці щодо вивчення та узагальнення практики застосування під час розгляду та вирішення впродовж 2010-2011 років справ стосовно реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо), затвердженій 21.05.12 постановою Пленуму ВАСУ №6.  На наш погляд, така ситуація є абсурдною і такою, що не сприяє забезпеченню верховенства права в Україні, забезпеченню правосуддя та правильного, однакового застосування закону при вирішенні конкретних справ.

 Беручи до уваги вищевикладене, у контексті п.3 постанови Пленуму ВАСУ №6 від 21.05.12 щодо підготовки проекту постанови Пленуму ВАСУ “Про судову практику розгляду та вирішення адміністративними судами справ стосовно реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо)” вносимо пропозицію врахувати викладену проблему у планованій постанові, оперативно і однозначно роз’яснивши адміністративним судам неправомірність і, відтак, неприпустимість обмеження реалізації конституційного права на мирні зібрання підзаконними правовими актами, у т.ч. – нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування, зокрема тими, де самочинно встановлюються строки подання завчасних повідомлень про проведення мирних зібрань.

 Сподіваючись на взаєморозуміння і конструктивну співпрацю, ми заздалегідь вдячні за увагу до цього звернення і за Вашу відповідь, яку просимо надіслати відповідно до закону на адресу:

Вашу реакцію на це звернення буде належно висвітлено

 З повагою,

 Наталя Зубар

Голова правління ІЦ “Майдан-Моніторинг

 Олександр Северин, к.ю.н.,

правовий радник ІЦ “Майдан-Моніторинг

*****

Звернення летить до пана Голови у письмовому вигляді рекомендованим листом. Реакцію очільника ВАСУ та, було б добре, ВАСУ як інституції на це звернення ми оперативно висвітлимо, сподіваючись, що висвітлюватимемо кваліфіковану, належну, просякнуту розумінням верховенства права і демократичних принципів принципову позицію, а не щось інше…