Звернення ТВі до провайдерів

Р О З ’ Я С Н Е Н Н Я

щодо розширення пакетів програм

універсальної програмної послуги

на підставі рішень Національної ради від 11

липня та від 29 серпня 2012 року

  Даним інформуємо, що 29 серпня 2012 року Національна рада скасувала своє рішення №1033 від 11 липня 2012 року, яким розширений склад універсальної програмної послуги шляхом віднесення до неї власників ліцензій на багатоканальне мовлення в багатоканальних телемережах МХ-1, -2, -3, -5. Таким чином, починаючи з дати скасування зазначеного рішення, відпала будь-яка формальна підстава для відключення з кабельних мереж телепрограм каналу ТВі (ТОВ «Телерадіокомпанія «ТелеРадіоСвіт») оскільки будь-якого чинного рішення про зміну програм універсальної програмної послуги починаючи з 29 серпня 2012 року більше н е і с н у є .

 За таких обставин, ні Національна рада, ні її регіональні представники, ні самі провайдери програмної послуги, не можуть обґрунтовувати необхідність відключення телеканалу ТВі скасованим рішенням Національної ради.

 Окрім того повідомляємо, що в тому ж засіданні Національної ради прийняте ще одне рішення, яким затверджені нові Правила формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги.

 При застосуванні вказаних Правил необхідно врахувати, що Правила формування програмної послуги, як і будь-який нормативно-правовий акт Нацради, набирають чинності з моменту офіційного оприлюднення в «Офіційному віснику» та в газеті «Урядовий Кур’єр» (стаття 12 Закону України №1160-IV).

 Оприлюднення Правил на сайті Нацради не є підставою для набрання ними чинності. До моменту офіційного оприлюднення зазначених Правил, посадові особи Національної ради не мають права вимагати їх виконання від будь-кого.

 Стаття 188 41 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність за «направлення на виконання нормативно- правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз’яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові норми».

 Таким чином, станом на сьогоднішній день:

 – провайдери програмної послуги зобов’язані ретранслювати ті телеканали універсальної програмної послуги, які вказані в їх ліцензіях (літера «б» частини шостої статті 40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»);

 – будь-яких чинних рішень компетентних державних органів, які б примушували провайдерів ретранслювати інші телеканали, крім тих що зазначені в ліцензії, не існує (стаття 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»);

 – жоден телеканал не може бути примусово виключений з пакету послуг без офіційного погодження з абонентом та зміни ліцензії (частина восьма статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).

 У всіх випадках, коли будь-які працівники державних органів будуть прямо або опосередковано вимагати виконання Правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги, затверджених рішенням Національної ради від 29 серпня 2012 року, або іншим чином вимагати від провайдерів виключити або включити в кабельну мережу провайдера той чи інший телеканал, просимо негайно повідомляти телеканал ТВі.

 Контакти:

Тел: +38 (044) 277 95 30,

+38 (044) 277 95 31

email:

signal@tvi.ua