Доступ до правосуддя в контексті Конвенції про права інвалідів

Семінар “Конвенція про права інвалідів як інструмент доступу до правосуддя” пройшов 30 липня 2013 року в Чернігові.
Темою «Статті Конвенції про права інвалідів з питань доступності та доступу до інформації» відкрито першу сесію семінару, який проводить ГО «Чернігівський Центр Прав Людини» для представників інвалідських організацій Чернігівщини.

Олександр Підгорний, керівник проекту, у своєму виступі підкреслив, що стандарти, що встановлюються Конвенцією ООН про права інвалідів, не є чимось абсолютно новим і не створюють «нових» прав. Норми Конвенції скоріше дають тлумачення тих особистих, політичних, соціальних, економічних та культурних прав, що належать кожній людині. Це тлумачення дає можливість конкретизувати, які саме важливі аспекти дотримання цих прав стосуються ситуації, коли людина має інвалідність.

Учасники семінару детально розглянули ст. 13 «Доступ до правосуддя» та ст. 21 «Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації» Конвенції ООН про права інвалідів. Враховуючи важливу роль і особливе значення «доступності» в реалізації прав людей з інвалідністю, учасники заходу навчалися методам забезпечення доступності системи правосуддя. По суті, проектування масових споруд з урахуванням потреб осіб з інвалідністю – це не така і складна проблема. Усі вимоги чітко викладені в різних технічних регламентах і нормативних актах. Ніяких надприродних технологічних рішень вона не вимагає. Потрібно лише зважити на те, що навколо є люди, яким жити набагато складніше, ніж тим, хто не має явних фізичних проблем, і намагатися полегшити їм життя.

Активно обговорювалось також питання доступу до інформації. Свобода висловлення думки та переконань, а також доступ до інформації для людини з інвалідністю мають, звичайно, той самий зміст, як і для кожної людини. Однак здійснення цього права є можливим лише за умови особливих зусиль з боку держави, оскільки людині з інвалідністю потрібні додаткові умови. При цьому треба враховувати стан здоров’я, особливості захворювань, наявність та рівень функціональних обмежень тощо.

Широке застосування законодавчих та нормативних документів з питань формування максимально зручних умов життєдіяльності для інвалідів – це один із критеріїв на шляху інтеграції України до міжнародного співтовариства.

Діяльність проходить за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.