Форум Євромайданів запропонував план виходу з політичної кризи

1 лютого у Києві відбувся позачерговий Всеукраїнський Форум Євромайданів. У ньому взяли участь 101 делегат та 59 спостерігачів і гостей з 56 майданів і громадянських середовищ України.

Форум ухвалив рішення з чотирьох питань порядку денного, які стосувалися допомоги постраждалим і покарання винних у злочинах проти людяності, механізмів роз’язання політичної кризи і впливу громадянського суспільства на процес урегулювання, засад утворення та діяльності технічного уряду, встановлення народовладдя.

Учасники поділилися досвідом мирного і легального перебирання євромайданами влади на місцях та обговорили проблеми протестного руху. Серед нагальних завдань було визначено необхідність створення єдиного рупора усіх майданів – газети і електронного інформаційного ресурсу, організація на місцях органів розслідування випадків корупції, насильства, підрозділів самооборони, а також координація дій між майданами.

Були сформульовані принципи формування, завдання та вимоги до персонального складу технічного уряду, який візьме на себе керування процесом виведення країни з кризи – політичної, економічної, силового протистояння.

У роботі Форуму вперше взяли участь представники опозиційних парламентських політичних сил та представники Ради Майдану.

Резолюція Позачергового Форуму Євромайданів

1. Ми констатуємо, що влада в Україні є абсолютно узурпованою Президентом України Віктором Януковичем і його оточенням.

Всі легальні інституції влади перебувають під тотальним контролем однієї політичної сили – Партії Регіонів.

Відповідно, громадяни України позбавлені можливості на захист своїх прав і свобод у легальних інституціях влади.

Всі легальні органи влади не діють в інтересах всього українського народу, а реалізовують лише окремі вузькополітичні інтереси.

Протягом двох місяців переслідуються тільки протестувальники і не притягнуто до відповідальності жодної офіційної особи за незаконні переслідування, затримання, катування, розстріл та інші протиправні дії стосовно громадян України.

Маємо в наявності численні підтвердження, що режим активно використовує злочинні угруповання та створює парамілітарні структури для реалізації своїх політичних цілей.

Режим в боротьбі з протестувальниками застосовує не легальні методи, а спеціальні технології з метою роздроблення, придушення, дискредитації протесту.

В регіонах, де сила протестів незначна, режим повністю придушує свободу слова, висловлення поглядів, свободу зібрань і унеможливлює здійснення громадянами політичної діяльності.

Режим, вдаючись до адміністративного тиску, штучно організовує в робочий час, під примусом, публічні акції на свою підтримку, дискредитуючи в такий спосіб конституційну сутність свободи зібрань.

Режим застосовує ідеологічну обробку правоохоронних органів, вороже їх налаштовує проти громадян України, тримаючи правоохоронців у інформаційному вакуумі.

Режим застосовує жорстку цензуру на телеканалах та інших засобах масової інформації, які утримуються за бюджетні кошти.

Ці та інші дії влади показують, що вона остаточно та повністю втратила легітимність.

Відповідно, ми констатуємо, що всі дії, спрямовані на спротив узурпації є правомірними, конституційними і законними.

В боротьбі з конституційними протестами влада вийшла за межі допустимої протидії і масово, всупереч міжнародним зобов’язанням України, чинить злочини, які за міжнародним право класифікуються, як злочини проти людяності: розстріли, викрадення, катування, взяття заручників.

Ми засуджуємо висловлювання посадових осіб Російської Федерації щодо розпалювання громадянської війни в Україні, спробами втілення ідей сепаратизму та неконституційної зміни територіальної цілісності України і вважаємо їх прямим втручанням у внутрішні справи нашої держави.

Вимагаємо легітимним інституціям влади визнати режим нелегітимним і забезпечити на всій території України реалізацію основоположних прав громадян на свободу слова, свободу зібрань, свободу поглядів та свободу всіх форм політичної діяльності. Суворо вимагаємо від влади недопущення всіх форм насилля над учасниками протестів, які висловлюють свою думку, оскільки воно призводить до подальшого загострення політичної ситуації в Україні.

Всі особи, які постраждали під час цього політичного конфлікту, повинні бути визнані потерпілими з відповідними юридичними наслідками.

Звертаємо увагу всіх політиків, представників міжнародних інституцій до стрімкого критичного посилення проблем на рівні регіональних майданів. Катастрофічно зросла кількість переслідувань учасників регіональних майданів, що часто переростають у прямі, неприховані масові репресії із загрозами життю та здоров’ю громадян.

Визнаємо необхідним створення органу для збору інформацію з доказовою базою про злочинну діяльність посадових осіб та представників внутрішніх органів, а також тих, хто постраждав від дій режиму.

Вимагаємо встановлення законності існування спец підрозділу „Беркут” та його розформування.

 

2. Євромайдани України повинні стати стороною переговорів з владою.

Євромайданам необхідно провести обговорення директив до цих переговорів.

Дієвими механізмами впливу громадянського суспільства на владу стануть:

 • перетворення Громадських рад на незалежні та дієві органи контролю над виконавчою владою через регулярну звітність останньої та права вето на кадрові призначення
 • громадські суди як засіб морального осуду та впливу на чиновників та на формування суспільної думки
 • створення механізму відкликання депутатів рад усіх рівнів
 • громадські обговорення та громадські слухання із залученням фахівців та громадських активістів
 • запровадження петицій, як форми законодавчої ініціативи
 • громадські ЗМІ, як альтернатива державним, приватним та комунальним
 • створення координаційного центру Майданів.

3. Майдани – це форма безпосередньої демократії, передбаченої 69 статтею Конституції України, через яку здійснюється волевиявлення українського народу.

Мета Майданів – відновлення конституційного ладу, насильницьким шляхом зміненого Верховною Радою і Президентом України як суб’єктами законодавчого процесу через зловживання законодавчою владою.

Саме Майдани є гарантами збереження конституційного ладу і основною силою, яка усуне узурпаторів від влади в Україні. Найвищою нашою цінністю є людина.

Головна проблема державного ладу в Україні – те, що практики застосування законів та правова свідомість влади абсолютно не відповідають ані духу, ані букві закону.

Досвід руху майданів свідчить: справжнє народовладдя може бути почате встановлюватися і в межах існуючої правової системи.

 • Для цього ми закликаємо учасників усіх Майданів легалізувати та структурувати осередки свого руху та починати передавати місцеву владу до рук органів самоорганізації населення, таких як місцеві громади, євромайдани та народні ради. Наша задача – повернути територіальним громадам права, повноваження і ресурси, які передбачені Конституцією України.
 • Найважливішим інструментом встановлення та розширення народовладдя є створення власних засобів масової інформації – у паперовій а також електронній формі. А вирішальним для долі всього руху у найближчий час – єдиної всеукраїнської газети.
 • Євромайдани повинні взяти на себе охорону громадського порядку не тільки на території протесту, але і у всіх населених пунктах, створивши повсюдно легальні сили самооборони і налагодивши співпрацю там, де це можливо з представниками державних органів правопорядку.
 • Оскільки влада не займається розслідуванням випадків корупції, насильства та узурпації влади, євромайдани як органи самоорганізації населення повинні взяти ці функції на себе. Результати таких розслідувань повинні стати фундаментом для тотальної люстрації складу усіх виконавчих органів влади.

Звертаємося до усіх, хто бере участь у перетворенні протестів на рухи самоорганізації громад та органів локальної влади:  ширше пропагуйте і розповсюджуйте свій досвід! Форми повернення народовладдя можуть бути різними, але мета у нас одна – повернення конституційного ладу і єдність України!
4. Представники Євромайданів України пропонують наступні засади утворення та діяльності Технічного Уряду широкого складу (Кабінет Міністрів, СБУ, Генеральна Прокуратура, НБУ, Антимонопольний комітет, ФДМУ).

Завдання Технічному Уряду:

 • Здійснення реформ з метою подолання економічної кризи, відновлення економічного зростання та соціальних прав громадян.
 • Забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки та правопорядку в країні.
 • Геостратегічне позиціонування країни – європейський вектор.
 • Децентралізація влади на користь місцевого самоврядування.
 • Підготовка законодавчої бази та організаційних засад, створення прозорих умов для проведення виборів Президента, Верховної Ради та органів місцевого самоврядування.
 • Підготовка конституційної реформи (за участі громадянського суспільства), заснованої на принципах парламентаризму і забезпечення можливості прямого народовладдя.

Критерії до членів Уряду:

 • Високі моральні та репутаційні якості (правдивість та повнота подання інформації про себе, членів родини та нотаріально довірених осіб, письмова згода кандидата на повне декларування усіх доходів та видатків, згода на особливий режим контролю його діяльності та проходження поліграфу);
 • високий професійний рівень, підтверджений досвідом та успішною реалізацією проектів у даній сфері;
 • відсутність корупційних правопорушень;
 • незалежність від олігархічних груп та організованих злочинних угрупувань;
 • невходження до органів виконавчої влади в період 2010-2014 рр.
 • відсутність іноземного громадянства та співпраці зі спецслужбами іноземних країн;
 • відмова від входження до наступного Уряду та участі у виборах до Верховної Ради за партійними списками на період 2 років після закінчення терміну повноважень Технічного Уряду.

Принципи формування та діяльності Технічного Уряду:

 • Прем’єр-міністром має бути людина, яка є моральною, має мандат довіри громадянського суспільства та антикризову програму, підтриману суспільством;
 • Кандидати в члени Уряду мають отримати рекомендацію від суспільних, професійних спільнот та Майдану;
 • Обговорення складу та основних пунктів Програми Технічного Уряду має бути проведено публічно на Національному круглому столі за участі представників опозиції, громадянського суспільства від Майданів та експертного середовища;
 • Технічний Уряд виходить з законодавчою ініціативою до Верховної Ради щодо отримання додаткових повноважень Технічного Уряду на перехідний період;
 • Формування та діяльність Технічного Уряду мають здійснюватись за  максимально прозорими процедурами;
 • Термін повноважень Технічного Уряду – до формування новим парламентом нового Уряду.

1499642_10201899824631454_531463375_n

A propos Дмитро Пилипець 250 Articles
Громадський активіст

3 Commentaires

 1. “відновлення економічного зростання” – треба замінити на “перехід до моделі Сталого Розвитку” , є розроблена програма Інституту єкології та землекористування при НАН україни.

 2. Не вживайте вираз “силовий варіант”, чи “розгін” – це ізувірський витвір політтехнологів Банкової.
  Вживайте “погром”.
  Не парамілітарні, а “зондеркоманди”.
  Не валада, а режим, постокупаційний режим.

 3. Все очень правильно, жаль лишь что спустя столько времени. Но лучше поздно. И еще пару мыслей.
  Если восток и юг Украины важны для Майдана, а это несомненно так, то стоит представлять информацию и на русском языке.
  Что касается иностранного гражданства, то Украине давно стоит отойти от совковых принципов и ввести двойное гражданство, что бы люди могли спокойно вернуться домой. Те люди, которые живут по всему миру, потому что им нужно как-то кормить семью и которые душой болеют за Майдан и помогают чем могут даже оттуда. А вместо этого, тут сразу же их делают людьми второго сорта, из-за иностранного гражданства.
  В любом случае, верю в победу свободы и правды в Украине.
  Слава Україні!

Les commentaires sont fermés.