Микола Глотов: Мирні зібрання по-рівненськи

Минулого місяця ІЦ “Майдан Моніторинг” оприлюднив Меморандум щодо свободи мирних зібрань в Україні. Крім інших, у зазначеному меморандумі згадується про наявність у м. Рівне місцевого “порядку” проведення мирних зібрань.

В даній публікації спробую розповісти про цей порядок та те, чому ж його існування як такого суперечить чинному законодавсту.

Історія питання та положення “місцевого порядку”

Отже, 14 квітня 2009 року виконавчий комітет Рівненської міської ради пунктом 1 свого рішенням №53 “Про організацію та проведення масових заходів у м. Рівному” затвердив Положення про проведення масових заходів у місті Рівному.

На початку абз. 2 п. 2 цього Положення передбачав, що для проведення масового заходу, за винятком похоронних процесій, їх організаторами завчасно, але не пізніше ніж за 10 днів до проведення (не враховуючи офіційні святкові дні), подається письмове повідомлення на ім’я міського голови. У повідомленні зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище та ініціали організаторів і місце їх проживання, номер контактного телефону, необхідність забезпечення охорони громадського порядку.

Проте п. 2 рішення  виконавчого комітету Рівненської міської ради від 12 липня 2011 року №125 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 14.04.2009 року №53 “Про організацію та проведення масових заходів у м. Рівному” в п. 2 Положення про  проведення масових заходів у місті Рівному було внесено зміни, якими із тексту відповідного пункту було виключено слова “але, не пізніше, ніж за 10 днів”. Тобто строк, протягом якого місцеву владу повинні повідомляти організатори мирного зібрання (наприклад, пікету, мітингу чи ін.) про його проведення було скасовано.

Крім того, п. 1 вищевказаного  рішення  виконавчого комітету Рівненської міської ради від 12 липня 2011 року №125 назву рішення №53 від 14.04.2009 року було змінено на “Про впорядкування проведення видовищних, розважальних, рекламних, спортивних, релігійних та культурно-просвітницьких, інших масових заходів у м. Рівному”.

Наявні суперечності.

Однак, у  Положенні про  проведення масових заходів у місті Рівному так і залишилася діючою інша цікава норма. Зокрема, п. 5, котрий вказує, що повідомлення про проведення заходів повинно бути розглянуто і у строк не пізніше, ніж за п’ять днів до дати проведення надіслано організаторам відповідь щодо можливості його проведення. Однак у контексті вже вищезазначеного цей 5-й пункт виглядає взагалі абсурдним. Адже, якщо я “сьогодні” подав в міську раду повідомлення про те, що “завтра” планую під стінами міської ради провести акцію протесту, то про які “п’ять днів” взагалі можна говорити?!

Також слід відзначити й абсурдність іншого положення цього порядку, а саме п. 7. Він визначає необхідність погодження з місцевою владою проведення мирних зібрань, а також надання переваг при кількох бажаючих провести такі заходи в один і той же час в одному і тому ж місці тим, хто проводить: заходи за державним замовленням або державним завданням; загальнодержавні або місцеві заходи згідно із затвердженим планом роботи, погодженим у виконавчих органах міської ради.

В той же час варто відзначити, що в Україні існує загальнодозвільний (повідомний) порядок проведення масових заходів, а не погоджувальний. Напевно міська влада про це не знає?! А може не хоче?!.

Тобто, за загальним правилом масові заходи проводити можна, якщо їх проведення не заборонено рішенням суду.  Так, згідно зі ст. 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядуванняОбмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Крім того, згідно із рішенням Конституційного Суду України №4-рп/2001 від 19.04.2001 року “визначення конкретних строків завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання“. То ж виконавчий комітет Рівненської міської ради взагалі не вправі був затверджувати  Положення про  проведення масових заходів у місті Рівному. Адже повноваженнями законодавчого регулювання (прийняття законів) не наділений.

На завершення.

У мене постає логічне питання: чому Прокуратура міста Рівне “закриває очі” на існування явно незаконного рішення, прийнятого і діючого в супереч ч. 2 ст. 19 і ст. 39 Конституції України та  рішенню Конституційного Суду України №4-рп/2001 від 19.04.2001 року?

Джерело

Acerca de Nataliya Zubar 2357 Articles
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair