Bezpieczeństwo w języku rosyjskim – misja nie do wykonania?

Prosze przejrzeć

Безпека – українською

Безопасность – російською

Bezpieczeństwo – польскою

Bezpečnost  – чеською

Bezpečnosť – словацькою

Бяспека – білоруською

Беспечность  – російською

Без печалі – спільна етимологія (походження)

Wsyzstkie te wyrazy  mają podobny temat i w językach narodów-sąsiadów oznaczają to samo – bezpieczeństwo (ang. securuty), czyli stan „без печалі»  (bez smutku),

Wyjątkiem jest rosyjskie słowo „беспечность”, które ma ten sam temat, ale zupełnie inne znaczenie.

БЕСПЕ́ЧНЫЙ, беспечная, беспечное; беспечен, беспечна, беспечно. Беззаботный, не принимающий нужных мер предосторожности. Кто беспечен, тот легко попадает в беду (niefrasobliwy, nie dbający w sopsób należyty o środki ostrożności, taki, który latwo wpada w kłopoty).  Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

Natomiast w języku rosyjskiem odpowiednik „bezpieczeństwa” – „безопасность» – ma inny temat i jest pojmowany przez bezwzględbą większość obywateli poslugujących się językiem rosyjskim jako brak niebezpieczeństwa, zagrożenia

БЕЗОПА́СНОСТЬ, Отсутствие опасности. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

Czy jest do osiągnięcia taki stan osoby, wspólnoty, państwa, w którym niebezpieczeństwo zupełnie nie istnieje? Nawet po śmierci wierzący  ryzykują trafić do piekła, grób każdego człowieka może zostać zbezczeszczony przez kolejnych barbarzyńców.

A czy możliwy jest stan „без печали” (bez smutku, bez zatroskania)?  Na pewno każdy w takim stanie się znajduje od czasu do czasu, niektórzy szczęśliwi  pacjenci wariatkowa –   ustawicznie

Razem z Igorzem Dubrowskim prowadziliśmy dyskusje z mieszkańcami wschodnich regionów Ukrainy poslugujących się językiem rosyjskim na temat pojęcia bezpieczności .W dyskusjach tych brali udział posłowie rady miasta, urzędnicy państwowi, zwierzchnicy organizacji społecznych  obwodów Donieckiego i Lugańskiego, aktywiści Kramotorsku i Mariupolia, w tym przesiedlęcy, studenci  dwóch uniwersytetów Lugańskich na wygnaniu, które dziś znajdują sie w Starobielsku i Charkowie.

Na pytanie Igora – czym jest niebezpieczeństwo – jako pierwsza padła odpowiedż „brak zagrozienia”. Potem uczestnicy  dyskusji dodawali określenia uzupełniając wypowiedzi. Wyniki są takie

Bezpieczeństwo – brak zagrożenia, ryzyka, trwogi, klopotów.

Odpowiedzi w trakcie dyskusji toczących sie w języku rosyjskim nie odróżniali się od tych, które bżmialy w czasie debatów w języku ukraińskim. Prawdopodobnie ludzi przekladali w myślach wyraz „bezpieczeństwo” z ukraińskiego na rosyjski i dawali taką odpowiedż, która jest zakodowana w tym słowie. Niełatwo rozważać, czym jest bezpieczeństwo temu, kto jest przekonany, że zna poprawną odpowiedż od kołyski.

Jeżeli państwo nigdy nie zastanowialiżcie się nad prawdziwym znaczenieb tego wyrazu, prosze sięgnąć do Wikipedii. Popatrzcie, co tam napisane o słowach „Безопасность” (ros), „ Безпека” (ukr), „Security” (ang). Zadnych sprzeczności nie zauważycie. To samo jest w podręcznikach, encyklopiediach, artykułach naukowych.

Bezpieczeństwo  to nie jest stan, w którym nie istnieje zagrożeń, to jest stan gotowości do zagrożeń.

Podczas dyskusji w Kramatorsku pewna Pani, która uświdomiła sobie na czym polega błąd, tłumaczyła się w  taki sposób

Ależ chodziło o definicji słowa, lecz nie o tym, jak jest w rzecziwistości.

Ta pani zradziła wielką tajęnicę języka rosyjskiego – znaczenie wyrazu nie odpowiada rzeczywistości.

Prosze sobie wyjbrazić jaki wpływ na ludzką świadomość może mieć codzienne używanie słowa, które wyraża zasadniczą potrzebę człowieka a jednocześnie opisuje stan nieosiągalny. Prosze sprawdzić – analogów w językach europejskich, a może nawet we wszystkich językach świata nie istnieje.

Wielki radziecki naród, który dziś nazywa się ludność RF, zdaje się na łaskę i niełaskę wodzom, którzy obiecują osiągnięcie tego oto stanu – braku zagrożenia, ryzyk, trwogi, klopotów –  i raduje się, jakby ten stan naprawdę został osiągnięty. Są w tym podobny do klinicznych idiotów z wariatowo. Zupełnie jak w piosence „Наш дурдом голосует за Путина” (nasze wariatowo głosuje na Putina). Piosenka ta została skkomponowana w 2011r. przez rosyjski zespół „Рабфак”. Nie wszyscy mieszkańcy RF są klinicznymi idiotami, ale na wszystkich ma wplyw język rosyjski.

Proponuję do oglądania  filmik, szczególnie tym, którzy nigdy dotąd go nie ogłądali i nie zastanowiali się  nad tym, o ile niebezpiecznym może być życie obok milionów ludzi, którzy uważają bezpieczeństwo za nirwanę, do której ich przeprowadzi jakiś car lub misiarz. Popatrzcie, oto wlaśnie tacy ludzi.

http://www.youtube.com/watch?v=fE91UduvNwo

Bezpieczeństwo człowieka, czy jego gotowość do zagrożenia zależy od jego wlasnych wysilków, to jest zadaniem dla calego spoleczeństwa, nie tylko slużb bezpieczeństwa.

Nie prowadżcie samochodów po pijanemu, nie przebiegajcie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych,  nie palcie liści, nie upijajcie się  do nieprzytomności,   nie wkladajcie bucików na wysokich obcasach podczas ślizgawicy. To są zadania stojące przed ludżmi,  nie przed policją. Mamy wspólnie ustalić na czym polega nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych rodzin, dzielnic, miast i co jest niezbędne dla osiągnieńcia pożądanego stopnia bezpieczeństwa.

Ależ drodzy moi czetelniki, nie da się domówić o tym w języku rosyjskim! Bo widmo życia „без опасности”  zawsze będzie obciążać ludzki umysły, więc w taki sposób działa mózg człowieka. Nie ma innej rady – mówić i układać się o bezpieczeństwie trzeba będzie w języku ukraińskim.

Na zakończenie przytoczę wypowiedń Grzegorza Skoworody

O nic się nie troszczyć to samo, ze nie żyć, być martwym, bo troska to ruch duszy, a życie to ruch.

Natalia Zubar,  przewodnicząca IC „Majdan Monitoring”

Tłumaczenie Swietłana Filonowa

Marina z Brygady Zmechanizowanej 14, który stacjonuje na stałe w Włodzimierzu Wołyńskim
O Nataliya Zubar 2351 artykułów
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair

6 Komentarzy

  1. Слово “безпека” має значно цікавішу етимологію, в якій відстежується корінь від іменника “пек” + префікс на означення стану відсутності чи позбавлення – “без”. Хоча поняття “ПЕК” стосується означення духу, який спричиняє криваву бійку, війну та біди, знаком “пек” в давнину також позначали те, що виникає “зненацька”, несподівано й несе загрозу й спричиняє тривожність; “пек” має неантропоморфне походження, стосується позалюдського світу й з’являється немовби саме по собі, тобто – “де не посій, там вродиться”, як бур’ян нерослинного походження. Досі можемо почути примовляння “цур (чур) тобі, пек”. Згідно з орфоепією українського словотвору, там, де з’являється ПЕК, виникає ПЕК-ло, відповідно, без-ПЕКа означає відсутність ПЕКа й створюваного ним пекла; це очищення від всього того, що викликає тривожність, завдає неприємностей, або ж – просто обпікає, пече, в тому числі – опечалює, печалить…

    • Це ніяким чином не заперечує мною написаного. Навіть в “цур тобі пек” закладено, що від пека можна відцуратися, тобто позбавитися.
      Що і треба було довести.

  2. “Мова”: “м” — ум, “ово” — коло. Коло розуму, що охоплює коло всесвіту.
    “Язик” — анатомічний орган. От і обирай, чим краще керуватися в житті.

Komentowanie jest wyłączone.