Centrum Informacyjne „Majdan Monitoring”

Organizacja społeczna Centrum Informacyjne „Majdan Monitoring”

Monitoring, obrona i promowanie praw obywatelskich i politycznych na Ukrainie. Edukacja przez całe życie. Powstawanie krytycznego myślenia.

Cele і zadania strategiczne

* Promowanie idei wolności i praworządności

* Zwiększenie bezpieczeństwa narodowego

* Poprawa jakości i przydatności dialogu społecznego

* Rozwój kultury prawnej i medialnej

* Rozwój dyplomacji publicznej i komunikacji społecznej

* Rozwój kultury organizacyjnej sieci społecznych

Majdan Monitoring: Na Straży Wolności od 2000 r.

Nasza Historia

Serwis informacyjny akcji „Ukraina bez Kuczmy” – 19 grudnia 2000 r.

Dokumentacja protestów społecznych od 2000 r.

Obrona więźniów politycznych od 2001 r.

Rozwój dziennikarstwa obywatelskiego na Ukrainie od 2001 r.

Obywatelskie kampanie lobbingowe od 2002 r.

Platforma łączności dla liderów opozycji obywatelskiej od 2002 r.

Opracowywanie strategii zmian społecznych od 2005 r.

Walka o ujawnianie przez władze dokumentów objętych klauzulą tajności od 2005 r.

Badania społeczno-psychologiczne od 2006 r.

Monitorowanie przestrzegania swobód obywatelskich od 2007 r.

Dyplomacja za pomocą Twittera od 2010 r.

Edukacja dorosłych od 2014 r.

Nasze Projekty

Monitorowanie przestrzegania praw politycznych.

Koncentracja na prawie do pokojowych zgromadzeń, prawie anty-dyskryminacyjnym i wyborczym, prawie dostępu do obiektywnych informacji.

Programy edukacyjne i integracyjne dla dzieci i osób wewnętrznie przesiedlonych.

Uniwersytety otwarte dla dorosłych oraz nowe szkoły:

  • Szkoła Liderów Zmian Ustrojowych
  • Szkoła Bezpieczeństwa Informacji
  • Ukraińska Szkoła Budowania Pokoju.
  • Szkoła Pośredników Społecznych
  • Szkoła Dziennikarstwa Pokojowego

Badania nad nowymi technologiami z zakresu informacji i bezpieczeństwa społe-cznego.

Badania w dziedzinie nauk humanistycznych i politycznych.

Strategiczne prognozowanie i tworzenie wizji przyszłości dla Ukrainy i świata.

Organizacja szerokich debat publicznych na tematy kontrowersyjne.

Nasi Ludzie

Organizacja ma ponad 75 członków, którzy mieszkają w 17 regionach Ukrainy i na Krymie, a także w Polsce, Słowenii, w Republice Czeskiej, USA i Kanadzie.

Ponad 750 wolontariuszy we wszystkich zakątkach Ukrainy i na całym świecie.

Wśród nas są: fizycy, programiści, prawnicy, politolodzy, historycy, psycholodzy, historycy, kulturoznawcy, językoznawcy, administratorzy systemów, inżynierzy, dziennikarze, specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa, antropolodzy, przedsiębiorcy, ekonomiści, oświatowcy, geofizycy, kryminolodzy, biolodzy i psychiatrzy. 16 członków posiada stopnie naukowe.

Mówimy po ukraińsku, polsku, angielsku, czesku, słoweńsku, słowacku, chorwacku, bułgarsku, białorusku, francusku, niemiecku, hiszpańsku, rosyjsku i arabsku.

Kontakty

Natalia Zubar, Przewodnicząca Rady, Теl: +38 068 550 6687 |  Twitter: @nataliezubar, Email: pani[AT]maidan.org.ua

Paweł Trzciński, Prezes polskiego oddziału   (Warsaw, Poland) – trzcinski72[AT]gmail.com

Oleksandr Shevchenko, Starszy menedżer. Теl: +38 093 743 0745 |  Twitter: @samviedav, Email: drh.tenet[AT]gmail.com