Polacy i Ukraińcy wspólnie o sprawnym państwie

Po tygodniu wykładów, warsztatów i spotkań eksperckich dobiegło końca kolejne zorganizowane przez NIK polsko-ukraińskie seminarium. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania było identyfikowanie antyrozwojowych Grup Interesu, które opisuje w swoich pracach prof. Zybertowicz.

Organizowane przez NIK coroczne seminarium to – obok wspólnych kontroli, licznych szkoleń oraz ekspertyz – forma zaangażowania Izby w pozytywne przemiany na Ukrainie. Być może ta najważniejsza. W zamierzeniu seminarium ma być mocnym impulsem do poprawy funkcjonowania państwa ukraińskiego. Na liście uczestników są m.in. deputowani do Rady Najwyższej, przedstawiciele najważniejszych instytucji publicznych Ukrainy oraz aktywiści z organizacji pozarządowych. Rangę tegorocznego spotkania podkreśliła obecność wiceminister spraw zagranicznych Polski Renaty Szczęch, szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiata Urbańskiego oraz Zbigniewa Bujaka, legendy opozycji z czasów PRL.

Uczestnicy warsztatów w Goławicach

Formuła seminarium została tym razem nieco zmodyfikowana. Po raz pierwszy goście wzięli na siebie ciężar współorganizacji. Ożywioną dyskusję wywołał wykład Deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy Siemiona Siemienczienki, który przedstawił najważniejsze dylematy wynikające z sytuacji geopolitycznej Ukrainy.

Do tematu nawiązał prezes Krzysztof  Kwiatkowski: – Partnerstwo transatlantyckie, które wzmacnia niepodległość tak polską, jak i ukraińską jest trwałą wartością świata zachodniego, a dziesięciolecia doświadczeń integracji europejskiej pokazują, że każdy kolejny kryzys wzmacniał solidarność transatlantycką.

Prof. Zybertowicz podkreślił, że Ukraińcy walczą i umierają w obronie wartości, które na Zachodzie Europy są traktowane jako daną przez historię oczywistość. Polacy wyrazili szacunek dla Ukraińców, którzy na froncie narażali swoje życie za wolność i niepodległość Ukrainy, Europy i wolnego świata.

Uczestnicy warsztatów w Goławicach

Jakie tematy znalazły się w programie tegorocznego seminarium? Zbigniew Bujak pokazał doświadczenia polskiej Solidarności w kontekście zapobiegania patologiom rynku pracy oraz potencjału związków zawodowych jako czynnika pozytywnej i pokojowej zmiany społecznej. Przedyskutowano polskie doświadczenia odnoszące się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, funkcjonowania systemów partnerstwa publiczno-prywatnego, mechanizmu 1%, budżetu obywatelskiego. Część seminarium poświęcona została unijnym programom współpracy pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą. Podjęto ważny temat bezpieczeństwa energetycznego. Tematem przewodnim konferencji były zaś Antyrozwojowe Grupy Interesów – jak je rozpoznawać i projektować adekwatne strategie przeciwdziałania. To właśnie kompetentne, niezależne i patriotycznie motywowane organy audytu publicznego są jednymi z najważniejszych motorów zwalczania takich grup.

– Chcę, abyście zdobytą tutaj wiedzą potrafili się szeroko dzielić. Z naszej perspektywy staliście się ambasadorami polskich doświadczeń na Ukrainie -mówił na zakończenie do gości prezes Krzysztof Kwiatkowski. Szef NIK pożegnał Ukraińców przesłaniem: – Nie ma znaczenia, kiedy będziecie gotowi do pełnej integracji z UE i NATO. Ważniejsze jest, że każdy zmarnowany dzień w dziele wzmacniania państwa, oczyszczania go z patologii, budowy społeczeństwa obywatelskiego – jest dniem bezpowrotnie straconym.

źródło https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/polacy-i-ukraincy-wspolnie-o-sprawnym-panstwie.html  więcej zdjęć tutaj