Z okazji 100 rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes NIK
Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

Z okazji 100 rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli w imieniu Maidan Monitoring składam Panu Prezesowi, kierownictwu oraz wszystkim pracownikom Izby życzenia wszelkich sukcesów w sprawowanej przez siebie misji.

Zapoczątkowana w roku Ukraińskiej Rewolucji Godności współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli dała nam możliwość zrozumienia fundamentalnej dla każdej państwowości roli, jaką pełni najwyższy organ kontroli. Jest ona szczególnie istotna dla Ukrainy, która stoi przed historycznym wyzwaniem modernizacji państwa, poprawy jakości pracy wszystkich instytucji publicznych.

Setna rocznica powołania NIK jest doskonałą okazją, aby w imieniu ukraińskich organizacji pozarządowych podziękować za przekazaną nam wiedzę i doświadczenia. Pragnę zapewnić, że wykorzystujemy je w naszej codziennej pracy na rzecz walki o sprawiedliwą, demokratyczną, praworządną Ukrainę w jej drodze do integracji z Unią Europejską.

Sława Polsce! Sława Ukrainie! Sława Najwyższej Izbie Kontroli!

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Natalia Zubar

przewodnicząca Rady Maidan Monitoring

O Nataliya Zubar 2354 artykuły
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair