В Україні немає незалежної системи моніторингу якості освіти

В Україні немає системи моніторингу якості освіти, незважаючи на численні декларації про необхідність її створення, відповідні доручення Президентів, ухвалені програмні й нормативні документи. Про це повідомили сьогодні на прес-конференції у Києві автори аналітичної доповіді  “Про стан моніторингу якості освіти в Україні”, яку було підготовлено Центром тестових технологій і моніторингу якості освіти за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду “Відродження”.

 За даними авторів звіту, Україна – єдина серед країн Європейського простору вищої освіти, де немає незалежної недержавної агенції з оцінювання якості освіти, хоча наша держава з березня 2008 року є урядовим членом Європейського реєстру забезпечення якості освіти (разом із 19 іншими країнами – учасницями Болонського процесу). Одначе від участі в роботі цієї європейської структури Україна самоусунулася.

 Іншою проблемою, за словами Директора Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігоря Лікарчука, є те, що сьогодні в Україні одні й ті ж органи управління освітою і керують галуззю, і контролюють її якість. “В результаті замовники та споживачі освітніх послуг – учні, студенти та їх батьки, роботодавці, незалежні експерти, громадські організації не мають можливості дізнатися, якою ж є реальна якість української освіти”, зазначив він. Саме через це більшість реформаторських заходів у системі освіти не досягають мети, ведуть до неефективного використання бюджетних і приватних коштів, знецінюють сутність і зміст освітньої діяльності, вважає Ігор Лікарчук.

 Експерти наголосили, що нормативні документи,  прийняті в листопаді 2011 року – січні 2012 року, не можуть забезпечити створення такої системи. Зокрема, це стосується положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, затвердженого Міністерством освіти. “Ці документи орієнтовані на отримання формальних показників, проведення безсистемних ситуативних контрольних процедур і посилення централізації в управлінні освітньою галуззю”, підкреслив Ігор Лікарчук.

 Автори звіту також відзначають, що в Україні немає визначеної й адаптованої з освітніми цілями системи державних освітніх стандартів, аналіз виконання яких міг би давати підстави для висновків про якість функціонування освіти. У державі не розроблено та не впроваджено національної системи освітніх індикаторів, яка б могла стати важливим джерелом інформації про функціонування галузі та забезпечила порівняння її результатів із аналогічними даними інших країн світу, зокрема тих, що входять до складу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

МБО “Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти”
Ігор Лікарчук
ilikarchuk@gmail.com

 Повний текст Аналітичного звіту буде розміщено на сайті Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти (http://cttua.org/) та Міжнародного фонду “Відродження” (www.irf.ua).