Копаний м’яч*. Прокуратура Києва : КМДА

*Тобто футбол

**************

Ще 24.06.99, Київська міська рада, не надто, як виглядає, переймаючись свободою мирних зібрань, рішенням №317/418 затвердила т.зв. “Порядок організації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру”.

Не вдаючися тут у питання принципової незаконности цього (і подібних) витворів місцевої самодіяльности, є найголовніше і найодіозніше:

1. Пунктом 1 “Порядку” передбачено, що “для проведення масових заходів їх організаторами не пізніше ніж за 10 днів до проведення подається письмове повідомлення до виконавчого органу Київської міської ради”. Однак відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 19.04.01 №4-рп “визначення конкретних строків завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання”. Не будучи законодавчим органом, Київська міська рада не має жодного права визначати строк завчасного сповіщення.
2. Згідно з підпунктом 2 п.9 “Порядку” “не допускається використання гучномовців <…>, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, транспарантів…”, чим прямо і безпосередньо, у позазаконному порядку (на порушення п.1 частини першої ст.92 Конституції України) обмежується гарантоване Конституцією України (ст.34) право на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Про все це ми (себто ІЦ “Майдан Моніторинг”) і поінформували прокуратуру м.Києва, пропонуючи вжити заходів прокурорського реагування для відновлення законности, усунення порушення свободи мирних зібрань незаконним актом Київської міської ради.

Оце – відповідь з київської прокуратури:

20130806-131919

А оце – цитата з частини четвертої ст.7 Закону України “Про звернення громадян”: “Забороняється направляти скарги громадян для  розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються”.

Забороняється! Але, вочевидь, лише не діячам з прокуратури м. Києва, яка смачно відфутболила звернення.

Безперечно, далі буде. Аж допоки той “порядок” не піде до смітника, як то зараз відбувається по всій Україні з багатьма другими “порядками”, “положеннями” і “положеннями про порядок” після звернення ІЦ “Майдан Моніторинг“.

Олександр Северин