Міжнародний фонд “Відродження” за програмою “Верховенство права” оголошує 2012 року такі конкурси

Міжнародний фонд “Відродження” фінансово й організаційно сприяє становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки важливих для його розвитку громадських ініціатив.  Фонд  підтримує проекти та програми, що посилюють вплив громадянського суспільства в Україні, зокрема сприяють становленню верховенства права, розвитку незалежних засобів масової інформації, інформаційних ресурсів для відкритого суспільства, освіті, реформам у сфері охорони здоров’я, розвитку національних меншин і їх інтеграції в українське суспільство.

Програма “Верховенство права” підтримує ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на захист прав людини  й основоположних свобод, сприяє підвищенню правової свідомості та громадської активності на центральному та місцевому рівнях.

1. Конкурс “Реалізація права на доступ до публічної інформації”

Мета конкурсу – сприяти поширенню діяльності неурядових організацій, спрямованої на:

–       реалізацію права особи на доступ до інформації;

–       протидію приховуванню  суспільно важливої  інформації;

–       використання  інформаційного законодавства для захисту суспільного інтересу.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

 • ·      розвиток і поширення практики подання інформаційних запитів (відповідно до закону “Про доступ до публічної інформації”) та звернень громадян (відповідно до  закону “Про звернення громадян”) щодо надання  суспільно важливої інформації за визначеною тематикою; використання різних форм захисту порушеного права на доступ до публічної інформації (подальше адміністративне та/або судове оскарження незаконних відмов у наданні інформації,  безпідставної відстрочки у задоволенні запиту, бездіяльності органів державної влади й управління через ігнорування запитів), моніторинг випадків  невиконання розпорядником публічної інформації обов’язку оприлюднювати інформацію у визначені терміни;
 • ·      аналіз випадків обмеження доступу до публічної інформації її розпорядниками (визначеними у статті 13 закону “Про доступ до публічної інформації”) на предмет оцінки її обґрунтованості у світлі міжнародних  стандартів свободи  обігу  інформації;
 • ·      правомірна протидія необґрунтованому  використанню обмежувальних грифів до інформації, що становить суспільний інтерес; 
 • ·      проведення журналістських розслідувань за фактами приховування суспільно важливої інформації;    
 • ·      вироблення та подання пропозицій для узгодження суперечливих законодавчих норм, що регулюють питання доступу до інформації (право на інформацію та захист персональних даних);     
 • ·      підготовка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання доступу до архівної  інформації в Україні та рекомендацій щодо їх впровадження.

У проекті має бути описано  заплановані  способи оприлюднення суспільно важливої інформації,  отриманої від розпорядників публічної інформації.

Термін виконання проекту  – упродовж  одного календарного року .

Максимальний розмір гранту — 120 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу – 500 000 грн.

 

Останній термін подання проектів — 30 квітня 2012 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено після 30 травня 2012 року.

2. Конкурс “Реалізація місцевих правозахисних ініціатив”

Мета конкурсу –  підтримати місцеві ініціативи громадських організацій у сфері захисту прав людини.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу: 

Тематичні напрями діяльності:

·      доступ до інформації про діяльність органів державної влади й управління;
·      протидія дискримінації у всіх її проявах;
·      моніторинг  дотримання прав людини у закладах закритого типу (установи виконання покарань, психіатричні лікарні, військові частини тощо);
·      моніторинг  дотримання прав людини  в діяльності  правоохоронних органів;
·      захист трудових прав  працездатного населення;
·       захист права власностi;
·      свобода підприємницької діяльності;
·      свобода мирних зібрань;
·      моніторинг  роботи місцевих судів у контексті  забезпечення права на справедливий суд. 
 
Форми діяльності:
·      дослідження та моніторинг дотримання / порушення прав людини, підготовка пропозицій щодо покращення ситуації;

·      організація  та проведення громадських правозахисних кампаній;

·      використання позасудових, зокрема адміністративних, і судових механiзмів захисту прав людини.

Проекти, що передбачають проведення моніторингових досліджень, мають містити методологію моніторингу та механізми поширення інформації про результати проведеної роботи.

Проектам, що передбачають винятково проведення правопросвітницьких заходів, підтримки не надаватимуть.

Термін виконання проекту не має перевищувати 1 року.

Максимальний розмір гранту — 65 000 грн.

Бюджет конкурсу – 640 000 грн.

 

Останній термін подання проектів — 8 червня 2012 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено після 15 липня 2012 року.

 

3. Конкурс “Створення в невеликих громадах Центрів правової інформації та консультацій, спрямованих на посилення правових можливостей бідних верств населення”

 

у співпраці з Правовою Ініціативою Відкритого Суспільства (Будапешт)

та Благодійною організацією  “Українська фундація правової допомоги” в межах   ініціативи “Посилення правових можливостей бідних верств населення”

       

Мета конкурсу – сприяти подоланню правової та соціальної ізоляції бідних верств населення  для забезпечення їх  доступу до правосуддя, реалізації  та захисту  їхніх  трудових прав, права власності, права на започаткування власної справи та права  на державну підтримку родинам із  дітьми шляхом організації та підтримки стабільної діяльності Центрів правової інформації та консультацій.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди,  громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

 

 • підтримка ініціатив місцевих територіальних громад зі створення Центрів правової інформації та консультацій для надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення;
 • виявлення системних проблем і правових потреб  мешканців  територіальних громад,  зокрема у разі порушення  їхніх трудових і майнових прав: протидія  обмеженню економічної свободи при започаткуванні власної справи , громадський контроль за діями місцевої влади з  охоплення  соціальною допомогою родин із  дітьми, які мають право на державну підтримку,  ідентифікація  обставин, які заважають  повноцінному доступу  до правосуддя;
 • пропозиція  програм/заходів, спрямованих  на подолання соціальної та правової ізоляції місцевого населення  й адресованих до великої кількості  осіб, як-то виготовлення інформаційних стендів  із висвітленням типових  правових ситуацій  або з новинами земельного, трудового, сімейного  законодавства та розміщення їх у сільрадах,  фельдшерських пунктах, клубах, бібліотеках; облаштування «гарячих» телефонних ліній  для організації негайної правової допомоги  тощо;
 • впровадження альтернативних засобів досудового  та позасудового вирішення  індивідуальних правових  проблем (медіації, примирення тощо); врегулювання групових  конфліктів у  громадах;
 • організація громадських просвітницьких  кампаній,

спрямованих на підвищення  громадянської активності  членів місцевих громад  для   реалізації         та  відстоювання  власних  прав.

 

Перевагу буде надано проектним пропозиціям, які передбачають співпрацю з органами місцевого самоврядування та  часткову чи повну фінансову підтримку з їхнього боку  у створенні / діяльності Центрів,  міститимуть виклад  стратегії та  системного бачення стабільної  роботи й розвитку створеного Центру після завершення проекту з обґрунтуванням  необхідності створення Центру з огляду на  конкретні потреби місцевого населення, а також  його очікуваний вплив на розвиток громади.

 

Усі підтримані Центри увійдуть до мережі Центрів правової інформації та консультацій, які діють в Україні в межах ініціативи “Посилення правових можливостей бідних верств населення” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Також їх заохочуватимуть до спільних форм роботи партнерів ініціативи (участь у навчальних заходах, розробка інформаційних матеріалів, ведення звітності й обліку клієнтів за спільними стандартами, участь у національних правопросвітницьких кампаніях тощо).

 

При підготовці проектних пропозицій  рекомендуємо ознайомитися з попереднім досвідом роботи Центрів,  стандартами, якими керуються Центри у своїй діяльності. Більше про мережу Центрів, принципи та стандарти роботи можна знайти тут. 

 

Термін виконання проекту не має перевищувати 1 року.

Максимальний розмір гранту — 90 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу – 2 300 000 грн.

 

Останній термін подання проектів — 6 квітня 2012 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено після 10 травня 2012.

 

 

 один аплікант може подати на кожен конкурс тільки один проект.

 

Критерії оцінки проектів:

 • відповідність меті та пріоритетним напрямам програми;
 • комплексність підходів до вирішення проблем;
 • практична спрямованість проектів;
 • досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;
 • реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
 • зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 • Проектів, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуть.
 • Дату подання проекту визначають за поштовим штемпелем.
 • Програма не надає грантів  прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Надісланих факсом і лише електронною поштою проектів не розглядатимуть.
 • Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
 • Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.
 • Остаточне рішення щодо проекту чи  заявки перегляду не підлягає.
 • Причин відмови в підтримці проекту не повідомляють.

 

Проекти слід оформити  за стандартними аплікаційними формами фонду. Оригінал проекту та 2 копії слід подати чи надіслати поштою на адресу:

 

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

 

УВАГА: Проект також слід обов’язково надіслати  на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua

 

Проектні форми можна отримати:

 

На веб-сторінці МФВ:  http://www.irf.ua

 

Фонд офіційно підтверджує отримання проектів листом, який надсилає  аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

 

 

Контактні особи:

 

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

 

Ліана Мороз, менеджер  програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

 

Василина Яворська, менеджер програми

Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua

 

Ольга Жмурко, менеджер програми

Електронна пошта: zhmurko@irf.kiev.ua

 

Ольга Гальченко, асистент програми

Електронна пошта: halchenko@irf.kiev.ua

 

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29