План дій і основні принципи організації роботи Євромайданів України.

Перший Всеукраїнський форум Євромайданів прийняв за основу план дій по кожному пункту порядку денному і доручив профільним робочим групам, сформованим під час Форуму, продовжити роботу над цим планом та організацією заходів по його втілення у життя.

Задля реалізації цієї мети І-й Форум Євромайданів прийняв такий План дій на січень 2014 року:
1. Розробка плану дій щодо встановлення в Україні відповідальної демократії.
1.1 Невідкладно звернутися до правоохоронних органів із вимогою дотримуватися присяги на вірність Українському народу і припинити виконання злочинних наказів про переслідування активістів Євромайданів.
1.2 Запропонувати Євромайданам спільно відстоювати права їх учасників та домагатися реалізації вимог Майдану шляхом створення і забезпечення функціонування на Майдані Незалежності у м. Києві громадського навчально – тренувального табору «Майдан-Січ».

1.3 Протягом тижня узгодити план і механізми забезпечення навчально-тренувального табору у м. Києві активістами з місцевих Євромайданів.
1.4 Організувати на місцевих Євромайданах громадські суди для суспільного осуду дій посадовців і правоохоронців.
1.5 Звернутися до місцевих Євромайданів з проханням спрямовувати активістів для навчання у громадському навчально – тренувальному таборі «Майдан-Січ».
1.6 Щомісяця, починаючи з 30 січня 2014 року, проводити спільну акцію Євромайданів України: «Не забудемо 30 листопада».
1.7 Організувати оргкомітет з підготовки ІІ етапу Форуму Євромайданів у м. Києві в січні 2014 року, на якому обговорити і затвердити стратегію реалізації вимог Євромайданів.
1.8 Створити механізм координації проектів учасників Євромайданів.
1.9 Започаткувати роботу громадської мережі по боротьбі з корупцією в Україні.
1.10 Започаткувати роботу громадської мережі з розробки проектів змін до законодавства України щодо реального наповнення положень статті 5 Конституції України.
1.11 Рекомендувати Євромайданам України запровадити досвід Харківського Євромайдану щодо прозорості фінансування Євромайданів.
1.12 Скласти облік Євромайданів, в тому числі закордонних, поінформувати їх про ініціативи та рішення І-го Форуму Євромайданів у м. Харкові та запросити до співпраці.
1.13 Звернутися до усіх студентських організацій України щодо координації дій і взаємної підтримки.
1.14 Звернутися до Євромайданів України з пропозицією розпочати роботу по організації та активізації діяльності незалежних профспілок на підприємствах України.
1.15 Закликати місцеві Євромайдани ініціювати створення (органи самоврядування громад) територіальних громад і налагодити контроль за відчуженням земельних ділянок, використанням природніх ресурсів та розподілом бюджетних коштів органами влади.
1.16 До кінця січня розробити План дій Євромайданів України на середньостроковий період.

2. Створення механізмів координації дій та зв’язку між Євромайданами
2.1 Розіслати кожному учаснику Форуму інформацію про усіх делегатів та спостерігачів.
2.2 Доручити профільній робочій групі розробити і представити на наступних заходах інформаційну та організаційну модель горизонтальної координації євромайданів.

4. Система матеріального забезпечення існування Євромайданів
4.1 Організовуємо власні каси на місцевих Майданах.
4.1.1 Рекомендуємо мати мінімум 3 людини, які займаються фінансуванням: 2 організатора – один координатор, та бухгалтер (за можливості).
4.1.2 Ресурси: матеріально-технічні та грошові. Рекомендуємо менше зв’язуватись з грошовими (є ймовірність підвищеної уваги з боку податкової), а більше забезпечувати конкретні потреби матеріалами.
4.1.3 Рекомендуємо провести інвентаризацію ресурсів та сформувати актуальний перелік потреб.
4.1.4 Рекомендуємо сформувати бюджет з захищеними статтями – підтримання мінімальне функціонування Майдану та бюджет розвитку.
4.1.5 Надлишок ресурсів, за рішенням місцевого Майдану, може бути переданий на інші Майдани. Це можуть бути як фінансові так і матеріальні ресурси (наліпки, матеріали для роздачі, обладнання та інше). Для цього рекомендуємо організувати базу зберігання та пересилку цих ресурсів.
4.1.6 Чергування карток – декілька людей, на яких оформлюються картки (не обов’язково відповідальні за фінансування, але такі, яким можна довіряти). Встановлюємо максимум нарахування на картку 50 000 грн. і відкриваємо картку на нову людину, стару не закриваємо. Таким чином ми диверсифіковуємо ресурси та забезпечуємо безпеку.
Касир з грошима має ходити з охороною та засобами індивідуальної безпеки (газовий балончик).
4.1.7 Зібрані гроші мають розподілятись та зберігатись частинами, у не публічних місцях, по можливості сейфах. ОБЕРЕЖНО: НЕ варто використовувати сейфи у відомих офісах ГО (досвід офісу Батьківщини у Київі, який захопили та вивезли сервери та документацію).
4.2 Механізми. НАДХОДЖЕННЯ (грошей і матеріальних ресурсів)
4.2.1 Покласти готівку у скриньку на Майдані. Потрібно звертатись особисто до людей на майданах, у церквах, у соціальних мережах, сторінках типу «Євромайдан», викладати перелік ресурсів, необхідних Майдану, на сайтах-посередниках, розповсюджувати через посередників між Майданами та діаспорою.
Зробити перерахунок на рахунок ГО або БФ, якім можна довіряти – активісти на Майдані або реєстрація власних на свій розсуд.
Вебмані – реєстрація та розповсюдження.
4.2.2 Картка Приватбанку (найбільша мережа банкоматів та зарплатні та студентські картки більшості цього банку) або іншого банку, оформлена на людину, якій можна довіряти.
4.2.3 Отримувати внески за допомогою сервісів типу IPay – оплата за допомогою карткою, гроші зараховуються на рахунок. Контакти сервісу розміщуються на сайті ГО або БД, розповсюджуються за допомогою сторінок у соціальних мережах, посилання надається у друкованому вигляді на Майдані, тощо.
4.3 ЗВІТУВАННЯ
4.3.1 Рекомендуємо звітуватись публічно з періодичністю приблизно тиждень (за можливості). Звіт розповсюджується у друкованому вигляді на Майдані, скороченого та повного, під час Віче у неділю, після недільної служби тощо, в залежності від особливості регіону.
4.3.2 Надходження та витрати рекомендуємо заносити у гугл-документ, у кожній області він свій. Зв’язки та отримання інформації про суми між областями відбувається через координаторів напрямку.
4.3.3 Шаблон звіту у гугл-документі розробляється загальний.
4.3.4 Рекомендуємо через загальну групу координаторів напрямку на фейсбуці робити загальне координування роботи, обмінюватись інформацію щодо сум надходження та інструментів, що спрацювали, та історіями успіху.
5. Інтелектуальна та мистецька співпраця.
5.1 Створити у Фецсбуці закриту групу „Мистецький майдан” для обміну ідеями та досвідом проведення акцій.
5.2 Закликати до мобілізації митців та публічних персон і утворити мобільні групи для виступів на майданах України.
5.3 Виділити у бюджетах місцевих та Київського майданів ресурси на покриття витрат на мобільні групи.
5.4 Започаткувати співпрацю між окремими майданами у формі побратимства для взаємної допомоги та дружби.

6. Координація інформаційної політики. Спільна інформаційна політика
Інструменти:
6.1 Зробити інвентирізацію всіх існуючих інформаційних ресурсів, популярних блогерів тощо для розповсюдження інформації з усіх євро майданів.
6.2 Створення прес-центрів на регіональних євро майданах.
6.3 Створення закритої групи для спільної комунікації та координації.
6.4 Розроблення єдиного СОС сигналу та СМС сповіщення.
6.5 Інформаційна присутність на ресурсах, де не представлена наша позиція.
6.6 На регіональних євро майданах приділяти 30 хвилин щодня для інформування про новини з інших євро майданів.
7. Система громадянської освіти.
7.1 Створити на базі та за підтримки євро майданів громад самодопомоги – малих громадських груп, об’єднаних ідеями самоорганізації та самоврядування. До груп можуть входити як активісти-майданівці, так і люди, не задіяні безпосередньо у русі.
7.2 Посилення громадського контролю над владою, залучення до цього людей, не задіяних у майданівському русі, пояснювальна та освітня робота серед населення, метою якої є пояснення можливостей та механізмів громадського контролю. Як зразки практичної діяльності в цьому напрямку – численні громадські запити, громадські слухання щодо витрат коштів представниками влади тощо.
7.3 Потужна та цілеспрямована інформаційна діяльність. Доручення до створення та діяльності єдиного Інтернет-ресурсу, співпраця з незалежними ЗМІ, витворення інформаційних меседжів та матеріалів пояснювального характеру з метою донесення ідей євромайдану до широких верств суспільства. Як зразок конкретної інформаційної та агітаційної діяльності – листівки, наліпки, гасла. Пропонується звернути особливу увагу на плановість агітації та виокремлення цільової аудиторії, що не ознайомлена наразі з ідеями євромайдану. Створення для подальшої діяльності в цьому напрямку окремої робочої гул-групи.
7.4 Просвітницька діяльність передусім серед громадян, що стоять осторонь євромайданів чи загалом не сприймають протестних ідей. Робота зі студентами, пенсіонерами, працівниками державних підприємств. Як приклад конкретної
роботи у цьому напрямку – лекції, виставки, зустрічі з громадськими діячами, діячами мистецтв, робота відкритого (вуличного) університету. Окремим пунктом у цьому напрямку обов’язково мають стати події, пов’язані з 200-літнім ювілеєм Тараса Шевченка, як події, здатної згуртувати довкола себе цілком різні групи громадян.
7.5 Просвітництво та залучення молоді та студентів.
7.6 Центральний навчальний табір на Київському майдані.
7.7 Громадська та юридична освіта за межами майданів.

Ухвалено Першим Всеукраїнським форумом Євромайданів у Харкові 12 січня 2014 року.

About Nataliya Zubar 2357 Articles
Nataliya Zubar, Maidan Monitoring Information Center, Chair